Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Presentation2

376 visualizaciones

Publicado el

gene research

Publicado en: Atención sanitaria
 • Sé el primero en comentar

Presentation2

 1. 1. GeneSort ‫הסרטני‬ ‫הגידול‬ ‫של‬ ‫גנומיקה‬
 2. 2. • .‫גנטית‬ ‫לדיאגנוסטיקה‬ ‫חברה‬ ‫היא‬ Genesort • ‫גידולים‬ ‫של‬ ‫בגנומיקה‬ ‫מתמחה‬ ‫החברה‬ ‫מחלות‬ ‫של‬ ‫מולקולרית‬ ‫ובגנטיקה‬ ‫סרטניים‬ .‫תורשתיות‬ • ‫גנטית‬ ‫לדיאגנוסטיקה‬ ‫בדיקה‬ ‫היא‬ ‫גנים‬ 150-‫כ‬ ‫של‬ ‫פאנל‬ .‫סרטניים‬ ‫גידולים‬ ‫של‬ .‫סרטניים‬ ‫בתהליכים‬ ‫כמעורבים‬ ‫הידועים‬ ‫בסוגי‬ ‫המעורבים‬ ‫בגנים‬ ‫מוטציות‬ ‫איפיון‬ ,‫שד‬ ,‫מוח‬ ,‫כבד‬ ,‫ריאות‬ ‫כגון‬ ‫שונים‬ ‫סרטן‬ .‫ועוד‬ ‫שחלה‬ • ‫סמך‬ ‫על‬ ‫תרופות‬ ‫להתאמת‬ ‫מיועדת‬ .‫הסרטני‬ ‫הגידול‬ ‫של‬ ‫הגנומיקה‬ ‫אודות‬ | 2 ‫הגידול‬ ‫של‬ ‫הגנומיקה‬ ‫לטיפול‬ ‫המפתח‬ ‫היא‬ ‫הסרטני‬ ‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫אונקולוגי‬
 3. 3. ,‫אותות‬ ‫בעיבוד‬ ‫מומחה‬ - ‫יו"ר‬ ,‫פוגוזליץ‬ ‫גיל‬ ‫ד"ר‬ ‫שני‬ ‫ותואר‬ ‫המחשב‬ ‫במדעי‬ ‫שלישי‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בפיתוח‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫בעל‬ .‫במשפטים‬ ,‫בכירים‬ ‫ניהול‬ ‫בתפקידי‬ ‫מחזיק‬ .‫ובהשקעות‬ .‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫במספר‬ ‫דירקטור‬ ,‫ובתוכם‬ ‫במדעי‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ - ‫מנהל‬ ,‫דיאמנט‬ ‫דב‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫בינלאומיים‬ ‫ויחסים‬ ‫המדינה‬ ‫מומחה‬ .‫יעדים‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ,‫שותף‬ ,‫חיפה‬ ‫קדנציות‬ ‫שתי‬ ‫במשך‬ ‫ניהל‬ .‫פרויקטים‬ ‫בניהול‬ .‫מודיעין‬ ‫איסוף‬ ‫בתחום‬ ‫אמריקאיות‬ ‫חברות‬ 20‫במשך‬ ‫עסק‬ ,‫המודיעין‬ ‫בשרותי‬ ).