Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Ankica Mamić - odnosi s javnošću i odnosi s medijima

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Licnost
Licnost
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 75 Anuncio

Ankica Mamić - odnosi s javnošću i odnosi s medijima

Descargar para leer sin conexión

Ankica Mamić, stručnjakinja za odnose s javnošću, govori kako su odnosi s medijima najvidljiviji i najjavniji aspket cjelokupnih odnosa s javnostima, oni su samo dio kompleksnih odnosa s javnostima.

Ankica Mamić, stručnjakinja za odnose s javnošću, govori kako su odnosi s medijima najvidljiviji i najjavniji aspket cjelokupnih odnosa s javnostima, oni su samo dio kompleksnih odnosa s javnostima.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Ankica Mamić - odnosi s javnošću i odnosi s medijima (20)

Ankica Mamić - odnosi s javnošću i odnosi s medijima

 1. 1. Odnosi s medijima Napredni Program Ankica Mamić IM&C agencija 24. studeni 2008.
 2. 2. Odnosi s medijima  često se odnosi s javnostima poistovjećuju s odnosima s medijima  Iako su odnosi s medijima najvidljiviji i najjavniji aspekt cjelokupnih odnosa s javnostima, oni su samo dio kompleksnih odnosa s javnostima
 3. 3. Odnosi s javnostima Business to business Odnosi s interesnim skupinama Odnosi sa stručnim javnostima Change management Odnosi s internim javnostima Odnosi s općim javnostima Public affairs Programi društvene odgovornosti Odnosi s investitorima Krizno komuniciranje Odnosi s medijima PR
 4. 4. “...press may not be successful in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think about.” Bernard Cohen (The Press and the Foreign Policy, 1963) Zašto?
 5. 5. Zašto?  1972. godine – McCombs i Schaw proveli prvu pravu studiju agenda setting hipoteze u Chapel Hillu, North Carolina za vrijeme predsjedničkih izbora u SAD-u 1968. godine Dokazali su da mediji imaju dovoljno snažan utjecaj na stvaranje percepcija javnosti o stvarnom svijetu.
 6. 6. Odnosi s medijima?  uključuju upravljanje odnosom s medijima  temelj tog odnosa – međusobno povjerenje i uvažavanje
 7. 7. Advertising vs. Odnosi s medijima  “pay for play”  proces dobivanja pažnje javnosti kroz plaćene objave u pojedinim medijima  poruka se kontrolira – njezino objavljivanje u izvornom obliku je plaćeno  “pray for play”  sve je u odnosu  nastoji se utjecati i uvjeriti treću stranu u ispravnost poruke utemeljenim argumentima  konačan “izgled i značenje” nije kontroliran, ovisi o trećoj strani “Kvaka 22: Što se više novca troši, to su rezultati slabiji. Što su rezultati slabiji se više troši.” Seth Godin (1999)
 8. 8. Oglas Advertorial Sponzorirano natjecanje Editorial V J E R O D O S T O J N O S T Advertising Odnosi s medijima
 9. 9.  kako bi postigli i održali svoju vjerodostojnost, a time i vjerodostojnost svog klijenta, PR stručnjaci moraju ciljano plasirati svoje informacije onim neovisnim medijima koji se bave tom određenom temom  novinari moraju pisati i obrađivati samo one koje su od interesa za njihovu ciljanu publiku kako bi postigli vjerodostojnost
 10. 10. Važnost odnosa s medijima  porast moći korisnika, proliferacija medija te njihovo praćenje od strane zaposlenika i gledanje televizije, utjecali su na sve veću važnost odnosa s medijima (White i Mazur 1995)  2 izazova:  pokušaj upravljati medijima jer bi agenda medija mogla zlouporabiti svrhu organizacije  kanali komunikacije se sve teže segmentiraju (poruka mora biti konzistentna i ista za svaku publiku)
 11. 11. Svrha odnosa s medijima  odnosi s medijima nisu puko pisanje i slanje objava za medije niti samo upravljanje novinarskim upitima niti generiranje novinskih izrezaka “Svrha odnosa s medijima je unapređenje ugleda organizacije i njezinih proizvoda/usluga te utjecanje na i informiranje ciljanih javnosti” David Wragg (1996)  u idealnoj situaciji posao odjela za odnose s medijima je pomoći novinarima i urednicima da rade svoj posao
