Presentació leader convocatòria 2014

AJUTS LEADER 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
LEADER 2014
L’Associació pel Desenvolupament 
Rural de la Catalunya Central 
• Som un Grup d’Acció Local (GAL) 
• A Catalunya hi ha 13 Grups d’Acció Local en total 
• L’Associació va ser creada per gestionar l'eix 4 d'aplicació de 
la metodologia Leader en el seus àmbits d’actuació 
• Comptem amb la representació dels principals agents públics i 
privats de cada territori
L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya 
Central: 
EL TERRITORI 
58 municipis, 2.010,10 km2 
64.317 habitants 
32 hab./km2 
• El Berguedà. 
• El Lluçanès: Alpens, Lluçà, Olost,Oristà, 
Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de 
Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau , Sant 
Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars, 
Sobremunt i Sant Feliu Sasserra. 
• El Moianès: Calders, Castellcir, 
Castellterçol, Collsuspina, Granera, 
L’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant 
Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. 
• Els municipis de Mura, Talamanca, Santa 
Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i Gaià.
L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya 
Central: 
SEUS, SUBSEUS I COL·LABORADORS 
C/ Francesc Macià, 12 
BERGA 
Telf. 93 821 42 25 
C/ de les Joies, 11-13 
MOIÀ 
Telf. 93 830 14 18 
Santa Creu de Jutglar 
Telf. 93 888 00 50 
Plaça St. Joan, 4 
BERGA 
Telf. 93 824 77 00 
Servei de Promoció 
Econòmica Osona Sud-Alt 
Congost 
Telf. 93 881 12 57
Els ajuts Leader 
El Leader és una metodologia inclosa dins el Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR 2007-2013) en base a la 
qual es convoquen ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de 
millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la 
diversificació econòmica, preservant-ne el medi ambient i l’entorn 
rural. 
Vídeo Ajuts Leader Catalunya Central
Dotació i finançament 
• La dotació pressupostària assignada per a la convocatòria 
2014 és de 720.073,79 € 
• Finançament: 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (45%) 
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) 
(55%)
Beneficiaris i finalitat dels ajuts 
Línies d’ajut Qui s’hi pot acollir? Quines accions pot 
desenvolupar? 
Mesura 312. Creació i 
desenvolupament de 
microempreses 
Microempreses, excepte les dedicades 
a activitats agroalimentàries el producte 
de les quals estigui inclòs a l’annex1 del 
tractat CE i les de turisme i lleure. 
<10 treballadors ,volum anual de negoci 
< 2 millions € i balanç anual<2 millions€ 
Persones físiques o jurídiques que 
tinguin la consideració de 
microempreses, amb ànim de lucre que 
no pertanyin als sectors del turisme o 
de l’oci 
Creació, ampliació i/o millora 
Mesura 313. Foment d’activitats 
turístiques 
Microempreses i PIMES del sector 
turístic i empreses d’activitats d’oci. 
Cooperatives, associacions i/o 
fundacions sense ànim de lucre 
Creació, ampliació i/o millora 
Mesura 323. Conservació i millora 
del patrimoni rural 
Ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades, Consells Comarcals i 
Entitats sense ànim de lucre participades 
per ens locals 
Creació, ampliació i/o millora 
(projectes d’inversió superior a 
40.000,00€)
Projectes elegibles 
Foment d’activitats turístiques
Projectes elegibles 
Creació i desenvolupament de microempreses
Percentatges de subvenció 
Mesura Percentatge màxim d’ajut 
* Les mesures 312 i 313, se sotmeten a la normativa europea referent als ajuts de mínimis, i per 
tant el total d’ajuts de mínimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000 
euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. 
Mesura Percentatge màxim d’ajut 
323. Conservació i millora del 
patrimoni rural 
Fins a un 80 % i un màxim de 100.000 € 
d’ajut 
312. Microempreses 
20 % – 35 % ampliable 40 % si s’acull a un Pla de 
Millora de l’empresa 
313. Activitats turístiques i un màxim de 100.000 € d’ajut.
