Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
HUR VET VI ATT MÅLEN UPPFYLLS
OCH INSATSERNA ÄR DE RÄTTA?
 Uppföljning och utvärdering av
gångtrafik

© Trivector

Annika...
VÄGLEDNINGENS UPPLÄGG
Kapitel

Nulägesbeskrivning
(kap 4)

1. Inledning

3. Gångvänlighet –
kvaliteter som får fler
att gå...
NULÄGESBESKRIVNING


Identifiera
gångnäten



Kartlägg flöden
och resmönster



Nulägesbeskrivning

Bedöm kvaliteten
oc...
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Nulägesbeskrivning
(kap 4)



Mål och gemensam målbild i hela
planeringsprocessen (kap 5)

Åt...
”Det är inte allt som kan räknas som räknas, och inte allt
som räknas som kan räknas.”

© Trivector

Albert Einstein

5
UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING PÅ OLIKA NIVÅ

Källa: Methorst m.fl. (2010).

© Trivector

Även kommunens arbetssätt bör utvärdera...
VAL AV MÅTT/INDIKATORER FÖR VALDA MÅL
Nulägesbeskrivning
(kap 4)

Inriktningsplanering
Mål och gemensam målbild i hela
pla...
METODER FÖR UPPFÖLJNING OCH
UTVÄRDERING


Beror på mål och mått/indikatorer man ställt upp
‒ Räkningar och resvaneundersö...
TRAFIKRÄKNINGAR
Flödesräkningar/-mätningar
 Maskinella metoder ─ långtidsmätning

‒ ultraljud, aktiv infraröd sändare, ra...
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

St Södergatan

L Fis...
RESVANEUNDERSÖKNINGAR


Ofta postenkät, urval i åldern 16-84 år.
Resdagbok, bakgrundsfrågor och ev attitydfrågor.
Exempel...
© Trivector

VIDARE LÄSNING OCH RÅD

12
METODER FÖR ATT MÄTA TILLGÄNGLIGHET
Enkla tillgänglighetsmått
 Restider
 Avstånd
 Täthet
 Relativ attraktivitet
(t ex ...
METODER FÖR ATT MÄTA TRYGGHET OCH
ATTRAKTIVITET


Otrygghet kan undersökas med trygghetsvandringar



För övergripande u...
METODER FÖR ATT MÄTA TRAFIKSÄKERHET



Analys av olycks- och skadestatistik, t.ex. från
STRADA eller kommunens egna uppg...
UPPFÖLJNINGSPLAN






Hur ofta ska olika mål/mått följas upp?
Vilka metoder ska göras när?
Vem ansvarar för att olika...
EXEMPEL: LUNDS ÅRLIGA BOKSLUT AV
LUNDA-MATS
LundaMaTs-rapport beskriver verksamheten och resultat
under året. Hur man arbe...
KOMMUNIKATIONSPLAN


Muntlig rapport i ansvarig politisk nämnd, dvs. mer
än tekniska nämnden, även social- och
utbildning...
Välkommen på kursen
”Kom igång med gångplaneringen”
den 3 april i Stockholm!
www.trivector.se

TACK!
Annika Nilsson
010-45...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Session13 Annika nilsson

