Publicidad

Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum

pedagog szkolny en pedagog szkolny
30 de Oct de 2013
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum
Publicidad
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum
Próximo SlideShare
Інтегроване заняття на тему: «Пригоди Лунтика на Землі» для дітей старшої групиІнтегроване заняття на тему: «Пригоди Лунтика на Землі» для дітей старшої групи
Cargando en ... 3
1 de 6
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum

  1. SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Czas trwania: 2 godz. lekcyjne Cele: − usprawnianie funkcji wzrokowych: percepcji, pamięci, koncentracji uwagi, analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej; − usprawnianie funkcji słuchowych: percepcji, pamięci, koncentracji uwagi; − usprawnianie grafomotoryki i orientacji przestrzennej. Metody pracy: − praca indywidualna. Ćwiczenie 1. Zakreśl zestaw liter identyczny z tym w pierwszej kolumnie (pogrubionym). Identycznych zestawów może być więcej niż 1. 247823 247832 274283 248372 247823 724382 984575 894375 394575 894375 894573 764583 746583 746533 764533 764533 427823 894375 897375 764533 7674533 Ćwiczenie 2. Z poniższego diagramu wykreśl wszystkie litery p. p d p p q d b q g d p b q p d d p b b d p q g q g p d b g q p q b q p g g q p b d p d b q p d g p q b g b p q g p d p d q d b b
  2. b q d p d p d p p q p d p p q p p p d p p q d b q g d p b q p b d q g b d p d g d b p d q g p b Ćwiczenie 3. Klaśnij/uderz dłonią w stół, gdy usłyszysz liczbę: 674 Nauczyciel odczytuje ciąg liczb, jedna po drugiej (tempo odczytywania kolejnej liczby należy dostosować do stopnia zaburzeń ucznia). Początkowo ciąg powinien trwać ok. 1 min., w miarę poprawy funkcjonowania ucznia w zakresie koncentracji na materiale słuchowym, długość ciągu można wydłużać. 873 347 674 863 674 982 345 765 674 984 127 372 874 674 954 372 653 674 674 435 974 654 674 344 982 632 649 674 664 674 774 764 864 674 744 674 Ćwiczenie 4. Pomiń ostatnią głoskę w każdej usłyszanej sylabie i powiedz, jakie słowo powstanie. np. kap – sap: kasa kan – nak – pak buk – dar zef – szyf – tym fis – rans – kas ryk – suk – neks zel – gap – reks nol – tep – siks obs – ros – żał błok – top głot – wap tup – lis – panp piac – nic – nol kas – bar – retl Ćwiczenie 5. Z usłyszanych wyrazów usuń środkową sylabę i powiedz, jakie słowo powstanie. Początkowo materiał odczytujemy z wyraźnym podziałem na sylaby, później – jak 1 słowo. Np. fokatel – fotel torkaba patolec pomklapa prodirok polermysł sukreknia prewolzent zamelwias pufordło stajwoknia klupescze piłsaka nodyntes pleplicy Ćwiczenie 6. Wystukujemy sekwencję dźwięków, a uczeń je odtwarza/powtarza za nami (/ - 1 stuknięcie; odstęp [tabulator] oznacza pauzę) np. // / // /// // Ćwiczenie 7. Odtwórz/powtórz zaprezentowaną sekwencję sylab (odstęp [tabulator] oznacza pauzę). W miarę postępu w rozwoju funkcji słuchowych stosujemy sylaby trudniejsze, dłuższe i bardziej skomplikowane sekwencje sylab.
  3. ko koko ko kokoko laslas las las las per per per perper per da dadada da laslas dada Ćwiczenie 8. Przerysuj poniższe figury; pierwszą miej cały czas w polu widzenia podczas rysowania, a następne zakryj zanim zaczniesz rysować. Staraj się to zrobić możliwie jak najdokładniej, zwróć uwagę na wielkość poszczególnych elementów. Czas ekspozycji figur odwzorowywanych z pamięci: 10 sek. Ćwiczenie 9. Policz, ile gwiazdek jest na rysunku, a następnie każdą zaznacz po śladzie innym kolorem (uwaga: gwiazdki „przezroczyste”). powinny być
