Publicidad

Објекат-презентација-и-листић-за-проверу.ppt

AhilemAhi
18 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

Објекат-презентација-и-листић-за-проверу.ppt

 1. Глаголски додатак- ОБЈЕКАТ ЂАЦИ ЈЕДНОГ ОДЕЉЕЊА 4.РАЗРЕДА ДОГОВОРИЛИ СУ СЕ ДА ОКИТЕ УЧИОНИЦУ ЗА ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ.
 2. ЕВО КАКО СУ ПРИПРЕМАЛИ ЗАДУЖЕЊА  Јована ће донети цвеће.  Никола има јелку.  Сашка ће правити украсе.  Она ће довести и сестру.  Ја ћу понети и ди-ви-ди.  Обавестићемо учитељицу и директора.
 3. Задатак ОДРЕДИ СУБЈЕКАТ И ПРЕДИКАТ У ОВИМ РЕЧЕНИЦАМА
 4. РЕШЕЊА  ЋЕ ДОНЕТИ ЦВЕЋЕ  ИМА ЈЕЛКУ  ЋЕ ПРАВИТИ УКРАСЕ  ЋЕ ДОВЕСТИ СЕСТРУ  ЋУ ДОНЕТИ ДИ-ВИ-ДИ  ОБАВЕСТИЋЕМО УЧИТЕЉИЦУ 
 5. ДОДАЦИ ПРЕДИКАТИМА- ГЛАГОЛИМА ЈЕСУ:  ЦВЕЋЕ  ЈЕЛКУ  УКРАСЕ  СЕСТРУ  ДИ-ВИ-ДИ  УЧИТЕЉИЦУ И ДИРЕКТОРА
 6. ЗАКЉУЧАК  Ове речи стоје уз глаголе ,допуњују глаголску радњу,на њих прелази глаголска радња.  Истакнуте речи глаголски додаци,јесу ПРЕДМЕТ глаголске радње или ОБЈЕКАТ глаголске радње у реченици.  Такав додатак глаголу зове се ОБЈЕКАТ или ПРЕДМЕТ.
 7. КАКО ОДРЕЂУЈЕМО ОБЈЕКАТ?  ОБЈЕКАТ У РЕЧЕНИЦИ МОЖЕ СЕ ДОБИТИ НА ПИТАЊА: ШТА? ЗА СТВАРИ ПРЕДМЕТЕ КОГА? ЗА БИЋА КОГА ћемо обавестити?-УЧИТЕЉИЦУ КОГА ће довести Сашка?-СЕСТРУ ШТА ће донети?-ЦВЕЋЕ ШТА ће правити?-УКРАСЕ
 8. ЈЕДАН ГЛАГОЛ МОЖЕ ИМАТИ ВИШЕ ОБЈЕКАТА: ГЛЕДАМ ОБЛАК УТАКМИЦУ БАШТУ
 9. Одреди објекте у реченицама:  !!! Како да подвучем објекте? Како да сада урадим домаћи задатак? Побегле су ми реченице! Добићу лошу оцену! Мама зови мајстора! Пуца ми глава! Лако!!!
 10. РЕД РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ  ! ДЕЧАК ВОЗИ БИЦИКЛ. 1. 2. 3. СУБЈЕКАТ ПРЕДИКАТ ОБЈЕКАТ
 11. ОВЕ ДЕЛОВЕ РЕЧЕНИЦЕ МОЖЕМО ПРОШИРИТИ И У СКУПОВЕ РЕЧИ: СВОЈ БИЦИКЛ. ВОЗИО ЈЕ ВЕСЕЛИ ДЕЧАК СУБЈЕКАТСКИ СКУП РЕЧИ ПРЕДИКАТСКИ СКУП РЕЧИ ОБЈЕКАТСКИ СКУП РЕЧИ
 12. У СЛЕДЕЋИМ РЕЧЕНИЦАМА СУ ИЗОСТАВЉЕНИ ИМЕНСКИ И ГЛАГОЛСКИ ДОДАЦИ.Пронађи их међу издвојеним речима и допуни реченице којима припадају.  ! ВОДОПЛАВНИМ ПОДРУЧЈИМА АРКТИЧКИМ ШЕСНАЕСТОМ ВЕКУ СТЕПЕНАСТОМ КИТЊАСТО ПЕЋИНЕ Прачовек је проналазио _________. објекат Сојенице су грађене у ________________. П.о.место Игло је станиште Ескима у ________крајевима у _________ атрибут П.о.в Куће су _________ Европи истицале су се ______градњом.
 13. ОДРЕДИ ВРСТЕ РЕЧИ И СЛУЖБУ РЕЧИ: РЕЧИ ВРСТЕ РЕЧИ СЛУЖБА РЕЧИ ВРЕДНИ СЕЉАК ЈУТРОС ПАЖЉИВО ОРЕЗУЈЕ СТАБЛА У ВОЋЊАКУ
 14. Допуни реченицу:  Прилошке одредбе и објекат су________ додаци.  Атрибут
 15. Осмосмерка садржи следеће речи:реченице,просте,непроширене,велико слово,тачка,предикат , субјекат,објекат,атрибут. Т Т В Х Н Ј К Н Ц Н С У О Ц П Р О С Т Е У М Б Б О В О Л С Е Б М А И Ј Ј Н Н М Ц Ј Њ Г К Р Е Ф Г Х И Е Ј Ф Б Ч Т К Г З Н К Ј Г У С А А А Б Е А Ј В М В Р Ц В Т Ч Т А К И Д Е Р П Н Е П Р О Ш И Р Е Н Е Р Х В Е Л И К О М С Д
 16. РЕЧЕНИЦА  Сусрет у шуми  Милош је корачао кроз шуму. Он је застао и видео веверицу на грани. Стајао је задивљено пред дрветом. Мала веверица је држала жир. Сада је она радознало посматрала госта. У једном тренутку, окретна веверица брзо протрча поред њега.  Расположен Милош крену кући.  Задатак: обојити речи различитим бојама у зависности од службе коју обављају у реченици (субјекат предикат објекат атрибут п.о. за место п.о. за време п.о. за начин)/
 17. ЛИСТИЋ ЗА ПРОВЕРУ 1. Одреди врсте следећих речи: Јак ветар је извалио у једном воћњаку оно стабло. 2. Подвуци објекат у реченици: Људи су гледали оца и сина. 3. Која је служба подвучених речи у следећој реченици ( упиши у заградама): Плашљиво дете је ишло бојажљиво поред пса. ( ) ( ) 4. Заокружи именске додатке црвеном бојом, а глаголске плавом: Јуче је уморни старац дуго јахао витког коња. 5. Одреди службу речи: Јутрос је немарни Тодор брзо преписивао задатке у школи. субјекат - ________________ предикат- ________________ п.о. за начин - _____________ п.о. за место - _____________ п.о. за време- ______________ атрибут- _______________ објекат - _______________
Publicidad