Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Dades d'inici de curs 2016 -17 El Prat

4.157 visualizaciones

Publicado el

Document de dades sobre l'escolarització a la ciutat del Prat de Llobregat, del curs 2016 -2017.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Dades d'inici de curs 2016 -17 El Prat

 1. 1. Regidoria d’EducacióRegidoria d’Educació Àrea d’Igualtat i Drets SocialsÀrea d’Igualtat i Drets Socials Octubre 2016Octubre 2016
 2. 2. 2     Places ofertades per nivells i titularitat   Nivells Pública Concertada Total   nombre % nombre %   Bressol 599 100,0% 0 0,0% 599   Infantil - Primària 5.075 84,9% 900 15,1% 5.975   ESO 1.920 80,0% 480 20,0% 2.400   Batxillerat 700 100,0% 0 0,0% 700   Cicles FP 1.494 100,0% 0 0,0% 1.434   PFI i CAS (*) 133 100,0% 0 0,0% 145   Adults 851 100,0% 0 0,0% 851   EO Idiomes 900 100,0% 0 0,0% 900   Total 11.624 89,4% 1.380 10,6% 13.004 (*) Programes de Formació i Inserció i Curs d'acces a Cicles de grau superior    
 3. 3. Els estudis 3-16 anys concentren el 64% de les places 3(*) Programes de Formació i Inserció i Curs d'acces a Cicles de grau superior Alumnat curs 2015- 2016 segons estudis
 4. 4. 4 El curs 2016/17 les bressol públiques escolaritzen el 36,83% dels infants de 0-3 anys del Prat (la mitjana de Catalunya és del 22'9%) ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES Grup 0 anys Grup 1 any Grup 2 anys Grup 2 anys Total   Matins PLACES MATRICUL ATS VACANTS PLACES MATRICUL ATS VACANTS PLACES MATRICULA TS VACANT S PLACES MATRICUL ATS VACANTS PLACES MATRICUL ATS VACANTS SOL SOLET 8 2 6 39 30 9 60 56 4       107 88 19 EL CABUSSET 8 7 1 39 32 7 60 59 1 20 18 2 127 116 11 LA GRANOTA 8 8 0 39 39 0 60 60 0 20 20 0 127 127 0 LA BLAVETA 8 4 4 52 39 13 80 75 5 20 20 0 160 138 22 DUMBO 7 7 0 30 26 4 41 38 3       78 71 7 Totals 39 28 11 199 166 33 301 288 13 60 58 2 599 540 59
 5. 5. 5 ESCOLES BRESSOL PRIVADES   Grup 0 -1 any Grup 1 - 2 anys Grup 2 - anys Total Privada   Places Matr. Vacants Places Matr. Vacants Places Matr. Vacants Total P Total M Vacants LLAR D'INFANTS EL JARDINET 8 3 5 13 13 0 20 20 0 38 36 2 LLAR D'INFANTS KITTY 0 0 0 13 11 2 20 16 4 33 27 6 LLAR D'INFANTS L'ESTEL 8 4 4 13 10 3 20 17 3 37 31 6 LLAR D'INFANTS NINS 8 4 4 13 12 1 20 14 6 37 30 7 LLAR D'INFANTS UNA MIQUETA DE JOC 8 1 7 13 4 9 20 11 9 40 16 24 LLAR D'INFANTS VAILET 8 1 7 26 26 0 40 36 4 73 63 10 TOTALS 40 13 27 91 76 15 140 114 26 258 203 55 Dades a 17/10/2016   places matr vaca Total places EB pública 599 69,89% 514 71,69% 83 60,14% Total places EB privada (*) 258 30,11% 203 28,31% 55 39,86% TOTALS 857 100,00% 717 100,00% 138 100,00%
 6. 6. 6 Evolució de l'oferta i demanda en els centres públics 2006/07 – 2016/17 Curs Places Total Sol·licituds % sol·licituds ofertades (*) sol·licitds no ateses no ateses 2006/07 231 408 177 43,40% 2007/08 197 448 251 56,00% 2008/09 214 424 210 49,50% 2009/10 340 532 192 36,10% 2010/11 443 618 175 28,30% 2011/12 368 553 217 39,20% 2012/13 392 524 132 25,20% 2013/14 371 402 63 15,70% 2014/15 358 382 60 15,70% 2015/16 360 310 -50 -16,10% 2016/17 360 338 -22 -6,50% (*) Oferta corresponent a les places vacants de cada inici de curs
 7. 7. 7 Pel càlcul de les vacants s'ha de considerar els augments de ràtio de molts centres. No es pot aplicar simplement la diferència entre l'oferta i les places ocupades.
