Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Мирјана Смрекар-Станковић       Соња ЦветковићПРИРУЧНИК       ЗА УЧИТЕЉЕ   уз уџбеник музичке културе   ...
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК     проф. др Бошко Влаховић         РЕЦЕНЗЕНТИ        мр Миомирa Динић   ...
САДРЖАЈ1. Какав смо уџбеник желели ......................................................       62. Какав вам приру...
4
Поштовани,   Уџбеник „Музичка сликовница” музичке културе, за први разредосновне школе, конципиран је као савремен уџбе...
1. КАКАВ СМО УЏБЕНИК ЖЕЛЕЛИ    Приликом писања уџбеника за музичку културу за 1. разредосновне школе Музичка сликовниц...
2. КАКАВ ВАМ ПРИРУЧНИК НУДИМО     Приручник који је пред Вама требало би схватити као спонуизмеђу захтева Наставног пл...
3. МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ПРВИ РАЗРЕД           (Извод из програма)Циљеви и задаци    Циљеви  •  развијање  ...
САДРЖАЈ ПРОГРАМАИзвођење музикеа) Певање:  •  Певање песама (учење по слуху) различитог садржаја и    расположења, тр...
Слушање музике   • Слушање вокално-инструменталних композиција за децу и    кратких инструменталних композиција раз...
стицање потребе за самосталним упознавањем музичких дела изобласти народног и уметничког стваралаштва.     Савладавање...
Препоруке за остваривање програма у првом разредуСлушање музикеСлушањем музике остварују се следећи задаци:  • стицање ис...
•  клавир – клавирист;  •  виолина – виолинист;  •  труба – трубач;  •  хармоника – хармоникаш;  •  бубањ – бубња...
преносе неопходни елементи, који чине основу музичке писмености изнања, а у функцији су бољег разумевања музике.    Ос...
4. Ситна је киша падала  5. Под оном  6. Ја посејах лан  7. Зетско коло  8. Песма у колу  9. Бела овца  10. Имам кућ...
8. Охо-хо – М. Петров    9. Мали плес – М. Петров    10. Врабац – М. Петров    11. Ко пре до мене – З. Васиљев...
3.  Ј. Маринковић – Ђаци добре воље  4.  Народна – Разгранала грана јоргована  5.  Ој, Бадњаче, Бадњаче  6.  ...
8. Ој Овчаре    9. Б. Дугић – Чаробна фрула (избор)    10. На Божић    11. Народна из Белгије - Нек свуд љубав...
Страни композитори  1. Ж. Б. Лили – Док месец сја  2. Ј. Брамс – Успаванка  3. П. И. Чајковски – Марш дрвених војника и...
Поштована колегенице!    Поштовани колега!     Пре него што пређемо на приказ могуће реализације часовасматрамо по...
Наравно да мала помоћ није никада на одмет, али само каоиницирајући фактор. У приручнику који Вам нудимо, то неће изостати...
МУЗИЧКА МАПА Ред. бр.                         Коментар 1.   Упознавање са уџбеником    „Иде...
7.  Обнављање градива   Слушање музике        – препознавање слушаних         примера, повезивање са с...
14.  „Пада снежак”, П. Коруновић          – обрада песме по слуху    Слушање музике    „Дванаест месеци”,...
22.  „На крај села жута кућа”, народна песма          – обрада песме по слуху   Слушање музике      – пр...
30.  Музичка игра    „Рибар”, В. Томерлин        – обрада песме по слуху        – обрада музичке игре ...
1. час      Музичка игра: „Иде маца поред тебе”  Слушање музике: „Све је пошло наопачке”, М. Илић Бели1. активност...
објашњавати шта треба радити, а касније, када ученици савладајуазбуку и почетно читање и писање, кратки дијалози јунака Ла...
2. час      Обрада бројалица: „Мачка”, „Ен, тен, тини”         Музички инструмент – штапићи     Слушање ...
•  Учитељ/учитељица објашњава да два дрвена штапића којима     су свирали јесу музички инструмент који се зову штап...
часова слушали са задатком да ученици препознају како се зовеслушани пример. Када ученици препознају слушани пример,проком...
•  Ученици могу ову активност да раде самостално или у групи.     Имајући у виду да су још мали можда је боље да раде...
3. активностСлушање музике: „Магарац”, Камиј Сен Санс    Ученици у овој активности имају задатак да препознају коју је...
Руке две и десет прста имам, имам ја. Учитељ/учитељица показујеруке и прсте ученицима.Ево их горе, ево их доле, хоп на рам...
Учитељ/учитељица саопштава и исписује назив композиције и имекомпозитора на табли.6. час      Обрада бројалице: „Ушо ...
ученик/ученица пева соло, а цео разред пева рефрен. После извођењакомпозиције учитељ/учитељица поставља питање како су пев...
речи песме, ученици треба да се разбеже. Ученик/ученица кога ухватичувар, добија улогу чувара.8. час     Обрада песме ...
слушани пример обавезно питати на основу којих музичких елеменатасу препознали слушани пример. Ову активност ученици могу ...
10. час   Обрада песме по слуху: „Зец копа репу”, З. М. Васиљевић            Слушање музике:       „У...
Група тј. ученици подељени у групе чине заправо прве кораке утимском раду. Оформити неколико група са највише шест ученика...
12. час Слушање музике: „Медведова женидба”, Ламбра Димитријевић     Обрада бројалице: „Бумбари се састали”1. активно...
13. час     Слушање музике: „Док месец сја”, Жан Батист Лили       Обрада песме по слуху: „Јеж”, народна песма1...
14. час     Обрада песме по слуху: „Пада снежак”, П. Коруновић     Слушање музике: „Дванаест месеци”, М. Илић Бе...
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Prirucnik muzicko 1. razred
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×
Próxima SlideShare
Arapski Brojevi
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

