Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Prezentációs módszertan

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Prezentációs módszertan (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Prezentációs módszertan

 1. 1. Emberi erőforrás menedzsment Prezentációs módszertan tantárgy
 2. 2. HR menedzsment értelmezés  „Azon funkciók kölcsönösen egymásra épülő együttese, amelynek az emberi erőforrások hatékony felhasználását segítik elő az egyéni és a szervezeti célok egyidejű figyelembevételével”, valamint „a szervezeti célok eléréséhez szükséges személyi állomány biztosításának és a vele való gazdálkodásnak a folyamata” (Karolinnyi M-né – Poor J.; Nemes F.)
 3. 3. Az emberi erőforrás felértékelődésének okai lehetnek  Az ember a célok kitűzője  A változások kezdeményezője és végrehajtója  A megújulás kiapadhatatlan forrása  A versenyelőny egyik fontos, mással nem helyettesíthető forrása
 4. 4. Az emberi erőforrás menedzsment történeti fejlődése
 5. 5. 1. Személyzeti adminisztráció  A vállalat működéséhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek:  A szervezetben, önálló osztályon vagy csoportban a gazdasági vezetés felügyelet alatt, esetleg a törzskarban tanácsadói szerepben foglal helyet  Munkaügyi adminisztráció  Munkaszerződések  Fizetések nyilvántartása
 6. 6. 2. Személyzeti menedzsment  Önálló szakmai területként illeszkedik a vállalat többi funkcionális területe közé  Elkülönül a munkaügyi és személyügyi tevékenység  Főbb feladatok  Kiválasztás, oktatás-képzés, fizetési rendszerek kialakítása, működtetése, munkaügyi kapcsolatok, szakszervezetek bevonása
 7. 7. 3. Emberi erőforrás menedzsment  A költség alapú megközelítést felváltja az erőforrás alapú megközelítés  HR vezetők felsővezetői szintet képviselnek  Új, kifinomultabb elemekkel bővült a tevékenységi kör:  Toborzás, munkakörök kialakítása, teljesítményértékelés, kompenzáció- motiváció menedzsment, karriermenedzsment, szervezeti kommunikáció és HR információs rendszerek
 8. 8. 4. Stratégiai emberi erőforrás menedzsment  A funkció integráló szerepének kialakulása  Stratégiai összehangoló koordináló szerep  Belső szinergiák biztosítása  A funkció kritikus szerepe a vállalati versenyképesség növelésében:  Könyvelési érték / piaci érték  Tudásmenedzsment  Proaktív / Reaktív szemlélet váltás  Megjelenik a felsővezetői nézőpont:  Hosszú távú értéknövekedés biztosítása a vállalat számára
 9. 9. Emberi erőforrások jellemzői  Verseny pozíció megteremtője  Fizikai és szellemi jelenlét jellemzi  Irányító és végrehajtó pozíciók  A szaktudás, a haszon forrása, a kultúra hordozója  Rugalmas felhasználási lehetőségek (munkaidő)  Amortizálódik, de nem számolható el  Képzéssel formálható, fejleszthető  Költségei általános személyhez kötődő  Nyilvántartásuk dinamikus, számítástechnikai eszközök, adatbázisok, különböző programok segítségével
 10. 10. A személyügyi tevékenység folyamata Emberi erőforrás tervezés Toborzás és kiválasztás Képzés és továbbképzés Teljesítményértékelés Kompenzáció
 11. 11. Az emberi erőforrás tervezés Munkakörelemzés •Kínálati elemzés •Keresleti előrejelzés Az előre jelzett kereslet és kínálat összevetése •Ha a kínálat meghaladja a keresletet: terv a létszám csökkentésére, a felszámolásra, a korkedvezményes nyugdíjazásra •Ha a kereslet meghaladja a kínálatot: terv a toborzásra, a képzésre és a továbbképzésre •Ha a kínálat és a kereslet egyensúlyban van: figyelőszolgálat működtetése
 12. 12. Toborzás és kiválasztás  A kiválasztás első lépése, hogy az leendő alkalmazott kitölt egy erre a célra készített űrlapot, amelyben információt kérünk demográfiai jellemzőiről, képzettségéről, szakmai jártasságáról  A kiválasztás során használhatunk alkalmasság-, az ismeretszint- és személyiségteszteket  Az értékelő központ (assesment center) módszerét is használhatjuk, amely során különböző értékelő eljárásokat alkalmaznak, annak meghatározására, hogy megfelelnek-e a jelentkezők azoknak a követelményeknek, amelyek az adott munkakör eredményes ellátásához szükségesek
 13. 13. A képzés mint rendszer A vezetési probléma definiálása Fejlesztési szükséglet Képzési szükséglet Képzési cél Képzési program Program lebonyolítása Értékelés a program végén Értékelés 3-6 hónap után Új problémák definiálása
 14. 14. Teljesítményértékelés  Objektív mérési módszer az alkalmazott munkájának mennyiségileg meghatározható jellemzőire épül  Véleményen alapuló (szubjektív) módszer, amikor többnyire az alkalmazott közvetlen felettese szubjektív módon értékeli az egyén teljesítményét  Rangsorolás alapján  Osztályozás alapján
 15. 15. Kompenzáció Vezetőnek kell meghatározni az egyéni bérezési döntéseket az adott munkaköri csoportokon belül Egyéni bér megállapítása A munkakörök értékelésén keresztül állapítják meg, e meghatározás alapja a munkakörök szervezeten belüli viszonylagos értéke Bérstruktúra kialakítása A szervezet magasabb, ugyanolyan vagy alacsonyabb béreket kíván fizetni, mint ami az iparágra vagy a térségre jellemző Bérszint kialakítása
 16. 16. Az emberi erőforrás gazdálkodás Munkakör-orientált megközelítés  Munkakörelemzésen, vagyis a munkaköri specifikáción alapul  A munkakörre, a munkára koncentrál  Alapvető építőköve a munkakör Tudás-orientált megközelítés  Stratégián alapul  A figyelem középpontjában a rendelkezésre álló és a szükséges tudás, hozzáértés áll  Alapvető építőköve az egyén, illetve annak képességei, készségei  A hasznosítható készségei  Tanulási, flexibilitási alkalmazkodási
 17. 17. Douglas McGregor (X Y) motiváció elmélete X-elmélet szerint  A beosztott idegenkedik a munkától  Lusta  Kerüli a felelősséget  Közömbös a szervezeti célok iránt  Nem szeret dönteni  Szellemileg korlátozott  Ellenőrzés  Kényszer függő Motivációs eszköz: mézesmadzag vagy furkósbot Y-elmélet szerint  A beosztott számára természetes és kívánatos a munka  A testi lelki erőfeszítés  Önálló  Sajátjának tekintett célokért hajlandó dolgozni  Kreatív  Felelősséget vállal  Aktív  Szívesen dönt  Nem ostoba Motivációs eszköz: az együttműködést serkentő, teljesítmény fokozó, esetleg versenyeztető módszerek
 18. 18. Argyris éretlenség-érettség személyiség skálája Éretlenség 1. Passzív 2. Függőség 3. Ismert viselkedési minták száma alacsony 4. Rendszertelen felszínes érdekek 5. Rövid távú perspektíva 6. Alárendelt helyzet 7. Öntudatosság hiánya Érettség 1. Aktív 2. Függetlenség 3. Több féle viselkedési mintát ismer 4. Mélyebb és erősebb érdekek 5. Hosszú távú perspektíva 6. Azonos vagy fölérendelt helyzet 7. Tudatosság és önkontroll
 19. 19. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

×