Εθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης Άγγελος

4
ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Ο ορισμός του εθισμού στο διαδύκτιο.
• Ο εθισμός στο διαδίκτυο (internet addiction) μια
σχετικά νέα μορφή εξάρτησης, προτάθηκε ως όρος
πρώτη φορά από τον Goldberg (1995) και έγινε
δημοφιλής με την καινοτόμο έρευνα της Young (1996),
αναφέρεται στην «καταναγκαστική, υπερβολική χρήση
του διαδικτύου και τον εκνευρισμό ή δυσθυμική
συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά τη στέρησή της»
(Mitchell, 2000). Ο εθισμός στο Διαδίκτυο αν και δεν
έχει επισήμως αναγνωρισθεί ως κλινική οντότητα παρά
μόνο σε Κίνα, Ν.Κορέα και Ταιβάν, αποτελεί μια
κατάσταση, που προκαλεί σημαντική έκπτωση στην
κοινωνική και επαγγελματική ή ακαδημαϊκή
λειτουργικότητα του ατόμου. Οι ειδικοί της ψυχικής
υγείας όλο και συχνότερα καλούνται, να προσεγγίσουν
θεραπευτικά άτομα με προβληματική χρήση του
Διαδικτύου.
Ένας εθισμένος έφηβος ,
βυθισμένος στον Η/Υ
Η συζήτηση έχει χαθεί πλέον,
δυστυχώς.
Λειτουργεί σαν ναρκωτικό στην ζωή
μας.
Η αντίδραση των σύγχρονων
γονιών.
Η αντίδραση κάποιων αλλων
γονιών.
Ορισμός.
• Ένα άτομο ή παιδί το οποίο είναι εθισμένο στο διαδίκτυο τις
περισσότερες φορές εμφανίζει τα ακόλουθα συμπτώματα:
• Εξιδανίκευση του μέσου. Ο χρήστης θεωρεί τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή το Διαδίκτυο το σημαντικότερο «κεφάλαιο» της
καθημερινότητάς του.
• Τροποποίηση της διάθεσης. Σε όσους εθίζονται στα
ηλεκτρονικά παιχνίδιαπαρουσιάζεται αύξηση της παραγωγής του
νευροδιαβιβαστή του εγκεφάλου ντοπαμίνη, η οποία συνδέεται με
την ευχαρίστηση.
• Ανοχή. Το άτομο χρειάζεται σταδιακά όλο και περισσότερες ώρες
χρήσης του υπολογιστή ώστε να νιώθει ευχαρίστηση.
• Σύγκρουση. Ενώ το παιδί αισθάνεται ότι έχει πρόβλημα, δεν
μπορεί να κάνει κάτι για να περιορίσει τη χρήση του υπολογιστή.
Ο Σκοπός .
• Σκοπός. Η έρευνα αποτελεί την πρώτη Ελληνική
επιδημιολογική μελέτη του πληθυσμού των
εφήβων που κάνουν υπερβολική χρήση των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Διαδικτύου
και αναζητά τη συσχέτιση αυτής με κοινωνικό-
δημογραφικά χαρακτηριστικά, ψυχιατρικά
συμπτώματα και την αϋπνία. Στα πλαίσια των
προθέσεων της συγκεκριμένης έρευνας, είναι και
η ανεύρεση του επιπολασμού του εθισμού των
εφήβων στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα.
Ο Σκοπός.
• Μεθοδολογία. Η επιλογή του συνολικού
δείγματος έγινε με ενστρωματωμένη
τυχαιοποιημένη δειγματοληψία.
Αναφορικά με το δείγμα, η ενστρωμάτωση
έγινε ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο,
Λύκειο) και ανά πόλη (Λάρισα, Βόλος,
Τρίκαλα, Καρδίτσα), αναλογικά προς τον
αριθμό των τμημάτων.
Η Αιτία.
• Το Διαδίκτυο έχει την ικανότητα να καλύψει
συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες ενός ατόμου. Ένα
από τα χαρακτηριστικά του μέσου που προκύπτει από τη
φύση του είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια «ιδανική
κατάσταση εαυτού», όπου το άτομο μπορεί να
εξερευνήσει διάφορες πτυχές της προσωπικότητας του
χωρίς να έχει περιορισμούς και συνέπειες. Στο Διαδίκτυο
δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες των πράξεων, ο
χρήστης μπορεί να μπει και να βγει όποτε θέλει, ενώ
μπορεί να καλύψει την όποια εξωτερική εμφάνιση, αφού
δεν υπάρχει οπτική επαφή.
Αιτία.
• Ταυτόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει
διαφορετικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει
διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με την
εκάστοτε διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της
ανωνυμίας, που συνιστά κατεξοχήν
χαρακτηριστικό του Διαδικτύου. Συνήθως, τα
παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του
εθισμού στο διαδίκτυο είναι αγόρια και
μεγαλώνουν σε δύσκολες καταστάσεις
(δυσλειτουργικές οικογένειες).
Η Αιτία.
• Ταυτόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει
διαφορετικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει
διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με την
εκάστοτε διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της
ανωνυμίας, που συνιστά κατεξοχήν