1

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Prirucnik muzicko 1. razred

Descargar para leer sin conexión

Prirucnik muzicko 1. razred

 1. 1. Мирјана Смрекар-Станковић Соња ЦветковићПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ уз уџбеник музичке културе „Музичка сликовница” за први разред основне школе 1
 2. 2. ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК проф. др Бошко Влаховић РЕЦЕНЗЕНТИ мр Миомирa Динић др Раденко Круљ Валентина Динић Јелена Коблишка ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Маријана Милошевић КОРИЦЕ Драшко Тубић КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА И СЛОГ Ангелина Мраковић ИЗДАВАЧ Едука доо, Београд ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 тел./факс: 011/2629 903, 3287 277, 3286 443 e-mail: eduka@sbb.co.yu ШТАМПА „Ротографика”, Суботица2
 3. 3. САДРЖАЈ1. Какав смо уџбеник желели ...................................................... 62. Какав вам приручник нудимо .................................................. 73. Извод из званичног Наставног плана и програма ................. 84. Начин остваривања програма .................................................. 105. Музичка мапа ............................................................................ 226. Обрада по часовима .................................................................. 277. Обнављање градива .................................................................. 65 3
 4. 4. 4
 5. 5. Поштовани, Уџбеник „Музичка сликовница” музичке културе, за први разредосновне школе, конципиран је као савремен уџбеник који ће промовисатиживотни оптимизам, развијати љубав према овом предмету и мотивисатиученике да слободно задовољавају своје потребе за певањем, свирањем,слушањем музике и уметношћу уопште. Замишљен је као књига која ће на једноставан и разумљив начиномогућити ученицима да усвоје наставне садржаје предвиђене Наставнимпланом и програмом, без непотребног теоретисања на начин близак иразумљив ученицима овог узраста . Ученици се овим уџбеником стављају у активан однос преманаставном градиву. Од њих се тражи да: тактирају, певају, допуњавају,играју, слушају, мисле, цртају, да уоче и препознају емоције које побуђујудело. Уџбеник и приручник учитељицама и учитељима треба да олакша рад.Надамо се и верујемо да се уместо часа музичке културе, као што се честодешава, више неће држати час математике или српског језика зато штоучитељ/учитељица нема текст или нотни запис песме, нема објашњење игреили дело предвиђено за слушање. Овим уџбеником и приручником дато је све што је неопходно заизвођење наставе музичке културе у првом разреду основне школе. Дате сунаставне јединице од 1. до 36. на нивоу оперативног плана, дати су текстовипесама, нотни записи песама и музика за слушање (дато на CD-у који пратиуџбеник „Музичка сликовница”). Остављено је и довољно простора за ликовно изражавање ученика. Приручником смо дали и наше виђење појединих наставних јединица.Нека Вам послужи као могући начин за реализацију часа а никако као јединомогуће решење. На Вама је да процените и изаберете. Ауторке 5
 6. 6. 1. КАКАВ СМО УЏБЕНИК ЖЕЛЕЛИ Приликом писања уџбеника за музичку културу за 1. разредосновне школе Музичка сликовница руководили смо се следећим: • да у потпуности поштујемо све програмске захтеве; • да уџбеник својом садржином и формом привлачи ученике и позива их на дружење; • да ликови Марије и Лазара у Музичкој сликовници буду вршњаци ваших и наших ученика. На почетку уџбеника смо их представили речима и сликом. Искрено се надамо да ће их ученици заволети и заједно са њима уживати у уџбенику. • да ученицима уџбеник повремено послужи и као радна свеска у којој ће решавати музичке задатке или исказивати импресије у вези са слушаном музиком речима или илустрацијом. • да уџбеник буде конципиран као стрип. За ову форму определили смо се због узраста ученика. Желели смо да уџбеник буде интересантан ученицима и да прве контакте са овим предметом доживе на њима близак, непосредан начин. Уџбеник обилује мноштвом дијалога уз чију помоћ смо обрадили различите музичке појмове. Пошли смо од претпоставке да деца воле стрип и да ће преко њега лакше и природније усвојити основне музичке појмове. • да садржаји у уџбенику буду усмерени на развој интелектуалних, психофизичких, когнитивно–конативних и социјално–афективних сфера личности деце овог узраста, што су и програмски захтеви овог наставног предмета. Подсећамо Вас да све што треба из музичке културе, урадитена часовима. Давање домаћих задатака из овог предмета немапедагошку оправданост, уосталом то потенцира и План и програмовог предмета. Уџбеник који смо понудили ученицима настао је на темељувишегодишњег искуства аутора и сугестија великог броја колега исарадника које смо током рада на уџбенику консултовали. Користимо ову прилику да се свима топло и срдачнозахвалимо на пруженој помоћи.6
 7. 7. 2. КАКАВ ВАМ ПРИРУЧНИК НУДИМО Приручник који је пред Вама требало би схватити као спонуизмеђу захтева Наставног плана и програма и онога шта је ученицимапонуђено у уџбенику. Препоруке које дајемо у приручнику никако не треба схватитикао обавезу и једину могућност. Не желимо да својим предлозимареметимо Вашу замисао и креативност у раду, напротив. Поштована колегинице/колега молимо Вас да приручниксхватите искључиво као добру намеру аутора да Вам се понуди јошједан могући приступ у обради одређеног наставног садржаја. Да лићете се ви определити за наше предлоге искључиво је Ваше право. Искрено бисмо се радовали и били бисмо Вам веома захвалнида нам се у току коришћења уџбеника и приручника јавите иобавестите нас о његовим добрим и лошим странама. Тако ћемо, узВашу помоћ, моћи да их учинимо бољим, а на опште добро нашихученика. На почетку приручника дали смо неку врсту мапе која садржисве наставне јединице (од 1. до 36. часа) са најкраћом садржином часаи простором за ваш коментар. Надамо се да ће Вам бити корисни ураду са Вашим ученицима. За сваки час (наставну јединицу) дали смо најважнија инајкраћа упутства за његову реализацију, свесни чињенице да билокакво моделовање није препоручљиво. Још једном понављамо да Вас наше сугестије и предлози ни уком случају не обавезују, схватите их само као могућност и идеје, аувек је најбоље да Ви будете креатори часова. 7
 8. 8. 3. МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ПРВИ РАЗРЕД (Извод из програма)Циљеви и задаци Циљеви • развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; • оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; • развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свог и других народа. Задаци • неговање способности извођења музике (певање/свирање); • стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука; • подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање звука); • упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа; • развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша); • упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.Садржаје музичке културе чине активности: извођење (певање/свирање), слушање и стварање музике.ПРВИ РАЗРЕД Оперативни задаци Ученици треба да: • певају песме по слуху; • слушају вредна дела уметничке и народне музике; • свирају на дечјим музичким инструментима; • изводе дечје, народне и уметничке игре.8
