Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Ankica Mamić - izrada komunikacijske strategije

 1. Izrada komunikacijske strategije Ankica Mamić Integralni marketing i komunikacije d.o.o. ankica.mamic@imc-agencija.hr 10. veljače 2009. Hotel Allegra Arcotel, Zagreb
 2. Sadržaj Uvod Strategija Pristupi planiranju 1. Analiza 2. Postavljanje i definiranje ciljeva 3. Identificiranje ciljanih javnosti 4. Definiranje poruka 5. Definiranje taktika 6. Evaluacija 4 pristupa stvaranju odlične strategije Case study
 3. Komunikacija
 4. Strategija STRATEGIJA je dugoročni plan aktivnosti kreiran za ostvarenje određenog cilja, naročito pobjede strategija se razlikuje od taktika, ona nije trenutna, mora biti jako promišljena i dokazano primjenjiva u praksi ona predstavlja izbor koji utječe na rezultate
 5. Ako ne znaš kamo ideš, nećeš znati jesi li tamo stigao. Ako ne znaš kamo ideš, svaki je put dobar.
 6. Razvoj strategije Strategija mora biti točna, realna i sveobuhvatna, ali također zahtjeva inpute svih ključnih stakeholdera za uspjeh
 7. Strategija 1. Što je problem? 2. Što želimo postići? 3. Kome se trebamo obraćati? 6. Kako ćemo ocijeniti uspjeh? 5. Kako prenijeti /komunicirati poruku? 4. Što želimo reći?
 8. prije svega... ... potrebno je imati
 9. Planiranje pomaže u definiranju prioriteta, povećava efikasnost, potiče na promatranje situacije u dugom roku, potiče proaktivnost, izglađuje sukobe, minimalizira neuspjeh, demonstrira value for money
 10. Pristupi planiranju Management by objectives (MBO) (upravljanje po ciljevima) postavljanje ciljeva sudjelovanje svih managera u definiranju ciljeva i kriterija izvođenja ocjenjivanje postignutih rezultata R A C E Research (Istraživanje) Action (Akcija) Communication (Komunikacija) Evaluation (Ocjenjivanje) I A K O R O P E Research (Istraživanje) Objectives (Ciljevi) Programming (Program) Evaluation (Ocjenjivanje) I C P O
 11. 1 Defining public relations problems 2 Planning and programming 4 Evaluating the programme 3 Taking action and communicating How did we do? Assessment What’s happening now? Situation analysis Strategy What should we do and say, and why? Implementation How and when do we do and say it? Model planiranja
 12. Skeptici... plan je dosta rigidan sam po sebi i predstavlja nedinamičan pristup stupanj predviđanja pojedinog elementa procesa planiranja razlikovat će se ovisno o zahtjevima zadatka planiranje je vremenski intenzivan proces planovi su zastarjeli onog trenutka kada su napisani planovi potiču nerealna očekivanja planovi blokiraju kreativnost
 13. 1. Analiza Analiza okruženja Analiza javnosti 1. Što je problem?
 14. Analiza okruženja Snage Slabosti Izazovi i prijetnje Prilike i mogućnosti Environment Political Information Social Technological Legal Economic
 15. Koji faktori iz okruženja utječu na organizaciju? (identificirani provedbom EPISTLE analize) Koji su trenutno najvažniji? Koji će postati najvažniji u sljedećem periodu? Lista glavnih problema/izazova koji će utjecati na organizaciju
 16. Analiza javnosti formalno i neformalno istraživanje osobni kontakti fokus grupe savjetodavni odbori telefonsko istraživanje analiza primljenih e-maila online izvori – praćenje foruma, web stranica... terenska izvješća
 17. 2. Postavljanje i definiranje ciljeva analiza javnosti otkriva postojeća znanja javnosti, stavove i ponašanja vezana uz bilo koju temu – dobiva se startna pozicija ciljevi se obično definiraju na tri razine: KOGNITIVNA = promjene u mišljenju i svijesti AFEKTIVNA= promjene u osjećajima i emotivnim reakcijama KONATIVNA = promjene u ponašanju 2. Što želimo postići?
 18. Ciljevi moraju biti measurable smart time bound resourced achievable
 19. 4 preduvjeta... uskladiti ciljeve odnosa s javnostima s ciljevima organizacije ciljevi moraju zaista biti PR ciljevi obećati samo ono što se može realizirati/postići definirati prioritete ...za kvalitetno postavljanje ciljeva Dobro postavljeni ciljevi definiraju očekivane rezultate programa, podupiru strategiju, definiraju plan aktivnosti koje se trebaju poduzeti te služe kao referentne točke prema kojima će se uspješnost programa ocjenjivati
 20. 3. Identificirane ciljanih javnosti segmentiranje javnosti prema : geografiji demografiji psihografiji pripadnosti pojedinoj grupi prema moći (potencijalu utjecaja) prema ulozi u procesu odlučivanja 3. Kome se trebamo obraćati?
