Presentació Ajuts LEADER

AJUTS LEADER
CONVOCATÒRIA D’AJUTS
LEADER 2013
L’Associació pel Desenvolupament
Rural de la Catalunya Central
•

Som un Grup d’Acció Local (GAL)

•

A Catalunya hi ha 13 Grups d’Acció Local en total

•

L’Associació va ser creada per gestionar l'eix 4 d'aplicació de
la metodologia Leader en el seus àmbits d’actuació

•

Comptem amb la representació dels principals agents públics
i privats de cada territori
L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya
Central:

EL TERRITORI

58 municipis, 2.010,10 km2
64.317 habitants
32 hab./km2
• El Berguedà.
• El Lluçanès: Alpens, Lluçà, Olost,Oristà,
Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de
Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau , Sant Boi
de Lluçanès, Sant Martí d’Albars, Sobremunt
i Sant Feliu Sasserra.
• El Moianès: Calders, Castellcir, Castellterçol,
Collsuspina, Granera, L’Estany, Moià,
Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i
Santa Maria d’Oló.
• Els municipis de Mura, Talamanca, Santa
Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i Gaià.
L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya
Central:

SEUS, SUBSEUS I COL·LABORADORS

C/ Francesc Macià, 12
BERGA
Telf. 93 821 42 25

C/ de les Joies, 11-13
MOIÀ
Telf. 93 830 14 18

Santa Creu de Jutglar
Telf. 93 888 00 50
Servei de Promoció
Econòmica Osona Sud-Alt
Congost
Telf. 93 881 12 57

Plaça St. Joan, 4
BERGA
Telf. 93 824 77 00
Els ajuts Leader
El Leader és una metodologia inclosa dins el Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR 2007-2013) en base a
la qual es convoquen ajuts per a entitats i empreses amb la
finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i
fomentar la diversificació econòmica, preservant-ne el medi
ambient i l’entorn rural.

Vídeo Ajuts Leader Catalunya Central
Dotació i finançament
• La dotació pressupostària assignada per a la convocatòria
2013 és de 723.975,92 €
• Finançament:
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural (45%)
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
(55%)
Beneficiaris i finalitat dels ajuts
Línies d’ajut

Mesura 12301. Millora dels
processos de transformació i
comercialització dels productes
agrícoles inclosos a l’annex 1 del
Tractat CE, excepte els de pesca

Mesura 312. Creació i
desenvolupament de
microempreses

Mesura 313. Foment d’activitats
turístiques

Mesura 323. Conservació i millora
del patrimoni rural

Qui s’hi pot acollir?

Quines accions pot
desenvolupar?

Microempreses i PIMES
agroalimentàries
Cooperatives, associacions i/o
fundacions sense ànim de lucre
Agrobotigues

Creació, ampliació i/o millora
(projectes d’inversió inferior a
250.000,00€)

Microempreses no agroalimentàries, ni
de turisme ni d’oci
<10 treballadors ,volum anual de negoci <
2 millions € i balanç anual < 2 millions €)

Microempreses i PIMES del sector
turístic i empreses d’activitats d’oci.

Creació, ampliació i/o millora

Creació, ampliació i/o millora

Cooperatives, associacions i/o
fundacions sense ànim de lucre
Ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades, Consells Comarcals i
Entitats sense ànim de lucre participades
per ens locals

Creació, ampliació i/o millora
(projectes d’inversió superior a
70.000,00€)
Projectes elegibles
Foment d’activitats turístiques
Projectes elegibles
Creació i desenvolupament de microempreses
Projectes elegibles
Millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris
Percentatges de subvenció
Mesura

Percentatge màxim d’ajut

12301. Agroalimentaris
312. Microempreses

25 % – 35 % ampliable 40 % si s’acull a
un Pla de Millora de l’empresa
i un màxim de 200.000 € en 3 anys*

313. Activitats turístiques
* Les mesures 312 i 313, se sotmeten a la normativa europea referent als ajuts de mínimis, i per
tant el total d’ajuts de mínimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000
euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