 9. 9. САДРЖАЈ ПРОГРАМАИзвођење музикеа) Певање: • Певање песама (учење по слуху) различитог садржаја и расположења, традиционалне и уметничке музике, које су примерене гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја песама са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици и школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње...); • Певање и извођење музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре); • Певање једноставних модела и наменских песама као звучна припрема за поставку музичке писмености.б) Свирање: • Поступно упознавање музичких ритмичких дечјих инструмената и начина свирања на њима (штапићи, бубањ, звечке, триангл, чинели, даире). • Прављење дечјих инструмената. • Аудитивно разликовање дечјих инструмената по боји звука. • Развијање ритмичког пулса и ритма свирањем пратње за бројалице и песме на различитим изворима звука (тело, предмети, ритмички дечји инструменти). • На основу искуства у извођењу музике, препознати: звуке које ствара глас (говор – певање), степене јачине звука (гласно – тихо), различита темпа (брз – спор), трајање (кратак – дуг), песму на основу карактеристичног одломка мелодије, начина на које песма учествује у породичном живиту (породична славља и празници). 9
 10. 10. Слушање музике • Слушање вокално-инструменталних композиција за децу и кратких инструменталних композиција различитог садржаја и расположења, као и музичких прича; • Слушање народних песама и игара. У слушаним примерима делима разликовати: специфичнезвуке из окружења, људске гласове (женски, мушки, дечји), музичкеинструменте, степене јачине звука (гласно – тихо), различита темпа(брз – спор), трајање (кратак – дуг). Оспособљавати ученике дапрепознају композиције које су раније слушали, а на основукарактеристичног одломка.Стварање музике • Опонашање звукова из непосредне околине, спонтаном или договореном импровизацијом (звуци у кући, звуци града, звуци у природи...) • Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне пратње за бројалице, песме, приче, стихове, музичке игре, користећи при том различите изворе звука (глас, тело, ритмички музички инструменти). • Смишљање малих ритмичких целина помоћу различитих извора звука (говором, изговарањем група гласова, различитим предметима, дечјим инструментима). • Састављање малих музичких игара уз покрет. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА Настава музичке културе у основној школи, својимсадржајима и активностима значајно доприноси целокупном развојуученика. Код ученика се развија љубав према музичкој уметности исмисао за лепо и узвишено, потпомаже његов свестрани развој,оплемењује га и улепшава му живот. Током наставе у виду осмишљених активности, омогућава серазвијање способности изражавања звучним средствима (гласом илиинструментом), упознавање вредних дела музичке уметности и10
 11. 11. стицање потребе за самосталним упознавањем музичких дела изобласти народног и уметничког стваралаштва. Савладавањем музичке писмености и развијањем укуса,оспособљавамо ученике да активно учествују у музичком животу својеоколине. Настава музичке културе остварује се међусобнимпрожимањем следећих музичких активности:– певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичкихструктура, музичког писма и интонације;– слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичкекултуре;– активности у музичком стваралаштву. У разредној настави певање и свирање остварује се по слуху,опонашањем демонстрације учитеља/учитељице, или уз помоћразличитих звучних и визуелних помагала (цртежа, односно некихдоговорених знакова с ученицима). Упознавање музичког писмазапочиње у трећем разреду и протеже се до краја основног школовања.Усвајањем вештине читања нота омогућава се ученицима лакше итачније певање једноставних мелодија, као и активно стицањеинформација о свирању појединих инструмената. Пожељно јеповезивање музичких садржаја са садржајима осталих наставнихпредмета уколико је то могуће остварити. Задаци наставе музичке културе у основној школи јесу: • поступност у усвајању народних и уметничких композиција различитих садржаја; • развијање извођачке вештине ученика и њихов стваралачки приступ певању/свирању; • развијање интелектуалних и моторичких способности ученика; • развијање и подстицање стваралачких могућности музичког изражавања ученика; • упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 11
 12. 12. Препоруке за остваривање програма у првом разредуСлушање музикеСлушањем музике остварују се следећи задаци: • стицање искуства у слушаном разликовању звучних боја (људски гласови, неки инструменти, звуци из животног окружења); • развијање меморије ученика; • навикавање ученика на пажљиво слушање музике (што је услов за квалитетно доживљавање музичких дела); • упознавање музичких дела уметничког и народног стваралаштва.Певање песама по слуху и увођење у основе музичке писмености • бројалице; • дечје песме; • игре с певањем.Усвајање музичког речника у вези са певањем (супротности): • дубоки тон и високи тон; • дужи и краћи тон; • гласно и тихо; • брзо и споро.Свирање • Поступно упознавање музичких дечјих инструмената и начин свирања појединог инструмента (штапићи, триангл, чинеле, бубањ, даире, звечке, металофон, ксилофон). • Прављење властитих дечјих инструмената. • Разликовање појединих инструмената слухом по боји звука и њихово различито комбиновање према избору ученика. • Извођење ритма појединих бројалица помоћу дечјих инструмената.Усвајање музичког речника у вези са свирањем (супротности): • певање – свирање; • хор – један певач;12
 13. 13. • клавир – клавирист; • виолина – виолинист; • труба – трубач; • хармоника – хармоникаш; • бубањ – бубњар.Музичко стваралаштво • Подстицање ученика на изражајније певање. • Обележавање појединих речи или фраза током извођења мелодије звуком неких инструмената, према избору ученика. • Опонашање звукова из околине, спонтано или договореном импровизацијом (звуци у кући, звуци града, звуци у природи). • Смишљање малих ритмичких целина остварених говором или спонтано изговорених група гласова. • Потпуно слободна звучна импровизација остварена рукама или ногама, односно дечјим инструментима. • Слободан, импровизован звучни разговор остварен једним од предходно наведених начина. • Мале, договором састављене музичке игре уз покрет.Дидактичко-методичка упутства Наставни предмет музичка култура треба код ученика даразвије естетски доживљај, машту, вештине, навике и стваралачкиимпулс. У основној школи настава музичке културе, заједно са другимнаставним предметима, утиче на свестрани развој личности детета ипредставља једну од важних дисциплина. Обавезни и препоручени садржаји овог наставног предметатреба да пруже знања и информације ученицима како би могли да сразумевањем и радошћу прате, разликују, доживљавају и процењујумузичке вредности Да би били реализовани циљеви првог циклуса основногобразовања и васпитања, као и задаци програма образовања иваспитања, потребно је обезбедити наставна средства у складу сважећим нормативима. Сазнајни процес у настави музичке културе заснива се надоживљавању музике кроз песму и слушање музике. Ученицима се 13
