Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM

ALTUM
ALTUMALTUM
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās
Raivis Bremšmits
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Reģionālās politikas departamenta direktors
Pašvaldības loma
uzņēmējdarbībā
2
Ieguldījums
biznesa idejā
Apkalpojošā
infrastruktūra
Peļņa,
attīstība
Mērķis – radīt apstākļus, lai komersantiem:
• Nav jāiegulda apkalpojošā infrastruktūrā (telpas, pieslēgumi, ceļi
u.tml.)
•Vairāk resursa biznesa idejai (iekārtās, personālā, mārketingā u.tml.)
Progress uzņēmējdarbības atbalsta
projektu ieviešanā (06.01.2020)
3
Ieviešanā:
107 projekti
(ERAF 214 milj.)
Pabeigti:
74 projekti
(ERAF 51,6 milj.)
Nav iesniegts:
31 projekts
(ERAF 35,1 milj.)
Pašvaldības, kuras īsteno
uzņēmējdarbības atbalsta projektus
4
Jaunradītās
darbavietas
Privātās
investīcijas
Plānotais 5 000 301 milj.
Sasniegtais 1 138 152,3 milj.
Izpilde (%) 23% 51%
5
Progress uzņēmējdarbības veicināšanas
projektu ieviešanā (12.01.2020)
6
Ielas, ceļi un laukumi
7
Ēkas ražošanai un pakalpojumu
sniegšanai
8
Ražošanas ēkas, kurām 2020.gadā plānots
izsolīt nomas tiesības
Daugavpils Ražošanas ēka (8937 m2)
Daugavpils Pārtikas produktu ražošanas ēka, t.sk noliktava (995 m2)
Kocēnu nov. Trīs ražošanas ēkas - J.Ķenča ielā 2, J.Ķenča 3, J.Ķenča 5
Limbažu nov. Angāra tipa ražošanas ēka (1400 m2) Meliorācijas ielā 14
Preiļu nov.
Tipveida neapkurināma angāra ēka (1000 m2) un divas moduļu
tipa saimniecības ēkas Rietumu ielā
Smiltenes nov. Ražošanas angārs (970 m2)
Smiltenes nov. Ražošanas ēka (792m2) Limbažu ielā 8
Valkas nov. Ražošanas ēka (4320 m2) Varoņu ielā 37A, 39A
Valkas nov. Ražošanas ēkas īpašumos Ķieģeļceplis un Ķieģeļceplis 2, Valkā
Valkas nov. Ražošanas ēka (1526m2) īpašumā “Zaļkalni”
9
Pakalpojumu sniegšanas ēkas, kurām
2020.gadā plānots izsolīt nomas tiesības
Jūrmala Ūdens tūrisma pakalpojumu centrs (420 m2) Straumes ielā 1a
Ventspils Daudzfunkcionālas biroja telpas Pils ielā 45 un Pils ielā 47
Jēkabpils Viesnīcas ēka (363 m2) Brīvības ielā 187
Rēzekne Kafejnīca (ar āra terasi) pludmales zonā
Rēzekne Laivu māja ar piestātni
Rēzekne Kempinga parks ar administratīvo ēku Ezera ielā
Riebiņu nov.
Aktīvās lauku atpūtas un ūdens tūrisma rekreācijas centrs (848 m2)
Rušonas pagastā pie Bicānu ezera
Balvu nov. Viesnīcas ēka
Balvu nov. Ēka
Pļaviņu nov. Biroja telpas (1096 m2) Rīgas ielā 19
Preiļu nov. Tipveida noliktavas ēka (2000 m2) Rietumu ielā
Plānotais ES fondu atbalsts 2021-2027:
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Atbalsta pasākums Finansējums
1. Vietas sagatavošana uzņēmējam un to produktivitāte
Publiskās infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam
– turpinājums 3.3.1./5.6.2. SAM
400 000 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos esošo/jaunu produktu un