 12. 12.  dobri odnosi s medijima doprinose dugoročnim strateškim ciljevima poput:  poboljšanja imagea kompanije ili marke proizvoda  viši i bolji profil u medijima  promjene stavova ciljanih publika  poboljšanja odnosa sa zajednicom  povećanja udjela na tržištu  utjecaja na vladinu politiku na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini  poboljšanja komunikacije s ulagačima i njihovim savjetnicima  poboljšanje odnosa u industriji
 13. 13. Dva modela odnosa s medijima: MODEL PUBLICITETA MODEL ODNOSA Svrha Naslov u sutrašnjem izdanju Međusobno razumijevanje Karakteristika Kratkoročni ciljevi Srednjoročni i dugoročni ciljevi Vrsta komunikacije Jednosmjerna Dvosmjerna Komunikacijski model Od pošiljatelja prema primatelju Dijalog ravnopravnih Vrsta istraživanja Neopsežno Formativno Promatra medije kao Kanal Kanal ali i kao publiku Prisutan u Sportu, zabavi, promocijama proizvoda Korporativnim komunikacijama te regulatorima industrije Profil stručnjaka Mlađi PR savjetnici; iskusni publicisti Stariji PR savjetnici, savjetnici u korporativnim komunikacijama Prilagođeno prema Grunig i Hunt 1984
 14. 14. Nepostojanje kontrole... ... je ključna karakteristika odnosa s medijima  one priče i poruke koje stvarno budu i objavljene dobivaju dodanu vrijednost kroz potporu samih urednika i autora članaka koji su ju objavili i potpisali
 15. 15. MEDIJI Dobrotvorne organizacije Opća javnost Opća javnost Poslovna zajednica Vlada Opća javnost Komunikacija kroz prizmu medija (izvor: Bailey 2005a)
 16. 16. Pravila učinkovitih odnosa s medijima 1. Ponašajte se kao usluga medijima 2. Prihvatite neovisnost medija 3. Otkrijte svoj interes 4. Budite dostupni medijima u slučajevima kada je vijest loša kao i kada imate dobru vijest koju biste promovirali
 17. 17. Negotiated news  novinari su neutralni posrednici koji se nalaze između organizacije i njezine javnosti stoga je koncept “Negotiated news” vrlo značajan princip odnosa s medijima  uključuje dodavanje eksterne perspektive internim vijestima čime se postiže objavljivanje objektivnih i javnosti zanimljivih priča  vještina je prepoznati priču ili način komunikacije koji će korporativnu vijest pretvoriti u vijest za medije odnosno način komunikacije koji će joj dati globalni značaj
 18. 18. Cilj – preklapanje agendi Zajednička agenda (Izvor: Bailey 2005b) Vijest organizacije Opća vijest
 19. 19. Uspješne tehnike odnosa s medijima  koriste se za postizanje zanimanja medija  pretvaraju rutinu i dugotrajan razvoj u nova djela ili predmet razgovora  pokretači vijesti  povezivanje izjava s trenutnim interesom medija  kampanje i posebno zauzimanje  naslovi, slogani, stereotipi  selektivno ciljanje i krojenje vijesti za interes određenih medija
 20. 20. Uspješni alati odnosa s medijima  pomažu u procesu jednom kad se interes postigne  objava za medije  konferencija za medije  neformalni briefing za medije  ekskluzivni intervjui  ture za medije  posjeti objektu  online ured za tisak  virtualna konferencija za medije  organizacija fotografiranja
 21. 21. Stare i nove tehnike odnosa s medijima STARI PR NOVI PR tisak mediji naglasak na dobrim vijestima voljni razgovarati o dobrim i lošim vijestima jednosmjeran kanal naglasak na odnosu pristup masovnog marketinga mikrotargetiranje promoviraju se proizvodi i usluge govori se o problemima, idejama i trendovima fokus na tiskanim publikacijama vješti sa svim tipovima medija press konferencije individualni brifinzi i ekskluzivne priče usmjeren medijima svijest o svim stakeholderima i javnostima Izvor: Tench i Yeomans, 2006:329
 22. 22. Novi mediji – izazov ili problem?  definicija medija mijenja se zbog:  širokopojasnih mreža  jeftinih/besplatnih jednostavnih online uređivačkih alata  novih kanala distribucije  mobilnih uređaja poput mobilnih telefona s kamerama  novih paradigma u oglašavanju 2 sfere utjecaja Blogo sferaMedija sfera
 23. 23. Interne komunikacije Napredni Program Ankica Mamić IM&C agencija 24. Studeni 2008.