 14. 14. преносе неопходни елементи, који чине основу музичке писмености изнања, а у функцији су бољег разумевања музике. Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба дабуде активно учешће ученика на часу, а час музичке културе треба дабуде доживљај за ученике. Усвајање знања ученика зависи од добреорганизације часа, који мора бити добро планиран, осмишљен изанимљив. Настава треба да се одвија у ведрој и радној атмосфери.Различитим облицима рада, техникама и очигледним средствимаученицима се преносе знања и комбинују различите методе у настави.Према својим садржајима наставни програм се реализује у неколикоетапа. У првој етапи настава се своди на форме рада које највишеодговарају психофизичком развоју ученика. То су: бројалице, песме,музичке игре, слушање музике и свирање на дечјим ритмичкиминструментима. Домаће писмене задатке или писане тестове, контролнезадатке, реферате не треба задавати у оквиру овог предмета ни уједном разреду. Наставу треба увек повезивати са музичким животомдруштвене средине уз учествовање на такмичењима и музичкимприредбама. Садржај Музичке културе чине активности: • извођење музике (певање/свирање); • слушање музике; • стварање музике; • хорско и оркестарско музицирање. ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ Химне 1. Светосавска химна 2. Школска химна Народне песме 1. На крај села жута кућа 2. Јеж 3. Један ми је билбил14
 15. 15. 4. Ситна је киша падала 5. Под оном 6. Ја посејах лан 7. Зетско коло 8. Песма у колу 9. Бела овца 10. Имам кућу од ивова прућа 11. Киша пада 12. Ој, Бадњаче, Бадњаче 13. Помози нам вишњи БожеДечје песме 1. Чика Мрак – Р. Анђелковић 2. Зец коло води – Ст. Коруновић 3. Рачунање – В. Р. Ђерђевић 4. Рођенданска песма 5. Саобраћајац – Н. Хиба 6. Лепа Анка коло води 7. Пада снежак - Ст. Коруновић 8. Зечићи - Ст. Коруновић 9. Висибаба 10. Први снег – Б. Станчић 11. Јежева успаванка – Н. Вукомановић 12. Дете пева – П. Рамовш 13. Брате Иво – Непознати аутор 14. Авантуре малога Јују – П. Бергамо 15. Спавај сине сан те преварио 16. Престај, престај кишице 17. Зима – Д. МладеновићДидактичке игре 1. Рибар – Томерлин 2. Берем, берем грожђе 3. Јана шета 4. Возот иде – Ж. Пармаковски 5. Две ручице – запис према певању деце 6. Зец и репа – З. Васиљевић 7. Иде маца поред тебе – З. Васиљевић 15
 16. 16. 8. Охо-хо – М. Петров 9. Мали плес – М. Петров 10. Врабац – М. Петров 11. Ко пре до мене – З. Васиљевић 12. Плива патка преко Саве Бројалице 1. Мачка 2. Ишо меда у дућан 3. Бумбари 4. Ластавица 5. Лептир и цвет 6. Два се петла побише 7. Ко ко ко ко да 8. Дечак и птица Свирање на дечјим инструментима 1. Бубањ зове – Ст. Коруновић 2. Ен тен тини 3. Ишо меда у дућан 4. Плива патка преко Саве 5. Пишем, пишем петнаест Модели 1. До, до шта је то? 2. Коњ има четири ноге 3. Сол ми дај 4. Ми је у средини 5. Ми идемо преко поља Песме чији су ствараоци деца 1. Радни мрави – Дарко Живковић, Гаџин Хан 2. Љубавна песма – Марко Бацковић, Деспотовац 3. О слончету – Гордана Јовановић, Глогоњ 4. Другарство – Вера Којић, Нови Сад 5. Звезда – Марија Јаковљевић, Горњи Милановац Препоручене композиције за рад хорова 1. М. Башјански – Ој, јаворе, зелен боре 2. Д. Деспић – Скице из зоо-врта – Пада киша16
 17. 17. 3. Ј. Маринковић – Ђаци добре воље 4. Народна – Разгранала грана јоргована 5. Ој, Бадњаче, Бадњаче 6. Помози нам вишњи Боже 7. В. Илић – Коларићу Панићу 8. Мокрањац – Вавак 9. К. Бабић – За свако чудо – Коњски реп – Врабац 10. М. Шоуц – Сањалица Маца – Јесен 11. П. Озгијан – Свитац 12. Песма из Аустрије – Хајде да играмо 13. М. Живковић – Горо, горо, бршљанова 14. Државна химна 15. Светосавска химна 16. З. Вауда – Дечјој амбасади у Међашима – Птичји концерт 17. Непознат аутор - РођенданскаПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ Химне 1. Државна химна 2. Светосавска химна 3. Школска химна Народна музика 1. Кад те видим на сокаку 2. Копа цура виноград 3. Синоћ кад је пао мрак 4. Сремско коло 5. Влајна коло 6. Наполитанска песма Санта Лучија 7. Тупан ми тупа 17
 18. 18. 8. Ој Овчаре 9. Б. Дугић – Чаробна фрула (избор) 10. На Божић 11. Народна из Белгије - Нек свуд љубав сја Песме за децу 1. Непознат аутор - Рођенданска 2. С. Барић – Страшан лав 3. М. Илић Бели – На слово, на слово; Иза седам брда; Успаванка за Аћима; Јануарске звезде; Песма на слово М; Дванаест месеци; Здравица; Све је пошло наопачке. 4. А. Кораћ – Најлепша мама на свету; Ивин воз; Ал је леп овај свет; Радост Европе. 5. С. Рајичић – Пачићи 6. Б. Кобачевић – Пахуља 7. Н. Радуловић – Деца могу немогуће 8. Руска народна песма – Ево јелке 9. В. А. Моцарт – О, мају драги, дођи! Домаћи композитори 1. Л. Димитријевић – Медведова женидба 2. М. Милојевић – Муха и комарац 3. К. Станковић – српска национална песма (варијације на тему „Што се боре мисли моје”) 4. М. Тајчевић – балканска игра бр.2 5. Бакине приче (циклус дечјих композиција) – Н. Петин 6. Молитва – Ј. Маринковић 7. М. Топаловић – Свјати мученици - (песме за резање колача)18
 19. 19. Страни композитори 1. Ж. Б. Лили – Док месец сја 2. Ј. Брамс – Успаванка 3. П. И. Чајковски – Марш дрвених војника из збирке Дечји албум; Игра свирала; Кинески плес. 4. Камиј Сен-Санс – Карневал животиња (Кокошке и петлови, Магарци) 5. В. А. Моцарт – Абецеда 6. К. Орф – Скерцандо 7. Ф. Сор – Андантине ин Ре 8. Р. Шуман – Сањарење 9. А. Вивалди - Сањарење 10. Л. ван Бетовен – Песмица 11. Ј, С. Бах – Менует 12. Ј. Сибелијус – Интермецо из свите „Карелија” 13. Ф. Шопен – Валцер Дес-дур 14. Фахри Бећири – По вијне крусхљит (Долазе сватови) 15. Група „Екрипс” - Океан Филмска музика 1. Музика из филма Под морем – Мала сирена 19
 20. 20. Поштована колегенице! Поштовани колега! Пре него што пређемо на приказ могуће реализације часовасматрамо потребним да се подсетимо значаја и особености часовамузичке културе. Час музичке културе требало би да буде доживљај за ученике.Он ће то и бити ако ученицима омогућимо да активно учествује начасу. Усвајање знања од стране ученика зависи од добреоргнизације часа. Добра организација подразумева добро планиран,осмишљен, занимљив, инспиративан час, који ће се одвијати у ведрој ипријатној атмосфери. Потребно је применити разноврсне облике итехнике рада, одговарајућа наставна средства, комбиновати различитеметоде у настави примерене узрасту ученика. Поред остваривања образовних задатака, који су предвиђениНаставним планом и програмом, часови музичке културе садрженешто што часови других наставних области немају или много мањеимају. Рекло би се да је то извесна релаксирајућа компонента која, ите како позитивно делује на ученике у смислу освежења, опуштања иприпрема за часове који изискују већу мисаону активност ученика. Задатак учитеља/учитељице је да на сваком часу музичкекултуре има, пре свега, у виду програмске захтеве, али ништа мање иову другу улогу која доприноси успешности остваривања образовно–васпитних задатака из других наставних предмета. У даљем приказу часова намера аутора није да вам за свакичас предочавају (нуде) неку врсту писане припреме. Сматрамо тонепотребним и сувишним. Но, свакако ћемо код првих часова дати нешто шира идетаљнија објашњења тока извођења часа. Како се од првог часабудемо удаљавали, то ће изостати, а остаће само нека битна указивањана карактеристичне моменте у току и реализације часа. Стручна литертура коју Вам овом приликом нудимо, могла биВам бити од користи како бисте на основу личног искуства и уз њенупомоћ, час креирали по сопственој замисли. Не треба сметнути с умада је најбољи онај час око кога сте се ви лично намучили како да ганајбоље осмислите.20
