Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Marka konumlandırma ve mavi jeans projesi

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
1
T.C.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL 01.2015
MARKA KONUMLANDIRMA VE DENİM SEKTÖRÜNDEN
MAVİ JE...
2
T.C.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gözde ÖYMEN
MARKA KONUMLANDIRMA VE...
3
T.C.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MARKA KONUMLANDIRMA VE DENİM SEKTÖRÜNDEN MAVİ JEANS ÖRNEĞİ
Bu pro...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Mavi sunum
Mavi sunum
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 60 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Marka konumlandırma ve mavi jeans projesi (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Marka konumlandırma ve mavi jeans projesi

 1. 1. 1 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSTANBUL 01.2015 MARKA KONUMLANDIRMA VE DENİM SEKTÖRÜNDEN MAVİ JEANS ÖRNEĞİ HAFTASONU STRATEJİKPAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ali Emre SÜSLÜ
 2. 2. 2 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gözde ÖYMEN MARKA KONUMLANDIRMA VE DENİM SEKTÖRÜNDEN MAVİ JEANS ÖRNEĞİ HAFTASONU STRATEJİKPAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ali Emre SÜSLÜ
 3. 3. 3 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KONUMLANDIRMA VE DENİM SEKTÖRÜNDEN MAVİ JEANS ÖRNEĞİ Bu proje, nitelik ve içerik açısından Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Bitirme Projesi olarak yeterli ve başarılı bulunmuştur. ………………….. ………………. Proje Danışmanı Proje Komisyonu Üyesi Unvan, Adı ve SOYADI Unvan, Adı ve SOYADI
 4. 4. 4 TEŞEKKÜR Bitirme projemde bana destek olan aileme, bana yardımı dokunan arkadaşlarıma hiçbir zaman yardımını esirgemeyen proje danışmanım ve hocam sayın Gözde ÖYMEN’e verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. İstanbul, 2015 Ali Emre SÜSLÜ
 5. 5. 5 ÖZET MARKA KONUMLANDIRMA VE DENİM SEKTÖRÜNDEN MAVİ JEANS ÖRNEĞİ Ali Emre Süslü SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HAFTASONU STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ocak 2015, 59 Sayfa Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde şirketlerin sunmuş oldukları ürün ve hizmetlerdeki farklılıkların azalmasıyla sadece fonksiyonel fayda ile rekabette söz sahibi olunamayacağı anlaşılarak fark yaratılıp tüketici ile duygusal bir bağ kurmak değer kazanmıştır. Bu sebeple önemi her geçen gün artan markanın; kimliği, kişiliği, imajı ve bir marka için en temel özellik olan konumlandırma kavramları incelenmiştir. Gün geçtikçe artan rekabet ortamında tercih edilen marka olmak için tüketicilerin zihninde farklılık algısını oluşturarak doğru bir konum yaratma yoluna gidilmiştir. Bu sebeple bir markanın konumlandırma kararı almasından, uygulayacağı konumlandırmadaki temel özelliklere ve pazarda uygulayacağı konumlandırma stratejilerine kadar detaylı bir marka konumlandırma çalışması sunulmuştur.
 6. 6. 6 Son olarak, denim sektöründen Mavi Jeans için marka konumlandırma çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile ülkemizden dünya pazarına açılan Mavi Jeans markasının başarısının altında doğru yapılan konumlandırma ve pazarlama faaliyetlerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Marka, Konumlandırma, Denim, Mavi jeans
 7. 7. 7 ABSTRACT Ali Emre Süslü THE GRADUATE SCHOOL OF SOCİAL SCIENCES WEEKEND STRATEGİC MARKETİNG AND BRAND MANAGEMENT January 2015, 59 Pages Recenty, subject to the decrease in diversities among products and services provided by companies in the World and in Turkey, being one of the competitive company shall be possible not only with functional benefit but with making difference and establishing emotional relationship with consumer at the same time, which comes to be more valuable one.For that reason, brand identity, brand personality and the principal property of this subject, brand positioning which becomes more important day by day has been studied in this work. For being a popular brand in this competitive atmosphere by generating a diversity perception, creating correct brand positioning has been used as a solution. Therefore, in this study, from taking a decision of brand positioning to principal properties and the strategies of brand positioning has been presented in detail. Finally, “Mavi Jeans” , from denim sector, has been studied for brand positioning as a sample. As a result of this study it can be concluded that Mavi Jeans which has already opened up to World market has been successful for the reason of correct brand positioning and of appropriate marketing strategies. Key Words: Brand, Positioning, Denim, Mavi Jeans
 8. 8. 8 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER ….………………………………………………………………………..10 KISALTMALAR …………………………………………………………………… .11 1.GİRİŞ………………………………………………………………………………..12 2. MARKA KAVRAMI………………………………………………………………14 2.1. MARKA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR………………………….....15 2.1.1. Marka Kimliği…………………………………………………………….15 2.1.1.1. Marka İsmi………………………………………………….………..16 2.1.1.2. Logo & Amblem………………………………………………….…17 2.1.1.3. Marka İkonu……………………………………………………..….18 2.1.1.4. Ambalaj……………………………………………………..……….19 2.1.1.5. Slogan…………………………………………………………...…...20 2.1.2. Marka Kişiliği………………………………………………………….….21 2.1.3. Marka İmajı…………………………………………………………….…23 2.1.4. Marka Değeri (Denkliği)……………………………………...…….….…24 3. MARKA KONUMLANDIRMA KAVRAMI…………………………….………26 3.1. KONUMLANDIRMADA OLMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER....29 3.2. MARKA KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİ……………………..….…30 3.2.1. Ürün özelliklerine Göre Konumlandırma(Rasyonel Yarar)……………..…30 3.2.2. Duygusal Yararlara Göre Konumlandırma……………………………..…..31
 9. 9. 9 3.2.3. Rasyonel ve Duygusal Yarar Birleşimine Göre Konumlandırma…….…....31 3.2.4. Kullanımına Göre Konumlandırma…………………………………....…...32 3.2.5. Kullanıcıya Göre Konumlandırma…………………………………...…….32 3.2.6. Coğrafi Alana Göre Konumlandırma……………………………....………33 3.2.7. Fiyat-Kalite Esasına Göre Konumlandırma…………………….……...…..33 3.2.8. Fayda Temeline Göre Konumlandırma………………………….…...…….34 3.2.9. Rakibe Göre Konumlandırma ………………………………………....…...34 3.2.10. Firma İtibarı ve İmajına Dayalı Konumlandırma……………………..…..34 3.3. ALGI HARİTALARI………………………………………………………....35 4. TÜRKİYE’DE DENİM SEKTÖRÜ VE MAVİ JEANS MARKA KONUMLANDIRMA ÇALIŞMASI……………………………………….………..36 4.1.DENİMİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TÜRKİYE’DE DENİM…………..….…. 36 4.2. TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA MAVİ JEANS……………………….…....39 4.3. MARKA KONUMLANDIRMA ÇALIŞMASI; MAVİ JEANS………….....41 5.SONUÇ VE ÖNERİLER…………………………………………………………....49 KAYNAKÇA…………………………………………………………………....…..52
 10. 10. 10 ŞEKİLLER Şekil 2.1: Marka ikonları………………………………………….……………………18 Şekil 2.2 : Evian su ambalajı (buz) …………………………………………………....19 Şekil 2.3 : Evian su ambalajı (damla) …………………………………………….…...19 Şekil 2.4 : Marka değeri yaratma………………………………………………………24 Şekil 3.1 : Başarılı konumlandırmanın değerleri. ……………………………….….…29 Şekil 3.2 : Örnek algı haritası…………………………………………………………..35 Şekil 4.1 : İlk denim “waist overalls” ………………………………………………....37 Şekil 4.2 : Marka konumlandırma dökümanı (MARKOD) ………………………..….41 Şekil 4.3: 1994’te değişen logo………………………………………………………...45 Şekil 4.4: Denim dokulu ay-yıldız ‘’çok oluyoruz’’ kampanyası……………………...45 Şekil 4.5: Deniz Akkaya ‘’çok güzel olmuş’’ reklam filmi görüntüsü………………...46 Şekil 4.6: Kenan Doğulu ‘’çok güzel olmuş’’ reklam filmi görüntüsü………………..46 Şekil 4.7: ‘’Kafana Göre’’ reklam kampanyası fotoğraf ve billboard örneği………….46 Şekil 4.8: Mavi Jeans Marka Yüzü olarak Kıvanç Tatlıtuğ……………………………47
 11. 11. 11 KISALTMALAR MARKOD : Marka Konumlandırma Dökümanı ATCW : Ali Taran Creative Workshop P&G : Procter & Gamble SBE : Sosyal Bilimler Enstitüsü THY : Türk Hava Yolları
 12. 12. 12 1.GİRİŞ Ekonomik ve sosyal hayattaki değişimler hayatın her alanında gelişimi zorunlu hale getirmektedir. Hızla ilerleyen bu değişim ve gelişim içerisinde tüketicilerinde yeni istekleri ve ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Bunlarla beraber artık tüketicilerin istekleri, tercihleri ve satın almaları eskiye oranla daha karmaşık ve zor bir hale gelmektedir. Bu bakımdan artık şirketler daha yeni ve farklı stratejiler geliştirip, ürün ve hizmetlerini tüketicilere sunmaktadırlar. Teknoloji ve iletişimde yaşanan gelişmeler ile artık işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetlerde farklılaşmalar giderek azalmaktadır. Farkların azalması ve rekabetin giderek artması ile marka kavramı artık işletmelerin en çok önem verdiği konuların başında gelmektedir. Fakat pazarda çok sayıda marka bulunmaktadır. Bu markalarda bulundukları pazarda birbirilerine oldukça benzemektedirler. Yani artık markaların birbirinden fonksiyonel olarak iyi olması onların tercih sebebi olmasına yetmemektedir. Bunu fark eden pazarlamacılar, markalarının fonksiyonel faydalarının yanında duygu, his ve özellikle algı gibi insanlar için oldukça önemli kavramları markalarında uygulamaya başlamışlardır. Pazarlama yöneticileri, markalara bir marka kimliği ve bu kimliğin altında bir marka kişiliği oluşturma gayretine girmişlerdir. Markalara insani özellikler yükleyip marka kişiliğinin oluşturulması, marka ve tüketici arasında daha rahat bir iletişimin sağlanması ile fark edilip, kolay tercih edilmesine zemin hazırlamaktadır. Günümüzde bir marka için olması gereken en temel özellik ise konumlandırma olarak kabul edilmektedir. Konumlandırma’nın özünde farklı olmak tüketicinin zihninde farklılaşmak yatar. Buradan da anlaşıldığı gibi konumlandırma aslında tüketicinin zihninde bir ‘’konum’’ yaratmaktır. Bu bakımdan markalar kendi güçlü ve zayıf yönlerini bilip, pazarı tanıyıp bölümlere ayırdıktan sonra hedef kitlesinin isteklerini ve ihtiyaçlarını doğru tespit edip temel konumlandırmasını yapmalıdır. Markalar karar kıldıkları konumlandırmalarında ve bu konumlandırma çevresinde oluşan markanın tüm tutundurma ve iletişim faaliyetlerinde istikrarlı olmak zorundadır. Çünkü bir markanın konumlandırmasının başarılı olup o markanın güçlü bir marka olması istikrarlı ve uzun
 13. 13. 13 soluklu bir çalışmanın ürünüdür. Marka bu aşamaları aşıp tüketicinin zihninde, algısında istediği yeri elde ettikten sonra artık o markanın başarıdan başarıya koşması için hiçbir engel kalmamaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde marka kavramı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise marka ile ilgili temel kavramlardan olan marka kimliği, marka kişiliği, marka imajı ve marka denkliği detaylı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise konumlandırma kavramı, bir markanın konumlandırmasında olması gereken temel özellikler, bunlarla beraber uygulayacağı stratejiler ve algı haritaları gibi konulara değinilmiştir. Dördüncü bölüme gelindiğinde Türkiye’de denim sektörü ve bir uygulama çalışması olan Mavi Jeans markasının konumlandırma çalışması incelenmiştir. Son bölümde ise bu çalışma sonunda varılan kanılara, özet bilgilere ve önerilere yer verilmiştir.
