Publicidad

Presentació tds 14 15

AnnaMoyaS
21 de Mar de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Presentació tds 14 15

 1. BARCELONA A tRAvés dEL tEmps Treball de síntesi 2n ESO Escolàpies Sant Martí
 2. El progrés no és un accident, és una necessitat, una part de la naturalesa. Herbert Spencer (1820-1903). Escriptor britànic
 3. INtROdUCCIÓ Enguany, en el treball de síntesi farem un recorregut històric per la ciutat de Barcelona, des dels seus orígens fins a l’actualitat.
 4. OBJECtIUs • Conèixer i identificar part del patrimoni de la ciutat. • Conèixer l’estructura general de la ciutat en els diferents períodes històrics. • Copsar característiques de la vida quotidiana de l’època. • Identificar i descriure edificis i institucions importants de l’entorn.
 5. • Comprendre i interpretar textos, imatges i plànols per extreure’n conclusions. • Desenvolupar la creativitat a través de dibuixos i reportatges fotogràfics. • Aprendre a treballar en grup, aportant idees i escoltant als altres.
 6. ESTRUCTURA • Aquest treball de síntesi està format per 3 parts: – Barcelona romana i medieval • Dilluns i dimarts – Barcelona moderna i contemporània • Dimecres i dijous – Estudi d’un monument • Tardes • Divendres
 7. MATERIAL • El material estarà distribuït en dos blocs diferents: – Dossiers: • Dossiers per fer a l’escola. • Dossiers de camp (per fer durant les sortides). – Altres: • Ordinador (allargador).
 8. ORGANITZACIÓ • Per realitzar satisfactòriament el TdS ens distribuirem en grups de 3 persones. • A cada grup se li assignarà: – Una aula – Un coordinador de grup – Un monument (per presentar a l’exposició oral).
 9. AVALUACIÓ • L’avaluació del TdS consistirà en: – 1 treball en grup de l’evolució històrica de la ciutat de Barcelona: • 2 dossiers de classe • 2 dossiers de camp – 1 treball en grup d’un monument: • Fitxa del monument • Exposició oral de grup d’un monument de Barcelona (power point, prezi…). • 1 tríptic informatiu amb les 3 llengües del monument assignat. – Actitud: a classe, amb el grup i a les sortides.
 10. TEMpORITZACIÓ DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8:45 10:45 EXCURSIÓ Ruta Romana i medieval Activitats de la Barcelona romana i medieval EXCURSIÓ: Ruta moderna i contem- porània Activitats de la Barcelona moderna i contem- porània Preparar l’exposició oral PATI PATI PATI Estudi d’un monument Estudi d’un monument Preparar l’exposició oral 11.15 13:15 15.00 17.00 Activitats de la Barcelona romana i medieval Estudi d’un monument Activitats de la Barcelona moderna i contem- porània Estudi d’un monument Exposicions orals (davant d’un tribunal)
 11. GRUPS • Aula de 2n A GRUP 1 Àlex M. Xavi C. Nerea L. Joel M. GRUP 2 Gisela C. Joan T. Christian P. GRUP 3 Pol V. Juliana G. M. Teresa R. GRUP 4 Mònica M. Isabella P. Oriol Sa. GRUP 5 Carlota V. Nuria D. Paula R. Èric G. GRUP 6 Alguer T. Marina G. Ibai L. GRUP 7 Xenia R. Paula C. Aleix G.
 12. GRUP 8 Marta P. Aina R. Aleix Ll. GRUP 9 Laia Ll. Arnau V. Marta M. GRUP 10 Núria F. Ivet M. Víctor Ll. GRUP 11 Judith M. Arnau J. Gemma S. GRUP 12 Berta B. Laia-C. G. Ferran G. GRUP 13 Pau R. Ariadna M. Oriol So. GRUP 14 Paula G. Abril T. Adrià Ll. GRUP 15 Joan C Sergi H. Ainoa G. Aula de 2n B
 13. MonUMentS a tReballaR o Grup 1 i 9: Catedral de Barcelona o Grup 2 i 10: Santa Maria del Mar o Grup 3 i 11: Plaça del Rei o Grup 4 i 12: Plaça Sant Jaume o Grup 5 i 13: La Pedrera o Grup 6 i 14: Casa Batlló o Grup 7 i 15: Casa Ametller o Grup 8: Casa Lleó i Morera
 14. llIURaMentS • Dimarts – Dossier Barcelona romana i medieval • Dijous – Dossier Barcelona moderna i contemporània • Divendres – Dossier monument – Presentació (PPS, prezi...) – Tríptic (durant l’exposició)
 15. • Com lliurarem els dossiers? – A l’escriptori de l’ordinador de la classe assignada hi haurà una carpeta titulada: Treball de síntesi. – A dins hi haurà carpetes amb el nom de cada grup. – És el lloc on haureu de penjar els dossiers, que aniran titulats amb el nom del grup i la part treballada. • Exemple: Grup 3. Romana-medieval Grup 6. Moderna-contemporània
 16. EXPOSICIÓ ORAL • L’exposició oral es durà a terme el divendres a la tarda. La seva durada serà: – 10 minuts d’exposició – 5 minuts de preguntes • El Power Point també s’haurà de penjar a la carpeta de l’ordinador! • En acabar-la, com ja s’ha esmentat, caldrà lliurar el tríptic del monument.
 17. Esperem que gaudiu i molt realitzant aquest treball i us serveixi per conèixer una mica més la història de la nostra ciutat! Amb afecte: Els tutors de 2n d’ESO
Publicidad