Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Claeys & Engels
Arbeidsovereenkomst:
clausules die het verschil
maken
Ward Bouciqué – Daan De Backer – Isabelle Quintyn –
...
Overzicht
Inleiding
• Arbeidsovereenkomst
• Clausules
– Principes
Veel voorkomende bedingen ontleed
2
3
Inleiding - Arbeidsovereenkomst
Begrip
• Loon
• Arbeid
• Gezag – ondergeschikt verband
Kan mondeling, meestal schrifteli...
4
Inleiding – Verplichtingen werknemers < arbeidsovereenkomst
Art. 16 tot 24 AO-wet
• Werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeur...
Inleiding - Clausules
Principe (art. 6 AO-wet)
‘Alle met de bepalingen van de AO-wet en haar
uitvoeringsbesluiten strijdig...
6
Aantal bedingen ontleed
Vooraf: Proefbeding – afgeschaft!
1 Ontbindend beding
2 Wijzigingsbeding
3 Aansprakelijkheidsbed...
1 Ontbindend beding
‘De werknemer erkent uitdrukkelijk dat de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst kadert in de overeenko...
Ontbindend beding
Geldigheidsvoorwaarden ontbindende voorwaarde
• Niet strijdig met openbare orde en goede zeden
• Duideli...
Toetsing ontbindend beding
Geldig of niet?
 Antwoord: ja, indien de AO onlosmakelijk verbonden is
met het project en indi...
2 Wijzigingsbeding
‘De werknemer erkent en aanvaardt dat de werkgever de
voorwaarden van deze overeenkomst eenzijdig mag
w...
Wijzigingsbeding
Principes
• Art. 25 AO-wet: ‘Het beding waarbij de werkgever zich het recht
voorbehoudt om de voorwaarden...
Wijzigingsbeding
Gevolgen
• Nietige voorbeelden
‘Werkgever behoudt zich het recht voor om
– toekenningsvoorwaarden variabe...
Toetsing wijzigingsbeding
Geldig of niet?
 Antwoord: nee  nietig
13
3 Aansprakelijkheidsbeding
‘De werknemer verbindt er zich toe de schade die aan de
bedrijfswagen wordt veroorzaakt door he...
Aansprakelijkheidsbeding
Situering
• Aansprakelijkheidsbeperking werknemer
(art. 18 AO-wet)
• Bijzondere aansprakelijkheid...
16
Toetsing aansprakelijkheidsbeding
Geldig of niet?
 Antwoord
• Te ruim en te eng
– Gevolg: in vele gevallen niet afdwin...
4 Exclusiviteitsbeding
‘Het is de werknemer verboden rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening ...
Exclusiviteitsbeding
Situering
• Decreet d'Allarde: vrijheid van arbeid en concurrentie
• Verbod op ongeoorloofde concurre...
Exclusiviteitsbeding
Conclusie
• Belang goede formulering
• Proportionaliteitsbeginsel
– Absoluut verbod op om het even we...
Toetsing exclusiviteitsbeding
Geldig of niet?
 Antwoord: nee, te ruim geformuleerd
20
5 Geheimhoudingsbeding
‘De werknemer zal alle informatie waarvan hij kennis zou
krijgen tijdens zijn tewerkstelling, als s...
Geheimhoudingsbeding
Situering: wettelijke plicht tot geheimhouding
• Art. 17,3° AO-wet
– Vertrouwelijke informatie: fabri...
Geheimhoudingsbeding
Geldigheid?
• Mogelijke strijdigheid met art. 6 AO-wet indien verplichtingen
werknemer worden uitgebr...
Toetsing geheimhoudingsbeding
Geldig of niet?
 Antwoord:
• In principe wel
• Maar ‘alle informatie’ kan te ruim worden op...
6 (Niet-)Concurrentiebeding
‘Vanaf de beëindiging van deze overeenkomst, verbindt de
werknemer zich ertoe om gedurende een...
Niet-concurrentiebeding
Begrip
• Verbintenis werknemer
• Bij vertrek
• Geen soortgelijke activiteiten
• door zelf een onde...
Niet-concurrentiebeding
Bestaansvoorwaarde
• Jaarloon <32.886 EUR  beding onbestaande
• Jaarloon 32.886 - 65.771 EUR  ge...
Niet-concurrentiebeding
3 soorten
• Gewoon niet-concurrentiebeding
• Afwijkend niet-concurrentiebeding
 Ondernemingen met...