 24. 24. Odnosi s javnostima Business to business Odnosi s interesnim skupinama Odnosi sa stručnim javnostima Change management Odnosi s općim javnostima Public affairs Programi društvene odgovornosti Odnosi s investitorima Krizno komuniciranje Odnosi s medijima PR Odnosi s internim javnostima
 25. 25. Komunikacija... ...se odvija unutar organizacija neovisno o tome upravlja li se njome ili ne
 26. 26. Interno komuniciranje  upravljani komunikacijski proces u kojem su zaposlenici javnost ili grupa stakeholdera  “Planirana upotreba komunikacijskih aktivnosti s ciljem sustavnog utjecanja na znanje, stavove i ponašanje trenutnih zaposlenika” Stauss i Hoffman (2000)  naglasak je na odnosu manegement - zaposlenici  greška - “Zanemarivanje stimuliranja jednakih tokova komunikacije prema gore” (Cutlip et al 1985)
 27. 27. 4 ere internih komunikacija 1. Era zabavljanja zaposlenika  Model novinskih agenata, uvjeravanje da je organizacija dobro mjesto za rad (1940-te) 2. Era informiranja zaposlenika  Model javnog informiranja (1950-te) 3. Era uvjeravanja  Dvosmjerna asimetrija (1960-te) 4. Era otvorene komunikacije  Dvosmjerna simetrija (1984) Nisu međusobno isključive, koriste se sve 4
 28. 28. Zašto?  interno komuniciranje provodi se s ciljem motiviranja zaposlenika kroz njihovo informiranje i uključivanje u život organizacije  samo dobra komunikacija može motivirati zaposlenike da daju natprosječne rezultate  kreiranje razumijevanja među zaposlenicima i njihovog razumijevanja ciljeva organizacije  skup unutarorganizacijskih komunikacijskih procesa stvara korporativnu kulturu koja je presudna za image i reputaciju kompanije  jasno iskazivanje povezanosti zaposlenika i povezanosti aktivnosti u kompaniji  povećanje zadovoljstva poslom – stvaranje konkurentskih prednosti – povećanje rezultata
 29. 29. Interna komunikacija  korijeni internih komunikacija nalaze se u novinarskoj industriji  vještine pisanja i uređivanja newslettera, intranet stranica, internih dokumenata  s vremenom raste značaj, status internih komunikacija i njihov pristup sredstvima  promjene u okruženju organizaciju utječu na nju i javlja se potreba za strateškim internim komunikacijama
 30. 30. PEST – promjene u okruženju  P  E  S  T POLITIČKE – legislativa, vladina politika, nacionalna i internacionalna politika EKONOMSKE – outsorcing, preuzimanja (akvizicije), spajanja SOCIJALNE (I KULTURNE) - demografska struktura (edukacija i kvalifikacije), mobilnost radne snage, raznolikost radne snage, izbori karijere, izbori životnog stila, težnje TEHNOLOŠKE –najjači utjecaj na organizacije, novi kanali komunikacije – brzina, učinkovitost, pristup informacijama
 31. 31. Re-branding Politički TehnološkiEkonomski Sociološki Eksterni faktori koji su utjecali na strateške interne komunikacije (Izvor: Tench i Yeomans, 2006:335)
 32. 32. Tokovi internih komunikacija unutar organizacija Horizontalna Criss- cross Prema dolje Prema gore Horizontalna Interno – ekserna Okruženje Okruženje (Izvor: Grunig i Hunt, 1984:250)
 33. 33. Teorije upravljanja internim komunikacijama  Teorija stroja  organizacija i ljudi su stroj – čijom se kontrolom i koordinacijom može upravljati (Grunig i Hunt, 1984)  Teorija sustava  nijedna struktura nije prikladna za sve organizacije  različite organizacije odabiru različite modele komunikacije ovisno o okruženju i ciljevima  Teorija ljudskih odnosa  potiče zabavnu komunikaciju, upute zamijenjene ekspresivnom komunikacijom, naglasak na društvenim događajima  Teorija ljudskih resursa  zastupa stvarnu uključenost; zaposlenici najbolje rade u manje strukturiranom okruženju s otvorenim, simetričnim komunikacijskim sustavom “Sve ili ništa”
