Bazi danih

A
БАЗИ ДАНИХ.
ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
Тема 1. Інформаційні системи

Вчитель інформатики - Єресь А.М.
Означення
База даних (БД) – це сховище даних про деяку предметну
область, організоване у вигляді спеціальної структури.
Важливо:
 дані про деяку область (не про все)
 впорядковані
Система керування базою даних (СКБД) – це програмне
забезпечення для роботи з БД.
Функції:
 пошук інформації в БД
 виконання нескладних розрахунків
 виведення звітів на друк
 редагування БД

Інформаційна система – це БД + СКБД.
Інформаційна система – це БД + СКБД.
Типи інформаційних систем
• локальні ІС
БД і СКБД знаходяться на одному комп'ютері.
• файл-серверні
БД знаходиться на сервері мережі
(файловому сервері), а СКБД на комп'ютері
користувача.
• клієнт-серверні
БД і основна СКБД знаходяться на сервері,
СКБД на робочій станції посилає запит
і виводить на екран результат.
Локальні ІС
БД
СКБД

автономність (незалежність)
1) з БД працює тільки одна людина
2) складно обновляти при великій кількості
користувачів
3) практично неможливо “стикувати” зміни, які
вносять різні користувачі
Файл-серверні ІС
СКБД

БД

СКБД

СКБД

СКБД

декілька людей працюють з одною базою
1) основну роботу виконують робочі станції (РС),
вони повинні бути потужними
2) для пошуку рядка на РС копіюється вся БД –
навантаження на мережу
3) слабкий захист від злому (тільки на РС)
4) проблеми при одночасній зміні з різних РС
Клієнт-серверні ІС
СКБД-клієнт

БД

запит
на SQL

СКБД-сервер:
• MS SQL Server
• Oracle
• MySQL

• Interbase
• SyBase

СКБД-клієнт
відповідь
СКБД-клієнт

SQL (Structured Query Language) – мова структурних запитів

1) основну роботу виконує сервер, робочі станції можуть бути
малопотужними
2) легше модернізується (тільки сервер)
3) по мережі ідуть тільки потрібні дані
4) захист і права доступу встановлюються на сервері (складніше пошкодити)
5) розділення доступу (черга завдань)
1) складність налаштування
2) висока вартість ПЗ (тисячі $)
БАЗИ ДАНИХ.
ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
Тема 2. Бази даних

© К.Ю. Поляков, 2007
Переклад Р.М. Васильчик
Типи баз даних
• табличні БД
дані у вигляді однієї таблиці
• мережеві БД
набір вузлів, в яких кожен може бути
зв'язаний з кожним.
• ієрархічні БД
у вигляді багаторівневої структури
• реляційні БД (99,9%)
набір взаємопов'язаних таблиць
Табличні БД
Модель – картотека
Петров Вася
Шевченка пл., б. 32, кв. 11
275-75-75

Приклади:
• записна книжка
• каталог в бібліотеці

поля
записи

Прізвище

Ім'я

Адреса

Петров

Вася

Іванов

Телефон

Шевченка пл., б. 32, кв. 11

275-75-75

Петро Франка вул., б. 25, кв.12

276-76-76

1) найпростіша структура
2) всі інші типи БД використовують таблиці
в багатьох випадках – дублювання даних:
Т.Г. Шевченко

Кобзар

540 ст.

Т.Г. Шевченко

Гайдамаки

45 ст.
Табличні БД
1. Кількість полів визначається розробником і не може змінюватися
користувачем.
2. Будь-які поля повинні мати унікальне ім'я.
3. Поля можуть мати різний тип:
• рядок символів (довжиною до 255 символів)
• дійсне число (з дробовою частиною)
• ціле число
• грошова сума
• дата, час, дата і час
• логічне поле (істина або хибність, так або ні)
• багатосторінковий текст (МЕМО)
• малюнок, звук або інший об'єкт (об'єкт OLE)
4. Поля можуть бути обов'язковими для заповнення або ні.
5. Таблиці можуть містити скільки завгодно записів (ця кількість
обмежується тільки об'ємом диску); записи можна добавляти, вилучати,
редагувати, сортувати, шукати.
Ключове поле (ключ таблиці)
Ключове поле (ключ) – це поле (або комбінація полів),
які однозначно визначають запис.
В таблиці не може бути двох записів з однаковими
значеннями ключа.
Чи можуть дані поля бути ключем?
• прізвище
• ім'я
• номер паспорта
• номер будинку
• реєстраційний номер автомобіля
• пункт проживання
• дата виконаних робіт
?
• марка пральної машини
Мережеві БД
Мережева БД – це набір вузлів, в яких кожен може бути
зв'язаний з кожним.

А
Г

Б
В

найповніше відображає структуру деяких задач
(наприклад, мережеве планування в економіці)
1) складно зберігати і шукати інформацію в усіх зв'язках
2) заплутаність структури

!!

Можна зберігати у вигляді таблиці, але з
Можна зберігати у вигляді таблиці, але з
дублюванням даних!
дублюванням даних!
Ієрархічна БД
Ієрархічна БД – це набір даних у вигляді багаторівневої
структури.
Прайс-лист:
Іван
Іван

Продавець (рівень 1)

Монітори
Монітори

Sony
Sony

Виробник (рівень 3)

Модель (рівень 4)

S93
S93

X93B
X93B

Ціна (рівень 5)

$306
$306

$312
$312

Принтери
Принтери

Phillips
Phillips

Товар (рівень 2)

Samsung
Samsung
Ієрархічна БД
Перетворення в табличну форму:
Продавець

Товар

Виробник

Модель

Ціна

Іван

Монітор

Sony

S93

$306

Іван

Монітор

Sony

X93B

$312

Іванн

Монітор

Phillips

190 B5 CG

$318

Іван

Монітор

Samsung

SyncMaster 193P $452

…

1) дублювання даних
2) при зміні адреси фірми потрібно міняти її в усіх
рядках
3) немає захисту від помилок введених оператором
(Іван – Іванн), краще було б вибрати із списку
БАЗИ ДАНИХ.
ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
Тема 3. Реляційні бази даних

© К.Ю. Поляков, 2007
Переклад Р.М. Васильчик
Реляційні БД
1970-і рр. Е. Кодд, англ. relation – відношення.
Реляційна база даних – це набір простих таблиць, між якими
встановлені зв'язки (відношення) з допомогою числових кодів.
Виробник

Продавці
Код

Код

Прайс-лист
Код запису

Назва
Адреса
Телефон
Сайт

Назва

Код продавця

Країна

Код виробника

Сайт

Код товару
Код моделі
Ціна
Моделі

Товари
Код

Код

Назва

Назва
Код виробника
Реляційні БД
1) немає дублювання інформації;
2) при зміні адреси фірми, достатньо змінити її тільки в
таблиці Продавці;
3) захист від неправильного введення: можна вибирати
тільки фірму, яка заздалегідь введена в таблицю
Продавці;
4) механізм транзакції: будь-які зміни вносяться в базу
тільки тоді, коли вони повністю завершені.
1) складність структури (не більше 40-50 таблиць);
2) при пошуку потрібно звертатися до декількох таблиць;
3) потрібно підтримувати цілісність: при вилученні
фірми продавця потрібно вилучати всі зв'язані записи
з всіх таблиць (в СКБД – автоматично, каскадні
вилучення).
Зв'язки між таблицями
Один до одного («1-1») – одному запису в першій таблиці відповідає
тільки один запис в другій таблиці.
Примітка: виділення часто використовуваних даних.
1

1

Код

Прізвище

Ім'я

Код

Рік народження

Адреса

1

Іванов

Кузьма

1

1992

Шевченка, б.20, кв. 6

2

Петров

Василь

2

1993

Франка вул., б. 30, кв. 18

…

…

Один до багатьох («1- ∞ ») – одному запису в першій таблиці
відповідає декілька записів в другій.
товари
товари

∞

1
Код

Назва

Код

Код товару

Ціна

1

Монітор

123

1

2 999

2

Вінчестер

345

1

2 499

…

…

прайспрайслист
лист
Зв’язок між таблицями
Багато до багатьох («∞ - ∞ ») – одному запису в першій таблиці
відповідає декілька записів в другій, і навпаки.
вчителі
вчителі
Код

Прізвище

∞

∞

Код

Назва

2

Петров

…

Історія

2

Іванов

1

Географія

3

1

предмети
предмети

Біологія

…

Реалізація – через третю таблицю і два зв'язки «1-∞».
розклад
розклад
Код

Прізвище

1

Іванов

2

Петров

…

∞

∞

1

1

Код

Код
вчителя

Код
предмету

Клас

1

1

1

9-А

2

1

2

8-Б

3

2

3

7-В

…

Код

Назва

1

Історія

2

Географія

3

Біологія

…
Нормалізація бази даних
Нормалізація – це розробка такої структури БД, в які немає
надлишкових даних і зв'язків.
Основні принципи:
 Будь-яке поле повинно бути неподільним.
Прізвище

Прізвище і ім'я

Ім'я

Іванов Петро

Іванов

Петро

Петров Іван

Петров

Іван
…

…

 Не повинно бути полів, в яких позначені різні види одного і того
ж, наприклад, товарів.

