Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ברושור תוכנית שנתית מרכז הורות צומחת במגילות

ברושור תוכנית שנתית מרכז הורות צומחת במגילות

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

ברושור תוכנית שנתית מרכז הורות צומחת במגילות

  1. 1. "‫צומחת‬ ‫הורות‬ ‫"מרכז‬ ‫במגילות‬ ‫שנתית‬ ‫תכנית‬ 2016-2017 ‫תשע“ז‬
  2. 2. :2016 - ‘‫א‬ ‫סמסטר‬ ‫המשפחה‬ ‫כלכלת‬ -‫סדנה‬ ‫מידע‬ ‫ותיתן‬ ‫הפרטי‬ ‫הבית‬ ‫במשק‬ ‫נבונה‬ ‫כלכלית‬ ‫התנהלות‬ ‫בבניית‬ ‫תעסוק‬ ‫הסדנה‬ .‫וכלים‬ .‫נבונה‬ ‫לכלכלה‬ ‫השער‬ – ‫מקימי‬ ‫מעמותת‬ ‫צחי‬ ‫קובי‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫ראשון‬ ‫בימי‬ ‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫בני‬ ‫שבועיים‬ ‫מפגשים‬ 3 :‫תאריכים‬ .20/11/2016 -‫מה‬ ‫החל‬ 20:00 :‫שעה‬ ‫ונערות‬ ‫אימהות‬ -‫סדנה‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ,‫נשיות‬ ,‫גוף‬ ‫דימוי‬ ,‫לבת‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ובקשר‬ ‫בתקשורת‬ ‫תעסוק‬ ‫הסדנה‬ ...‫ועוד‬ ‫,עצמאות‬ ‫תלות‬ ,‫ומעברים‬ ‫שינויים‬ .‫לשבוע‬ ‫אחת‬ ‫שיתקיים‬ ‫שבועי‬ ‫נערות‬ ‫מעגל‬ ‫במסגרת‬ ‫תועבר‬ ‫הסדנה‬ ‫במרכז‬ ‫תרפיסטית‬ ‫ודרמה‬ ‫באומנויות‬ ‫מטפלת‬ – ‫כהן‬ ‫קסל‬ ‫דניאלה‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫המלח‬ ‫ים‬ ‫מגילות‬ ,"‫"השתקפויות‬ ‫הטיפולי‬ .‫חמישי‬ ‫בימי‬ ‫שעתיים‬ ‫בני‬ ‫מפגשים‬ 8 :‫תאריכים‬ .03/11/2016 – ‫ה‬ ‫מתאריך‬ ‫החל‬ 16:00 :‫שעה‬ ‫והיפראקטיביות‬ ‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫הפרעת‬ ‫עם‬ ‫המתמודדים‬ ‫ילדים‬ -‫סדנא‬ ,‫היום‬ ‫לאורך‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫היא‬ ‫כיצד‬ – ‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫בהפרעת‬ ‫תעסוק‬ ‫הסדנה‬ ‫וההתמודדות‬ ‫המשפחתי‬ ‫בתא‬ ‫ההתמודדות‬ ,‫הנלווים‬ ‫החברתיים‬ ‫הקשיים‬ .‫בילדיהם‬ ‫הטיפול‬ ‫לניהול‬ ‫כלים‬ ‫להורים‬ ‫מעניקה‬ ‫הסדנה‬ .