 14. 14. 14 2.MARKA KAVRAMI Marka, Amerika Pazarlama Derneği’nin yaptığı marka tanımı ‘’ürün ya da hizmetlerini satışa sunan kişilerin bu ürün ya da hizmetlerini tanımlamak ve onları rakiplerinden ayırmak için kullanılan isim, sembol, tasarım ya da bunların çeşitli kombinasyonları’’ dır. Kotler’ e göre ise marka isim, işaret, sembol, tasarım bunların hepsinin bütünüdür. Rakiplerin ürün veya hizmetlerinin farklılaşmalarını sağlamaktır (Özdemirci 2012, s. 84). Amblemler ise tüketici açısından markayı, tüketicinin satın aldığı ve ona tatmini sağlayan birçok özellikle ilgili firmanın vermiş olduğu vaatler paketi olarak görüp somut ya da soyut(duygusal) olabileceğini belirtmiştir (Akın 2007, s.40). Markanın çok eskiden yapılan tanımlarına bakıldığında ‘’yakma’’ ile ilgili olduğu görülmektedir. Gerçektende de brand kelimesinin eski İskandinav dilinde insanların kullanmış olduğu brandr (yakmak) kökünden geldiği anlaşılır. O dönemde çiftçilerin hayvanları dağlamaları ‘’markalaşmanın’’ ilk kullanımıdır. Hedef, ayrışmayı sağlamaktır. Aslına bakılırsa bugünde yapılan onca tanımdan da görülen hedef hep ayırt edilmektir. Bu ‘’tescil edilen marka’’ olarak değerlendirilir (Borça 2009, s.4) . 19. Yüzyılda marka, kuvvetli çağrışımlarla ürünün tüketiciler tarafından algılanan değerini yukarılara taşımak için kullanılmıştır. 20. Yüzyıla gelindiğinde markalama ve marka çağrışımları şirketler arasında yaşanan aşırı rekabetin merkezini oluşturmuştur. Aslına bakılırsa, modern pazarlama dünyasındaki anlayışın ayırt edici özelliği farklılaştırılmış olan markaların geliştirilmesine odaklanılmasıdır (Akın 2007, s.39).
 15. 15. 15 2.1. MARKA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Pazarlamada marka kavramı ne kadar önemli ise markanın da kendi içerisinde barındırdığı kavramlar o derece önemlidir. Marka Kimliği, marka ismi, logo & amblem, marka ikonu, ambalaj, slogan, marka kişiliği, marka imajı ve değeri bir markanın olmazsa olmazları arasındadır. Bu bölümde marka yöneticilerinin ve pazarlama akademisyenlerinin üzerinde oldukça zaman harcadığı bu temel kavramlar incelenmiştir. 2.1.1. Marka Kimliği Marka kimliği; markanın fikrini, inançlarını ya da kalitesini gösterir ve markanın müşterilere yönelik vaadini ortaya koyar. Marka kimliği bu özellikleriyle işlevsel, duygusal ya da kendini ifade etme yararlarını kapsayan değerleri geliştirir ve marka ile müşterileri arasındaki ilişkinin kurulmasını destekler (Aaker,1996,s.68). Marka kimliği tüketicilerin bakış açısından çok marka yöneticisinin bakış açısını temele oturtarak hayat bulur. Marka yöneticisinin temsil ettiği markanın nasıl algılanmasını istediği, sunulan kimliğe tüketicilerin nasıl bir davranış sergileyeceği ile ilgilidir (Özalan 2007, s.16). 1940’ların sonunda markanın sadece bir firmanın ürün etiketi üzerine basılmış bir ikon, maskot, slogan ya da resim olmadığı fark edilmeye başlandı; şirketin komplesinin bir marka kimliği ya da o zamanki deyimle ‘‘şirket farkındalığı’’ olabilirdi. Markaların gerçek anlamının aranması, ajansları ürünler ve ürün özelliklerinden yavaş yavaş uzaklaştırarak markaların kültür ve insanların hayatları açısından neler ifade ettiğine yönelik psikolojik ve sosyolojik incelemeye yöneltmiştir. Firmalar ürün üretse bile tüketicilerin satın aldıkları markalar olduğu için bunun hayati bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir (Klein 2002, s.32).
 16. 16. 16 Örneğin Nike, insanların spor ve sağlıkla olan bağlarını kuvvetlendirmektedir. İnsanların hayatlarının özüne inmek için duygusal bir bombardıman uygulamaktadır (Peters 2006, s.42). Seksenli yılların sonunda Nike ’ın bir spor şirketi olduğu, misyonunun ise ayakkabı satmaktan çok, insanların hayatını spor ve sağlıkla daha iyi noktalara taşımak, sporun tutkusunu canlı tutmak olduğu yönünde iletişim çalışmaları yapmaktı. Diesel kavramı ‘‘her şeydir’’. Yaşama, giyinme, kendini özgür hissetme bir şeyi yapma biçimidir. Ürün yerine marka satılması düşüncesi sınırsız gibi görünen genişleme büyük fırsat yaratmıştır. Bir marka ürün değilse her şey olabilirdi (Klein 2002, s.33). 2.1.1.1. Marka İsmi Marka isimleri, ürünleri ve hizmetleri birbirinden farklı kılmanın kaynağıdır. Bir marka oluşturulacak ise kesinle iyi düşünülmüş, ürün ve hizmete uygun, hedefte olan müşteri kitlesininin kulağına hoş gelen, o ürünü ve hizmeti akıllara getiren bir isim bulunmalıdır. Marka adı, hedefinizdeki müşterilerinize söylendiğinde başka kelimeyi çağrıştırmalıdır ; bu başka kelimenin de olumlu olmasında fayda bulunmaktadır (Kotler 1999, s.93). Marka ismi ile ilgili genel bir kural olmamakla beraber bir marka adı, şu özelliklerin ne kadar çoğuna sahip ise o kadar beğenilir ve tercih edilen bir marka olur (Mucuk 2000, s.136).  Kısa, net ve basitlik  Telafuzun kolay olması  Olumsuz ve saldırgan olmaması  Kulağa hoş gelmesi  Ambalaj ve etiketlemeye kullanışlı olması
 17. 17. 17 2.1.1.2. Logo & Amblem Amblem, ürün ve hizmet oluşturan kuruluşlara kimlik kazandırma amaçlı, kelime özelliği göstermeyen; nesnel ya da soyut görüntülerle veya harflerle oluşturulmuş simgelerdir (Becer 1999, s.193). Logo (logotype) , iki veya ikiden fazla tipografik karakterin kelime halinde okunacak bir biçimde bir araya gelmesi ile oluşturulan kuruluş veya hizmeti tanıtan simgelerdir (Becer 1999, s.194) . Logo ve amblem sık karıştırılan iki kavramdır. Çoğunlukla beraber kullanılırlar ancak ikisini ayrı ayrı kullanmak mümkündür. Logo tipografiye girdiğinden dolayı yazıdır. Bir kurumsal kimlik çalışmasında kurumun adı logosudur. Bu yazı karakterleri değişik biçimlerde gösterilebilir. Font seçimi yapıldıktan sonra veya firmaya özel font tasarımı tasarlandıktan sonra logo olmaktadır (beyazfikir.com 2011). Amblemin tarihine bakıldığında logodan daha eskidir. Resim yazıdan önce icat edildiğine göre bu anlamda amblem daha kıdemlidir. Kurumsal kimlikte amblem, logonun anlamını, bilinirliğini kuvvetlendirmede, firmanın arzu ettiği mesajı vermesinde veya yaptığı işin içeriğini anlatmada kullanılan sembolize edilmiş tüm resimsel ve şekilsel tasarımlar olarak göze çarpar (beyazfikir.com 2011). Logoyu amblemden ayıran fark markanın adını yansıtmasıdır; amblem ise markanın bir şekil olarak tasarlanmış sembolüne verilen isim olarak değerlendirilir. Herhangi bir ambleme sahip olmayan, sadece fontlardan oluşan Yahoo ve Google logoları örnek olarak verilebilir. Logo örnekleri ;
 18. 18. 18 Amblem olarak ise herkesin çoğunlukla bildiği Nike‘ın Swoosh amblemi ve Apple‘ın Isırılmış Elma sembolü verilebilir. Amblem örnekleri;  Apple ve Nike amblemleri 2.1.1.3. Marka İkonu Kurumlar, markalarının temel özelliklerini ikon karakterler yardımıyla bütünleştirmektedirler. Bu ikonların özelliklerinin markayla ilişkisinin iyi olması durumuna paralel olarak, tüketicilerin markayı tanımalarının ve olumlu anlamda tepkiler vermeleri de artmaktadır (Chiu ve diğerleri 2009,s.386-387). Bu ikonlara örnek vermek gerekirse; Coca-Cola'nın Kutup Ayısı, Duracell Ayıcığı, Turkcell'in Cellocan'ı, Arçelik'in romantik robotu Çelik, Eti’nin Eticini, Worldcard’ın Vadaa'sı, Michelin'in Lastik Adamı’nı örnek gösterilebilir. Aşağıdaki kısımda soldan sağa Vadaa, Eticin, Cellocan marka ikonları bulunmaktadır. Şekil 2.1 : Marka ikonları
 19. 19. 19 2.1.1.4. Ambalaj Bir ürünün üretimden, tüketiciye ulaşana kadar dağıtım ağında koruyan, saklama kolaylığı sağlayan, kullanım anında kolaylık sunan, diğer ürünlerden ayrılarak tüketicinin markayı tanımasını sağlayan, bilgilendirme ve tutundurma faaliyetlerini destekleyen, kullanımdan sonra ise elden çıkarmayı kolaylaştıran tüm kaplama, sarmada kullanılan malzemelere ve örtülere ambalaj denir. Günümüzde ise ambalajın raftaki sessiz satıcı olduğuna inanılır (Odabaşı ve Oyman 2002, s.243). Ambalaj kararlarında, ambalajda tercih edilen renk, şekil, tasarım, ebat, büyüklük ve etiket bilgileri ön plana çıkmaktadır (Barış 2012, s.123). Aşağıda Evian markasına ait farklı tasarımı olan ambalaj örnekleri görülmektedir. Şekil 2.2 : Evian su ambalajı (buz) Şekil 2.3 : Evian su ambalajı (damla)
 20. 20. 20 2.1.1.5. Slogan Pazarlamada slogan, bir marka hakkında tanımlayıcı, betimleyici ve ayrıca ikna edici bilgiyi ulaştıran kısa kelime, kelime grubu şeklinde tanımlanabilir (Keller 1998, s.15). Sloganlar ürünlerin üzerinde, tanıtım araçlarında, reklamlarda ve ambalajlarda ; kısacası tüm pazarlama etkinliklerinde kullanılmaktadır (Keller 1998, s.151). Bir marka taşıdığı ayırıcı, benzersiz özellikleri sayesinde diğerlerinden ayrılır. Kendine özgü sembol ve slogan sayesinde tüketicilerin hafızalarına ayrıca bilinçaltına ulaşırlar. Tüketici çoğu zaman, üzerinden epeyce bir zaman geçmesine karşın bir markayla ilgili hatırladıkları şey sadece birkaç kelimeden oluşan slogan olur (Pektaş 1993, s.91). Buna göre bir sloganda bulunması gereken özellikler (Pektaş 1993, s.92)  Kısa ve özgün olmalı  Markadaki farklılığı vurgulamalı  Merak uyandırmalı  Kolay hatırlanabilmeli  İlginç, şaşırtıcı ve çarpıcı olmalı Geniş kitlelerce sevilen bazı markaların slogan örnekleri ;  Just do it (sadece yap) – Nike  Hizmette sınır yoktur – YapıKredi  Hayat paylaşınca güzel – Turkcell  Kirlenmek güzeldir – OMO Bütün bu bilgilere göre markalar için slogandan elde etmek istedikleri asıl sonuç ; marka bilinirliklerini ve hatırlanma oranlarını arttırmaktır.
