Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“: naujos galimybės mokyklai.

140 visualizaciones

Publicado el

Nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“: naujos galimybės mokyklai. Dr. Henrikas Mykolaitis, VGTU

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“: naujos galimybės mokyklai.

 1. 1. Nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“: naujos galimybės mokyklai Dr. Henrikas Mykolaitis, VGTU 2019 01 04 Vilnius
 2. 2. Dr. Henrikas Mykolaitis o 1975-1995 VU Fizikos fak.; fluktuacinių magnetinių reiškinių taikomieji tyrimai, lektorius (60 publikacijų, 7 išradimai) o 1992-1993 Ryšių ir informatikos ministerija; radioaparatūros gamybos ir naudojimo techninis reguliavimas o 1993-1997 Valstybinė radijo dažnių tarnyba; telekomunikacijų veiklos licencijavimas o 1997-2004 AB Lietuvos telekomas; bendrovės modernizavimo ir plėtros projektai o 2005-2014 Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA, direktorius ir viceprezidentas; asociacijos projektai o 2012-2014 MTEPI S3 prioritetų dokumentų rengimo darbo grupė o 2013 ETP ManuFuture 2013 konferencijos rengimo koordinatorius o 2014- Vilniaus Gedimino technikos universitetas; MTEPI veiklos ir STEAM ugdymo projektai
 3. 3. Esminis iššūkis (1): spartinti kuriamos pridėtinės vertės (darbo našumo) augimą 3 EU – 33,2 EUR LT – 10,6 EUR EUROSTAT 2017 VIENO DARBUOTOJO PER VALANDĄ SUKURTA PRIDĖTINĖ VERTĖ, Eur/h, 2016 EE UK DE DK SE FI PL LTLV EU 28 RO SI CZ IE LU NL BG ? EU - 39,4 Eur/h LT - 15,1 Eur/h 18 54 36 0 72 Eur/h
 4. 4. Esminis iššūkis (2): išugdyti ir nuolat palaikyti kritinę inovatorių masę ?
 5. 5. Lietuvos krepšinio sėkmės istorija ir inovatorių „kritinės masės“ išugdymo iššūkiai LT ES 16,8 39,9 Ekonomika: darbo našumas EUR/val (2017) LT ES16 ES28 620,2 256,7 128,40 FIBA Ranking Men, points (2018 09 18) LT KREPŠINIS, U18: o 70 sporto mokyklų o 130-150 BU mokyklų o 12 čempionatų o 4 000 rungtynių/metus o NVŠ veiklos (39,5 proc. apimties) o 20 000 mokinių LT INŽINERIJOS INOVACIJOS, U18: o Iki 6 „tradicinių“ techninės kūrybos centrų o Privatūs klubai (robotika ir pan.) o STEAM dalykų olimpiados, Jaunasis tyrėjas o STEAM regioniniai centrai (planuojami) o NVŠ veiklos (4,3 proc. apimties) o „Ateities inžinerijos“ ugdymo platforma
 6. 6. Inovatoriaus kompetencijų sritys Išradingumas Technologijų ir įrankių įvaldymas Verslumas Socialinės savybės Inovatoriaus kompetencijos 6
 7. 7. AI platformos veiklos principai (http://ateitin.vgtu.lt) AI platforma, kaip inovatorių sisteminio ugdymo priemonė: o Orientuoja į vertės kūrimą – moko identifikuoti realias problemas ir jas kompleksiškai spręsti plačiame tematikų diapazone – nuo vietinių iki globalių rinkų aktualijų o Integruoja kūrybiškumą, gamtos mokslų žinias, šiuolaikines technologijas, verslumą, darniosios raidos ir MTEPI veiklos principus, šiuolaikiniu turiniu ir metodais papildydama kitas formaliojo ir neformaliojo ugdymo formas o Ugdo kūrėjų komandą – taiko projektinio komandinio darbo principus, skatina bendradarbiavimą „mokinys-mokytojas-AI konsultantas-vietinis verslo ekspertas“, ugdo jų kompetenciją, kartu leidžia sveiką konkurenciją o Formuoja inovatorių ugdymo nuoseklią grandinę, integruojančią bendrojo lavinimo ir aukštąsias mokyklas, MTEPI institucijas ir verslo struktūras o Yra prieinama ir ekonomiška: veikia nuolat ir dvipusiu ryšiu potencialiai aprėpia visas mokyklas, suteikdama nemokamą prieigą prie informacijos, konsultacijų, reikalingų IT ir (dalinai) kitų išteklių, o veiklos kaštai, palyginti su potencialiomis galimybėmis, yra nedideli