∞

Рік

Банани

Ківі

2006

3200

1200

2007

5600

1500

…

1

Рік

Код
товару

Кількість

2006

1

2007

2

…

Код

Назва

1

Банани

1200

2

Ківі

1500

…
Нормалізація бази даних
Основні принципи:
 Будь-яке поле повинно залежати тільки від ключа (ключ – це
поле або комбінація полів, однозначно визначає запис).
залежить не тільки
залежить не тільки
від назви товару!
від назви товару!

товари
товари

Код

Назва

Ціна

1

Монітор

1800 грн.

2

Вінчестер

2200 грн.

прайс-лист
прайс-лист

…

 Не повинно бути полів, які можуть бути знайдені з допомогою
інших.
Код

Товар

Ціна за
тонну

Кількість,
тонн

Вартість

1

Банани

240

10

2400

2

Киви

300

20

6000

…
Пошук в базі даних
Лінійний пошук – це перебір всі записів до тих пір, поки
не буде знайдений потрібний.
Код

Прізвище

1

Сидоров

2

Іванов?
Іванов?

Вєтров

…
1024

1024 порівняння!
Помаранський

дані не потрібно попередньо підготовлювати
низька швидкість пошуку
Двійковий пошук

1. Розділити область пошуку на
1. Розділити область пошуку на
дві рівні частини.
дві рівні частини.
2. Визначити, в якій половині
2. Визначити, в якій половині
знаходиться потрібний об'єкт.
знаходиться потрібний об'єкт.
3. Перейти до кроку 1 для цієї
3. Перейти до кроку 1 для цієї
половини.
половини.
4. Повторювати кроки 1-3 поки
4. Повторювати кроки 1-3 поки
об'єкт не буде “зловлений”.
об'єкт не буде “зловлений”.
Пошук в базі даних
Двійковий пошук в БД – потребує попереднього
сортування.
1

Андрєєв

1

2

Іванов?
Іванов?

Борсуков

…

…
512

255
Коваль

…
1023 Юр'єв
1024 Яшин

?
?

Андрєєв

255
Жаров
Коваль

…
1024 Яшин

Скільки порівнянь?
Скільки порівнянь?

Жаров

…
383

…
512

…

Ігорів

…
512

Коваль

…

11 порівнянь!

швидкий пошук
1) записи потрібно відсортувати по відповідному полю;
2) можна використовувати тільки для одного поля.
Пошук по індексах
Індекс – це допоміжна таблиця, яка призначена для
швидкого пошуку в основній таблиці по обраному
стовпчику.
Таблиця
Номер

Дата

Товар

Кількість

1

02.02.2006 Ківі

6

2

01.11.2006 Банани

3

3

12.04.2006 Апельсини

10

Індекси:
по даті

по товару

по кількості
Номер

Количество

Апельсини

2

3

2

Банани

1

6

1

Ківі

3

10

Номер

Дата

Номер

1

02.02.2006

3

3

12.04.2006

2

01.11.2006

Товар
Пошук по індексах
Алгоритм пошуку:
1) двійковий пошук по індексу – знайти номер
потрібних записів;
2) вибрати ці записи по номерам із основної
таблиці.
двійковий пошук по всім стовпчикам, для яких
побудовані індекси
1) індекси займають місце на диску;
2) при зміні таблиці потрібно перебудовувати всі
індекси (в СКБД – автоматично).
БАЗИ ДАНИХ.
ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
Тема 4. Бази даних Access.
Робота з таблицями
© К.Ю. Поляков, 2007
Переклад Р.М. Васильчик
Бази даних Access (Microsoft Office)
Розширення: *.mdb, один файл
Склад:
• таблиці;
• форми – діалогові вікна для введення і
редагування даних;
• запити – звернення до бази даних для вибору
потрібної інформації або зміни бази;
• звіти – документи для виведення на друк;
• макроси – засоби автоматизації роботи;
• модулі – додаткові процедури на мові Visual
Basic.
Початок роботи
Пуск – Програми – Microsoft Office – Microsoft Access 2003
Сервіс – Схема даних
таблиця
таблиця

ключове поле
ключове поле

зв'язок «1-∞»
зв'язок «1-∞»

Усунути зв'язок: ЛКМ + Delete.
Створити зв'язок: перетягнути потрібне поле на
відповідне поле іншої таблиці.
Робота з таблицями
Таблиці – Замовлення –

або два рази клікаємо ЛКМ
Робота з таблицями
область
область
виділення
виділення

поточне
поточне
поле
поле

поля
поля

записи
записи

поточний
поточний
запис
запис
останній
останній
запис
запис
новий
новий
запис
запис

на 1-й
на 1-й
запис
запис

попередній
попередній
запис
запис

номер
номер
поточного
поточного
запису
запису

наступний
наступний
запис
запис

перейти
перейти
на новий
на новий
запис
запис

всього
всього
записів
записів
Сортування і пошук
Сортування по поточному полю (стовпчику):
по зростанню (в алфавітному порядку)
по спаданню (в зворотному алфавітному порядку)

Пошук і заміна:
поточне
поточне
поле або
поле або
всі поля
всі поля

всі, вверх, вниз
всі, вверх, вниз

повністю, з будьповністю, з будьякою частиною, з
якою частиною, з
початку
початку
Фільтрація
Фільтрація – це відбір записів, які задовольняють деяку
умову (фільтр).
Решта записів тимчасово скриваються, поки фільт не
буде знятий.
Фільтр по виділеному
1. Клікнути в потрібній комірці або виділити частину тексту.
2. Клікнути по кнопці
.
3. Зняти фільтр
.
Фільтрація
Складені умови
Записи – Фільтр – Змінити фільтр
Одночасно
Одночасно
(операція І)
(операція І)

Точне співпадання
Точне співпадання

Починається з ‘С’
Починається з ‘С’

нова умова, зв'язана
нова умова, зв'язана
через АБО
через АБО

Повний варіант:
Записи – Фільтр – Розширений фільтр
• можна переставляти стовпчики
• можна виводити не всі стовпчики
• можна встановлювати порядок сортування
Службові операції
Сервіс – Службові програми:
• Перетворити базу даних
• в формат Access-97
• в формат Access-2000

• Стиснути і відновити базу даних
(фізично вилучити зайві записи)

• Резервна копія бази даних
Встановлення пароля:
• Сервіс – Захист – Задати пароль бази даних
БАЗИ ДАНИХ.
ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
Тема 5. Проектування таблиць

© К.Ю. Поляков, 2007
Переклад Р.М. Васильчик
Створення таблиць

• введення даних і назв полів (режим таблиця);
• конструктор – ручне налаштування;
• майстер таблиць – створення таблиць стандартних типів
(Товари, Клієнти, Співробітники, …);
• імпорт таблиць – завантаження даних із інших джерел (БД інших
форматів, Excel, текстові файли, …).
Створення таблиць
Майстер

Імпорт
• з інших БД Access
• з БД інших форматів
(*.db, *.dbf)
• з таблиць Excel
• и документів XML
• з текстових БД (CSV –
comma separated values)

Введення даних
Конструктор таблиць

перейти в
конструктор

перейти в
режим таблиці
Конструктор таблиць
ключ

поточне поле

тип поля (вибір
тип поля (вибір
з списку)
з списку)

властивості
властивості
поточного поля
поточного поля
Властивості полів
Розмір поля: байт, ціле, дійсне, …

