Publicidad
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Publicidad
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Publicidad
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Publicidad
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Publicidad
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Publicidad
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)
Próximo SlideShare
La alfabetización profesoradoLa alfabetización profesorado
Cargando en ... 3
1 de 29
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Selfie: San Adrian BHIko emaitzak (School_report.pdf)

 1. Nola erabili emaitzak. IKASTETXEKO SELFIE TXOSTENA IES San Adrian BHI Bigarren Hezkuntza eta antzekoak SELFIE 2022-2023, session 1
 2. 1 Nola erabili emaitzak. SELFIE ikastetxeko txostenak konparatzen eta biltzen ditu ikasleen, irakasleen eta zuzendaritza-taldearen iritziak. Benetako selfie bat bezala, SELFIEn bildutako informazioak iastetxeko argazkia eguneratuta ematen digu, irakaskuntza- ikaskuntzarako teknologia digitalak erabiltzeko estrategiak eta praktikak erakutsiz. SELFIE txostena baliabide ona izan daiteke eskola-komunitate osoaren barruan ezkarrizketa sortzeko. Txosten hau oinarri ona izan daiteke indarguneak eta ahuleziak identifikatzeko, haiei buruz eztabaidatzeko, eta ikaskuntzarako teknologia digitalak erabiltzeko plan bat sortzeko. SELFIE urtero erabil daiteke lortutako aurrerapenen jarraipena egiteko eta oraindik beharrezkoak diren hobekuntza jarduerak ezagutzeko. SELFIEren emaitzak zure ikastetxearentzat baino ez dira eskuragai egongo. Beste inork ez du sarbiderik izango. Ikastetxeko SELFIE txostenaren emaitzak aztertzean, kontuan hartu beharko zenuke arlo, atal edo galdera batzuetan ondoko hauek dauden ala ez: Emaitza baxuak Emaitza altuak Emaitza-desberdintasun esanguratsuak erabiltzaile-taldeen artean. Kontuan izan PDF hau zure ikastetxeko txosten osoaren laburpena dela. Zenbait eremu edo arlotan sakondu nahi baduzu, kontsultatu ezazu online txostena eta deskargatu itzazu behar dituzun grafikoak. Eremu bakoitzeko galderak eta atalak berriro kontsultatu nahi badituzu, sartu SELFIEren kontrol-panelaren barruan "Galdetegiak pertsonalizatu" atalean. Handik deskargatuko duzu galdetegi osoa. Txosten honek autohausnarketa-ariketaren emaitzak jasotzen ditu "SELFIE 2022-
 3. 2 Txosten honek autohausnarketa-ariketaren emaitzak jasotzen ditu "SELFIE 2022- 2023, session 1". Galdetegiaren osatze-indizeak Autohausnarketa-ariketa honetan, ikasleen, irakasleen eta zuzendaritza-taldeko kideen parte-hartzea honako hau izan da: Arloen laburpena Profilak Hauek dira ikastetxe/enpresa honetarako aurkezten diren profilak:
 4. 3 Arloen laburpena Arlo 8 bakoitzeko batezbestekoa erabiltzaile-taldeka (zuzendaritza-taldea, irakasleak eta ikasleak) Arloko emaitzak
 5. 4 Arloko emaitzak Galdera/atal bakoitzeko batezbestekoa. Emaitza gehiago lortzeko, onlineko txostena aztertu. A. Lidergoa B. Kolaborazioa eta sareak C. Azpiegitura eta ekipamenduak D. Etengabeko prestakuntza profesionala E. Pedagogia: laguntzak eta baliabideak F. Pedagogia: ikasgelan aplikatzea G. Ebaluazio-jarduketak H. Ikasleen konpetentzia digitalak A. Lidergoa
 6. 5 A. Lidergoa Atal honetako galderak dira ikasteko eta irakasteko teknologiak ikastetxean integratzeko prozesuan lidergoak duen rolari buruzkoak. Zure ikastetxeko SELFIEko koordinatzaileak hautazko galdera hauek galdetegian ez sartzea erabaki du. A4. Irakaskuntza digitala aztertzeko denbora A5. Egile-eskubideei eta erabilera-lizentziei buruzko arauak B. Kolaborazioa eta sareak
 7. 6 B. Kolaborazioa eta sareak Arlo honetan, neurriak azaltzen dira ikastetxeek kolaborazio- eta komunikazio- kulturaren alde egin dezaten, ikastetxe barruan zein kanpoan esperientziak partekatzeko eta era efektiboan ikasteko. Zure ikastetxeko SELFIEko koordinatzaileak hautazko galdera hauek galdetegian ez sartzea erabaki du. B4. Urruneko irakaskuntza eta ikaskuntzarako sinergiak C. Azpiegitura eta ekipamenduak