574 visualizaciones

Publicado el

Hur vi vet att vi når målen och åtgärderna är de rätta, Transportforum 204

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Session13 Annika nilsson

 1. 1. HUR VET VI ATT MÅLEN UPPFYLLS OCH INSATSERNA ÄR DE RÄTTA?  Uppföljning och utvärdering av gångtrafik © Trivector Annika Nilsson, Trivector Traffic
 2. 2. VÄGLEDNINGENS UPPLÄGG Kapitel Nulägesbeskrivning (kap 4) 1. Inledning 3. Gångvänlighet – kvaliteter som får fler att gå mer ‒ ‒ ‒ ‒ Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Attraktivitet Inriktningsplanering Mål och gemensam målbild i hela planeringsprocessen (kap 5) Åtgärdsplanering Insatser som behövs för att uppnå målen (kap 6) Driftsplanering Gångvänlighet över tid (kap 8) Uppföljning och utvärdering Visa om målen uppfylls och om insatserna är de rätta (kap 9) Genomförandeplanering Stöd för genomförandet av utpekade insatser (kap 7) © Trivector 2. Planeringsförutsättningar 2
 3. 3. NULÄGESBESKRIVNING  Identifiera gångnäten  Kartlägg flöden och resmönster  Nulägesbeskrivning Bedöm kvaliteten och brister i näten (kap 4) Inriktningsplanering Mål och gemensam målbild i hela planeringsprocessen (kap 5) Åtgärdsplanering Insatser som behövs för att uppnå målen (kap 6) Driftsplanering Gångvänlig het över tid (kap 8) Uppföljning och utvärdering Visa om målen uppfylls och om insatserna är de rätta (kap 9) ‒ ‒ ‒ ‒ Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Attraktivitet Genomförandeplanering © Trivector Stöd för genomförandet av utpekade insatser (kap 7) 3
 4. 4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Nulägesbeskrivning (kap 4)  Mål och gemensam målbild i hela planeringsprocessen (kap 5) Åtgärdsplanering Insatser som behövs för att uppnå målen (kap 6) Genomförandeplanering Stöd för genomförandet av utpekade insatser (kap 7) Driftsplanering Gångvänlig het över tid (kap 8) Uppföljning och utvärdering Visa om målen uppfylls och om insatserna är de rätta (kap 9) Del i processen Har sin bas i nulägesbeskrivning  Kräver insamling av grundläggande data  Resultat ger stöd i fortsatt arbete och budgethantering  Allmän kunskapsuppbyggnad © Trivector  Inriktningsplanering 4
 5. 5. ”Det är inte allt som kan räknas som räknas, och inte allt som räknas som kan räknas.” © Trivector Albert Einstein 5
 6. 6. UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING PÅ OLIKA NIVÅ Källa: Methorst m.fl. (2010). © Trivector Även kommunens arbetssätt bör utvärderas (processutvärdering) med syfte att utveckla och förbättra verksamheten. 6
 7. 7. VAL AV MÅTT/INDIKATORER FÖR VALDA MÅL Nulägesbeskrivning (kap 4) Inriktningsplanering Mål och gemensam målbild i hela planeringsprocessen (kap 5) Åtgärdsplanering Insatser som behövs för att uppnå målen (kap 6) Driftsplanering Gångvänlig het över tid (kap 8) Uppföljning och utvärdering Visa om målen uppfylls och om insatserna är de rätta (kap 9) TRAST-guidens kriterier att beakta:  Datatillgänglighet  Kostnadseffektivitet  Enkelt att förstå  Relevans  Mått som leder till åtgärder är bättre  Balans Genomförandeplanering Indikatorer baserat på nationella mål © Trivector Stöd för genomförandet av utpekade insatser (kap 7) 7
 8. 8. METODER FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING  Beror på mål och mått/indikatorer man ställt upp ‒ Räkningar och resvaneundersökningar för att följa upp mål kopplade till en ökning av gåendet ‒ Metoder för att på ett objektivt sätt bedöma kvaliteterna i gångnätet eller trafikanternas upplevelse av kvaliteterna.  Vid utvärdering av enskilda åtgärder styr de aktuella åtgärderna och deras syfte vad som ska mätas. © Trivector Alla insamlade data bör lagras, t ex i Excel-ark. Det är en fördel om insamlad data, uppgifter kring mätningarna, definitioner och beräkningar finns samlade på ett ställe. Det är viktigt att berörda tjänstemän känner till vad som samlats in och vad det kan användas till. 8
 9. 9. TRAFIKRÄKNINGAR Flödesräkningar/-mätningar  Maskinella metoder ─ långtidsmätning ‒ ultraljud, aktiv infraröd sändare, radarteknik och videoteknik  Manuella ─ korttidsmätning Mätningar av närvaro/uppehåll ‒ dvs. antalet personer på en viss yta per tidsenhet Vid uppföljning över tid är det viktigt: ‒ ‒ ‒ ‒ Att använda samma platser och tider Att vara konsekvent med vem som räknas som fotgängare Att mätningar/räkningar görs vid någorlunda normalt väder Beakta att dygnsvariationen varierar mellan olika platser © Trivector  9