‫(מיל‬ ‫אלוף‬ ‫מודיעין‬ ‫סוכנויות‬ ‫במסגרת‬ ‫לאומי‬ ‫בביטחון‬ ‫שנה‬ .‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫במשרד‬ LL.M.‫משפטית‬ ‫יועצת‬ ,‫עו"ד‬ ,‫אנגל‬ ‫שני‬ ‫קודם‬ .‫מסחרית‬ ‫ומגשרת‬ ‫עו"ד‬ .‫במשפטים‬ ‫מסחרית‬ ‫כעו"ד‬ ‫שימשה‬ ,‫פרטי‬ ‫משרד‬ ‫לפתיחת‬ ‫אחד‬ ,‫נאמן‬ ,‫פוקס‬ ,‫הרצוג‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫במשרד‬ .‫בישראל‬ ‫המובילים‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫ממשרדי‬ ‫בחקר‬ ‫מומחה‬ – ‫ראשי‬ ‫מדען‬ ,‫חביב‬ ‫יצחק‬ '‫פרופ‬ ‫ומחקר‬ ‫לדיאגנוסטיקה‬ ‫התחום‬ ‫ראש‬ .‫הסרטן‬ '‫פרופ‬ ,‫בר-אילן‬ ‫באוניברסיטת‬ ,‫בסרטן‬ ‫גנומי‬ ‫נחשב‬ ,‫באוסטרליה‬ ‫מלבורן‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫חבר‬ ‫פרויקט‬ ‫מקימי‬ ‫ובין‬ ‫בתחומו‬ ‫עולמי‬ ‫למומחה‬ .‫באוסטרליה‬ ‫הגנום‬ ‫בעלת‬ – ‫הטכנולוגיה‬ ‫מנהלת‬ ,‫לגזיאל‬ ‫אילה‬ ‫ד"ר‬ .‫העברית‬ ‫מהאוניברסיטה‬ ‫בגנטיקה‬ ‫שלישי‬ ‫תואר‬ ‫ויישום‬ ‫ולידציה‬ ,‫אופטימיזציה‬ ,‫לפיתוח‬ ‫מומחית‬ ‫וטיפול‬ ‫לאיבחון‬ ‫המיועדות‬ ‫חדישות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בפיתוח‬ ‫עשיר‬ ‫ואקדמי‬ ‫קליני‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלת‬ .‫רפואי‬ ‫של‬ ‫המולקולרי‬ ‫הבסיס‬ ‫וחקר‬ ‫גנטיות‬ ‫בדיקות‬ .‫תורשתיות‬ ‫מחלות‬ ‫כספים‬ ‫מנהלת‬ ,‫וולמר‬ ‫בלנגה‬ ‫מוניקה‬ ‫רו"ח‬ ‫בקבוצת‬ ‫ראשית‬ ‫כספים‬ ‫כמנהלת‬ ‫משמשת‬ – .‫ומו"פ‬ ‫פארמה‬ ‫בחברות‬ ‫מתמחה‬ ,‫הירש‬ ‫גולדמן‬ .‫פריגו‬ ‫בחברת‬ ‫כספים‬ ‫כמנהלת‬ ‫שימשה‬ ‫הועדה‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ,‫סטארק‬ ‫מיכאל‬ ‫ד"ר‬ '‫פרופ‬ ‫המחלקה‬ ‫כראש‬ ‫שימש‬ – ‫המייעצת‬ ‫המדעית‬ ‫בגרמניה‬ Helios Medical ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫לגיניקולוגיה‬ ‫שימש‬ ,‫כן‬ ‫לפני‬ .)‫חולים‬ ‫בתי‬ 67‫(שבבעלותה‬ ‫נשיא‬ ."