pakalpojumu attīstībai (EM)
144 392 200
2. Cilvēkkapitāla piesaiste
Cilvēkresursu piesaiste – atbalsts augsti kvalificēta darba spēka
piesaistei reģionos (ZM)
64 113 800
10
Uzņēmējdarbība -
cilvēkresursu faktors
Investīcijas publiskajā
infrastruktūrā (publiskās
investīcijas)
Investīcijas komercdarbībā
(privātās investīcijas)
• Ēku (telpu)
izbūve,
rekonstrukcija
• Iekārtas, aprīkojums,
tehnoloģijas
• Darba algas
• Elektroapgādes un
gāzes pieslēgums• Ūdensapgādes un
kanalizācijas,
lietus notekūdeņu,
siltumapgādes
infrastruktūra
• Pievadceļi
Rezultāti
:
729 milj.
darba
algu
fonds
486
milj.
privātās
invest.
Pašvaldība
Komersants
11
VARAM + EM + ZM
+ reģionālo projektu programma (nacionālais instruments)
Uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu
izmantošanas aktivitāte pašvaldībās
Avots: VARAM apkopots, 2019
Pašvaldību skaits un pašu atbalsts uzņēmējiem
12
23
64
71
0 20 40 60 80
Granti + telpas + nomas atlaide
Granti + telpas
Granti
Pašvaldību skaits, kurās ir šāds atbalsts
Vienam projektam pieejamais
finansējums pašvaldībā:
- mazākais – 500 EUR
- lielākais – 25 000 EUR
Kopējais granta atbalsta
apmērs pašvaldībā (gadā):
- mazākais – 1 600 EUR
- lielākais – 100 000 EUR
Latvijas pašvaldībās kopumā –
aptuveni 960 tūkst. EUR
Sākot ar 2017.gadu Latgales SEZ:
Mērķis – piesaistot ieguldījumus ražošanai un
infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu
radīšanai, tādējādi veicinot Latgales reģiona attīstību
Atbalsta veids – UIN un NĪN atlaides 80% apmērā
SEZ teritorijas – piešķir SEZ atbilstoši investīciju
pieprasījumam
SEZ teritorijas īpatsvars no kopējās pašvaldības teritorijas
platības,% 13
Latgales speciālā ekonomiskā zona
Latgales speciālās ekonomiskās zonas
darbības rezultatīvi rādītāji
No 2017. gada sākuma līdz 2019. gada 1. decembrim:
• Piešķirts SEZ statuss 14 kapitālsabiedrībām
• Noslēgts 21 līgums par ieguldījumu projektu īstenošanu
• Pabeigta 12 ieguldījumu projektu īstenošana
• Nozares: kokapstrāde, metālapstrāde, tekstilrūpniecība u.c.
 Latgales SEZ teritorija 65,09 ha
 Investīcijas 8,9 miljonu eiro
 Izveidotas 129 darba vietas (noslēgtajos līgumos plānotais)
14
Ieguldījumu
projekts
Ieguldījumi
pamatlīdzekļos
Atlaide
UIN, NIN
Ieguldījumi
atalgojumā
Atlaide
UIN, NIN
Galvenie nosacījumi:
• Investīciju projektā izdevumi atalgojumā
iekļaujami 100% apmērā
• TIKAI jaunām darba vietām
Plānotās izmaiņas – darba samaksas
(ieguldījumi atalgojumā) iekļaušana
ieguldījumu projektā
15
Izmaiņas SEZ regulējumā izstrādes statuss
Likumprojekta nosaukums Statuss
1. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”” (Nr. 380/Lp13)
izskatīts Saeimā
otrajā lasījumā
09.01.2020
2. Likumprojekts „Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas
likumā” (Nr. 379/Lp13)
tiks izskatīts
Saeimā otrajā
lasījumā
16.01.2020
16
Paldies!
1 de 17

