Publicidad

Art segles XIX i XX

29 de Oct de 2008
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Art segles XIX i XX

  1. L'art en els segles XIX i XX 1.- L’art al segle XIX 1.1.- El Neoclassicisme 1.2.- El Romanticisme 1.3.- El Realisme 1.4.- El Modernisme 1.5.-Goya i el seu temps 2.- L’art al segle XX 2.1.- L’art en el canvi de segle 2.1.1) Impressionisme i Postimpressionisme 2.1.2) Les primeres avantguardes: - L’Abstracció - El Fauvisme - El Cubisme - El Futurisme 2.2.- L’art en el període d’entreguerres: - L’Expressionisme - El Dadaisme - El Surrealisme 2.3.- El món actual: - L’Informalisme - El Pop-Art - L’Art Conceptual - L’Hiperrealisme - El Neoexpressionisme
  2. 1. L’art al segle XIX 1.1.- El Neoclassisme 3 Cal destacar l’autor : - Jacques-Louis David Els seus trets estilístics principals són : - Serenor i absència de moviment: propis de l’estil neoclàssic, solemne i immòbil. - Sobrietat i dibuix acurat: es fan servir els elements imprescindibles per expressar una idea. - L’heroisme: abunden temes heroics com el sacrifici de l’home per la pàtria i les idees. JACQUES-LOUIS DAVID: Jurament de,ls Horacis, 1784
  3. 1. L’art al segle XIX 1.2.- El Romanticisme 5 Cal destacar els autors : - Caspar David Friedrich - Théodore Géricault - Eugène Delacroix Els seus trets estilístics principals són : - Moviment trenca amb l’estil neoclàssic, solemne i immòbil. - Color i llum: es fan servir colors brillants aplicats amb pinzellades soltes i l’espai s’omple de llum. - Paisatge: la natura és la protagonista FRIEDRICH: Viatger davant un mar de boira GÉRICAULT: El raki de la “Medusa”
  4. 1. L’art al segle XIX 1.3.- El Realisme 7 Cal destacar els autors : - Jean François Millet - Gustave Courbet Els seus trets estilístics principals són : - L’ésser humà com a protagonista: retrats enormement realistes. - Representació de la vida quotidiana : la feina dels pagesos en un ambient de calma i senzillesa. - Jocs de llum i moviment: pinzellades quasi impressionistes. COURBET: Autorretrat
  5. 1. L’art al segle XIX 1.4.- El Modernisme Cal destacar els autors : - Antoni Gaudí - Domènech i Montaner Els seus trets estilístics principals són : - Fantasia: va néixer com una explosió de llibertat i un trencament amb la tradició. - Corba : es va optar per la línia corba i pels entrellaçaments per que és el més freqüent en la natura. - Natura: relació de les formes construïdes amb les formes naturals i temes vegetals.
  6. 2. L’art al segle XX Cal destacar els autors : - Monet - Degas - Renoir Els seus trets estilístics principals són : - Per primera vegada l’artista representa el seu propi món mental i les seves emocions: llibertat formal. - Experimentació en l’ús no natural de la llum i del color : abstracció. - Força expressiva: pinzellada lliure. - Van Gogh - Gaugin - Cézanne Impressionistes Postimpressionistes Trets que obren el camí cap a Les Avantguardes 2.1- L’art en el canvi de segle 2.1.1) Impressionisme i Postimpressionisme GAUGUIN VAN GOGH CÉZANNE
  7. 2. L’art al segle XX 2.1.2) Les primeres avantguardes 2.1.- L’art en el canvi de segle BRAQUE PICASSO BOCCIONI Representació del moviment Boccioni El Futurisme Investigació en la combinació de formes i colors Kandinski L’abstracció Protagonisme de les formes geomètriques Picasso Braque Gris El Cubisme Protagonisme del color Matisse El Fauvisme Trets estilístics Autors destacats Corrents principals
  8. 2. L’art al segle XX 2.2.) L’art en el període d’entreguerres KIRCHNER, Rue de Dresde TRISTAN TZARA SAVADOR DALÍ Representació dels sentiments Kirchner L’Expressionisme Crítica a la societat i antibel·licisme Tristan Tzara El Dadaisme La psicoanàlisi i els móns fantàstics Salvador Dalí El Surrealisme Trets estilístics Autors destacats Corrents principals
  9. 2. L’art al segle XX 2.3.- El món actual ANDY WARHOL ANTONIO LÓPEZ MIQUEL BARCELÓ SUSANNA SOLANO ANTONI TÀPIES Efecte fotogràfic : sensació intensa de realitat Antonio López L’Hiperrealisme Pintura matèrica : en comptes de pasta de color fer servir materials com calç, sorra, pols de vidre, marbre, resina o cola Antoni Tàpies L’Informalisme Art com a idea : l’espectador “crea” la obra Susanna Solano L’Art Conceptual Retorn a l’Expressionisme Miquel Barceló El Neoexpressionisme Art Popular : representació d’objectes de la vida diària i figures famoses del cinema o de la cançó Andy Warhol El Pop-art Trets estilístics Autors destacats Corrents principals
Publicidad