 8. 8. 8
 9. 9. 9 Dades a 09/10/2016 Cicles 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 Diferència 2011-12 / 2016-17 Infantil (P3-P5) 1.925 1.888 1.941 1.872 1.999 1.891 -1,77% Primària 3.499 3.460 3.504 3.738 3.857 3.938 12,55% ESO 1.910 1.994 2.121 2.155 2.370 2.355 23,30% Total 7.334 7.342 7.566 7.527 8.226 8.184 11,59%
 10. 10. 10 Incorporacions a P3 curs 2016-2017 Incorporacions 1r ESO curs 2016-2017 P3 Grups Places Ocupades % 1r ESO Grups Places Ocupades % Pública 22 550 497 90,4% Pública 16 480 494 102,9% Concertada 4 100 98 98,0% Concertada 4 120 122 101,7% Total 26 650 595 91,5% Total 20 600 616 102,7%
 11. 11. 11 Incorporacions P3 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 Diferència 2013-15 2016-17 Oferta 675 650 625 650 -3,7% Matriculats 642 615 637 595 -7,3% Ocupació 95,1% 94,6% 101,9% 91,5%   Incorporacions 1r ESO 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 Diferència 2013-14 2016-17 Oferta 600 600 600 600 0,0% Matriculats 584 573 611 616 5,5% Ocupació 97,3% 95,5% 101,8% 102,7%  
 12. 12. 12 MATRÍCULA BATXILLERAT CURS 2016-2017   1r BATX 2n BATX TOTAL Curs 2015-16 Diferència 2015-16 2016-17   Unitats Alumnes Unitats Alumnes Unitats Alumnes Alumnes Alumnes Institut Estany de la Ricarda 2 64 2 70 4 134 124 8,1% Institut Salvador Dalí 3 95 3 88 6 183 185 -1,1% Institut Ribera Baixa 2 44 1 29 3 73 68 7,4% Institut Baldiri Guilera 3 86 3 75 6 161 151 6,6% TOTAL 10 289 9 262 19 551 528 4,4% Dades setembre 2016        
 13. 13. 13 INSTITUT Grau NOM DEL CICLE FORMATIU Grups 1r Grups 2n Total oferta Matriculats Vacants % ocupació I. ILLA DELS B. CFGM Electromecànica de vehicles automòbils 2 1 90 89 1 99% Electromecànica de vehicles (avions motor de pistó) 1 1 60 45 15 75% Electromecànica de maquinària 1 1 60 20 40 33% Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1 1 60 35 25 58% Instal·lacions frigorífiques i de climatització 1 1 60 27 33 45% CFGS Manteniment aeromecànic 1 1 56 50 6 89% Manteniment d'aviònica 0 1 28 24 4 86% Automatització i robòtica industrial 1 1 60 48 12 80% Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 1 1 60 45 15 75% Eficiència energètica i energia solar tèrmica 0 1 30 7 23 23% Total I. Illa dels Banyols 9 10 564 390 174 69% I RIBERA BAIXA II CFGM Conducció d'act. fisicoesportives en el medi natural 2 60 60 0 100% Activitats Comercials 1 1 60 39 21 65% Gestió administrativa 1 1 60 45 15 75% Cures auxiliars d’infermeria 2 60 81 -21 135% Jardineria i floristeria 1 1 60 32 28 53% Producció agroecològica 1 1 60 29 31 48% Sistemes microinformàtics i xarxes 1 1 60 79 -19 132% Perruqueria i cosmètica capil·lar 1 1 60 32 28 53% CFGS Animació d’activitats físiques i esportives 2 2 120 123 -3 103% Administració i finances 1 1 60 48 12 80% Paisatgisme i medi rural 1 1 60 32 28 53% Comerç internacional 1 1 60 27 33 45% Transport i logística 1 1 60 61 -1 102% Administració de sistemes informàtics en la xarxa 1 1 60 40 20 67% Desenvolupament d’aplicacions web i mòbils 1 30 17 13 57% Total I. Ribera Baixa II 17 14 930 745 185 80% Total CFGM     16 11 810 613 197 75,68% Total CFGS     10 13 684 522 162 76,32% TOTALS 26 24 1494 1135 359 75,97% Dades a 6/10/2016
