AAddiimmeennaarreenn iikkuussmmoollddee 
eebboolluuttiibbooaa 
AAmmaaiiaa AAgguuiirrrree 
RRaaqquueell FFeerrnnáánnddeezz ...
JJeeaann PPiiaaggeett ((11889966--11998800)) 
Bere ikerketen emaitza da egungo 
Psikologia Ebolutiboaren zatirik 
nagusien...
Adimenaren garapena eskema berriak 
eraikitzean datza. Ibilbide honetan hiru 
aldi nagusi bereizten ditu Piaget-ek. 
Sents...
ALDI SENTSO-MOTOREA 
ADIN TARTEA EZAUGARRIAK FAKTOREA 
0-2 urte 
Adimena praktikoa da. 
Hiru lorpen: 
→Sentimen desberdine...
OPERAZIO ZEHATZEN ALDIA 
ADIN 
TARTEA 
2-7 urte 
EZA 
UGA 
RRIA 
K 
Intuiziozko 
pentsamendua eta 
errepresentazioak: 
imi...
OPERAZIO ZEHATZEN ALDIA 
ADIN TARTEA EZAUGARRIAK FAKTOREA 
7-12 urte 
Pentsamendu zehatzak. 
Eragiketak gero eta logikoago...
OPERAZIO FORMALEN ALDIA 
ADIN TARTEA EZAUGARRIAK FAKTOREA 
12-25 urte Gauzen presentzia behar ez 
duen, eta hitzez zein si...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Adimenaren ikusmolde ebolutiboa

687 visualizaciones

Publicado el

Adimenaren ikusmolde ebolutiboa ulertzeko laguntza moduan ematen den aurkezpena. Ikasle talde batek landu zuen ikasgelan azaltzeko.

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
687
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Adimenaren ikusmolde ebolutiboa

  1. 1. AAddiimmeennaarreenn iikkuussmmoollddee eebboolluuttiibbooaa AAmmaaiiaa AAgguuiirrrree RRaaqquueell FFeerrnnáánnddeezz ddee GGaacceeoo BBeeggooññaa DDee LLuuiiss AAiinnhhooaa RRooddrríígguueezz
  2. 2. JJeeaann PPiiaaggeett ((11889966--11998800)) Bere ikerketen emaitza da egungo Psikologia Ebolutiboaren zatirik nagusiena. Erreflexua jokabide-unitate sinpleena da eta bereari esker erantzun ez-borondatezko ematen zaio kanpoko estimuluari.
  3. 3. Adimenaren garapena eskema berriak eraikitzean datza. Ibilbide honetan hiru aldi nagusi bereizten ditu Piaget-ek. Sentso-motorea (0-2) Operazio zehatzak (2-7) Operazio zehatzak (7-12) Operazio formalak (12-25) Piageten teoria
  4. 4. ALDI SENTSO-MOTOREA ADIN TARTEA EZAUGARRIAK FAKTOREA 0-2 urte Adimena praktikoa da. Hiru lorpen: →Sentimen desberdinen koordinazioa. →Helburuen eta bitartekoen arteko bereizketa. → Objektuaren iraunkortasuna. Nerbio-sistemaren heldutasuna
  5. 5. OPERAZIO ZEHATZEN ALDIA ADIN TARTEA 2-7 urte EZA UGA RRIA K Intuiziozko pentsamendua eta errepresentazioak: imitazioa, jolasa eta marrazketa. -Intuiziozko pentsamenduetan oinarritutako azalpen ezaugarriak - Animismoa - Artifizialtasuna - Egozentrismoa FAKTOREA Errealitatearekin harremanetan jarri.
  6. 6. OPERAZIO ZEHATZEN ALDIA ADIN TARTEA EZAUGARRIAK FAKTOREA 7-12 urte Pentsamendu zehatzak. Eragiketak gero eta logikoagoak dira, eta zenbat eta azkarrago gainditu aurreko egozentrismoa, hainbat eta bizkorragoa izango da eta zehatzaren iratzartzea. Sozializazioa
  7. 7. OPERAZIO FORMALEN ALDIA ADIN TARTEA EZAUGARRIAK FAKTOREA 12-25 urte Gauzen presentzia behar ez duen, eta hitzez zein sinbolo matematikoez baliatzen den arrazoinamendu-mota honi pentsamendu formala deritzo. Faktoreon harteko oreka

×