 21. 21. 21 2.1.2. Marka Kişiliği Marka kavramlarıyla ilgili çok sayıda uygulama ve teori soyut kavramlarla ilgilidir. Bu kavramların en önemlilerden biriside kuşkusuz marka kişiliğidir (Keller ve Ailawadi 2004, s.18). Marka kişiliği genellikle marka imajı ve marka kimliği kavramları ile karıştırılmaktadır. Bir markanın kişiliği marka ile ilişkilendirilen insani özellikler olarak tanımlanır. Marka yönetimi literatürüne bakıldığında, marka kişiliğinden ilk bahseden kişi 1970’li yıllarda Kapferer olmuş (Wallenkilint 1998, s.11). Kapferer’in kullandığı tanıma göre marka kişiliği, bir markanın dışa dönük yüzü ve markalarla ilişkili olan insani karakter özelliklerinin bütünü şeklinde tanımlamıştır (Rojas-Mendez 2004, s.234). Böylece marka, yaş, toplumsal- ekonomik sınıf ve cinsiyet gibi açılardan irdelendiği gibi; sıcak, ilgili, duyarlı, gibi tipik kişilik özellikleri ile de değerlendirilir. Beş kişilik faktörü; Samimiyet, Uzmanlık, Heyecan, Sertlik ve Sofistikasyon –numune yaş ya da cinsiyet ile daha alt segmentlere ayrıldığında ve markaların alt kümeleri kullanıldığında meydana gelmiştir. Bu büyük beşli marka skalası mevcutta markaları beş grup altında toplar. Aşağıda bu beş grup örneklerle açıklanmaktadır (Borça 2009, s.105). 1.Samimi ( Solo, Sütaş, Turkcell ) Ayakları yere basan: Geleneksel, aileye yönelik Sağlıklı: Gerçek, eskimeyen, eski moda, klasik Neşeli: Mutlu, sıcak, duyarlı, dostça Dürüst: Ahlaklı, içten, düşünceli, dikkate alan
 22. 22. 22 2. Uzman ( Bosh, CNN, IBM ) Güvenilir: Emniyetli, verimli, çalışkan, dikkatli Zeki: Kolektif, ciddi, teknik Başarılı: Lider, etkili, kendinden emin 3.Heyecan verici (Porsche, Benetton, Power FM ) Canlı: Hayat dolu, genç, maceracı Cesur: Heyecanlı, olağandışı, gösterişli Modern: Bağımsız, yenilikçi, çağdaş Yaratıcı: Komik, benzersiz, şaşırtıcı, eğlenceli 4.Sert ( Marlboro, Levis’s ve Jagler ) Dayanıklı: Güçlü, anlamlı, dayanıklı Dışa dönük: Kovboy, erkek, atletik, aktif 5. Sofistike ( Revlon, Mercedes, Vakko ) Çekici: Feminen, seksi, nazik, yumuşak Üst sınıf: İyi görünüşlü, çekici, görmüş geçirmiş, gösterişli
 23. 23. 23 Markaların bir karakteri, kişiliği vardır. Başarılı markaların ortak özelliği güçlü birer kişiliklerinin olmasıdır. Bir markanın karakter sahibi olup olmadığını tespit etmek aslında son derece kolaydır. Markayı karşınıza alırsınız ve ona sıfatlar atfetmeye başlarsınız. Örnek vermek gerekirse bir Marlboro paketini karşınıza aldığınızda çok şey söylenebilir: Erkek, kaba saba, maço, kuvvetli, güven veren, sert gibi. Bir yerel sigara paketine bakıldığında muhtemelen zorlanılır ve bulunan sıfatlar genellikle olumsuz şekilde olur: Silik, bakımsız gibi (Borça 2009, s.106-107). 2.1.3. Marka İmajı Keller (1993), marka imajını tüketicinin zihninde marka çağrışımlarının varlığı ile yansıtılan marka ile ilgili değerlendirmelerinin tamamı olarak tanımlamış. Yeniçeri ve Akturan (2008)’e göre ise, tüketicinin zihninde oluşan çağrışımlar, hisler ve bunun gibi bütün belirleyici unsurları içeren tüketici algılamalarıdır. Marka imajı, tüketicilerin zihninde bir markaya ait resmin bütünüdür ve tüketicilerin rasyonel ve duygusal olarak yaptıkları yorumlarla belirli bir kıvama gelir. Uztuğ (2008) marka imajını, anlamlı bir biçimde koordine edilmiş çağrışımlar olarak, yapılan iletişimin sonunda tüketicinin zihninde oluşan algılamalar olarak tanımlamıştır. Bu tanımlar ışığında marka imajının karakteristik özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir:  Marka imajı, tüketici zihninde oluşan bir kavramdır.  Marka imajı, tüketicinin duygusal veya deneyimi ile yorumladığı kişisel ve algısal bir görüntüdür.  Marka imajı, ürünün fiziksel, teknik, işlevsel şekli ile ilgili değildir. Tüketici özellikleri ile planlanan pazarlama faaliyetleriyle oluşmaktadır.  Marka imajı söz konusu olduğunda, gerçeğin kendisinden çok onun nasıl algılandığı önemlidir (Er 2009, s.35).
 24. 24. 24 2.1.4. Marka Değeri (Denkliği) Ünlü pazarlama duayeni David Aaker’ ın tanımına göre marka değeri. “Markaya bağlı olan, marka varlıkları ve borçlarından oluşan, markanın sembolünün veya isminin bir ürünün veya hizmetin firmalara ya da firmanın var olan müşterilerine yarattığı değerden çıkarılması ya da eklenmesiyle bulunan değerdir” (Aaker 1991, s.15). Şekil 2.4 : Marka değeri yaratma Kaynak: Aaker, David (1996), “Building Strong Brands”, First Edt., The Free Press A Division of Simon & Schuster Inc.,New York s.9
 25. 25. 25 Genel kanı olarak marka değeri dört temel kısımdan oluşmaktadır. Bunlar algılanan kalite, marka çağrışımları, marka sadakati, marka farkındalığı şeklinde sıralanabilir (Aaker 1996, s. 10). Algılanan kalite ürünün gerçek kalitesi olmamakla beraber subjektif değerlendirmesidir (Zeithaml 1988, s. 1988). Algılanan kalitede marka, tüketicilerinin beklediklerini onların zihninde, algısında karşılama şeklinde oluşturmuştur (Franzen 2002, s.109). Marka çağrışımı ise genel olarak bakıldığında tüketicilerinin hafızalarında olan herşeydir. Marka çağrışımının güçlü olması marka değeri oluşumuna katkı sağlayan önemli faktörlerdendir (Tek ve Özgül 2005, s.309). Marka farkındalığı markanın tüketici belleğinde sahip olduğu izlerin gücüdür ve temelinde marka tanınırlılığı ve farkındalık gibi unsurları içermektedir (Uztuğ 2003, s.39). Marka sadakatinde ise tüketci ile marka arasında duygusal bir bağ kurulmaktadır. Bu durumda marka, tüketici tarafından kabul görür ve sadık bir şekilde satın alınır.
 26. 26. 26 3. MARKA KONUMLANDIRMA KAVRAMI Marka yaratma sürecinde en önemli yer şüphesiz rakiplerden farklılaşılan kısımdır. Markalaşma, diğer bir ifade ile farklılaşmadır. Bir markanın ürün veya hizmeti belki rakiplerinden kalite olarak çok üstün olmayabilir. Fakat akıllarda yer edecek bazı şeyleri rakiplerinden daha farklı yaparak pazarda daha fazla söz sahibi olunabilmektedir. Bu belki ürünü veya hizmeti sunuş biçimi olabilir, müşteriye sunulan üründeki renk alternatiflerinin çokluğu olabilir, belki de ürünü tüketiciye ulaştırma hızı olabilir. Yani marka çok şey yapmaktan daha az şey yapıp o noktalarda uzmanlaşabilirse markasını güçlü kılacak temeli atmış olacaktır. Bu noktada şirketlerin pazarlama, marka ekiplerinin alacağı kararlar son derece önemlidir. Burada öncelikle markanın, kimliğine kişiliğine uygun, başarının geleceğine inanılan bir pazar seçilir, pazar bölümlere ayrılır sonra buradan bir hedef pazar seçilir ve o hedef pazardaki tüketicilerin sizin markanızı tercih etmesini sağlayacak temel bir konumlandırma seçilir. Bu konumlandırma ışığında artık bütün pazarlama faaliyetleri devreye girer. Ve eğer bu çalışmada başarı sağlanırsa markalar bu konumlandırmayı sahiplenir. Sürekli olarak o konumlandırmayı tüm pazarlama ve iletişim çalışmalarında kullanırlar. Gelecek odaklı firmalar konumlandırma kavramını rekabet stratejilerinin temel unsuru olarak görmektedir. Şirketlerin uyguladığı stratejilerin genel hedefinin tüketiciyi tatmin etmek olduğu varsayılırsa, şirketler için yerine getirilmesi neredeyse zorunlu olan şey tüketicinin zihninde bir konuma sahip olmaktır. Tüketicinin zihninde belirli bir konuma sahip olmayan şirketlerin, markaların tüketiciler için bir değer yaratması söz konusu dahi olamaz. Firmalar bir marka kimliği oluşturabilir, kendileri için uygun olan bir hedef kitle de belirleyebilir ve bu hedef kitleye de dokunabilir. Fakat bunları birbiriyle bağlayan bir araca ihtiyaç vardır ki bu, firmaların, markaların tüketicilerin zihninde edindikleri konumdur (Elitok 2003, 66).
 27. 27. 27 Keller (2008) konumlandırmayı markanın imajına yönelik tutundurma faaliyetleri karşılığında, tüketicilerin zihninde işgal edilen yer olarak belirtmiştir. Aaker’a (2009) göre ise konumlandırma; hedeflen tüketicilere aktif olarak iletilmesi gereken ve markanın rakiplerine göre avantajlarını gösteren marka kimliğinin ve değer önermelerinin bir parçasıdır (Ar 2007, s.167). Konumlandırma kavramının mucitleri, Al Ries ve Jack Trout pazarlama dünyasını etkilemiştir. Onların çalışmaları konumlandırmanın temelini oluşturmuştur. Konumlandırma, 60’lı ve 70’li yılların başlarında pazar bölümlendirmesi, hedefleme ve pazar yapısındaki değişikliklerle birlikte gündeme gelmiş ve olumlu yönde gelişim göstermiştir. Kavram ilk defa 1960’ların sonlarında Jack Trout tarafından ortaya konmuştur. 1981 yılında Al Ries ile birlikte yazdıkları ve klasik hale gelen “Positioning: The Battle For Your Mind – Konumlandırma: Zihniniz İçin Bir Savaş” kitabında Jack Trout konumlandırmanın temelinin yeni ve farklı bir şey yaratmak olmadığını, buna karşın hedef kitlenin zihnine yapılanlarla ilgili olduğunu yani ürünün müşterinin beynine yerleştirilmesi olduğunu ifade etmiştir (Trout 1981, s.5). Al Ries ve Jack Trout tarafından formüle edilen konumlandırma teorisi, bugün iletişimde yaygın olarak yararlanılmakta olan insan beyninin çalışma prensipleri üzerine kurulmuş olan bir yaklaşımdır. İşin temeli aynı; günümüzde ister istemez bir iletişim bombardımanına maruz kalmaktayız ve tüketicilerin kafası çok sayıda mesajla şişirilmekte. Sizin göndermiş olduğunuz mesajın rakiplerinkinden ayrışması, tek bir şeye odaklanılması ve bunu ısrarla devam ettirmesi gerekir. Konumlandırma kavramı bu sebeplerle marka yönetiminin en temel kavramlarından biri olarak kabul görmektedir (Borça, s.81). Herkese her şeyi sunmaya kalkışılırsa mesaj odaksız ve havada kalır, istenilen hedefe ulaşılamaz. Satılan ürünlerin çok sayıda özelliği vardır. Reklamlarda bunlar tek tek saymaya çalışılsa izleyici hiç birini aklında tutamaz. Örneğin bir deterjanın çok sayıda özelliği vardır; fakat yıllardır Ariel leke çıkarma, Alo ise beyazlatma üzerine yoğunlaşmışlardır. Tüketicilere devamlı bu mesajı verirler. İşte bu onların temel konumlandırmasıdır, bu onların diğer özellikleri yerine getiremedikleri anlamını taşımaz. Bir otomobilin çok sayıda farklı özelliği vardır ve bu
 28. 28. 28 özelliklerinden en az on tanesi iletişimde bahsedilmeye değer şeylerdir. Üreticiler reklamlarında bunlardan da bahsetmekle beraber, markaların temel konumlandırması sabittir: Volvo için emniyet, BMW için sürüş keyfi, Mercedes için mühendislik bu markaların temelinde yer alan konumlandırma olmuştur (Borça, s.81).
