Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

דוח לוקר יולי 2015

456 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

דוח לוקר יולי 2015

 1. 1. 1 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫תשע“ה‬ ,‫תמוז‬ 2015 ‫יוני‬
 2. 2. ‫תשע“ה‬ ,‫תמוז‬ 2015 ‫יוני‬
 3. 3. ¯ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫וחשבון‬ ‫דין‬ ‫אלוף‬ ‫בראשות‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫את‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫מינה‬ ,2014 ,‫במאי‬ 22-‫ב‬ )‫(הקבינט‬ ‫ביטחון‬ ‫לענייני‬ ‫השרים‬ ‫ועדת‬ ‫החלטת‬ ‫בעקבות‬ ‫מונתה‬ ‫הוועדה‬ .‫לוקר‬ ‫יוחנן‬ )'‫(במיל‬ ‫הוועדה‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫הטיל‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫המינוי‬ ‫בכתב‬ .2013 ‫באוקטובר‬ 31 ‫מיום‬ 50/'‫ב‬ ‫הוועדה‬ .‫בישראל‬ ‫והחברה‬ ‫המשק‬ ‫צורכי‬ ‫לנוכח‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫הרצוי‬ ‫היקפו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫נגיעה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫נושא‬ ‫בכל‬ ‫לעסוק‬ ‫הסמכות‬ ‫לה‬ ‫ניתנה‬ ‫וכן‬ ‫נוספים‬ ‫נושאים‬ ‫שורת‬ ‫לבחון‬ ‫התבקשה‬ .‫הביטחון‬ ‫לתקציב‬ ‫שמה‬ ‫הוועדה‬ .‫כתפיהם‬ ‫על‬ ‫המוטלת‬ ‫האחריות‬ ‫כובד‬ ‫הבנת‬ ‫תוך‬ ‫למשימה‬ ‫ניגשו‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ,‫הביטחון‬ ‫ומערכת‬ ‫צה"ל‬ ‫שממלאים‬ ‫הקיומי‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫הדיונים‬ ‫זמן‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫עיניה‬ ‫לנגד‬ ,‫הביטחון‬ ‫ומערכת‬ ‫צה"ל‬ ‫נציגי‬ ‫של‬ ‫הצגותיהם‬ ‫טרם‬ ‫גם‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫יכֹּון‬ ִ‫תּ‬ ‫לא‬ ‫שבלעדיהם‬ ‫הביטחון‬ ‫ובמערכת‬ ‫בצה"ל‬ ‫המשרתים‬ ‫של‬ ‫מסירותם‬ ‫את‬ ‫מכירים‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ,‫אחריהן‬ ‫ובוודאי‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ :‫משימתם‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫כדי‬ ‫הכול‬ ‫לעשות‬ ‫נכונותם‬ ‫ואת‬ ‫אותה‬ ‫ומוקירים‬ ‫את‬ ‫המחיש‬ ‫המבצע‬ ."‫איתן‬ ‫"צוק‬ ‫למבצע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫יצאה‬ ,‫הוועדה‬ ‫עבודת‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ .‫ואיכותי‬ ‫נחוש‬ ‫מגן‬ ‫ככוח‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫נחיצותו‬ ‫ואת‬ ‫בפניהם‬ ‫ניצבת‬ ‫ישראל‬ ‫שמדינת‬ ‫האיומים‬ ‫וצרכיה‬ ‫המשק‬ ‫צורכי‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫ראייה‬ ‫זווית‬ ‫מתוך‬ ‫הוועדה‬ ‫בחנה‬ ,‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫צורכי‬ ‫את‬ ‫שנים‬ ‫עוד‬ ‫ואיכותי‬ ‫חזק‬ ‫מגן‬ ‫לכוח‬ ‫תזדקק‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫כי‬ ‫ההבנה‬ ‫בסיס‬ ‫ועל‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ .‫רבות‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫לוקר‬ ‫יוחנן‬ )'‫(במיל‬ ‫האלוף‬ ‫בראשות‬ ‫תשע"ה‬ ,‫בתמוז‬ '‫ח‬ 2015 ,‫ביוני‬ 26
 4. 4. 5 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫לשגשוגה‬ ‫האחריות‬ .‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫מלאכת‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫הצרכים‬ ‫בין‬ ‫האיזון‬ ‫סדרי‬ ‫לקבוע‬ ‫גם‬ ‫הממשלה‬ ‫תפקיד‬ .‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫על‬ ‫מוטלת‬ ‫ולביטחונה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ,‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ .‫עצמה‬ ‫על‬ ‫נוטלת‬ ‫ישראל‬ ‫שמדינת‬ ‫הסיכונים‬ ‫על‬ ‫ולהחליט‬ ‫לאומיים‬ ‫עדיפויות‬ ‫יעיל‬ ‫כלי‬ ‫בראשה‬ ‫והעומד‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫בידי‬ ‫לתת‬ ‫אפוא‬ ‫נועדו‬ ,‫זה‬ ‫וחשבון‬ ‫בדין‬ ‫המובאות‬ ,‫המינוי‬ ‫לכתב‬ ‫ובהתאם‬ ,‫זאת‬ ‫לצד‬ .‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫היקפו‬ ‫בנושא‬ ‫בהחלטות‬ ‫לתמוך‬ ‫היכול‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫נושאים‬ ‫שורת‬ ‫בחנה‬ ‫הוועדה‬ ‫מבניות‬ ‫רפורמות‬ ‫על‬ ‫בדוח‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ ,‫זאת‬ ‫נוכח‬ .‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫פעולתה‬ ‫יעילות‬ ‫שיש‬ ‫מרכזיים‬ ‫תחומים‬ ‫בניהול‬ ‫לה‬ ‫ויסייעו‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫נחוצות‬ ‫הבנתה‬ ‫שלמיטב‬ ,‫אחדות‬ .‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫ושל‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫רוחבית‬ ‫השפעה‬ ‫להם‬ ‫נכונות‬ ‫רק‬ ‫שאינן‬ ‫המלצות‬ ‫בגיבוש‬ ‫משמעותי‬ ‫אתגר‬ ‫עיניה‬ ‫לנגד‬ ‫הוועדה‬ ‫ראתה‬ ‫הדיונים‬ ‫במהלך‬ ‫מנגנון‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫הוועדה‬ ‫ממליצה‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫הזמן‬ ‫במבחן‬ ‫יעמדו‬ ‫אשר‬ ‫כאלה‬ ;‫ישימות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫מימוש‬ ‫ועל‬ ‫מימושו‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫ושל‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫גיבוש‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫טיוב‬ ‫יאפשר‬ ‫אשר‬ .‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫יהיו‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫כי‬ ‫ומקווים‬ ,‫בהם‬ ‫שנתן‬ ‫האמון‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫לראש‬ ‫מודים‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ .‫והחברתי‬ ‫הכלכלי‬ ‫ולחוסנה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫לביטחונה‬ ‫ויתרמו‬ ‫לתועלת‬ :‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ,‫רב‬ ‫בכבוד‬ ‫שפרן‬ ‫עמי‬ ('‫)במיל‬ ‫אלוף‬ ‫זילברפרב‬ ‫בן-ציון‬ '‫פרופ‬ ‫כרמי‬ ‫רבקה‬ '‫פרופ‬ ‫יו"ר‬ – ‫לוקר‬ ‫יוחנן‬ ('‫)במיל‬ ‫אלוף‬‫יו"ר‬ – ‫לוקר‬ ‫יוחנן‬ ('‫)במיל‬ ‫אלוף‬ ‫ברוך‬ ‫דוד‬‫ברוך‬ ‫דוד‬ ‫אקרמן‬ ‫יוסי‬‫אקרמן‬ ‫יוסי‬ ‫דומיניסיני‬ ‫אסתר‬ (.‫)בדימ‬ ‫ניצב‬ ‫לוין‬ ‫ענת‬‫לוין‬ ‫ענת‬
 5. 5. 7 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬
