Publicidad

Akkord Steel Construction Company MMC

Marketing Maneger en Akkord Steel Construction Company
6 de Oct de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Akkord Steel Construction Company MMC

 1. STEEL CONSTRUCTION COMPANY Azərbaycan Respublikası, Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri. Z.Tağıyev küçəsi 25 Tel: (99 412) 404 77 77
 2. Qeyri-neft sektorumuzun inkişafı Azərbaycanda son zamanlar aparılan islahatların nəticəsidir. İqtisadiyyatda aparılan siyasət bizi bax buğünkü reallığa gətiribçıxarmışdır. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi bizim əsas prioritetimizdir. Hesab edirəm ki, biz buna nail ola bilmişik. Çünki artıq uzun müddət ərzində qeyri-neft sektorumuzsürətləartır. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasına həsr olunmuş konfransda cənab İlham Əliyevin yekun nitqindən. 13 aprel 2014-cü il.
 3. AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY ÖN SÖZ Uzun illərdir metal konstruksiya istehsalçısıyıq. Metal konstruksiya məhsulları, xüsusilə aşağı xərclərlə və uzunmüddətli istehsal mərhələlərinə görə dəmir-beton məhsullarına alternative sayılır. Məhz buna görə bütün dünyada onların istifadəsinə üstünlük verilir. Metal konstruksiya məhsullarının üstün cəhəti, aşağı xərclə başa gəlməsi, başda zəlzələ olmaqla təbii fəlakətlər zamanı davamlı, etibarlı, rahat və ilin dörd fəsli istifadə oluna bilmələridir. “Akkord Steel Construction Company” MMC olaraq ağır metal konstruksiya, incə metal məmulatları və maşınqayırma profilli məhsulların keyfiyyətli istehsalı ilə məşğuluq. Məqsədimiz İSO 9001-2008 beynəlxalq keyfiyyət standartının tələblərinə cavab verən sənaye obyektləri, körpü tirləri, kimya və metallurgiya sənayəsi müəssisələrinin inşası üçün tələb olunan, habelə çoxmərtəbəli binaların tikintisi üçün önəm daşıyan məhsullar, ticarət obyektləri, elektrik enerji ötürücü dayaqları, işıq dirəkləri, sement, beton və asfalt zavodları üçün ehtiyat hissələri, kiçik və irihəcimli zibil qutuları, maşınqayırma profili məhsullar, dam örtükləri və onun aksesuarları, silindrik və konusvari silolar, bunkerlər, metal estakadalar, paslanmaz materiallardan məhəcərlər, aşağı gərginlikli elektrik şkafları, park oturacaqları, konveyrlər, çuqun və polad tökmələr istehsal etməkdir. Biz məqsədimizə zavodlarımızda beynəlxalq standartlara cavab verən müasir CNC proqramlı Almaniya, Finlandiya,Türkiyə, ABŞ istehsalı olan texnoloji avadanlıqların tətbiq edilməsi ilə nail oluruq. Müəssisələrimizdə istehsal olunan məhsulların keyfiyyət göstəriciləri ən müasir cihazlarla yoxlanır. İşçilərimizin peşəkarlığının və nəzəri biliklərinin daima yüksəldilməsi istiqamətində ciddi işlər görülür və səlahiyyətli təşkilatlarla birlikdə sertifikatlaşma prosesi həyata keçirilir. Əsas məqsədlərimizdən biri də təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaqla yüksək məhsuldarlığa nail olmaqdır. Zavodlarımızda tətbiq etdiyimiz müasir texnologiyalarla respublikamızda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərlə iş birliyi qurmaq əsas prioritetlərimizdəndir. Əsas hədəfimiz yüksək kefiyyətli metal konstruksiya məhsulları istehsalı sahəsində ökəmizdə ən qabaqcıl yerlərdən birinə sahib olmaqdır. Digər bir hədəfimiz də ən son texnologiyaların tətbiqini və keyfiyyəti gücləndirməklə müştəri məmnuniyyətini daima yüksəkdə tutmaqdır. Biz “Akkord Steel Construction Company” MMC olaraq Azərbaycanımızın bütün sahələrdə inkişafında yer alan aparıcı şirkətlərlə sağlam və etibarlı əməkdaşlıq etməyə daima hazırıq. Dərin hörmətlə, Mustafa Məmmədov “Akkord Steel Construction Company” MMC-nin direktoru 4 5 STEEL CONSTRUCTION COMPANY