Niet-concurrentiebeding
Geldigheidsvoorwaarden
• Schriftelijk
• Dubbele gelijksoortigheid
• Geografisch beperkt
– Plaatsen...
Niet-concurrentiebeding
Uitwerkingsvoorwaarden
• Geen uitwerking indien ontslag
– Tijdens eerste 6 maanden tewerkstelling
...
Toetsing niet-concurrentiebeding
Geldig of niet?
 Antwoord
- Eerst nagaan:
- Wie heeft ontslag gegeven?
- Loon werknemer ...
7 Scholingsbeding
‘De werknemer zal in de mogelijkheid zijn om vanaf 1 maart
2012 een gespecialiseerde MBA-opleiding te ge...
Scholingsbeding
Begrip
• beding waarbij werknemer, die gedurende uitvoering AO, een
vorming volgt op kosten van de werkgev...
Scholingsbeding
Bestaansvoorwaarden
• Jaarloon werknemer min. 32.886 EUR
• Specifieke vorming
– Verwerving nieuwe professi...
Scholingsbeding
Geldigheidsvoorwaarden
• Schriftelijke overeenkomst
• Uiterlijk voor begin vorming
• Inhoud geschrift:
– O...
36
Scholingsbeding: uitwerking
Het geldig gesloten scholingsbeding zal toch geen
uitwerking hebben in volgende situaties:
...
Toetsing scholingsbeding
Geldig of niet?
 Antwoord: nee, nietig
37
8 Beding vastheid van betrekking
‘De werkgever waarborgt een tewerkstelling van 3 jaar
vanaf de inwerkingtreding van deze ...
Beding vastheid van betrekking
Voorwaarden
• Verbod van levenslange binding (art. 1780 B.W.)
• Tijdelijke beperking ontsla...
Toetsing beding vastheid van betrekking
Geldig of niet?
 Antwoord
- Discussie mogelijk: te ruim?
- Geen sanctie voorzien
...
Niet uitdrukkelijk verboden
voor zover niet minder gunstig voor de WN
Gunstig beëïndigingsbeding nog steeds
mogelijk in ar...
9 Beding inzake sociale media
42
Mogelijke problemen op de werkvloer
‘Virtueel absenteïsme’
Openbaarmaking van vertrouwelijke / gevoelige informatie
Imagos...
Beding inzake sociale media
Juridische benadering – gebruik van social media:
44
Privacy
Vrijheid van
meningsuiting
Werkge...
Een duidelijke policy/clausule voor het gebruik van internet /
sociale media (e-mail,…)
Juridische basis
• Eigendomsrecht
...
Beding inzake sociale media
(b) Gebruik van sociale media tijdens de privétijd
Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting
•...
Ons advies: Een duidelijk(e) beding/policy over het gebruik
van internet/sociale media en de controle ervan
47
Beding inza...
Conclusie
Veel mogelijkheden
Belang goede formulering voor geldigheid
Nietigheidssanctie
Belang morele waarde
Bijzondere a...
49
Contact
Offices:
Brussels office - Boulevard du Souverain/ Vorstlaan 280, B-1160 Brussels
Tel. +32 2 761 46 00 Fax +32 2 7...
51
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Accent Jobs Moving Forward: Optimalisatie van arbeidsovereenkomsten

754 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Reclutamiento y RR. HH.