 6. 6. ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫דוח‬ ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ 9....................................................................................................‫הוועדה‬ ‫להקמת‬ ‫הרקע‬ - ‫א‬ ‫פרק‬ 11............................................................................................................‫מרכזיות‬ ‫תובנות‬ - ‫ב‬ ‫פרק‬ 14.................................................................................................‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫עיקרי‬ – ‫ג‬ ‫פרק‬ 17................................................................................................................................... ‫מתודולוגיה‬ 19..................................................................................‫וניהול‬ ‫תכנון‬ – ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ - '‫א‬ ‫חלק‬ 20.................................................................................... ‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ,‫שקיפות‬ ,‫תכנון‬ – ‫ה‬ ‫פרק‬ 21...............................................................................................................................................‫תכנון‬ 21..................................................................................................................‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ 26..........................................................................................................................................‫שקיפות‬ 28.................................................................................................................................‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ 31........................................................................................‫והתייעלות‬ ‫מבניים‬ ‫שינויים‬ - '‫ב‬ ‫חלק‬ 32..........................................................................................................................‫אדם‬ ‫כוח‬ – ‫ז‬ ‫פרק‬ 42..............................................................................‫בצבא‬ ‫השירות‬ ‫וסיום‬ ‫הקבע‬ ‫מודל‬ - ‫ח‬ ‫פרק‬ 46................................................................................................................‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ – ‫ט‬ ‫פרק‬ 48.............................................................................................................. ‫משימות‬ ‫אזרוח‬ – ‫י‬ ‫פרק‬ 51..................................................................... ‫לאומיים‬ ‫במשאבים‬ ‫השימוש‬ ‫מיצוי‬ – ‫י"א‬ ‫פרק‬ 53............................................................... ‫תקציביים‬ ‫ומקורות‬ ‫היקף‬ – ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ '‫ג‬ ‫חלק‬ 54.................................................................................‫לחומש‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫היקף‬ – ‫י"ב‬ ‫פרק‬ 60............................................................................‫והמשפחות‬ ‫השיקום‬ ‫אגפי‬ ‫תקציב‬ – ‫י"ג‬ ‫פרק‬ 64.....................................................................‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫בידי‬ ‫מסים‬ ‫תשלומי‬ – ‫י"ד‬ ‫פרק‬ 66...........................................................................................‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫מימוש‬ – ‫ט"ו‬ ‫פרק‬ 68................................................................‫לפורש‬ ‫שירות‬ ‫סיום‬ ‫מענק‬ ‫לחישוב‬ ‫דוגמה‬ :‫א‬ ‫נספח‬ 70.................................................................................................‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫ריכוז‬ : ‫ב‬ ‫נספח‬ 74..........................................)‫משנה‬ ‫ועדות‬ ‫ישיבות‬ ‫פירוט‬ ‫(ללא‬ ‫הוועדה‬ ‫ישיבות‬ ‫:לוח‬ ‫ג‬ ‫נספח‬
 7. 7. 9 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫הוועדה‬ ‫להקמת‬ ‫הרקע‬ - ‫א‬ ‫פרק‬ 1.‫אשר‬ ‫השנייה‬ ‫הוועדה‬ ‫היא‬ ‫לוקר‬ ‫יוחנן‬ )'‫(במיל‬ ‫האלוף‬ ‫בראשות‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫קדמה‬ .‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫הרצוי‬ ‫היקפו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫כדי‬ ,‫שנים‬ ‫שבע‬ ‫בת‬ ‫זמן‬ ‫תקופת‬ ‫בתוך‬ ‫מונתה‬ ‫לממשלת‬ ‫המלצותיה‬ ‫את‬ ‫שהגישה‬ ,‫ברודט‬ ‫דוד‬ ‫מר‬ ‫בראשות‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫לה‬ .2007 ,‫יולי‬ 29 ‫ביום‬ ‫בממשלה‬ ‫אושרו‬ ‫והמלצותיה‬ )‫ברודט‬ ‫ועדת‬ – ‫(להלן‬ 2007 ‫מאי‬ ‫בחודש‬ ‫ישראל‬ 2.‫הגיאופוליטית‬ ‫והסביבה‬ ‫הביטחונית‬ ‫המציאות‬ ‫השתנתה‬ ‫המלצותיה‬ ‫את‬ ‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫הגישה‬ ‫מאז‬ ‫מדינת‬ ‫צפויה‬ ‫שעמם‬ ‫האיומים‬ ‫גם‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫השתנו‬ ‫זאת‬ ‫ובעקבות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫פועלת‬ ‫שבה‬ ‫החברתי-כלכלי‬ ‫בשיח‬ ‫לשינוי‬ ‫הביאו‬ ‫החברתית‬ ‫המחאה‬ ‫אירועי‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ .‫להתמודד‬ ‫ישראל‬ .‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫החברה‬ ‫צורכי‬ ‫ובהבנת‬ 3.‫את‬ ‫קבעה‬ ‫ואף‬ ,‫עשור‬ ‫למשך‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לקביעת‬ ‫תשתית‬ ‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫הניחה‬ ,‫בהמלצותיה‬ ‫מעמיקה‬ ‫עבודה‬ ‫ידיה‬ ‫מתחת‬ ‫הוציאה‬ ‫ברודט‬ ‫שוועדת‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫חולק‬ ‫אין‬ .‫הרצוי‬ ‫התקציב‬ ‫של‬ ‫היקפו‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫בנושא‬ ‫משמעותית‬ ‫דרך‬ ‫לאבן‬ ,‫היום‬ ‫עד‬ ‫ונחשב‬ ,‫מיד‬ ‫הוכר‬ ‫שהגישה‬ ‫הדוח‬ .‫ומקיפה‬ .‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫ופעילות‬ 4.‫מערכת‬ ‫בפעילות‬ ‫שונים‬ ‫היבטים‬ ‫שבחנו‬ ,‫ומשרדיות‬ ‫ממשלתיות‬ ,‫אחדות‬ ‫ועדות‬ ‫קמו‬ ‫החולף‬ ‫בעשור‬ .‫הוועדה‬ ‫שבחנה‬ ‫הנושאים‬ ‫ועל‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫השלכות‬ ‫יש‬ ‫ושלמסקנותיהן‬ ‫הביטחון‬ :‫המרכזיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫כמה‬ ‫להלן‬ .‫א‬;‫מלכא‬ ‫עמוס‬ )'‫(במיל‬ ‫אלוף‬ ‫בראשות‬ ,‫הקבע‬ ‫מודל‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫דוח‬ .‫ב‬;‫ברוורמן‬ ‫אבישי‬ '‫פרופ‬ ‫בראשות‬ ,‫המילואים‬ ‫במערך‬ ‫לרפורמה‬ ‫הוועדה‬ ‫דוח‬ .‫ג‬;‫בן-בסט‬ ‫אבי‬ '‫פרופ‬ ‫בראשות‬ ,‫בצה"ל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫קיצור‬ ‫סוגיות‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫דוח‬ .‫ד‬‫אורי‬ )'‫(בדימ‬ ‫השופט‬ ‫בראשות‬ ,‫השיקום‬ ‫מאגפי‬ ‫לסיוע‬ ‫זכאות‬ ‫לקביעת‬ ‫הציבורית‬ ‫הוועדה‬ ‫דוח‬ ;‫גורן‬ .‫ה‬,‫אפשריים‬ ‫התייעלות‬‫ותחומי‬‫עדיפויות‬‫סדרי‬,‫תהליכים‬,‫הביטחון‬‫תקציב‬‫לבחינת‬‫הוועדה‬‫דוח‬ ;‫טישלר‬ ‫אשר‬ '‫פרופ‬ ‫בראשות‬ 5.,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬ ‫ונשחקו‬ ‫הלכו‬ 2007 ‫משנת‬ ‫השנים‬ ‫שחלפו‬ ‫ככל‬ ,‫התקציבי‬ ‫בהיבט‬ ‫יחסית‬ ‫קרוב‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫תקציב‬ ‫היה‬ ,"‫"חלמיש‬ ‫רב-שנתית‬ ‫תכנית‬ ‫ובמסגרת‬ 2012 ‫לשנת‬ ‫עד‬ ‫חדש‬ ‫מתווה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תקציב‬ ‫מסגרת‬ ‫הקבינט‬ ‫אישר‬ 2013 ‫במאי‬ .‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫בידי‬ ‫שהומלץ‬ ‫לזה‬ .)2013 ‫במאי‬ 13-‫מ‬ ‫קבינט‬ ‫החלטת‬ ‫פי‬ ‫(על‬ ‫ברודט‬ ‫ממתווה‬ ‫שהתרחק‬ 6.‫תקציב‬ ‫לגובה‬ ‫ביחס‬ ,‫גדול‬ ‫שנזקו‬ ,‫מתמשך‬ ‫ציבורי‬ ‫וּויכוח‬ ‫פנים-ממשלתי‬ ‫דיון‬ ‫מתנהל‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫שנת‬ ‫בראשית‬ ‫הוחלט‬ ‫עליו‬ ‫התקציב‬ ‫שונה‬ ,‫האחרונות‬ ‫מהשנים‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫הביטחון‬ ‫ולעתים‬ ,‫תקציב‬ ‫תוספת‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫ניתנה‬ ,‫שונות‬ ‫מסיבות‬ ,‫מהשנים‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ .‫התקציב‬ .‫אחת‬ ‫מתוספת‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ 7.‫הציעו‬ ‫אלא‬ ,‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫בהיקפו‬ ‫ישירות‬ ‫נגעו‬ ‫שלא‬ ‫המלצות‬ ‫גם‬ ‫כלל‬ ‫ברודט‬ ‫דוח‬ ,‫כאמור‬ ‫ומערכת‬ ‫מומש‬ ‫מההמלצות‬ ‫חלק‬ .‫לחיסכון‬ ‫גם‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ,‫להביא‬ ‫שנועדו‬ ‫מבניות‬ ‫רפורמות‬ ‫מומשו‬ ‫לא‬ ‫נוספות‬ ‫והמלצות‬ ‫חלקית‬ ‫מומש‬ ‫אחר‬ ‫חלק‬ .‫מפירותיהן‬ ‫נהנות‬ ‫ישראל‬ ‫ומדינת‬ ‫הביטחון‬ .‫כלל‬ .‫בלבד‬ ‫חלקית‬ ‫מומשו‬ ‫או‬ ,‫כלל‬ ‫מומשו‬ ‫לא‬ ‫לעיל‬ ‫שנמנו‬ ‫האחרות‬ ‫הוועדות‬ ‫של‬ ‫המלצותיהן‬ ‫גם‬
 8. 8. ‫הנסיבות‬ ‫ושינוי‬ ‫הזמן‬ ‫חלוף‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫במציאות‬ ‫שינוי‬ 88.‫של‬ ‫ולעלייתם‬ ‫ערביות‬ ‫לאום‬ ‫במדינות‬ "‫הישן‬ ‫"הסדר‬ ‫להתפרקות‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫"המעגל‬ ‫ובמדינות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫גבולותיה‬ ‫לאורך‬ .‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫קיצוניים‬ ‫טרור‬ ‫ארגוני‬ .‫בהם‬ ‫מתבססים‬ ‫טרור‬ ‫וארגוני‬ ,‫משילות‬ ‫ללא‬ ‫אזורים‬ ‫נוצרים‬ "‫השני‬ 99.‫מדינת‬ ‫עורף‬ ‫על‬ ‫מסיבי‬ ‫ירי‬ ‫שבמרכזו‬ ‫איום‬ ‫ומציבים‬ ‫ומתעצמים‬ ‫הולכים‬ ‫וחיזבאללה‬ ‫חמא"ס‬ ‫ארגון‬ .‫ישראל‬ 1010‫את‬ ‫להגביר‬ ‫גם‬ ‫עלול‬ ,‫יותר‬ ‫הרחוקים‬ ‫ובמעגלים‬ ‫הקרובים‬ ‫במעגלים‬ ‫כיום‬ ‫המתנהל‬ ‫האזורי‬ ‫המאבק‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫גבולותיה‬ ‫בתוך‬ ‫טרור‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫האיום‬ 1111‫ואיומיה‬ ‫גרעיני‬ ‫נשק‬ ‫להשגת‬ ‫חתירתה‬ .‫ישראל‬ ‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫איום‬ ‫להיות‬ ‫ממשיכה‬ ‫איראן‬ ,‫בבד‬ ‫בד‬ .‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫ביטחוני‬ ‫אתגר‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫מציבים‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫להשמיד‬ 1212‫הנחות‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫מחייבים‬ ,‫אחרים‬ ‫באיומים‬ ‫וירידה‬ ‫שינוי‬ ‫לצד‬ ,‫אלה‬ ‫באיומים‬ ‫עלייה‬ .‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫ואת‬ ‫צה"ל‬ ‫את‬ ,‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫את‬ ‫המנחות‬ ‫היסוד‬ ‫הביטחון‬ ‫ותקציב‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ,‫החברתית‬ ‫המחאה‬ 1313‫נמוכה‬ ‫אפוא‬ ‫הייתה‬ ‫היא‬ .3.25% ‫על‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫הממוצעת‬ ‫הצמיחה‬ ‫עמדה‬ ,2014-2009 ‫השנים‬ ‫בין‬ .)4%( ‫ברודט‬ ‫דוח‬ ‫מחברי‬ ‫שהניחו‬ ‫מזו‬ 1414‫הפערים‬ ‫בדבר‬ ‫טענות‬ ‫הועלו‬ ,‫חברתית‬ ‫מחאה‬ ‫גל‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫שטף‬ ,2011 ‫יולי‬ ‫בחודש‬ ‫יצאו‬ ‫רבים‬ ‫אזרחים‬ .‫בכבוד‬ ‫להתקיים‬ ‫הביניים‬ ‫שכבות‬ ‫של‬ ‫הגדל‬ ‫והקושי‬ ‫בישראל‬ ‫החברתיים‬ .‫הלאומיים‬ ‫העדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫וביקשו‬ ‫לרחובות‬ 1515'‫פרופ‬ ‫בראשות‬ "‫חברתי-כלכלי‬ ‫לשינוי‬ ‫"הוועדה‬ ‫את‬ ‫והקימה‬ ‫לקריאות‬ ‫אוזן‬ ‫כרתה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫הממשלה‬ ‫קיבלה‬ ,‫עליהן‬ ‫ובהתבסס‬ ,‫לממשלה‬ ‫הוגשו‬ ‫הוועדה‬ ‫שהמלצות‬ ‫לאחר‬ .‫טרכטנברג‬ ‫מנואל‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ,‫הממשלה‬ ‫בהחלטת‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הוועדה‬ ‫בהמלצות‬ .4088 ‫החלטה‬ ‫את‬ 2012 ‫שנת‬ ‫בראשית‬ ,‫הלאומיים‬ ‫העדיפויות‬ ‫בסדרי‬ ‫שינוי‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫ויביא‬ ,‫חברתי-כלכלי‬ ‫לשינוי‬ ‫שיביא‬ ‫מרכזי‬ ‫פתרון‬ ‫את‬ ‫קבעה‬ ‫גם‬ ‫ההחלטה‬ .‫הביטחון‬ ‫במערכת‬ ‫מבניים‬ ‫שינויים‬ ‫לצד‬ ,‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫קיצוץ‬ ‫הוא‬ .)‫שקלים‬ ‫מיליארד‬ ‫(שלושה‬ ‫נרחב‬ ‫שהיה‬ ‫הקיצוץ‬ ‫של‬ ‫היקפו‬ 1616‫הביטחון‬ ‫צורכי‬ ‫בין‬ ‫האיזון‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫בחינה‬ ‫חייבו‬ ,‫אלה‬ ‫ואסטרטגיים‬ ‫חברתיים-כלכליים‬ ‫שינויים‬ .‫הוועדה‬ ‫במסגרת‬ ,‫המשק‬ ‫וצורכי‬ 1717‫תוספת‬ ‫ניתנה‬ 2014 ‫שנת‬ ‫בשלהי‬ .‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫משמעותי‬ ‫קיצוץ‬ ‫נערך‬ ,2014-‫ו‬ 2013 ‫בשנים‬ .‫הביטחון‬ ‫למשרד‬ ‫תקציב‬ 1818.‫תקציב‬ ‫חוסר‬ ‫של‬ ‫בטענה‬ ‫אימוניו‬ ‫את‬ ‫צה"ל‬ ‫עצר‬ ‫זו‬ ‫ועדה‬ ‫הקמת‬ ‫ערב‬ 1919.‫התקציב‬ ‫מעולם‬ ‫המובאים‬ ‫במונחים‬ ‫הביטחוני‬ ‫המענה‬ ‫קביעת‬ ‫אתגר‬ ‫אפוא‬ ‫עמד‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬
 9. 9. 11 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫מרכזיות‬ ‫תובנות‬ - ‫ב‬ ‫פרק‬ 20.‫הכוח‬ ‫לבניין‬ ‫מצפן‬ ‫לשמש‬ ‫צריכה‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫תפיסת‬ :‫מעודכנת‬ ‫ביטחון‬ ‫תפיסת‬ ‫היעדר‬ ‫כתובה‬ ‫ביטחון‬ ‫תפיסת‬ ‫ללא‬ ‫עשורים‬ ‫כמה‬ ‫במשך‬ ‫פעלה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ .‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הכוח‬ ‫ולהפעלת‬ .‫המדיני‬ ‫בדרג‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫התובנות‬ ‫התחדדו‬ ‫האחרונות‬ ‫שבשנים‬ ‫אף‬ ‫על‬ ,‫ומעודכנת‬ 21.‫ופועל‬ ‫האיומים‬ ‫ואופי‬ ‫האזוריים‬ ‫השינויים‬ ‫אחר‬ ‫בדריכות‬ ‫עוקב‬ ‫צה"ל‬ :‫הכוח‬ ‫הפעלת‬ ‫תפיסת‬ ‫להיות‬ ‫מתחילים‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שהתחוללו‬ ‫החריפים‬ ‫השינויים‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ .‫בהתאם‬ .‫ובהפעלתו‬ ‫הכוח‬ ‫בבניין‬ ‫לשינויים‬ ‫מתורגמים‬ 22.‫תכנון‬ ‫לגבי‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫לבין‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫בין‬ ‫המתקיים‬ ‫בשיח‬ :‫הביטחון‬ ‫מדיני-מערכת‬ ‫דרג‬ ‫הביטחוניים‬ ‫הסיכונים‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ .‫ליקוי‬ ‫ישנו‬ ,‫ומימושו‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫ההחלטות‬ ,‫כיום‬ .‫התקציב‬ ‫ומגבלות‬ ‫לאיומים‬ ‫המלא‬ ‫המענה‬ ‫שבין‬ ‫בפער‬ ‫ליטול‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫שעל‬ ‫לשנה‬ ,‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תכניות‬ ‫תכנון‬ ,‫ובלעדיהן‬ ‫חסרות‬ ‫או‬ ‫עמומות‬ ‫לעתים‬ ‫הן‬ ‫שמתקבלות‬ .‫אפשרי‬ ‫אינו‬ ‫כלל‬ ‫ולעתים‬ ‫סדור‬ ‫אינו‬ ‫ולחומש‬ 23.‫ובכמה‬ ‫הרמות‬ ‫בכל‬ ‫לקוי‬ ‫הלאומית‬ ‫ברמה‬ ‫וניהולו‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תקצוב‬ ‫תהליך‬ :‫הביטחון‬‫תקציב‬ ."‫"מנוהל‬ ‫ואינו‬ "‫"מתנהל‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫ביותר‬ ‫משמעותי‬ ‫שתקציב‬ ‫היא‬ ‫התחושה‬ ‫לעתים‬ .‫ממדים‬ ‫נערכת‬ ,‫תכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מסודרת‬ ‫פעולה‬ ‫במקום‬ .‫היקפו‬ ‫על‬ ‫יומיומי‬ ‫מאבק‬ ‫יש‬ ‫רב-שנתי‬ ‫תכנון‬ ‫במקום‬ ,‫התעצמות‬ ‫תכניות‬ ‫על‬ ‫יסודי‬ ‫דיון‬ ‫במקום‬ ."‫טלאי‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫"טלאי‬ ‫במעין‬ ,‫הצורך‬ ‫לפי‬ "‫מענים‬ ‫"תפירת‬ .‫אד-הוק‬ ‫החלטות‬ ‫לעתים‬ ‫מתקבלות‬ 24..‫מערכתי‬ ‫כשל‬ ‫שהוא‬ ‫אירוע‬ ‫הייתה‬ ,2014 ‫במאי‬ ‫בצה"ל‬ ‫האימונים‬ ‫עצירת‬ ,‫הוועדה‬ ‫בעיני‬ 25.‫על‬ ‫לפקח‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ,‫אזרחי‬ ‫כדרג‬ :‫צה"ל‬ ‫עם‬ ‫וממשקיו‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫הוועדה‬ .‫כראוי‬ ‫זה‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫מממש‬ ‫לא‬ ‫הביטחון‬ ‫שמשרד‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫אותו‬ ‫ולבקר‬ ‫הצבא‬ ‫משרד‬ ‫בין‬ ‫הגבולות‬ ‫טשטוש‬ .‫מייעודו‬ ‫כחלק‬ ‫זאת‬ ‫הגדיר‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫הביטחון‬ ‫שמשרד‬ ‫לגלות‬ ‫הופתעה‬ .‫וכמבקרו‬ ‫הצבא‬ ‫על‬ ‫כמפקח‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫למשרד‬ ‫מאפשר‬ ‫אינו‬ ‫צה"ל‬ ‫לבין‬ ‫הביטחון‬ 26.‫גם‬ .‫העבודה‬ ‫תכניות‬ ‫במסגרת‬ ‫הצבא‬ ‫דרישות‬ ‫על‬ ‫אפקטיבי‬ ‫מבקר‬ ‫גורם‬ ‫אין‬ ,‫התקציב‬ ‫בהיבטי‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫נוטה‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫מזו‬ ‫יתרה‬ .‫משמעותי‬ ‫פיקוח‬ ‫אין‬ ‫התקציב‬ ‫מימוש‬ ‫על‬ ‫וראש‬ ‫הממשלה‬ ‫בפני‬ ‫ומייצגו‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫כנציגו‬ ‫עצמו‬ ‫ורואה‬ ‫במלואן‬ ‫כמעט‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫דרישותיו‬ ‫ביקורתי‬ ‫דיון‬ ‫היעדר‬ ‫הוא‬ ‫היוצא‬ ‫הפועל‬ .‫הם‬ ‫חד‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫הצבא‬ ,‫זה‬ ‫בעניין‬ .‫הממשלה‬ .‫הצבא‬ ‫של‬ ‫הטווח‬ ‫וארוכות‬ ‫השנתיות‬ ‫העבודה‬ ‫לתכניות‬ ‫באשר‬ ‫מספק‬ 27.‫ומשרד‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫בין‬ ‫המתוקשר‬ ‫השנתי‬ ‫העימות‬ :‫האוצר‬‫משרד‬‫עם‬‫הביטחון‬‫מערכת‬‫ממשקי‬ ‫מתמשך‬ ‫נזק‬ ‫גורמים‬ ,‫להסכמות‬ ‫להגיע‬ ‫המשרדים‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫וחוסר‬ ,‫הציבורית‬ ‫בזירה‬ ‫האוצר‬ ,‫לעתים‬ ,‫שימוש‬ ‫תוך‬ ,‫לעומתית‬ ‫היא‬ ‫ההתנהלות‬ .‫משותפת‬ ‫שפה‬ ‫אין‬ ‫המשרדים‬ ‫בין‬ .‫ישראל‬ ‫למדינת‬ .‫לפניה‬ ‫המשרדים‬ ‫בהצגת‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫לתרבות‬ ‫עדה‬ ‫הייתה‬ ‫הוועדה‬ .‫ומטעים‬ ‫מוטים‬ ‫במיצגים‬ 28.‫מהיסטוריה‬ ,‫המשרדים‬ ‫שני‬ ‫לטענת‬ ,‫נובע‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫לבין‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫בין‬ ‫האמון‬ ‫חוסר‬ ‫מערכת‬ ‫להתייעלות‬ ‫הבטחות‬ ‫על‬ ‫טענות‬ ‫מועלות‬ ‫האוצר‬ ‫מצד‬ .‫והסכמים‬ ‫בסיכומים‬ ‫אי-עמידה‬ ‫של‬ ‫סיכומים‬ ‫ועל‬ ‫שנחתמו‬ ‫הסכמים‬ ‫על‬ ‫טענות‬ ‫מועלות‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫מצד‬ .‫מומשו‬ ‫שלא‬ ‫הביטחון‬ ‫משני‬ ‫כאלו‬ ‫חמורות‬ ‫טענות‬ ‫של‬ ‫קיומן‬ ‫עצם‬ .‫האוצר‬ ‫בידי‬ ‫כובדו‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫אשר‬ ,‫שהושגו‬ .‫המשרדים‬ ‫בין‬ ‫הקיים‬ ‫האמון‬ ‫משבר‬ ‫עומק‬ ‫על‬ ‫מלמד‬ ,‫הצדדים‬
 10. 10. 2929‫שבשנים‬‫אף‬‫על‬.‫המערכות‬‫בין‬‫שקיפות‬‫מהיעדר‬‫גם‬‫נובע‬‫המשרדים‬‫של‬‫המשותפת‬‫בעבודה‬‫הקושי‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫שקיפות‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫עדיין‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫בשקיפות‬ ‫שיפור‬ ‫חל‬ ‫האחרונות‬ .‫המשרדים‬ ‫שבין‬ ‫בעבודה‬ ‫משמעותית‬ ‫פוגמים‬ ,‫אמון‬ ‫וחוסר‬ ‫שקיפות‬ ‫היעדר‬ .‫מספקת‬ 3030‫לקיצוץ‬ ‫ומקור‬ ‫בזבזנית‬ ‫מערכת‬ ‫הביטחון‬ ‫במערכת‬ ‫רואה‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ ‫ואת‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫צרכיה‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫לבדוק‬ ‫מבלי‬ ‫פועל‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫לעתים‬ .‫פוטנציאלי‬ ‫תקציבי‬ .‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫בידי‬ ‫הנדרש‬ ‫מההישג‬ ‫הנגזרים‬ ,‫התקציביות‬ ‫משמעויותיהן‬ 3131– ‫(להלן‬ ‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫למטה‬ ,‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ :‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫והמטה‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫ממשקי‬ ‫המל"ל‬ ,‫בפועל‬ .‫ואישורו‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫הכנת‬ ‫של‬ ‫המטה‬ ‫בעבודת‬ ‫מרכזי‬ ‫תפקיד‬ ‫יש‬ )‫המל"ל‬ ‫ונכונים‬ ‫במופגן‬ ‫מהמל"ל‬ ‫מתעלמים‬ ‫וצה"ל‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ .‫זה‬ ‫בתהליך‬ ‫מרכזי‬ ‫תפקיד‬ ‫ממלא‬ ‫אינו‬ ‫השרים‬ ‫ועדת‬ ‫דיוני‬ ‫לקראת‬ ‫פורמלית‬ ‫כחובה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫נאלצים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫פעולה‬ ‫עמו‬ ‫לשתף‬ ‫מאפשר‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫דברים‬ ‫מצב‬ .‫הצטיידות‬ ‫לענייני‬ ‫השרים‬ ‫ועדת‬ ‫או‬ )‫הקבינט‬ – ‫(להלן‬ ‫ביטחון‬ ‫לענייני‬ .‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫אישור‬ ‫לקראת‬ ‫לקבינט‬ ‫המלצות‬ ‫בגיבוש‬ ‫בחוק‬ ‫הקבוע‬ ‫ייעודו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫למל"ל‬ 3232‫שצורכי‬ ‫בכך‬ ‫מכירה‬ ‫הוועדה‬ :‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫האזרחיים‬ ‫התכנון‬ ‫וגופי‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫ממשקי‬ ‫עם‬ .‫פיתוחם‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫המדינה‬ ‫במשאבי‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אילוצים‬ ‫מטילים‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫הטלת‬ ‫ושל‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫בהקשרים‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫גופי‬ ‫שהתנהלות‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מצביעה‬ ‫הוועדה‬ ,‫זאת‬ ‫אינה‬ ‫לעתים‬ ‫המקוון‬ ‫והמרחב‬ ‫התקשורת‬ ,‫הקרקע‬ ‫בתחומי‬ ‫אזרחיות‬ ‫תשתיות‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫הגבלות‬ .‫מידתית‬ 3333‫נעשתה‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫שבניהול‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ :‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫משאבי‬ ‫ניהול‬ ‫ובייחוד‬ ,‫התקציביים‬ ‫להיבטים‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫מודעות‬ ‫כיום‬ ‫ושיש‬ ‫מסוימת‬ ‫דרך‬ ‫כברת‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫שקידמה‬ "‫האסיף‬ ‫"עת‬ ‫ההתייעלות‬ ‫בתכנית‬ ‫חלקי‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫הדבר‬ .‫התקציביות‬ ‫המגבלות‬ ‫נוכח‬ .‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ 3434‫לעשות‬ ‫יש‬ ‫וכי‬ ,‫בחסר‬ ‫לוקה‬ ‫עדיין‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫הניהול‬ ‫כיום‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ‫בהיבטים‬ ‫לטיפול‬ ‫והסמכות‬ ‫האחריות‬ .‫הביטחון‬ ‫מתקציב‬ ‫התועלת‬ ‫מרב‬ ‫את‬ ‫להפיק‬ ‫כדי‬ ‫רבות‬ ‫עוד‬ ‫קושי‬ ‫יש‬ .‫מתואמים‬ ‫שאינם‬ ‫גורמים‬ ‫כמה‬ ‫בידי‬ ‫נמצאות‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫התקציביים‬ ‫החלטות‬ ‫של‬ ‫הכלכליות‬ ‫המשמעויות‬ ‫את‬ ‫ולנתח‬ ‫נתון‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬ ‫הנכונה‬ ‫התקציב‬ ‫תמונת‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫וחוסר‬ ‫לחצים‬ ‫מוטת‬ ‫תקציבית‬ ‫התנהלות‬ ‫הוא‬ ‫היוצא‬ ‫הפועל‬ .‫בצבא‬ ‫שונים‬ ‫גופים‬ ‫בידי‬ ‫שנעשות‬ .‫התקציביות‬ ‫משמעויותיהן‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫ניתוח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מושכלות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫יכולת‬ 3535‫הוא‬ ‫עליו‬ ‫להצביע‬ ‫מבקשת‬ ‫שהוועדה‬ ,‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫תקציב‬ ‫בניהול‬ ‫המרכזיים‬ ‫הקשיים‬ ‫אחד‬ ‫משועבד‬ ‫מהתקציב‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ,‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫הוצאות‬ ‫מבנה‬ ‫בשל‬ ."‫התקציב‬ ‫הקשחת‬ ‫"תרבות‬ ‫פרויקטים‬ ,‫רכש‬ ,‫פנסיה‬ ,‫שכר‬ ‫ובהם‬ ‫משמעותיים‬ ‫תקציב‬ ‫לסעיפי‬ ‫התקציב‬ ‫שנת‬ ‫תחילת‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ,‫לאימונים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫מיועד‬ ‫זה‬ ‫חלק‬ .‫לשינוי‬ ‫וניתן‬ ‫גמיש‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ ‫מתקציב‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ .‫ועוד‬ ‫החלק‬ ,‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫בתקציב‬ ‫המוקשח‬ ‫שהחלק‬ ‫שככל‬ ‫מכך‬ ‫נובע‬ .‫שוטף‬ ‫ולקיום‬ ‫כשירות‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫נטייה‬ ‫הביטחון‬ ‫במערכת‬ ‫שיש‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫יותר‬ ‫קטן‬ ,‫כשירות‬ ‫על‬ ‫ולשמירה‬ ‫לאימונים‬ ‫שנותר‬ ‫אחר‬ ‫שנה‬ ‫כנכונה‬ ‫(שהוכחה‬ ‫הנחה‬ ‫מתוך‬ ,‫התקציב‬ ‫של‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫להקשחת‬ ‫להביא‬ .‫תקציב‬ ‫תוספת‬ ‫לקבלת‬ ‫לחץ‬ ‫יצור‬ ‫שהדבר‬ )‫שנה‬ 3636‫פגום‬ ‫הוא‬ ,‫ולקבלה‬ ‫התקציב‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫הביטחון‬ ‫לתקציב‬ ‫תוספות‬ ‫לדרוש‬ ,‫שהשתרש‬ ‫הנוהג‬ ‫שהוקצתה‬ ‫התקציב‬ ‫במסגרת‬ ‫עמידה‬ ‫מעודד‬ ‫ואינו‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫התקינה‬ ‫בהתנהלות‬ ‫ופוגע‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫בכלל‬ ‫גם‬ ‫פוגעת‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫תקציבית‬ ‫תוספת‬ .‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫מצד‬ .‫שלהם‬ ‫העבודה‬ ‫תוכניות‬ ‫לפריצת‬ ‫ומביאה‬
 11. 11. 13 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ 37.‫ומערכים‬ ‫הטכנו-לוגיסטיים‬ ‫מהמערכים‬ ‫חלק‬ ‫תפקוד‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ :‫מערכים‬ ‫יעילות‬ ,‫מוצו‬ ‫לא‬ ‫ברודט‬ ‫דוח‬ ‫לאחר‬ ‫יזם‬ ‫שהצבא‬ ‫ההתייעלות‬ ‫תהליכי‬ ‫גם‬ .‫דיו‬ ‫יעיל‬ ‫אינו‬ ‫נוספים‬ ‫תפעוליים‬ ‫יעילות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫השלכה‬ ‫זה‬ ‫למצב‬ ‫יש‬ .‫הנייר‬ ‫על‬ ,‫בחלקן‬ ,‫נותרו‬ ,‫מערכים‬ ‫אזרוח‬ ‫ובהן‬ ‫שונות‬ ‫והמלצות‬ .‫בצבא‬ ‫המרכזיים‬ ‫מהמערכים‬ ‫בחלק‬ ‫יותר‬ ‫נמוכות‬ ‫וכשירות‬ ‫שירות‬ ‫ורמת‬ ‫נמוכה‬ 38.‫לשרת‬ ‫ומפקדיו‬ ‫צה"ל‬ ‫חיילי‬ ‫של‬ ‫נכונותם‬ .‫שבעיסה‬ ‫אוֹר‬ ְ‫השׂ‬ ‫הם‬ ‫הקבע‬ ‫משרתי‬ :‫הקבע‬ ‫משרתי‬ ‫לא‬ ‫בישראל‬ ‫הציבור‬ ,‫זאת‬ ‫למרות‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫חוסנה‬ ‫בסיס‬ ‫היא‬ ,‫חייהם‬ ‫הקרבת‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫על‬ ‫הביקורת‬ ‫גוברת‬ ‫הישראלית‬ ‫הקהל‬ ‫בדעת‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬ .‫בצבא‬ ‫למשרתים‬ ‫תודה‬ ‫מכיר‬ ‫תמיד‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫מסוכנת‬ ‫מגמה‬ ‫זוהי‬ .‫בקבע‬ ‫לשרת‬ ‫הנכונות‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫מזיקה‬ ‫השפעה‬ ‫לכך‬ ‫יש‬ .‫המשרתים‬ . ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫בביטחונה‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ 39.