 8. 8. AI platformos ugdymo procesas o Mokyklos ir VGTU sutartis. Mokykla sudaro sutartį su VGTU dėl bendradarbiavimo AI platformoje ir paskiria 1-2 mokytojus koordinuoti savo mokinių ir mokytojų AI veiklą o Sprendimas dėl projektinio darbo. Mokinys susipažinęs su AI medžiaga ir pasikonsultavęs su mokytoju priima sprendimą dėl darbo temos ir ją įregistruoja platformoje o Darbas AI platformoje (1). AI platforma registruotiems vartotojams suteikia metodinę medžiagą, konsultacijas, reikalingus IT išteklius ir, pagal galimybes, medžiagas, nuotolines technologines paslaugas ir, pagal poreikį, rekomenduoja vietinį technologijų konsultantą o Darbas AI platformoje (2). „Neakivaizdinių“ programų dalyviai dirba 12 dienų kontaktinėse sesijose ir laikotarpiuose tarp jų – nuotoliniu būdu. Projektas aprūpina medžiagomis , dengia mokymo, nakvynės ir kelionių išlaidas ir t.t. o Darbo rezultatas. Projektinio darbo rezultatas gali būti veikiantis įrenginys arba jo prototipas, virtualus modelis, atliktas tyrimas, pasiūlytas sprendimas, programa ir pan. (įskaitant ir verslo planą), taip pat nustatytos formos darbo aprašas o Darbo įvertinimas. Darbai viešai pristatomi darbų konkursuose. Darbus sėkmingai atlikę mokiniai ir jų vadovai gauna pažymėjimus, o geriausius darbus atlikę mokiniai bei jų vadovai – ir prizus.
 9. 9. „Ateities inžinerijos“ ugdymo tematikos 2018- 2019 m.m. 1. Android įrenginių programavimas 2017 2. Atliekos ir darni aplinka 2017 3. Audiovizualinių medijų taikymas kuriant ir diegiant inovacijas 2018 4. Bepiločių orlaivių technologijos 2018 5. Biomedicinos inžinerija 2018 6. Bitkoinai: virtualiųjų valiutų technologijos 2017 7. Darni gyvenamoji aplinka 2017 8. Darnus pastatas 2017 9. Dizaino technologijos ir inovacijos 2018 10. Investavimo sprendimai Luminor Trade aplinkoje 2017 11. Išmanusis šiltnamis 2018 12. Liejimo technologijos detalių gamyboje 2018 13. Naujo pramonės gaminio kūrimas 2017, 2018 14. Roboto prototipo kūrimas 2017 15. Šiuolaikinės statybinės medžiagos ir saugos sistemos 2018 16. Šiuolaikinis automobilis 2018 17. Verslo plano rengimas Canvas metodu 2017 18. Žalioji energetika 2018
 10. 10. „Ateities inžinerijos“ veiklos virtuvė Finansavimo šaltiniai: o LMA vykdomas projektas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001 „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ – iki 2019 03 31 o LMNŠC vykdomas projektas Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-001 „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ - iki 2019 03 01 o VGTU nuosavos lėšos Veikla 2017-2018 m.m. (10 aktyvių programų): o 300 mokinių dalyvavo dirbtuvėse regionuose; 500 AI platformos vartotojų o 50 mokytojų patobulino kvalifikaciją Veikla 2018-2019 m.m. (18 aktyvių programų): o 210 mokinių dalyvauja neakivaizdinėse ir 100 - nuotolinėse programose, yra 800 AI platformos vartotojų o 100 mokytojų, dalyvaudami AI veiklose, tobulina savo kvalifikaciją
 11. 11. AI platformos projektiniai darbai
 12. 12. LINKIME KŪRYBINĖS SĖKMĖS BENDRAME DARBE! Mus galima rasti: http://ateitin.vgtu.lt DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ !

×