Recomendados

Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija por
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija ALTUM
269 vistas16 diapositivas
7 zm atbalsta_iespejas_210222 por
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222ALTUM
144 vistas21 diapositivas
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002 por
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002ALTUM
50 vistas9 diapositivas
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022 por
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022ALTUM
35 vistas18 diapositivas
9 em atbalsts_21022022 por
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022ALTUM
107 vistas36 diapositivas
10 life 2022 converted por
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 convertedALTUM
35 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
629 vistas36 diapositivas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi por
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
493 vistas16 diapositivas
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša... por
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
385 vistas10 diapositivas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ... por
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
488 vistas33 diapositivas
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Ekonomikas ministrija
222 vistas13 diapositivas
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai? por
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?Elektrumlv
359 vistas9 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai? por Elektrumlv
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?
Elektrumlv359 vistas
3 cfla uznemejiem_altum_21022022 por ALTUM
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM64 vistas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga... por Ekonomikas ministrija
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem por Elektrumlv
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiemAltum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem
Elektrumlv1.3K vistas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
2 liaa atbalsta programmas_210222 por ALTUM
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM65 vistas
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020

Similar a Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM

Varam ilze goba por
Varam ilze gobaVaram ilze goba
Varam ilze gobaegilspl
420 vistas26 diapositivas
Varam raivis bremsmits cesis por
Varam raivis bremsmits cesisVaram raivis bremsmits cesis
Varam raivis bremsmits cesisegilsdo
239 vistas23 diapositivas
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam por
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadamLatvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadamPārresoru kordinācijas centrs (PKC)
1.4K vistas22 diapositivas
Liaa peteris zarins por
Liaa peteris zarinsLiaa peteris zarins
Liaa peteris zarinsEgils Doroško
420 vistas17 diapositivas
3 zarins uznemeju_diena_45ex_mb por
3 zarins uznemeju_diena_45ex_mb3 zarins uznemeju_diena_45ex_mb
3 zarins uznemeju_diena_45ex_mbEgils Doroško
205 vistas17 diapositivas
Precizets regionala politika 2 decembrim (2) por
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)egilspl
450 vistas37 diapositivas

Similar a Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM(20)

Varam ilze goba por egilspl
Varam ilze gobaVaram ilze goba
Varam ilze goba
egilspl420 vistas
Varam raivis bremsmits cesis por egilsdo
Varam raivis bremsmits cesisVaram raivis bremsmits cesis
Varam raivis bremsmits cesis
egilsdo239 vistas
3 zarins uznemeju_diena_45ex_mb por Egils Doroško
3 zarins uznemeju_diena_45ex_mb3 zarins uznemeju_diena_45ex_mb
3 zarins uznemeju_diena_45ex_mb
Egils Doroško205 vistas
Precizets regionala politika 2 decembrim (2) por egilspl
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
egilspl450 vistas
Dobeles pasvaldiba brigita tivca por Egils Doroško
Dobeles pasvaldiba brigita tivcaDobeles pasvaldiba brigita tivca
Dobeles pasvaldiba brigita tivca
Egils Doroško306 vistas
6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas por egilspl
6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas
6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas
egilspl416 vistas
Varam jevgenija butnicka por egilspl
Varam jevgenija butnickaVaram jevgenija butnicka
Varam jevgenija butnicka
egilspl259 vistas
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā por Addiction SIA
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā LatvijāLIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
Addiction SIA973 vistas
3. jevgenija butnicka 50 eks. melnbalts por egilspl
3. jevgenija butnicka 50 eks. melnbalts3. jevgenija butnicka 50 eks. melnbalts
3. jevgenija butnicka 50 eks. melnbalts
egilspl299 vistas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Varam raivis bremsmits cesis por Egils Doroško
Varam raivis bremsmits cesisVaram raivis bremsmits cesis
Varam raivis bremsmits cesis
Egils Doroško320 vistas
Prezentacija vraa projekti_09112011 por egilspl
Prezentacija vraa projekti_09112011Prezentacija vraa projekti_09112011
Prezentacija vraa projekti_09112011
egilspl266 vistas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.

Más de ALTUM

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
10 vistas9 diapositivas
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
14 vistas9 diapositivas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
412 vistas12 diapositivas
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... por
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
1K vistas8 diapositivas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
48 vistas12 diapositivas
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr... por
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM
2.2K vistas5 diapositivas

Más de ALTUM(20)