 34. 34. Strateške i tehničke aktivnosti internih komunikacija STRATEŠKE ULOGE TEHNIČKE AKTIVNOSTI Podupiranje programa promjene Interni magazin ili časopis Komuniciranje poruka od strane top managementa Intranet Komuniciranje poslovne misije, vizije i vrijednosti E-časopis, e-newsletter Podizanje svijesti o poslovnim pitanjima/problemima i prioritetima Management konferencije Podizanje i održavanje interne vjerodostojnosti glavnog tima Brifinzi Motivacija zaposlenika Oglasne ploče Feedback Godišnji reporti zaposlenika Unapređivanje komunikacijskih vještina managera Magazini/časopisi (Izvor: Tench i Yeomans, 2006:338)
 35. 35. Segmentacija zaposlenika  prema:  demografiji (starost, spol, dohodak, obrazovanje...)  psihografiji (osobnost, stavovi, vrijednosti, ponašanja...)  grupi zaposlenika (top, middle, junior manageri, umirovljenici...)  kontaktu s organizacijom (puno radno vrije, pola radnog vremena, određeno, neodređeno...)  geografiji (sjedište, regionalni ured, podružnica, tvornica...)
 36. 36. Segmentacija prema stavovima 1 “Unguided missiles” Projektili bez cilja 2 “Hot shots” Advokati ili šampioni 3 “Slow burners” Slabe karike 4 “Refuseniks” Saboteri Razumijevanje smjera Spremnostnaakciju/pomoć+ +- - (Izvor: Quirke 2000:12)
 37. 37. Neformalne mreže  imaju značajnu ulogu u organizacijskoj komunikaciji  često je njihov značaj omalovažavan i zanemarivan od stane managementa jer su neformalne mreže izvan njihove kontrole  zaposlenicima one omogućuju međusobne odnose, poštovanje, veće zadovoljstvo i bolje poznavanje organizacije  s rastom organizacije raste i njihov značaj i potreba njihovog postojanja
 38. 38. Korporativna i organizacijska kultura KORPORATIVNA KULTURA  podložna utjecaju, promijeni i upravljanju od strane top managementa  “vrijednost i praksa koje utječu na uspjeh organizacije, a kojima se može upravljati kako bi se postigli još bolji rezultati” (Eisenberg i Riley 2001:209) ORGANIZACIJSKA KULTURA  subkulture formirane od strane različitih mreža i grupa koje čine organizaciju  “skup svjesnih i nesvjesnih uvjerenja i vrijednosti te uzoraka ponašanja koji definiraju identitet i oblikuju okvir značenja za skupinu ljudi” (McCollom 1994)
 39. 39. 4 tipa vodstva u promjeni  Pristup strateškoj promjeni: 1. Pričanje – tradicionalna informativna kampanja  Uloga vodstva: postići suglasnost 2. Prodavanje – interni marketing, pristup uvjeravanja  Uloga vodstva: dati zaposlenicima uvid u ono što se odvija 3. Pojedinačna odgovornost – samoocjenjivanje, učenje i rješavanje problema  Uloga vodstva: spuštanje vlasništva na individualnu razinu 4. Zajedničko stvaranje – zajedničko donošenje odluka  Uloga vodstva: više voditelji/upravljači nego bogovi
 40. 40. 6 kanala interne komunikacije KANAL SVRHA SMJER KOMUNIKACIJE Kućni časopis/magazin Komunikacija poruke managementa i poslovnih vijesti Prema dolje uobičajeno Intranet Baza korporativnih dokumenata: interaktivni komunikacijski medij Zaposlenici “vuku” informaciju koja ih zanima E-časopis/ e-newsletter Čitatelji imaju lakši i redovitiji pristup poslovnim vijestima nego kod kućnog časopisa/magazina Prema dolje, moguć feedback kroz hiperlinkove Managerske konferencije Kroz sudjelovanje i igru uloga prenose se ključne poslovne poruke Prema dolje, iako može uključiti interaktivne radionice Brifinzi Pružaju novosti sa svih organizacijskih razina, dobivanje feedbacka i inputa od zaposlenika Prema dolje ili dvosmjerna Oglasne ploče Najavljivanje događaja, izjava u vrijednostima, politci itd Prema dolje
 41. 41. Public affairs Napredni Program Ankica Mamić IM&C agencija 24. studeni 2008.