Requisits dels beneficiaris 
 Que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000 euros en l’àmbit territorial 
Leader. 
 Que en el moment de presentar la sol·licitud no s’hagi iniciat l’obra o inversió 
objecte de l’ajut. 
 Ser titulars del lloc on es realitza la inversió (propietari/ària, arrendatari/ària, 
cessionari/ària o altres) 
• Que es comprometin a mantenir i gestionar directament l’activitat subvencionada 
durant un període de 5 anys. 
 Queden excloses de ser persones beneficiàries les persones que reuneixin les 
condicions necessàries per acollir-se als ajuts mitjançant el Contracte Global 
d’Explotació. 
Algunes limitacions: 
• No són subvencionables els projectes fragmentats o en fases; el projecte 
subvencionat ha de permetre el ple funcionament de l’activitat econòmica 
• No totes les despeses són subvencionables (vehicles, IVA i taxes, compra de 
terrenys, despeses corrents, etc.) 
• Algunes despeses subvencionables tenen limitacions (honoraris tècnics, 
entrades d’aigua i llum, programes informàtics, etc.)
Concurrència amb altres ajuts 
• Son incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la 
mateixa finalitat, sigui finançat per fons comunitaris (fons 
estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument 
financer. 
• Aquests ajuts són compatibles amb altres que per la mateixa 
finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens 
públics o privats, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 
40% del cost de la inversió subvencionable, a excepció de la 
mesura 323 (patrimoni rural) en la qual la quantia d’ajuts pot 
arribar al 100%.
Pla de millora - RSE 
• La realització del Pla de millora és opcional (s’indica en el moment 
de complimentar la sol·licitud). 
• Es seleccionen 2 projectes per convocatòria. 
• Es podrà obtenir un 5% d’ajut addicional. 
• L’obtenció de l’ajut del 5% està condicionada al desenvolupament 
d’un conjunt d’accions per millorar la gestió de l’empresa en els 
àmbits econòmic, ambiental i social. 
• Aquest Pla de Millora es desenvolupa de forma paral·lela a la 
realització de la inversió per la qual s’ha sol·licitat l’ajut, en un 
termini màxim de 12 mesos a partir de la resolució favorable del 
DAAM i amb l’acompanyament d’un tècnic del GAL
Presentació de la sol·licitud 
• La manera d’acollir-s’hi és presentant una sol·licitud d’ajut (model 
L1) i tota la documentació complementària que convingui abans de 
45 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’ordre de 
convocatòria al DOGC. 
Publicació de l’ordre: 8 d’agost de 2014 
Data límit de presentació de sol·licituds: 2 d’octubre de 2014 
• S’haurà de presentar la sol·licitud degudament complimentada, 
l’annex de la sol·licitud i tota la documentació requerida per a cada 
mesura i tipus de sol·licitant. 
• En el moment de presentar la sol·licitud no es podrà haver iniciat 
l’obra o inversió objecte de l’ajut. L’obra es podrà iniciar quan 
s’hagi passat a fer al visita de no inici. 
• És un ajut a fons perdut que es cobra una vegada certificat el 
projecte.
Terminis 
Publicació de la convocatòria: 8 d’agost de 2014 
Termini de presentació de sol·licituds 45 dies naturals post-convocatòria 
2 d’octubre del 2014 
Visita de no inici d’obres 
Aproximadament durant els 15 dies 
següents a la presentació de la 
sol·licitud 
Resolució Aprox. 6 mesos post-sol·licitud 
Desenvolupament de la inversió 
+ Pla de millora RSE, si s’escau 
Es pot iniciar després de la visita de 
no inici d’obres 
El termini d’execució s’especifica en 
la resolució favorable (màxim 12 
mesos) 
Certificació Termini determinat en la resolució 
favorable (juny 2015) 
Compliment dels compromisos Durant cinc anys següents a la 
certificació
plataforma 
Benvinguts a la plataforma de tramitació 
d’ajuts Leader.
MOLTES GRÀCIES 
Per més informació: 
Associació pel Desenvolupament 
Rural de la Catalunya Central 
Telf. 93 821 42 25 
Oficines Comarcals del DAAM : 
www.gencat/daam/ajuts
1 de 17