‫לדך‬ ‫"משגב‬ ‫בי"ח‬ ‫של‬ ‫הרפואי‬ ‫כמנהל‬ .‫לכירורגיה‬ ‫החדשה‬ ‫האירופאית‬ ‫האקדמיה‬ .‫רבות‬ ‫הזנק‬ ‫בחברות‬ ‫מעורב‬ ‫המדעית‬ ‫הועדה‬ ‫חבר‬ ,‫לבנת‬ ‫גיא‬ ‫ד"ר‬ ‫וטיפול‬ ‫ריאות‬ ‫לרפואת‬ ‫מומחה‬ - ‫המייעצת‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫הרפואה‬ ‫לימודי‬ ‫את‬ ‫סיים‬ .‫נמרץ‬ ‫והשלים‬ ‫פנימית‬ ‫ברפואה‬ ‫התמחה‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫טיפול‬ ‫ורפואת‬ ‫ריאות‬ ‫ברפואת‬ ‫התמחויות‬ ‫תתי‬ ‫סיים‬ ‫הוא‬ .‫שבבוסטון‬ ‫אליזבת‬ ‫סנט‬ ‫בבי"ח‬ ‫נמרץ‬ ‫בבי"ח‬ ‫ריאתי‬ ‫דם‬ ‫לחץ‬ ‫ביתר‬ ‫התמחות‬ ‫תת‬ .‫שבסטנפורד‬ ‫האוניברסיטאי‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬| 3
 4. 4. ‫רקע‬| 4 ‫ומניעה‬ ‫יעיל‬ ‫טיפול‬ ,‫מוקדם‬ ‫סרטן-גילוי‬ • ‫בשנת‬ OECD-‫ה‬ ‫במדינות‬ ‫המוות‬ ‫מקרי‬ ‫מכלל‬ 28% .‫מסרטן‬ ‫נגרמו‬ 2009-‫ו‬ 2008 • ‫הסרטן‬ ‫מקרי‬ ‫בשכיחות‬ 13-‫ה‬ ‫במקום‬ ‫ישראל‬ .‫מסרטן‬ ‫בתמותה‬ 33-‫ובמקום‬ • ‫חולים‬ ‫מיליון‬ 1.6‫מעל‬ ‫היו‬ ,2013‫בשנת‬ ‫בארה"ב‬ .‫מהמחלה‬ ‫מתו‬ ‫אלף‬ 580-‫מ‬ ‫ויותר‬ ‫בסרטן‬ ‫חדשים‬ • .‫בעולם‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫מסרטן‬ ‫מתים‬ ‫איש‬ ‫מיליון‬ 8 • ‫הסרטן‬ ‫חולי‬ ‫במספר‬ 70%-‫כ‬ ‫של‬ ‫עלייה‬ ‫צפויה‬ .2034‫עד‬ ‫בעולם‬
 5. 5. ‫רקע‬| 5 ‫תרופתי‬ ‫טיפול‬ ‫חסרונות‬ • :‫מותאם‬ ‫שאינו‬ ‫תרופתי‬ ‫מטיפול‬ ‫הפגיעה‬ • ‫שאינה‬ ‫בתרופה‬ ‫הטיפול‬ ‫עלות‬ – ‫הטיפול‬ ‫עלות‬ ‫עמידותו‬ ,‫החולה‬ ‫במצב‬ ‫החמרה‬ ‫כולל‬ ‫מותאמת‬ .‫רעילותה‬ ‫עם‬ ‫והתמודדות‬ ‫לתרופה‬ • ‫גורם‬ ‫מותאם‬ ‫טיפול‬ ‫במתן‬ ‫רב‬ ‫איחור‬ – ‫זמן‬ .‫טיפול‬ ‫הוצאות‬ ‫וגורר‬ ‫במחלה‬ ‫להחמרה‬ • ‫מתאים‬ ‫לא‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫מתן‬ - ‫באיבחון‬ ‫שגיאות‬ ‫מקור‬ ‫של‬ ‫זיהוי‬ ‫חוסר‬ ‫עקב‬ ‫גרורתי‬ ‫בסרטן‬ ‫בעיקר‬ .‫גנומית‬ ‫בסריקה‬ ‫לקביעה‬ ‫שניתן‬ ‫הגידול‬ • ‫האנטי-סרטניות‬ ‫התרופות‬ ‫לרוב‬ – ‫לוואי‬ ‫תופעות‬ ‫בטיפול‬ ‫הוצאות‬ ‫שגוררות‬ ‫קשות‬ ‫לוואי‬ ‫תופעות‬ .‫הלוואי‬ ‫בתופעות‬ ‫לטיפול‬ ‫הדרוש‬ ‫רפואי‬ • ‫מהעדר‬ ‫נפטרים‬ ‫אלה‬ ‫מחולים‬ ‫חלק‬ - ‫מוות‬ .‫טיפוליות‬ ‫אופציות‬