Формат поля: як виводити на екран.
Маска введення: шаблон (введення телефону).
Підпис: як називається стовпчик при виведенні на екран
(можна використовувати лапки, знаки і т.д.
«Населення, млн. чол.»)
Значення по замовчуванню (вписується автоматично).
Умови на значення: захист від помилок введення
(«>18»).
Повідомлення про помилку («Вік повинен бути більше
18 років!»)
Обов'язкові поля (так/ні)
Індексовані поля (так/ні)
Операції з полями
зробити поле ключовим (скасувати…)
добавити поле
вище поточного
індекси

Primary Key:
Primary Key:
ключ таблиці
ключ таблиці

назва
назва
індексу
індексу

вилучити поточне поле
(або всі виділені)
поле таблиці
поле таблиці
(вибір з списку)
(вибір з списку)
Підстановки
Мета: створити захист від
помилок введення.
Розв'язання: вибір з списку =
поле підстановки
Варіанти:
• заданий список («так» або
«ні», «Ч» або «Ж»)
• з другої таблиці
(наприклад, вибір назви
фірми)
Як зробити:
Майстер підстановок
БАЗИ ДАНИХ.
ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
Тема 6. Форми

© К.Ю. Поляков, 2007
Переклад Р.М. Васильчик
Форми
Форма – це діалогове вікно для:
• перегляду і редагування даних
• введення нових записів
• керування процесом роботи (кнопки)
• виведення додаткової інформації
Створення форм:

джерело
джерело
даних
даних
Створення форм
Конструктор – повністю вручну.
Майстер форм – режим «запитання – відповідь».
Автоформа в стовпчик:
Автоформа стрічкова:

Діаграма:

Автоформа таблична:
Конструктор форм

перейти в
конструктор

область
область
виділення
виділення

кнопки
кнопки
переходу
переходу

перейти в
режим форми
Конструктор форм
вибраний
вибраний
елемент
елемент

заголовок
заголовок
форми
форми
область
область
даних
даних

примітки
примітки
форми
форми

зміна
зміна
розмірів
розмірів
Властивості форми
Правка – Виділити форму
Вікно властивостей

Макет
область виділення
область виділення
кнопки переходу
кнопки переходу

Дані
• Джерело – таблиця або запит
• Фільтр – умова відбору записів
• Сортування

Події (призначення макросів)
• натискання на клавішу, дії мишкою, …
• відкриття, закриття, зміна запису, …
Зв'язані елементи
надпис (текст
надпис (текст
можна міняти)
можна міняти)

клікнути
клікнути
всередині, щоб
всередині, щоб
змінити текст
змінити текст

незалежне
незалежне
переміщення
переміщення

клікнути на
клікнути на
рамці, щоб
рамці, щоб
виділити
виділити
елемент
елемент

поле (назва поля
поле (назва поля
таблиці)
таблиці)

маркери
маркери
(зміна
(зміна
розмірів)
розмірів)
Властивості елементів
Виділення елементів:
• ЛКМ на рамці елемента
• + Shift = виділення декількох елементів

Панель форматування
вибраний
вибраний
елемент
елемент

назва
назва
шрифту
шрифту

розмір
розмір
шрифту
шрифту

жирний, курсив,
жирний, курсив,
підкреслений
підкреслений

вирівнювання
вирівнювання

колір
колір
фону
фону

товщина
товщина
рамки
рамки

колір
колір
тексту
тексту

Стиль оформлення:
нормальний, припіднятий, втоплений, вдавлений,
с тінню, рельєфний

стиль
стиль

колір
колір
рамки
рамки
Властивості елементів
Вікно властивостей
ПКМ – Властивості
Макет:
• розміри
• оформлення

Дані:
•
•
•
•
•

Дані – назва поля
Маска введення – шаблон (для телефону)
Значення по замовчуванню
Умова по значенню
Повідомлення про помилку
Події
• дії користувача (клавіатура, миша)
• зміна даних
Добавлення нових елементів
Вивести (приховати) панель елементів
вибір
вибір
об'єктів
об'єктів

майстри
майстри

поле (інформація з бази
поле (інформація з бази
даних
даних

елементи
елементи
інтерфейсу
інтерфейсу

надпис
надпис

малюнок
малюнок
незалежний об'єкт
незалежний об'єкт
(наприклад,
(наприклад,
діаграма Excel)
діаграма Excel)

розрив
розрив
сторінки
сторінки
зв'язаний об'єкт (який
зв'язаний об'єкт (який
зберігається в БД)
зберігається в БД)

підлегла
підлегла
форма
форма

інші
інші
елементи
елементи
БАЗИ ДАНИХ.
ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
Тема 7. Макроси

© К.Ю. Поляков, 2007
Переклад Р.М. Васильчик
Макроси
Макрос – це набір макрокоманд.
Макрокоманда описує дії, які потрібно виконати:
• відкриття і закриття таблиць, звітів, форм
• виконання запитів
• встановлення значень полів
• пошук даних
• керування виведенням на екран
• друк даних
• повідомлення користувачу
• запуск інших програм
Події (для запуску макросу)
• дії користувача (клавіатура, миша)
• внутрішні події (відкриття і закриття форми, зміна запису і
т.д.)
Простий макрос

Конструктор
Макроси
Відлагодження макросу
• перейти в конструктор
• Запуск – По крокам
• запустити на виконання
Використання макросів
• AutoExec – виконується автоматично при відкриванні
бази
• призначення подій
вибрати ім'я
вибрати ім'я
макросу з списку
макросу з списку
Макроси
Групи макросів
• Вигляд – Імена макросів
• Запуск
Макрос1: QQQ
Макрос1: MMM
Макрос1
тільки перша група
Умови виконання
• Вигляд – Умова
або
БАЗИ ДАНИХ.
ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
Тема 8. Запити

© К.Ю. Поляков, 2007
Переклад Р.М. Васильчик
Запити
«Ну і запити у вас!» - сказала база
даних и «зависла».
(Фольклор)

Запит – це звернення до СКБД для виконання
яких-небудь операцій з даними.
Типи запитів:
• вибірка
• створення таблиці
• обновлення (зміна даних)
• добавлення записів
• вилучення записів
•…
Запит і фільтрування
В запиті можна:
• відбирати інформацію з декількох зв'язаних
таблиць
• використовувати складні умови відбору
• користувач може сам ввести параметри
(суму грошей)
• добавити обчислювані поля
• виконати підсумкові розрахунки
Створення запитів
Майстер запитів
Запуск запиту
Конструктор

перейти в
конструктор

перейти в
режим таблиці
Конструктор
всі
всі
поля
поля

••по зростанню
по зростанню
••по спаданню
по спаданню
••відсутнє
відсутнє

фільтр
фільтр

таблиця
таблиця
(ПКМ – Добавити таблицю)
(ПКМ – Добавити таблицю)

перетягнути
перетягнути
ЛКМ
ЛКМ
Робота з стовпчиками

перетягнути
перетягнути
(ЛКМ)
(ЛКМ)

виділити
виділити
(ЛКМ)
(ЛКМ)

ПКМ:
ПКМ:
•• вирізати
вирізати
•• копіювати
копіювати
•• вставити
вставити
•• властивості
властивості
Умови відбору
Співпадання

Шаблон

* будь-яка кількість, будь-яких символів

? один будь-який символ

Нерівність

# будь-яка цифра
Побудова виразів
ПКМ
ПКМ

Forms – форми
Reports – звіти
Функції: 1) вбудовані; 2) функції користувача (VB)
Константи: порожня стрічка, Істина, Хибність
Оператори: + - * / < > <= >= = <> Not And Or Xor
Загальні вирази – час, дата, нумерація сторінок
Обчислювані поля
Всі дані, якіможна обчислити не повинні
Всі дані,
можна
!! зберігатисяякітаблиціобчислити не повинні
•• ввести Ціна*Кількість
ввести Ціна*Кількість
зберігатисяв таблиці
в
Вираз1: [Ціна]*[Кількість]
Вираз1: [Ціна]*[Кількість]
•• замінити Вираз1 на Сума
замінити Вираз1 на Сума

•• ввести Year(Дата)
ввести Year(Дата)
Вираз1: Year([Дата])
Вираз1: Year([Дата])
•• замінити Вираз1 на Рік
замінити Вираз1 на Рік

або ПКМ -- Побудувати
або ПКМ Побудувати
Запити з параметрами
Задача: вводити числові дані для фільтра не в
конструкторі, а при виконанні запиту.
Приклад: «Якою сумою Ви розраховуєте?»
Будь-який незалежний
Будь-який незалежний
рядок викликає запит
рядок викликає запит
Підсумковий запит
Таблиця

Підсумковий запит

Конструктор

Групові операції
Групові операції

Групування
Групування

Групування
Групування

Sum – сума
Sum – сума
Підсумковий запит (майстер)

ЛКМ
ЛКМ
Перехресний запит
Таблиці

Перехресний запит
Перехресний запит
Конструктор:

Заголовок рядка
Заголовок рядка

Запит – Перехресний

Заголовок
Заголовок
стовпця
стовпця

Значення
Значення

Майстер – не дозволяє вибирати інформацію з
декількох таблиць (тільки через додатковий запит).