 29. 29. 29 3.1. KONUMLANDIRMADA OLMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER Jobber (2003) marka konumlandırmasında olması gereken temel kavramları açıklık, tutarlılık, güvenilirlik ve rekabet edilebilirlik olarak belirlemiştir. 1. Açıklık (netlik) : Hedef kitlenin zihninde istenilen konumlandırma, net bir şekilde olmalı ve düzenlenmelidir. Marka konumu anlaşılır ve hedef kitlesini motive edecek şekilde olmalıdır. Karışık bir kavramla markayı zihinlerde konumlamak tüketicinin aklını karıştırır (Aaker 1996, s. 92-93). 2. Tutarlılık: İnsanlar her geçen gün mesaj bombardımanı ile karşı karşıya gelmektedir. Bu karmaşıklıktan sıyrılıp tükecinin zihninde yer edinebilme adına tutarlı mesajlar vermek gerekmektedir. Bir yıl ürüne, diğer yıl hizmet kalitesine oynamak markayı tutarlılıktan uzaklaştırır. 3. Güvenilirlik: Verilen mesaj gerçekten markanın vaadi ile birebir örtüşmelidir. Eğer mesaj markanın sunamadığı bir faydadan bahsediyorsa o marka için büyük bir dezavantaj söz konusudur. 4.Rekabet edebilirlik: Marka, hangi alanda konumlandırılmışsa kesinlikle o alanda rekabet avantajını göstermelidir. Rakipler ile aynı konular üzerine yapılan bir konumlandırma, o markanın pazarda başarı sağlamasını zorlaştırır. Şekil 3.1: Başarılı konumlandırmanın değerleri Kaynak: Jobber, David (2003), “Principles and Practice of Marketing. Fundamentals of Marketing Thought”, 4th Edition, Mc Graw – Hill Higher Ed s.225
 30. 30. 30 3.2. MARKA KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİ Marka konumlandırma stratejileri, rakiplerle nasıl rekabet içerisinde olunacağını belirten ayrıca üstünlük sağlayıcı farklılıklar ile hedef pazarın özelliklerini belirleyen kavramlardır (Brooksbank 1994, s.10-14). Bir şirket mutlaka markasının güçlü ve zayıf yönlerini incelemelidir. Bu şirketin pazarda karşılaşacağı tehditler ve fırsatlar sebebiyle önemli bir konudur. Tüm bu incelemelerden toplanan bilgiler ile markasına uygun pazarda bir konum seçmelidir (Palmer 2004, s.236-237). Marka konumlandırmada stratejilerin başarılı sonuçlar verebilmesi için pazarlama ve marka yöneticilerinin dikkat etmesi gereken yerleri ise Aaker (2009) şu şekilde açıklamıştır.  Seçilecek marka konumu, tüketicilerin dikkatini çekmelidir. Tüketicilere anlamlı gelmeyen bir unsurun kullanılması faydalı olmamaktadır.  Marka konumu, markanın gerçek gücüne dayandırılmalıdır. Eğer mesaj firmanın sunmadığı bir yararı aktarıyorsa, bu öğe markanın başarısını olumsuz yönde etkileyecektir.  Güçlü bir marka konumu için şirketin SWOT analizinden çıkan sonuçlar ve marka yapısının bileşenleri arasında bir uyum olmalı bunlar çalışmanın bütününde birleştirilmelidir. 3.2.1. Ürün özelliklerine Göre Konumlandırma (Rasyonel Yarar) Konumlandırma stratejileri içerisinde en çok kullanılan, belki de ürünü bir niteliğine, özelliğine göre yada bu niteliğin veya özelliğin tüketiciye sağladığı faydayla konumlandırmaktadır. Datsun marka otomobil ekonomikliğiyle konumlanırken, Volvo sağlamlığı ve güvenliği ile konumlanmıştır (Aaker ve Shansby 1982, Kotler ve Armstrong 1987, s.221).
 31. 31. 31 Falım cikletlerinin yıllardır istikrarlı bir şekilde sürdüğü “diş dostu” vurgusu, ürün özelliklerine göre konumlandırma ilgili çok net bir örnektir. Ayrıca Dove yüz temizleme sabununu “Dove cildinizi sabun gibi kurutmaz dörtte bir nemlendirici krem içerir” diyerek ürün özelliğine göre güzel bir konumlandırma sahiplenmiştir (Cengiz 2006, s.42). Dikkat edildiği gibi bu iki örnekte de Falım denildiğinde dişi koruma, Dove denildiğinde cildi koruma, nemlendirme gibi kavramlar direkt akla gelmektedir. Bu da bu iki markanın konumlandırmalarının ne kadar sağlam ve istikrarlı olduğunu göstermektedir. 3.2.2. Duygusal Yararlara Göre Konumlandırma Duygusal yararlara göre konumlandırmanın temelinde, ürünle ilgili özellikleri tüketicilerin duygularını hedef alır biçimde dile getirme çalışması yatar. Ürünle ilgili müşteri algılarının genişletilmesi, çağrışımların artırılması gibi yararları olduğu için markalar tarafından tercih edilmektedir. Duygusal yarar aslına bakılırsa son zamanlarda çoğu markanın yavaş yavaş geçmeye başladığı bir konumlandırma olarak göze çarpmaktadır. Bazı markalar tam olarak geçmese bile bunu reklam, kampanya vb. tutundurma çalışmalarına yansıtmaktadır. Özellikle sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte duygu kavramı ile sık sık karşılaşılacaktır. Turkcell, Nike, Coca-Cola bunları çok sık yapan markalar olarak bilinmektedir. 3.2.3. Rasyonel ve Duygusal Yarar Birleşimine Göre Konumlandırma Rasyonel ve duygusal yararları birleştiren bu strateji rakiplerden oldukça güçlü olmayı sağlar. Ürüne ait rasyonel faydayla, markaya ait olan duygusal yararları kombine etmek bu stratejinin bir özelliğidir. Örneğin; Bir diş macunu markası içerisindeki maddeler ile bir taraftan dişlerinizi tartarlardan kurtararak temizlerken,
 32. 32. 32 diğer taraftan da harika görünmenizi sağlar vurgulaması ile rasyonel ve duygusal yararı birleştirdiği görülmektedir (Öymen 2014). Burada önemli olan rasyonel ve duygusal faydanın uyuşmasıdır. Yani markanın kişiliği ile ters düşen bir duygusal fayda sağlanırsa marka hedefinden uzaklaşır ve başarı şansını azaltır. Hedef kitlesinde istediği algıyı oluşturamaz. Fakat bunun tersi düşünüldüğünde gerçekten rakiplerinden farklılaşır. Çünkü bir marka için temel sayılacak hem somut, hem de soyut olarak aranan özellikleri bünyesinde barındırmış olur. 3.2.4. Kullanıma Göre Konumlandırma Ürünün kullanım amacına vurgu yapılarak, tüketicinin zihninde bu şekilde yer edinilmeye çalışılan bir konumlandırma çeşididir. Kullanımına göre konumlandırmanın uygulanabilmesi için, ürünün rakiplerden farklı kullanım alanlarına sahip olması gerekmektedir. Nike ürettiği bazı spor ayakkabılarını koşu için en uygun, bazılarını ise basketbol için en uygun olarak tanıtmaktadır (Kotler ve Armstrong 1991, s.236, Kotler 2009, s.73). 3.2.5. Kullanıcıya Göre Konumlandırma Kullanıcıya göre konumlandırmada, firma ürünü veya hizmeti bir kullanıcı grubuyla özdeşleştirir. Bu strateji bölümlendirme stratejisi mantığında uygulandığı için işe yaradığında önemli bir stratejidir. Miller firmasının çok şişe bira içmek isteyen fakat şişkinlik hissinden hoşlanmayan bira içicileri için özel olarak çıkarmış olduğu Miller Lite içeceği gibi (Kotler ve Armstrong, 1987, s.221) bu konumlandırma stratejisine güzel bir örnek olabilir.
 33. 33. 33 3.2.6. Coğrafi Alana Göre Konumlandırma Markayı, kendisine özellikle güvenilirlik çağrışımı yükleyecek bir coğrafi alan ile ilişkilendirmek çok sık uygulanan stratejilerdendir. Fakat marka ile ilişkilendirilen coğrafi alan aynı şekilde marka kişiliğini ve marka kültürünü de etkiler (Öymen 2104). Tıpkı Alman otomobillerinin kaliteli ve performanslı, Fransız kozmetik ürünlerinin başarılı, şaraplarının lezzetli, İtalyan ürünlerinin tasarımı ile ön planda olması gibi bunlar o ülkelerin markalarını uluslararası platformda diğer ülkelerden hep bir adım önde başlatacaktır. 3.2.7. Fiyat Kalite Esasına Göre Konumlandırma Bu yaklaşımda firmalar iki alternatif üzerinde yoğunlaşırlar. Bunlardan birincisi düşük fiyatlı konumlandırma stratejisidir. Bunu uygulayabilmek için firmanın pazarda maliyet avantajının olması ve fiyata karşı duyarlı bir kitleyi hedeflemelidir. İkincisi ise yüksek fiyatlı konumlandırma stratejisini kullanmaktır. Burada daha yüksek kaliteyle iyi bir ünden ve bilinirlikten faydalanarak üstün bir imaja sahip olmak gerekmektedir (Hooley 1998, s.436). Düşük fiyatlı konumlandırma stratejisine en güzel örnek ülkemizde perakende mağazacılık sektörünün yükselen değeri BİM verilebilir. BİM düşük maliyet ve düşük algılanan kalite ile düşük fiyat konumunda bu stratejiyi en iyi uygulayanlardan biridir. BİM operasyonel maliyetleri mümkün olduğunca minimum seviyelere çekerek, bunun sonucunda elde edilen tasarrufu fiyatlara yansıtarak, tüketicileri için en uygun fiyattan satış yapma gayreti ile hareket etmektedir (bim.com.tr). Yüksek fiyat-kalite konumlandırmasını sahiplenmiş markalara Armani, Versace, Rolex gibi markalar örnek gösterilebilir. Bu tip markalar ile kalite kesinlikle iyi fakat prestij ve statü ile duygusal tatmin hep en yukarılardadır.