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Accent Jobs Moving Forward: Optimalisatie van arbeidsovereenkomsten

 1. 1. Claeys & Engels Arbeidsovereenkomst: clausules die het verschil maken Ward Bouciqué – Daan De Backer – Isabelle Quintyn – Matthieu Simon –Nicholas Thoelen 8 mei 2014
 2. 2. Overzicht Inleiding • Arbeidsovereenkomst • Clausules – Principes Veel voorkomende bedingen ontleed 2
 3. 3. 3 Inleiding - Arbeidsovereenkomst Begrip • Loon • Arbeid • Gezag – ondergeschikt verband Kan mondeling, meestal schriftelijk Verschillende soorten
 4. 4. 4 Inleiding – Verplichtingen werknemers < arbeidsovereenkomst Art. 16 tot 24 AO-wet • Werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig verrichten • Op tijdstip, plaats en wijze zoals overeengekomen • Fabrieksgeheimen, zakengeheimen, vertrouwelijke aangelegenheden, en oneerlijke concurrentie • Vermijden van schade • Correct omgaan met arbeidsgereedschap - ongebruikte grondstoffen • Welvoeglijkheid en goede zeden
 5. 5. Inleiding - Clausules Principe (art. 6 AO-wet) ‘Alle met de bepalingen van de AO-wet en haar uitvoeringsbesluiten strijdige bepalingen zijn nietig voor zover zij ertoe strekken: - De rechten van de werknemer in te korten - Of de verplichtingen van de werknemer te verzwaren’ Verboden bedingen (art. 36 AO-wet) • Huwelijksbeding • Moederschapsbeding • Pensioenbeding ( in buitenland: wel vaak aanvaard) 5
 6. 6. 6 Aantal bedingen ontleed Vooraf: Proefbeding – afgeschaft! 1 Ontbindend beding 2 Wijzigingsbeding 3 Aansprakelijkheidsbeding 4 Exclusiviteitsbeding 5 Geheimhoudingsbeding 6 Concurrentiebeding 7 Scholingsbeding 8 Beding vastheid van betrekking 9 Beding i.v.m. sociale media
 7. 7. 1 Ontbindend beding ‘De werknemer erkent uitdrukkelijk dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kadert in de overeenkomst van [datum] inzake [omschrijving] die tussen de werkgever en [naam klant] werd gesloten. De beëindiging van de overeenkomst met [naam klant] op het initiatief van deze klant, leidt daarom automatisch en van rechtswege tot de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever, zonder dat één der partijen de ander een opzeggingstermijn, opzeggingsvergoeding of enige andere schadevergoeding verschuldigd is’. Geldig of niet? 7
 8. 8. Ontbindend beding Geldigheidsvoorwaarden ontbindende voorwaarde • Niet strijdig met openbare orde en goede zeden • Duidelijk, precies en bepaald • Toekomstige en onzekere gebeurtenis  bv. zakken voor een test of examen  bv.verbreking contract door klant • Voorwaarde mag niet potestatief zijn (i.e. niet afhankelijk van wil werkgever) 8
 9. 9. Toetsing ontbindend beding Geldig of niet?  Antwoord: ja, indien de AO onlosmakelijk verbonden is met het project en indien de beëindiging van de overeenkomst niet berust op het initiatief van de werkgever 9
 10. 10. 2 Wijzigingsbeding ‘De werknemer erkent en aanvaardt dat de werkgever de voorwaarden van deze overeenkomst eenzijdig mag wijzigen’ Geldig of niet? 10
 11. 11. Wijzigingsbeding Principes • Art. 25 AO-wet: ‘Het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen is nietig.’ • Cass. 14/10/1991: enkel betrekking op essentiële elementen, niet op bijkomstige voorwaarden 11
 12. 12. Wijzigingsbeding Gevolgen • Nietige voorbeelden ‘Werkgever behoudt zich het recht voor om – toekenningsvoorwaarden variabel loon te wijzigen – aantal lesuren van de werknemer te wijzigen – functie te wijzigen – …’ • Bijkomstige voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd (bv. onkostenvergoeding, activiteitensector handelsvertegenwoordiger) • Overeenkomen van een mogelijkheid tot eenzijdige wijziging kan erop wijzen dat partijen iets als niet-essentieel beschouwen 12
 13. 13. Toetsing wijzigingsbeding Geldig of niet?  Antwoord: nee  nietig 13
 14. 14. 3 Aansprakelijkheidsbeding ‘De werknemer verbindt er zich toe de schade die aan de bedrijfswagen wordt veroorzaakt door hemzelf en door derden ten belope van de franchise ten laste te nemen. Dit aldus verschuldigde bedrag wordt van het maandloon ingehouden.’ Geldig of niet? 14