 6. 6. ‫טיפול‬ ‫התאמת‬| 6 ‫חולה‬ ‫לכל‬ ‫תרופתי‬ ‫מותאם‬ ‫אונקולוגי‬ ‫טיפול‬ :‫הצורך‬ • ‫בסרטן‬ ‫מעורבים‬ ‫האנושיים‬ ‫הגנים‬ ‫מכלל‬ 1%> .)‫גנים‬ 2000-‫(כ‬ ‫כלשהיא‬ ‫מוטציה‬ ‫דרך‬ • ‫מוטציות‬ ‫לשאת‬ ‫יכולים‬ ‫אלה‬ ‫מגנים‬ 90%~ .)‫הגידול‬ ‫תאי‬ ‫של‬ ‫בדנ"א‬ ‫(מוטציות‬ ‫סומאטיות‬ • ‫מוטציות‬ ‫לשאת‬ ‫יכולים‬ ‫אלה‬ ‫מגנים‬ 20%~ ‫בתורשה‬ ‫העוברות‬ • ‫בשוק‬ ‫כיום‬ ‫האונקולוגיות‬ ‫מהתרופות‬ 90%~ .‫בלבד‬ ‫מהחולים‬ 40%~ ‫עבור‬ ‫יעילות‬
 7. 7. GeneSort ‫עמוק‬ ‫ריצוף‬| 7 ‫דו"ח‬ • ‫תוצאות‬ ‫ניתוח‬ ‫פריפרלי‬ ‫ודם‬ ‫מהגידול‬ ‫ביופסיה‬ ‫הסרטניים‬ ‫התאים‬ ‫בידוד‬ ‫מהגידול‬ ‫דנ"א‬ ‫ריצוף‬ ‫נורמאלי‬ ‫דנ"א‬ ‫ריצוף‬ NGS: Next Generation Sequencing ‫גנים‬ ‫עשרות/מאות‬ ‫ריצוף‬ ‫בסיסים‬ ‫מיליוני‬ ‫של‬ ‫עמוק‬ ‫ריצוף‬ ‫הריצוף‬ ‫תוצאות‬ ‫ניתוח‬ ‫ביואינפורמטיקה‬ ‫מומחים‬ ‫ניתוח‬ NGS-‫ב‬ ‫נרחב‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫מומחים‬ GeneSort ‫דו"ח‬ ‫חולים‬ 8000-‫כ‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫למקורות‬ ‫גישה‬ :‫תוצאות‬ ‫ניתוח‬ ‫לטיפול‬ ‫המלצות‬ ‫אפשרויות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫המספק‬ ‫מומחים‬ ‫פאנל‬ GeneSort-‫ל‬ .‫עדכניים‬ ‫ומחקרים‬ ‫קליניים‬ ‫מחקרים‬ ,‫טיפוליות‬
 8. 8. ‫יתרונות‬| 8 ‫הגנומית‬ ‫הבדיקה‬ ‫תופעות‬ ‫צמצום‬ ‫לוואי‬ ‫תרופה‬ ‫התאמת‬ ‫יעילות‬ ‫הגברת‬ ‫התרופה‬ ‫חיים‬ ‫הצלת‬ ‫חיים‬ ‫הארכת‬ ‫אפשרויות‬ ‫גילוי‬ ‫חדשות‬ ‫טיפול‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬ ‫שיפור‬ ‫עמידות‬ ‫גילוי‬ ‫מתן‬ ‫לפני‬ ‫לתרופה‬ ‫טיפול‬ .‫חולה‬ ‫כל‬ ‫אצל‬ ‫הסרטני‬ ‫הגידול‬ ‫של‬ ‫היחודית‬ "‫האצבעות‬ ‫"תביעת‬ ‫הם‬ ‫סרטניים‬ ‫תאים‬ ‫של‬ ‫המוטציות‬ ‫של‬ ‫גנומיקה‬ ‫הסרטני‬ ‫הגידול‬