‫החינוכיות‬ ‫במסגרות‬ ‫לטיפול‬ ‫מרכז‬ ,‫הקהילתי‬ ‫אורי‬ ‫מרכז‬ ‫ומנהל‬ ‫מייסד‬ – ‫וייסקופ‬ ‫יותם‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫והיפראקטיביות‬ ‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫הפרעת‬ ‫עם‬ ‫נוער‬ ‫ובני‬ ‫בילדים‬ :‫תאריכים‬ 6/12/16 – ‫ה‬ ‫בתאריך‬ ‫שעות‬ 4 ‫באורך‬ ‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫סדנה‬ 19:00 :‫שעה‬ ‫אכילה‬ ‫והפרעות‬ ‫גוף‬ ‫דימוי‬ -‫חזותית‬ ‫תדמית‬ -‫הרצאה‬ ‫וההרס‬ ‫ההשפעות‬ ‫את‬ ,‫המדיה‬ ‫עולם‬ ‫לנו‬ "‫ש"מוכר‬ ‫לשקרים‬ ‫נחשף‬ ‫בהרצאה‬ ‫מול‬ ‫שלנו‬ ‫הגוף‬ ‫דימוי‬ ‫תפיסת‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫נדבר‬ .‫מאתנו‬ ‫ואחת‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫אצל‬ ‫המתבטאים‬ .‫מראה‬ ‫ברקן‬ ‫עדי‬ ‫הצלם‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ 15.12.16 :‫תאריך‬ 20:30 ‫שעה‬
  3. 3. :‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫סדנאות‬ ‫הסדנה‬ – (‫הקטנטנים‬ ‫עם‬ ‫)יחד‬ ‫לידה‬ ‫בחופשת‬ ‫לאימהות‬ ‫והתפתחות"-סדנה‬ ‫"קטנטנים‬ ‫רצף‬ :‫כגון‬ (‫)שנים‬ 3‫גיל‬ ‫ועד‬ ‫לידה‬ ‫לגילאי‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫תעסוק‬ ‫התפתחו־‬ ‫כגורם‬ ‫שינה‬ ,‫האכילה‬ ‫ועידוד‬ ‫האכלה‬ ,‫לתינוקות‬ ‫העיסוי‬ ‫חשיבות‬ ,‫התפתחותי‬ ...‫ועוד‬ ‫המרד‬ ‫גיל‬ ,‫הגמילות‬ ‫סדר‬ ,‫תי‬ .‫ואישי‬ ‫זוגי‬ ,‫הורים‬ ‫מדריכת‬ ,‫משפחתי‬ ‫בייעוץ‬ ‫מומחית‬ ,‫אורן‬ ‫רחלי‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ ‫שני‬ ‫בימי‬ ‫מפגשים‬ 6‫תכלול‬ ‫הסדנה‬ :‫תאריכים‬ .‫לשבוע‬ ‫אחת‬ ,02/01– ‫מה‬ ‫החל‬ 12:00– 10:00:‫שעה‬ ‫בסוגיות‬ ‫תעסוק‬ ‫הסדנה‬ .(‫)שנים‬ 6– 3‫בגילאי‬ ‫לילדים‬ ‫להורים‬ ‫סדנה‬ - "‫שלב‬ ‫"עברנו‬ ‫פחדים‬ ,‫שיתוף‬ ,‫לעצמאות‬ ‫עידוד‬ ,‫עצמי‬ ‫דימוי‬ :‫כגון‬ ‫ההתפתחותי‬ ‫לשלב‬ ‫הקשורות‬ ‫שונות‬ ...‫ועוד‬ ‫גבולות‬ ,‫סמכות‬ ,‫שקרים‬ ,‫אחים‬ ‫יחסי‬ ,‫וחרדות‬ .‫ואישי‬ ‫זוגי‬ ,‫הורים‬ ‫ומדריכה‬ ‫מנחה‬ ,‫משפחתי‬ ‫בייעוץ‬ ‫מומחית‬ – ‫אורן‬ ‫רחלי‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫בבוקר‬ ‫שישי‬ ‫בימי‬ ,‫שבועות‬ ‫לשלושה‬ ‫אחת‬ – ‫מפגשים‬ 4‫תכלול‬ ‫הסדנה‬ :‫תאריכים‬ 24/03,03/03,17/02,20/01 .12:00– 10:00:‫שעה‬ "‫וחוויות‬ ‫אתגרים‬ – ‫מיוחדת‬ ‫משפחה‬ ,‫מיוחד‬ ‫"ילד‬ -‫סדנה‬ ‫יעלו‬ ‫בסדנה‬ .‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫ילד‬ ‫גדל‬ ‫שבה‬ ‫במשפחה‬ ‫בהורות‬ ‫תעסוק‬ ‫הסדנה‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫ילד‬ ‫גדל‬ ‫בה‬ ‫משפחה‬ ‫בתוך‬ ‫היומיומית‬ ‫להתמודדות‬ ‫הקשורות‬ ‫סוגיות‬ ‫עם‬ ‫הילד‬ ‫השפעת‬ ,‫ההורות‬ ‫וסגנון‬ ‫המשפחתית‬ ‫האווירה‬ ‫על‬ ‫ההשלכות‬ ‫יידונו‬ ,‫מיוחדים‬ ‫איך‬ ,‫המיוחדת‬ ‫במשפחה‬ ‫המשחק‬ ‫חשיבות‬ ,‫שלו‬ ‫האחראים‬ ‫על‬ ‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ...‫ועוד‬ ‫תמיכה‬ ‫רשתות‬ ‫בניית‬ ,"‫"נורמליות‬ ‫על‬ ‫שומרים‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שנה‬ 20-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫כבר‬ ‫פועל‬ ,"‫קשר‬ ‫"ארגון‬ -‫קשר‬ ‫ארגון‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫זכויות‬ ‫שווי‬ ‫כאנשים‬ ‫ילדן‬ ‫את‬ ‫לגדל‬ ‫יכולות‬ ‫המיוחדות‬ ‫המשפחות‬ ‫בה‬ ‫חברתית‬ ‫מציאות‬ .‫ראשון‬ ‫בימי‬ ‫שעתיים‬ ‫בני‬ ‫שבועיים‬ ‫מפגשים‬ 4:‫תאריכים‬ 5/2/17-‫מה‬ ‫החל‬ 20:15:‫שעה‬ ‫הורים‬ ‫זקנת‬ ‫עם‬ ‫מיטיבה‬ ‫התמודדות‬ -‫סדנה‬ ‫להורים‬ ‫גורמת‬ ‫ההזדקנות‬ ‫מה‬ ,‫ההורים‬ ‫זיקנת‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫בדרכים‬ ‫נעסוק‬ ‫בסדנה‬ ?‫שונה‬ ‫ההתמודדות‬ ‫האם‬ ,‫בבת‬ ‫כשמדובר‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ .‫לילדיו‬ ,‫לאשתו‬ ,‫לבן‬ ‫ומה‬ .‫לך‬ ‫וקשה‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫נאלץ‬ ‫ואתה‬ ‫פיזית‬ ‫רחוקים‬ ‫כשההורים‬ ‫ממך‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬ ‫שהם‬ ‫ידיעה‬ ‫ולהורים‬ ‫שקט‬ ‫ראש‬ ‫לך‬ ‫להשיג‬ ,‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫שאתה‬ ‫הבת‬ ‫או‬ ‫הבן‬ ‫תהיה‬ ‫איך‬ .‫יעילה‬ ‫והתמודדות‬ ‫להבנה‬ ‫כלים‬ ‫ערכת‬ ,‫וטיפים‬ ‫הדרכה‬ ‫יינתנו‬ ‫הסדנה‬ ‫במהלך‬ .‫לבד‬ ‫לא‬ ‫ובני‬ ‫זיקנה‬ ‫גיל‬ ,‫השלישי‬ ‫בגיל‬ ‫להתמודדויות‬ ‫מומחית‬ ,‫גרונטולוגית‬ ,‫גל‬ ‫שרי‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫מטפלים‬ ‫משפחה‬ 4/5/17– ‫ה‬ ‫בתאריך‬ ‫שעות‬ 3‫באורך‬ ‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫סדנה‬ :‫תאריך‬ 19:00 :‫שעה‬ ‫לפספס‬ ‫תרצו‬ ‫שלא‬ ‫מרתקת‬ ‫–הרצאה‬ "‫והמסר‬ ‫המדיום‬ -‫המסכים‬ ‫"דור‬ -‫הרצאה‬ ‫של‬ "‫"ההתמכרות‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫המנתחת‬ ,‫ומוזיקה‬ ‫וידאו‬ ‫קטעי‬ ,‫במצגת‬ ‫מלווה‬ ‫ההרצאה‬ ,‫ההשפעות‬ ,‫שלהם‬ ‫המסך‬ ‫גיבורי‬ ‫לבין‬ "‫האפורים‬ ‫"חייהם‬ ‫בין‬ ‫הגדול‬ ‫הפער‬ ,‫הנוכחי‬ ‫הדור‬ .