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM10 vistas
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums por ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM14 vistas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM412 vistas
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... por ALTUM
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
ALTUM1K vistas
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma por ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM48 vistas
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr... por ALTUM
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
ALTUM2.2K vistas
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika por ALTUM
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
ALTUM236 vistas
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība por ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaZemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
ALTUM123 vistas
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi por ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
ALTUM308 vistas
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās por ALTUM
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
ALTUM171 vistas
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma por ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaZemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
ALTUM430 vistas
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" por ALTUM
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
ALTUM309 vistas
Projekta dzīves cikli por ALTUM
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM375 vistas
Tehniskā dokumentācija un būvniecība por ALTUM
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
ALTUM402 vistas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en... por ALTUM
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
ALTUM473 vistas
8 apvārsnis eiropa j.ancans por ALTUM
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM42 vistas
8 eic_18022022_lv por ALTUM
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
ALTUM27 vistas
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027 por ALTUM
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
ALTUM48 vistas
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022 por ALTUM
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
ALTUM62 vistas
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen) por ALTUM
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM2.3K vistas

Último

Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
51 vistas16 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas15 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas21 diapositivas
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
32 vistas25 diapositivas
Siltummsūknis dzīvoklī por
 Siltummsūknis dzīvoklī Siltummsūknis dzīvoklī
Siltummsūknis dzīvoklīEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
36 vistas11 diapositivas
Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
25 vistas13 diapositivas

Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM

 • 1. Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās Raivis Bremšmits Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktors
 • 2. Pašvaldības loma uzņēmējdarbībā 2 Ieguldījums biznesa idejā Apkalpojošā infrastruktūra Peļņa, attīstība Mērķis – radīt apstākļus, lai komersantiem: • Nav jāiegulda apkalpojošā infrastruktūrā (telpas, pieslēgumi, ceļi u.tml.) •Vairāk resursa biznesa idejai (iekārtās, personālā, mārketingā u.tml.)
 • 3. Progress uzņēmējdarbības atbalsta projektu ieviešanā (06.01.2020) 3 Ieviešanā: 107 projekti (ERAF 214 milj.) Pabeigti: 74 projekti (ERAF 51,6 milj.) Nav iesniegts: 31 projekts (ERAF 35,1 milj.)
 • 5. Jaunradītās darbavietas Privātās investīcijas Plānotais 5 000 301 milj. Sasniegtais 1 138 152,3 milj. Izpilde (%) 23% 51% 5 Progress uzņēmējdarbības veicināšanas projektu ieviešanā (12.01.2020)
 • 7. 7 Ēkas ražošanai un pakalpojumu sniegšanai
 • 8. 8 Ražošanas ēkas, kurām 2020.gadā plānots izsolīt nomas tiesības Daugavpils Ražošanas ēka (8937 m2) Daugavpils Pārtikas produktu ražošanas ēka, t.sk noliktava (995 m2) Kocēnu nov. Trīs ražošanas ēkas - J.Ķenča ielā 2, J.Ķenča 3, J.Ķenča 5 Limbažu nov. Angāra tipa ražošanas ēka (1400 m2) Meliorācijas ielā 14 Preiļu nov. Tipveida neapkurināma angāra ēka (1000 m2) un divas moduļu tipa saimniecības ēkas Rietumu ielā Smiltenes nov. Ražošanas angārs (970 m2) Smiltenes nov. Ražošanas ēka (792m2) Limbažu ielā 8 Valkas nov. Ražošanas ēka (4320 m2) Varoņu ielā 37A, 39A Valkas nov. Ražošanas ēkas īpašumos Ķieģeļceplis un Ķieģeļceplis 2, Valkā Valkas nov. Ražošanas ēka (1526m2) īpašumā “Zaļkalni”
 • 9. 9 Pakalpojumu sniegšanas ēkas, kurām 2020.gadā plānots izsolīt nomas tiesības Jūrmala Ūdens tūrisma pakalpojumu centrs (420 m2) Straumes ielā 1a Ventspils Daudzfunkcionālas biroja telpas Pils ielā 45 un Pils ielā 47 Jēkabpils Viesnīcas ēka (363 m2) Brīvības ielā 187 Rēzekne Kafejnīca (ar āra terasi) pludmales zonā Rēzekne Laivu māja ar piestātni Rēzekne Kempinga parks ar administratīvo ēku Ezera ielā Riebiņu nov. Aktīvās lauku atpūtas un ūdens tūrisma rekreācijas centrs (848 m2) Rušonas pagastā pie Bicānu ezera Balvu nov. Viesnīcas ēka Balvu nov. Ēka Pļaviņu nov. Biroja telpas (1096 m2) Rīgas ielā 19 Preiļu nov. Tipveida noliktavas ēka (2000 m2) Rietumu ielā
 • 10. Plānotais ES fondu atbalsts 2021-2027: UZŅĒMĒJDARBĪBA Atbalsta pasākums Finansējums 1. Vietas sagatavošana uzņēmējam un to produktivitāte Publiskās infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam – turpinājums 3.3.1./5.6.2. SAM 400 000 000 Ieguldījumi pamatlīdzekļos esošo/jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai (EM) 144 392 200 2. Cilvēkkapitāla piesaiste Cilvēkresursu piesaiste – atbalsts augsti kvalificēta darba spēka piesaistei reģionos (ZM) 64 113 800 10
 • 11. Uzņēmējdarbība - cilvēkresursu faktors Investīcijas publiskajā infrastruktūrā (publiskās investīcijas) Investīcijas komercdarbībā (privātās investīcijas) • Ēku (telpu) izbūve, rekonstrukcija • Iekārtas, aprīkojums, tehnoloģijas • Darba algas • Elektroapgādes un gāzes pieslēgums• Ūdensapgādes un kanalizācijas, lietus notekūdeņu, siltumapgādes infrastruktūra • Pievadceļi Rezultāti : 729 milj. darba algu fonds 486 milj. privātās invest. Pašvaldība Komersants 11 VARAM + EM + ZM + reģionālo projektu programma (nacionālais instruments)
 • 12. Uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izmantošanas aktivitāte pašvaldībās Avots: VARAM apkopots, 2019 Pašvaldību skaits un pašu atbalsts uzņēmējiem 12 23 64 71 0 20 40 60 80 Granti + telpas + nomas atlaide Granti + telpas Granti Pašvaldību skaits, kurās ir šāds atbalsts Vienam projektam pieejamais finansējums pašvaldībā: - mazākais – 500 EUR - lielākais – 25 000 EUR Kopējais granta atbalsta apmērs pašvaldībā (gadā): - mazākais – 1 600 EUR - lielākais – 100 000 EUR Latvijas pašvaldībās kopumā – aptuveni 960 tūkst. EUR
 • 13. Sākot ar 2017.gadu Latgales SEZ: Mērķis – piesaistot ieguldījumus ražošanai un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai, tādējādi veicinot Latgales reģiona attīstību Atbalsta veids – UIN un NĪN atlaides 80% apmērā SEZ teritorijas – piešķir SEZ atbilstoši investīciju pieprasījumam SEZ teritorijas īpatsvars no kopējās pašvaldības teritorijas platības,% 13 Latgales speciālā ekonomiskā zona
 • 14. Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības rezultatīvi rādītāji No 2017. gada sākuma līdz 2019. gada 1. decembrim: • Piešķirts SEZ statuss 14 kapitālsabiedrībām • Noslēgts 21 līgums par ieguldījumu projektu īstenošanu • Pabeigta 12 ieguldījumu projektu īstenošana • Nozares: kokapstrāde, metālapstrāde, tekstilrūpniecība u.c.  Latgales SEZ teritorija 65,09 ha  Investīcijas 8,9 miljonu eiro  Izveidotas 129 darba vietas (noslēgtajos līgumos plānotais) 14
 • 15. Ieguldījumu projekts Ieguldījumi pamatlīdzekļos Atlaide UIN, NIN Ieguldījumi atalgojumā Atlaide UIN, NIN Galvenie nosacījumi: • Investīciju projektā izdevumi atalgojumā iekļaujami 100% apmērā • TIKAI jaunām darba vietām Plānotās izmaiņas – darba samaksas (ieguldījumi atalgojumā) iekļaušana ieguldījumu projektā 15
 • 16. Izmaiņas SEZ regulējumā izstrādes statuss Likumprojekta nosaukums Statuss 1. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”” (Nr. 380/Lp13) izskatīts Saeimā otrajā lasījumā 09.01.2020 2. Likumprojekts „Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā” (Nr. 379/Lp13) tiks izskatīts Saeimā otrajā lasījumā 16.01.2020 16