Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Yönetimde 
Klasik ve Neo-Klasik 
Yönetim Yaklaşımları
Hadi Tanış 
Sarar 
Eti 
Sosyal Medya Kulübü 
Smit Summit 
Aristolog.Com 
Aristolog Digital 
Df İstanbul
İrtibatı 
Koparmayalım… 
the@ahmetbeliktay.com 
linkedin.com/in/ahmetbeliktay 
facebook.com/ahmetbeliktayy 
twitter.com/ah...
Yönetim Nedir? 
İnsanlar, doğal ve zorunlu ihtiyaçlarından dolayı bazı işbirlikleri gerçekleştiriler. 
İşbirliklerine konu...
Yönetim - Örgüt 
Örgütün olduğu her yerde yönetim vardır. Buna paralel olarakta yönetimin olduğu 
her yerde bir “örgüt” va...
Yönetimin Özellikleri 
Amaçlı bir süreçtir. 
İnsani bir süreçtir. Ekip ile birlikte 
gerçekleşir. 
İşbirliği gerektirir. K...
1 2 3 4 5 
Planlama 
Yönetimin Süreci 
Örgütlenme Emir Verme Koordinasyon Kontrol Etme
Klasik Yönetim 
Yaklaşımı 
geliştirilen yönetim teorilerinin geneline “Klasik Yönetim Teorileri” denir.  
Frederick W. Ta...
Klasik Yönetim Yaklaşımı 
Üç grupta incelenmektedir. 
Bilimsel Yönetim: Üretim süreçlerinin 
planlanması ve kontrolünü 
ka...
Bilimsel Yönetim 
B Organizasyonda iş bölümü ve uzmanlaşma şarttır. 
Ã İşe uygun eleman seçimine önem verilmelidir. Eğitim...
y 
y 
y 
Yönetim Teorisi 
Bilimsel Yönetim 
Yönetim Teorisi 
Bürokrasi Modeli 
Fayol daha büyük ve kompleks organizasyon y...
Bürokrasi Modeli 
Bürokratik yaklaşımla işletmelerde kişilere göre 
değişmeyen bir yönetim geliştirilecektir. 
b 
b 
b 
Bi...
Özetle… 
Uzmanlık 
İleri derecede uzmanlaşmış bir 
personel ihtiyacına göre şekillenir. 
Verimlilik 
Verimliliğin kaynakla...
Neo - Klasik 
Yönetim Yaklaşımı 
Örgütte çalışan insan unsurunu anlamak onun yeteneklerinden en fazla ölçüde 
yararlanabil...
Ortaya Çıkaran Nedenler 
Ekonomik değişimler ve teknolojik gelişmeler, 
İşletme ortaklıklarından dolayı ortaya çıkan ihtiy...
Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı 
Bu teori genelde X ve Y teorisi olmak üzere ikiye ayrılır. 
X Teorisi Y Teorisi 
Neo-Klasik ...
X X Teorisi Çalışan Profili 
Y Teorisi Çalışan Profili 
Y 
Yaklaşımı 
Yaklaşımı 
✓İnsan doğası gereği çalışmayı sevmez ve ...
Özetle… 
Ekonomik İnsan 
Ekonomik insan kavramına doğrudan 
karşı çıkılarak, birey daha fazla 
önemsenmiştir. 
Motivasyon ...
Şirketlerinin asıl sermayesi 
çalışanlarıdır. 
Sosyal Mesaj
İletişim İçinde Kalalım… 
Teşekkürler 
Haberleşelim 
Www : 
ahmetbeliktay.com 
EMAIL : 
the@ahmetbeliktay.com 
LinkedIn : ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Yönetimde Klasik ve Neo klasik Yönetim Teorileri

80.757 visualizaciones

Publicado el

It's about the classical management theory and neo classical management theory writed by ahmet Beliktay

Publicado en: Educación
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Yönetimde Klasik ve Neo klasik Yönetim Teorileri

