Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Podanie do podstawowej
Podanie do podstawowej
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Aga Szajda (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio

  1. 1. Lublin, dnia .............................. .......................................... Imię i nazwisko ucznia .......................................... Data urodzenia ucznia .......................................... Miejsce urodzenia .......................................... Nr PESEL .......................................... Obywatelstwo OŚWIADCZENIE W związku z ubieganiem się o stypendium/zasiłek szkolny wyrażam zgodę na pozyskanie i przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka* w bazie Systemu Informacji Oświatowej prowadzonej przez Gminę Lublin, w przypadku przyznania świadczenia (art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej Dz.U.2015.45 j.t. ze zmianami). ............................................................... Podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia * niepotrzebne skreślić (w przypadku składania wniosku przez pełnoletniego ucznia należy skreślić „danych mojego dziecka”, w przypadku składania wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia należy skreślić „moich danych osobowych”. OW 003-03

×