Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Millora de l’atenció social i sanitària per a persones de 65+ anys de Sabadell Nord, mitjançant l’elaboració conjunta d’un Pla Individualitzat d’Atenció Integrada Social i Salut

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Millora de l’atenció social i sanitària per a persones de 65+ anys de Sabadell Nord, mitjançant l’elaboració conjunta d’un Pla Individualitzat d’Atenció Integrada Social i Salut

Millora de l’atenció social i sanitària per a persones de 65+ anys de Sabadell Nord, mitjançant l’elaboració conjunta d’un Pla Individualitzat d’Atenció Integrada Social i Salut. Iniciativa en el marc del projecte SUSTAIN és un projecte de recerca a escala europea que, a partir de les seves sigles en anglès, vol dir Atenció Integrada, Adaptada i Sostenible per a la Gent Gran d’Europa http://www.sustain-eu.org/ca/

Millora de l’atenció social i sanitària per a persones de 65+ anys de Sabadell Nord, mitjançant l’elaboració conjunta d’un Pla Individualitzat d’Atenció Integrada Social i Salut. Iniciativa en el marc del projecte SUSTAIN és un projecte de recerca a escala europea que, a partir de les seves sigles en anglès, vol dir Atenció Integrada, Adaptada i Sostenible per a la Gent Gran d’Europa http://www.sustain-eu.org/ca/

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Similares a Millora de l’atenció social i sanitària per a persones de 65+ anys de Sabadell Nord, mitjançant l’elaboració conjunta d’un Pla Individualitzat d’Atenció Integrada Social i Salut (20)

Anuncio

Más de Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) (20)

Anuncio

Millora de l’atenció social i sanitària per a persones de 65+ anys de Sabadell Nord, mitjançant l’elaboració conjunta d’un Pla Individualitzat d’Atenció Integrada Social i Salut