 34. 34. 34 3.2.8. Fayda Temeline Göre Konumlandırma Bir marka sunduğu belirli karakteristik ve fayda temeli baz alarak rakiplerden farklılaşmaya odaklanma stratejisidir (Belch ve Belch 2004, s. 52). Burada ürünü satın alacak kişilerin özellikleri göz önünde bulundurularak, ürünün ne yapacağı, neye ve kimin işine yarayacağı üzerine oynanmaktadır. Örneğin, otomobil pazarında, Mercedes lüks olma, Porche yüksek performans, Toyota ekonomiklik üzerinde durmuştur (Cengiz 2006, s.44). 3.2.9. Rakibe Göre Konumlandırma Rakibe göre konumlandırmaya, kafa kafaya konumlandırma stratejisi de denilir. Bu stratejide, firma temelde rakiplerininkine benzer özellikte faydalar sunar. Fakat ya fiyat maliyet liderliğini sağlar ya da daha üstün bir kalite sunup rakip markaları geçmeye çalışır. Yani işin temelinde firma rakibinden daha üstün özellikleri olduğu konusuna inandırmaya ağırlık veren bir promosyon çalışması yapar. Bu strateji halen güçlü bir farklılaştırma avantajı olan ve bu avantajı daha da fazla somutlaştırmaya çalışan firmalar için uygun görünmektedir. Bu strateji bazen rakiplerden daha fazla reklam yapma, daha hızlı sürede ürün teslimatı gerçekleştirme ya da daha fazla sayıda çeşit sunarak da yapılabilir. Ariel ile Omo arasındaki mücadele bu stratejiye örnek gösterilebilir (Borça 2004, s.46). 3.2.10. Firma İtibarı ve İmajına Dayalı Konumlandırma Bazı markalar için marka itibarı ve imajına dayalı bir konumlandırma stratejisi iyi bir seçimi olabilir. Bu strateji daha çok büyük markaların başarıyla uygulayabileceği bir iştir. Örneğin P&G, geniş ürün yelpazesinde yer alan her ürüne uygun bir konumladırma seçmesi ile ünlüdür. P&G adı bazı bireysel markaları ile beraber kullanılarak, o markalara küresel boyutta destekte bulunmuştur (Öymen 2014).
 35. 35. 35 3.3. ALGI HARİTALARI Algısal haritalama metodu ürünlerin ve markaların konumlarının, tüketiciler tarafından aynı veya farklı olarak algılanması esasına dayanır. Böylelikle tüketiciler markalar hakkındaki kararlarını bu benzerlik ve farklılıklara göre verirler. Daha sonra bu kararlardan ulaşılan bilgiler haritalar üzerinde gösterilir (Özaslan 2007, s.38). Üner ve Alkibay (2001), bir pazar diliminde söz sahibi olabileceği düşünülen tüketici grubunun, buradaki pazarı kendisine hedef olarak seçmiş markaların ürün veya hizmetlerinin karşılaştırması esasında elde edilen görsel sonuç olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan hareketle algısal haritalamada, tespit edilen pazarda bulunan markalara ait ürün veya hizmetlerin tüketicilerin zihninde oluşturdukları konumun görsel resmidir de denilebilir. Tokuçoğlu (2008) markalar, algısal haritalama metodu ile rekabet ortamında kendilerine güç sağlayabilecek konum ve alternatiflerini belirleyebilir. Tüketicilerin zihnindeki boşlukları tespit ederek, bu doğrultuda pazarlama stratejilerini ortaya koyabilirler. Ayrıca markalar uyguladıkları konumlandırmalarının ne ölçüde başarılı olduğunu da buradan görebilirler. Marka ulaşmak istediği konum ile tüketicilerin algıları arasındaki sapmanın tespit edilmesi durumunda markanın daha iyi ve yeni stratejiler uygulaması gerekmektedir. Aşağıda örnek bir marka için algı haritası vardır. Şekil 3.2: Örnek Algı Haritası
 36. 36. 36 4. TÜRKİYE’DE DENİM SEKTÖRÜ VE MAVİ JEANS MARKA KONUMLANDIRMA ÇALIŞMASI Bu bölümde öncelikle denimin dünya da nasıl ortaya çıktığı daha sonra ülkemize nasıl geldiği ve gelişme kaydettiği ele alınacaktır. Son kısım da ise ülkemizin topraklarından dünya pazarına açılmış olan Mavi Jeans markasının konumlandırma çalışması incelenecektir. 4.1. DENİMİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TÜRKİYE’DE DENİM İngilizcede “blue-jeans” kelimesi Türkçede “blucin” olarak kullanılmasının Türk Dil Kurumumuz tarafından kabul edildiği bilinir (Çalışlar 2004, s.60). Fakat ben proje çalışmamda literatür ve sektör diline sadık kalma anlamında ‘’denim’’ kelimesini kullanacağım. Bu arada TDK’ da bu terimlerin tanımına bakıldığında TDK’ya göre kot tanımı: "1. Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş, blucin. 2. Bu kumaştan yapılan (giysi) " olarak tanımlanırken blucin kumaşı olarak bildiğimiz ve dilimize yine İngilizceden geçmiş olan “denim” ise “Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş” olarak daha geniş manada tanımlanmaktadır (TDK, 2010). Denim kumaş, daha çok dış giyimde kullanılan, tek kat %100 pamuk ipliğinden dokunmuş, çözgüsü indigo, boyaları ise mavi ya da lacivert, indigo dışındaki boyalılarda herhangi bir renkten kumaştır (Öztürk ve Dinçel, 2003. s.7-8’den akt. Yıldız, 2007. s.121). Denim kıyafetlere bakıldığında pamuklu denim kumaşından üretilmiş; ağırlıklı olarak pantolon, daha sonra gömlek, etek, elbise, mont gibi kıyafetlerdir (Megep 2006, s.3). 1848 yılında California’da tesadüf eseri bulunan ilk altınla beraber 1849 yılından itibaren başlayan “altına hücum” döneminde, bu bölgelerde oluşan hızlı nüfus artışı ile beraber, oluşan ihtiyaçları karşılama adına yeni sektörler oluşmuştur. Bununla beraber Levi Strauss, çalışan işçilerin daha sağlam pantolonlara ihtiyaçları olduğunu farkedip, sağlam dikişli pantolonları altın işçilerine satarak Levi's efsanesini başlattığı bilinmektedir (Focusdergisi 2010).
 37. 37. 37 Günümüzde ise Levi’s, popüler kültürün önemli bir markası olarak görülmektedir. Markanın kurucusu olan Levi Strauss’un, maden işçisine sattığı ilk denimin günümüzde kullanılandan farklı olarak koyu kahverengi olduğu görülmektedir (Kırca, 2010). Bu pantolonda kullanılan ve o dönemde “Serge De Nimes” olarak tanınan kumaşın daha sonraları Amerika’da “denim” olarak isimlendirilerek bugün bilinen adını almıştır. Öte yandan, Fransa’da hazırlanan bu kumaş dan yelkenlilerinde kullanıp farkında olmadan “denim” kumaşı Amerika’ya ilk götüren kişininde Christopher Colombus olduğu varsayılmaktadır (Tağaç M 2006, s.2). Tabi, “denimi” daha dar bir alandan geniş alana taşıyan Levi Strauss’un tarihi gelişimi içerisinde “denime” büyük değer kattığı tartışmasız bir gerçektir (Öztürk 2010, s.33). Şekil 4.1: ‘waist overalls’ olarak bilinen ilk denim
 38. 38. 38 Dünya’da ilk olarak işçiler için tasarlanan denim, daha sonra trend bir giysi haline gelmiştir. Bu kadar sağlam ve bir o kadarda kullanışlı olan bu pantolonlar başta Amerikalılar olmak üzere tüm dünyanın kullanıp vazgeçemediği kıyafetlerinden olmuştur. Denimin bu kadar tutulmasında Amerika’da ki reklamların ve Hollywood’ un çok büyük etkisi olmuştur. Zamanın ünlü oyuncularının, müzisyenlerinin kısacası popüler insanlarının da bunları giydiğini görmek insanlara cezbedici gelip, denemelerini sağlamıştır. Zaman zaman çeşitli markaların asilik, özgürlük, seksilik, rahatlık vb. duygu transferlerinde gerek reklamlarında, gerekse de iletişim çalışmalarında denim hep ilk sıralarda yer almıştır. Türkiye açısından denime bakıldığında o dönemde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da olan Amerikan üslerdeki askerlerin giydikleri sivil kıyafetler genellikle denim oluyordu. O zamana kadar Western filmlerindeki kovboyların üzerinde gördükleri pantolonları Hollywood ile özdeşleştirmiş görünen Türk gençleri, bu özel pantolonu bulmanın yollarını aramışlar (Altun ve Sarıoğlu 2006, s.296). İşte tam da bu noktada kamuya ve orduya personel giysisi dikip, satan “tüccar-terzi, Muhteşem Kot” devreye girmektedir. Blucini ilk defa Fransa’da keşfetmiştir. Bu bakımı kolay ve rahat pantolonu Amerika’da çiftçilerin ve çobanların giydiğini duyan Muhteşem Kot, Türk işçisinin ve de köylüsünün aynı rahatlıkta bir ürüne ihtiyacı olabilir düşüncesi, büyük kentlerdeki gençlerinde bu ürünü elde etme çabaları ile birleşince Türkiye’ye geldiğinde seri üretime başladı ve 1958 yılında soyadını verdiği “Kot” markasını tescil ettirmiştir (Altun ve Sarıoğlu 2006, s.296).
 39. 39. 39 4.2. TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA MAVİ JEANS 1954 yılında konfeksiyon alanında çalışmalarına başlayan Sait Akarlılar 1971 yılında bir konfeksiyon firmasından ibaret olan Güven Tekstil A.Ş’yi kurarak hikayeye başlamıştır. 1984 yılında ise denim üretimiyle Erak Giyim Sanayi Tic. Ltd. şirketini kurmuştur. Bundan sonra çeşitli uluslararası markalar (Lee, Wrangler,Tommy Hilfiger, Joop, Eddie Bauer, Mustang, Otto, His, Chevignon, Old Navy, Esprit) için blucin/denim üretimi yapmaya başlamış, 1991 yılına gelindiğinde ise kendi markasını; Mavi Jeans'i yaratmıştır. 1994 yılından itibaren ihracat yapmaya başlayan Mavi Jeans yılda 7 milyon adet satışıyla Türkiye'nin lider markaları arasına girmiştir. Amerika, İngiltere, Almanya, Avustralya, Kanada, Danimarka, Hollanda ve İtalya’nın da aralarında olduğu 50 ülkede 5000 e yakın noktada satılmaktadır. İstanbul, New York, Montreal, Berlin, Vancouver, ve Frankfurt'ta önemli noktalarda mağazaları bulunmaktadır. Mavi Jeans tasarımın ve moda yaratmanın ne kadar önemli olduğunu daha ilk zamanlarda kavradı. İstanbul ve New York’da ki koleksiyon ekipleri dünyayı dolaşarak, gençlerin nelerden hoşlanabileceklerini ve beklentilerini anlayarak zamanın trendlerini oluşturmaktadırlar. Mavi Jeans, dünya markası olmanın adımlarından belki de en önemlisini denimim anavatanı olarak kabul gören Amerika'da kendini ispatlamak gerektiğini düşünerek, 1996 yılında Amerika pazarına dahil olmuştur. Mavi; İstanbul, New York, Frankfurt, Münih, Kopenhag, Vancouver, Montreal, Londra, Brüksel, Sidney, Zürih, Paris, Toronto, Amsterdam ve Milano gibi modada söz sahibi şehirlerinde 15 showroomu ile markasını dünyaya tanıtmaktadır (dexigner.com). Mavi Jeans’ in kurulduğu zamanlarda denim sektöründe İngilizce isimler ağırlıklıydı. Blue jean gibi kökeni Amerika olan bir ürünün, adının da İngilizce bir kelime olması gerekir düşüncesi mevcuttu. Şirket yeni markasına ‘blue jeans’ terimindeki İngilizce ‘blue’ kelimesinin karşılığı olan ‘mavi’ kelimesini tercih edip markanın ismini ‘Mavi Jeans ‘olarak oluşturmuştur. Marka bugün dünyanın bir çok ülkesinde ‘Mavi’ olarak telaffuz edilmektedir (Yeşiltaş 2008, s.81-82).
