Publicidad

Social media.pptx

student
27 de Jan de 2023
Publicidad

Social media.pptx

  1. SM SOCIAL MEDIA Social media VULNERABILITĂȚI, RISCURI ȘI AMENINȚĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII NAȚIONALE A ROMÂNIEI CI U BU CĂ A N D REEA BI A N CA
  2. Social media și Strategia de Securitate Națională a României • Social media = domeniul informațional – contracararea acțiunilor ostile de influență derulate în spațiul public, dezinformara, răspândirea de știri false • Îmbunătățirea nivelului de conștietizare cu privire la acțiuni ostile de influență derulate în spațiul public prin mass-media, tink-tank, dificil de gestionat atunci când apar și factori cu impact securitar • Fake news- imposibil de identificat sursa • Acțiunile ostile informațional au ca scop schimbarea percepției, comportamentului societății civile, Add a footer 2
  3. FR Add a footer 3
  4. FR AMENINȚĂRI • Acțiuni informative ostile – în scop de influență, obstrucționare a proiectelor strategice; obținerea de informații • Acțiuni ostile de influență realizate în mediul online = schimbarea percepției și influențarea comportamentului societății civile • Acțiuni care pot incita la ură, rasism, fapte ce pot periclita securitatea națională; subminarea autorității statului Add a footer 4
  5. FR 5 Alte amenințări... • Pe măsură ce războiul informațional și psihologic s-a mutat de la spațiul convențional la spațiul cibernetic, odată cu progresele tehnologice, platformele de socializare au devenit o armă de alegere pentru actorii statului național în definirea narațiunii de masă asupra unei probleme • Bullying și defăimăare online • Distribuirea de conținut ilegal • Compromiterea datelor cu caracter personal și a proprietății intelectuale = securitatea umană • Organizarea infracționalității • Schimbarea percepției • Influențarea unor politici • Atacuri, pishing, inginerie socială • Spionaj • Conflicte sociale = incitare la ură
  6. FR 6 RISCURI • Intensificarea propagandei islamist- jihandiste • Tentații iliberale • Acțiuni nelegitime întreprinse de grupuri de interese • Intensificarea acțiunilor infracționale = trafic de persoane, droguri, alte tipuri de infracțiuni • Distrugerea unor infrastructuri • Preluarea activităților online reprezintă riscul pentru datele cu caracter personal, atât al persoanelor, cât și a instituțiilor
  7. • Nivel scăzut al culturii de securitate • Nivelul scăzut al educației media • Imposibiltatea de a controla fluxul de informații 7 VULNERABILITĂȚI
  8. FR VULNERABILITĂȚI • Persistența unor lacune legislative în domeniul securității naționale în ceea ce privește contracararea acțiunilor informaționale ostile = lipsa instrumentelor de prevenire și contracarare a propagandei cu scop destabilizator • Nivel redus de securitate cibernetică a infrastructurii de comunicații și tehnologia informației
  9. FR Add a footer 9 SOLUȚII • Educația pentru date, parole și informații accesate • Educația de a avea o gândire critică • Antrenarea de specialiști • Verificarea informațiilor de către o comisie • Creșterea capacității instituțiilor de învățământ, media, cercetare și tink- tankuri pentru a identifica acțiunile de dezinformare • Dezvoltarea unor programe de educație prin care să se asigure securitate online • Îmbunătățirea sistemului de conștientizare
  10. VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!
Publicidad