 9. 9. ‫ביופסיה‬ ‫דיאגנוזה‬ :‫הסרטניים‬ ‫התאים‬ ‫איפיון‬ ‫יעילות‬| 9 ‫רעילות‬ • ‫עמידות‬ ‫הגידול‬ ‫להסרת‬ ‫ניתוח‬ ‫הקרנות‬ ‫הניתוח‬ ‫אחרי‬ ‫ו/או‬ ‫לפני‬ ‫כימותרפיה‬ ‫הורמונאלי‬ ‫טיפול‬ ‫ראשון‬ ‫קו‬ ‫טיפול‬ ‫כשלון‬ ‫כימותרפיה‬ ‫שני‬ ‫קו‬ ‫טיפול‬ ‫כשלון‬ ‫מורחבת‬ ‫גנומיקה‬ ‫הגידול‬ ‫נסיגת‬ ‫תומך‬ ‫טיפול‬ ‫גנומיקה‬ ‫מצומצמת‬ ‫הסרטן‬ ‫במחלת‬ ‫מקובל‬ ‫טיפול‬ ‫מהלך‬ ‫שני‬ ‫קו‬ ‫טיפול‬ ‫ראשון‬ ‫קו‬ ‫טיפול‬
 10. 10. ‫מתאים‬ ‫זה‬ ‫למי‬| 10 ‫מתאים‬ ‫זה‬ ‫מתי‬ ‫היום‬ ‫בסרטן‬ ‫הטיפול‬ ‫ומרכזי‬ ‫הרופאים‬ .‫מצומצם‬ ‫באופן‬ ‫הגנומיקה‬ ‫את‬ ‫מנצלים‬ ‫הניתנות‬ ‫ממוקדות‬ ‫גנומיות‬ ‫בדיקות‬ :‫הבריאות‬ ‫סל‬ ‫במסגרת‬ ‫היום‬ • ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫מעריכה‬ ‫הבדיקה‬ – Oncotype DX ‫גנים‬ 7-21‫של‬ ‫ביטוי‬ ‫סקירת‬ ‫זו‬ .‫הסרטן‬ ‫להישנות‬ ‫והערמונית‬ ‫המעי‬ ,‫שד‬ ‫סרטן‬ ‫בגידולי‬ • ‫מוטציות‬ ‫איפיון‬ ‫השד‬ ‫בסרטן‬ – ‫הגן‬ HER2 )‫(הרצפטין‬ Trastuzumab ‫התרופות‬ ‫להתאמת‬  Lapatinib-‫ו‬ • ‫מוטציות‬ ‫איפיון‬ ,‫הריאות‬ ‫בסרטן‬ - ‫הגן‬ EGFR  Erlotinib–‫ו‬ Gefitinib ‫התרופות‬ ‫להתאמת‬ • ‫טרנסלוקציות‬ ‫איפיון‬ ‫ריאות‬ ‫בסרטן‬ –‫הגן‬ ALK .Crizotinib ‫כגון‬ ALK ‫במעכבי‬ ‫הטיפול‬ ‫להתאמת‬ • GIST ‫סרטן‬ ‫מוטציות‬ ‫איפיון‬ – ‫גנים‬ PDGFR , KIT Imatinib-‫ו‬ Gleevec ‫כגון‬ ‫תרופות‬ ‫להתאמת‬ )‫(מעי‬
 11. 11. ‫אוכלוסיית‬| 11 ‫הגנומיקה‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫כבר‬ ‫מציעה‬ ‫אישית‬ ‫המותאמת‬ ‫הרפואה‬ ‫מהפכת‬ ‫חיים‬ ‫ומצילי‬ ‫חיים‬ ‫מאריכי‬ ‫חדשניים‬ ‫טיפולים‬ ‫היום‬ .)