 40. 40. 40 Mavi'nin felsefesi, mükemmel fit’e sahip jeanslerinin ve blue jeans kültürünün etrafında, Akdenizli bir moda markası oluşturmaktır. Mavi'nin bir jeans markasından global bir moda markasına doğru gidişinde; ‘perfect fit’ yani ‘mükemmel uyum’ anlayışından çıkan pazarlama stratejisinin payı büyüktür. ‘Perfect fit’ Mavi için, bir jean’in sadece vücuda değil, aynı şekilde ait olduğu kültüre de mükemmel uyum göstermesidir (mavi.com ). ‘’Ürünü markaya tasarım taşır’’ anlayışını özümseyerek; bir çok kültürden tasarım ekibi oluşturan Mavi, bugün dünyanın bir çok yerinden tasarımcılar ile çalışmaktadır. Dünyanın önde gelen denim tasarımcılarından olan Adriano Goldschmied, Venucia de Russi ve Rıfat Özbek, Hüseyin Çağlayan Mavi ile çalışan önemli isimler arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalarda Mavi, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da en iyi markalar arasında yer almakta. 2006’da Time Dergisi Mavi’yi ‘’Dünyadaki en iyi 16 denim markası’’ içerisinde gösterdi. 2004 yılında Amerikan Cosmogirl Dergisi ise Mavi’yi ‘’En Seksi Jeans’’ olarak değerlendirdi. Kanada’nın en çok satan gazetelerinden olan Georgia Straight’in, ‘’Best of Vancouver 2009’’ araştırmasına göre ‘’en popüler jeans mağazaları’’ içerisinde gösterildi. Dünyaca ünlü Sportswear dergisinde yapılan Pazar araştırmasında Almanya’da en iyi denim markası, en dost canlısı marka olarak seçildi. 2014 yılında ise Mavi’nin yüzü Seranay Sarıkaya oldu. Mavi Jeans markası rakamlar ile ifade edilirse 747 Milyon TL’lik bir şirket (50 ülkede 352 shop, 5000 e yakın nokta) olduğu görülmektedir. Yıllık büyüme oranı %30 seviyelerindedir. Koleksiyon olarak ise %50 jean , %50 non-denim ürünleri mevcuttur. Müşteri dağılımı ise % 50 bayan, % 50 erkek müşterilerden oluşmaktadır. Mavi’nin bir sadakat kart uygulaması olan Kartuş kartın üye sayısı ise 4 milyon kişi civarındadır. Mavi’nin 3000’ den fazla çalışanı bulunmaktadır. Yıllık Jeans adedinin ise 7 Milyon fazla olduğu bilinmektedir. Mavi Jeans Türkiye’de insanlara denim Jean/denim denildiğinde tüketicinin aklına gelen ilk marka olmuştur.(%24) (TNS –Ocak 2014). Türkiye’de hazır giyimde sektörün en beğenilen 2. Markası ünvanını alıp (Adecco- Capital) bunu lovemark araştırmasında da 2. sırayı alarak iyice sağlamlaştırmıştır (mavi.com/about).
 41. 41. 41 4.3. MARKA KONUMLANDIRMA ÇALIŞMASI; MAVİ JEANS Marka ve özellikle konumlandırma ile ilgili olarak tüm istenilen bilgilerin tek bir yerde toplanmış olduğu, marka çalışmalarının tutarlılığını sağlayan Güven Borça (2012)’ nın ünlü kitabı Pazarlama Reçetelerinde yer alan Marka Konumlandırma Dökümanı eşliğinde (MARKOD) Mavi Jeans için konumlandırma çalışması incelenecektir. Şekil 4.2: Marka konumlandırma dökümanı (MARKOD) Kaynak: Borça, G., 2012. Pazarlama reçeteleri. İstanbul: MediaCat Yayınları, s.69.
 42. 42. 42 Borça (2012) Pazarlama Reçeteleri adlı kitabında belirttiği Marka Konumlandırma Dökümanına (MARKOD) göre, Markanın rakiplerden ayrılan, onu öne çıkaran temel unsuru markanın temel konumlandırmasını oluşturmaktadır. Rakipler’e bakıldığında ise direkt ve dolaylı olarak ikiye ayrılmaktadır. Direkt rakipler marka için pazarda tehdit oluşturabilecek, genellikle aynı işleri yapan markalar olarak tanımlanmaktadır. Bunlar dikkatle takip edilmesi gereken markalardır. Dolaylı rakipler ise rekabetçi bir politika sürdürmemekle beraber takip edilmesi gerekilen diğer markalardır. Gelişme kaynağı kısmında ise markanın büyümesi için nerede büyüme potansiyeli bulunmaktadır? Sorusuna cevap aranmaktadır. Hedef tüketici ise birincil ve ikincil olarak ayrılmaktadır. Birincilden kasıt, tanıtım mesajının kimlere yönelik olacağı yani gerçek hedef kitle seçilmesi denilebilir. İkincilde ise alternatif hedef kitle olarak değerlendirilir. Değer önerisine gelindiğinde ise markanın fiziksel, duygusal, kişisel faydalarından bahsedilmektedir. Fiziksel fayda da tüketiciye sunulan somut yararlar, duygusal fayda da markanın ürünlerini kullanırken müşterinin kendisini nasıl hissettiği, kişisel fayda da ise marka’nın iddiasını nasıl desteklediği bilgilerine ulaşılmaktadır. Bu kısımda son olarak marka kişiliği irdelenerek marka bir insan olsaydı nasıl bir insan olurdu? Sorusuna cevap aranmaktadır. Kimlik kısmında ise ürün alanı, özdeğerleri, yaşama kattıkları ve sembol, slogan gibi kavramlar değerlendirilmektedir. Ürün alanında markanın genişleyebileceği yer. Özdeğerlerde ise markanın değişmez değerleri incelenmektedir. Yaşama kattıklarında markanın kullanıcılarının hayatına kattığı değerlerden bahsedilmektedir.
 43. 43. 43 MARKOD ile Mavi Jeans Konumlandırma Çalışması : Mavi Jeans markasının temel konumlandırması; bulunduğu kültür ile uyumlu, global bir moda markası olarak görülmektedir. Mavi Jeans temel konumlandırmasının derinliklerine inildiğinde, çıkardığı her ürünü o toplumun vücut ölçülerine uygun “mükemmel kesim’’(perfect fit)” ilkesiyle tasarlamakta ve üretmektedir. Bununla beraber kişilerin kendisini genç, rahat ve özgür hissetmelerini sağlayıp, Türkiye’den dünyaya açılan ilk moda markası olma başarısına vurgu yapıp, global anlamda her geçen gün daha fazla bilinmek ve tercih edilmek aslında mavi jeans’ in temel konumlandırmasının özünü oluşturmaktadır. Mavi Jeans’ in rakiplerine bakıldığında direkt rakipleri; LTB, Colin’s , Loft, Pull&Bear, Bershka, Diesel ve Levi’s olarak görülmektedir. Rakiplerden Diesel ve özellikle Levi’s sektöre yön veren kuvvetli birer oyuncu iken artık eski güçlerinde olmadığı görülmektedir. Bunda değişen trenlere ayak uyduramadıkları ve ürün gamını çok fazla genişletememelerinin payı büyüktür. LTB ve Loft markalarıda eskisi kadar olmasada Mavi Jeans için halen önemli rakipler arasında yer almaktadırlar. Burada Colin’s markası geçmişe oranla pazarda daha fazla söz sahibi olmaya başlayıp Mavi Jeans için tehlikeli bir rakip haline geldiği görünmektedir. Özellikle Murat Boz’ u marka yüzü olarak seçip, pazarlama ve iletişim kampanyalarında atağa geçmişlerdir. Son zamanlarda denimdeki modanın özellikle dar, fit kesimlere doğru kayması ile kendine özgü kalıpları oluşturan İnditex grubuna bağlı olan Pull&Bear ve Bershka markaları Mavi Jeans için Türkiye’de en ciddi rakiplerdendir. Bu markaların özellikle yeni trendlere çok çabuk adepte olması, çok kaliteli olmasalarda trend kesimlerde ürün çeşitlerinin fazla olması ve ulaşılabilir fiyat aralıklarında olmaları onların ciddi birer rakip olmalarını sağlamaktadır. Dolaylı rakip olarak ise Mango, Koton ve yine İnditex grubunun önemli üyesi Zara gösterilebilir. Bu markaların en büyük özelliği büyük mağazaları ile sağladıkları ürün çeşitliliği ve dönemsel uyguladıkları indirimler olarak göze çarpmaktadır. Mavi Jeans’in gelişmesindeki en büyük kaynak elbette rakipler ve en önemlisi yurt dışında daha iyi noktalara gelme isteğidir. Mavi’ nin birincil hedef kitlesi ise B SES grubu, 16-25 yaş aralığı bekar bayan ve erkeklerden oluşmaktadır. İkincil hedef kitlesi ise B-C SES grubunun, 16-45 yaş, bayan ve erkeklerden oluşmaktadır.
 44. 44. 44 Değer önerisine gelindiğinde markanın fiziksel, duygusal ve kişisel faydalardan söz edilmektedir. Mavi Jeans’in kişisel faydalarında kaliteli, rahat ve trend ürünlere sahip olma. Duygusal faydalarında ise Mavi’nin bir parçası olmak, kendini genç, rahat ve özgür hissetmek. Kişisel faydalarında ise seksi, rahat ve özgür olma duygusuyla oluşan özgüven bulunmaktadır. Mavi Jeans’ in marka kişiliğine bakıldığında proje içerisinde değinilen kişilik özelliklerinden ‘’heyecan verici’’ kısmında olduğu görünmektedir. Bünyesinde barındırdığı canlı özelliğinden genç, maceracı oluşu. Cesur özelliğinden heyecanlı ve gösterişli. Modern özelliğinden ise bağımsız (özgür), yenilikçi, çağdaş özellikleri taşıyan bir marka kişiliği sergilemektedir. Mavi Jeans’in pazarlama ve iletişim kampanyalarında marka kişiliğinin özellikleri sıkça vurgulanmaktadır. Kimlik kısmında ise Mavi’nin ürün alanı ağırlıklı olarak denim ürünler ve gündelik giysiler (gömlek, t-shirt, sweatshirt, kazak vb.) olarak belirlenmiştir. Özdeğerlerinde ise her bedene uygun rahatlık ve özgünlük gibi kavramları barındırmaktadır. Mavi’ nin yaşama kattığı değerleri tüketicileri Akdeniz kültürü etrafında birleştirip, bu topraklardan çıkan bir marka ile kendini genç, rahat ve özgür hissetme gibi önemli özellikleri vardır. Kişi, Kurum, Sembol, Slogan kısmında mavi zemine beyaz puntolarla ‘mavi’ yazısı logoyu oluşturmaktadır. Mavi’nin kullandığı sloganlar; Çok oluyoruz, çok mu çok oluyoruz, çok ileri gittik, çok sev, çok mu çok modayız gibi benzer cümle yapılarıyla istikrarlı bir slogan dili kullanılmıştır. Markada belirli bir sembol, ikon görünmemektedir, fakat adı gibi mavi renk çok sık kullanılmaktadır. Marka kişisi, yüzü olarak 2010-2013 yılları arası Kıvanç Tatlıtuğ ile özdeşleşmiştir. 2014 yılı itibari ile Seranay Sarıkaya Mavi’yi temsil etmektedir. Mavi, global anlamda ilk lansman kampanyasına A4 Reklam Ajansı ile Paris’te fotoğraf çekimleri ile başladığı bilinir. Daha sonra Ajans Ultra ile anlaşma imzalayarak 1994 yılında Ercan Saatçi’nin parçası“Ebabil”adlı parçaya klip ve reklam filmi çekerek “Rengini seç Mavi’ye geç” sloganının duyurulduğu ve aynı yıl içerisinde logonun değiştiği görülmektedir (Şekil 4.3).