 21. 21. Наравно да мала помоћ није никада на одмет, али само каоиницирајући фактор. У приручнику који Вам нудимо, то неће изостати. Препоручујемо Вам да у раду користите и следећу литературу:1. Мирјана Ивановић, Методика наставе музичког васпитања у основној школи, Нота, Књажевац, 1985.2. Мирјана Ивановић, Распевана школа, Нота, Књажевац,3. Драгољуб Шарковић, Дечије хорско певање, Стари град, друштво уметника, Београд, 1997.4. Миленко Живковић, Уметност хорског певања, Стари град, друштво уметника, Београд, 1997.5. Нада Ивановић, Методика наставе музичког васпитања, у припреми6. Томислав Братић, Речник музичких термина и ознака, Нота, Књажевац,7. Мр Љиљана Пантовић, Мр Весна Кршић-Секулић, Ми певамо интервале, Marcompany, Београд, 21
 22. 22. МУЗИЧКА МАПА Ред. бр. Коментар 1. Упознавање са уџбеником „Иде маца поред тебе”, народна песма – обрада песме по слуху – обрада музичке игре Слушање музике „Све је пошло наопачке”, М. Илић Бели 2. Обрада бројалице „Мачка”, бројалица „Ен, тен, тини”, бројалица Упознавање музичког инструмента – штапићи Слушање музике „На слово, на слово”, М. Илић Бели – илустрација слушане композиције 3. Звук – тон Обрада појмова кроз обраду песме по слуху „Звук – тон”, З. М. Васиљевић Ко пева на слици? Слушање музике Обнављање слушаних примера 4. „Коњ има чет’ри ноге”, З. М. Васиљевић – обрада песме по слуху Слушање музике „Магарац”, Камиј Сен Санс 5. „Две ручице”, дечја песма – обрада песме по слуху Слушање музике „Успаванка за Аћима”, М. Илић Бели 6. „Ушо медо у дућан”, бројалица – обрада бројалице – бубњић – прављење музичких инструмената Слушање музике Вокално-инструментална музика Уочавање начина извођења композиције (гласови и инструмент) „Другарство”, Миња Субота22
 23. 23. 7. Обнављање градива Слушање музике – препознавање слушаних примера, повезивање са сликом у уџбенику „Берем, берем грожђе”, народна песма из Срема – обрада музичке игре8. „Ситна је киша падала”, народна песма из Шумадије – обрада песме по слуху Обнављање градива Слушање музике – препознавање слушаних примера, повезивање са сликом у уџбенику9. Брзо – споро – обрада темпа Слушање музике „Сањарење”, Роберт Шуман „Валцер Дес-дур”, Фредерик Шопен – уочавање темпа у слушаним композицијама – повезивање са сликом у уџбенику „Кокода” – обрада бројалице10. „Зец копа репу”, З. М. Васиљевић – обрада песме по слуху Слушање музике „Успаванка за Аћима”, М. Илић Бели „Ивин воз”, А. Кораћ – илустрација слушане композиције11. Музички квиз, обнављање градива12. Слушање музике „Медведова женидба”, Ламбра Димитријевић „Бумбари се састали” – обрада бројалице13. Слушање музике „Док месец сја”, Жан Батист Лили „Јеж”, народна песма – обрада песме по слуху 23
 24. 24. 14. „Пада снежак”, П. Коруновић – обрада песме по слуху Слушање музике „Дванаест месеци”, М. Илић Бели 15. „Авантуре малога Јују”, П. Бергамо – обрада песме по слуху – илустрација песме – драматизација песме Слушање музике „Кокошке и петлови”, Камиј Сен Санс 16. Обнављање градива Слушање музике Сремско коло „Дошла ми бака”, народна песма – обрада музичке игре 17. Слушање музике „Радост Европе”, А. Кораћ – илустрација слушане композиције Музички квиз – препознавање слушаних и певаних композиција 18. „Ој, Бадњаче, Бадњаче”, народна песма – обрада песме по слуху Слушање музике „Тапан ми тупа” – илустрација слушане композиције 19. „Химна светом Сави” – обрада песме по слуху Слушање музике „Химна светом Сави” 20. Слушање музике „Јануарске звезде”, М. Илић Бели – илустрација слушане композиције „Брате Иво”, непознати аутор – обрада песме по слуху – музички инструмент (триангл) 21. Обнављање градива Певање обрађених песама Слушање музике – препознавање слушаних композиција24
 25. 25. 22. „На крај села жута кућа”, народна песма – обрада песме по слуху Слушање музике – препознавање слушаних композиција – повезивање слушаних композиција са сликом23. Музички разговор – музичка питање и музички одговор – дечје музичко стваралаштво импровизација ритмике на дечјим ритмичким инструментима24. „Ми идемо преко поља”, народна песма – обрада песме по слуху Слушање музике „Балканска игра бр. 2”, Марко Тајчевић – клавир25. „Висибаба”, В. Астраџиева – обрада песме по слуху Слушање музике „Најлепша мама на свету”, А. Кораћ – илустрација слушане композиција – честитка за Дан жена26. Музичка игра „Саобраћајац”, Н. Хиба – обрада песме по слуху27. „Плива патка преко Саве”, бројалица – обрада бројалице Слушање музике „Чаробна фрула”, Б. Дугић28. „Киша пада”, народна песма – обрада песме по слуху29. „Престај, престај, кишице”, народна песма – обрада песме по слуху „Ластавица”, бројалица – обрада бројалице Слушање музике – препознавање слушане композиције 25
 26. 26. 30. Музичка игра „Рибар”, В. Томерлин – обрада песме по слуху – обрада музичке игре Слушање музике „Кад те видим на сокаку” – илустрација слушане композиције 31. „Сол ми дај”, народна песма из Србије – обрада песме по слуху Слушање музике „Океан”, Екрипс – уочавање карактера, расположења композиције – илустрација слушане композиције 32. „Лептир и свет”, бројалица – обрада бројалице – доживљај тродела Слушање музике „Муха и комарац”, Милоје Милојевић – илустрација слушане композиције 33. Дечје музичко стваралаштво Музичка игра, Музички разговор 34. Слушање музике „Абецеда”, Волфганг Амадеус Моцарт – препознавање инструмента на коме је изведена слушана композиција – илустрација слушане композиције 35. Музика из филму „Мала сирена”, Под морем – илустрација слушане композиције 36. Обнављање градива Музички квиз26
 27. 27. 1. час Музичка игра: „Иде маца поред тебе” Слушање музике: „Све је пошло наопачке”, М. Илић Бели1. активностУпознавање са уџбеником. Ученици имају прилику да се упознају са ликовима изуџбеника и да се сами представе баш као и главни јунаци у књизи, такошто ће залепити своју слику у рам. Учитељ/учитељица ученицимаскреће пажњу на Лазарево питање у уџбенику: „Која је твоја омиљенапесма?“. Ученици ће имати прилику да отпевају своју омиљену песмусами или са друговима/другарицама из одељења.2. активностОбрада музичке игре „Иде маца поред тебе” Учитељ/учитељица пита ученике да ли знају игру „Иде мацапоред тебе”. Из искуства знамо да деца, обично, знају ту игру. Крозилустрације у књизи ученици ће се подсетити на ту игру. Обраду песме по слуху може учитељ/учитељица да ради наследећи начин:Обраду песме „Иде маца поред тебе” започети обрадом текста: • учитељ/учитељица изражајно чита текст песме показујући илустрације у уџбенику које подржавају текст песме; • учитељ/учитељица изражајно пева песму, са или без инструменталне пратње; • ученици заједно са учитељем/учитељицом певају песму; • учитељ/учитељица, поштујући динамичке ознаке, пева још једном песму, а ученици уочавају на који начин је песма отпевана динамички. Када су ученици у потпуности савладали песму,учитељ/учитељица предлаже ученицима да погледају у уџбенику штапредлажу главни јунаци како се изводи ова дидактичка игра. Дидактичку игру обрадити тако што је учитељ/учитељицаизводи обавезно уз покрет, прецизно наглашавајући први тактов деоученици усвајају бројалицу понављањем више пута уз покрет. Ученике упућивати да користе уџбеник који ће им бити одпомоћи приликом рада у првом разреду. У почетку ће илустрације 27