 8. 7 C. Azpiegitura eta ekipamenduak Atal honetako galderak azpiegiturari buruzkoak dira. (Adib., gailu digitalak, aplikazio informatikoak, interneteko konexioa). Azpiegitura egokia, fidagarria eta segurua edukitzeak ahalbidetuko ditu irakasteko, ikasteko eta ebaluatzeko prozedura berritzaileak. Zure ikastetxeko SELFIEko koordinatzaileak hautazko galdera hauek galdetegian ez sartzea erabaki du. C10. Ikasleentzako gailuak C11. Arrakala digitala: erronkak identifikatzeko neurriak C12. Arrakala digitala: Erronkei aurre egiteko laguntza C13. Nork bere gailua ekartzea C14. Espazio fisikoak C15. Laguntza-teknologiak
 9. 8 C14. Espazio fisikoak C15. Laguntza-teknologiak C16. Online liburutegiak/gordailuak D. Etengabeko prestakuntza profesionala
 10. 9 D. Etengabeko prestakuntza profesionala Arlo honetako galderetan aztertzen da zer neurritan sustatzen duen ikastetxeak maila guztietako langileen garapen profesional etengabea (GPE). GPEk lagundu dezake teknologia digitalak erabiliko dituzten ikasteko eta irakasteko eredu berriak garatzen eta integratzen, irakaskuntzan emaitza hobeak lortzeko. E. Pedagogia: laguntzak eta baliabideak
 11. 10 E. Pedagogia: laguntzak eta baliabideak Arlo hau ikaskuntzarako teknologia digitalak erabiltzeko prestakuntzari dagokio, irakaskuntza- eta ikaskuntza-praktikak eguneratzeko eta berritzeko. Zure ikastetxeko SELFIEko koordinatzaileak hautazko galdera hauek galdetegian ez sartzea erabaki du. E5. Hezkuntza-baliabide irekiak F. Pedagogia: ikasgelan aplikatzea
 12. 11 F. Pedagogia: ikasgelan aplikatzea Atal honetako galderak ikasteko teknologien inplementazioari lotuta daude, ikasteko eta irakasteko prozesuak eguneratzeko eta berritzeko. G. Ebaluazio-jarduketak
 13. 12 G. Ebaluazio-jarduketak Arlo hau dagokie progresiboki ebaluazio tradizionaletik jardunbide-multzo zabalago batera aldatzeko neurriei. Neurri-multzo horretan, teknologia bidezko ebaluazio- praktikak sar daitezke, ikaslearengan zentratutakoak, pertsonalizatuak eta benetakoak. Zure ikastetxeko SELFIEko koordinatzaileak hautazko galdera hauek galdetegian ez sartzea erabaki du. G7. Ebaluazio digitala G8. Ikaskuntza dokumentatzea G9. Datuak erabiltzea ikaskuntza hobetzeko G10. Ikastetxetik kanpo garatutako gaitasunak ebaluatzea H. Ikasleen konpetentzia digitalak
 14. 13 H. Ikasleen konpetentzia digitalak Arlo hau ikasleek teknologiak modu seguru, sortzaile eta kritikoan erabiltzeko behar dituzten trebetasun, ezagutza eta jarrerei lotuta dago. Zure ikastetxeko SELFIEko koordinatzaileak hautazko galdera hauek galdetegian ez sartzea erabaki du. H10. Arlo ezberdinetarako trebetasun digitalak H11. Kodetzen edo programatzen ikastea H13. Arazo teknikoak konpontzea
 15. 14 Beste arlo batzuk Ikastetxean teknologia erabiltzeari buruzko informazio gehigarria. Teknologien erabilera mugatzen duten faktoreak Etxean teknologia erabiltzeko faktore negatiboak Etxean teknologia erabiltzeko faktore positiboak EPP jardueren erabilgarritasuna Ziurtasuna teknologia erabiltzerakoan Denbora-portzentajea Teknologiaren harrera Teknologiaren erabilera
 16. 15 Ikasleek gailuak ikastetxetik kanpo eskuratzea Ikaslearen ezagutza teknikoa Teknologien erabilera mugatzen duten faktoreak
 17. 16 Teknologien erabilera mugatzen duten faktoreak Zure ikastetxean, teknologia digitalek irakaskuntza eta ikaskuntzari kalterik eragiten al diete honako eragileak direla eta? Etxean teknologia erabiltzeko faktore negatiboak
 18. 17 Etxean teknologia erabiltzeko faktore negatiboak Honako faktoreek eragin negatiboa al dute ikaskuntza konbinatuan? Etxean teknologia erabiltzeko faktore positiboak
 19. 18 Etxean teknologia erabiltzeko faktore positiboak Honako faktoreek eragin positiboa al dute ikaskuntza konbinatuan? EPP jardueren erabilgarritasuna
 20. 19 EPP jardueren erabilgarritasuna Zein da zure ikastetxeko irakasleen iritzia azken urtean parte hartu duten GPEko jardueren erabilgarritasunari buruz?