 45. 45. 45 Şekil 4.3: 1994’te değişen logo 1995 yılında ise “Mavi 10” reklam kampanyası ile devam etmiştir. Bir sonraki yıl oluşturulan kampanyada ise o yıl çok gündemde olan “zap” yapma alışkanlığından esinlenilmiştir. Ajans Ultra’nın parçalanmasıyla beraber Mavi Jeans, Merkez Ajans’dan ayrılan Ali Taran’ın kurduğu ATCW ile anlaşmıştır. ATCW’nin ilk reklam filmi “Çok Oluyoruz” ile beraber denim dokusunda renklendirilmiş ay-yıldız ile dikkat çekici bir çalışma yapılmıştır (Şekil 4.4) (Çalışlar 2001, s.151-154). Şekil 4.4: Denim dokulu ay-yıldız ‘’çok oluyoruz’’ kampanyası ATCW’nin Cem Yılmaz’ın oynadığı iki tane reklam filmi daha çektiği bilinmektedir. Ayrıca, Çok Güzel Olmuş reklam kampanyasında, Nejat İşler, Deniz Akkaya, Kenan Doğulu, Nurgül Yeşilçay, Mehmet Günsür, Doğa Rutkay’ın oynadığı seri olarak reklam filmi çekilmiştir (Şekil 4.5 ve 4.6).
 46. 46. 46 Şekil 4.5: Deniz Akkaya ‘’çok güzel olmuş’’ reklam filmi görüntüsü Şekil 4.6: Kenan Doğulu ‘’çok güzel olmuş’’ reklam filmi görüntüsü Çalışmalar Mavi Amerika, Mavi Koleksiyon, Çok İyi Gidiyoruz, Mavi Etiketler, Mavi Taze Geldi kampanyaları ile devam etmiştir (Çalışlar 2001, s.185). 2007’ ye gelindiğinde dünyaca ünlü bir çok marka için önemli kampanyalara imza atan ünlü reklamcı ve fotoğrafçı Oliviero Toscani anlaşma sağlandı ve bu sayede oldukça dikkat çeken“Kafana Göre” reklam, kampanyası ortaya çıkmıştır (ntvmsnbc, 2010). Şekil 4.7: ‘’Kafana Göre’’ reklam kampanyası fotoğraf ve billboard örneği 2008 yılından itibaren ise mavi mağazalarına uğrayanlara, her defasında “görülmeye değer yeni ürünler var” duygusunu oluşturmaya yönelik “Taze Geldi” konsepti oluşturulmuştur (kadinlarkulubu, 2010).
 47. 47. 47 2010 senesine gelindiğinde bu zamana kadar ki yapılan tüm reklamlar, kampanyalar, marka iletişimi ve pazarlama çalışmaları tecrübesiyle birlikte Mavi çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Zamanın en popüleri ve gençlerin idollerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile yapılan anlaşma Mavi’nin kırılma noktası oldu. Kıvaç Tatlıtuğ’un Mavi Jean’in marka yüzü olması Türkiye’de bu zamana kadar yapılmış en iyi marka ve ünlü eşleştirmelerinden biri olmuştur. Yine Ali Taran ve Mavi’nin marka ekibi ile birlikte ‘’ Çok Mu Çok Oluyoruz’’ , ‘’Çok mu Çok Esiyoruz; Moda’da Jean Rüzgarı’’, Mavi Amerikalı, ‘’Hep mi Çok Modayız’’ gibi Kıvanç’lı Mavi reklamları ve iletişim kampanyaları dönemin en beğenilen kampanyalarından olmuştur (Şekil 4.8). Şekil 4.8: Mavi Jeans Marka Yüzü olarak Kıvanç Tatlıtuğ Mavi artık daha özgürlüğüne düşkün, biraz daha serseri ve cool bir kişiliğe dönüşmek istiyordu. Bu sebeple Kıvanç ta gördüğü bu özellikleri markasına transferde etmiş oldu. Başka bir ifade ile imaj transferi gerçekleşmiş oldu. Marka ve ünlü uyuşması ile Mavi’nin bilinirliği arttı ve markadan daha fazla söz edilir oldu. Mavi’nin müşteri sayısı ve pazar payı oldukça genişledi. Mavi’nin bu şekilde başarı yakalamasında Mavi ekibinin digital medyayı etkili kullanıp sosyal ağlarda aktif olmasının da payı büyüktür. Twitter, Facebook, İnstagram vb. sosyal ağları etkili kullanıp, hedef kitlesi ile birebir iletişime geçmeleri de burada önemli diğer bir noktadır. 2014 yılında ise Mavi’nin marka yüzü oyuncu Serenay Sarıkaya olmuştur. Markanın bu seçimi ile pazarlama ve iletişim çalışmalarında Özgürlük, coolluk, gençlik, hareketlilik ve rahatlık kavramlarını uygulamaya devam edeceği anlaşılmaktadır.
 48. 48. 48 Mavi Jeans SWOT analizine bakıldığında Güçlü yanları ; Türkiye’den çıkan ilk denim markalarından biri olması. Mavi Jeans’in yurt içinde marka bilinirliğinin yüksek olması. Bu topraklardan çıkan ve global anlamda önemli başarılar elde eden bir marka olması. Modayı ve trendleri ürünlerine çabuk adepte eden bir marka olması gibi kavramlar gösterilebilir. Zayıf yanları ; Denimin anavatanı olarak kabul edilen Amerika dışında bir ülkeden çıkmış olması. Özellikle yurt dışında yüksek sayıda mağazaya ulaşamamış oması. Çok yüksek olmayan kalitesi gibi unsurlar gösterilmektedir. Fırsatlar ; Levi’s gibi köklü bir markanın eski gücünde olmaması. Genç nüfus sayısının giderek artması. İnsanlarda popüler markalı ürünlerin kullanımının oldukça artması gösterilebilir. Tehditler ; Pull&Bear, Bershka, Colins gibi markaların pazar payının giderek artması. Tekstil sektöründe rekabetin büyük olması ve sektörün krizlerden çabuk etkilenmesi. Çoğu ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ile beraber tüketicilerin alım gücünün giderek azalması gibi özellikler gösterilebilir.
 49. 49. 49 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Pazarlama anlayışının üretim ve satış odaklı önceki dönemlerinden, müşteri memnuniyetini baz alan, odağına aslında insanı koyan ve artık duygu, his, algı gibi kavramların pazarlamacılar için son derece önemli olduğu bir döneme girilmiştir. Piyasalarda yaşanan rekabet, birbirine oldukça benzeyen ürün ve hizmetlerin olması, pazarda söz sahibi olmak için artık uygun fiyat uygulamaktan daha fazla bir şeylerin ortaya konması gereği ile şirketler ürün ve hizmetlerini farklılaştırmaları gerektiğini anlamışlardır. Bu farklılaşmaya ise markalarına kimlik, kişilik, imaj gibi kavramlar yükleyerek tüketiciyle olan iletişimini, bağını güçlendirme yoluna gitmişlerdir. Marka kimliği markaya ait çok sayıda öğeyi bünyesinde barındırarak (konumlandırma, markanın adı, ikonu, logosu, konumlandırması, mesajı, deneyimi vb.) fonksiyonel ve duygusal değerler oluşturmaktadır. Özellikle markalara insani özellikler yükleyerek oluşturulan marka kişilikleri ile tüketicilerle çok özel bağlar oluşturulmaktadır. Tüketicilerin ya kendi karakterleri gibi ya da olmak istediği karakterlerdeki markaları seçme ihtimali daha yüksek olmaktadır. Bunu gerek pazarlaması ile gerekse de iletişimi ile doğru kullanan markalar oldukça yüksek marka sadakati oranına ulaşmaktadır. Pazarlama ve marka yöneticilerinin belki de en önem verdikleri konu yönettikleri markaların tüketicilerin zihninde nerede konumlandığını ve nasıl algılandığını bilmektir. Bu kısım aslında işin özünü oluşturmaktadır. Doğru bir konumlandırma o kadar değerlidir ki, şirketin tüm pazarlama faaliyetleri hep bu seçilen konumlandırma paralelinde gitmektedir. Konumlandırma ile marka hedef kitlesine aslında en basit, en kestirme yoldan ulaşmaktadır. Hedef kitlesinin zihninde istediği şekilde algılanmaktadır. Konumlandırma kavramı, şirketin pazarlama kararlarında oldukça kritik yerde durmaktadır. Yani yanlış seçilmiş bir konumlandırma o marka için hem zaman, hem para, hem de önemli ölçüde itibar kaybına sebep olmaktadır. Markalar ürün ve hizmetlerini konumlandırırken uygun pazarı seçip, pazarı bölümlere ayırıp, bu bölümlere ayırdıkları yerdeki hedef kitlelerine en iyi şekilde ulaşmayı hedeflemektedirler.
 50. 50. 50 Konumlandırma müşteride sadakati artırıp, tüketicinin algılarına yön verir, markanın yeni pazarlara girmesini kolaylaştırıcı etkide bulunur ve dolayısı ile karlılığı artırır. Bugüne kadar görülmüştür ki konumlandırmasını doğru belirleyip, marka kimliğinden ve kişiliğinden uzaklaşmayıp bunu istikrarlı bir şekilde sürdüren markalar kolay kolay başarısız olmamışlardır. Doğru konumlandırma yapıp bunu pazarlama faaliyetlerine taşımış markalar kısa sürede rakiplerinden sıyrılıp tüketicinin gözünde farklı bir yere ulaşmaktadırlar. Bu tip markaların marka bilinirliği, marka değeri oldukça yüksektir. Müşterilerine kattığı değerler oldukça fazladır dolayısı ile marka sadakati de gelişmiştir. Çalışmanın son bölümlerinde tam da buna benzer özellikler taşıyan Mavi Jeans markası ele alınmış ve marka konumlandırma çalışması incelenmiştir. Denim markası olarak Levi’s’ın Amerika’dan çıkmış olması nedeniyle, denim denilince akla hep Amerika gelmektedir. Bu sebeple Türkiye’den çıkan denim markalarında markanın isminden yaptıkları iletişimine kadar genellikle Amerika’ya benzeme çabası hakimdir. Fakat Mavi Jeans daha farklı bir yolu seçerek Türkçe ve İngilizce kelimelerden bir marka ismi belirleyip Akdenizli bir marka ruhu ile hareket etmiştir. Özgürlük, coolluk, gençlik, hareketlilik ve rahatlık gibi kavramların marka için oldukça önemli olduğu görülmektedir. Mavi Jean’s bu özellikleri sayesinde sağlam bir marka kişiliği de oluşturmuştur. Marka kişiliği olarak, heyecan verici kategorisinde bulunmaktadır. Bu da markaya genç, özgür, heyecanlı ve yenilikçi bir ruh katmaktadır. Mavi Jeans’in temel konumlandırması ; bulunduğu kültürle uyumlu, global bir moda markası olarak görünmektedir. Mavi Jeans özellikle ürünlerini sunduğu ülkelerdeki insanların bedenlerine en uygun olan denimleri üretmektedir. Bununla beraber Mavi’yi tercih edenlerin kendilerini genç, rahat ve özellikle özgür hissetmelerini sağlamak markanın üzerinde durduğu bir konu olarak sıkça görülmektedir. Markanın bu fiziksel ve duygusal faydaları güzel bir şekilde harmanladığı söylenilebilir. Markanın tüm pazarlama ve iletişim çalışmalarında üzerinde durduğu diğer bir konuda Türkiye’den dünyaya açılan ilk moda markası olma başarısını vurgulayıp, global anlamda her geçen gün daha fazla marka bilinirliğine ulaşma çabalarıdır.