 4. HAQQIMIZDA “Akkord Steel Construction Company” MMC-nin tərkibinə, Xırdalan şəhərində “Xırdalan metal konstruksiyaları zavodu”, Balaxanı qəsəbəsində “Balaxanı metal məmulatları zavodu” və Mingəçevir şəhərində “Mingəçevir Maşınqayırma zavodu” daxildir. Yuxarıda adları qeyd olunan zavodlarda əsasən Finlandiya, Almaniya, Türkiyə, ABŞ, Rusiya istehsalı olan avadanlıqlar, 3 və 4 oxlu silindirlər (vals), plazma aparatları, X,Y,Z oxları üzrə kəsmə, deşmə, yonma dəzgahları, kəsim mişarları, boru, bucaqlıq, şveller əyən dəzgahlar, tozaltı və qazaltı qaynaq aparatları, torna, frezləmə, burğu, pardaxlama, dişaçma, isgənə dəzgahları, qumlama-boyama xətti, hopturma metodu ilə boyama xətti fəalliyyət göstərir. İstehsal olunan məhsulların keyfiyyəti İSO 9001-2010 beynəlxalq standartın tələblərinə tam cavab verdiyini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən zavodlar uyğunluq sertifikatına layiq görülübdür. AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY 6 7 STEEL CONSTRUCTION COMPANY
 5. MİNGƏÇEVİR MAŞINQAYIRMA ZAVODU Azərbaycan, Mingəçevir şəhəri Ərazisi: 7 ha İllik istehsal gücü: 6000 ton Mingəçevir Maşınqayırma zavodunda istehsal əsasən 2 istiqamətdə aparılmaqdadır: 1) metal konstruksiyalar; 2) dam örtükləri. İstehsal edilən metal konstruksiyalara sement zavodları və aqrar sektorun servis sahələri üçün müxtəlif metal konstruksiyalar, mülki tikinti işlərində, habelə, yol və körpü tikintisi sahələrində istifadə edilən dəmir-beton məmulatları üçün metal qəliblər, avtonəqliyyat vasitələri və müxtəlif növ texnikalar, qum-çınqıl karxanaları, beton və asfalt zavodları üçün metal ehtiyat hissələri (roliklər, bunkerlər, ələklər və s.), maşınqayırma sahələrinə tələb olunan bütün növ məhsullar (vallar, oxlar, dişli çarxlar, muftalar və s.) aiddir. Mingəçevir Maşınqayırma Zavodunda eyni zamanda, Finlandiyanın öz avtomatik xəttlərilə məşhur SAMESOR OY firmasının istehsalı olan bir avtomatik xətt fəaliyyət göstərməkdədir. Xəttin aylıq istehsal gücü 500 tondur. Xəttdə eni 1200 mm, uzunluğu 2200 mm dam örtükləri istehsal olunur. Bununla birgə, müəssisə sifarişçilərin tələbinə uyğun müxtəlif uzunluqda dam örtüyü istehsal etmək imkanlarına da malikdir. Dam örtüklərinin özləri ilə yanaşı, zavodda Finlandiyanın MACRİNG firmasının 12 çeşiddə dam örtükləri aksesuarları istehsal edən 3 avtomatik xətti də fəaliyyət göstərməkdədir. Bu xəttlərdə boru, nov, mahiyyə, qazan, daxili və xarici künclüklər, su axıdıcı dirsək, nov və boru bərkidiciləri və s. kimi dam örtüyü aksesuarları istehsal edilməkdədir. Müəssisənin nəzdində, eyni zamanda peşəkar layihələndirmə və montaj bölümləri də fəaliyyət göstərməkdədir. AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY 8 9 STEEL CONSTRUCTION COMPANY
 6. MİNGƏÇEVİR MAŞINQAYIRMA ZAVODU AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY 10 11 STEEL CONSTRUCTION COMPANY
 7. MİNGƏÇEVİR MAŞINQAYIRMA ZAVODU AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY 12 13 STEEL CONSTRUCTION COMPANY