χαρακτηριστικό του Διαδικτύου. Συνήθως, τα
παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του
εθισμού στο διαδίκτυο είναι αγόρια και
μεγαλώνουν σε δύσκολες καταστάσεις
(δυσλειτουργικές οικογένειες).
5 Συμπτωματα.
• Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρσης, όπως ψυχοκινητική
διέγερση, εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης των
δακτύλων του χεριού,άγχος, έμμονη σκέψη για το διαδίκτυο και
όνειρα για το διαδίκτυο.
• Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και χρήματος σε
δραστηριότητες σχετικές με το διαδίκτυο (λογισμικά, σκληροί
δίσκοι κ.λ.π)
• Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό,
οικογενειακό αλλά και προσωπικό επίπεδο.
• Μειωμένη επίδοση στο σχολείο λόγω των πολλών ωρών που
περνάει ο έφηβος στο διαδίκτυο.
• Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο έφηβος δεν κοιμάται, παραμελεί
την προσωπική του υγιεινή, μπορεί να σταματήσει ακόμα και το
σχολείο. Ακόμη, απομονώνεται, από την οικογένεια και τους
φίλους του, γίνεται επιθετικός, μπορεί να κλέβει χρήματα από του
γονείς για να παίζει. Τέλος, φτάνει σε σημείο να μην τρώει ή και το
αντίθετο (να παχαίνει πολύ)
Ο ρόλος των γονέων.
• Ο ρόλος των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντικός
τόσο για την πρόληψη, όσο και για την
αντιμετώπιση του εθισμού των παιδιών τους
από το Διαδίκτυο. Όσο αναφορά την πρόληψη
το σημαντικότερο πράγμα που χρειάζεται να
κάνουν οι γονείς προκειμένου να μπορούν να
ελέγχουν αποτελεσματικά τη χρήση του
Διαδικτύου από τα παιδιά τους, είναι να
γνωρίσουν οι ίδιοι το μέσο.
Ο ρόλος των γονέων.
• Επιπλέον, είναι απαραίτητο να έχουν τεθεί
κάποιες βάσεις όταν το παιδί φτάνει
στην εφηβεία, να υπάρχουν δηλαδή όρια. Για να
υπάρξουν ωστόσο όρια θα πρέπει οι γονείς να
μπορούν να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο,
αφού είναι δύσκολο για ενοχικούς γονείς να
θέσουν όρια. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, ο
υπολογιστής είναι καλό να βρίσκεται σε
κοινόχρηστο χώρο και όχι στο δωμάτιο του
παιδιού, ώστε να ελέγχεται διακριτικά η
δραστηριότητα του παιδιού στο Διαδίκτυο.
O Ρόλος των γονέων
• Προς το παρόν, οι γονείς δε γνωρίζουν το μέσο
και επιπλέον δε φαίνονται διατεθειμένοι να
έλθουν σε επαφή με το Διαδίκτυο, ενώ
ταυτόχρονα δεν ενδιαφέρονται για τις
δραστηριότητες των παιδιών τους στο
Ίντερνετ.Ταυτόχρονα, οι γονείς θα πρέπει
κάποιες φορές να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
μαζί με το παιδί, ώστε να του δίνουν τις
απαραίτητες κατευθύνσεις, ενώ η εγκατάσταση
κάποιων φίλτρων στον υπολογιστή μπορεί να
αποτρέψει την εμφάνιση ακατάλληλων για το
παιδί ιστοσελίδων.
Αντιμετώπιση.
• Για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχει προταθεί η
κινητοποιητική συνέντευξη, το γνωστικό- συμπεριφορικό
μοντέλο θεραπείας, η συμβουλευτική παρέμβαση στην
οικογένεια, οι ομάδες απεξάρτησης, ενώ υπάρχουν
κάποια δεδομένα και για το ρόλο της φαρμακοθεραπείας
στη θεραπεία. Ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση
του εθισμού στα παιδιά και στους εφήβους είναι η
ύπαρξη κοινής στάσης των γονέων, η παροχή
υποστήριξης αλλά όχι κάλυψης και η τοποθέτηση του
υπολογιστή σε ένα ορατό σημείο στο σπίτι και όχι στο
δωμάτιο του παιδιού.
Αντιμετώπιση.
• Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του
εθισμού στο Διαδίκτυο έχει και η
συμβουλευτική στην οικογένεια, έτσι ώστε
να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό
πλαίσιο, που θα δράσει ευοδωτικά στη
θεραπεία. Η κινητοποιητική συνέντευξη
μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική
στον χειρισμό της άρνησης του
προβλήματος, ένα συχνό εμπόδιο που
παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες
Πηγές
Wikipedia:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE
%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF
%84%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA
%CF%84%CF%85%CE%BF
Paidiatros:http://www.paidiatros.com/ef
ivos/psyxologia/internet-addiction-
prevention
• Εργασία του μαθητή Σταύρου Μακριδάκη
Και του Άγγελου Μπερμπατάκη.
1 de 21