  4. Ćwiczenie 10. − obrazki pozornie identyczne: odszukaj szczegóły, którymi różnią się obrazki, − dopasuj obrazki przedmiotów do ich „cieni”, − odszukaj 2 identyczne obrazki (w zbiorze wielu podobnych), − ponumeruj litery od najmniejszej do największej: P − P P P P P P PP kolorowanie wg legendy (np. pokoloruj pola w liczbą 23; pokoloruj pola z wynikiem 12 – w polach wpisane są proste działania matematyczne np. 18 – 6). Ćwiczenie 11. Odczytaj zdanie utworzone z liter diagramu wg podanej instrukcji. Zdanie rozpoczyna się od pogrubionego Z. Instrukcja: Od litery Z kieruj się: 2 kratki w prawo – 3 w górę – 2 w prawo – 3 w dół i 2 w prawo – 3 w górę i 1 w lewo – 7 w lewo i 1 w dół – 1 w górę – 1 w lewo i 1 w dół – 1 w prawo – 2 w dół i 1 w lewo – 1 w lewo i 1 w górę – 1 w prawo – 4 w górę – 3 w prawo – 1 w lewo i 1 w dół – 3 w lewo – 2 w prawo i 1 w górę – 4 w prawo – 2 w prawo – 1 w górę i 1 w lewo – 1 w lewo – 1 w dół i r t l r t i o p p a c d s g k b t k o f y n b s ę w c k p i f d u i l e r z n y e i b o g y c z n m f t c o p k e l r i a m b g a s r g d i u p i e u b s s i z u o t k y r c Z c a r b i n o z l e n s z f l u o t y s f d r a o g k m n y p Ćwiczenie 12. Opisz ilustrację, stosując określenia dot. położenia przedmiotów: nad, pod, obok, między, za, przed, na, w; Nauczyciel eksponuje uczniowi wybraną ilustrację z dużą ilością przedmiotów i możliwością opisania jej za pomocą określeń stosunków przestrzennych (np. Obok ławki stoi kosz, w koszu leżą śmieci, za ławką stoi rower, a na rowerze leży kurtka itp.). Obrazek pozostaje w polu widzenia ucznia; jeśli po chwilowej ekspozycji zakryjemy go – usprawnimy pamięć wzrokową.
  5. Ćwiczenie 13. Dyktando graficzne: W lewym górnym rogu kartki narysuj słońce; na środku kartki narysuj płot, na płocie – kota; w prawym dolnym rogu narysuj drzewo, a obok drzewa – człowieka; z prawej strony człowieka koszyk, z lewej strony człowieka – drugie drzewo. Obok koszyka narysuj grzyba; pod słońcem chmurkę; w prawym górnym rogu kartki – chmurkę, a pod nią – deszcz; z lewej strony płotu narysuj domek, a nad domem – chmurkę; z prawej strony domu – drzewo, a na drzewie jabłka. Ćwiczenie 14. Odszukaj nazwy zwierząt i roślin ukryte w poniższych zadaniach. Chłopcy szli szybko zajęci rozmową. W puszczy kryształowa woda liany oblała, szybko trzeba było świecić, czym się dało. Torebka pusta – odsłońmy pokrywę – w worku rarytas w postaci nowej potrawy. Dzikie poletko zachwaszczy piorunem umoczone tory sielskiej krainy
  6. Ćwiczenie 13. Dyktando graficzne: W lewym górnym rogu kartki narysuj słońce; na środku kartki narysuj płot, na płocie – kota; w prawym dolnym rogu narysuj drzewo, a obok drzewa – człowieka; z prawej strony człowieka koszyk, z lewej strony człowieka – drugie drzewo. Obok koszyka narysuj grzyba; pod słońcem chmurkę; w prawym górnym rogu kartki – chmurkę, a pod nią – deszcz; z lewej strony płotu narysuj domek, a nad domem – chmurkę; z prawej strony domu – drzewo, a na drzewie jabłka. Ćwiczenie 14. Odszukaj nazwy zwierząt i roślin ukryte w poniższych zadaniach. Chłopcy szli szybko zajęci rozmową. W puszczy kryształowa woda liany oblała, szybko trzeba było świecić, czym się dało. Torebka pusta – odsłońmy pokrywę – w worku rarytas w postaci nowej potrawy. Dzikie poletko zachwaszczy piorunem umoczone tory sielskiej krainy
Publicidad