 28. 28. објашњавати шта треба радити, а касније, када ученици савладајуазбуку и почетно читање и писање, кратки дијалози јунака Лазара иМарије и упутства биће уједно и корисна вежба за читање. Наравно,увек илустрација појашњава шта ученици треба да раде.3. активностСлушање музике: „Све је пошло наопачке”, М. Илић БелиКако учитељ/учитељица може ову активност да осмисли?Илустрација слушане композиције. Учитељ/учитељица може са ученицима да разговара која су тоизражајна средства, ликовне и музичке уметности, које уметниккористи да дочара своје утиске и инспирацију. Учитељ/учитељицатреба да води рачуна да свој речник прилагоди узрасту ученика. Каоприпрему за слушање музике, можете користити и очигледна средства.Ученици пажљиво слушају непознату композицију са задатком даилуструју слушану композицију у раму предвиђеном за цртеж ууџбенику.4. активностГалерија радова Ученици излажу своје радове. Када је завршено разгледањедечјих радова, учитељ/учитељица поново пушта композицију, исписујеназив композиције и име композитора. Ова активност је уједно изавршна.(5. активност) Уколико имате још времена до краја часа можете саученицима одиграти игру „Иде маца поред тебе”.28
 29. 29. 2. час Обрада бројалица: „Мачка”, „Ен, тен, тини” Музички инструмент – штапићи Слушање музике: „На слово, на слово”, М. Илић Бели1. активност Час започети певањем песме и извођењем музичке игре која јенаучена на прошлом часу „Иде маца поред тебе” и на тај начинраспевати ученике.2. активност Учитељ/учитељица разговара са ученицима како сепребројавају када се играју жмурке или неку другу игру. Може даизведе са ученицима неку бројалицу. Ученици тог узраста воле и дапокажу неку бројалицу коју су научили у вртићу или од својихвршњака. Ако постоји интересовање ученика да покажу или изговоребројалицу, треба то подржати.3. активност„Мачка”, „Ен, тен, тини”Обрада бројалица: • Бројалицу обрадити тако што је учитељ/учитељица изводи обавезно уз покрет, прецизно наглашавајући први тактов део. Приликом излагања бројалице учитељ/учитељица треба да води рачуна о јасном изговарању слогова. • Ученици усвајају бројалицу понављањем више пута уз покрет.4. активностМузички инструмент – штапићи • Учитељ/учитељица обавезно изводи бројалицу у целини, прецизно. Ову бројалицу учитељ/учитељица може извести са штапићима наглашавајући први тактов део. Уколико у школи нема штапића могу послужити и две оловке. • Ученици са учитељем/учитељицом понављају бројалицу обавезно уз ритам штапића који је приказан у уџбенику. • Ученици са учитељем/учитељицом изводе ритам бројалице са штапићима. 29
 30. 30. • Учитељ/учитељица објашњава да два дрвена штапића којима су свирали јесу музички инструмент који се зову штапићи.5. активностСлушање музике: „На слово, на слово” М. Илић БелиКако учитељ/учитељица може да осмисли ову активност?Илустрација слушане композиције. • Са ученицима разговарати која су изражајна средства, ликовне и музичке уметности, које уметник користи да дочара своје утиске, осећања и инспирацију. Као припрему за слушање музике можете користити и очигледна средства. • Ученици пажљиво слушају непознату композицију са задатком да нацртају своје импресије – утисак инспирисани слушаном композицијом, на шта их подсећа и Марија у уџбенику. • Ученици цртају своје радове у уџбенику на месту предвиђеном за илустрацију слушане композиције.6. активностГалерија радова Ученици излажу своје радове. Када је завршено разгледањедечјих радова, учитељ/учитељица поново пушта композицију,саопштава и исписује назив композиције и име композитора. У токушетње и разгледање дечјих радова ученике подстицати дакоментаришу и објашњавају свој цртеж.3. час Обрада појмова: звук – тон кроз обраду песме по слуху: „Звук – тон”, З. М. Васиљевић Слушање музике Обнављање слушаних примера1. активностСлушање музике Час почети препознавањем слушаног примера.Учитељ/учитељица пушта песму коју су на једном од предходних30
 31. 31. часова слушали са задатком да ученици препознају како се зовеслушани пример. Када ученици препознају слушани пример,прокоментарисати са њима како су препознали музички пример.2. активностОбрада песме по слуху: „Звук – тон”, З. М. ВасиљевићАктивности: • учитељ/учитељица изражајно чита текст песме; • учитељ/учитељица изражајно пева песму са или без инструменталне пратње; • у току певања учитељ/учитељица скреће пажњу на сликовни приказ кретања ритма и мелодије песме; • ученици са учитељем/учитељицом певају песму; • изражајно певање песме са или без инструменталне пратње. Ученици тог узраста воле сами, у дуету или мањој групи дапевају. То треба неговати код ученика и сваки наступ и напор ученикапохвалити. И на другим часовима, у складу са темом и садржајем часа,искористити прилику (у циљу промене активности) и са ученицимаотпевати песму, извести бројалицу или музичку игру. Певање требаученицима да буде задовољство.3. активностОбрада појмова: звук – тон кроз обраду песме по слухуНа основу текста песме учитељ/учитељица може поставити ученицимапитања: • Када крава муче то је ... (звук или тон) • Кад се ветар чује то је ... • Кад се песма чује то је ... • Када свира клавир то је... • Кад се чује киша ...Након препознавања и уочавања шта је звук а шта тон, констатовати даје звук све што чујемо, а тон има своју висину, трајање и боју.4. активностКо свира на слици?Ко пева на слици? 31
 32. 32. • Ученици могу ову активност да раде самостално или у групи. Имајући у виду да су још мали можда је боље да раде у групама. • Ученици прате слике у уџбенику и треба да означе ко пева на слици, ко свира и који звук препознају.5. активност Певање обрађене песме „Звук – тон” са или безинструменталне пратње.4. час Обрада песме по слуху: „Коњ има чет’ри ноге”, З. М. Васиљевић Слушање музике: „Магарац”, Камиј Сен Санс1. активност Распевавати ученике кроз певање песама обрађених напретходном часу или предходним часовима. Час почети тако што ће учитељ/учитељица отпевати почетакпесме, а ученици ће је препознати и наставити са певањем. Може инеко од ученика да отпева почетак песме уз помоћ и подршкуучитеља/учитељице, а остали ученици ће наставити.2. активностОбрада песме по слуху: „Коњ има чет’ри ноге”, З. М. ВасиљевићАктивности: • учитељ/учитељица изражајно чита текст песме, • учитељ/учитељица изражајно пева песму са или без инструменталне пратње, • ученици са учитељем/учитељицом певају песму са скретањем пажње на сликовни приказ кретања мелодије и ритма песме у уџбенику, • ученици сами или уз подршку учитеља/учитељице изражајно певају песму са или без инструменталне пратње.32