‫הלוואי‬ ‫בתופעות‬ ‫משמעותי‬ ‫צימצום‬ ‫(תוך‬ :‫המורחבת‬ ‫הגנומיקה‬ ‫מיועדת‬ ‫למי‬ ‫מתקדם‬ ‫בשלב‬ ‫סרטן‬ ‫עם‬ ‫המאובחנים‬ ‫לחולים‬ ‫ושהמחלה‬ ,‫ראשונים‬ ‫טיפול‬ ‫בקווי‬ ‫טיפולים‬ ‫למרות‬ ‫עבור‬ ‫שניתנות‬ ‫השגרתיות‬ ‫לתרופות‬ ‫מגיבה‬ ‫אינה‬ .‫סרטן‬ ‫סוג‬ ‫אותו‬ :‫נכללים‬ ‫זו‬ ‫בקבוצה‬ • ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫מתקדמים‬ ‫בשלבים‬ ‫סרטן‬ ‫חולי‬ ‫טיפוליות‬ ‫אופציות‬ • ‫ראשוני‬ ‫מקור‬ ‫עם‬ ‫גרורתי‬ ‫סרטני‬ ‫גידול‬ ‫עם‬ ‫חולים‬ ‫הסרטן‬ ‫סוג‬ ‫זיהוי‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬ • ‫הריאה‬ ‫סרטן‬ • triple negative ‫השד‬ ‫סרטן‬ • ‫סרקומות‬ • ‫הלבלב‬ ‫סרטן‬ • GBM
 12. 12. 1‫קליני‬ ‫מקרה‬| 15 ‫שאינה‬ ‫גרורתי‬ ‫שד‬ ‫סרטן‬ ‫חולת‬ Herceptin-‫ו‬ ‫לכימותרפיה‬ ‫מגיבה‬ • ‫מוטציות‬ ‫איתרה‬ Sort1‫ידי‬ ‫על‬ ‫גנטית‬ ‫סריקה‬ KIT, EGFR, cMET, SMO, FGFR2, P53:‫גנים‬ ‫במספר‬ and STK11 • ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫מופיעה‬ KIT-‫ב‬ ‫שאותרה‬ ‫המוטציה‬ Gastrointestinal Stromal Tumors GIST ‫‏‬‫י‬‫מע‬ ‫בגידולי‬ • KIT ‫בגן‬ ‫מוטציה‬ ‫הנושא‬ GIST-‫ל‬ ‫המומלץ‬ ‫הטיפול‬ NOVARTIS ‫של‬ Gleevec-‫ב‬ ‫טיפול‬ ‫הוא‬ )Croom & Perry Drugs. 2003;63(5):513-22( • ,FDA approved Gleevec -‫ב‬ ‫בחולה‬ ‫לטפל‬ ‫הוצע‬ KIT ‫של‬ ‫מעכב‬ http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/temptn.cfm • ‫בגידול‬ ‫הקטנה‬ 75%: ‫טיפול‬ ‫אחרי‬ ‫חודשים‬ 6
 13. 13. Triple Negative ‫שד‬ ‫סרטן‬ ‫חולת‬ • Dose-Dense Adjuvant ‫לטיפול‬ ‫הגיבה‬ ‫לא‬ Chemotherapy • ‫בגן‬ ‫מוטציה‬ ‫איתרה‬ Sort1‫ידי‬ ‫על‬ ‫גנטית‬ ‫סריקה‬ ABL • Gleevec -‫ב‬ ‫בחולה‬ ‫לטפל‬ ‫הוצע‬ Lin et al. 2013 Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Jan 29;110(5):1664-9 • ‫החולה‬ ‫במצב‬ ‫שיפור‬ ‫יש‬ 2‫קליני‬ ‫מקרה‬| 16