Запит на оновлення (зміну)
Задача: в усіх записах, які відносяться до 2007 року, замінити
дату в полі Дата на сьогоднішнє число.
Розв'язання:
• запит, який відбирає всі потрібні записи

• резервна копія таблиці (Копіювати – Вставити)
• меню Запит – Оновлення
• в рядку Оновлення ввести нове значення поля:
Оновлення
Оновлення

• виконати запит
Інші види запитів
Вилучення:
• запит на вибірку потрібних записів
• резервна копія таблиці
• Запит – Вилучення
• виконати запит
Створення таблиці:
• Запит – Створення таблиці
Добавлення даних в підсумкову таблицю:
• Запит – Добавлення
Повторні записи:
• Запит – Створити – Повторний запис
Записи без підлеглих:
• Запит – Створити – Записи без підлеглих
БАЗИ ДАНИХ.
ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
Тема 9. Звіти

© К.Ю. Поляков, 2007
Переклад Р.М. Васильчик
Створення звітів
Звіт – це документ, який містить інформацію з бази
даних і призначений для виведення на друк.

Джерело:
Джерело:
таблиця
таблиця
або запит
або запит

!!

Тільки одне джерело!
Тільки одне джерело!
Автозвіти
Автозвіт в стовпчик

Автозвіт стрічковий
Режим перегляду звіту

2 x ЛКМ
2 x ЛКМ
Режим перегляду звіту

– перейти в конструктор
– друк
– масштаб (переключення режиму)
– одна сторінка
– дві сторінки
– декілька сторінок
– масштаб у відсотках
– закрити вікно перегляду
– налаштування (поля, формат папір)
Конструктор звітів

=Now()
=Now()

=“Сторінка " & [Page] & " з " & [Pages]
=“Сторінка " & [Page] & " з " & [Pages]

Заголовок звіту
Верхній колонтитул
Область даних
Нижній колонтитул
Примітки звіту

– один раз на початку звіту.
– на початку кожної сторінки.
– інформація з БД.
– в кінці кожної сторінки.
– один раз в кінці звіту.
Редагування звітів
Аналогічно, як в конструкторі форм:
ЛКМ – виділити елемент
– властивості вибраного елемента
– вивести (приховати) панель елементів
Звіти з групуванням

загальна
загальна
зарплата
зарплата
групування по
групування по
посадах
посадах
Звіти з групуванням (крок 1)
Створення запиту, який включає всі дані:

& -- з'єднання
& з'єднання
символьних рядків
символьних рядків

поля таблиць
поля таблиць
Звіти з групуванням (крок 2)
Використання майстра звітів:

Підсумкові
Підсумкові
дані
дані
Звіти з групуванням (конструктор)
Заголовок
Заголовок
групи
групи

Примітки
Примітки
групи
групи
Звіти з групуванням (конструктор)
сортування і групування
1 de 91

Recomendados

Bazu danux por
Bazu danuxBazu danux
Bazu danuxMAXIMICH33
448 vistas92 diapositivas
бази даних por
бази данихбази даних
бази данихEscuela
4.5K vistas93 diapositivas
Bazi danih por
Bazi danihBazi danih
Bazi danih1cana1
420 vistas91 diapositivas
бд початок por
бд початокбд початок
бд початокИрина Слуцкая
332 vistas33 diapositivas
ієрархічна, мережева, реляційна модель бази даних por
ієрархічна, мережева, реляційна модель бази данихієрархічна, мережева, реляційна модель бази даних
ієрархічна, мережева, реляційна модель бази данихИрина Валериевна
9.4K vistas20 diapositivas
бази даних 1 por
бази даних 1бази даних 1
бази даних 1anja_79
3.4K vistas26 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

массивы в паскале por
массивы в паскалемассивы в паскале
массивы в паскалеAnn Eres
842 vistas11 diapositivas
Algoritmi formi podannja-algoritmiv por
Algoritmi formi podannja-algoritmivAlgoritmi formi podannja-algoritmiv
Algoritmi formi podannja-algoritmivAnn Eres
411 vistas20 diapositivas
1 види веб сайтів та способи їх створення por
1 види веб сайтів та способи їх створення1 види веб сайтів та способи їх створення
1 види веб сайтів та способи їх створенняannaeres
423 vistas13 diapositivas
1263649 8833 c_karavanova_t_p_informatika_bazovii_kurs_osnovi_algoritmizaci por
1263649 8833 c_karavanova_t_p_informatika_bazovii_kurs_osnovi_algoritmizaci1263649 8833 c_karavanova_t_p_informatika_bazovii_kurs_osnovi_algoritmizaci
1263649 8833 c_karavanova_t_p_informatika_bazovii_kurs_osnovi_algoritmizaciAnn Eres
792 vistas98 diapositivas
21 pascal urok_5 por
21 pascal urok_521 pascal urok_5
21 pascal urok_5Ann Eres
482 vistas11 diapositivas
Programuvanna na movi_pascal por
Programuvanna na movi_pascalProgramuvanna na movi_pascal
Programuvanna na movi_pascalAnn Eres
557 vistas159 diapositivas

Destacado(20)

массивы в паскале por Ann Eres
массивы в паскалемассивы в паскале
массивы в паскале
Ann Eres842 vistas
Algoritmi formi podannja-algoritmiv por Ann Eres
Algoritmi formi podannja-algoritmivAlgoritmi formi podannja-algoritmiv
Algoritmi formi podannja-algoritmiv
Ann Eres411 vistas
1 види веб сайтів та способи їх створення por annaeres
1 види веб сайтів та способи їх створення1 види веб сайтів та способи їх створення
1 види веб сайтів та способи їх створення
annaeres423 vistas
1263649 8833 c_karavanova_t_p_informatika_bazovii_kurs_osnovi_algoritmizaci por Ann Eres
1263649 8833 c_karavanova_t_p_informatika_bazovii_kurs_osnovi_algoritmizaci1263649 8833 c_karavanova_t_p_informatika_bazovii_kurs_osnovi_algoritmizaci
1263649 8833 c_karavanova_t_p_informatika_bazovii_kurs_osnovi_algoritmizaci
Ann Eres792 vistas
21 pascal urok_5 por Ann Eres
21 pascal urok_521 pascal urok_5
21 pascal urok_5
Ann Eres482 vistas
Programuvanna na movi_pascal por Ann Eres
Programuvanna na movi_pascalProgramuvanna na movi_pascal
Programuvanna na movi_pascal
Ann Eres557 vistas
19 pascal urok_3 por Ann Eres
19 pascal urok_319 pascal urok_3
19 pascal urok_3
Ann Eres791 vistas
8571 урок excel por Ann Eres
8571 урок excel8571 урок excel
8571 урок excel
Ann Eres1.3K vistas
таблиці por annaeres
таблицітаблиці
таблиці
annaeres611 vistas
7 веб спільноти por annaeres
7 веб спільноти7 веб спільноти
7 веб спільноти
annaeres504 vistas
8 онлайнові служби для роботи з документами por annaeres
8 онлайнові служби для роботи з документами8 онлайнові служби для роботи з документами
8 онлайнові служби для роботи з документами
annaeres947 vistas
Komp publikatsiyi por annaeres
Komp publikatsiyiKomp publikatsiyi
Komp publikatsiyi
annaeres351 vistas
10 10 pascal_urok_ por Ann Eres
10 10 pascal_urok_10 10 pascal_urok_
10 10 pascal_urok_
Ann Eres497 vistas
3 автоматизоване створення веб сайтів por annaeres
3 автоматизоване створення веб сайтів3 автоматизоване створення веб сайтів
3 автоматизоване створення веб сайтів
annaeres373 vistas
4 проектування веб сайту por annaeres
4 проектування веб сайту4 проектування веб сайту
4 проектування веб сайту
annaeres579 vistas
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi por annaeres
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
annaeres1.2K vistas
22 pascal urok_6 por Ann Eres
22 pascal urok_622 pascal urok_6
22 pascal urok_6
Ann Eres707 vistas
20 pascal urok_4_i por Ann Eres
20 pascal urok_4_i20 pascal urok_4_i
20 pascal urok_4_i
Ann Eres623 vistas
6 огляд технологій веб 2 por annaeres
6 огляд технологій веб 26 огляд технологій веб 2
6 огляд технологій веб 2
annaeres358 vistas
4 4 pascal_urok_1 por Ann Eres
4 4 pascal_urok_14 4 pascal_urok_1
4 4 pascal_urok_1
Ann Eres383 vistas