‫ההתמודדות‬ ‫ודרכי‬ ‫הסיכונים‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫בעלים‬ .‫הנוער‬ ‫לתרבות‬ ‫מומחה‬ ‫יישומי‬ ‫אנתרופולוג‬ ,‫ליאון‬ ‫תמיר‬ :‫המרצה‬ ‫שם‬ ‫"ילדי‬ ‫של‬ ‫והפסיכולוגיות‬ ‫התרבותיות‬ ‫בהשלכות‬ ‫מתמחה‬ .‫אתוס‬ ‫במכון‬ ‫משותף‬ ."‫המסכים‬ 25/5/17:‫תאריך‬ 20:30:‫שעה‬ :2017 - ‘‫ב‬ ‫סמסטר‬
  4. 4. ‫ועובד‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫מגוונים‬ ‫בתחומים‬ ‫והרצאות‬ ‫סדנאות‬ ‫מציע‬ ‫המרכז‬ .‫סמסטריאלית‬ ‫במתכונת‬ .‫והרצאה/הצגה‬ ‫סדנאות‬ 3 ‫מוצעות‬ ‫סמסטר‬ ‫בכל‬ ‫אב‬ ‫לבית‬ ₪ 200 – ‫סדנה‬ ‫עלות‬ .₪ 30 – ‫הרצאה/הצגה‬ ‫עלות‬ ‫זכאית‬ ‫תהיה‬ ,‫הסמסטר‬ ‫באותו‬ (‫)שניה‬ ‫נוספת‬ ‫לסדנה‬ ‫שתירשם‬ ‫משפחה‬ .‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫בה‬ ‫להשתתף‬ ‫וקיומן‬ ‫מראש‬ ‫ותשלום‬ ‫ברישום‬ ‫כרוכה‬ ‫ובהרצאות‬ ‫בסדנאות‬ ‫ההשתתפות‬ .‫משתתפים‬ ‫במינימום‬ ‫מותנה‬ 13.10.2016 -‫התאריך‬ ‫עד‬ '‫א‬ ‫לסמסטר‬ ‫ההרשמה‬ 15.12.2016 -‫התאריך‬ ‫עד‬ -'‫ב‬ ‫לסמסטר‬ ‫הרשמה‬ !‫בלבד‬ ‫במועצה‬ ‫והרצאות‬ ‫לסדנאות‬ ‫ההרשמה‬ ‫בסמוך‬ ‫נמצא‬ ‫אשר‬ ‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫במרכז‬ ‫יתקיימו‬ ‫הסדנאות‬ .‫מראש‬ ‫להודעה‬ ‫בכפוף‬ ‫להשתנות‬ ‫עשוי‬ ‫הסדנאות‬ ‫מיקום‬ .‫מגילות‬ ‫לבי"ס‬ ‫המועצה‬ ‫באתר‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫לסדנאות‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫חברתיים‬ ‫ושירותים‬ ‫רווחה‬ ‫ומחלקת‬ ‫מגילות‬ ,‫מצילה‬ ‫של‬ ‫בשיתוף‬ ‫הוקם‬ ‫המרכז‬ ‫הטיפולי‬ ‫המרכז‬ ‫במסגרת‬ ‫המוצעים‬ ‫לטיפולים‬ ‫משלים‬ ‫מענה‬ ‫והינו‬ ‫במועצה‬ ."‫"השתקפויות‬ ‫לצרכים‬ ‫וכמענה‬ ‫מעמיקה‬ ‫מחשבה‬ ‫לאחר‬ ‫נבחרו‬ ‫במרכז‬ ‫המוצעים‬ ‫התכנים‬ .‫שנה‬ ‫כחצי‬ ‫לפני‬ ‫לכם‬ ‫שהופץ‬ ‫בסקר‬ ‫הצפתם‬ ‫ההורים‬ ‫שאתם‬ .‫וצמיחה‬ ‫התנסות‬ ,‫למידה‬ ‫של‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫לכולנו‬ ‫שתהיה‬ ‫סבג‬ ‫יעל‬ ‫אברשימי‬ ‫מורן‬ ‫חברתיים‬ ‫ושירותים‬ ‫רווחה‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ ‫מגילות‬ ‫מצילה‬ ‫רכזת‬ ‫במגילות‬ "‫צומחת‬ ‫הורות‬ ‫"מרכז‬ ‫לילדים‬ ‫להורים‬ ‫והתנסות‬ ‫למידה‬ ‫מרכז‬ www.dead-sea.org.il

×