 33. 33. 3. активностСлушање музике: „Магарац”, Камиј Сен Санс Ученици у овој активности имају задатак да препознају коју јеживотињу композитор дочарао и да је заокруже у уџбенику.Активности: • учитељ/учитељица прво са ученицима разгледа и препознаје како се која животиња зове; • учитељ/учитељица разговара са ученицима шта је карактеристично за коју животињу; • слушање музике; • повезивање слушаног доживљаја са животињом коју је композитор дочарао. Кроз разговор са ученицима тражити да објасне зашто суизабрали одређену животињу – шта их је навело у музици да се одлучеза одређену животињу. Музички пример је прилично очигледан такода ће ученици лако препознати да се ради о магарцу. Уколику ученициили неки ученик наведе неку другу животињу, вратити разговор накарактеристике животиња. Ученике подржати да учествују уразговорима и пружити прилику сваком детету да искаже својемишљење.5. час Обрада песме по слуху: „Две ручице”, дечја песма Слушање музике: „Успаванка за Аћима”, М. Илић Бели1. активност Ученике распевати певањем песама „Коњ има четри ноге” и„Иде маца око тебе” са или без инструменталне пратње. Са ученицимапрокоментарисати, разговарати којим темпом – брзином су отпеванепесме.2. активностОбрада песме по слуху: „Две ручице”, дечја песма Песму обрадити тако што ће учитељ/учитељица певати песмуи истовремено показивати – демонстрирати текст песме. 33
 34. 34. Руке две и десет прста имам, имам ја. Учитељ/учитељица показујеруке и прсте ученицима.Ево их горе, ево их доле, хоп на рамена. Учитељ/учитељица пратитекст песме и показује покретом руку горе, доле и руке ставља нарамена.Ево их лево, ево их десно хоп, на колена. Учитељ/учитељица пратитекст песме и показује покретом руку лево, десно и руке ставља наколена. Песму са показивањем отпевати два-три пута док ученици несавладају текст и мелодију у потуности. Такст песме је лак и кратак,тако да ће је ученици тог узраста лако савладати. Ученици имају ууџбенику помоћ – Марија показује текст песме. Обратити пажњу надео када се пева: „ево их лево, ево их десно...”, учитељ/учитељицатреба да их показује као у огледалу да не збуни ученике. Учитељ/учитељица може да скрене пажњу на сликовни приказилустрације песме – Марија врло уверљиво опонаша текст песме.Јако је важно да се ова песма изводи уз показивање текста песме. Када су ученици савладали и усагласили мелодију и покрет,учитељ/учитељица може да изведе песму уз инструменталну пратњу.3. активност.Слушање музике: „Успаванка за Аћима”, М. Илић Бели Кроз разговор припремити ученике за ликовну илустрацијуслушане композиције „Успаванка за Аћима”. Подсетити ученике којасе изражајна средства користе у музици, а која у сликарству (ликовнојуметности). Разговарати са ученицима о атмосфери у композицији. Како учитељ/учитељица може да осмисли ову активност? Ученици подељени у групе добијају задатак:1. коракСвака група добија задатак. 1. задатак: Ликовна илустрација слушане композиције коју ученици раде у уџбенику, раму за илустрацију. 2. задатак: Кореографија на слушану композицију.2. корак Свака група презентује свој урађени задатак. Након презентације групе, подстакнути ученике да аплаузомнаграде свој труд и труд својих другова.34
 35. 35. Учитељ/учитељица саопштава и исписује назив композиције и имекомпозитора на табли.6. час Обрада бројалице: „Ушо медa у дућан” Бубњић Слушање музике Вокално-инструментална музикаУочавање начина извођења композиције (гласови и инструменти) „Другарство”, Миња Субота1. активност У функцији припреме, као уводну активност, поновити саученицима бројалице које знају из вртића, из игре са другарима, одбака, дека... Разговарати са ученицима о ситуацијама када користебројалице.2. активностОбрада бројалице:„Ушо меда удућан” Учитељ/учитељица обавезно изводи бројалицу у целини,прецизно наглашавајући први тактов део. Ову бројалицуучитељ/учитељица може извести са бубњићима наглашавајући првитактов део. Уколико у школи нема бубњића могу да послуже и двеоловке. (две мале пластичне флаше, две конзерве и сл.)3. активностСлушање музике: „Другарство”, Миња Субота Задатак: Ко изводи композицију? – Гласови узинструменталну пратњу.4. активностСоло и хор Уочавање разлике између хора и соло деонице. Учитељ/учитељица на самом часу може да изведе саученицима неку од композиција које су већ певали и добро знају. Један 35
 36. 36. ученик/ученица пева соло, а цео разред пева рефрен. После извођењакомпозиције учитељ/учитељица поставља питање како су певалипесму (1. строфу – соло, а рефрен – хор)7. час Обнављање градива Слушање музике – препознавање слушаних примера Музичке игра: „Берем, берем грожђе”, народна песма из Срема1. активност Обнављање обрађених песама према изборуучитеља/учитељице са или без инструменталне пратње. Код певањаинсистирати на изражајној интерпретацији. Учитељ/учитељица ову активност може да изведе и на следећиначин: учитељ/учитељица започне песму, ученици погађају која је топесма, а затим заједно отпевају.2. активностСлушање музике Слушање музике ученици могу да раде на више начина.Индивидуално препознају слушану композицију или подељени угрупама препознају слушани пример. Након саслушаног примераученик/ученица који/која представља групу ће казати о којој песми јереч и покушати да објасни како је група препознала слушани пример.3. активностМузичка игра: „Берем, берем грожђе”, народна из Срема Учитељ/учитељица прво треба да обради песму са ученицимапо слуху. Песма је једноставна и ученици ће је брзо савладати. Када суученици савладали мелодију и текст песме, учитељ/учитељица ће саученицима обрадити музичку игру. Ученици треба да формирају коло. Један ученик је у срединикола и он има улогу чувара. Деца стоје у колу и певају, а покретимаопонашају бербу грожђа. Док певају посматрају чувара. Код последње36
 37. 37. речи песме, ученици треба да се разбеже. Ученик/ученица кога ухватичувар, добија улогу чувара.8. час Обрада песме по слуху: „Ситна је киша падала”, народна песма из Шумадије Обнављање градива Слушање музике1. активност Час може почети обнављањем обрађених песама по изборуучитеља/учитељице са или без инструменталне пратње.2. активностОбраду песме „Ситна је киша падала” започети обрадом текста: • Учитељ/учитељица изражајно чита текст песме. • Заједничка психолошка обрада текста. Учитељ/учитељицапоставља питања: каквим расположењем одише текст песме? Каквимтемпом би се могла отпевати песма? повезивање текста – песме сасликама у уџбенику. Учитељ/учитељица може да пева песму, аученици треба да обележе бројевима од 1 до 3 која слика одговара 1. 2.или 3. строфи. Ученици могу ову активност да раде самостално или угрупама. • Учитељ/учитељица изражајно пева песму са или безинструменталне пратње. • Ученици са учитељем/учитељицом певају песму са или безинструменталне пратње. • Учитељ/учитељица, поштујући динамичке ознаке, пева јошједном песму, а ученици уочавају на који начин је песма отпеванадинамички.3. активностСлушање музике Према избору учитеља/учитељице ученици слушају ипрепознају слушане примере. Када ученик, или група, препознају 37