 42. 42. Odnosi s javnostima Business to business Odnosi s interesnim skupinama Odnosi sa stručnim javnostima Change management Odnosi s općim javnostima Programi društvene odgovornosti Odnosi s investitorima Krizno komuniciranje Odnosi s medijima PR Odnosi s internim javnostima Public affairs
 43. 43. Public affairs  “glas” koji organizacijama i manjim grupama unutar zemlje ili veće političke unije omogućuje međusobnu konverzaciju kao i razgovor s vladom o javnoj politici na internacionalnoj, transnacionalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini  “javni glas” – govori kroz odnose s medijima ali i kroz korporativne brošure, web stranice, konferencije, događaje, proteste i demonstracije  “privatni glas” – slušaju ga stariji manageri/službenici, ministri zastupnici, lokalni službenici  što je organizacija ili grupa koja se bavi public affaris-om moćnija, to će više koristiti “privatni glas” za lobiranje
 44. 44. Public affairs  usko povezane s ostalim disciplinama odnosa s javnostima  operativni dio issues managementa – prilike i prijetnje s kojima se organizacije ili grupe susreću prvo moraju biti identificirane prije kreiranja public affairs odgovora  usko povezane s odnosima sa zajednicom  “u okviru odnosa s javnostima, public affairs su specijalizirana praksa koja se fokusira na odnose koji će utjecati na razvoj javne politike” (White i Mazur, 1995:200)
 45. 45. Public affairs  specijalnost odnosa s javnostima kojoj je cilj utjecati na kreiranje javne politike kroz lobiranje i/ili kroz medije  Organizacije: birokratske značajke- hijerarhija, struktura, upravljanje, pravni temelji  Grupe: tijela koja zastupaju interese i u društvu, nemaju birokratske značajke – kolegijalno donošenje odluka, ravnomjerno raspoređena moć, nejasne linije zapovijedanja i kontrole, otvoreno članstvo, nejasan pravni status, vrijednosti i orijentacija često “INSIDERI” često “OUTSIDERI”
 46. 46. Ključne vještine  ODNOSI S MEDIJIMA  LOBIRANJE – uvjeravanje kreatora javne politike da djeluju u skladu s interesima organizacije ili grupe  Pitanje: Privatno ili javno lobiranje?
 47. 47. Vrste lobista PROFESIONALNI LOBISTI  rade u organizacijama, grupama ili lobističkim tvrtkama  političke znanosti ili komunikacije, veliki interes za dnevnu politiku i razvoj politike  koncentrirani ne na sam čin lobiranja nego na subjekt o/za koji se lobira NEPROFESIONALNI LOBISTI  obrazovani o temi i izrazito zainteresirani za subjekt odnosno svrhu lobiranja  postepeno razvijaju vještine lobiranja
 48. 48. Set vještina  2 glavne kategorije:  ostvarenje pristupa – znanje i vještine (neformalne mreže – definiranje istomišljenika/suradnika i protivnika; Dobiti pažnju stvaralaca politike  održavanje prezentacija – prezentiranje slučaja, uvjeravanje i točnost termina u širim interesima  STRPLJENJE – ključna osobina, spremnost “igre na duge pruge”  izbor dobrog timinga - ključan  ne postoji dobitna formula
 49. 49. Nolanski principi – standardi u javnom životu  Nesebičnost  Integritet  Objektivnost  Odgovornost  Otvorenost  Poštenje  Vodstvo
 50. 50. Korporativna društvena odgovornost Napredni Program Ankica Mamić IM&C agencija 24. studeni 2008.