 15. 15. Aansprakelijkheidsbeding Situering • Aansprakelijkheidsbeperking werknemer (art. 18 AO-wet) • Bijzondere aansprakelijkheidsimmuniteit inzake arbeidsongevallen (art.46 Arbeidsongevallenwet) • Beperkte mogelijkheid tot inhoudingen op het loon (art.23 Loonbeschermingswet) 15
 16. 16. 16 Toetsing aansprakelijkheidsbeding Geldig of niet?  Antwoord • Te ruim en te eng – Gevolg: in vele gevallen niet afdwingbaar, in andere niet efficiënt • Verfijningen – Opsplitsing privé en professioneel gebruik – Oplijsting gekwalificeerde fouten – Inhouding op loon en/of vakantiegeld
 17. 17. 4 Exclusiviteitsbeding ‘Het is de werknemer verboden rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, een winstgevende activiteit uit te oefenen die niet de activiteit is waarvoor hij door de vennootschap wordt betaald.’ Geldig of niet? 17
 18. 18. Exclusiviteitsbeding Situering • Decreet d'Allarde: vrijheid van arbeid en concurrentie • Verbod op ongeoorloofde concurrentie • Discussie in rechtspraak – Absoluut en algemeen verbod op uitoefening andere activiteiten = strijdig met vrijheid van arbeid  nietig (Arbh. Luik 19 juni 1985) – Beperkt verbod op uitoefening activiteiten indien daarmee de legitieme belangen van de werkgever worden beschermd  geldig (Arbrb. Antwerpen 22 december 2005) 18
 19. 19. Exclusiviteitsbeding Conclusie • Belang goede formulering • Proportionaliteitsbeginsel – Absoluut verbod op om het even welke activiteit = ongeldig – Bescherming rechtmatige belangen werkgever = geldig  Tijdsbesteding  Aard nevenactiviteiten  Selectief gebruik exclusiviteitsbedingen 19
 20. 20. Toetsing exclusiviteitsbeding Geldig of niet?  Antwoord: nee, te ruim geformuleerd 20
 21. 21. 5 Geheimhoudingsbeding ‘De werknemer zal alle informatie waarvan hij kennis zou krijgen tijdens zijn tewerkstelling, als strikt vertrouwelijk beschouwen en bijgevolg, in zoverre nog niet publiekelijk gekend, er zich van onthouden deze informatie rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken in zijn eigen voordeel of te onthullen of openbaar te maken aan enige persoon buiten de vennootschap. Deze confidentialiteitsverplichting geldt zowel tijdens de tewerkstelling van de werknemer bij de werkgever, als na de beëindiging ervan.’ Geldig of niet? 21
 22. 22. Geheimhoudingsbeding Situering: wettelijke plicht tot geheimhouding • Art. 17,3° AO-wet – Vertrouwelijke informatie: fabrieksgeheimen, zakengeheimen, geheimen in verband met vertrouwelijke of persoonlijke aangelegenheden – Waarvan kennis gekregen tijdens AO – Tijdens en na AO • Art. 309 Strafwetboek – Fabrieksgeheimen (niet: commerciële info) – Tijdens en na AO – Opzet vereist 22
 23. 23. Geheimhoudingsbeding Geldigheid? • Mogelijke strijdigheid met art. 6 AO-wet indien verplichtingen werknemer worden uitgebreid tot – Geheimhouding niet-confidentiële informatie (bvb. functie die werknemer bekleedde (Arbh. Bergen 1 december 1997) – Geheimhouding informatie die men op andere manier heeft verkregen • Belang goede formulering 23
 24. 24. Toetsing geheimhoudingsbeding Geldig of niet?  Antwoord: • In principe wel • Maar ‘alle informatie’ kan te ruim worden opgevat • Hangt ervan af wat voor soort informatie werkgever inroept • Grote morele waarde 24
 25. 25. 6 (Niet-)Concurrentiebeding ‘Vanaf de beëindiging van deze overeenkomst, verbindt de werknemer zich ertoe om gedurende een periode van 6 maanden geen gelijkaardige activiteiten uit te oefenen op het grondgebied van Vilvoorde en omgeving (binnen een straal van 25 kilometer rond Vilvoorde).’ Geldig of niet? 25
 26. 26. Niet-concurrentiebeding Begrip • Verbintenis werknemer • Bij vertrek • Geen soortgelijke activiteiten • door zelf een onderneming uit te baten /in dienst te treden bij een concurrent • Waardoor hij nadeel kan berokkenen aan werkgever • Door kennis die hij heeft verworven voor zichzelf of ten voordele van concurrerende onderneming aan te wenden 26