 1. 1. Yönetimde Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımları
 2. 2. Hadi Tanış Sarar Eti Sosyal Medya Kulübü Smit Summit Aristolog.Com Aristolog Digital Df İstanbul
 3. 3. İrtibatı Koparmayalım… the@ahmetbeliktay.com linkedin.com/in/ahmetbeliktay facebook.com/ahmetbeliktayy twitter.com/ahmetbeliktay www.ahmetbeliktay.com
 4. 4. Yönetim Nedir? İnsanlar, doğal ve zorunlu ihtiyaçlarından dolayı bazı işbirlikleri gerçekleştiriler. İşbirliklerine konu olan, ortak bir amacı elde etmek birleştirici bir özelliktir. Bu birleştirici özelliğin yönelimini ve yayılımını sağlayacak bazıları işin yönetimini-bazıları da üretimini gerçekleştirir. İşi yapanlar yönetilen, işi yaptıranlar yönetici konumundadır.
 5. 5. Yönetim - Örgüt Örgütün olduğu her yerde yönetim vardır. Buna paralel olarakta yönetimin olduğu her yerde bir “örgüt” vardır. Örgütler bir lider tarafından kurulur ya da örgütler tarafından bir lider bulunur. Yönetimin otoritesi, temsil ettiği kuruluşun büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Örgüt bir şirketin statik yönüyken, yönetim de dinamik yönünü göstermektedir. Ortak Amaç Örgütlenme Yönetim Organizasyon
 6. 6. Yönetimin Özellikleri Amaçlı bir süreçtir. İnsani bir süreçtir. Ekip ile birlikte gerçekleşir. İşbirliği gerektirir. Koordinasyon ve haberleşme önemlidir. Ekibi toplayacak bir otoriteye ihtiyaç duyulmaktadır. Rasyonel bir süreçtir. İş bölümü ve uzlaşma sürecidir. ekip Yönetim dünyanın her yerinde iletişime dayalıdır. Yönetimin özünü, insanlar ve aralarındaki ilişkiler oluşturur.
 7. 7. 1 2 3 4 5 Planlama Yönetimin Süreci Örgütlenme Emir Verme Koordinasyon Kontrol Etme
 8. 8. Klasik Yönetim Yaklaşımı geliştirilen yönetim teorilerinin geneline “Klasik Yönetim Teorileri” denir. Frederick W. Taylor, Henri Fayol ve Max Weber gibi bilim adamları tarafından
 9. 9. Klasik Yönetim Yaklaşımı Üç grupta incelenmektedir. Bilimsel Yönetim: Üretim süreçlerinin planlanması ve kontrolünü kapsamaktadır. Yönetimsel Teori: grubun, ekibin hiyerarşik olarak yapılanmasını kapsamaktadır. Organizasyonun yönetimsel yapılanmasını sağlar Bürokratik Model: İç etkinlik ve verimlilikle ilgilenilmesi ve dış faktörlerdeki değişikliklerin göz önüne alınmaması gerektiğini iletir. Bilimsel Yönetim Taylorism Yönetim Teorisi Fayol Bürokrasi Modeli Weber
 10. 10. Bilimsel Yönetim B Organizasyonda iş bölümü ve uzmanlaşma şarttır. Ã İşe uygun eleman seçimine önem verilmelidir. Eğitime gereken önem verilmelidir. B Ã Görev ve sorumluluk alanı önceden belirlenmeli ve çalışanlar bu çerçevede hareket etmelidirler. B Ã Organizasyonda disiplin için hiyerarşik bir örgütlenme gerekmektedir. B Ã Gerekli etüdler yapıldıktan sonra işin usullerini, araç-gereçlerini, yapım yöntemlerini standartlaştırılmalıdır. Bilimsel Yönetim Yönetim Teorisi Bürokrasi Modeli B Klasik Yönetim Yaklaşımı Taylorizm
 11. 11. y y y Yönetim Teorisi Bilimsel Yönetim Yönetim Teorisi Bürokrasi Modeli Fayol daha büyük ve kompleks organizasyon yapılarında yönetimin nasıl olması gerektiği ile ilgilenmiştir. Fayol yönetimde; planlama, organize etme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının önemi üzerinde durmuştur. Nitekim, bu fonksiyonlar günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. 1 2 3 4 5 Planlama Örgütlenme Emir Verme Koordinasyon Kontrol Etme Klasik Yönetim Yaklaşımı Fayol