 10. 10. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 St Södergatan L Fiskaregatan Ö Mårtensgatan Trollebergsviadukten Råbygatan 18-19 Valvet Exempel: Mätmetoder för fotgängarräkningar i London I London har man räknat fotgängare inom olika typer av tidsintervall. I tabellen nedan visas felmarginalen för de olika alternativen och för vilka tillfällen de lämpar sig. Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Metod Två timmar, kl. 10–11 och kl. 16–17, under en veckodag Var 5:e 15minuters- period, under en veckodag Kontinuerligt, kl. 7–22, under tre veckodagar Användningsområde Initial ungefärlig uppskattning av flödet Jämförelse av olika platser eller förändring över tiden Mätning av den exakta förändringen över tiden © Trivector 7-8 Källa: Measuring walking. URL: http://www.measuring-walking.org. 10
 11. 11. RESVANEUNDERSÖKNINGAR  Ofta postenkät, urval i åldern 16-84 år. Resdagbok, bakgrundsfrågor och ev attitydfrågor. Exempel: Resvaneundersökning i Luleå I exempel från Luleå, där resvaneundersökning gjordes 2010 visades i jämförelse med tidigare resvaneundersökning från år 2005 och 2000 en ökning i att färdas till fots: Som svar på frågan om hur man bör prioritera mellan bil-, buss- samt gång- och cykeltrafik blev det en tydlig majoritet för både att satsa på busstrafik och på GC-trafik i stället för biltrafik. © Trivector  Källa: Lindau, J. (2010). Kort om resvanor i Luleå 2010. Luleå kommun. 11
 12. 12. © Trivector VIDARE LÄSNING OCH RÅD 12
 13. 13. METODER FÖR ATT MÄTA TILLGÄNGLIGHET Enkla tillgänglighetsmått  Restider  Avstånd  Täthet  Relativ attraktivitet (t ex restidskvoter) © Trivector T ex fågelavstånd till basservice: (livsmedel, förskola, grundskola, vårdcentral, post och kollektivtrafikknutpunkter)  en analys görs av hur stor del av befolkningen som har 0-300-600-1500-10 000 meter till närmsta målpunkt.  Indata som krävs är GIS-lager över utbud samt digitalkarta över områdesindelningar och antal invånare.  Beräkning görs i GIS programvara. 13
 14. 14. METODER FÖR ATT MÄTA TRYGGHET OCH ATTRAKTIVITET  Otrygghet kan undersökas med trygghetsvandringar  För övergripande uppföljning: ‒ Mätning av gångflöden som en enklare indikator. ‒ Enkät till invånarna om hur de upplever gångmiljön avseende attraktivitet, trygghet mm. Vid detaljerad nulägesbeskrivning eller utvärdering av enskilda platsers attraktivitet: ‒ Intervjuer eller observationer av hur en plats används, hur många som befinner sig där, vad de gör och hur länge olika aktiviteter varar. ‒ Inventering i fält där ett antal faktorer beaktas (buller m fl). © Trivector  14
 15. 15. METODER FÖR ATT MÄTA TRAFIKSÄKERHET   Analys av olycks- och skadestatistik, t.ex. från STRADA eller kommunens egna uppgifter Inventering av gångnät ‒ Förekomst av korsningspunkter med andra trafikslag (utformning, korsande fordonsflöde och dess hastighet, exponering (relationen antal gående/risk för kollision)) ‒ Separering/integrering med andra trafikslag på sträcka ‒ Utformning och beläggning på sträcka ‒ Standard på beläggning ‒ Belysningens standard Riktlinjer för drift och underhåll vad gäller både barmarks- och vinterförhållanden. © Trivector  15
 16. 16. UPPFÖLJNINGSPLAN     Hur ofta ska olika mål/mått följas upp? Vilka metoder ska göras när? Vem ansvarar för att olika mätningar görs och sammanställs? Det kan vara lämpligt att sammanställa resultaten i en ”årsrapport”. Exempel Lund ‒ årliga räkningar av gångflöden ‒ årlig uppföljning av fysiska åtgärder och invånares upplevelser om otrygghet ‒ resvaneundersökningar görs mer sällan © Trivector  16
 17. 17. EXEMPEL: LUNDS ÅRLIGA BOKSLUT AV LUNDA-MATS LundaMaTs-rapport beskriver verksamheten och resultat under året. Hur man arbetat med gångtrafiken behandlas i eget avsnitt i verksamhetsdelen. I resultatdelen görs en uppföljning av 18 konkreta mål, varav 5 rör gångtrafiken. Mål Mål 2013 Mål 2030 Utfall 2010 (basår 2004) Andelen km gång- och cykelväg ska öka +10 % +30 % +8 % Andelen ordnade gång- och cykelpassager ska vara säkerhetsåtgärdade Gångtrafiken per invånare ska öka 30 % 100 % 47 % öka öka ökat Den fysiska tillgängligheten för funktionshindrade, barn och äldre ska öka Andelen människor som upplever trafikmiljön som otrygg ska minska öka öka ökat minska minska Signal minskat © Trivector  17
 18. 18. KOMMUNIKATIONSPLAN  Muntlig rapport i ansvarig politisk nämnd, dvs. mer än tekniska nämnden, även social- och utbildningsnämnden.  Skriftligt utskick ‒ ‒ ‒ ‒  till tjänstemän internt och externt till organisationer för idrott, kultur eller intresseföreningar till fastighetsbolag till näringsliv  Utbyte med andra kommuner © Trivector  Via webbplats Pressmeddelande 18
 19. 19. Välkommen på kursen ”Kom igång med gångplaneringen” den 3 april i Stockholm! www.trivector.se TACK! Annika Nilsson 010-456 56 47 Annika.nilsson@trivector.se © Trivector Hanna Wennberg 010-456 56 08 hanna.wennberg@trivector.se 19

×