‫בצה"ל‬ ‫הקבע‬ ‫במערך‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ :‫בצבא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫ניהול‬ ‫לצה"ל‬ .‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫על‬ ‫ובהוצאה‬ ‫הקבע‬ ‫אנשי‬ ‫במספר‬ ‫כהלכה‬ ‫שולט‬ ‫אינו‬ ‫הצבא‬ .‫לקוי‬ ‫באופן‬ ‫מנוהל‬ ‫הלא-מבוקר‬ ‫הגידול‬ ‫את‬ .‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הקבע‬ ‫אנשי‬ ‫במספר‬ ‫החד‬ ‫לגידול‬ ‫מספק‬ ‫הסבר‬ ‫אין‬ ‫בתקציב‬ ‫הקבועים‬ ‫התקן‬ ‫שיאי‬ ‫באמצעות‬ ‫לרסן‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫הקבע‬ ‫אנשי‬ ‫במספר‬ .‫בכך‬ ‫כשל‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫השנתי‬ 40.‫במהלך‬ .‫יעיל‬ ‫ארגוני‬ ‫מבנה‬ ‫על‬ ‫מושתת‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫ניהול‬ :‫וסמכויותיה‬ ‫היבשה‬ ‫זרוע‬ ‫מבנה‬ ‫המטות‬ ‫היקף‬ ‫הם‬ ,‫בהם‬ ‫שהבולטים‬ ,‫בצבא‬ ‫מבניים‬ ‫וכשלים‬ ‫כפילויות‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫נחשפו‬ ‫עבודתה‬ ‫צבא‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ .‫ביבשה‬ ‫הכוח‬ ‫בניין‬ ‫של‬ ‫הלא-יעיל‬ ‫המבנה‬ ‫בולט‬ ,‫אלה‬ ‫בין‬ .‫בעבודתם‬ ‫רבות‬ ‫וכפילויות‬ ‫הכוח‬ ‫בניין‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫ובמוכנותו‬ ‫הכוח‬ ‫בבניין‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותיים‬ ‫מהפערים‬ ‫סובל‬ ‫היבשה‬ ‫של‬ ‫לא-מיטבית‬ ‫וחלוקה‬ ‫מכפילויות‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫הנובע‬ ,‫בסרבול‬ ‫לוקים‬ ‫כשירותו‬ ‫על‬ ‫והשמירה‬ .‫ולוגיסטיקה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫אגף‬ ‫ובראשם‬ ,‫אחרים‬ ‫גופים‬ ‫לשורת‬ ‫היבשה‬ ‫זרוע‬ ‫מפקדת‬ ‫בין‬ ‫סמכויות‬ 41.‫נדבך‬ ‫הוא‬ ‫הברית‬ ‫מארצות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫שמקבלת‬ ‫הכספי‬ ‫הביטחוני‬ ‫הסיוע‬ :‫האמריקני‬ ‫הסיוע‬ ‫העיקריות‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫רכש‬ .‫זה‬ ‫ממקור‬ ‫מגיע‬ ‫מהתקציב‬ 20%-‫כ‬ .‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫משמעותי‬ .‫השוטף‬ ‫בקיום‬ ‫תמיכה‬ ‫ואף‬ ‫אמצעים‬ ‫רכש‬ ‫לצד‬ ,‫הסיוע‬ ‫תקציב‬ ‫באמצעות‬ ,‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫נעשה‬ ‫הסיוע‬ ‫היקף‬ ‫כי‬ ‫מניחה‬ ‫הוועדה‬ .2018 ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫הסיוע‬ ‫היקף‬ ‫נקבע‬ ,‫כיום‬ ‫התקף‬ ‫בהסכם‬ .‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫מתייחסות‬ ‫שאליה‬ ‫בתקופה‬ ‫גם‬ ‫יגדל‬ ‫או‬ ‫יישמר‬ ‫לישראל‬ ‫האמריקני‬
 12. 12. ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫עיקרי‬ – ‫ג‬ ‫פרק‬ 4242‫ביצור‬ ‫של‬ ‫התכלית‬ ‫השגת‬ ‫הוא‬ ‫להם‬ ‫שהמשותף‬ ‫נושאים‬ ‫בשורת‬ ‫עוסקת‬ ‫הוועדה‬ ,‫בהמלצותיה‬ ‫בשלושה‬ ‫נוגעות‬ ‫ההמלצות‬ .‫המשק‬ ‫צורכי‬ ‫לבין‬ ‫הביטחון‬ ‫צורכי‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫תוך‬ ‫המדינה‬ ‫ביטחון‬ ‫הגברת‬ .‫התייעלות‬ ‫ותהליכי‬ ‫מבניים‬ ‫שינויים‬ ;‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ :‫מישורים‬ 4343‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫המבצעיות‬ ‫היכולות‬ ‫בחיזוק‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫עיניה‬ ‫לנגד‬ ‫ראתה‬ ‫הוועדה‬ ,‫המלצותיה‬ ‫בגיבוש‬ .‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫הכולל‬ ‫המשאבים‬ ‫באיזון‬ ‫ותעדופן‬ 4444‫תפיסת‬ ‫על‬ ‫תשען‬ ,‫ותקציבה‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫לעיצוב‬ ‫שהתשתית‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ :‫הביטחון‬ ‫תפיסת‬ ‫ההפעלה‬ ‫ותפיסת‬ ‫הכוח‬ ‫בניין‬ ‫תכניות‬ ‫נובעות‬ ‫שממנה‬ ,‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫הרלוונטית‬ ‫הביטחון‬ ‫המציאות‬ ‫נוכח‬ ‫זה‬ ‫חיוני‬ ‫אסטרטגי‬ ‫מצע‬ ‫לגיבוש‬ ‫לפעול‬ ‫ישראל‬ ‫לממשלת‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫שלו‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫מתמודדת‬ ‫שאיתה‬ ‫הדינמית‬ ‫הביטחונית‬ 4545‫אל‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫בפני‬ ‫העומדים‬ ‫המבצעיים‬ ‫לאתגרים‬ ‫מודעת‬ ‫הוועדה‬ :‫עדכנית‬ ‫הפעלה‬‫תפיסת‬ ‫לנוכח‬ ‫ולעדכנה‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫ההפעלה‬ ‫תפיסת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫המשתנה‬ ‫המציאות‬ ‫מול‬ .‫זו‬ ‫מציאות‬ 4646.‫הקרוב‬ ‫לחומש‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫היקפו‬ ‫ניצב‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫בלב‬ :‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫היקף‬ ,‫וצרכיו‬ ‫המשק‬ ‫יכולות‬ ‫מניתוח‬ ‫מסקנותיה‬ ‫את‬ ‫משקללת‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצת‬ ‫את‬ ‫ההולם‬ ‫ביטחוני‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫לשם‬ ‫הביטחון‬ ‫ומערכת‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫החיוניים‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫הערכתה‬ ‫לצד‬ ‫התקציב‬ ‫בסיס‬ 2016-2020 ‫השנים‬ ‫בין‬ ‫כי‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ניצבת‬ ‫שבפניהם‬ ‫האתגרים‬ ‫לקבוע‬ ‫גם‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫ויוצמד‬ ,'‫כלול‬ ‫'הכל‬ ,‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬ 59 ‫על‬ ‫יעמוד‬ .‫מתאימים‬ ‫עדכון‬ ‫ומנגנוני‬ ‫חמש-שנתי‬ ‫תקציבי‬ ‫מתווה‬ ‫בחוק‬ 4747‫מול‬ ‫וצה"ל‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫שקיפות‬ ‫יצירת‬ ‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫שקיפות‬ .‫השקיפות‬ ‫למימוש‬ ‫הדרושים‬ ‫הצעדים‬ ‫כל‬ ‫ונקיטת‬ ,‫והמל"ל‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ .‫זו‬ ‫להמלצה‬ ‫במעלה‬ ‫ראשונה‬ ‫חשיבות‬ ‫מייחסת‬ ‫הוועדה‬ 4848‫באמצעות‬ ‫הצפוי‬ ‫החיסכון‬ ‫את‬ ‫הוועדה‬ ‫שקללה‬ ‫התקציב‬ ‫היקף‬ ‫בקביעת‬ :‫תקציבי‬‫כמקור‬‫התייעלות‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫כי‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫הקרוב‬ ‫לחומש‬ ‫תקציבי‬ ‫מקור‬ ‫תשמש‬ ‫אשר‬ ‫התייעלות‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫להתייעלות‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫נמצאת‬ ‫היא‬ ‫שבו‬ ‫ההתייעלות‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫תעצים‬ .‫והתעצמות‬ ‫מוכנות‬ ‫לצורכי‬ ‫תקציביים‬ ‫מקורות‬ ‫לפינוי‬ ‫משמעותי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫יש‬ 4949‫המחקר‬ ‫וחשיבות‬ ‫צה"ל‬ ‫כשירות‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫האימונים‬ ‫בחיוניות‬ ‫הכרה‬ ‫מתוך‬ :‫התקציב‬ ‫עוגני‬ ‫תחומים‬ ‫בשני‬ ‫תקציביים‬ ‫עוגנים‬ ‫לקבוע‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ ,‫הטכנולוגי‬ ‫יתרונו‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫והפיתוח‬ ‫לשימושים‬ ‫להעבירו‬ ‫יהיה‬ ‫שאי-אפשר‬ )‫הוועדה‬ ‫ממליצה‬ ‫שעליו‬ ‫(בההיקף‬ ‫תקציב‬ ,‫קרי‬ .‫אלה‬ .‫אחרים‬ 5050‫מתוקף‬ ,‫מרכזי‬ ‫כגורם‬ ‫התקציבים‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫הוועדה‬ :‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫משאבי‬ ‫ניהול‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫ולרמטכ"ל‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫למנכ"ל‬ ‫המדווח‬ ‫הגורם‬ ‫היותו‬ ‫התקציבים‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ .‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לניהול‬ ‫כוללת‬ ‫אחריות‬ ‫תוטל‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫התקציבים‬ ‫אחראי‬ ‫ויהיה‬ – ‫התקציב‬ ‫מרכיבי‬ ‫כל‬ ‫ייכללו‬ ‫שבה‬ ,‫מלאה‬ ‫תקציבית‬ ‫תמונה‬ ‫יצירת‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫יהיה‬ .‫והתייעלות‬ ‫יישום‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫על‬ ‫גם‬
 13. 13. 15 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ 51.‫ובקרה‬ ‫תכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫אפשרי‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫מיטבי‬ ‫מיצוי‬ :‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ,‫תכנון‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫הוועדה‬ ‫מציעה‬ ,‫בהמלצותיה‬ .‫למימושו‬ ‫והתקציב‬ ,‫הטווח‬ ‫ארוך‬ ‫הכוח‬ ‫בניין‬ ‫של‬ ‫יעילים‬ ‫באמצעות‬ ‫גם‬ ,‫מימושו‬ ‫על‬ ‫והבקרה‬ ‫הפיקוח‬ ‫את‬ ‫ולהגביר‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫תהליך‬ ‫תוקף‬ ‫ומתן‬ ‫אלה‬ ‫בתהליכים‬ ‫האוצר‬ ‫ומשרד‬ ‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫המטה‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫מעורבותם‬ ‫הגברת‬ ‫באמצעות‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫בצבא‬ ‫הפנימי‬ ‫הפיקוח‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫גם‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫לסמכויותיהם‬ .‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ "‫הסף‬ ‫ל"שומר‬ ‫והפיכתו‬ ‫התקציבים‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫מעמדו‬ ‫חיזוק‬ 52..‫והתפקודית‬ ‫המבנית‬ ‫ביעילותו‬ ‫תלויה‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫עוצמתו‬ ‫הגברת‬ :‫וסמכויותיה‬ ‫היבשה‬ ‫זרוע‬ ‫מבנה‬ ‫מבחינת‬ ‫ביותר‬ ‫החסרה‬ ‫הזרוע‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ,‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הכוח‬ ‫בבניין‬ ‫יסוד‬ ‫רכיב‬ ‫היא‬ ‫היבשה‬ ‫זרוע‬ ‫איחוד‬ ‫על‬ ‫הוועדה‬ ‫ממליצה‬ ,‫ביבשה‬ ‫הכוח‬ ‫ובניין‬ ‫הצבא‬ ‫פעולת‬ ‫את‬ ‫ליעל‬ ‫כדי‬ .‫והמוכנות‬ ‫ההתעצמות‬ ‫מפקדת‬ ‫לתוך‬ ,‫ביבשה‬ ‫הכוח‬ ‫בבניין‬ ‫העוסקים‬ ‫האחרים‬ ‫הגופים‬ ‫וכל‬ ‫והלוגיסטיקה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫אגף‬ .‫אחרים‬ ‫אגפים‬ ‫לבין‬ ‫מז"י‬ ‫בין‬ ‫שישנן‬ ‫כפילויות‬ ‫וביטול‬ ,‫היבשה‬ ‫זרוע‬ 53.‫ובהיקף‬ ‫בצבא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫בהיקף‬ ‫משמעותית‬ ‫הקטנה‬ ‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫צמצום‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫והלוחמים‬ ‫המבצעיות‬ ‫המסגרות‬ ‫תיעדוף‬ ‫תוך‬ ,‫מכך‬ ‫הנגזר‬ ‫השכר‬ ‫על‬ ‫ההוצאה‬ .‫מטות‬ "‫ול"שיטוח‬ ‫מבני‬ ‫לשינוי‬ ,‫ומפקדות‬ ‫מטות‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫לצמצום‬ 54.‫העדפה‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שיביא‬ ‫השכר‬ ‫במבנה‬ ‫יסודי‬ ‫שינוי‬ ‫לערוך‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫דיפרנציאלי‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫אחרים‬ ‫צבאיים‬ ‫מקצועות‬ ‫בעלי‬ ‫בתגמול‬ ‫וגמישות‬ ‫אחרים‬ ‫מקצועות‬ ‫אנשי‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫לוחמים‬ ‫של‬ .‫הצבא‬ ‫צורכי‬ ‫פי‬ 55.,‫כיום‬ ‫השכר‬ ‫מעלות‬ 86% ‫על‬ ‫תעמוד‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫הכוללת‬ ‫ההוצאה‬ ‫כי‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫שכר‬ ‫מגבלת‬ .2017 ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ 56.-‫בן‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫במתווה‬ ‫להמשיך‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫החובה‬‫שירות‬‫קיצור‬ .2020 ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫ובנות‬ ‫לבנים‬ ‫ימים‬ ‫שנתיים‬ ‫בן‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫שיתקבע‬ ‫עד‬ ‫בסט‬ 57.‫ההסדר‬ .‫והוגן‬ ‫ראוי‬ ‫שירות‬ ‫סיום‬ ‫במענק‬ ‫הפנסיה‬ ‫את‬ ‫להמיר‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫השירות‬‫סיום‬‫מודל‬ ‫ביותר‬ ‫והמתאימים‬ ‫הטובים‬ ‫שימור‬ ‫והמשך‬ ,‫שירותם‬ ‫ותנאי‬ ‫הלוחמים‬ ‫תעדוף‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ‫המוצע‬ .‫הפנסיה‬ ‫ותשלומי‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫עלויות‬ ‫הפחתת‬ ‫תוך‬ ,‫השירות‬ ‫במסגרת‬ 58.‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫בידי‬ ‫כיום‬ ‫המופעלים‬ ‫מערכים‬ ‫אזרוח‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ :‫משימות‬ ‫אזרוח‬ ‫מתהליך‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫מהלך‬ .‫הליבה‬ ‫במשימות‬ ‫להתמקד‬ ‫וצה"ל‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫יאפשר‬ ,‫וצה"ל‬ .‫ולהתעצמות‬ ‫למוכנות‬ ‫תקציביים‬ ‫מקורות‬ ‫שיפנה‬ ‫התייעלות‬ 59.‫קביעת‬ ‫שיבחנו‬ ‫בקרה‬ ‫גורמי‬ ‫ולהוסיף‬ ‫גורן‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬ ‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫שיקום‬ .‫השיקום‬ ‫אגף‬ ‫לזכאי‬ ‫נוספות‬ ‫זכאויות‬ 60.‫המשקל‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫לאומיים‬ ‫במשאבים‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫הגבלות‬ :‫לאומיות‬ ‫בתשתיות‬ ‫אזרחי‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫מגבלות‬ ‫להטלת‬ ‫התכנון‬ ‫בגופי‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫כיום‬ ‫שיש‬ ‫העבודה‬ ‫בתהליכי‬ ‫יסודית‬ ‫רפורמה‬ ‫לערוך‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫ועוד‬ ‫המקוון‬ ‫המרחב‬ ‫תקשורת‬ ,‫קרקע‬ ‫המוגשות‬‫בבקשות‬‫הטיפול‬‫ובאופן‬‫הביטחון‬‫למערכת‬‫הלאומיות‬‫התכנון‬‫רשויות‬‫בין‬‫הגומלין‬‫וביחסי‬ .‫השונים‬ ‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫הסמכויות‬ ‫ואת‬ ‫הממשקים‬ ‫את‬ ‫בחקיקה‬ ‫מחדש‬ ‫ולהסדיר‬ ,‫הביטחון‬ ‫למשרד‬