Recomendados

Presentació Ajuts LEADER por
Presentació Ajuts LEADERPresentació Ajuts LEADER
Presentació Ajuts LEADERADRCatCentral
787 vistas17 diapositivas
Mao Era por
Mao EraMao Era
Mao Eraxue cao
11.9K vistas51 diapositivas
Creating Professional Learning Community Schoolloop por
Creating Professional Learning Community SchoolloopCreating Professional Learning Community Schoolloop
Creating Professional Learning Community Schoolloopmarcelo leal
1.2K vistas45 diapositivas
Klab Rwanda por
Klab RwandaKlab Rwanda
Klab RwandaWeb Gathering
859 vistas9 diapositivas
Acta Asamblea Informática 8/03 por
Acta Asamblea Informática 8/03Acta Asamblea Informática 8/03
Acta Asamblea Informática 8/03cee_info_2012
389 vistas6 diapositivas
Creando Un Blog por
Creando Un BlogCreando Un Blog
Creando Un BlogMónica Jorgelina Cabral
510 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Tr02 selecao-e-calculo-de-transmissao-por-correias v por
Tr02 selecao-e-calculo-de-transmissao-por-correias vTr02 selecao-e-calculo-de-transmissao-por-correias v
Tr02 selecao-e-calculo-de-transmissao-por-correias vMARCOS BRUNO MENDES
515 vistas11 diapositivas
Dog por
DogDog
Dogarsenalart
6.9K vistas70 diapositivas
Terminologia Hotelera por
Terminologia HoteleraTerminologia Hotelera
Terminologia HoteleraCramberry
1.7K vistas18 diapositivas
Spontaneous moments por
Spontaneous momentsSpontaneous moments
Spontaneous momentsGyörgy Vámos
5.4K vistas40 diapositivas
Geo-architectuur bij de waterschappen, nu of nooit? Geodan por
Geo-architectuur bij de waterschappen, nu of nooit? GeodanGeo-architectuur bij de waterschappen, nu of nooit? Geodan
Geo-architectuur bij de waterschappen, nu of nooit? GeodanEsriGISConferentie
591 vistas9 diapositivas
Nativos digitales, 2010 por
Nativos digitales, 2010Nativos digitales, 2010
Nativos digitales, 2010Mónica Jorgelina Cabral
392 vistas7 diapositivas

Destacado(17)

Tr02 selecao-e-calculo-de-transmissao-por-correias v por MARCOS BRUNO MENDES
Tr02 selecao-e-calculo-de-transmissao-por-correias vTr02 selecao-e-calculo-de-transmissao-por-correias v
Tr02 selecao-e-calculo-de-transmissao-por-correias v
MARCOS BRUNO MENDES515 vistas
Terminologia Hotelera por Cramberry
Terminologia HoteleraTerminologia Hotelera
Terminologia Hotelera
Cramberry1.7K vistas
Geo-architectuur bij de waterschappen, nu of nooit? Geodan por EsriGISConferentie
Geo-architectuur bij de waterschappen, nu of nooit? GeodanGeo-architectuur bij de waterschappen, nu of nooit? Geodan
Geo-architectuur bij de waterschappen, nu of nooit? Geodan
EsriGISConferentie 591 vistas
Slideshare 2 por agos
Slideshare 2Slideshare 2
Slideshare 2
agos394 vistas
A mdel to estimate the value of the option to abandon a project or investment por Soumitra Kansabanik
A mdel to estimate the value of the option to abandon a project or investmentA mdel to estimate the value of the option to abandon a project or investment
A mdel to estimate the value of the option to abandon a project or investment
Soumitra Kansabanik379 vistas
Virtual Air Rights: How AR Will Transform Advertising and Identity por John C. Havens
Virtual Air Rights: How AR Will Transform Advertising and IdentityVirtual Air Rights: How AR Will Transform Advertising and Identity
Virtual Air Rights: How AR Will Transform Advertising and Identity
John C. Havens12.5K vistas
Trabajo final Proyeto Emf 2013 J.T por Jöhn Cädc
Trabajo final Proyeto Emf 2013 J.TTrabajo final Proyeto Emf 2013 J.T
Trabajo final Proyeto Emf 2013 J.T
Jöhn Cädc425 vistas
eTechSchool - Managing your institute efficiently !!! por techlead-india
eTechSchool - Managing your institute efficiently !!! eTechSchool - Managing your institute efficiently !!!
eTechSchool - Managing your institute efficiently !!!
techlead-india521 vistas
Wellness Features by Emily Ashman por Emily Ashman
Wellness Features by Emily AshmanWellness Features by Emily Ashman
Wellness Features by Emily Ashman
Emily Ashman302 vistas
Covering Medical Studies: How Not to Get It Wrong por Ivan Oransky
Covering Medical Studies: How Not to Get It WrongCovering Medical Studies: How Not to Get It Wrong
Covering Medical Studies: How Not to Get It Wrong
Ivan Oransky4.4K vistas
Defensa acusación 26/04 por cee_info_2012
Defensa acusación 26/04Defensa acusación 26/04
Defensa acusación 26/04
cee_info_2012337 vistas
Art On Banana por Thilini
Art On BananaArt On Banana
Art On Banana
Thilini5.8K vistas

