Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

SLAID Bidang tugas badar.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 9 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

SLAID Bidang tugas badar.pptx

  1. 1. BIDANG TUGAS BADAR TAHUN 2020
  2. 2. IBRAH BADAR HARGA KETAATAN UNTUK KEMENANGAN STRATEGI HIDUP MATI KERANA ALLAH (LILLAHI TAALA) BERKORBAN UKHUWWAH THABAT CONTOH TELADAN
  3. 3. BIDANG TUGAS BADAR MATAQAB
  4. 4. Mengadakan mesyuarat BADAR dan mempengerusikannya § Menyelia hal kewangan BADAR dengan baik ( sekiranya ada) § Membantu lajnah lajnah di bawah serta memberi buah fikiran § Mengadakan dan mengurus sistem fail BADAR
  5. 5. Mengumpulkan maklumat dan dokumentasi BADAR dalam fail yang tersusun § Merakam setiap peristiwa-peristiwa serta aktiviti yang berkaitan dengan BADAR § Mengemaskini data-data yang berkaitan dengan BADAR § Memastikan peralatan hak milik BADAR berada dalam keadaan selamat (sekiranya ada) § Merekodkan setiap pengambilan serta pengeluaran perkara yang berkaitan tentang BADAR § Menjalankan kajian semasa kecenderungan pelajar terhadap BADAR dan program BADAR
  6. 6. Memastikan dan menyusun aktiviti yang berkaitan dengan kerohanian di surau § Bertanggungjawab memastikan kebersihan, keceriaan dan keselamatan surau untuk keselesaan jemaah § Memastikan pelajar menjalankan kefardhuan sebagai seorang Muslim seperti solat fardhu dan puasa di bulan Ramadhan termasuk solat sunat qabliyah dan ba’diyah serta puasa sunat § Berusaha menyediakan masa terluang pelajar dengan aktiviti yang berfaedah untuk santapan rohani pelajar § Memastikan solat Jumaat berjalan lancar dan memberi keselesaan dan keselamatan kepada jemaah § Menjaga dan melaporkan keadaan kemudahan dan barangan surau supaya berada dalam keadaan baik, tersusun dan boleh digunakan § Memantau disiplin pelajar di surau dan membuat laporan terhadap masalah - masalah disiplin yang timbul dari perlaksanaan aktiviti surau
  7. 7. Menyusun atur program usrah bagi semua pelajar SABK MATAQAB § Mengurus perlantikan naqib dan naqibah serta pembahagian usrah § Merencanakan program pertarbiyahan khusus untuk naqib seperti Kem Latihan Naqib,Liqa’ Nuqaba’ dan Liqa’ Penyelarasan Usrah. § Melakukan pemantauan bagi memastikan disiplin dan sahsiah pelajar ketika aktivi usrah berjalan § Memastikan kehadiran pelajar semasa usrah bagi tindakan susulan § Memastikan pentarbiyahan berlaku secara berterusan § Menanamkan kefahaman Islam yang jitu dan tulen di samping mengeratkan ukhuwah Islamiyyah dikalangan pelajar § Membantu aktiviti kerohanian yang dianjurkan oleh surau, MAKDIS dan badan asrama. § Memastikan kelancaran kem berkaitan tarbiyah dan kepimpinan BADAR SABK MATAQAB
  8. 8. Memberi kefahaman tentang BADAR atau mauqif/pendirian umat Islam terhadap isu-isu semasa kepada pelajar § Memperkenalkan BADAR kepada masyarakat § Menyediakan dan menguruskan bahan - bahan informasi dakwah di papan kenyataan BADAR dari semasa ke semasa § Menyampaikan informasi dakwah dalam bentuk buletin BADAR mengikut bulan- bulan Islam § Menyampaikan informasi BADAR dan Islam melalui risalah dan media baru seperti Blog,Facebook,Youtube dan sebagainya. § Memberi pendedahan tentang dunia Islam melalui tayangan dan slide § Melatih para AJK menyediakan bahan untuk edaran samada dari bahan bacaan, temubual dengan guru atau pihak lain atau dari internet § Bekerjasama dengan biro penerbitan badan dakwah institusi luar yang sesuai untuk tujuan kepelbagaian bahan dan idea yang bernas. § Bekerjasama dengan lajnah-lajnah lain dalam melaksanakan aktiviti –aktiviti BADAR

×