Similar a Bazi danih

Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptx por
Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptxПоняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptx
Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptxRexterMaster
124 vistas15 diapositivas
Бази даних por
Бази данихБази даних
Бази данихТатьяна Вербицкая
284 vistas14 diapositivas
бази даних por
бази данихбази даних
бази данихHelen Pata
3K vistas14 diapositivas
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.ppt por
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.pptВідображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.ppt
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.pptssuser7d6cd0
33 vistas17 diapositivas
електронний помічник por
електронний помічникелектронний помічник
електронний помічникSergiy Shydlovskyy
675 vistas27 diapositivas
Access por
AccessAccess
AccessMAXIMICH33
404 vistas37 diapositivas

Similar a Bazi danih(18)

Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptx por RexterMaster
Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptxПоняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptx
Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptx
RexterMaster124 vistas
бази даних por Helen Pata
бази данихбази даних
бази даних
Helen Pata3K vistas
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.ppt por ssuser7d6cd0
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.pptВідображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.ppt
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.ppt
ssuser7d6cd033 vistas
Potochniak y por garasym
Potochniak yPotochniak y
Potochniak y
garasym267 vistas
Урок 14 Стиснення та архівування даних por StAlKeRoV
Урок 14 Стиснення та архівування данихУрок 14 Стиснення та архівування даних
Урок 14 Стиснення та архівування даних
StAlKeRoV11.4K vistas
база даних por Maria Gulko
база данихбаза даних
база даних
Maria Gulko350 vistas
Archivuvannya danych por Tymshuk
Archivuvannya danychArchivuvannya danych
Archivuvannya danych
Tymshuk242 vistas
Archivuvannya danych por Tymshuk
Archivuvannya danychArchivuvannya danych
Archivuvannya danych
Tymshuk182 vistas

Más de Ann Eres

побудова та організація комп'ютерних мереж por
побудова та організація комп'ютерних мережпобудова та організація комп'ютерних мереж
побудова та організація комп'ютерних мережAnn Eres
1K vistas7 diapositivas
інформаційно комунікаційні технології por
інформаційно комунікаційні технологіїінформаційно комунікаційні технології
інформаційно комунікаційні технологіїAnn Eres
1.1K vistas13 diapositivas
побудова та організація комп'ютерних мереж por
побудова та організація комп'ютерних мережпобудова та організація комп'ютерних мереж
побудова та організація комп'ютерних мережAnn Eres
923 vistas7 diapositivas
інформаційно комунікаційні технології por
інформаційно комунікаційні технологіїінформаційно комунікаційні технології
інформаційно комунікаційні технологіїAnn Eres
323 vistas13 diapositivas
поняття електронної таблиці por
поняття електронної таблиціпоняття електронної таблиці
поняття електронної таблиціAnn Eres
1.7K vistas26 diapositivas
5 клас урок 17 por
5 клас урок 175 клас урок 17
5 клас урок 17Ann Eres
2.1K vistas16 diapositivas

Más de Ann Eres(20)

побудова та організація комп'ютерних мереж por Ann Eres
побудова та організація комп'ютерних мережпобудова та організація комп'ютерних мереж
побудова та організація комп'ютерних мереж
Ann Eres1K vistas
інформаційно комунікаційні технології por Ann Eres
інформаційно комунікаційні технологіїінформаційно комунікаційні технології
інформаційно комунікаційні технології
Ann Eres1.1K vistas
побудова та організація комп'ютерних мереж por Ann Eres
побудова та організація комп'ютерних мережпобудова та організація комп'ютерних мереж
побудова та організація комп'ютерних мереж
Ann Eres923 vistas
інформаційно комунікаційні технології por Ann Eres
інформаційно комунікаційні технологіїінформаційно комунікаційні технології
інформаційно комунікаційні технології
Ann Eres323 vistas
поняття електронної таблиці por Ann Eres
поняття електронної таблиціпоняття електронної таблиці
поняття електронної таблиці
Ann Eres1.7K vistas
5 клас урок 17 por Ann Eres
5 клас урок 175 клас урок 17
5 клас урок 17
Ann Eres2.1K vistas
4 4 pascal_urok_1 por Ann Eres
4 4 pascal_urok_14 4 pascal_urok_1
4 4 pascal_urok_1
Ann Eres362 vistas
запис на диски por Ann Eres
запис на дискизапис на диски
запис на диски
Ann Eres435 vistas
стисннення та арх por Ann Eres
стисннення та архстисннення та арх
стисннення та арх
Ann Eres1K vistas
Virusy ta antyvirusy por Ann Eres
Virusy ta antyvirusyVirusy ta antyvirusy
Virusy ta antyvirusy
Ann Eres969 vistas
використання системних утиліт por Ann Eres
використання системних утилітвикористання системних утиліт
використання системних утиліт
Ann Eres541 vistas
пошук інформації por Ann Eres
пошук інформаціїпошук інформації
пошук інформації
Ann Eres1K vistas
типи файлів та програм por Ann Eres
типи файлів та програмтипи файлів та програм
типи файлів та програм
Ann Eres1.3K vistas
операції над об'єктами файлової системи por Ann Eres
операції над об'єктами файлової системиоперації над об'єктами файлової системи
операції над об'єктами файлової системи
Ann Eres1.1K vistas
інтерфейс користувача операційної системи Windows xp por Ann Eres
інтерфейс користувача операційної системи Windows xpінтерфейс користувача операційної системи Windows xp
інтерфейс користувача операційної системи Windows xp
Ann Eres1.2K vistas
системне та прикладне програмне забезпечення por Ann Eres
системне та прикладне програмне забезпеченнясистемне та прикладне програмне забезпечення
системне та прикладне програмне забезпечення
Ann Eres1.4K vistas
история развития ос por Ann Eres
история развития осистория развития ос
история развития ос
Ann Eres285 vistas
5 введення та виведення інформації por Ann Eres
5 введення та виведення інформації5 введення та виведення інформації
5 введення та виведення інформації
Ann Eres1K vistas
4 обробка та зберігання інформації por Ann Eres
4 обробка та зберігання інформації4 обробка та зберігання інформації
4 обробка та зберігання інформації
Ann Eres1.1K vistas
архытектра пк por Ann Eres
архытектра пкархытектра пк
архытектра пк
Ann Eres983 vistas