Similar a Presentació leader convocatòria 2014

Programa leader 2016 por
Programa leader 2016Programa leader 2016
Programa leader 2016Juanjo Pérez Amador
313 vistas16 diapositivas
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-... por
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
3K vistas55 diapositivas
Economia cooperativa 2010 por
Economia cooperativa 2010Economia cooperativa 2010
Economia cooperativa 2010Autoocupació
334 vistas11 diapositivas
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p... por
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...Agència de Residus. Generalitat de Catalunya
337 vistas17 diapositivas
Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ... por
Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...
Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
115 vistas26 diapositivas
Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019 por
Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019 Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019
Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019 Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
594 vistas26 diapositivas

Similar a Presentació leader convocatòria 2014(20)

Economia cooperativa 2010 por Autoocupació
Economia cooperativa 2010Economia cooperativa 2010
Economia cooperativa 2010
Autoocupació334 vistas
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també... por guest4c15a16
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...
guest4c15a16211 vistas
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també... por CINC Business Center
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012 por Creu Roja a Catalunya
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012

Presentació leader convocatòria 2014

 • 1. AJUTS LEADER CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER 2014
 • 2. L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central • Som un Grup d’Acció Local (GAL) • A Catalunya hi ha 13 Grups d’Acció Local en total • L’Associació va ser creada per gestionar l'eix 4 d'aplicació de la metodologia Leader en el seus àmbits d’actuació • Comptem amb la representació dels principals agents públics i privats de cada territori
 • 3. L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: EL TERRITORI 58 municipis, 2.010,10 km2 64.317 habitants 32 hab./km2 • El Berguedà. • El Lluçanès: Alpens, Lluçà, Olost,Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau , Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars, Sobremunt i Sant Feliu Sasserra. • El Moianès: Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, L’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. • Els municipis de Mura, Talamanca, Santa Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i Gaià.
 • 4. L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: SEUS, SUBSEUS I COL·LABORADORS C/ Francesc Macià, 12 BERGA Telf. 93 821 42 25 C/ de les Joies, 11-13 MOIÀ Telf. 93 830 14 18 Santa Creu de Jutglar Telf. 93 888 00 50 Plaça St. Joan, 4 BERGA Telf. 93 824 77 00 Servei de Promoció Econòmica Osona Sud-Alt Congost Telf. 93 881 12 57
 • 5. Els ajuts Leader El Leader és una metodologia inclosa dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR 2007-2013) en base a la qual es convoquen ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica, preservant-ne el medi ambient i l’entorn rural. Vídeo Ajuts Leader Catalunya Central
 • 6. Dotació i finançament • La dotació pressupostària assignada per a la convocatòria 2014 és de 720.073,79 € • Finançament: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (45%) Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) (55%)
 • 7. Beneficiaris i finalitat dels ajuts Línies d’ajut Qui s’hi pot acollir? Quines accions pot desenvolupar? Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses Microempreses, excepte les dedicades a activitats agroalimentàries el producte de les quals estigui inclòs a l’annex1 del tractat CE i les de turisme i lleure. <10 treballadors ,volum anual de negoci < 2 millions € i balanç anual<2 millions€ Persones físiques o jurídiques que tinguin la consideració de microempreses, amb ànim de lucre que no pertanyin als sectors del turisme o de l’oci Creació, ampliació i/o millora Mesura 313. Foment d’activitats turístiques Microempreses i PIMES del sector turístic i empreses d’activitats d’oci. Cooperatives, associacions i/o fundacions sense ànim de lucre Creació, ampliació i/o millora Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, Consells Comarcals i Entitats sense ànim de lucre participades per ens locals Creació, ampliació i/o millora (projectes d’inversió superior a 40.000,00€)
