Publicidad

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo week5.pptx

21 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo week5.pptx

 1. Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Inihanda ni: Angelique B. Valiente
 2. BALIK- ARAL
 3. MEKANIKS: •Ang bawat pangkat ay dapat mayroong introduksiyon bago magsimula sa
 4. MEKANIKS: •Ang magbibigay ng palakpak sa paglalahad ng pangkat na; P1 – P2 P4 – P5 P2 – P3 P5 – P6 P3 – P4 P6 – P1
 5. TAKDANG - ARALIN Tekstong Naratibo Ibang Uri ng Tekstong Nalalaman Panuto: Sa pamamagitan ng Venn Diagram, ibigay ang katuturan ng tekstong naratibo batay sa inyong sariling pag-unawa at ang kaibahan nito sa ibang tekstong nalalaman.
 6. IBA PANG URI NG TEKSTONG SANGGUNIAN 2. ALMANAC Ito ay inililimbag taon- taon.
 7. IBA PANG URI NG TEKSTONG SANGGUNIAN Panuto: Sa pamamagitan ng Ven Diagram, ibigay ang katuturan ng tekstong naratibo batay sa inyong sariling pag-unawa at ang kaibaha nito sa ibang tekstong nalalaman
 8. IBA PANG URI NG TEKSTONG SANGGUNIAN 4. BIBLIYOGRAPIYA Ito ay listahan ng isang hanay ng mga libro o sulatin na ginamit bilang sanggunian.
 9. IBA PANG URI NG TEKSTONG SANGGUNIAN 5. DIREKTORYO Ito ay isang talaan ng mga pangalan, address, telepono, o e-mail ng mga tao o organisasyon.
 10. 2. Kahit walang sapat na kaalaman sa paksa ay pupwedeng sumulat ng isang tekstong naglalahad. 3. Mayroong limang Hulwaran at Organisasyon ang Tekstong naglalahad. 4. Ang katangian ng Tekstong Naglalahad ay kinakailangang subhetibo ang pagtalakay sa paksa. 5. Ginagamit ng manunulat saTekstong Naglalahad ang mga kaisipang pangsarili, pampamilya, pampamayanan, pambansa, at pangdaigdig upang makahikayat ng mambabasa. INTRODUCTION 3 PRIMARY GOALS 4 AREAS OF GROWTH 5 TIMELINE 10 SUMMARY 13
 11. IBA PANG URI NG TEKSTONG SANGGUNIAN 6. HANDBOOK Ito ay listahan ng isang hanay ng mga libro o sulatin na ginamit bilang sanggunian.
 12. quarterly performance - 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Q4 Q3 Q2 Q1 Series 1 Series 2 20XX presentation title 13
 13. IBA PANG URI NG TEKSTONG SANGGUNIAN 7. YEARBOOK Ito ang nagsisilbing daan upang makapagbaliktanaw sa mga ala-alang nabuo mula sa buong taon
 14. areas of growth B2B SUPPLY CHAIN ROI E-COMMERCE Q1 4.5 2.3 1.7 5.0 Q2 3.2 5.1 4.4 3.0 Q3 2.1 1.7 2.5 2.8 Q4 4.5 2.2 1.7 7.0
 15. meet our team TAKUMA HAYASHI MIRJAM NILSSON​ FLORA BERGGREN​ RAJESH SANTOSHI president chief executive officer chief operations officer vp marketing 20XX presentation title 16
 16. meet our extended team TAKUMA HAYASHI MIRJAM NILSSON​ FLORA BERGGREN​ RAJESH SANTOSHI president chief executive officer chief operations officer vp marketing GRAHAM BARNES ROWAN MURPHY ELIZABETH MOORE ROBINE KLINE vp product SEO strategist product designer content developer
 17. plan for product launch PLANNING synergize scalable e-commerce MARKETING disseminate standardized metrics DESIGN coordinate e-business applications STRATEGY foster holistically superior methodologies LAUNCH deploy strategic networks with compelling e-business needs 20XX presentation title 18
 18. timeline SEP 20XX synergize scalable e-commerce NOV 20XX disseminate standardized metrics JAN 20XX coordinate e-business applications MAR 20XX foster holistically superior methodologies MAY 20XX deploy strategic networks with compelling e-business needs
 19. areas of focus B2B MARKET SCENARIOS o Develop winning strategies to keep ahead of the competition o Capitalize on low-hanging fruit to identify a ballpark value o Visualize customer directed convergence​ CLOUD-BASED OPPORTUNITIES o Iterative approaches to corporate strategy o Establish a management framework from the inside 20XX presentation title 20
 20. how we get there ROI o Envision multimedia- based expertise and cross-media growth strategies o Visualize quality intellectual capital o Engage worldwide methodologies with web-enabled technologies NICHE MARKETS o Pursue scalable customer service through sustainable strategies o Engage top-line web services with cutting- edge deliverables SUPPLY CHAINS o Cultivate one-to-one customer service with robust ideas o Maximize timely deliverables for real- time schemas 20XX presentation title 21
 21. summary At Contoso, we believe in giving 110%. By using our next-generation data architecture, we help organizations virtually manage agile workflows. We thrive because of our market knowledge and great team behind our product. As our CEO says, "Efficiencies will come from proactively transforming how we do business."​ 20XX presentation title 22
 22. thank you mirjam nilsson mirjam@contoso.com www.contoso.com
Publicidad