Mesura
323. Conservació i millora del
patrimoni rural

Percentatge màxim d’ajut
Fins a un 80 % i un màxim de 250.000 €
d’ajut en 3 anys*
Requisits dels beneficiaris






Que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000 euros en l’àmbit territorial
Leader.
Que en el moment de presentar la sol·licitud no s’hagi iniciat l’obra o inversió
objecte de l’ajut.
Ser titulars del lloc on es realitza la inversió (propietari/ària, arrendatari/ària,
cessionari/ària o altres)

• Que es comprometin a mantenir i gestionar directament l’activitat subvencionada
durant un període de 5 anys.


Queden excloses de ser persones beneficiàries les persones que reuneixin les
condicions necessàries per acollir-se als ajuts mitjançant el Contracte Global
d’Explotació.

Algunes limitacions:

• No són subvencionables els projectes fragmentats o en fases; el projecte
subvencionat ha de permetre el ple funcionament de l’activitat econòmica
• No totes les despeses són subvencionables (vehicles, IVA i taxes, compra de
terrenys, despeses corrents, etc.)
• Algunes despeses subvencionables tenen limitacions (honoraris tècnics,
entrades d’aigua i llum, programes informàtics, etc.)
Concurrència amb altres ajuts
• Son incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la
mateixa finalitat, sigui finançat per fons comunitaris (fons
estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument
financer.
• Aquests ajuts són compatibles amb altres que per la mateixa
finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens
públics o privats, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el
40% del cost de la inversió subvencionable, a excepció de la
mesura 323 (patrimoni rural) en la qual la quantia d’ajuts pot
arribar al 100%.
Presentació de la sol·licitud
•

•

•

•

La manera d’acollir-s’hi és presentant una sol·licitud d’ajut (model
L1) i tota la documentació complementària que convingui abans de
45 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’ordre de
convocatòria al DOGC.
Publicació de l’ordre: 30 de desembre de 2013
Data límit de presentació de sol·licituds: 22 de febrer de 2014
S’haurà de presentar la sol·licitud degudament complimentada,
l’annex de la sol·licitud i tota la documentació requerida per a cada
mesura i tipus de sol·licitant.
En el moment de presentar la sol·licitud no es podrà haver iniciat
l’obra o inversió objecte de l’ajut. L’obra es podrà iniciar quan
s’hagi passat a fer al visita de no inici.
És un ajut a fons perdut que es cobra una vegada certificat el
projecte.
Terminis
Publicació de la convocatòria:

30 de desembre de 2013

Termini de presentació de sol·licituds

45 dies naturals post-convocatòria
22 de febrer del 2014

Visita de no inici d’obres

Aproximadament durant els 15 dies
següents a la presentació de la
sol·licitud

Resolució

Aprox. 6 mesos post-sol·licitud

Desenvolupament de la inversió
+ Pla de millora RSE, si s’escau

Es pot iniciar després de la visita de
no inici d’obres
El termini d’execució s’especifica en
la resolució favorable (màxim 12
mesos)

Certificació

Termini determinat en la resolució
favorable (març 2015)

Compliment dels compromisos

Durant cinc anys següents a la
certificació
Pla de millora - RSE
• La realització del Pla de millora és opcional (s’indica en el moment
de complimentar la sol·licitud).
• Es seleccionen 6 projectes per convocatòria.
• Es podrà obtenir un 5% d’ajut addicional.
• L’obtenció de l’ajut del 5% està condicionada al desenvolupament
d’un conjunt d’accions per millorar la gestió de l’empresa en els
àmbits econòmic, ambiental i social.
• Aquest Pla de Millora es desenvolupa de forma paral·lela a la
realització de la inversió per la qual s’ha sol·licitat l’ajut, en un
termini màxim de 12 mesos a partir de la resolució favorable del
DAAM i amb l’acompanyament d’un tècnic del GAL
MOLTES GRÀCIES
Per més informació:

Associació pel Desenvolupament
Rural de la Catalunya Central
Telf. 93 821 42 25

Oficines Comarcals del DAAM :
www.gencat/daam/ajuts
1 de 17

Recomendados

Presentació leader convocatòria 2014 por
Presentació leader convocatòria 2014Presentació leader convocatòria 2014
Presentació leader convocatòria 2014ADRCatCentral
2.9K vistas17 diapositivas
Presentatie Gijs Schuurhuis, Hilco van der Wal & Michel de Haan por
Presentatie Gijs Schuurhuis, Hilco van der Wal & Michel de HaanPresentatie Gijs Schuurhuis, Hilco van der Wal & Michel de Haan
Presentatie Gijs Schuurhuis, Hilco van der Wal & Michel de HaanLisette van Beusekom
499 vistas37 diapositivas
Raw video por
Raw videoRaw video
Raw videoKKvideo14
203 vistas12 diapositivas
Elektrische infrastructuur als dienstverlening - Frits Wattjes por
Elektrische infrastructuur als dienstverlening - Frits WattjesElektrische infrastructuur als dienstverlening - Frits Wattjes
Elektrische infrastructuur als dienstverlening - Frits WattjesLisette van Beusekom
685 vistas29 diapositivas
STOOP - samenwerken in de ondergrond por
STOOP - samenwerken in de ondergrondSTOOP - samenwerken in de ondergrond
STOOP - samenwerken in de ondergrondLisette van Beusekom
627 vistas11 diapositivas
Cultuurverandering - Alfons van Marrewijk por
Cultuurverandering - Alfons van MarrewijkCultuurverandering - Alfons van Marrewijk
Cultuurverandering - Alfons van MarrewijkLisette van Beusekom
513 vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Presentatie Geerd Simonis por
Presentatie Geerd SimonisPresentatie Geerd Simonis
Presentatie Geerd SimonisLisette van Beusekom
354 vistas11 diapositivas
Preparing for a trip to China - Pre departure information por
Preparing for a trip to China - Pre departure informationPreparing for a trip to China - Pre departure information
Preparing for a trip to China - Pre departure informationLaDonna Allen
468 vistas16 diapositivas
Looklive presentation por
Looklive presentationLooklive presentation
Looklive presentationKKvideo14
158 vistas8 diapositivas
Video interview tips por
Video interview tipsVideo interview tips
Video interview tipsKKvideo14
887 vistas26 diapositivas
Big Data in zicht - Nationale Denktank por
Big Data in zicht - Nationale DenktankBig Data in zicht - Nationale Denktank
Big Data in zicht - Nationale DenktankLisette van Beusekom
863 vistas65 diapositivas
Planning a dream vacation por
Planning a dream vacationPlanning a dream vacation
Planning a dream vacationLaDonna Allen
335 vistas12 diapositivas

Destacado(9)

Preparing for a trip to China - Pre departure information por LaDonna Allen
Preparing for a trip to China - Pre departure informationPreparing for a trip to China - Pre departure information
Preparing for a trip to China - Pre departure information
LaDonna Allen468 vistas
Looklive presentation por KKvideo14
Looklive presentationLooklive presentation
Looklive presentation
KKvideo14158 vistas
Video interview tips por KKvideo14
Video interview tipsVideo interview tips
Video interview tips
KKvideo14887 vistas
Planning a dream vacation por LaDonna Allen
Planning a dream vacationPlanning a dream vacation
Planning a dream vacation
LaDonna Allen335 vistas
Sound and lighting por KKvideo14
Sound and lighting Sound and lighting
Sound and lighting
KKvideo14262 vistas
Thuốc chữa viêm loét dạ dày por Phong Phu Nguyen
Thuốc chữa viêm loét dạ dàyThuốc chữa viêm loét dạ dày
Thuốc chữa viêm loét dạ dày
Phong Phu Nguyen23.6K vistas

