Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Xarxes informàtiques.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Xarxes informàtiques.pdf

 1. 1. Xarxes informàtiques Nom: Aaron Almeida Curs: 4 ESO
 2. 2. Índex Introducció: ................................................................................................................................... 1 Parts d’una xarxa informàtica ....................................................................................................... 2 Router........................................................................................................................................ 2 Targeta de xarxa........................................................................................................................ 2 Switch........................................................................................................................................ 3 Cables de xarxes........................................................................................................................ 3 • Cable de coure de parells trenats. ................................................................................ 3 • Cable coaxial:................................................................................................................. 4 • Cable de fibra òptica: .................................................................................................... 4 • El mitjà sense fil Wifi. .................................................................................................... 4 Arquitectura de xarxa.................................................................................................................... 5  Bus..................................................................................................................................... 5  Anell................................................................................................................................... 5  Estrella............................................................................................................................... 5  Cel·lular. ............................................................................................................................ 6 Configuració de la xarxa................................................................................................................ 7  Adreça Mac ....................................................................................................................... 7  Adreça IP ........................................................................................................................... 7 Sistemes operatius..................................................................................................................... 8  Windows............................................................................................................................ 8  Linux .................................................................................................................................. 8  Mac os ............................................................................................................................... 8 Sistemes digitals............................................................................................................................ 9 Codi binari ................................................................................................................................. 9
 3. 3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. 5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entades i una sortida Cables de xarxes Els cables de xarxes ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent. • Cable de coure de parells trenats. És el mes utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.
 6. 6. 4 • Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències. • Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. • El mitjà sense fil Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 7. 7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen una anell  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut.
 8. 8. 6  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
 9. 9. 7 Configuració de la xarxa  Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant.  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
 10. 10. 8 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzats són:  Windows  Linux  Mac os
 11. 11. 9 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima de informació, es a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabyte 1 terabyte 1024 gigabyte Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 2 i l’1. 1. Pas de decimal a binari. Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocient resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat.
 12. 12. 10 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 0 0 0 0 200 1 0 0 0 1 1 1 1 135 1 1 1 0 1 1 1 0 230 1 1 0 1 0 0 0 1 145

×