Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

народните будители2

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Apostola
Apostola
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a народните будители2 (20)

Anuncio

народните будители2

  1. 1. Народните будители Ана Стоянова 5 б
  2. 2. <ul><li>Денят на народните будители е </li></ul><ul><li>български празник, ознаменуващ делото на </li></ul><ul><li>българските просветители, книжовници, </li></ul><ul><li>революционери и свети будители на </li></ul><ul><li>възраждащия се национален дух. </li></ul><ul><li>Отбелязва се всяка година на 1 ноември и е </li></ul><ul><li>официален празник в България. </li></ul>
  3. 3. Ето някои будители <ul><li>Паисий Хилендарски </li></ul><ul><li>Христо Ботев </li></ul><ul><li>Неофит Рилски </li></ul><ul><li>Иван Вазов </li></ul><ul><li>Васил Левски </li></ul><ul><li>Любен Каравелов </li></ul>
  4. 4. Паисий Хилендарски <ul><li>Свети Паисий Хилендарски (1722– </li></ul><ul><li>1773), често наричан още Отец </li></ul><ul><li>Паисий, e български народен </li></ul><ul><li>будител и духовник, автор на </li></ul><ul><li>„ История славянобългарска“. </li></ul><ul><li>Изразените в труда му идеи за </li></ul><ul><li>национално възраждане и </li></ul><ul><li>освобождение на българския народ </li></ul><ul><li>карат много учени да го сочат за </li></ul><ul><li>основоположника на Българското </li></ul><ul><li>възраждане. </li></ul>
  5. 5. Христо Ботев <ul><li>Христо Ботьов Петков, известен </li></ul><ul><li>като Христо Ботев, е български </li></ul><ul><li>национален герой, революционер, </li></ul><ul><li>поет и публицист, роден на 25 </li></ul><ul><li>декември 1847 г. (нов стил — 6 </li></ul><ul><li>януари 1848 г.) в град Калофер в </li></ul><ul><li>семейството на учителя, </li></ul><ul><li>книжовник и обществен деец, </li></ul><ul><li>даскал Ботьо Петков (1815-1869) и </li></ul><ul><li>Иванка Ботева (1823-1911). </li></ul>
  6. 6. Неофит Рилски <ul><li>Неофит Рилски (Никола Бенин) е </li></ul><ul><li>български монах, учител и </li></ul><ul><li>художник. Една от водещите </li></ul><ul><li>фигури в българското просветно </li></ul><ul><li>движение през първата половина </li></ul><ul><li>на 19 век, той е определян от </li></ul><ul><li>известния българист Константин </li></ul><ul><li>Иречек като „патриарх на </li></ul><ul><li>българските учители и книжовници“. </li></ul>
  7. 7. Иван Вазов <ul><li>Иван Минчов Вазов е класически </li></ul><ul><li>български писател, наричан често </li></ul><ul><li>„ патриарх на българската литература“. </li></ul><ul><li>Творчеството на Вазов е отражение на </li></ul><ul><li>Две исторически епохи: Възраждането </li></ul><ul><li>И следосвобожденска България. Иван </li></ul><ul><li>Вазов е бил академик на БАН и </li></ul><ul><li>министър на народното просвещение </li></ul><ul><li>от 7 септември 1897 до 30 януари 1899 </li></ul><ul><li>от Народната партия. </li></ul>
  8. 8. Васил Левски <ul><li>Васил Левски е псевдонимът с който е </li></ul><ul><li>известен Васил Иванов Кунчев, български </li></ul><ul><li>революционер, идеолог и организатор на </li></ul><ul><li>българската национална революция, </li></ul><ul><li>основател на Вътрешната революционна </li></ul><ul><li>организация (ВРО) и на Българския </li></ul><ul><li>революционен централен комитет (БРЦК), </li></ul><ul><li>български национален герой. Известен е и </li></ul><ul><li>като Апостолът на свободата заради </li></ul><ul><li>организирането и разработването на </li></ul><ul><li>стратегията за освобождаване на България от </li></ul><ul><li>османско иго. Той пътува по страната и </li></ul><ul><li>създава тайни районни комитети, които да </li></ul><ul><li>подготвят националния бунт. Неговата мечта </li></ul><ul><li>е чиста и свята република, в която всички да </li></ul><ul><li>имат равни права, независимо от етническата си и религиозна принадлежност. Създадената от него Вътрешна революционна организация е основата, на която стъпват организаторите на Априлското въстание. Това въстание и последвалата Руско-Турска война довеждат до възстановяване на държавата България на европейската карта. </li></ul>
  9. 9. Любен Каравелов <ul><li>Любен Стойчев Каравелов (1834 или 1835 [1] - 21 </li></ul><ul><li>януари 1879) е български поет, писател, </li></ul><ul><li>енциклопедист, журналист, етнограф; </li></ul><ul><li>национален герой, поборник за освобождението </li></ul><ul><li>на България от турско робство. Любен Каравелов </li></ul><ul><li>е по-големият брат на влиятелния </li></ul><ul><li>следосвобожденски политик Петко Каравелов </li></ul><ul><li>(1843-1903). Любен Каравелов допринася </li></ul><ul><li>съществено за развитието на обществената мисъл </li></ul><ul><li>в България през Възраждането, пише </li></ul><ul><li>библиографски трудове, статии по българска </li></ul><ul><li>литература, култура, лексикография, политическа </li></ul><ul><li>история, нумизматика. Каравелов участва в </li></ul><ul><li>националреволюционното движение като член и </li></ul><ul><li>председател на Българския революционен </li></ul><ul><li>Централен комитет в Букурещ, Румъния в началото на 70-те на 19 век. </li></ul>
  10. 10. <ul><li>КРАЙ </li></ul>

×