Más contenido relacionado

Similar a Εθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης Άγγελος

Internet2Internet2
Internet2filipposh
1.3K vistas14 diapositivas
22
2AGGELIKI KARANASIOU
53 vistas7 diapositivas
Ethismos sto diadiktyoEthismos sto diadiktyo
Ethismos sto diadiktyo4gymsch
161 vistas8 diapositivas

Similar a Εθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης Άγγελος(20)

Más de 4gymsch

kerkyra 2023.pptxkerkyra 2023.pptx
kerkyra 2023.pptx4gymsch
88 vistas9 diapositivas
Xristoygenna 2022.pptxXristoygenna 2022.pptx
Xristoygenna 2022.pptx4gymsch
171 vistas8 diapositivas
ekdromi thessaloniki.pptxekdromi thessaloniki.pptx
ekdromi thessaloniki.pptx4gymsch
33 vistas7 diapositivas
ekthesi zwgrafikis2022.pptxekthesi zwgrafikis2022.pptx
ekthesi zwgrafikis2022.pptx4gymsch
839 vistas17 diapositivas
Anakyklwsi2022.pptxAnakyklwsi2022.pptx
Anakyklwsi2022.pptx4gymsch
81 vistas8 diapositivas

Más de 4gymsch(20)

kerkyra 2023.pptxkerkyra 2023.pptx
kerkyra 2023.pptx
4gymsch88 vistas
Xristoygenna 2022.pptxXristoygenna 2022.pptx
Xristoygenna 2022.pptx
4gymsch171 vistas
ekdromi thessaloniki.pptxekdromi thessaloniki.pptx
ekdromi thessaloniki.pptx
4gymsch33 vistas
ekthesi zwgrafikis2022.pptxekthesi zwgrafikis2022.pptx
ekthesi zwgrafikis2022.pptx
4gymsch839 vistas
Anakyklwsi2022.pptxAnakyklwsi2022.pptx
Anakyklwsi2022.pptx
4gymsch81 vistas
Xristougenna kartes2021Xristougenna kartes2021
Xristougenna kartes2021
4gymsch227 vistas
Xristoygenna 2021Xristoygenna 2021
Xristoygenna 2021
4gymsch419 vistas
Erasmus oktobrios 2021Erasmus oktobrios 2021
Erasmus oktobrios 2021
4gymsch2.1K vistas
Diadiktyakos ekfobismosDiadiktyakos ekfobismos
Diadiktyakos ekfobismos
4gymsch111 vistas
Asfaleia sto diadiktyoAsfaleia sto diadiktyo
Asfaleia sto diadiktyo
4gymsch32 vistas
Prosopika dedomenaProsopika dedomena
Prosopika dedomena
4gymsch90 vistas
Koinwnika diktya kai neoiKoinwnika diktya kai neoi
Koinwnika diktya kai neoi
4gymsch61 vistas
FhisingFhising
Fhising
4gymsch114 vistas
Koinwnika diktya kai neoiKoinwnika diktya kai neoi
Koinwnika diktya kai neoi
4gymsch20 vistas
Diadiktyakos ekfovismosDiadiktyakos ekfovismos
Diadiktyakos ekfovismos
4gymsch37 vistas
Asfaleia sto diadiktyo2Asfaleia sto diadiktyo2
Asfaleia sto diadiktyo2
4gymsch31 vistas
Asfaleia sto diadiktyoAsfaleia sto diadiktyo
Asfaleia sto diadiktyo
4gymsch44 vistas
Ethismos sto diadiktyoEthismos sto diadiktyo
Ethismos sto diadiktyo
4gymsch34 vistas
Protaseis gia mathitesProtaseis gia mathites
Protaseis gia mathites
4gymsch583 vistas