  1. 1. Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell: M. Carmen Malagón, Maika Gómez, Roser Armengol i Josep de Andrés Institut Català de la Salut-Sabadell: Nuria Albi, Rafael Rodriguez, Pilar Fernandez, Lidia Palau, Ivana Valdelvira, Olga Bigas, Remei Garcia Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: Jillian Reynolds, Lina Masana, Nuri Cayuelas i Mireia Espallargues Entre juny 2016 i març 2018 els equips interdisciplinars d’atenció primària salut i social que formen part de la Iniciativa d’Integració Social i Salut Sabadell Nord han dissenyat i implementat un projecte per tal de millorar l’atenció que presten a les persones de 65 anys i més amb necessitats complexes tant de salut com socials i que viuen a casa. S’ha posat l’accent a l’Atenció Centrada a la Persona (ACP), l’apoderament de la persona usuària en les decisions que es prenen sobre l’atenció que rep, i la vinculació amb el seu entorn social i comunitari amb la finalitat de prevenir i atendre l’aïllament social i la soledat. Per tal de fer-ho, s’ha implementat un nou mètode de treball per tal d’elaborar Plans Individualitzats d’Atenció Integrada (PIAI). Aquest projecte de millora s’ha portat a terme en el marc de SUSTAIN, un projecte de recerca Horizon 2020 finançat per la Unió Europea (www.sustain- eu.org), on 13 institucions de 9 països col·laboren per a promoure experiències de millora en l’atenció a persones de 65 anys i més que viuen a casa, identificant bones pràctiques i elements que puguin ser adaptables i transferibles a d’altres iniciatives d’atenció integrada d’Europa. SUSTAIN va proporcionar un marc metodològic per tal d’avaluar, a partir de les percepcions de les persones usuàries i cuidadores, abans i després d’elaborar un PIAI, així com de les opinions dels propis professionals, el grau d’integració dels serveis i ajuts que rep la persona usuària per continuar vivint independentment a casa, i fins a quin punt aquesta atenció està centrada en la persona i coordinada entre els serveis i professionals. Aquest pòster té per objectiu:  Donar a conèixer el nou mètode de treball per tal d’elaborar PIAI, que ha fomentat la valoració de les necessitats complexes de manera holística per part d’una tríada format per Treballador/a Social (TS), Metge/ssa de Família (MF) i Infermer/a APS (INF), així com la participació activa de la persona usuària, validant que el PIAI respongui a les seves preferències i prioritats.  Compartir l’avaluació realitzada, il·lustrant com les persones que han participat en el nou mètode (tant persones usuàries i cuidadores com els propis professionals) han viscut l’experiència i quins canvis s’han observat. Millora de l’atenció social i sanitària per a persones de 65+ anys de Sabadell Nord, mitjançant l’elaboració conjunta d’un Pla Individualitzat d’Atenció Integrada Social i Salut Mètode d‘avaluació i participantsMarc i definició del projecte de millora El nou procés d‘elaboració de Plans Individualitzats d‘Atenció Integrada (PIAI) a Sabadell Nord Característiques de les persones usuàries N=23, en dues iteracions successives de sis mesos cadascuna  Nombre de condicions mèdiques (autoreportades) = 6,8 (SD ±2,67) • 95,5% desgast articulacions • 77,3% dolor crònic d’esquena • 59,1% angoixa  Presència persona cuidadora = 30,4% Dones 78% Homes 22% 65-74 anys 22,7% 75-84 anys 54,5% 85+ anys 22,7% Estudis fins a primària 95,7% Estudis fins Batx. o CFGM 4,3% Casat/da – en parella 61% Vidu / vídua 30% Solter/a 9% Composició de l’equip Sabadell Nord N=13 Avaluació AQuAS basada en l’anàlisi i la integració d’evidència procedent de diverses fonts (entrevistes semiestructurades i qüestionaris a persones usuàries, cuidadores i professionals, anàlisi dels PIAI validats amb persones usuàries) Fortaleses del nou mètode de treball  Consolidació de la metodologia de treball interdisciplinar conjunta per la valoració de persones de 65+ anys amb necessitats socio- sanitàries complexes seguint una pauta estandaritzada del PIAI.  Valoració positiva del projecte per part dels/ de les professionals.  Major confiança a l‘hora de tenir cura de la seva pròpia salut i més capacitat per trobar informació i organitzar serveis per part de persones usuàries participants.  La majoria de les persones usuàries consideren que han participat en les decisions sobre la seva atenció.  Creix el volum de persones usuàries satisfetes amb com la seva atenció social-salut està integrada. Limitacions:  Persones usuàries: manca de visibilitat del PIAI i del treball conjunt dels professionals  Professionals: manca de recursos humans / temps de dedidació i necessitat d‘involucrar a d‘altres professionals  Limitacions TIC per compartir informació electrònica PIAI .  Limitació en la connexió amb els recursos comunitaris que ha dificultat la incorporació de les persones usuàries en noves activitats. Recomanacions / propers passos:  Involucrar i major apoderament: importància de preguntar i reflexionar sobre preferències de la persona usuària i els seus cuidadors/es, i de consensuar objectius del PIAI.  Personalitzar les accions o recursos a portar a terme segons les circumstàncies de cada cas.  