 14. 14. CENTRE ESPECIALITAT Matriculats Oferta Vacants PFI INS ILLA DELS BANYOLS Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 15 15 0 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 16 16 0 Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles 16 16 0   TOTAL INS ILLA DELS BANYOLS 47 47 0 PFI INS RIBERA BAIXA II Auxiliar de jardineria : vivers i jardins 11 16 5   TOTAL PLACES INS RIBERA BAIXA 11 16 5 TOTAL PLACES PFI   58 63 5 Total Programes PFI 4      
 15. 15. CFA Terra Baixa Matricula SAGA 25/10/2016 Oferta places Index Ocupació Etapa Subetapa Nivell LCAS Llengua castellana 1 50 50 100,00% Llengua castellana 2 41 50 82,00% Llengua castellana 3 16 25 64,00% LCAT Llengua catalana 1 38 50 76,00% Llengua catalana 2 12 25 48,00% Llengua catalana 3 6 25 24,00% LESTEIAN Anglès 1 52 50 104,00% LESTSIAN Anglès 2 55 50 110,00% Anglès 3 39 50 78,00% LESTEIFR Francès 1 29 25 116,00% LESTSIFR Francès 2 20 25 80,00% Francès 3 10 25 40,00% U25A Curs de PPAU per a majors de 25 anys (Part comuna) 25 35 71,43% CFGS Preparació per a les proves accés a CFGS (P. comuna) 72 105 68,57% CFGM Preparació per a les proves accés a CFGM 20 35 57,14% FPA CFI Primer nivell 30 38 78,95% Segon nivell 11 25 44,00% Tercer nivell 26 50 52,00% GES LOE Nivell 1 31 35 88,57% Nivell 2 99 105 94,29% TOTAL 682 878 77,68%
 16. 16. IDIOMA Cicle Matrícula Places Índex Ocupació ALEMANY 1r 55 60 91,67% 2n 48 60 80,00% 3r 29 30 96,67% FRANCÈS 1r 40 60 66,67% 2n 37 60 61,67% 3r 27 30 90,00% 4rt 21 30 70,00% 5è 13 30 43,33% ANGLÈS 1r 65 60 108,33% 2n 124 120 103,33% 3r 155 150 103,33% 4rt 132 130 101,54% 5è 77 90 85,56% C1 60 60 100,00% TOTAL 883 970 91,03% Dades a 17/10/2016
 17. 17. Inversions d’estiu 2015-16: 751.086,78€Inversions d’estiu 2015-16: 751.086,78€ 17 EQUIPAMENT   ACTUACIONS INSTITUT ESCOLA DEL PRAT - Fusteria metàl·lica de tot el centre, arranjament accés ESCOLA RAMON LLULL - Arranjaments paviment connexió primària-infantil ESCOLA JACINT VERDAGUER - Substitució tanca perimetral escola ESCOLA BERNAT METGE - Substiució caldera per una d'alta eficiència - Problemàtica fonamentació tanca escola ESCOLA JAUME BALMES - Substiució caldera per una d'alta eficiència - Reforma enllumenat ESCOLA CHARLES DARWIN - Millora drenatge pati - Reforma enllumenat ESCOLA JOSEP TARRADELLAS - Pintura integral del centre (interior) - Reforma enllumenat ESCOLA ADULTS TERRA BAIXA - Substitució tancaments int. Primera pl. ESCOLA BRESSOL SOL SOLET - Obres conservació, manteniment, cuina ESCOLA E.E. CAN RIGOL - Substitució aillament acústic gimnàs EBM SOL SOLET - Reforma de la cuina i rebosts
 18. 18. 18   2011 2012 2013 2014 2015 2016 Increment 2011-16 Educació 5.705.633 5.792.471 6.106.191 6.124.731 6.196.323 6.275.564 10,0% Pressupost Municipal 79.296.566 76.075.476 78.528.104 80.930.268 80.687.684 86.674.393 9,3% % sobre total 7,2% 7,6% 7,8% 7,6% 7,7% 7,2%  
