Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació - Ajuntament ABCDEF (Anna Muñoz)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 7 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Presentació - Ajuntament ABCDEF (Anna Muñoz) (20)

Anuncio

Presentació - Ajuntament ABCDEF (Anna Muñoz)

  1. 1. EL PROJECTE D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT ABCDEF (NOM FICTICI PER UN AJUNTAMENT REAL) ANNA MUÑOZ VIDAL 14/04/2014 UOC
  2. 2. OBJECTIU DEL PROJECTE Identificar els drets / obligacions derivats de la LAE Identificar alguns instruments de gestió de l’AE. Comprovar l’estat de desenvolupament d’aquests instruments a l’Ajuntament ABCDEF Comparació amb una altra administració, la Diputació de Barcelona Reptes i projectes en marxa a l’Ajuntament ABCDEF.
  3. 3. Dret del ciutadà = obligació de l’Administració de garantir-lo. El Dret, amb caràcter general: Comunicar-se, obtenir informacions i tramitar per mitjans electrònics  Han de poder consultar informació electrònicament.  Han de poder fer tràmits electrònics.  Pel que fa a les relacions entre administracions, comporta afavorir les comunicacions electròniques, les tramitacions conjuntes, compartir informacions i documents. Què comporta?  Parlar de sistemes d’acreditació de les parts, de garantia d’integritat, autenticitat, seguretat, confidencialitat en les transaccions, conservació, accessibilitat, usabilitat, interoperabilitat, neutralitat tecnològica, adaptabilitat i dels propis sistemes i aplicacions per la tramitació. IDENTIFICAR ELS DRETS / OBLIGACIONS DERIVATS DE LA LAE
  4. 4.  Les seus electròniques: adreça electrònica reconeguda de les administracions que centralitzen els serveis electrònics que s’ofereixin.  La signatura electrònica: com a mitjà per a garantir la identificació de la persona o òrgan administratiu, i autenticitat i integritat dels documents electrònics.  Registre electrònics: per rebre i remetre sol·licituds, escrits i comunicacions.  Sistemes sense especificar de comunicació i de tramitació electrònica: com seria parlar d’un gestor d’expedients, un sistema d’arxiu, etc. I què toca fer ara? Veure quin en quin estat d’implantació es troben aquests instruments i comparar-los amb una altra Administració. AJUNTAMENT ABCDEF Vs DIPUTACIÓ DE BARCELONA IDENTIFICAR ALGUNS INSTRUMENTS DE GESTIÓ DE L’AE.
  5. 5. AJUNTAMENT ABCDEF VS DIPUTACIÓ DE BARCELONA La Seu Electrònica  Reglament de creació aprovat que identifica el domini d’accés.  Domini no accessible des d’internet per no estar connectat a cap servidor intermediari (missatge d’error al clicar)  La pàgina web que s’identifica amb la Seu (però que no ho és) no es comunica amb els servidors per mitjans segurs (ús del protocol HTTP).  No existeixen certificats de Seu Electrònica comprovables a l’Agència Catalana de Certificació. CONCLUSIÓ NO EXISTEIX SEU ELECTRÒNICA EN ELS TERMES DE LA LAE La Seu Electrònica  Resolució de creació aprovat que identifica el domini d’accés.  Domini accessible des de Internet.  Comunicació de la Seu amb els servidors per mitjans segurs (ús del protocol HTTPS).  Disponibilitat de verificació de certificats de Seu Electrònica i EU-CA comprovables a l’Agència Catalana de Certificació. CONCLUSIÓ EXISTEIX SEU ELECTRÒNICA FÀCILMENT IDENTIFICABLE I COMPROBABLE PER MITJANS FÀCILS I GRATUÏTS.
  6. 6. AJUNTAMENT ABCDEF VS DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Del que diu el Regmanet que ha de tenir la seva Seu Electrònica, de què disposa i de què no disposa en realitat?  Sí disposa de: 1. Un sistema de presentació de queixes i suggeriments (que et fa identificar però no formalment com seria a través del DNI electrònic):  No disposa de: 1. Catàleg de tràmits electrònics: només té un catàleg de tràmits ordinaris. 2. Sistemes de signatura acceptats. 3. Canals d’accés electrònic (a banda de la bústia de queixes i suggeriments i altres vies de comunicació directa amb l’Alcaldia en format correu electrònic). 4. Segells d’òrgan per l’actuació automatitzada (no hi ha certificats electrònics o codis de seguretat de verificació comprobables). 5. Registre electrònic. 6. Accés a les notificacions electròniques. CONCLUSIÓ EL CONTINGUT D’INFORMACIÓ, TRÀMITS I EINES CONTINGUTS A LA FICTÍCIA SEU ELECTRÒNICA NO REUNEIXEN ELS REQUISITS I FORMALITATS ESTABLERTS A LA LAE En canvi a la Diputació...  Sí disposa de: 1. Informació relativa als sistemes de signatura electrònica acceptats. 2. Catàleg de tràmits electrònics i en funcionament. 3. Disposició de creació del Registre Electrònic efectivament en funcionament. 4. Certificats diversos comprovables a l’Agència Catalana de Certificació. 5. Segell d’òrgan verificable. 6. Sistema de presentació de queixes i suggeriments (també et fa identificar però no formalment com seria a través del DNI electrònic). 7. Informació tècnica per a la navegació i tramitació electrònica. 8. Serveis de notificació electrònica. CONCLUSIÓ NO ÉS COMPARABLE AMB EL MODEL ANTERIOR, ESTAN FORÇA AVANÇATS EN TOT EL RELATIU A ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
  7. 7. Molt recentment s’ha licitat el projecte pel canvi o adaptació de la Plataforma d’Administració Electrònica a l’Ajuntament ABCDEF. Els Plecs tècnics reflecteixen les necessitats i dificultats en la implantació de l’Administració Electrònica, que podrien resumir-se en:  Hi ha informació que no es pot perdre i s’ha de buscar la manera de que es recuperi, a més a més, qualsevol sistema que s’utilitzi ha de permetre conservar aquesta informació i readaptar-la als futurs canvis de sistemes, aplicacions, etc.  No pot ser un producte només útil per aquesta administració, cal que pugui funcionar conjuntament amb les eines i aplicacions de les altres administracions.  L’Ajuntament no pot decidir lliurament què li va millor, si no que té un context previ (organitzatiu, legal, i sobretot tecnològic, etc) que ha de respectar. En aquest sentit, demana treballar obligatòriament amb (per posar alguns exemples de caire tecnològic): serveis de certificació digital prestats per l’entitat AOC-CATCert, com ara PSIS i PSA; formats X.509, PKCS, CMS, CAdES, XMLDSig I CAdES pels certificats digitals i signatura electrònica; per a garantir la interoperabilitat, usar l’estàndard específic SICRES 3.0; ús d’estàndards BPMN; procediments compatibles amb aplicacions d’altres administracions com l’AOC (eTauler, eFact, Via Oberta, etc.). REPTES I PROJECTES EN MARXA A L’AJUNTAMENT ABCDEF

×