Similar a Presentació Ajuts LEADER

Programa leader 2016 por
Programa leader 2016Programa leader 2016
Programa leader 2016Juanjo Pérez Amador
313 vistas16 diapositivas
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-... por
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
3K vistas55 diapositivas
Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ... por
Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...
Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
115 vistas26 diapositivas
Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019 por
Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019 Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019
Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019 Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
594 vistas26 diapositivas
Economia cooperativa 2010 por
Economia cooperativa 2010Economia cooperativa 2010
Economia cooperativa 2010Autoocupació
334 vistas11 diapositivas
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012 por
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012Creu Roja a Catalunya
970 vistas22 diapositivas

Similar a Presentació Ajuts LEADER(20)

Economia cooperativa 2010 por Autoocupació
Economia cooperativa 2010Economia cooperativa 2010
Economia cooperativa 2010
Autoocupació334 vistas
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012 por Creu Roja a Catalunya
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també... por guest4c15a16
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...
guest4c15a16211 vistas
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també... por CINC Business Center
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...

Presentació Ajuts LEADER

 • 2. L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central • Som un Grup d’Acció Local (GAL) • A Catalunya hi ha 13 Grups d’Acció Local en total • L’Associació va ser creada per gestionar l'eix 4 d'aplicació de la metodologia Leader en el seus àmbits d’actuació • Comptem amb la representació dels principals agents públics i privats de cada territori
 • 3. L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: EL TERRITORI 58 municipis, 2.010,10 km2 64.317 habitants 32 hab./km2 • El Berguedà. • El Lluçanès: Alpens, Lluçà, Olost,Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau , Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars, Sobremunt i Sant Feliu Sasserra. • El Moianès: Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, L’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. • Els municipis de Mura, Talamanca, Santa Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i Gaià.
 • 4. L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: SEUS, SUBSEUS I COL·LABORADORS C/ Francesc Macià, 12 BERGA Telf. 93 821 42 25 C/ de les Joies, 11-13 MOIÀ Telf. 93 830 14 18 Santa Creu de Jutglar Telf. 93 888 00 50 Servei de Promoció Econòmica Osona Sud-Alt Congost Telf. 93 881 12 57 Plaça St. Joan, 4 BERGA Telf. 93 824 77 00
 • 5. Els ajuts Leader El Leader és una metodologia inclosa dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR 2007-2013) en base a la qual es convoquen ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica, preservant-ne el medi ambient i l’entorn rural. Vídeo Ajuts Leader Catalunya Central
 • 6. Dotació i finançament • La dotació pressupostària assignada per a la convocatòria 2013 és de 723.975,92 € • Finançament: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (45%) Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) (55%)
 • 7. Beneficiaris i finalitat dels ajuts Línies d’ajut Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles inclosos a l’annex 1 del Tractat CE, excepte els de pesca Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses Mesura 313. Foment d’activitats turístiques Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural Qui s’hi pot acollir? Quines accions pot desenvolupar? Microempreses i PIMES agroalimentàries Cooperatives, associacions i/o fundacions sense ànim de lucre Agrobotigues Creació, ampliació i/o millora (projectes d’inversió inferior a 250.000,00€) Microempreses no agroalimentàries, ni de turisme ni d’oci <10 treballadors ,volum anual de negoci < 2 millions € i balanç anual < 2 millions €) Microempreses i PIMES del sector turístic i empreses d’activitats d’oci. Creació, ampliació i/o millora Creació, ampliació i/o millora Cooperatives, associacions i/o fundacions sense ànim de lucre Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, Consells Comarcals i Entitats sense ànim de lucre participades per ens locals Creació, ampliació i/o millora (projectes d’inversió superior a 70.000,00€)