Bazi danih

 • 1. БАЗИ ДАНИХ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Тема 1. Інформаційні системи Вчитель інформатики - Єресь А.М.
 • 2. Означення База даних (БД) – це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури. Важливо:  дані про деяку область (не про все)  впорядковані Система керування базою даних (СКБД) – це програмне забезпечення для роботи з БД. Функції:  пошук інформації в БД  виконання нескладних розрахунків  виведення звітів на друк  редагування БД Інформаційна система – це БД + СКБД. Інформаційна система – це БД + СКБД.
 • 3. Типи інформаційних систем • локальні ІС БД і СКБД знаходяться на одному комп'ютері. • файл-серверні БД знаходиться на сервері мережі (файловому сервері), а СКБД на комп'ютері користувача. • клієнт-серверні БД і основна СКБД знаходяться на сервері, СКБД на робочій станції посилає запит і виводить на екран результат.
 • 4. Локальні ІС БД СКБД автономність (незалежність) 1) з БД працює тільки одна людина 2) складно обновляти при великій кількості користувачів 3) практично неможливо “стикувати” зміни, які вносять різні користувачі
 • 5. Файл-серверні ІС СКБД БД СКБД СКБД СКБД декілька людей працюють з одною базою 1) основну роботу виконують робочі станції (РС), вони повинні бути потужними 2) для пошуку рядка на РС копіюється вся БД – навантаження на мережу 3) слабкий захист від злому (тільки на РС) 4) проблеми при одночасній зміні з різних РС
 • 6. Клієнт-серверні ІС СКБД-клієнт БД запит на SQL СКБД-сервер: • MS SQL Server • Oracle • MySQL • Interbase • SyBase СКБД-клієнт відповідь СКБД-клієнт SQL (Structured Query Language) – мова структурних запитів 1) основну роботу виконує сервер, робочі станції можуть бути малопотужними 2) легше модернізується (тільки сервер) 3) по мережі ідуть тільки потрібні дані 4) захист і права доступу встановлюються на сервері (складніше пошкодити) 5) розділення доступу (черга завдань) 1) складність налаштування 2) висока вартість ПЗ (тисячі $)
 • 7. БАЗИ ДАНИХ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Тема 2. Бази даних © К.Ю. Поляков, 2007 Переклад Р.М. Васильчик
 • 8. Типи баз даних • табличні БД дані у вигляді однієї таблиці • мережеві БД набір вузлів, в яких кожен може бути зв'язаний з кожним. • ієрархічні БД у вигляді багаторівневої структури • реляційні БД (99,9%) набір взаємопов'язаних таблиць
 • 9. Табличні БД Модель – картотека Петров Вася Шевченка пл., б. 32, кв. 11 275-75-75 Приклади: • записна книжка • каталог в бібліотеці поля записи Прізвище Ім'я Адреса Петров Вася Іванов Телефон Шевченка пл., б. 32, кв. 11 275-75-75 Петро Франка вул., б. 25, кв.12 276-76-76 1) найпростіша структура 2) всі інші типи БД використовують таблиці в багатьох випадках – дублювання даних: Т.Г. Шевченко Кобзар 540 ст. Т.Г. Шевченко Гайдамаки 45 ст.
 • 10. Табличні БД 1. Кількість полів визначається розробником і не може змінюватися користувачем. 2. Будь-які поля повинні мати унікальне ім'я. 3. Поля можуть мати різний тип: • рядок символів (довжиною до 255 символів) • дійсне число (з дробовою частиною) • ціле число • грошова сума • дата, час, дата і час • логічне поле (істина або хибність, так або ні) • багатосторінковий текст (МЕМО) • малюнок, звук або інший об'єкт (об'єкт OLE) 4. Поля можуть бути обов'язковими для заповнення або ні. 5. Таблиці можуть містити скільки завгодно записів (ця кількість обмежується тільки об'ємом диску); записи можна добавляти, вилучати, редагувати, сортувати, шукати.
 • 11. Ключове поле (ключ таблиці) Ключове поле (ключ) – це поле (або комбінація полів), які однозначно визначають запис. В таблиці не може бути двох записів з однаковими значеннями ключа. Чи можуть дані поля бути ключем? • прізвище • ім'я • номер паспорта • номер будинку • реєстраційний номер автомобіля • пункт проживання • дата виконаних робіт ? • марка пральної машини
 • 12. Мережеві БД Мережева БД – це набір вузлів, в яких кожен може бути зв'язаний з кожним. А Г Б В найповніше відображає структуру деяких задач (наприклад, мережеве планування в економіці) 1) складно зберігати і шукати інформацію в усіх зв'язках 2) заплутаність структури !! Можна зберігати у вигляді таблиці, але з Можна зберігати у вигляді таблиці, але з дублюванням даних! дублюванням даних!
 • 13. Ієрархічна БД Ієрархічна БД – це набір даних у вигляді багаторівневої структури. Прайс-лист: Іван Іван Продавець (рівень 1) Монітори Монітори Sony Sony Виробник (рівень 3) Модель (рівень 4) S93 S93 X93B X93B Ціна (рівень 5) $306 $306 $312 $312 Принтери Принтери Phillips Phillips Товар (рівень 2) Samsung Samsung
 • 14. Ієрархічна БД Перетворення в табличну форму: Продавець Товар Виробник Модель Ціна Іван Монітор Sony S93 $306 Іван Монітор Sony X93B $312 Іванн Монітор Phillips 190 B5 CG $318 Іван Монітор Samsung SyncMaster 193P $452 … 1) дублювання даних 2) при зміні адреси фірми потрібно міняти її в усіх рядках 3) немає захисту від помилок введених оператором (Іван – Іванн), краще було б вибрати із списку
 • 15. БАЗИ ДАНИХ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Тема 3. Реляційні бази даних © К.Ю. Поляков, 2007 Переклад Р.М. Васильчик
 • 16. Реляційні БД 1970-і рр. Е. Кодд, англ. relation – відношення. Реляційна база даних – це набір простих таблиць, між якими встановлені зв'язки (відношення) з допомогою числових кодів. Виробник Продавці Код Код Прайс-лист Код запису Назва Адреса Телефон Сайт Назва Код продавця Країна Код виробника Сайт Код товару Код моделі Ціна Моделі Товари Код Код Назва Назва Код виробника
 • 17. Реляційні БД 1) немає дублювання інформації; 2) при зміні адреси фірми, достатньо змінити її тільки в таблиці Продавці; 3) захист від неправильного введення: можна вибирати тільки фірму, яка заздалегідь введена в таблицю Продавці; 4) механізм транзакції: будь-які зміни вносяться в базу тільки тоді, коли вони повністю завершені. 1) складність структури (не більше 40-50 таблиць); 2) при пошуку потрібно звертатися до декількох таблиць; 3) потрібно підтримувати цілісність: при вилученні фірми продавця потрібно вилучати всі зв'язані записи з всіх таблиць (в СКБД – автоматично, каскадні вилучення).
 • 18. Зв'язки між таблицями Один до одного («1-1») – одному запису в першій таблиці відповідає тільки один запис в другій таблиці. Примітка: виділення часто використовуваних даних. 1 1 Код Прізвище Ім'я Код Рік народження Адреса 1 Іванов Кузьма 1 1992 Шевченка, б.20, кв. 6 2 Петров Василь 2 1993 Франка вул., б. 30, кв. 18 … … Один до багатьох («1- ∞ ») – одному запису в першій таблиці відповідає декілька записів в другій. товари товари ∞ 1 Код Назва Код Код товару Ціна 1 Монітор 123 1 2 999 2 Вінчестер 345 1 2 499 … … прайспрайслист лист
 • 19. Зв’язок між таблицями Багато до багатьох («∞ - ∞ ») – одному запису в першій таблиці відповідає декілька записів в другій, і навпаки. вчителі вчителі Код Прізвище ∞ ∞ Код Назва 2 Петров … Історія 2 Іванов 1 Географія 3 1 предмети предмети Біологія … Реалізація – через третю таблицю і два зв'язки «1-∞». розклад розклад Код Прізвище 1 Іванов 2 Петров … ∞ ∞ 1 1 Код Код вчителя Код предмету Клас 1 1 1 9-А 2 1 2 8-Б 3 2 3 7-В … Код Назва 1 Історія 2 Географія 3 Біологія …
 • 20. Нормалізація бази даних Нормалізація – це розробка такої структури БД, в які немає надлишкових даних і зв'язків. Основні принципи:  Будь-яке поле повинно бути неподільним. Прізвище Прізвище і ім'я Ім'я Іванов Петро Іванов Петро Петров Іван Петров Іван … …  Не повинно бути полів, в яких позначені різні види одного і того ж, наприклад, товарів. ∞ Рік Банани Ківі 2006 3200 1200 2007 5600 1500 … 1 Рік Код товару Кількість 2006 1 2007 2 … Код Назва 1 Банани 1200 2 Ківі 1500 …