 51. 51. Korporativna društvena odgovornost  “postoji jedna i jedina društvena odgovornost poslovanja – upotrebljavati svoje resurse i angažirati se u aktivnostima koje su kreirane za povećanje profita” Milton Friedman (1970) svrha poslovanja je povećanje profita, a time i povećanje vrijednosti za dioničare  poslovanje treba biti proaktivno u svojim odnosima s nizom društvenih aktera te se treba činiti više od pukog izbjegavanja kršenja moralnih pravila
 52. 52. Zašto?  pojedinci i grupe u zajednici/društvu u kojem organizacija djeluje postaju sve važniji stakeholderi i utječu na dugoročnu sigurnost i uspjeh velikih i malih organizacija  izgrađivanje odnosa s tim grupama je važno pitanje u korporativnoj i komunikacijskoj strategiji  STAKEHOLDER = netko tko ima interes u organizaciji koji može biti izravan ili neizravan, aktivan ili pasivan, definiran ili nedefiniran, prepoznat ili nepoznat  korporativna društvena odgovornost doprinosi poboljšanju imagea kompanije i ugleda  što u konačnici rezultira i porastom vrijednosti same kompanije ali i vrijednost za njezine dioničare
 53. 53. Korporativna društvena odgovornost  definirana odgovornost organizacije prema društvu/društvima u kojima djeluje i stakeholderima  3 razine utjecaja na društvo i poslovanje 1. Osnovna – kompanija se pridržava društvenih pravila i zakona (plaćanje poreza, poštivanje zakona, pošteno poslovanje) 2. Organizacijska – upravljaju poslovanjem tako da se minimaliziraju negativni efekti i djeluje u skladu sa zakonom 3. Društvena – kompanija nastoji poboljšati društvo u kojem djeluje rješavanjem problema koji postoje
 54. 54. Filantropija  korporacije poduzimaju humanitarne akcije  nije nužno povezana s očekivanjima koje društvo ima za određenu kompaniju/organizaciju  “Ljubav prema čovječanstvu.”
 55. 55. Korporativna filantropija  kratkoročan, jednosmjeran, nepredvidljiv odnos  odvija se ovisno o donatorovo volji i odluci  donacije kroz zaklade su konzistentnije i koordiniranje  “Poklanjanje zajednici (davanje zauzvrat), poboljšanje kvalitete života zaposlenika.”