 19. 19. 19   Curs 2014/15 Curs 2015/16 Curs 2016/17   Pressupost Ajuts a infants % Padró % Escol Pressupost Ajuts a infants % Padró % Escol Pressupost 1 Ajuts a infants 3 % Padró % Escol AJUTS POBLACIÓ ATESA PER SERVEIS SOCIALS Menjador Escolar 156.990,93 € 233 2,58% 2,91% 190.213,00 € 261 2,85% 3,17% 190.000,00 €       Suport Infància (escolars)         5.588,00 € 121 1,32% 1,51% 6.000,00 €       Activitats Socioeducatives 45.253,68 € 215 2,38% 2,69% 49.329,16 € 181 1,98% 2,20% 50.000,00 €       Act. Socioeducatives d'Estiu 77.482,85 € 249 2,76% 3,11% 85.475,00 € 293 3,2% 3,20% 85.000,00 €       Beques Bressol 130.055,00 € 81 2,89% 15,70% 93.227,00 € 78 2,91% 16,56% 144.030,00 €       Total ajuts Serveis Socials 409.782,46 €       423.832,16 €       475.030,00 €       AJUTS EN CONVOCATÒRIA PÚBLICA Tarifació Social 4 108.680,00 € 165 5,89% 31,98% 123.610,00 € 207 7,72% 43,95% 133.000,00 €       Activitats d'estiu 24.564,07 €       43.160,00 € 546 6,0% 6,6% 45.000,00 €       Estudis superiors         12.400,00 € 51 0,5%   20.000,00 €       Ll. de text i mat. Escolar 2 76.823,50 €       95.000,00 €       95.000,00 €       Activitats Extraescolars 33.999,00 € 64 0,7% 0,8% 117.209,00 € 599 6,5% 7,3% 106.500,00 €       Total convocatòries públiques 244.066,57 €       391.379,00 €       399.500,00 €       TOTALS 653.849,03 €       815.211,16 €       874.530,00 €       1 La xifra del curs 2016/17 és la previsió, pendent de l'aprovació del pressupost pel 2017 2 El projecte de Llibres de text te un caràcter universal en els alumnes de primària i ESO (uns 12.000). La xifra de beneficiari indica el nombre d'alumnes de postobligatòria en els que els ajuts són nominals 3 El nombre d'infants i joves beneficiaris en el curs 2106/17 encara no està disponible doncs no s'ha tancat la gestió dels ajuts 4 S'indica el nombre de família amb reducció de quota Beques bressol curs 2015/16: la disminució correspon a l'aplicació de la tarifació social a les bressols ja durant tot el curs
 20. 20. 20 1. Planificació i escolarització • Oficina Municipal d’escolarització • Taula de Planificació 1. Planificació i escolarització • Oficina Municipal d’escolarització • Taula de Planificació 2. Educació, Comunitat i territori • Catàleg d’activitats educatives ElPratEduca • El Prat s'obre al món. L'anglès és la clau • Projecte Lecxit • Projecte SORELL • Projecte Entrecordes, Entrevents i Entretradis • Projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS) • Subvenció a AMPA • Subvenció a projectes pedagògics • Subvenció de llibres i material escolar • Pla Educatiu d’Entorn ( PEEP i PEESC) • Ús socials dels centres educatius • Consell Escolar Municipal • Coordinació de la representació als Consells Escolars de Centre 2. Educació, Comunitat i territori • Catàleg d’activitats educatives ElPratEduca • El Prat s'obre al món. L'anglès és la clau • Projecte Lecxit • Projecte SORELL • Projecte Entrecordes, Entrevents i Entretradis • Projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS) • Subvenció a AMPA • Subvenció a projectes pedagògics • Subvenció de llibres i material escolar • Pla Educatiu d’Entorn ( PEEP i PEESC) • Ús socials dels centres educatius • Consell Escolar Municipal • Coordinació de la representació als Consells Escolars de Centre 3. Inclusió, Equitat i igualtat d’Oportunitats • Projecte d’activitats extraescolars