Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Pajisjet per Auditues te Energjiese.docx

  1. Pajisje të detyruara për Auditues të Energjisë në Ndërtesa dhe në Procese Industriale 3 Termometer me Laser apo me kontakt Extech (Për matjen e temperaturës së materialit) Lagështira në sipërfaqen e materialeve ndërtimi 13 - 99% + 5% Lageshtira ne siperfaqen e drurit 6 – 99% Thellesia e matjes 19mm Temperatura e Ajrit -29 -770C MO 290 www.extech.com 7 93950 49290 1 Nr. Emertimi i paisjes Saktesia dhe diapazoni i matjes Numri i serise dhe te dhena te origjines Figura 1 2 Instrumenta, sondash smart: - Testo 410i Anemometer (Per matjen e shpejtesise se Ajrit) - Testo 805 i – luxometer (Per matjen e intensitetin e ndricimit) Diapazoni i matjes Shpejtesia: 0.4...30m/s Temperatura: -20...+600C Temperatura: -30...+2500C Modeli Testo 410i Order no: 0560 1410 Serial n. 49035295 Testo 805i Order no: 0560 1805 Serial n. 49634145 Kontrolli: nepermjet alikacionit ne smartphone
  2. 4 - Testo 605 i – per temperaturen dhe lageshtine Lageshtira: 0... 100 % rF Temperatura: -20...+600C Testo 605i Order no: 0560 1605 Serial n. 49342860 5 Instrument matës per vlere U (U-value) dhe per lageshtine e ambjentit Refenca e temperatures dhe toleranca -50.0 0C + 0.3 0.0 0C + 0.3 500.0 0C + 0.2.5 Testo 635 Testo AG www.testo.de 0560 6352 Serial n. 60561598
  3. 6 Ventilatori i testimit per rrjedhjen e ajrit Fryrja ne brendesi: CFM Litra/sec M3/h Max, (60 Hz) Vlera zvogelohet ne 15% per 50Hz fryrje Ajri 6,400 3,020 10,874 50 Pa 5,700 2,690 9,684 75 Pa 5,400 2,549 9,175 Minimumi i fryrjes se ajrit: Përfshin hapesiren B1 50 Pa 111 52 188 Përfshin hapesiren 74 50 Pa 37 17 63 Përfshin hapesiren 47 50 Pa 21 10 35 Përfshin hapesiren 29 50 Pa 9 4 15 Pëmasat: (55.9 cm) diameteri, (24.8 cm) gjeresia, (63.5 cm) gjatesia Pesha: (16.0 kg) Saktesia ne fryrje: +/-5% Power: 120V@60hz/11A
  4. 7 Termometer me Laser apo me kontakt Extech (Për të treguar fushën e temperaturës në fasadat e ndërtesave) Diapazoni temperaturës: -20°C to +120°C (ndërtesa) 0°C to +650°C (industri) Rezolucioni: 320 × 240 pixels Saktësia: ±2°C ose ±2% e leximit. Modeli: FLIR E64501 Numri serial: 64517323 www.flir.com
  5. 8 Matës Distance me Laser (Shërben për matjen e gjatësive në metër.) Diapazoni matjes: 0 - 80m Saktësia: ±1 mm Modeli: FLUKE 419D Numri serial: 32060301 www.fluke.com
Publicidad