 27. 27. Niet-concurrentiebeding Bestaansvoorwaarde • Jaarloon <32.886 EUR  beding onbestaande • Jaarloon 32.886 - 65.771 EUR  geldig voor functies bepaald bij CAO > enkel in hotelsector • Jaarloon >65.771 EUR beding geldig 27
 28. 28. Niet-concurrentiebeding 3 soorten • Gewoon niet-concurrentiebeding • Afwijkend niet-concurrentiebeding  Ondernemingen met internationaal activiteitsveld /belangrijke economische, technische of financiële belangen op internationale markten  Ondernemingen met een eigen dienst van onderzoek beschikken  Bedienden die kennis kunnen verkrijgen van praktijken die eigen zijn aan de onderneming • Niet-concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers 28
 29. 29. Niet-concurrentiebeding Geldigheidsvoorwaarden • Schriftelijk • Dubbele gelijksoortigheid • Geografisch beperkt – Plaatsen waar potentieel concurrentie – Max. België  Uitzondering in geval van afwijkend beding mogelijk • Max. 12 maanden  Uitzondering in geval van afwijkend beding mogelijk • Niet-concurrentievergoeding – Minstens ½ brutoloon toepassingsduur – Uitzondering beding voor handelsvertegenwoordigers: gratis • Mogelijkheid voor werkgever om binnen 15 dagen af te zien van werkelijke toepassing – Bij afwijkend beding: intentie meedelen bij betekening opzegging Sanctie: nietigheid, enkel in te roepen door werknemer 29
 30. 30. Niet-concurrentiebeding Uitwerkingsvoorwaarden • Geen uitwerking indien ontslag – Tijdens eerste 6 maanden tewerkstelling – Door werkgever  Uitzondering bij afwijkend beding mogelijk – Door werknemer om dringende reden Gevolgen overtreding • Schadevergoeding voor werknemer – Niet-concurrentievergoeding terugbetalen – Plus een gelijkwaardig bedrag er bovenop – Uitzondering: beding voor handelsvertegenwoordigers: max. 3 maanden loon – Rechter kan verminderen/vermeerderen • Gedwongen tenuitvoerlegging Alternatief: niet-afwervingsbeding? 30
 31. 31. Toetsing niet-concurrentiebeding Geldig of niet?  Antwoord - Eerst nagaan: - Wie heeft ontslag gegeven? - Loon werknemer boven grens? - Nietig: - Geen dubbele gelijksoortigheid - Geen niet-concurrentievergoeding voorzien - Enkel werknemer kan nietigheid inroepen 31
 32. 32. 7 Scholingsbeding ‘De werknemer zal in de mogelijkheid zijn om vanaf 1 maart 2012 een gespecialiseerde MBA-opleiding te genieten. De opleidingskosten zullen door de werkgever worden betaald. De werknemer verbindt er zich toe om, in geval hij de onderneming zou verlaten binnen de 5 jaar nadat de opleiding een aanvang heeft genomen, 50% van de opleidingskost aan de werkgever terug te betalen.’ Geldig of niet? 32
 33. 33. Scholingsbeding Begrip • beding waarbij werknemer, die gedurende uitvoering AO, een vorming volgt op kosten van de werkgever, zich ertoe verbindt om aan deze laatste een gedeelte van de vormingskosten terug te betalen ingeval hij de onderneming verlaat vóór het einde van de overeengekomen periode Sinds 7 januari 2007: geregeld in art. 22bis AO-wet 33
 34. 34. Scholingsbeding Bestaansvoorwaarden • Jaarloon werknemer min. 32.886 EUR • Specifieke vorming – Verwerving nieuwe professionele competenties – Mogelijk om ook buiten onderneming te gebruiken – Niet: wettelijk/reglementair verplichte vorming • Min. 80 uren • Kostprijs min. 2x gewaarborgd minimum maandinkomen (+ 3.100 EUR) 34
 35. 35. Scholingsbeding Geldigheidsvoorwaarden • Schriftelijke overeenkomst • Uiterlijk voor begin vorming • Inhoud geschrift: – Omschrijving vorming, duur, plaats – Kost / kostelementen – Begindatum en geldingsduur  Indien attest: begindatum = aflevering attest  max. 3j – Gedeelte dat werknemer moet terugbetalen  80% bij vertrek voor 1/3 overeengekomen periode  50% bij vertrek tussen 1/3 en 2/3 overeengekomen periode  20% bij vertrek na 2/3 overeengekomen periode  Max. 30% jaarloon werknemer 35
