Se ha denunciado esta presentación.

Biktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ek

0

Compartir

Próximo SlideShare
514 interneterako
514 interneterako
Cargando en…3
×
1 de 1
1 de 1

Más Contenido Relacionado

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Biktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ek

  1. 1. 15Megako INTERNET FINKO ETA MUGIKORRETARAKO DEIAK Informa zaitez www.euskaltel.com webgunean 2012/07/31 baino lehenago egiten diren 15 M-ko DUOaren kontratazio berrietarako balio du sustapenak.Irauteko konpromisoa: 12 hilabete.Herriko,probintziako eta probintziarteko deiak.Mugikorretarako deiak: estatukoak.Linea ez dago sartuta.BEZa ez dago sartuta www.euskaltel.com.-en dituzu sustapen honi buruzko xehetasun guztiak. ZATOZ ZUNTZ OPTIKORA! URTEBETEZ ,916 €bakarrik hilean ©PLAYMOBIL/geobraBrandstätterGmbH&Co.KG konpromisoa: 12 hilabete.Herriko,probintziako eta m.-en dituzu sustapen honi buruzko xehetasun guztiak. JoxerraSenar Gasteizko Martxoaren 3ko bikti- mei buruzko legez besteko Amaiurren proposamena ezta- baidatu zen atzo Kongresuan. Biktima horiek Terrorismoaren Biktimen Aitortza eta Babesera- ko legean jasotzeko eta Estatuak bere ardura aitortzeko eskaera egiten zaio Espainiako Gober- nuari. Iker Urbina Amaiurreko diputatuak gogora ekarri zuen 36 urte geroago, gertaera haiek oraindik ez direla ikertuak izan. «Zentzuzkotzat jotzen al duzue estatuak sekula gertaera horien arduraberegainhartuezizana?». Alberto Ruiz Gallardon Justi- zia ministroak berriki adierazi zuen«auziguztietan»ezartzendi- relaZuzenbideEstatuarenmeka- nismo guztiak. Urbinaren arabe- ra, segurtasun indarrek eragin- dako hilketetan ez da egiaztatzen adierazpen hori. Horren adibide jarri ditu Martxoaren 3ko gertae- rak. Lehen eta bigarren mailako biktimak ote dauden galdetu du. «Bide asko geratzen da Euskal Herrian elkarbizitza erabatekoa lortzeko», nabarmendu du. Odon Elorza PSOEko diputatuak eta Leopoldo Barreda PPko diputa- tuak Frantziako atzoko atxiloke- ta ez txalotu izana egotzi diote Amaiurri. Barredaren ustez, Amaiurrek oraindik egiaztatu egin behar du demokrata dela. Horregatik, ez du uste lezioak emateko moduan dagoenik. Mar- txoaren 3ko biktimak «ETAren indarkeria erlatibizatzeko erabil- tzea»egotzidio. Martxoaren3kobiktimeneskariaKongresuan Amaiurrek aurkeztutako legez besteko proposamena eztabaidatu dute eta PP kontra azaldu da Euskal Herria‹Harian 2012koekainaren27a,asteazkena berria 9 EdurneBegiristain Gasteiz Orain da garaia. Posible al da es- parru lokalean biktimen oroimen bateratzailea? izeneko txostena aurkeztuzuenatzoArgituzelkar- teak Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordean. Alde guztietako biktimen ekarpenak biltzendituenlanak«oroimenba- teratzailea» lortzeko aukerak eta oztopoak aztertzen ditu, Andres Krakenberger kideak azaldu zue- nez. Haren esanetan, memoria horilortzeaezinbestekoadabake bideanaurreraegiteko. Oroimen bateratzailea lortze- ko, besteak beste, erabilera politi- koa saihestea, biktimen kontsul- ta eta parte hartzea erraztea eta horiekiko errespetua berdintasu- nez jorratzea funtsezkoak direla esanduArgituz-ekokideak.Ezin- bestekotzat jo zuen, halaber, amaitzea estatuko biktimekin egonden«zigorgabetasuna». Biktimaguztiak aintzathartuko dituenoroimena aldarrikatudu Argituz-ek Bake bidean «memoria bateratzailea» lortzea ezinbestekoa dela esan du Krakenbergerrek Eusko Legebiltzarrean Erredakzioa Indarkeriarenbiktimakomentze- kohirudeialdidaudegaur;Gerni- kan, Bilbon eta Madrilen. Lehe- nengoa Amaiur koalizioak anto- latu du, «indarkeria guztien biktimen onarpena eta errekono- zimendua adierazteko», Gernika- koBatzarEtxeanegingodena.Bi- garrena, berriz, Eusko Jaurlari- tzak; lehen aldiz polizia indarkeriarenbiktimakizandire- nakomendukoditu,etaNorenga- tik ez da ari kanpaia dokumenta- la aurkeztuko dute. Azkenik, Es- painiako Kongresuan ETAren biktimakomendukodituzte. Amaiurrek biktimaguztiak omendukoditu gaur,Gernikako BatzarEtxean Poliziaren biktimak omenduko ditu Jaurlaritzak eta ETArenak Espainiako Kongresuak

×