Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Anna Styszko - Skuteczna aktywizacja społeczności lokalnej, Akademia Dziedzictwa Lokalnego.pdf

  1. SKUTECZNA AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ AKADEMIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO Anna Styszko
  2. FUNDACJA LABORATORIUM INSPIRACJI SPOŁECZNYCH www.fundacjaLIS.com www.facebook.com/ FundacjaLIS
  3. METODA DZIAŁANIA FUNDACJI LIS PROBLEM IDEA ROZWIĄZANIE
  4. FUNDACJA LIS ● Działamy od 2015 r ● 43 akcje i projekty ● 1200 zaangażowanych liderów ● 3500 osób objętych wsparciem
  5. Aleja Kluczwody ● ognisko ● poznanie historii ● konsultacje
  6. WSPÓŁPRACA Drewniana brama Budki z ukrytą historią Miejsce na ognisko
  7. DWA LATA PÓŹNIEJ ● ławki ● mostek ● warsztaty dla dzieci ● aleja spacerowa
  8. SPOTKANIE ● Akademia Dziedzictwa Lokalnego ● Pasja i cele ● Udział 6 wsi: Bydlin, Chudów, Cianowice, Porąbka, Jeżówka, Rusocice.
  9. PRZEJŚCIE KU PRZYSZŁOSCI ● Akademia Dziedzictwa Lokalnego ● Cele i dobry start ● Udział uczniów, rodziców, nauczycieli, wolontariuszy i uczestników ADL
  10. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.fundacjaLIS.com www.facebook.com/FundacjaLIS
Publicidad