 14. 14. ‫כבד‬ ‫סרטן‬ ‫עם‬ 16‫בן‬ ‫נער‬ ‫בלב‬ ‫גרורות‬ ‫עם‬ • ‫בגנים‬ ‫מוטציה‬ ‫איתרה‬ Sort1‫ידי‬ ‫על‬ ‫גנטית‬ ‫סריקה‬ FGFR3-‫ו‬ PDGFRA • crenolanib ‫תרופות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫קוקטייל‬ ‫הוצע‬ dovitinib Heinrich et al. Clin Cancer Res. 2012 Aug 15;18(16):4375-84 • Dai et al. Clin Cancer Res. 2013 Dec 15;19(24):6935-42 http://www.cancer.gov/drugdictionary?cdrid=488976 • ‫החולה‬ ‫במצב‬ ‫שיפור‬ 3‫קליני‬ ‫מקרה‬| 17
 15. 15. ‫מתחרים‬| 18 :‫השוואתי‬ ‫מבחן‬ • ‫חולים‬ ‫בתי‬ • ANTI CANCER • CANCER HOPE • ONCOTEST • FOUNDATION ONE • GGA • ‫הפניקס‬ ‫הפניקס‬ ‫איכות‬‫יעילות‬‫מחיר‬
 16. 16. ‫יתרונות‬| 19 GENESORT :‫ושיווק‬ ‫הדרכה‬ ‫מרכז‬ ‫החדרת‬ • ‫בישראל‬ ‫הסרטן‬ ‫מרכזי‬ ‫לכל‬ ‫השירות‬ ‫הנגשת‬ • ‫אונקולוגים‬ ‫בקרב‬ ‫הגנומיקה‬ ‫בנושא‬ ‫ידע‬ ‫העמקת‬ ‫רפואי‬ ‫מידע‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬ :‫רפואיים‬ ‫לצוותים‬ • ‫ביצועה‬ ‫לפני‬ ‫הבדיקה‬ ‫התאמת‬ • ‫אחריה‬ ‫התוצאות‬ ‫בניתוח‬ ‫סיוע‬ • ‫מעולה‬ ‫גנומית‬ ‫דיאגנוסטיקה‬ - ‫הבדיקה‬ ‫איכות‬ • VALUE FOR MONEY • ‫מדורגת‬ ‫יעילות‬ ‫בצורה‬ ‫בדיקה‬ ‫תוצאות‬ ‫הצגת‬ • ‫ו/או‬ ‫התאמה‬ ‫(חוסר‬ ‫בתרופות‬ ‫שימוש‬ ‫שלילת‬ )‫רעילות‬ • ‫תחרות‬ ‫ללא‬ ‫מחיר‬
 17. 17. ‫הצפוי‬ ‫הביקוש‬| 20 2018‫עד‬ ‫של‬ ‫הצפויה‬ ‫החדירה‬ :‫העתיד‬ ‫האונקולוגי‬ ‫לשוק‬ NGS ‫טכנולוגיית‬ 2018‫עד‬ ‫לקביעת‬ ‫גנומיקה‬ ‫לדרוש‬ ‫הצפוי‬ ‫החולים‬ ‫אחוז‬ ‫בקו‬ ‫כבר‬ ‫תרופות‬ ‫ורעילות‬ ,‫עמידות‬ ,‫יעילות‬ 2018‫עד‬ ‫ראשון‬ ‫טיפול‬ • 50-70%- ‫הריאות‬ ‫סרטן‬ • 40-60%- ‫הקיבה‬ ‫סרטן‬ • 40-50%- ‫השד‬ ‫סרטן‬ • 25-35%- ‫הערמונית‬ ‫סרטן‬ McKinsey & Company ‫מדו"ח‬ ‫הושאלו‬ ‫נתונים‬ 2013 www.mckinsey.com
 18. 18. !‫תודה‬ “Don’t be an evolutionist, be a revolutionist when taking care of your (breast) cancer patients” Kimberly L.Blackwell,MD

×