 • 9. Projectes elegibles Creació i desenvolupament de microempreses
 • 10. Projectes elegibles Millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris
 • 11. Percentatges de subvenció Mesura Percentatge màxim d’ajut 12301. Agroalimentaris 312. Microempreses 25 % – 35 % ampliable 40 % si s’acull a un Pla de Millora de l’empresa i un màxim de 200.000 € en 3 anys* 313. Activitats turístiques * Les mesures 312 i 313, se sotmeten a la normativa europea referent als ajuts de mínimis, i per tant el total d’ajuts de mínimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural Percentatge màxim d’ajut Fins a un 80 % i un màxim de 250.000 € d’ajut en 3 anys*
 • 12. Requisits dels beneficiaris    Que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000 euros en l’àmbit territorial Leader. Que en el moment de presentar la sol·licitud no s’hagi iniciat l’obra o inversió objecte de l’ajut. Ser titulars del lloc on es realitza la inversió (propietari/ària, arrendatari/ària, cessionari/ària o altres) • Que es comprometin a mantenir i gestionar directament l’activitat subvencionada durant un període de 5 anys.  Queden excloses de ser persones beneficiàries les persones que reuneixin les condicions necessàries per acollir-se als ajuts mitjançant el Contracte Global d’Explotació. Algunes limitacions: • No són subvencionables els projectes fragmentats o en fases; el projecte subvencionat ha de permetre el ple funcionament de l’activitat econòmica • No totes les despeses són subvencionables (vehicles, IVA i taxes, compra de terrenys, despeses corrents, etc.) • Algunes despeses subvencionables tenen limitacions (honoraris tècnics, entrades d’aigua i llum, programes informàtics, etc.)
 • 13. Concurrència amb altres ajuts • Son incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, sigui finançat per fons comunitaris (fons estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument financer. • Aquests ajuts són compatibles amb altres que per la mateixa finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionable, a excepció de la mesura 323 (patrimoni rural) en la qual la quantia d’ajuts pot arribar al 100%.
 • 14. Presentació de la sol·licitud • • • • La manera d’acollir-s’hi és presentant una sol·licitud d’ajut (model L1) i tota la documentació complementària que convingui abans de 45 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’ordre de convocatòria al DOGC. Publicació de l’ordre: 30 de desembre de 2013 Data límit de presentació de sol·licituds: 22 de febrer de 2014 S’haurà de presentar la sol·licitud degudament complimentada, l’annex de la sol·licitud i tota la documentació requerida per a cada mesura i tipus de sol·licitant. En el moment de presentar la sol·licitud no es podrà haver iniciat l’obra o inversió objecte de l’ajut. L’obra es podrà iniciar quan s’hagi passat a fer al visita de no inici. És un ajut a fons perdut que es cobra una vegada certificat el projecte.
 • 15. Terminis Publicació de la convocatòria: 30 de desembre de 2013 Termini de presentació de sol·licituds 45 dies naturals post-convocatòria 22 de febrer del 2014 Visita de no inici d’obres Aproximadament durant els 15 dies següents a la presentació de la sol·licitud Resolució Aprox. 6 mesos post-sol·licitud Desenvolupament de la inversió + Pla de millora RSE, si s’escau Es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres El termini d’execució s’especifica en la resolució favorable (màxim 12 mesos) Certificació Termini determinat en la resolució favorable (març 2015) Compliment dels compromisos Durant cinc anys següents a la certificació
 • 16. Pla de millora - RSE • La realització del Pla de millora és opcional (s’indica en el moment de complimentar la sol·licitud). • Es seleccionen 6 projectes per convocatòria. • Es podrà obtenir un 5% d’ajut addicional. • L’obtenció de l’ajut del 5% està condicionada al desenvolupament d’un conjunt d’accions per millorar la gestió de l’empresa en els àmbits econòmic, ambiental i social. • Aquest Pla de Millora es desenvolupa de forma paral·lela a la realització de la inversió per la qual s’ha sol·licitat l’ajut, en un termini màxim de 12 mesos a partir de la resolució favorable del DAAM i amb l’acompanyament d’un tècnic del GAL
 • 17. MOLTES GRÀCIES Per més informació: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central Telf. 93 821 42 25 Oficines Comarcals del DAAM : www.gencat/daam/ajuts