 38. 38. слушани пример обавезно питати на основу којих музичких елеменатасу препознали слушани пример. Ову активност ученици могу да радеиндивидуално или у групама.9. час Обрада темпа: брзо – споро Слушање музике: „Сањарење”, Роберт Шуман „Валцер Дес-дур”, Фредерик Шопен Обрада бројалице: „Кокода”1. активност Час почети певањем песама по избору учитеља/учитељице.Изабрати једну песму у бржем, а другу у споријем темпу. Наконотпеваних песама разговарати са ученицима да ли су уочили некеразлике и које. Ученике пустити да износе своја запажања. Немапогрешних одговора. Ако су нека запажања у изразитој супротностипроверити шта је ученике навело на такво закључивње.2. активностСлушање музике:„Сањарење”, Роберт Шуман„Валцер Дес-дур”, Фредерик Шопен Ученици имају задатак да обрате пажњу на атмосферукомпозиције и темпо. Треба да покушају да ликовно прикажу,илуструју слушане примере. Поента слушања музике на овом часу је уочавање темпа: брзои споро. Ученици треба да уоче разлику у темпу, а самим тим иатмосферу слушаних композиција. У уџбенику треба да заокружетемпо композиције брзо – споро.3. активностОбрада бројалице: „Кокода” Бројалицу „Кокода” обрадити на једном тону. Код изговарањабројалице обратити пажњу на координисаност слогова и покрет.38
 39. 39. 10. час Обрада песме по слуху: „Зец копа репу”, З. М. Васиљевић Слушање музике: „Успаванка за Аћима”, М. Илић Бели „Ивин воз”, А. Кораћ Илустрација слушане композиције1. активност Час може почети обнављањем песама са или безинструменталне пратње којим ће се ученици распевати.2. активностОбрада песме по слуху: „Зец копа репу”, З. М. Васиљевић Песму по слуху обрадити на уобичајени начин. Скренутиученицима пажњу на илустрацију текста који је приказан у уџбенику.Илустрација ће им помоћи да лакше савладају текст и мелодију песме,имајући у виду да је текст песме мало дужи.3. активностДраматизација песме Кад су савладали мелодију и текст песме, ученицимапредложити да погледају у уџбенику шта Марија и Лазар раде у овојпесми. Предлажемо драматизацију песме, аналогно садржају текстапесме.4. активностСлушање музике:„Успаванка за Аћима”, М. Илић Бели„Ивин воз”, А. КораћИлустрација слушане композиције Учитељ/учитељица може ову активност да релизује премасвом избору и афинитету ученика. Ученици слушају за њих непознат музички пример сазадатком који је дат у уџбенику – илуструј слушани пример. Ученициову активност могу реализовати самостално или подељени у неколикогрупа.Ученици самостално илуструју у свом уџбенику. 39
 40. 40. Група тј. ученици подељени у групе чине заправо прве кораке утимском раду. Оформити неколико група са највише шест ученика угрупи. Активности: • ученици слушају музички пример; • дискутују; • илуструју; • излажу.11. час Музички квиз Обнављање градива1. активност Учитељ/учитељица се ослања на уџбеник тако што саученицима анализира шта Марија и Лазар данас раде? Са ученицимазапочети разговор.2. активност Организовати музички квиз и јасно истаћи правила. Једанученик/ученица пантомимом, мимиком представља песму или певамелодију познате песме. Остали ученици имају задатак да препознајупесму и назив песме. Ученици могу препознати музички пример и да илуструју ууџбенику.Ову активност могуће је радити у групама. Ученике поделити у петгрупа (од 5 до 7 ученика). Свака група има задатак да осмисли питањекоје ће поставити осталим групама. Свака група изабраће представника групе који ће на већдоговорени начин представити осталим групама песму.Група која има највише тачних одговора је победник музичког квиза.3. активност Шта победник добија као награду? По изборуучитеља/учитељице. Наш предлог је да победничкој групи испунимомузичку жељу, тако што ће сви отпевати песму коју је изабралапобедничка група. Ако у школи за то постоји могућност победничкитим ће снимити песму по свом избору.40
 41. 41. 12. час Слушање музике: „Медведова женидба”, Ламбра Димитријевић Обрада бројалице: „Бумбари се састали”1. активностСлушање музике: • препознавање слушане композизиције по изборуучитеља/учитељице; • препознавање певаних и слушаних композиција по изборуучитеља/учитељице. Ученици добијају задатак од Марије да препознају слушанукомпозицију. Песму пустити и неколико пута, ако ученици у првомтренутку не могу да се сете.2. активностСлушање музике: „Медведова женидба”, Ламбра Димитријевић Разговаром ученике припремити за слушање музике.Учитељ/учитељица у разговору може користити припремљенеилустрације или илустрације из уџбеника о којима ће са ученицимаразговарати о атмосфери на слици, како се може музички дочарати,којим темпом, јачином и сл.Илустрација слушане композиције.3. активностОбрада бројалице: „Бумбари се састали” Учитељ/учитељица обавезно изводи бројалицу у целини,прецизно. Ову бројалицу учитељ/учитељица може извести саштапићима наглашавајући први тактов део. Уколико у школи немаштапића могу да послуже и две оловке. Ученици саучитељем/учитељицом понављају бројалицу обавезно уз покрет који јеобјашњен у уџбенику. Учитељ/учитељица може са ученицима да импровизујемелодију према тексту бројалице. 41
 42. 42. 13. час Слушање музике: „Док месец сја”, Жан Батист Лили Обрада песме по слуху: „Јеж”, народна песма1. активностСлушање музике: „Док месец сја”, Жан Батист Лили Разговаром ученике припремити за слушање музике.Учитељ/учитељица у разговору може користити припремљенеилустрације о којима ће са ученицима разговарати: атмосфера на слиције дочарана бојом и линијом, а у музици је дочаравана мелодијом,темпом, јачином и сл.Илустрација слушане композиције.2. активност Ученике распевати певањем обрађених песама по изборуученика са или без инструменталне пратње.3. активностОбрада песме по слуху: „Јеж”, народна песма Као уводну активност ученици могу да реше ребус ууџбенику.Песму обрадити на уобичајени начин. Након наученог текста песме,ученицима скренути пажњу на сликовни приказ мелодије и ритмапесме који ће им помоћи у певању. Када ученици у потпуности савладају мелодију, ритам и текстпесме, позвати их да осмисле ритмичку пратњу на трианглу у складуса атмосфером песме.Ученици изражајно певају песму уз ритмичку пратњу.4. активност Ученици појединачно или у мањим групама певају песму„Јеж” са или без инструменталне пратње.5. активност Као завршну активност илустровати научену песму.42
 43. 43. 14. час Обрада песме по слуху: „Пада снежак”, П. Коруновић Слушање музике: „Дванаест месеци”, М. Илић Бели1. активност Ученике распевати певањем песме „Јеж”.2. активностОбрада песме по слуху: „Пада снежак”, П. Коруновић Као припрема за обраду песме може да послужи и адекватналиковна илустрација коју ће учитељ/учитељица унапред припремити.У недостатку ликовне илустрације, учитељ/учитељица увек може да сеослони на илустрацију из уџбеника.3. активност Када су ученици у потпуности савладали мелодију и ритампесме, обавезно питати да ли неко од ученика жели сам/сама да отпевапесму?Отпевати песму уз инструменталну пратњу.4.активностСлушање музике: „Дванаест месеци”, М. Илић Бели Ученици слушају за њих непознати музички пример сазадатком који је дат у уџбенику – илуструј слушани пример. Ученициову активност могу реализовати самостално или подељени у неколикогрупа. Након илустрованог примера, учитељ/учитељица може саученицима да организује галерију како би ученици погледати радовесвих ученика. 43
 • SneanaTrifunovi

  Nov. 1, 2015

Vistas

Total de vistas

30.999

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

17.160

Acciones

Descargas

39

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

1

×