Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 5
Tema 5
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio
Anuncio

Tema 5

 1. 1. TEMA 5: A UNIÓN EUROPEA ALEXANDRA PESADO DOPAZO 3º ESO
 2. 2. A NECESIDADE DUN BLOQUE COMERCIAL EUROPEO Tratado de Roma, asinado en 1957 por Alemaña, Francia, Italia, Bélxica, Países Baixos e Luxemburgo.  Unidade política e económica.  Libre circulación.  Liberdade de competencia.  Leis comúns.  Economías de escala.
 3. 3. A UNIÓN EUROPEA Tratado da Unión Europea (1992). Unha das iniciativas foi a aprobación da Unión Económica e Monetaria (UEM). Incoporacións á UEM: Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Eslovaquia e Estonia.
 4. 4. OBXETIVOS DA UNIÓN EUROPEA *O impulso do progreso económico e social. *A afirmación da identidade europea no ámbito internacional. *A implantación dunha cidadanía europea. *O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza. *O mantemento e desenvolvemento do sentido comunitario.
 5. 5. A UNIÓN EUROPEA E A HETEROXENEIDADE UE – Conxunto heteroxéneo de Estado. *Nivel de desenvolvemento desigual. *Diversidade cultural. *Reducir as disparidades rexionais. *Problema de identidade rexional.
 6. 6. UNHA POLÍTICA REXIONAL SOLIDARIA Fondos estructurais e de cohesión. *Prestamos para investimentar nas rexións pobres. *Creación de infraestructuras de transporte subministración europea. *Obras públicas. *Políticas comúns (sanidade, educación…). *Crear postos de traballo. *Axudar á agricultura e ao sector pesqueiro.
 7. 7. AS INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA O CONSELLO EUROPEO  Composición: Xefes de Estado - Xefes de Goberno.  Funcións. O CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA  Composición.  Funcións. O PARLAMENTO EUROPEO  Composición: Eleccións europeas.  Función: Aprobar orzamentos.
 8. 8. A COMISIÓN EUROPEA  Composición: Presidente e comisarios.  Función. TRIBUNAL DE XUSTIZA  Composición.  Función. O DEFENSOR DO POBO EUROPEO  Composición: Elixido polo Parlamento.  Función. OUTRAS INSTITUCIÓNS *Banco Central Europeo (BCE). *Tribunal de Contas. *Comité das Rexións. *Banco Europeo de Investimentos. *Comité Económico e Social.
 9. 9. UNHA POLÍTICA AGRARIA COMÚN  Buscar poder autobastecerse.  Modernizar.  Agricultura intensiva.  Concentración de explotacións.  Créditos.  Asegurar un prezo interesante.  Limitación das importacións.  Gran importancia nos orzamentos comunitarios.
 10. 10. OS OBXETIVOS DA PAC *Aumento da produción. *Manter as rentas agrarias. *Reducir a superficie dedicada aos cultivos. *Transformación de terras de cultivo en zonas forestais. *Fomentar as práticas agrícolas sustentables. *Adaptacións ás novas demandas das comunidades. FEOGA- Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agraria.
 11. 11. O SECTOR PESQUEIRO COMUNITARIO A importancia da dimensión marítima da UE. PPC- Política Pesqueira Común. *Limitar os lugares da pesca. *O control do volume e o tamaño do peixe. *Tratados e acordos de pesca con Estados que non son da UE. *Evita a sobrepesca. *Control das técnicas da pesca.
 12. 12. PRINCIPAIS ZONAS INDUSTRIAIS DA UE O 25% da poboación activa traballa neste sector. Principal zona industrial europea: Sueste de Reino Unido, o val do Rin en Alemaña e o norte de Italia. Dentro desta zona hai: Industrias tradicionais e industrias de alta tecnoloxía. Zonas moi urbanizadas. Outras zonas industriais: O resto de Reino Unido, España e países do leste de Europa.
 13. 13. PRODUCIÓN INDUSTRIAL *Desestructuración industrial. *Deslocalización industrial. *Falta de recursos enerxéticos e materias primas.
 14. 14. CARA UNHA ECONOMÍA DE SERVIZOS O 70% da poboación activa traballa no sector dos servizos. Causa principal do desenvolvemento do sector de servizos: DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO Causa secundaria: Novas actividades de sociedade avanzada.
 15. 15. OS TRANSPORTES Necesidade de mellora e actualización a devandita rede de homoxeneidade. *Gran importancia a translado por estrada. *Aumentou a rede ferroviaria. *Gran importancia do transporte marítimo e aéreo.
 16. 16. A ENTRADA DE ESPAÑA EN EUROPA A ditadura de Francia retrasou a entrada de España na Unión Europea. A adaptación da economía española.
 17. 17. A CEE E A UE TRAS A INCORPORACIÓN ESPAÑOLA España entrou na UE no ano 1986. España conta cun único Comisario e 54 diputados no Parlamento Europeo. BALANCE DA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA Á UE Aumentou a renta percápita en toda España. Balanca positivo.
 18. 18. GALICIA E A UNIÓN EUROPEA Galicia é unha rexión de converxencia. Os fondos europeos en Galicia. Aumentou a renta percápita. *Fondo Europeo de Pesca. *Fondo Social Europeo. *Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
 19. 19. A EUROXECUCIÓN GALICIA- NORTE DE PORTUGAL Debido á súa proximidade. A PARTICIPACIÓN DE GALICIA NA UE *Comité das Rexións. *Consello da Unión Europea.

×