 • 8. Projectes elegibles Foment d’activitats turístiques
 • 9. Projectes elegibles Creació i desenvolupament de microempreses
 • 10. Percentatges de subvenció Mesura Percentatge màxim d’ajut * Les mesures 312 i 313, se sotmeten a la normativa europea referent als ajuts de mínimis, i per tant el total d’ajuts de mínimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. Mesura Percentatge màxim d’ajut 323. Conservació i millora del patrimoni rural Fins a un 80 % i un màxim de 100.000 € d’ajut 312. Microempreses 20 % – 35 % ampliable 40 % si s’acull a un Pla de Millora de l’empresa 313. Activitats turístiques i un màxim de 100.000 € d’ajut.
 • 11. Requisits dels beneficiaris  Que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000 euros en l’àmbit territorial Leader.  Que en el moment de presentar la sol·licitud no s’hagi iniciat l’obra o inversió objecte de l’ajut.  Ser titulars del lloc on es realitza la inversió (propietari/ària, arrendatari/ària, cessionari/ària o altres) • Que es comprometin a mantenir i gestionar directament l’activitat subvencionada durant un període de 5 anys.  Queden excloses de ser persones beneficiàries les persones que reuneixin les condicions necessàries per acollir-se als ajuts mitjançant el Contracte Global d’Explotació. Algunes limitacions: • No són subvencionables els projectes fragmentats o en fases; el projecte subvencionat ha de permetre el ple funcionament de l’activitat econòmica • No totes les despeses són subvencionables (vehicles, IVA i taxes, compra de terrenys, despeses corrents, etc.) • Algunes despeses subvencionables tenen limitacions (honoraris tècnics, entrades d’aigua i llum, programes informàtics, etc.)
 • 12. Concurrència amb altres ajuts • Son incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, sigui finançat per fons comunitaris (fons estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument financer. • Aquests ajuts són compatibles amb altres que per la mateixa finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionable, a excepció de la mesura 323 (patrimoni rural) en la qual la quantia d’ajuts pot arribar al 100%.
 • 13. Pla de millora - RSE • La realització del Pla de millora és opcional (s’indica en el moment de complimentar la sol·licitud). • Es seleccionen 2 projectes per convocatòria. • Es podrà obtenir un 5% d’ajut addicional. • L’obtenció de l’ajut del 5% està condicionada al desenvolupament d’un conjunt d’accions per millorar la gestió de l’empresa en els àmbits econòmic, ambiental i social. • Aquest Pla de Millora es desenvolupa de forma paral·lela a la realització de la inversió per la qual s’ha sol·licitat l’ajut, en un termini màxim de 12 mesos a partir de la resolució favorable del DAAM i amb l’acompanyament d’un tècnic del GAL
 • 14. Presentació de la sol·licitud • La manera d’acollir-s’hi és presentant una sol·licitud d’ajut (model L1) i tota la documentació complementària que convingui abans de 45 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’ordre de convocatòria al DOGC. Publicació de l’ordre: 8 d’agost de 2014 Data límit de presentació de sol·licituds: 2 d’octubre de 2014 • S’haurà de presentar la sol·licitud degudament complimentada, l’annex de la sol·licitud i tota la documentació requerida per a cada mesura i tipus de sol·licitant. • En el moment de presentar la sol·licitud no es podrà haver iniciat l’obra o inversió objecte de l’ajut. L’obra es podrà iniciar quan s’hagi passat a fer al visita de no inici. • És un ajut a fons perdut que es cobra una vegada certificat el projecte.
 • 15. Terminis Publicació de la convocatòria: 8 d’agost de 2014 Termini de presentació de sol·licituds 45 dies naturals post-convocatòria 2 d’octubre del 2014 Visita de no inici d’obres Aproximadament durant els 15 dies següents a la presentació de la sol·licitud Resolució Aprox. 6 mesos post-sol·licitud Desenvolupament de la inversió + Pla de millora RSE, si s’escau Es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres El termini d’execució s’especifica en la resolució favorable (màxim 12 mesos) Certificació Termini determinat en la resolució favorable (juny 2015) Compliment dels compromisos Durant cinc anys següents a la certificació
 • 16. plataforma Benvinguts a la plataforma de tramitació d’ajuts Leader.
 • 17. MOLTES GRÀCIES Per més informació: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central Telf. 93 821 42 25 Oficines Comarcals del DAAM : www.gencat/daam/ajuts