Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020

ALTUM
14 de Aug de 2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
1 de 30

Más contenido relacionado

Más de ALTUM

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
Kā sagatavot projekta pieteikumu |  Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu |  Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM

Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020

Notas del editor

  1. Komisija ir apņēmusies atgūt finansējumu, kas ir iegūts vai izmantots krāpnieciskos nolūkos, un izmantos visu likuma spēku, lai atklātu šādus maksājumus. Finanšu korekciju piemērošana var ietvert visu darbības programmā veikto ES ieguldījumu atcelšanu vai to daļēju atcelšanu.
  2. Altum Cenrādis ir atvaināts no vadlīnijām
  3. 1. Granta līguma noteikumos iekļauti nosacījumi, kas paredz Altum tiesības neizsniegt Grantu pilnā apmērā –  Granta līguma vispārīgajos noteikumos 2.5.punktā noteikti pārkāpumi vai neatbilstības, kurām iestājoties Altum ir tiesīgs neizmaksāt Grantu pilnā apmērā, kā arī Granta līgumam pievienots cenrādis, kas neatņemama Granta līguma sastāvdaļa un kurā norādīts precīzs pārkāpuma apraksts un piemērojamais Granta samazinājums atkarībā no pārkāpuma 2.Granta līguma noteikumos iekļauti nosacījumi, kas paredz Altum tiesības pieprasīt atmaksāt  Grantu. Nosacījumi iekļauti Granta līguma vispārīgajos noteikumos 3.1.punktā, kā arī Granta līgumam pievienots cenrādis, kas neatņemama Granta līguma sastāvdaļa un kurā norādīts precīzs pārkāpuma apraksts un piemērojamais Granta samazinājums atkarībā no pārkāpuma 3.Kopš 2017.gadā pabeigti 4 projekti, 2018.gada vidū sākām aktīvu propogandu par FK iespējamu piemērošanu.
  4. 1. 2-100% 2. Jūljā mainīts PIL, minimizēta FK korekciju iespējamība un arī "cenrādis" 3.Iepirkumi, kas veikti saskaņā ar PIL, tiks vērtēti atbilstoši PIL 3. Ja ir vairāki parkāpumi par vienu līgumu proporcionālo piemēro vienu.
  5. Biežākie MŪSU GRABEKĻI!!! MĒS ESAM PARTNERI! ALTUM IR PIENĀKUMS VEIKT PROJEKTU UZRAUDZĪBU 1. Pagarinājumā tiek veikti darbi, kuriem jābūt pabeigtiem , aptuveni 90% gadījumu, biežākais pārkāpums. Pamatots Līguma termiņa pagarinājums  ir iespējams. Pagarinājuma laikā jāveic tikai tie darbi, kam pamatots pagrinājums. Tehnoloģiskais pārtraukums nepagarina līguma izpildes termiņu.  Piemērots līgumsosds= nav FK 3, ja norise kā PIl, tad FK kā PIL, 25%, pēc jūlija veiktajām atlasēm FK visiem kā nePIL!!! Ja atlase kā nePIL, tad FK cenrādis mazāks.  2.GLG neiesniegšanas gadījumā, Ja PP piekrīt un būvniks sniedz argumentētus paskaidrojumus, kāpēc šāda veida garantijas nevar iesniegt, ietur summu, cik izmaksātu šāda veida garantija visā garantijas periodā, bet māja paliek bez garantijas!!! Un daudzi pasūtītāji tam nepeikrīt. Būvdarbu līgums skaidri pasaka, kad ir jābūt iesniegtiem nodrošinājuma dokumentiem, kā arī paska, ka garantijām jābūt nepārtrauktām visā līguma darbības laikā, t.sk., garantijas periodā. 3.IUB skaidrojums 2020.gada sākumā par sadalīto iepirkumu, Altum jāpiemēro uzraugošo iestāžu norādījumi Kritiski par šo!!!
  6. 1.Kāpēc Altum neskaņo grozījumus procesā? Jo faktiskā izpilde atšķirās no saskaņojuma. 2.Ja ir būvdarbu līguma grozījumi, vienmēr visi projekti iziet caur juridisko izvērtējumu
  7. Nedariet tā! Pārkāpums/sods Var būt arī  izvērtēt pēc nosleguma pārskata, ja ir pārkāpumi un piemērot FK visā pēcuzraudzības periodā Altum ir pienākums  FK maksās dzīvokļu īpašnieki. Ļoti rūpīgi jāizsver, kādus grozījumus parakstām un sekojam to izpildei.