Publicidad

UE - Coreea de Sud.pptx

student
27 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

UE - Coreea de Sud.pptx

 1. RELAȚIILE POLITICE ȘI ECONOMICE DINTRE UE- COREEA DE SUD ANDREEA – BIANCA CIUBUCĂ
 2. CUPRINS 1. Introducere 2. Istoric al relațiilor dintre Europa și Peninsula Coreea 3. Relațiile UE – Coreea de Sud 4. Concluzii
 3. Introducere • Coreea de Sud se remarcă astăzi ca unul dintre partenerii strategici cheie ai Uniunii Europene • Zona de interes a UE- regional; colonii • Zona de interes a Coreei – Japonia; China • De ce? • UE – Coreea – nu în sfera de influență a UE, zonă sensibilă, insecuritate • Dificultatea economică a europenilor- standardelor stricte, iar cerințele pentru produse și servicii creează bariere în calea comerțului
 4. Istoric al relațiilor • Coreea - izolată de Europa (secolului al XIX- lea) • Colonialiștii europeni – mai puțin interes în relații de lungă durată cu Joseon (Coreea) • Perioada protectoratului Japoniei asupra Coreei • Implicarea europenilor în Războiul din Coreea = nu a avut neapărat scopul de a obține o cooperare politică și economică pe termen lung, ci, mai mult, europenii au dorit să încheie afaceri la nivelul local pentru a importa produse coreene
 5. Istoric al relatiilor - Anii 90  Încrederea europenilor în sine a început să revină odată cu prăbușirea=prabușirea comunismului în Europa de Est ; crearea Pieței Unice din Europa de Vest  Creșterea rapidă a Asiei, a creat noi posibilități pentru încheierea de relații comerciale.  Economia Coreei de Sud a cunoscut schimbări = economie agrară subdezvoltată a anilor 1950 => lider în rândul economiilor în curs de industrializare în anii 1980  principalele țări exportatoare de automobile, fier și oțel, produse electronice, construcții navale și produse petrochimice
 6. Anii 90  Diminuarea influenței sovietice și americane din Coreea  Diminuarea influenței americane în Europa  UE – definirea unui rol global, de promovare a valorilor, influență în Asia PAcific  1994 – strategia cu privire la Asia – 26 de țări - prioritate Coreea de Sud  Strategia a menționat că Asia nu este o regiune omogenă, iar abordarea politicii externe trebuie să fie diferită în funcție de statul cu care se negociază, iar obiectivele UE trebuie urmărite la diferite niveluri și prin diferite modalități
 7. ASEM 1996  ASEM (Asia Europe Meetings) - un forum informal pentru dialog și cooperare, reunind 53 de parteneri din Europa și Asia  Preferințe europene „post-moderne” pentru regionalizare, multilateralism, soft-power și o politică externă „interregională” nu este împărtășită în Asia în general și nici în Coreea în mod specific.  Asiaticii rămân profund suveraniști
 8. 1996 – semnarea unui Acord Cadru • Primul pas în consolidarea relațiilor dintre UE și Coreea a fost încheierea unui Acord cadru pentru comerț și cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Coreea de Sud, pe de altă parte, la 28 octombrie 1996. • crearea un cadru instituțional de supraveghere a punerii în aplicare și respectării acordului. • Se înființează un Comitet mixt, conform art. 19 din Acord, compus din reprezentanți ai UE și ai Coreei • Acordul oferă un cadru legal pentru relații care acoperă domeniul politic, economic, știință și tehnologie
 9. Relațiile UE- Coreea de Sud  Semnarea a trei acorduri Economică  Acordul de liber schimb (ALS) dintre UE și Republica Coreea a fost aplicat în iulie 2011 și a intrat oficial în vigoare în 2015. Este primul acord comercial cu o țară asiatică și cel mai ambițios și cuprinzător acord comercial implementat de UE.
 10. Politic – 2 acorduri  Acordul bilateral (în vigoare din 2014) stabilește cadrul general pentru cooperarea noastră bilaterală și abordează o gamă largă de preocupări internaționale, inclusiv neproliferarea armelor de distrugere în masă, drepturile omului, combaterea terorismului, schimbările climatice, securitatea energetică. și asistență pentru dezvoltare. Acestea sunt domenii în care cooperarea poate fi îmbunătățită.
 11. Politic 2 acorduri  Acordul bilateral de participare la managementul cri zelor (FPA) 2016  consolidează parteneriatul strategic și subliniază pol itic valorile și interesele de securitate comune  în administrarea civilă, aplicarea legii și menținerea păcii și stabilității
 12. Concluzii De-a lungul istoriei, Coreea s-a limitat la consolidarea relațiilor cu Japonia și China Interesul europenilor pentru Asia a început în anii 90 1994 s-a format ASEM, un forum de negociere S-au semnat 3 tratate de cooperare în domenii diverse
 13. BIBLIOGRAFIE •CASARINI, NICOLA; FIORI, ANTONIO; KIM, NAM-KOOK; LEE, JAE-SEUNG; PARDO, RAMON PACHECO, The Routledge Handbook of Europe-Korea Relations, Routledge, 2021. •CASTELEIRO, ANDRÉS DELGADO, „THE EUROPEAN UNION AND SOUTH KOREA. THE LEGAL FRAMEWORK FOR STRENGTHENING TRADE, ECONOMIC AND POLITICAL RELATIONS”, Edinburgh Law Review, vol. 18, nr. 3, septembrie 2014, pp. 460–462. •CROQUET, NICOLAS A. J., „The climate change norms under the EU-Korea Free Trade Agreement: between soft and hard law”, în Jan Wouters, Axel Marx, Dylan Geraets, Bregt Natens, Global Governance through Trade, Edward Elgar Publishing, 2015, pp. 124 –157. •ELSIG, MANFRED; DUPONT, CÉDRIC, „European Union Meets South Korea: Bureaucratic Interests, Exporter Discrimination and the Negotiations of Trade Agreements, JCMS: Journal of Common Market Studies, vol. 50, nr. 3, mai 2012, pp. 492–507.
 14. BIBLIOGRAFIE • Harrison, James, European Union and South Korea: the Legal Framework for Strengthening Trade, Economic and Political Relations, Edinburgh University Press, 2013. • Franck, Christian; Chun, Kwang Ho, The European Union, East Asia and South Korea, Presses univ. de Louvain, 2005.; Presses univ. de Louvain, Paris, 2005. • VLAEMMINCK, PHILIPPE, „The EU-South Korea Free Trade Agreement: Implications in the First Year of Implementation”, The European Union in the World, 1 ianuarie 2014, Brill Nijhoff, pp. 477–491.
 15. VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!
Publicidad