 36. 36. 36 Scholingsbeding: uitwerking Het geldig gesloten scholingsbeding zal toch geen uitwerking hebben in volgende situaties: • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode/tijdens de eerste 6 maanden van de overeenkomst • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst na de proefperiode/na de eerste 6 maanden van de overeenkomst – door de werkgever zonder dringende reden – door de werknemer wegens dringende reden • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in het kader van een herstructurering conform de wet betreffende het generatiepact
 37. 37. Toetsing scholingsbeding Geldig of niet?  Antwoord: nee, nietig 37
 38. 38. 8 Beding vastheid van betrekking ‘De werkgever waarborgt een tewerkstelling van 3 jaar vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de werkgever om de arbeidsovereenkomst om dringende reden eerder te beëindigen’ Geldig of niet? 38
 39. 39. Beding vastheid van betrekking Voorwaarden • Verbod van levenslange binding (art. 1780 B.W.) • Tijdelijke beperking ontslagrecht is geldig Schending ontslagbeperking • Ontslag niet nietig • Schadevergoeding – Voorzien in beding? – Indien niet: schadevergoeding wegens 'verlies kans tot tewerkstelling' 39
 40. 40. Toetsing beding vastheid van betrekking Geldig of niet?  Antwoord - Discussie mogelijk: te ruim? - Geen sanctie voorzien 40
 41. 41. Niet uitdrukkelijk verboden voor zover niet minder gunstig voor de WN Gunstig beëïndigingsbeding nog steeds mogelijk in arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2014 41 Beëindigingsbeding in contract vanaf 1/1/2014
 42. 42. 9 Beding inzake sociale media 42
 43. 43. Mogelijke problemen op de werkvloer ‘Virtueel absenteïsme’ Openbaarmaking van vertrouwelijke / gevoelige informatie Imagoschade voor de onderneming 43
 44. 44. Beding inzake sociale media Juridische benadering – gebruik van social media: 44 Privacy Vrijheid van meningsuiting Werkgeversgezag Loyauteit en vertrouwelijkheid
 45. 45. Een duidelijke policy/clausule voor het gebruik van internet / sociale media (e-mail,…) Juridische basis • Eigendomsrecht • Werkgeversgezag • CAO nr. 81 betreffende de controle op de elektronische online communicatiegegevens: ‘Deze CAO heeft geen betrekking op de regels voor de toegang tot en/of het gebruik van de elektronische online communicatiemiddelen van de onderneming, welke regels het prerogatief van de werkgever zijn.’ 45 Beding inzake sociale media (a) Gebruik van sociale media tijdens de werkuren
 46. 46. Beding inzake sociale media (b) Gebruik van sociale media tijdens de privétijd Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting • Art. 19 Grondwet • Art. 443 Strafwetboek (laster, eerroof, ...) • Art. 17 Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten: verplichting tot loyaliteit en vertrouwelijkheid ‘Klassieke’ rechtspraak • Gerechtvaardigde kritiek is toegestaan. Kritiek mag niet beledigend of lasterlijk zijn (Arbh. Luik 16 december 2008) • Het recht op kritiek kan misbruikt worden door haar formulering of publiciteit (Arbrb. Brussel 9 juli 1985) 46
 47. 47. Ons advies: Een duidelijk(e) beding/policy over het gebruik van internet/sociale media en de controle ervan 47 Beding inzake sociale media
 48. 48. Conclusie Veel mogelijkheden Belang goede formulering voor geldigheid Nietigheidssanctie Belang morele waarde Bijzondere aandachtspunten: • Veel clausules vereisen ondertekening voor indiensttreding • Afstand gewoon/afwijkend niet-concurrentiebeding binnen 15 dagen 48
 49. 49. 49
 50. 50. Contact Offices: Brussels office - Boulevard du Souverain/ Vorstlaan 280, B-1160 Brussels Tel. +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Antwerp office - Generaal Lemanstraat 74, B-2600 Antwerpen Tel. +32 3 285 97 80 Fax +32 3 285 97 90 Ghent office - Ferdinand Lousbergkaai 103/4-5, B-9000 Gent Tel. +32 9 261 50 00 Fax +32 9 261 55 00 Hasselt office - Luikersteenweg 227, B-3500 Hasselt Tel. +32 11 24 79 10 Fax +32 11 24 79 11 Kortrijk office - Ring Bedrijvenpark, Brugsesteenweg 255, B-8500 Kortrijk Tel. +32 56 26 08 60 Fax +32 56 26 08 70 Liège office - Boulevard Frère Orban 25, B-4000 Liège Tel. +32 4 229 80 11 Fax +32 4 229 80 22 www.claeysengels.be www.opzegging.be www.iuslaboris.com 50
 51. 51. 51

×