 • 21. Нормалізація бази даних Основні принципи:  Будь-яке поле повинно залежати тільки від ключа (ключ – це поле або комбінація полів, однозначно визначає запис). залежить не тільки залежить не тільки від назви товару! від назви товару! товари товари Код Назва Ціна 1 Монітор 1800 грн. 2 Вінчестер 2200 грн. прайс-лист прайс-лист …  Не повинно бути полів, які можуть бути знайдені з допомогою інших. Код Товар Ціна за тонну Кількість, тонн Вартість 1 Банани 240 10 2400 2 Киви 300 20 6000 …
 • 22. Пошук в базі даних Лінійний пошук – це перебір всі записів до тих пір, поки не буде знайдений потрібний. Код Прізвище 1 Сидоров 2 Іванов? Іванов? Вєтров … 1024 1024 порівняння! Помаранський дані не потрібно попередньо підготовлювати низька швидкість пошуку
 • 23. Двійковий пошук 1. Розділити область пошуку на 1. Розділити область пошуку на дві рівні частини. дві рівні частини. 2. Визначити, в якій половині 2. Визначити, в якій половині знаходиться потрібний об'єкт. знаходиться потрібний об'єкт. 3. Перейти до кроку 1 для цієї 3. Перейти до кроку 1 для цієї половини. половини. 4. Повторювати кроки 1-3 поки 4. Повторювати кроки 1-3 поки об'єкт не буде “зловлений”. об'єкт не буде “зловлений”.
 • 24. Пошук в базі даних Двійковий пошук в БД – потребує попереднього сортування. 1 Андрєєв 1 2 Іванов? Іванов? Борсуков … … 512 255 Коваль … 1023 Юр'єв 1024 Яшин ? ? Андрєєв 255 Жаров Коваль … 1024 Яшин Скільки порівнянь? Скільки порівнянь? Жаров … 383 … 512 … Ігорів … 512 Коваль … 11 порівнянь! швидкий пошук 1) записи потрібно відсортувати по відповідному полю; 2) можна використовувати тільки для одного поля.
 • 25. Пошук по індексах Індекс – це допоміжна таблиця, яка призначена для швидкого пошуку в основній таблиці по обраному стовпчику. Таблиця Номер Дата Товар Кількість 1 02.02.2006 Ківі 6 2 01.11.2006 Банани 3 3 12.04.2006 Апельсини 10 Індекси: по даті по товару по кількості Номер Количество Апельсини 2 3 2 Банани 1 6 1 Ківі 3 10 Номер Дата Номер 1 02.02.2006 3 3 12.04.2006 2 01.11.2006 Товар
 • 26. Пошук по індексах Алгоритм пошуку: 1) двійковий пошук по індексу – знайти номер потрібних записів; 2) вибрати ці записи по номерам із основної таблиці. двійковий пошук по всім стовпчикам, для яких побудовані індекси 1) індекси займають місце на диску; 2) при зміні таблиці потрібно перебудовувати всі індекси (в СКБД – автоматично).
 • 27. БАЗИ ДАНИХ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Тема 4. Бази даних Access. Робота з таблицями © К.Ю. Поляков, 2007 Переклад Р.М. Васильчик
 • 28. Бази даних Access (Microsoft Office) Розширення: *.mdb, один файл Склад: • таблиці; • форми – діалогові вікна для введення і редагування даних; • запити – звернення до бази даних для вибору потрібної інформації або зміни бази; • звіти – документи для виведення на друк; • макроси – засоби автоматизації роботи; • модулі – додаткові процедури на мові Visual Basic.
 • 29. Початок роботи Пуск – Програми – Microsoft Office – Microsoft Access 2003
 • 30. Сервіс – Схема даних таблиця таблиця ключове поле ключове поле зв'язок «1-∞» зв'язок «1-∞» Усунути зв'язок: ЛКМ + Delete. Створити зв'язок: перетягнути потрібне поле на відповідне поле іншої таблиці.
 • 31. Робота з таблицями Таблиці – Замовлення – або два рази клікаємо ЛКМ
 • 32. Робота з таблицями область область виділення виділення поточне поточне поле поле поля поля записи записи поточний поточний запис запис останній останній запис запис новий новий запис запис на 1-й на 1-й запис запис попередній попередній запис запис номер номер поточного поточного запису запису наступний наступний запис запис перейти перейти на новий на новий запис запис всього всього записів записів
 • 33. Сортування і пошук Сортування по поточному полю (стовпчику): по зростанню (в алфавітному порядку) по спаданню (в зворотному алфавітному порядку) Пошук і заміна: поточне поточне поле або поле або всі поля всі поля всі, вверх, вниз всі, вверх, вниз повністю, з будьповністю, з будьякою частиною, з якою частиною, з початку початку
 • 34. Фільтрація Фільтрація – це відбір записів, які задовольняють деяку умову (фільтр). Решта записів тимчасово скриваються, поки фільт не буде знятий. Фільтр по виділеному 1. Клікнути в потрібній комірці або виділити частину тексту. 2. Клікнути по кнопці . 3. Зняти фільтр .
 • 35. Фільтрація Складені умови Записи – Фільтр – Змінити фільтр Одночасно Одночасно (операція І) (операція І) Точне співпадання Точне співпадання Починається з ‘С’ Починається з ‘С’ нова умова, зв'язана нова умова, зв'язана через АБО через АБО Повний варіант: Записи – Фільтр – Розширений фільтр • можна переставляти стовпчики • можна виводити не всі стовпчики • можна встановлювати порядок сортування
 • 36. Службові операції Сервіс – Службові програми: • Перетворити базу даних • в формат Access-97 • в формат Access-2000 • Стиснути і відновити базу даних (фізично вилучити зайві записи) • Резервна копія бази даних Встановлення пароля: • Сервіс – Захист – Задати пароль бази даних
 • 37. БАЗИ ДАНИХ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Тема 5. Проектування таблиць © К.Ю. Поляков, 2007 Переклад Р.М. Васильчик
 • 38. Створення таблиць • введення даних і назв полів (режим таблиця); • конструктор – ручне налаштування; • майстер таблиць – створення таблиць стандартних типів (Товари, Клієнти, Співробітники, …); • імпорт таблиць – завантаження даних із інших джерел (БД інших форматів, Excel, текстові файли, …).
 • 39. Створення таблиць Майстер Імпорт • з інших БД Access • з БД інших форматів (*.db, *.dbf) • з таблиць Excel • и документів XML • з текстових БД (CSV – comma separated values) Введення даних
 • 41. Конструктор таблиць ключ поточне поле тип поля (вибір тип поля (вибір з списку) з списку) властивості властивості поточного поля поточного поля
 • 42. Властивості полів Розмір поля: байт, ціле, дійсне, … Формат поля: як виводити на екран. Маска введення: шаблон (введення телефону). Підпис: як називається стовпчик при виведенні на екран (можна використовувати лапки, знаки і т.д. «Населення, млн. чол.») Значення по замовчуванню (вписується автоматично). Умови на значення: захист від помилок введення («>18»). Повідомлення про помилку («Вік повинен бути більше 18 років!») Обов'язкові поля (так/ні) Індексовані поля (так/ні)
 • 43. Операції з полями зробити поле ключовим (скасувати…) добавити поле вище поточного індекси Primary Key: Primary Key: ключ таблиці ключ таблиці назва назва індексу індексу вилучити поточне поле (або всі виділені) поле таблиці поле таблиці (вибір з списку) (вибір з списку)
 • 44. Підстановки Мета: створити захист від помилок введення. Розв'язання: вибір з списку = поле підстановки Варіанти: • заданий список («так» або «ні», «Ч» або «Ж») • з другої таблиці (наприклад, вибір назви фірми) Як зробити:
 • 46. БАЗИ ДАНИХ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Тема 6. Форми © К.Ю. Поляков, 2007 Переклад Р.М. Васильчик
 • 47. Форми Форма – це діалогове вікно для: • перегляду і редагування даних • введення нових записів • керування процесом роботи (кнопки) • виведення додаткової інформації Створення форм: джерело джерело даних даних
 • 48. Створення форм Конструктор – повністю вручну. Майстер форм – режим «запитання – відповідь». Автоформа в стовпчик: Автоформа стрічкова: Діаграма: Автоформа таблична:
 • 51. Властивості форми Правка – Виділити форму Вікно властивостей Макет область виділення область виділення кнопки переходу кнопки переходу Дані • Джерело – таблиця або запит • Фільтр – умова відбору записів • Сортування Події (призначення макросів) • натискання на клавішу, дії мишкою, … • відкриття, закриття, зміна запису, …