 8. MİNGƏÇEVİR MAŞINQAYIRMA ZAVODU AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY 14 15 STEEL CONSTRUCTION COMPANY
 9. XIRDALAN METAL KONSTRUKSİYALARI ZAVODU Azərbaycan Respublikası,Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri. Ərazisi: 3,5 ha 2015-ci ildən fəaliyyətə başlayan Xırdalan Metal Konstruksiyaları zavodu Türkiyə, ABŞ və Almaniya istehsalı olan ən müasir avadanlıqlıqlarla təchiz edilmişdir. Müəssisənin illik istehsal gücü 15000 tondur. Burada sement zavodları və aqrar sektorun servis sahələri üçün müxtəlif metal konstruksiyalar, mülki tikinti işlərində, habelə, yol və körpü tikintisi sahələrində istifadə edilən dəmir- beton məmulatları üçün metal qəliblər, avtonəqliyyat vasitələri və müxtəlif növ texnikalar, qum-çınqıl karxanaları, beton və asfalt zavodları üçün metal ehtiyat hissələri (roliklər, bunkerlər, ələklər və s.) aiddir. Müəssisə istehsal ilə bərabər, peşəkar layihələndirmə və montaj işlərini də həyata keçirməkdədir. AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY 16 17 STEEL CONSTRUCTION COMPANY
 10. AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY 18 19 STEEL CONSTRUCTION COMPANY XIRDALAN METAL KONSTRUKSİYALARI ZAVODU
 11. AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY 20 21 STEEL CONSTRUCTION COMPANY XIRDALAN METAL KONSTRUKSİYALARI ZAVODU
 12. BALAXANI METAL MƏMULATLARI ZAVODU Azərbaycan, Bakı, Balaxanı qəs. Ərazisi: 1500 m2 Balaxanı Metal Məmulatları zavodunda istehsal əsasən 2 istiqamətdə aparılır: 1) metal məmulatlar; 2) paslanmayan materiallar. Müəssisə bütün müasir standartlara cavab verən Hollandiya,Almaniya vəABŞ istehsalı olan texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Müəssisənin metal məmulatlar istehsal edən sexlərinin illik istehsal gücü 1200 ton metal emala bərabərdir. Burada kompyuter, sayğac, və yanğından mühafizə avadanlıqları üçün şitlər, elektrik paylayıcı şitlər, dəmir qapılar, metal mebellər, oturacaqlar, zibil qabları, bank, ofis, anbar və mağazalar üçün müxtəlif ölçülü metal konstruksiyalar, arxiv, kitabxana, mühasibatlıq üçün metal dolablar, hər növ avtomaşınlar üçün istənilən ölçüdə qapalı kuzovlar, vaqon tipli yaşayış otaqları və s. istehsal edilməkdədir. Zavodun paslanmayan material sexləri Türkiyə və Rusiyadan gətirilən xammaldan - 114, 90, 76, 51, 38, 16 mm-lik paslanmayan borulardan istifadə olunmaqla, sürahilər, məhəccərlər, işıqlanma dirəkləri, müxtəlif dayaqlar, tutacaqlar, memarlıq-dizayn elementləri, xüsusi aksesuarlar, çərçivələr və baryerlərin istehsalı üzrə ixtisaslaşıb. Emal prosesində əsasən ABŞ istehsalı olan arqon qaynaq aparatları tətbiq edilməkdədir. Müəssisə yalnız istehsalla məşğul olmayıb, eyni zamanda, peşəkar layihələndirmə və montaj işlərini də həyata keçirməkdədir. AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY 22 23 STEEL CONSTRUCTION COMPANY
 13. BALAXANI METAL MƏMULATLARI ZAVODU AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY 24 25 STEEL CONSTRUCTION COMPANY
 14. STEEL CONSTRUCTION COMPANY BALAXANI METAL MƏMULATLARI ZAVODU AKKORDSTEELCONSTRUCTIONCOMPANY 26 27
 15. STEEL CONSTRUCTION COMPANY Azərbaycan Respublikası, Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri. Z.Tağıyev küçəsi 25 Tel: (99 412) 404 77 77
Publicidad