 21. 20 Emaitzak Ziurtasuna teknologia erabiltzerakoan
 22. 21 Ziurtasuna teknologia erabiltzerakoan Zure ikastetxeko irakasleek noraino erabiltzen dituzte teknologia digitalak segurtasunez ondoko zeregin hauek egiteko? Emaitzak Denbora-portzentajea
 23. 22 Denbora-portzentajea Zure ikastetxeko irakasleek zenbat denbora, ehunekotan, erabili dituzte teknologia digitalak ikasgelan azken 3 hilabeteetan? Emaitzak Teknologiaren harrera
 24. 23 Teknologiaren harrera Zer esaldik definitzen du ondoen ikastetxeko irakasleek eta zuzendaritza-taldekoek duten ikuspegia ikasteko eta irakasteko teknologia digitalen gainean? Emaitzak Teknologiaren erabilera
 25. 24 Teknologiaren erabilera Zure ikasleek nola erabiltzen dute teknologia ikastetxean eta ikastetxetik kanpo? Emaitzak Ikasleek gailuak ikastetxetik kanpo eskuratzea
 26. 25 Ikasleek gailuak ikastetxetik kanpo eskuratzea Zure ikasleek badute gailu digitalik etxean (ordenagailua, eramangarria, tableta, eskuko telefonoa)? Emaitzak Ikaslearen ezagutza teknikoa
 27. 26 Ikaslearen ezagutza teknikoa Eskolak etxean eta teknologia digitalen bidez ematen direnean
 28. 27 Nola erabili emaitzak. Txosten hau oinarri ona izan daiteke indarguneak eta ahuleziak identifikatzeko, haiei buruz eztabaidatzeko, eta ikaskuntzarako teknologia digitalak erabiltzeko plan bat sortzeko. Adibide hauetan ikus daiteke nola aplikatu ikastetxeko txostena "Arloko ikuspegi orokorra" atala aztertuta: Arlo batean (adib, "azpiegiturak" edo "ebaluazioa") puntuazio baxua jaso bada, komeniko litzateke arlo horretan hobetzeko neurrietan ahalegintzea. Arloetako batek puntuazio orokor altuena lortzen badu, sakon aztertu beharko da indargune hori, identifikatzeko zergatik dabilen ondo eta zer hobetu litekeen. Ikasleen eta irakasleen ikuspuntuen artean, edo irakasleen eta zuzendaritza- taldearen artean, desberdintasun nabarmenak baldin badaude, sakonago aztertu beharko da. Aztertzeak eta eztabaidatzeak ikastetxeko teknologia digitalen erabilera hobetzeko plan bat sortzen lagunduko digu, irakaskuntza-ikaskuntza eragingarriagoa lortuz. SELFIE urtero erabil daiteke; beraz, atal bakoitzeko aurrerapenak aztertu eta hobetzeko neurriak hartu ahal izango dira behar diren ataletan. SELFIEren emaitzak zuretzat baino ez daude eskuragai. Kontuan izan PDF hau zure ikastetxeko txosten osoaren laburpena dela. Zenbait eremu edo arlotan sakondu nahi baduzu, begiratu online txostena eta deskargatu behar dituzun grafikoak.
Publicidad