 56. 56. Piramida korporativne društvene odgovornosti Ekonomske odgovornosti – biti profitabilan temelj ostalih odgovornosti Pravne odgovornosti – pridržavati se zakona Zakon određuje dobro i zlo Etičke odgovornosti – raditi ono što je dobro, pravedno i fer Filantropske odgovornosti – biti odgovoran član zajednice, doprinositi društvu Izvor: Tench i Yeomans, 2006:103, prema Carrol 1991)
 57. 57. Odgovornost korporacije prema društvu  društvena odgovornost ne počinje s dobrim namjerama nego akcijama stakeholdera  matrica odgovornosti stakeholdera – alat ili okvir pomoću kojeg se definira što bi kompanija trebala raditi u ekonomskom, legalnom, etičkom i filantropskom smislu, a pritom poštujući sve grupe stakeholdra  detaljan pristup u upravljanju stakeholderima, odražava kompleksnost okruženja u kojem pojedina organizacija/kompanija djeluje
 58. 58. Regulatorni okvir  i velike korporacije prihvaćaju praksu etičkog poslovanja kako bi smanjile rizike i održale željeni ugled  javlja se potreba za definiranim smjernicama  nekoliko standarda i smjernica u području korporativne društvene odgovornosti i održivog razvoje poput:  Dow Jones Sustainability Index  FTSE 4 Good Index...  društveno odgovorna kompanija dobiva puno bolje ocjene od svojih javnosti
 59. 59. Uspješna korporativna društvena odgovornost Interesi zaposlenika Misija, ciljevi i prioriteti kompanije Potrebe i očekivanja društva Uspješna korporativna društvena odgovornost počinje ovdje
 60. 60. Poslovna etika  važan aspekt razumijevanja korporativnog upravljanja  “principi, norme i standardi korporativnog upravljanja pojedinaca ili grupe” (Trevino i Nelson, 1995)
 61. 61. Etičko donošenje odluka  Sustavni modernizam – opisna objašnjenja, (zakon i red)  Kritički modernizam – kritički pristup podiže poslovnu etiku na višu razinu  teorije donošenja etičkih odluka:  TEORIJA UTILITARIZMA – neko djelo je dobro samo u tolikoj mjeri u kojoj ono uzrokuje više dobra nego zla → “donošenjem odluke moraju se maksimalizirati koristi za društvo i i minimalizirati štete”  DEONTOLOŠKA TEORIJA – motivacija a ne posljedica je odlučujući čimbenik pri određivanju jesu li neka djela etična ili ne (neka su djela moralno obvezna bez obzira na njihove posljedice → “Kategorički imperativ” – E. Kant
 62. 62. Financijski PR Napredni Program Ankica Mamić IM&C agencija 24. studeni 2008.
 63. 63. Financijski PR  bavi se više općom komunikacijom s ulagačima te razvijanjem svijesti i izgradnjom razumijevanja među onima koji utječu na javno mnijenje, kao što su mediji i analitičari koji imaju utjecaja na male i velike ulagače, kao i na potencijalne ulagače  SAD – financijski PR = odnosi s investitorima  UK – financijski PR = upravljanje odnosima koje kompanija čije su dionice listirane na burzi ima s imateljima/vlasnicima tih vrijednosnica
 64. 64. Financijski PR  zakonske odredbe o prikladnom i pravodobnom otkrivanju financijskih informacija ograničavaju stručnjake financijskog PR-a na provođenje 2 modela odnosa s javnošću – javno informiranje ili dvosmjerni simetrični model  stručnjaci financijskog PR-a rade se aktivnim javnostima  oni nastoje komunicirati financijsku informaciju ključnim javnostima, pomažu tim javnostima da razumiju tu poruku i nastoje dobiti povjerenje tih javnosti kroz prihvaćanje te poruke
 65. 65. Financijski PR  vrijednost dionice ne ovisi samo o postojanju poslovne strategije već i o pravilnoj komunikacije te strategije ciljanim javnostima  komuniciranje trenutne pozicije kao i buduće strategije odražava se pozitivno na financijski ugled kompanije, a time i na cjelokupni ugled kompanije  osnovna svrha – osigurati da cijena dionice neke kompanije prikladno odražava njezinu vrijednost kako bi se potpomogla likvidnost njezinih dionica
 66. 66. Ciljevi i pravila  ciljeve postavljaju regulatorne agencije (izvan utjecaja PR-ovaca)  pravila komunikacije:  trenutno objavljivanje bilo kakve vijesti koja bi mogla utjecat na cijenu dionice kompanije  zaštita povjerljivih informacija do trenutka objave  pravovremena reakcija na neutemeljene glasine koje imaju za posljedicu promjene cijene te neuobičajene aktivnosti na tržištu  izbjegavanje davanja povlaštenih informacija određenim osobama  realno komuniciranje vijest – izbjegavanje preoptimističnih izjava ili pretjeranog pesimizma (Miller 1978)