 51. 51. 51 Mavi Jeans hazırda olan tüketicinin ezbere bildiği bir imaj yerine, kolay olmayan bir yol seçmiştir. Özünde kendi değerleri ile oluşturduğu, modayı ve yenilikleri yakından takip eden ülkemizdeki başarıları ile yetinmeyip bu topraklardan çıkıp yurtdışında da bilinip, tercih edilen bir markaya dönüşmesi en büyük başarısıdır. Tüm bu başarıların altında yatan en önemli etken ise Mavi Jeans’in doğru bir biçimde uyguladığı konumlandırma ve pazarlama faaliyetleri olduğu görülmektedir. Öneriler; Mavi Jeans markası konumlandırması ile her ne kadar yurt dışında oldukça başarılı işlere imza atsa da , bu durumdan daha fazla yararlanması gerekir. Diğer bir deyişle bu durum tüketicilerin zihninde daha fazla yer kaplamalıdır. Küresel pazardaki başarıları, yerel pazarda da iyi bir iletişimle pazarlanır ise markanın değeri daha da artabilir. Edinilen gözlemlerde ürün kalitesinin çok üst seviyelerde olmadığı görülmektedir. Marka hedeflediği yerlere ulaşmasında ürün kalitesini artırıp, algılatabilir ise başarısını daha da artırabilir. Yurt dışı olarak bakıldığında ise yapılacak kampanyalarda, artık dünya da popülerliği daha fazla olan starlar ile anlaşmalar yapılabilir. İlk etapta yüksek rakamlar verilse de bunun markanın bilinirliğine katkısı ve satışlara etkisi kesinle çok daha fazla olabilir.
 52. 52. 52 KAYNAKÇA Kitaplar Aaker, D., 2009. Güçlü markalar yaratmak. Erdem D. (Çev.), İstanbul: Mediacat Yayınları. Aaker, D., 1996. Building strong brands. New York: The Free Press A Division of Simon & Schuster Inc. pp .9-71 Aaker, D., Shansby, J.G., 1982. Positioning your product, New York: Business Horizons, pp. 56–62. Akın ,M., 2007. Tüketici temelli marka değeri kavramı. İstanbul: Nobel Yayınları, s.39. Altun, Ş. & Sarıoğlu, C., 2006. Türk popüler tarihinde ilkler, 2. Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları, s. 296 Ar, A. A., 2004. Marka ve marka stratejileri. 3.baskı. Ankara: Detay Yayıncılık. Becer, E., 1999. İletişim ve grafik tasarım. 2.Baskı, İstanbul: Dost Kitabevi Yayınları Belch, George E., 2004.Michale, B., Advertising and promotion an integrated marketing communications perspective, Boston: McGraw-Hill, p.52 Borça, G., 2012. Pazarlama reçeteleri. İstanbul: MediaCat Yayınları, s.68-69. Borça, G., 2009. Marka ve yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın, ss.81-105- 106-107. Çalışlar, İ., 2001. Yenibosna’dan yeni york’a bir marka mavi, İstanbul : Mavi Jeans Yayınları, ss. 151-154-155. Dell I. H., Roger J.B. and Kenneth A., C., 2004. Consumer behavior, 1st ed. NewYork : McGraw Hill, p. 340. Elitok, B., 2003. Hadi markalaşalım. İstanbul: Sistem yayıncılık.
 53. 53. 53 Franzen, G., 2002. Reklamın marka değerine etkisi, Çeviren: Fevzi Yalım, İstanbul: Mediacat Kitapları, s.109 Hooley, G., J., Saunders, J., and Piercy, N., 1998, Marketing strategy and competitive positioning, prentice hall europe. London: s.436 Jobber, D., 2003. Principles and practice of marketing. 4th edition. New York: Mc Graw – Hill Higher Ed., p.225 Keller, K., L., 2008. Strategic brand management: building, measuring and managing brand equity. Third edition. Keller K., L., 1998. Strategic brand management. New Jersey: Prentice- Hall. Kotler, P., 2009. Kotler ve pazarlama. A. O. Acar (Çev.), İstanbul: Lifecycle yayıncılık. s.73. Kotler, P., 1999. Kotler ve pazarlama., A. Özyağcılar (Çev.), İstanbul: Sistem yayıncılık. Kotler, P. & Armstrong, G., 1991. Principles of marketing, prentice hall international. Fifth Edition, p.236 Kotler, P. & Armstrong, G., 1987. Marketing an introduction. Prentice Hall. s.221 Mucuk, İ., 2002. Pazarlama ilkeleri. 13.basım. İstanbul: Türkmen Kitabevi. Odabaşı, Y., 1999. Pazarlama iletişimi yönetimi. 3.Baskı. İstanbul: Mediacat Kitapları. Palmer, A., 2004. Introduction to marketing. Oxford University Press Peters, T., 2006. Kendinizi markalaştırmanın 50 Yolu. İstanbul: Pegasus Yayıncılık. Çev. Esra Makara. Tek,Ö.B., Özgül, E. 2005. Modern pazarlama ilkeleri, İzmir: Birleşik matbaacılık. Trout, J., & Steve R., 1999. Yeni konumlandırma; dünyanın bir numaralı iş stratejisindeki en son gelişmeler. A. Gürsel (Çev.), İstanbul: Profilo Dağıtım.
 54. 54. 54 Trout, J., Ries A., 1988. Positioning: The battle for your mind . Mc Graw Hill. p.5 Upshaw, L., B., 1995. Building brand identity: A strategy for success in a hostile market place. John Wileyand Sons Inc. Uztuğ, F., 2003. Markan kadar konuş. Üçüncü Baskı. İstanbul. Mediacat Kitapları
 55. 55. 55 Süreli Yayınlar Brooksbank, R., 1994. The anatomy of marketing positioning strategy. Marketing Intelligence and Planning. 12 (4), pp.10-14. Eser, Z., 2007. Nostaljinin pazar bölümleme değişkeni olarak kullanılması üzerine kavramsal bir çalışma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (1), ss. 115-130. Jacobson, R. and Aaker, D., 1987. The stratgic role of product quality. Journal of Marketing. 51 (5), pp. 31-44. Keller, Kevin L., & Kasum L. A., 2004. Understanding retail branding: Conceptual İnsights and research priorities. Journal of Retailing. 80 (4), pp. 31-342. Keller, K.L., 1993. Conceptualizing, measuring and managing customer-Based brand equity. Journal of Marketing. 57 (4), pp. 1–22. Marsden, P., 2002. Brand positioning: meme’s the Word. Marketing Intelligence and Planning. 20 (5), pp: 307-312 . Öztürk, S.A., 2002. Tüketicilere yönelik satış tutundurma faaliyetleri. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Pazarlama Dergisi. 35 Pektaş, H., 1993. Basın İlanlarında Grafik Tasarım ve Loyout. H.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi 5 Rojas M., 2004. The ford brand personality in chile. Corporate Reputation Review. 7 (3), pp. 232-251. Smith, W., R., 1956. Product differentation and market segmentation as alternative marketing strategies. The Journal of Marketing. 21 (1), pp. 3–8. Torlak, Ö. ve Özdemir, G., 2005. Markanın algılanan sembolik boyutları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 23 (1), s. 225- 239.
 56. 56. 56 Üner, M.M. ve Alkibay, S., 2001. Algılama haritaları: Departmanlı mağazalar üzerine ampirik bir araştırma. Gazi Üniversitesi G.G.B.F. Dergisi. 3, ss. 79-110.. Yeniçeri, T. Ve Akturan, U., 2008. Marka yayma stratejisinin başarısını farklı Değerlendiren tüketicilerin marka imajı ve risk algılamaları açısından farklılaştırıp farklılaştıramadığının belirlenmesi. Öneri Dergisi. 8 (29), ss. 83-94. ZEITHAML, V. 1988, “Consumer perception of price, quality and value: ameans-end model and synthesis of the evidence”, Journal of Marketing, Vol.52, s.2-22.
 57. 57. 57 Diğer yayınlar Altınışık, U., 2005. Marka Değeri Yaratmada Reklamın Rolü. Marketing Türkiye Dergisi. www.marketingturkiye.com/sf=BilgiBankasi/Detay&no=163. (14.10.2005). Barış, G., (2012). Pazarlama yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları Beyazfikir 2011. www.beyazfikir.com (2011) BİM, 2014. www.bim.com.tr/hakkimizda/bim-anlayisi.html (09.12.2014). Borça G., 2004. www.marketing turkiye .com (15.10.2005). Cengiz, B., (2006). Tüketici davranışları açısından stratejik pazar konumlandırması ve piyale konumlandırma çalışmalarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE. Chiu, Y., K., Lin, C.,Y., W., L., L., 2009. The affect transfer effect on Spokescharacters, pp. 386-398. Denim Kumaşlar ve Denim Giysiler Üzerine Kısa Bilgiler ile 2010 Yılı Tahminleri, 2010. http://www.itkib.org.tr/ihracat/DisTicaretBilgileri/raporlar/dosyalar/DENIM RAPOR 2005 KAPAKLI.pdf. ss.1-23 (25.02.2010). Dexigner, 2014. internet sitesi http://www.dexigner.com/tasarim_haberleri/1530.htm Elden, M., (1996). Reklam kampanyalarında konumlandırma ve stratejik önemi. Doktara Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi SBE. Er, D., (2009). Hazır giyim sektöründe marka konumlandırma; Bir örnek uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE. Focus, 2010. Acı ve ölümle biten yolculuk..., http://www.focusdergisi.com.tr/kultur/00363/’den indirme yapıldı. (03.03.2010) İTO 2010. Denim Ürün Tanıtım Dosyası, http:/www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1- 25.pdf. ss. 1-14. (25.02.2010).
 58. 58. 58 Kadınlar klübü 2010. www.kadinlarklübü.com.tr Mavi Jeans, 2014. internet sitesi www.mavi.com (03.12.2014) Mavi Jeans, 2014. İnternet sitesi hakkında kısmı (http://www.mavi.com/service/about). (03.12.2014) MEGEP, 2006. 12–16 Yaş Erkek Jean Pantolon Kalıbı, Giyim Üretim Teknolojisi, http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/giyim/moduller/12- 16yas_erkek_jean_pantolon_kalibi.pdf. (12.03.2006). Ntvmsnbc, 2010, “Mavi Jeans Oliviero Toscani ile Anlaştı”, 2010, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/408122.asp#storyContinues. Özaslan, N., (2007). İşletmelerde marka konumlandırma, tüketicilerin marka algılamaları ve süt ürünleri sektörüne yönelik bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE. Öztürk, T., (2010). Türk tekstil firmalarının yurtdışı pazarlarına yönelik markalaşma süreci ve ilgili pazarlama faaliyetleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Öymen, G., 2014. St. Marka İletişi ve St. Marka Yönetimi Ders Sunumları. TDK., 2010. http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=denim&ayn=tam’den (01.03.2010). TDK., 2010. http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=kot&ayn=tam (01.03.2010). Tokuçoğlu, T., (2008). Algılama haritalarının hazırlanmasında çok boyutlu ölçekleme yöntemi, Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi SBE. Tüm gazeteler, Kotta Yeni Efsane Türkler. 2010. http://www.tumgazeteler.com/?a=867012, (09.03.2010). Yeşiltaş, E., (2008). Moda sektöründe marka kimliği, tüketici algısı ve mavi jeans örneği. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi SBE.
 59. 59. 59 Zaman gazetesi internet sitesi, 2014. (http://www.zaman.com.tr/ekonomi ). (21.05.2014). Wallenklint, J., (1998). Brand personality - Brand personality as a way of developing and maintaining swedish brands. Master’s. Thesis Lulea Tekniska Universitet.
 60. 60. 60

×