Intensificar i donar major visibilitat del treball conjunt en totes les atencions de seguiment i actualització del PIAI, adaptant-lo a les necessitats canviants de les persones usuàries segons las seva complexitat salut-social.  Establiment d’un enllaç entre primària social / sanitària i els serveis comunitaris, per tal de millorar el coneixement que tenen tots dels recursos comunitaris per gent gran i facilitar l’acompanyament de les persones usuàries en l’àmbit comunitari.  Involucrar més professionals i més persones usuàries, per tal d‘escalar el projecte tot adaptant-lo a les casuístiques locals i individuals. Més informació: http://www.sustain-eu.org/wp- content/uploads/sites/4/2018/08/Country-report- Spain_20180801.pdf Contacte: Mari Carmen Malagón Mail: mcmalagon@ajsabadell.cat Iniciativa Integració Salut i Social Sabadell Nord Jillian Reynolds Mail: jmreynolds@gencat.cat Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya Conclusions 0. Diagnosi basal identificant aspectes a millorar en l’atenció a gent gran i co-disseny del projecte de millora (professionals, gestors, persones usuàries i persones cuidadores) en l’atenció a la gent gran al territori dels tres CAP de Sabadell Nord Sessions de formació dels professionals sobre ACP i apoderament de les persones usuàries 1. Identificació i selecció de persones usuàries participants Visita conjunta professionals socials i salut, persona usuària i cuidadora (explicar el projecte, obtenir consentiment i fer la recollida de dades amb un instrument de recollida de dades propi – el document QRD-) 2. Valoració compartida Els professionals fan una avaluació multidimensional interdisciplinària de les necessitats de la persona usuària utilitzant la informació recollida mitjançant el QRD. S’incorpora la visió de la persona usuària sobre inquietuds, problemes i necessitats percebudes, mitjançant un model dialògic: què necessita? què li preocupa? com podem ajudar-lo per tal que estigui millor? (ACP) 3. Sessions formatives “Vull fer-me Gran”. Apoderament i qualitat de vida Es convida a les persones usuàries que participen en el projecte SUSTAIN a participar en un taller grupal (10 persones, entre 3 i 5 sessions per grup) en què un gerontòleg expert aporta eines i dinàmiques adreçades al desenvolupament personal i social, destacant els beneficis de protagonitzar el seu propi projecte de vida des del paradigma de l’envelliment actiu. Es treballen competències bàsiques per l’abordatge de canvis d’hàbits i estils de vida saludables: l’autocura i autoestima, relacions socials, gestió de les emocions, exercicis físics suaus. Aquest taller es fa com a pas previ a la participació en l’elaboració del PIAI. 4. Visita a domicili per establir el PIAI Visita conjunta professionals socials i salut, per elaborar el PIAI amb objectius consensuats i centrats en la persona. En la mesura del possible es posa èmfasi en treballar la vinculació amb la comunitat. El PIAI és compartit entre els professionals socials i salut i la persona usuària (i cuidadora si escau), i s’elabora en el mateix domicili, amb objectius consensuats amb la persona usuària, familiar i professionals, establint les activitats que ha de fer cadascú. Els tipus d’objectius i activitats fixats als PIAI poden ser: • Obtenció de nous recursos socials o de salut per a la persona usuària • Reforçar la xarxa de suport • Promoure la vida social i relacional, i les activitats de lleure en l’àmbit comunitari • Fomentar la participació directa de la persona usuària en l’atenció i gestió de la seva salut. 5. Avaluació del procés d’elaboració participada d’un PIAI A les quatre setmanes d’haver-se acordat el PIAI l’equip social-salut fa una revisió de l’estat d’execució del pla. AQuAS realitza una visita de seguiment amb les persones usuàries, amb dos qüestionaris i entrevistes en profunditat sobre la seva experiència i percepció de l’atenció coordinada i centrada en la persona, i la seva capacitat de gestió de la salut. També es realitza grup focal amb professionals participants i entrevistes en profunditat amb directius. 6. Revisió dels PIAI Als 6 mesos els professionals social-salut realitzen una visita de seguiment a la persona usuària i valoren si hi ha hagut una millora de la situació de la persona usuària, la seva motivació envers les activitats i recursos del Pla, i si ha hagut o no vinculació amb serveis de la comunitat, entre d’altres. Si s’escau, es revaloren i actualitzen els objectius i les accions del PIAI, ajustant-los a la nova situació i a les preferències de la persona usuària. Professional: Continuem sense tenir el punt on compartir la informació; què això és bàsic...