Último(20)

Εθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης Άγγελος

 • 2. Ο ορισμός του εθισμού στο διαδύκτιο. • Ο εθισμός στο διαδίκτυο (internet addiction) μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης, προτάθηκε ως όρος πρώτη φορά από τον Goldberg (1995) και έγινε δημοφιλής με την καινοτόμο έρευνα της Young (1996), αναφέρεται στην «καταναγκαστική, υπερβολική χρήση του διαδικτύου και τον εκνευρισμό ή δυσθυμική συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά τη στέρησή της» (Mitchell, 2000). Ο εθισμός στο Διαδίκτυο αν και δεν έχει επισήμως αναγνωρισθεί ως κλινική οντότητα παρά μόνο σε Κίνα, Ν.Κορέα και Ταιβάν, αποτελεί μια κατάσταση, που προκαλεί σημαντική έκπτωση στην κοινωνική και επαγγελματική ή ακαδημαϊκή λειτουργικότητα του ατόμου. Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας όλο και συχνότερα καλούνται, να προσεγγίσουν θεραπευτικά άτομα με προβληματική χρήση του Διαδικτύου.
 • 3. Ένας εθισμένος έφηβος , βυθισμένος στον Η/Υ
 • 4. Η συζήτηση έχει χαθεί πλέον, δυστυχώς.
 • 6. Η αντίδραση των σύγχρονων γονιών.
 • 7. Η αντίδραση κάποιων αλλων γονιών.
 • 8. Ορισμός. • Ένα άτομο ή παιδί το οποίο είναι εθισμένο στο διαδίκτυο τις περισσότερες φορές εμφανίζει τα ακόλουθα συμπτώματα: • Εξιδανίκευση του μέσου. Ο χρήστης θεωρεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το Διαδίκτυο το σημαντικότερο «κεφάλαιο» της καθημερινότητάς του. • Τροποποίηση της διάθεσης. Σε όσους εθίζονται στα ηλεκτρονικά παιχνίδιαπαρουσιάζεται αύξηση της παραγωγής του νευροδιαβιβαστή του εγκεφάλου ντοπαμίνη, η οποία συνδέεται με την ευχαρίστηση. • Ανοχή. Το άτομο χρειάζεται σταδιακά όλο και περισσότερες ώρες χρήσης του υπολογιστή ώστε να νιώθει ευχαρίστηση. • Σύγκρουση. Ενώ το παιδί αισθάνεται ότι έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να κάνει κάτι για να περιορίσει τη χρήση του υπολογιστή.
 • 9. Ο Σκοπός . • Σκοπός. Η έρευνα αποτελεί την πρώτη Ελληνική επιδημιολογική μελέτη του πληθυσμού των εφήβων που κάνουν υπερβολική χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Διαδικτύου και αναζητά τη συσχέτιση αυτής με κοινωνικό- δημογραφικά χαρακτηριστικά, ψυχιατρικά συμπτώματα και την αϋπνία. Στα πλαίσια των προθέσεων της συγκεκριμένης έρευνας, είναι και η ανεύρεση του επιπολασμού του εθισμού των εφήβων στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα.
 • 10. Ο Σκοπός. • Μεθοδολογία. Η επιλογή του συνολικού δείγματος έγινε με ενστρωματωμένη τυχαιοποιημένη δειγματοληψία. Αναφορικά με το δείγμα, η ενστρωμάτωση έγινε ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο) και ανά πόλη (Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα), αναλογικά προς τον αριθμό των τμημάτων.
 • 11. Η Αιτία. • Το Διαδίκτυο έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες ενός ατόμου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου που προκύπτει από τη φύση του είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση εαυτού», όπου το άτομο μπορεί να εξερευνήσει διάφορες πτυχές της προσωπικότητας του χωρίς να έχει περιορισμούς και συνέπειες. Στο Διαδίκτυο δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες των πράξεων, ο χρήστης μπορεί να μπει και να βγει όποτε θέλει, ενώ μπορεί να καλύψει την όποια εξωτερική εμφάνιση, αφού δεν υπάρχει οπτική επαφή.
 • 12. Αιτία. • Ταυτόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με την εκάστοτε διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της ανωνυμίας, που συνιστά κατεξοχήν χαρακτηριστικό του Διαδικτύου. Συνήθως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι αγόρια και μεγαλώνουν σε δύσκολες καταστάσεις (δυσλειτουργικές οικογένειες).