i d’estiu • Projecte de suport a l'èxit escolar • Projecte BASSA (obligatòria) • Xarxa de maltractament infantil • Pla Local d’absentisme • Ajuts econòmics d’equitat per afavorir la igualtat d’oportunitats (Beques d'extraescolars i d’estiu). • Comissions de Transició escola-treball 3. Inclusió, Equitat i igualtat d’Oportunitats • Projecte d’activitats extraescolars i d’estiu • Projecte de suport a l'èxit escolar • Projecte BASSA (obligatòria) • Xarxa de maltractament infantil • Pla Local d’absentisme • Ajuts econòmics d’equitat per afavorir la igualtat d’oportunitats (Beques d'extraescolars i d’estiu). • Comissions de Transició escola-treball 4.Projecte educatiu comú de les Escoles bressol municipals • Projecte educatiu comú de les Escoles bressol municipals • Engegar la creació d’Espais familiars i de criança. • Crear espais de discussió i reflexió entre les educadores de l’etapa 0-6 4.Projecte educatiu comú de les Escoles bressol municipals • Projecte educatiu comú de les Escoles bressol municipals • Engegar la creació d’Espais familiars i de criança. • Crear espais de discussió i reflexió entre les educadores de l’etapa 0-6 5. Foment de la participació Educació, ciutat i famílies • PRATfamílies. Formació i suport educatiu a mares, pares i famílies • Projecte de suport a les AMPA (dinamització, formació i assessorament) • Subvenció projectes educatius d’AMPA • Impuls i coordinació de la participació de famílies als òrgans de participació Foment de la participació infantil • El Prat ciutat dels infants: Consell dels infants i Tallers de participació a les escoles 5. Foment de la participació Educació, ciutat i famílies • PRATfamílies. Formació i suport educatiu a mares, pares i famílies • Projecte de suport a les AMPA (dinamització, formació i assessorament) • Subvenció projectes educatius d’AMPA • Impuls i coordinació de la participació de famílies als òrgans de participació Foment de la participació infantil • El Prat ciutat dels infants: Consell dels infants i Tallers de participació a les escoles 6. Impuls i suport a l'Educació Postobligatòria • Projecte Bassa per post-Obligatoria • Projecte Passarel·la • Programes de Garantia Juvenil • Projecte de Transició escola-treball • Programes de Formacio i Inserció • Consell de la FP • Xarxa d’Orientació professional i acadèmica • Assessoria d'Orientació acadèmica 6. Impuls i suport a l'Educació Postobligatòria • Projecte Bassa per post-Obligatoria • Projecte Passarel·la • Programes de Garantia Juvenil • Projecte de Transició escola-treball • Programes de Formacio i Inserció • Consell de la FP • Xarxa d’Orientació professional i acadèmica • Assessoria d'Orientació acadèmica 7. Manteniment, consergeria i logística • Coordinació del manteniment dels centres educatius • Desenvolupament del Reglament del personal de consergeria • Ajust de la resposta de manteniment i serveis a les necessitats dels centres 7. Manteniment, consergeria i logística • Coordinació del manteniment dels centres educatius • Desenvolupament del Reglament del personal de consergeria • Ajust de la resposta de manteniment i serveis a les necessitats dels centres

×