És bàsic! És no només bàsic parlar, sinó què és.. realment posar en algun lloc i endreçat perquè tothom tingui accés al que en un moment determinat hem parlat unes persones... Que això assegura una continuïtat assistencial, perquè jo hi seré ara i després no hi seré, en canvi... Igual què és important un pla de medicació, i que tothom hi tingui accés i que sigui compartit per tothom, doncs això també. I això ho continuem no tenint! Usuari/ària: Me preguntaron qué es lo que más que yo necesitara… Digo pues necesitaría un ascensor. Pero como no se puede poner… El suelo me cuesta muchísimo trabajo fregarlo. Es lo que más yo ahora tengo. Más adelante no sé lo que voy a tener.” … Usuari/ària: Yo estoy contento/a… Yo estaba pensando ahora, el viernes que ya no tengo que hacer limpieza, voy a ir a ver a mi hermana. Entrevistador/a: Pues mira, gana un día y va a visitar a su hermana. Claro que sí! Usuari/ària: Porque es verdad. Me ha quitado… porque es que soñaba con los viernes, con fregar el suelo. Professional: El “com el podem ajudar” és la pregunta que hem après ara i que tens la resposta, no? Perquè dius “a veure què em contestarà...que realment pugui ajudar.” “Com et puc ajudar?” Sí què és una molt bona pregunta perquè te n’adones de “què és el que necessites tu”, i no el que penso que necessites... Professional: Perquè la idea era també vincular-los [persones usuàries] al territori. Clar, al no tenir el mapeig, el mapa de recursos, on, quan què fan i a quina hora, jo crec que aquesta és la part que no s’ha treballat tant. O sigui, la nostra coordinació de què fem i com ho fem i tot això sí, però després el anar a vincular-la a algun servei o recurs o alguna activitat... Clar, jo crec que aquesta és la que s’ha quedat com més coixa. Usuari/ària: Sí, però marxo una hora [per anar al gimnàs] i aquesta hora estic tranquil/·la, perquè penso “aquesta nena [la treballadora familiar] el [familiar dependent] cuida”. Usuari/ària: … ¡Y el curso, estupendo! Precisamente ayer, no, antes de ayer, me dolía mucho esta cadera, me siento allí un poquito, hago las respiraciones que nos enseñaron y al ratito dices “¡pues si tenía razón, si ya no me duele!” ANÀLISI DEL CONTINGUT DELS PIAI VALIDATS AMB PERSONES USUÀRIES:  Ús d’un conjunt personalitzat d’instruments validats per avaluar de manera holística.  La tríada TS-MF-INF de cada persona usuària ha intervingut en l’avaluació multidimensional.  A les quatre setmanes des de la validació del PIAI cada persona usuària rep:  1 nova activitat / recurs social  0,7 nova activitat / recurs salut  A la iteració 2, a les quatre setmanes des de la validació del PIAI s’havien implementat:  48% activitats / recursos social  85% activitats / recursos salut The SUSTAIN project is funded under Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) from the European Union under Grant Agreement No. 634144. The content of this poster reflects only the SUSTAIN Consortium’s views. The European Union is not liable for any use that may be made of the information contained herein. MF APS 35% INF APS 35% TS SSL 30% Hores invertides en elaboració PIAI per persona usuària = 14,5h 4,7 4,7 4,7 0,4 MF INF TS Gerència Distribució hores invertides en elaboració PIAI per perfils professionals Professional: El tema dels espais, jo crec que el poder disposar d’aquest temps que podíem dedicar-ho amb això ens ha facilitat per una banda, per una organització com l’altre, aquests espais per fer-ho. Sense aquests espais no podem... Entrevistador/a: Varen parlar, per exemple, de les coses que es podrien fer per millorar que vostès estiguin a casa d’una forma...Més còmodes...més segurs...Van parlar d’això de la dutxa i...? Usuari/ària: Sí, i altres coses, ja no m’enrecordo... Entrevistador/a: Si ara pensem en ara, comparat amb fa un parell de mesos o així, hi ha algo que hagi canviat a nivell de l’atenció que vostè té..? Usuari/ària: No.. Ha millorat, crec jo. Entrevistador/a: Sí? Què és el que ha millorat? Usuari/ària: Que m’han vingut aquí casa, han vingut vostès i...vec que hi ha algú que s’interessa.. per la nostra salut o per com estem.. i ho agraeixo molt... molt! Entrevistador/a: ¿Y cómo lo ha visto esto? ¿Qué le ha parecido? Cuando han venido a casa… Usuari/ària: Muy bien muy bien. La doctora no me la esperaba a casa, porque normal, no la había llamado. Me dio mucha alegría de que viniera a mi casa. Era la primera vez que venía. Y muy bien. … Entrevistador/a: Y sintió que, bueno, ¿esto era diferente de cómo…? Usuari/ària: ¿De cómo me habían tratado antes? Sí... Entrevistador/a: ¿En qué sentido? Usuari/ària: Pues a ver… en mi casa [mmm] no había venido nunca una asistente social, no había venido nunca a preocuparse… Entonces me sentí satisfecha y bien de decir: bueno, sí que estoy en un sitio donde se preocupan de mí en un momento dado. ANÀLISI DELS RESULTATS DE LES ENQUESTES REALITZADES PRE I POST PIAI Mesura basal (abans de participar en sessions grupals i participar en l’elaboració del PIAI) Mesura de seguiment (a les quatre setmanes d’haver validat el PIAI) N (persones usuàries que han respost tan a la basal com al seguiment) Considera que rep informació útil quan la necessita per a ajudar-lo a tenir cura de la seva salut 5 (31,3%) 13 (81,3%) 16 Considera que ha discutit amb els/les professionals el que és més important per a la seva salut i benestar 9 (56,3%) 11 (68,8%) 16 Considera que ha participat en les decisions que s’han pres sobre la seva atenció salut-social 4 (25%) 9 (56,3%) 16 Considera que l’atenció que rep està Integrada d’una manera que és útil i que funciona 10 (62,5%) 14 (87,5%) 16 Se sent segur/a a l’hora de tenir cura de la seva pròpia salut 10 (62,5%) 14 (87,5%) 16 Considera que trobar informació sobre salut i serveis disponibles és fàcil o molt fàcil 6 (40%) 11 (73,3%) 15 Considera que fer gestions per aconseguir ajut professional (p.e. demanar una visita, contactar a un professional) és fàcil o molt fàcil 7 (46,7%) 11 (73,3%) 15

×