 • 13. Η Αιτία. • Ταυτόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με την εκάστοτε διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της ανωνυμίας, που συνιστά κατεξοχήν χαρακτηριστικό του Διαδικτύου. Συνήθως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι αγόρια και μεγαλώνουν σε δύσκολες καταστάσεις (δυσλειτουργικές οικογένειες).
 • 14. 5 Συμπτωματα. • Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρσης, όπως ψυχοκινητική διέγερση, εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης των δακτύλων του χεριού,άγχος, έμμονη σκέψη για το διαδίκτυο και όνειρα για το διαδίκτυο. • Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και χρήματος σε δραστηριότητες σχετικές με το διαδίκτυο (λογισμικά, σκληροί δίσκοι κ.λ.π) • Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό, οικογενειακό αλλά και προσωπικό επίπεδο. • Μειωμένη επίδοση στο σχολείο λόγω των πολλών ωρών που περνάει ο έφηβος στο διαδίκτυο. • Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο έφηβος δεν κοιμάται, παραμελεί την προσωπική του υγιεινή, μπορεί να σταματήσει ακόμα και το σχολείο. Ακόμη, απομονώνεται, από την οικογένεια και τους φίλους του, γίνεται επιθετικός, μπορεί να κλέβει χρήματα από του γονείς για να παίζει. Τέλος, φτάνει σε σημείο να μην τρώει ή και το αντίθετο (να παχαίνει πολύ)
 • 15. Ο ρόλος των γονέων. • Ο ρόλος των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για την πρόληψη, όσο και για την αντιμετώπιση του εθισμού των παιδιών τους από το Διαδίκτυο. Όσο αναφορά την πρόληψη το σημαντικότερο πράγμα που χρειάζεται να κάνουν οι γονείς προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους, είναι να γνωρίσουν οι ίδιοι το μέσο.
 • 16. Ο ρόλος των γονέων. • Επιπλέον, είναι απαραίτητο να έχουν τεθεί κάποιες βάσεις όταν το παιδί φτάνει στην εφηβεία, να υπάρχουν δηλαδή όρια. Για να υπάρξουν ωστόσο όρια θα πρέπει οι γονείς να μπορούν να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο, αφού είναι δύσκολο για ενοχικούς γονείς να θέσουν όρια. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, ο υπολογιστής είναι καλό να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο και όχι στο δωμάτιο του παιδιού, ώστε να ελέγχεται διακριτικά η δραστηριότητα του παιδιού στο Διαδίκτυο.
 • 17. O Ρόλος των γονέων • Προς το παρόν, οι γονείς δε γνωρίζουν το μέσο και επιπλέον δε φαίνονται διατεθειμένοι να έλθουν σε επαφή με το Διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα δεν ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των παιδιών τους στο Ίντερνετ.Ταυτόχρονα, οι γονείς θα πρέπει κάποιες φορές να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο μαζί με το παιδί, ώστε να του δίνουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ενώ η εγκατάσταση κάποιων φίλτρων στον υπολογιστή μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση ακατάλληλων για το παιδί ιστοσελίδων.
 • 18. Αντιμετώπιση. • Για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχει προταθεί η κινητοποιητική συνέντευξη, το γνωστικό- συμπεριφορικό μοντέλο θεραπείας, η συμβουλευτική παρέμβαση στην οικογένεια, οι ομάδες απεξάρτησης, ενώ υπάρχουν κάποια δεδομένα και για το ρόλο της φαρμακοθεραπείας στη θεραπεία. Ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση του εθισμού στα παιδιά και στους εφήβους είναι η ύπαρξη κοινής στάσης των γονέων, η παροχή υποστήριξης αλλά όχι κάλυψης και η τοποθέτηση του υπολογιστή σε ένα ορατό σημείο στο σπίτι και όχι στο δωμάτιο του παιδιού.
 • 19. Αντιμετώπιση. • Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του εθισμού στο Διαδίκτυο έχει και η συμβουλευτική στην οικογένεια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, που θα δράσει ευοδωτικά στη θεραπεία. Η κινητοποιητική συνέντευξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον χειρισμό της άρνησης του προβλήματος, ένα συχνό εμπόδιο που παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες
 • 21. • Εργασία του μαθητή Σταύρου Μακριδάκη Και του Άγγελου Μπερμπατάκη.