 67. 67. Javnosti - Stakeholderi 1. Regulatori 2. Investitori  institucionalni ulagači  privatni investitori  brokeri  investicijske i komercijalne banke 3. Stakeholderi koji utječu na zbivanja na tržištu odnosno komuniciraju o njima  Analitičari  Financijski mediji i opći mediji
 68. 68. Stroga pravila i propisi  točno je određeno u kojim intervalima i koji sadržaj kompanija mora redovito komunicirati svojim financijskim stakeholderima FINANCIJSKI KALENDAR  rezultati međurazdoblja (npr. kvartalni, polugodišnji, devetomjesečni)  preliminarni rezultati  godišnje financijska izvješća  godišnja skupština dioničara
 69. 69. Financijski kalendar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Godišnja financijska izvješća Devetomjesečni financijski rezultati Polugodišnji rezultati Godišnja skupština dioničara
 70. 70. Stroga pravila i propisi  određene su i smjernice komunikacije u izvanrednim prilikama poput:  inicijalne javne ponude  prvog trgovanja na burzi  spajanja i preuzimanja (prijateljsko i neprijateljsko preuzimanje)  de-listiranja kompanije s burze (bilo odlukom dioničara ili odlukom regulator zbog prekršaja)  prilikom komuniciranja bilo koje druge cjenovno osjetljive informacije
 71. 71. Evaluacija Financijskog PR-a  uspješnost financijskog PR-a ocjenjuje se na temelju njegovog utjecaja na poslovanje  glavna mjera je vrijednost dionice (Middleton 2002)  neki uključuju:  poziciju kompanije na pobjedničkoj strani prilikom preuzimanja  uspješno postizanje željene razine cijene dionice  omogućavanje realizacije spajanja
 72. 72. Literatura  Bailey, R. (2005a), “Communications through the prism of the media” citirano u Tench, R., Yeomans, L., “Exploring Public Relations“ (2006), Pearson Education Limited, Essex CM202JE, England  Bailey, R. (2005b) “Overlaping news agendas” citirano u Tench, R., Yeomans, L., “Exploring Public Relations“ (2006), Pearson Education Limited, Essex CM202JE, England  BlandM., A. Theaker i D. Wragg (1996) “Effective media relations”, London: Kogan Page  Carrol, A.B. (1991), “The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizatioal stakeholders”, Business Horizons 34(4): 39-48  Cohen, B. C. (1963), “The press and foreign policy”, Princeton, N.J: Princeton University Press  Cornellisen, J. (2007), “Corporate Communications: Theory and Practice”, London:Sage  Friedman, M. (1970), “The social responsibility of business is to increase its profits”, New York Times Magazine 13.9:32  Godin, S. (1999), “Permission marketing”, London: Simon &Schuster  Grunig, J.E. and Hunt, T. (1984), “Managing Public Relations“, New York: Holt, Rinehart & Winston  Cutlip, S.M., Center A.H., Broom, G.M. (2006) “Effective public relations“, Ninth edition, Upper Saddle River, New Jersey Pearson Education Inc., Prentice Hall  Eisenberg, E.M i P. Riley (2001), “Organizational culture” in The New Handbook of Organizational Communication: Advances in theory, research and methods, F.M. Jablin i L.L. Putnam (eds), Thausand Okas, CA:Sage  McCollom M. (1994), “ The cultures of work organizations”, Academy of Mangement Review 19:836-839  Miller, E. (1978) “Financial Public Relations I. Basic Planning Programs”, u P. Lesly (ed) “Lesly’s Public Relations Handbook. 2nd ed, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall,1978  Quirke, B (2000), “Making the connections:Using internal communication to turn strategy into action”, London: Gower  Stauss, B i F. Hoffmann (2000), “Minimizing internal communication gaps by using bisiness television” u Internal Marketing: Directions for mnagament, R.J. Varey i B.R. Lewis (des), London:Routledge  Tench, R., Yeomans, L. (2006), “Exploring Public Relations“, Pearson Education Limited, Essex CM202JE, England  Trevino, L.K. i K.A. Nelson (1995), “Managing Business Ethics: Straight talk about how to do it right”, New York: Wiley & Sons  White, J. i L. Mazur, (1995), “Strategic Communications Management”, Harlow: Adison-Wesley
 73. 73. Pitanja?
 74. 74. Hvala!! Ankica Mamić Integralni marketing i komunikacije d.o.o. www.imc-agencija.hr ankica.mamic@imc-agencija.hr

×