Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Şirket Kimliğini Yaşatabilmek - Poster(20)

Publicidad
Publicidad

Şirket Kimliğini Yaşatabilmek - Poster

  1. 1 2 3 4 Valuesjam ORGANİZE ET Şİrket Kİmlİğİnİ Yaşatma Formülü değerler UYGULAMALAR HARİTASI OLUŞTUR GÖZDEN GEÇİR BU DEĞERLERE GÖRE İŞE AL ÇevikYönetimin DNA’sı www.acm-software.com Tüm  çalışanlarla  birlikte  geniş  bir  perspek45en  şirke6e  ön  planda  vurgulanması  gereken  değerleri  tar<şma  seans(ları)   organize  edilmeli,  mümkün  olduğunca  tüm  çalışanların  mutabık  kaldığı  odaklanmış  ve  sayıca  az,  herkes  tara<ndan  kolay   anlaşılabilir  kısa  ifadelerle  şirke/n  ana  değerleri  özetlenmelidir. İlk  adımda  oluşturulan  ana  değerler  ayrı  ayrı  tüm  şirket  birimleri  içerisinde  nasıl  hayata  geçirilebilir  ilgili  birim   çalışanlarının  ka*lımıyla  birlikte  çıkar*lmalıdır.  Bu  pra6kler  ilgili  değerlerin  günlük  iş  yaşan*sında  birer  alışkanlık  haline   gelmesini  te*kleyecek*r.  Değerler  Uygulamalar  Haritası’nı  şirke*n  ana  değerleri  ve  bu  değerleri  ilgili  birim  içerisinde   yaşatmaya  yönelik  pra/kler  bütünü  olarak  düşünebilirsiniz. Değerler  Uygulamalar  Haritası  oluştuktan  bir  kaç  ay  sonra  ilgili  tüm  birim  çalışanlarının  bir  araya  gelerek  bu  değer  ve   pra$klerde  varsa  aksayan  yönleri  ortaya  koyması  gerekir.  Bu  aksayan  yönler  giderilmediğinde  diğer  çalışan  pra$klerin  ve   kültürün  zarar  görmesine  neden  olabilir.  Bu  yüzden,  aksayan  yönlerle  ilgili  iyileş9rme  ya  da  değişiklik  aksiyonlarına  tüm   ekipçe  karar  vererek  düzeltmelerin  hızlı  bir  şekilde  hayata  geçirilmesi  önemlidir. İşe  aldığınız  kişilere  belki  de  tam  inanmadıkları  değerlerinizi  öğretmeye  ve  onların  bu  değerleri  içselleş9rmesini   sağlamaya  çalışmak  yerine,  en  baştan  sizin  değerlerinizle  yaşayan,  sizinle  aynı  ortak  amaca  inananlarla  yola  çıkın.
Publicidad