 21. Matrica moći i utjecaja A minimalan trud B informirati C zadovoljiti D ključni igrači Nivo interesa VisokNizak NizakVisok Stupanjmoći
 22. 4. Definiranje poruka 4 koraka 1. analizirati postojeće percepcije koje su generirale problem 2. definirati realne korake kojima se mogu promijeniti te percepcije 3. identificirati elemente uvjeravanja 4. oblikovati / stvoriti poruku i sadržaj koji je vjerodostojan i može se prenijeti javnostima kroz djelatnost odnosa s javnostima, a ne kroz oglašavanje ili direktni mailing 4. Što želimo reći? adekvatnost poruke ključni je element učinkovitih komunikacijskih kampanja
 23. 5. Definiranje taktike strategija je sveobuhvatan koncept, pristup ili generalni plan koordinirajuća tema ili faktor vodeći princip ili svrha “the big idea” Strategija je definirana i proizlazi iz problema koji su identificirani provođenjem analize situacije te je temelj na kojem se izgrađuju i definiraju taktike. 5. Kako prenijeti/ komunicirati poruku?
 24. Definiranje taktika proizlaze iz strategije mora postojati izravna veza između ciljeva, strategije i taktika cilj je postavljanje takvog programa kojim ćemo doseći odgovarajuće ljude u dovoljno velikom broju, koji ima točno definiranu razinu utjecaja koja je potrebna za ostvarivanje cilja kampanje i sve to u okviru prihvatljivih troškova i u odgovarajućem vremenskom roku različite za pojedinu strategiju i program 2 pitanja: Je li taktika primjerena? Je li taktika izvediva?
 25. Terminski plan i izvori/resursi vrijeme neobnovljivi izvor ključne elemente potrebno je po”rastaviti” na pojedinačne dijelove kojima se treba dodati vremenska dimenzija (koliko je vremena potrebno za izvršenje svakog dijela) po završetku projekta, potrebno ga je analizirati kako bi se utvrdilo jesu li se i koje elementi mogli izvesti efikasnije i s manje troškova izvori u odnosima s javnostima ljudski resursi (1 ili više savjetnika) troškovi provedbe (kvalitetniji papir, crno bijelo ili full color, konferencija u drugom gradu...) oprema (mora podržavati kvalitetu rada, osigurati efikasnost i brz pristup svim bitnim stakeholderima)
 26. 6. Evaluacija kontinuirani proces koji započinje već u fazi definiranja ciljeva, a ne tek na kraju sam proces evaluacije olakšava: postavljanje SMART ciljeva ugrađivanje elementa ocjenjivanja i monitoringa na samom početku projekta definiranje kriterija mjerenja na početku kontinuirano ocjenjivanje projekta u svakom koraku objektivan i znanstveni pristup ocjenjivanje procesa – je li projekt unutar vremenskih i novčanih ograničenja uspostavljanje transparentnog procesa monitoringa 6. Kako ćemo ocijeniti uspjeh?
 27. 4 pristupa stvaranju odlične strategije prilikom razvoja PR strategije polazim od: svoje kreativnosti i tražim pravu ideju svog iskustva i tražim što djeljuje svog znanja i primjenjujem postojeće okvire podataka i radim što je pravilno
 28. 4 pristupa stvaranju odlične strategije prilikom razvoja PR strategije polazim od: svoje kreativnosti i tražim pravu ideju svog iskustva i tražim što djeljuje svog znanja i primjenjujem postojeće okvire podataka i radim što je pravilno
 29. Kreativci velike ideje plan A redefiniranje postojećih konvencija Inicijatori brza strategija “Misli, djeluj” radi vs “Djeluj, misli” ponašanje stada paljenje mnoštva vatrica Analitičari mnoštvo podataka fokus na javnostima web mapiranje Teoretičari profesionalizacija teorija PR-a Word of mouth model priče
 30. Word of mouth model
 31. Priča od 4 sličice Jednom davno... ...iznenada...
 32. Priča od 4 sličice ...na sreću...
 33. Priča od 4 sličice ...živjeli su sretno do kraja života...
 34. Strategija u teškim vremenima Tko ste? Kakva je korporativna kultura Vaše kompanije? Što situacija zahtjeva? u sumnji, ponavljajte “big idea” Provjeriti što djeluje, ponavljati ono što je učinkovito Imati okvir Slušati svoje javnosti
 35. Znanje nije dovoljno. Moramo ga primijeniti. Želja nije dovoljna. Moramo to učiniti.
 36. Case study Neradna nedjelja Družb Adria Trokut Mesić – Sanader – Vidošević Recesija/Kriza da ili ne Hrvatska – EU komunikacijska strategija Hrvatska – Slovenija Rukometni dom Zabrana pušenja
Publicidad