 12. 12. Bürokrasi Modeli Bürokratik yaklaşımla işletmelerde kişilere göre değişmeyen bir yönetim geliştirilecektir. b b b Bilimsel Yönetim Yönetim Teorisi Bürokrasi Modeli Weber’ in yönetim ilkelerine göre özellikle organizasyonda yazılı kuralların oluşturulması, yönetici ve çalışanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi öngörülüyordu. Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan iş bölümünü önemser. Teknik yetenek esasına dayanan bir personel seçim ve terfi sistemi vardır. Klasik Yönetim Yaklaşımı Weber
 13. 13. Özetle… Uzmanlık İleri derecede uzmanlaşmış bir personel ihtiyacına göre şekillenir. Verimlilik Verimliliğin kaynakların iyi kullanımıyla artacağı inancı Yönetim fonksiyonlarının evrenselliği hakimdir. Bölme B H Yoğun bir iş bölümü vardır. Üretilecek işin hepsi katı standartlarla üretime tabi tutulur. Hiyerarşi Yoğun bir hiyerarşi hakimdir, astlar üstlerinin söylediklerinin dışına çıkmazlar. Üretim sürekli ve sorunsuz olmalıdır. Mekanik İnsanı makinanın bir parçası olarak gören anlayıştır. Tek tip, duygulardan yoksun, ekonomik insan anlayışı hakimdir. Merkezcil Anlayış Merkezi bir yönetim anlayışı vardır. Çalışanlar bir merkezin onları yönlendirmesini beklerler. U M V M
 14. 14. Neo - Klasik Yönetim Yaklaşımı Örgütte çalışan insan unsurunu anlamak onun yeteneklerinden en fazla ölçüde yararlanabilmek, yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkileri incelemek, örgüt içinde ortaya çıkan sosyal grupları ve özelliklerini tanımaktır.
 15. 15. Ortaya Çıkaran Nedenler Ekonomik değişimler ve teknolojik gelişmeler, İşletme ortaklıklarından dolayı ortaya çıkan ihtiyaçlar ve tıkanıklıklar, Yaşanan ekonomik kriz ve ekonomik buhran, İşçilerin sosyal hakları ile ilgili problemler, Değişen dünya düzeni, Değişen Dünya Ekonomik Ortaklık Kriz Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
 16. 16. Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı Bu teori genelde X ve Y teorisi olmak üzere ikiye ayrılır. X Teorisi Y Teorisi Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
 17. 17. X X Teorisi Çalışan Profili Y Teorisi Çalışan Profili Y Yaklaşımı Yaklaşımı ✓İnsan doğası gereği çalışmayı sevmez ve işten kaçmak insanın doğasında vardır. ✓İnsanlar çalışmaya motive edilmelidir. İnsanların çalışması için; motive etmek, ödüllendirmek, kontrol etmek ve gerektiğinde de cezalandırmak gerekir. ✓İnsanlar sorumluluktan kaçma eğilimindedirler ve yönetmek yerine yönetilmeyi tercih ederler ✓İnsanlar çalıştıkları iş yerlerinde, öncelikle iş güvencesi ararlar. ✓İnsanların işyerinde çalışması, oyun oynamak, kadar doğaldır. Çünkü çalışmak doğalarında vardır. ✓İnsanlar örgüte bağlanır, işini ve arkadaşlarını severse kendi kendini de yönetebilirler. ✓İnsanlar öğrenmek ister, sorumluluk almaya isteyerek talipli olabilir. ✓İnsanların beşeri ihtiyaçların doyumu ile yaratıcılık yetenekleri ortaya çıkarılabilir. ✓İnsan ödülle yönlendirilebilir, dış denetimden çok “öz denetim” etkili olabilir. Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
 18. 18. Özetle… Ekonomik İnsan Ekonomik insan kavramına doğrudan karşı çıkılarak, birey daha fazla önemsenmiştir. Motivasyon Çalışanları motive eden tek şey ücret durumları değildir. Motivasyon, toplumsal ve bireysel olarakta sağlanabilir. Verimlilik Verimlilik şirket tarafından beklenen bir konuyken, bunu etkileyen faktörler arasında bireyin dış dünyadan etkilendiği kabul edilmiştir. Üretim Üretimdeki performans azalmaları, işletmenin ekonomik ve fiziki durumundan çok, bireyin işletme içindeki insan ilişkileri ile bağlantılıdır. U V B M Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
 19. 19. Şirketlerinin asıl sermayesi çalışanlarıdır. Sosyal Mesaj
 20. 20. İletişim İçinde Kalalım… Teşekkürler Haberleşelim Www : ahmetbeliktay.com EMAIL : the@ahmetbeliktay.com LinkedIn : linkedin.com/in/ahmetbeliktay

×