 • 52. Зв'язані елементи надпис (текст надпис (текст можна міняти) можна міняти) клікнути клікнути всередині, щоб всередині, щоб змінити текст змінити текст незалежне незалежне переміщення переміщення клікнути на клікнути на рамці, щоб рамці, щоб виділити виділити елемент елемент поле (назва поля поле (назва поля таблиці) таблиці) маркери маркери (зміна (зміна розмірів) розмірів)
 • 53. Властивості елементів Виділення елементів: • ЛКМ на рамці елемента • + Shift = виділення декількох елементів Панель форматування вибраний вибраний елемент елемент назва назва шрифту шрифту розмір розмір шрифту шрифту жирний, курсив, жирний, курсив, підкреслений підкреслений вирівнювання вирівнювання колір колір фону фону товщина товщина рамки рамки колір колір тексту тексту Стиль оформлення: нормальний, припіднятий, втоплений, вдавлений, с тінню, рельєфний стиль стиль колір колір рамки рамки
 • 54. Властивості елементів Вікно властивостей ПКМ – Властивості Макет: • розміри • оформлення Дані: • • • • • Дані – назва поля Маска введення – шаблон (для телефону) Значення по замовчуванню Умова по значенню Повідомлення про помилку Події • дії користувача (клавіатура, миша) • зміна даних
 • 55. Добавлення нових елементів Вивести (приховати) панель елементів вибір вибір об'єктів об'єктів майстри майстри поле (інформація з бази поле (інформація з бази даних даних елементи елементи інтерфейсу інтерфейсу надпис надпис малюнок малюнок незалежний об'єкт незалежний об'єкт (наприклад, (наприклад, діаграма Excel) діаграма Excel) розрив розрив сторінки сторінки зв'язаний об'єкт (який зв'язаний об'єкт (який зберігається в БД) зберігається в БД) підлегла підлегла форма форма інші інші елементи елементи
 • 56. БАЗИ ДАНИХ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Тема 7. Макроси © К.Ю. Поляков, 2007 Переклад Р.М. Васильчик
 • 57. Макроси Макрос – це набір макрокоманд. Макрокоманда описує дії, які потрібно виконати: • відкриття і закриття таблиць, звітів, форм • виконання запитів • встановлення значень полів • пошук даних • керування виведенням на екран • друк даних • повідомлення користувачу • запуск інших програм Події (для запуску макросу) • дії користувача (клавіатура, миша) • внутрішні події (відкриття і закриття форми, зміна запису і т.д.)
 • 59. Макроси Відлагодження макросу • перейти в конструктор • Запуск – По крокам • запустити на виконання Використання макросів • AutoExec – виконується автоматично при відкриванні бази • призначення подій вибрати ім'я вибрати ім'я макросу з списку макросу з списку
 • 60. Макроси Групи макросів • Вигляд – Імена макросів • Запуск Макрос1: QQQ Макрос1: MMM Макрос1 тільки перша група Умови виконання • Вигляд – Умова або
 • 61. БАЗИ ДАНИХ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Тема 8. Запити © К.Ю. Поляков, 2007 Переклад Р.М. Васильчик
 • 62. Запити «Ну і запити у вас!» - сказала база даних и «зависла». (Фольклор) Запит – це звернення до СКБД для виконання яких-небудь операцій з даними. Типи запитів: • вибірка • створення таблиці • обновлення (зміна даних) • добавлення записів • вилучення записів •…
 • 63. Запит і фільтрування В запиті можна: • відбирати інформацію з декількох зв'язаних таблиць • використовувати складні умови відбору • користувач може сам ввести параметри (суму грошей) • добавити обчислювані поля • виконати підсумкові розрахунки
 • 68. Конструктор всі всі поля поля ••по зростанню по зростанню ••по спаданню по спаданню ••відсутнє відсутнє фільтр фільтр таблиця таблиця (ПКМ – Добавити таблицю) (ПКМ – Добавити таблицю) перетягнути перетягнути ЛКМ ЛКМ
 • 69. Робота з стовпчиками перетягнути перетягнути (ЛКМ) (ЛКМ) виділити виділити (ЛКМ) (ЛКМ) ПКМ: ПКМ: •• вирізати вирізати •• копіювати копіювати •• вставити вставити •• властивості властивості
 • 70. Умови відбору Співпадання Шаблон * будь-яка кількість, будь-яких символів ? один будь-який символ Нерівність # будь-яка цифра
 • 71. Побудова виразів ПКМ ПКМ Forms – форми Reports – звіти Функції: 1) вбудовані; 2) функції користувача (VB) Константи: порожня стрічка, Істина, Хибність Оператори: + - * / < > <= >= = <> Not And Or Xor Загальні вирази – час, дата, нумерація сторінок
 • 72. Обчислювані поля Всі дані, якіможна обчислити не повинні Всі дані, можна !! зберігатисяякітаблиціобчислити не повинні •• ввести Ціна*Кількість ввести Ціна*Кількість зберігатисяв таблиці в Вираз1: [Ціна]*[Кількість] Вираз1: [Ціна]*[Кількість] •• замінити Вираз1 на Сума замінити Вираз1 на Сума •• ввести Year(Дата) ввести Year(Дата) Вираз1: Year([Дата]) Вираз1: Year([Дата]) •• замінити Вираз1 на Рік замінити Вираз1 на Рік або ПКМ -- Побудувати або ПКМ Побудувати
 • 73. Запити з параметрами Задача: вводити числові дані для фільтра не в конструкторі, а при виконанні запиту. Приклад: «Якою сумою Ви розраховуєте?» Будь-який незалежний Будь-який незалежний рядок викликає запит рядок викликає запит
 • 74. Підсумковий запит Таблиця Підсумковий запит Конструктор Групові операції Групові операції Групування Групування Групування Групування Sum – сума Sum – сума
 • 77. Перехресний запит Конструктор: Заголовок рядка Заголовок рядка Запит – Перехресний Заголовок Заголовок стовпця стовпця Значення Значення Майстер – не дозволяє вибирати інформацію з декількох таблиць (тільки через додатковий запит). 
 • 78. Запит на оновлення (зміну) Задача: в усіх записах, які відносяться до 2007 року, замінити дату в полі Дата на сьогоднішнє число. Розв'язання: • запит, який відбирає всі потрібні записи • резервна копія таблиці (Копіювати – Вставити) • меню Запит – Оновлення • в рядку Оновлення ввести нове значення поля: Оновлення Оновлення • виконати запит
 • 79. Інші види запитів Вилучення: • запит на вибірку потрібних записів • резервна копія таблиці • Запит – Вилучення • виконати запит Створення таблиці: • Запит – Створення таблиці Добавлення даних в підсумкову таблицю: • Запит – Добавлення Повторні записи: • Запит – Створити – Повторний запис Записи без підлеглих: • Запит – Створити – Записи без підлеглих
 • 80. БАЗИ ДАНИХ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Тема 9. Звіти © К.Ю. Поляков, 2007 Переклад Р.М. Васильчик
 • 81. Створення звітів Звіт – це документ, який містить інформацію з бази даних і призначений для виведення на друк. Джерело: Джерело: таблиця таблиця або запит або запит !! Тільки одне джерело! Тільки одне джерело!
 • 84. Режим перегляду звіту – перейти в конструктор – друк – масштаб (переключення режиму) – одна сторінка – дві сторінки – декілька сторінок – масштаб у відсотках – закрити вікно перегляду – налаштування (поля, формат папір)
 • 85. Конструктор звітів =Now() =Now() =“Сторінка " & [Page] & " з " & [Pages] =“Сторінка " & [Page] & " з " & [Pages] Заголовок звіту Верхній колонтитул Область даних Нижній колонтитул Примітки звіту – один раз на початку звіту. – на початку кожної сторінки. – інформація з БД. – в кінці кожної сторінки. – один раз в кінці звіту.
 • 86. Редагування звітів Аналогічно, як в конструкторі форм: ЛКМ – виділити елемент – властивості вибраного елемента – вивести (приховати) панель елементів
 • 88. Звіти з групуванням (крок 1) Створення запиту, який включає всі дані: & -- з'єднання & з'єднання символьних рядків символьних рядків поля таблиць поля таблиць
 • 89. Звіти з групуванням (крок 2) Використання майстра звітів: Підсумкові Підсумкові дані дані
 • 90. Звіти з групуванням (конструктор) Заголовок Заголовок групи групи Примітки Примітки групи групи
 • 91. Звіти з групуванням (конструктор) сортування і групування