 14. 14. 6161‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫הביטחון‬ ‫במערכת‬ ‫התכנון‬ ‫והליכי‬ ‫קרקע‬ ‫במשאבי‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫שימוש‬ ‫בידי‬ ‫קרקע‬ ‫במשאבי‬ ‫ושימוש‬ ‫תשתיות‬ ‫לפיתוח‬ ‫באשר‬ ‫היום‬ ‫הקיימים‬ ‫התכנון‬ ‫הליכי‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫לצמצם‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫מקיפות‬ ‫רפורמות‬ ‫לערוך‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫ויצירת‬ ‫חקיקה‬ ‫שינויי‬ ‫באמצעות‬ ,‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫ייחודיים‬ ‫בהליכים‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ .‫שונים‬ ‫וכללים‬ ‫נהלים‬ 6262‫מפקח‬ ‫גורם‬ ‫להיות‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ייעודו‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫מבנה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לבחון‬ ‫מציעה‬ ‫הוועדה‬ ,‫הייעוד‬ ‫משינוי‬ ‫כנגזרת‬ .‫פעילותו‬ ‫ממדי‬ ‫בכל‬ ‫צה"ל‬ ‫על‬ ‫ומבקר‬ ‫גופים‬ ‫בין‬ ‫שישנן‬ ‫הכפילויות‬ ‫את‬ ‫ולצמצם‬ ‫המשרד‬ ‫אגפי‬ ‫את‬ ‫ליעל‬ ,‫והמנהלות‬ ‫אגפיו‬ ‫על‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ .‫בצה"ל‬ ‫גופים‬ ‫לבין‬ ‫במשרד‬ 6363,‫האמריקני‬‫הסיוע‬‫על‬ ‫ההסכם‬‫להארכת‬‫באשר‬‫המתקיימים‬‫לדיונים‬‫ערה‬‫הוועדה‬:‫האמריקני‬‫הסיוע‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ,‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫האיכותי‬ ‫היתרון‬ ‫בשמירת‬ ‫הצורך‬ ‫ונוכח‬ ‫האיומים‬ ‫התפתחות‬ ‫נוכח‬ ‫כי‬ ‫וסבורה‬ .‫הגדלתו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ 6464‫המל"ל‬ ‫בהובלת‬ ‫צוות‬ ‫תקים‬ ‫הממשלה‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫מימוש‬ ‫מימוש‬ ‫התקדמות‬ ‫על‬ ‫ולציבור‬ ‫לממשלה‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫וידווח‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫מימוש‬ ‫על‬ ‫שיפקח‬ .‫ההמלצות‬
 15. 15. 17 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫מתודולוגיה‬ 63 ‫הוועדה‬ ‫ערכה‬ ‫עבודתה‬ ‫חודשי‬ ‫במהלך‬ .2014 ‫במאי‬ 22 ‫ביום‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫בידי‬ ‫מונתה‬ ‫הוועדה‬ ‫עם‬ ‫רבות‬ ‫פגישות‬ ‫וחבריה‬ ‫הוועדה‬ ‫ראש‬ ‫קיימו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫המשנה‬ ‫ובוועדות‬ ‫הוועדה‬ ‫במליאת‬ ‫מפגשים‬ .‫ובהווה‬ ‫בעבר‬ ‫הביטחון‬ ‫ומערכת‬ ‫המדינית‬ ‫המערכת‬ ‫בכירי‬ ‫עמדותיהם‬ ‫את‬ ‫ישראל‬ ‫ובנק‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫צה"ל‬ ‫נציגי‬ ‫הציגו‬ ‫אלה‬ ‫דיונים‬ ‫במהלך‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫לכל‬ .‫האחרים‬ ‫המשק‬ ‫לצורכי‬ ‫ביחס‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫הרצוי‬ ‫להיקפו‬ ‫באשר‬ ‫מטעם‬ ‫משקיפים‬ ,‫מזו‬ ‫יתרה‬ .‫דיוניה‬ ‫במהלך‬ ‫עמדותיהם‬ ‫את‬ ‫לוועדה‬ ‫ולהציג‬ ‫לשוב‬ ‫ההזדמנות‬ ‫נתנה‬ ‫נכחו‬ ‫ישראל‬ ‫ובנק‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ,‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫המטה‬ ,‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫לאחר‬ ‫לוועדה‬ ‫ידיהם‬ ‫על‬ ‫שהוגשו‬ ‫ובמסמכים‬ ‫הדיונים‬ ‫במהלך‬ ‫לדברים‬ ‫והתיחסו‬ ‫אלו‬ ‫הצגות‬ ‫במהלך‬ .‫מכן‬ ‫תרומה‬ ‫שלהם‬ ‫סברה‬ ‫שהוועדה‬ ‫אחדים‬ ‫אישים‬ ‫וכן‬ ‫נוספים‬ ‫ממשלתיים‬ ‫גורמים‬ ‫הופיעו‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ .‫לדיוניה‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬ ‫השקיעו‬ ‫הוועדה‬ ‫וחברי‬ ‫רבים‬ ‫פנימיים‬ ‫דיונים‬ ‫הוועדה‬ ‫ערכה‬ ‫הסוגיות‬ ‫מורכבות‬ ‫בשל‬ ‫את‬ ‫ולמדו‬ ‫בפניהם‬ ‫שהובא‬ ‫במידע‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫התעמקו‬ ‫אלו‬ ‫בדיונים‬ .‫וכתיבתו‬ ‫הדוח‬ ‫בגיבוש‬ ‫עבודה‬ ‫ההמלצות‬ ‫לגיבוש‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫הקדישו‬ ‫מיוחדת‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ .‫שנדונו‬ ‫הנושאים‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫ההיבטים‬ .‫כמכלול‬ ‫וההמלצות‬ ‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫המלצה‬ ‫כל‬ ,‫ההמלצות‬ ‫של‬ ‫השלכותיהם‬ ‫של‬ ‫מדוקדקת‬ ‫ולבחינה‬ ‫לוועדה‬ ‫כיועץ‬ ‫ששימש‬ ,‫מלכא‬ ‫רון‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫הטובים‬ ‫בשירותיו‬ ‫גם‬ ‫הוועדה‬ ‫הסתייעה‬ ‫עבודתה‬ ‫במהלך‬ .‫לעבודתה‬ ‫תרומתו‬ ‫על‬ ‫לו‬ ‫מודה‬ ‫הוועדה‬ .‫הכלכליים‬ ‫בנושאים‬ ‫ששון‬ ‫תא"ל‬ ;‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫ממשרד‬ ‫ברקן‬ ‫אמיר‬ ‫מר‬ :‫גופים‬ ‫מכמה‬ ‫משקיפים‬ ‫ליוו‬ ‫הוועדה‬ ‫עבודת‬ ‫את‬ ‫התקציבים‬ ‫מאגף‬ ‫פרתם‬ ‫דניאלה‬ '‫וגב‬ ‫הקר‬ ‫נח‬ ‫מר‬ ;‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫נציגי‬ ‫אללוף‬ ‫יניב‬ ‫ואל"מ‬ ,‫חדד‬ ‫מבנק‬ ‫ברוידא‬ ‫יעקב‬ ‫וד"ר‬ ‫באוצר‬ ‫הכללית‬ ‫החשבת‬ ‫מאגף‬ ‫רז‬ ‫יובל‬ ‫ורו"ח‬ ‫שקדי‬ ‫עמוס‬ ‫רו"ח‬ ;‫באוצר‬ ‫שהעבירו‬ ‫רלוונטי‬ ‫ובמידע‬ ‫הדיונים‬ ‫במהלך‬ ‫הוועדה‬ ‫לעבודת‬ ‫רבות‬ ‫סייעו‬ ‫כולם‬ ‫המשקיפים‬ .‫ישראל‬ .‫לכולם‬ ‫להודות‬ ‫מבקשת‬ ‫הוועדה‬ .‫בקשתה‬ ‫לפי‬ ‫לוועדה‬ ‫לביטחון‬ ‫המטה‬ ‫מטעם‬ ‫כמשקיף‬ ,‫נגל‬ ‫יעקב‬ )'‫(במיל‬ ‫תא"ל‬ ‫דיוניה‬ ‫בכל‬ ‫הוועדה‬ ‫את‬ ‫ליווה‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫מיוחד‬ ‫לציון‬ ‫ראויה‬ ‫הוועדה‬ ‫לדיוני‬ ‫תרומתו‬ ‫אשר‬ ‫לאומי‬ ‫המרכזית‬ ‫ותרומתו‬ ‫הוועדה‬ ‫במסגרת‬ ‫פעילותו‬ ‫על‬ ‫פרידמן‬ ‫שוקי‬ ‫ד"ר‬ ‫הוועדה‬ ‫למזכיר‬ ‫מודה‬ ‫הוועדה‬ .‫זה‬ ‫דוח‬ ‫של‬ ‫לגיבושו‬ ‫לירז‬ '‫ולגב‬ ‫הוועדה‬ ‫בידי‬ ‫שסייעה‬ ‫הוועדה‬ ‫מזכירות‬ ‫עוזרת‬ ‫חסיד‬ ‫מירית‬ '‫לגב‬ ‫להודות‬ ‫מבקשת‬ ‫הוועדה‬ .‫הדוח‬ ‫ובהכנת‬ ‫מידע‬ ‫באיסוף‬ ‫רבות‬ ‫שתרמה‬ ‫הוועדה‬ ‫עוזרת‬ ‫בלנק‬ .‫לוועדה‬ ‫שהושיט‬ ‫והסיוע‬ ‫האכסניה‬ ‫על‬ ‫הלאומי‬ ‫הסייבר‬ ‫למטה‬ ‫מודה‬ ‫הוועדה‬ ‫ולאנשי‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫המשפטית‬ ‫היועצת‬ ,‫ברנע-פרגו‬ ‫שלומית‬ ‫לעו"ד‬ ‫מודה‬ ‫הוועדה‬ .‫לוועדה‬ ‫המשפטי‬ ‫והסיוע‬ ‫הליווי‬ ‫על‬ ‫צוותה‬ ‫בעבורה‬ ‫נערכו‬ ‫וכן‬ ‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫העוסקים‬ ‫מסמכים‬ ‫אלפי‬ ‫לוועדה‬ ‫הוגשו‬ ‫עבודתה‬ ‫חודשי‬ ‫במהלך‬ ‫המכון‬ ‫לאנשי‬ ‫להודות‬ ‫הוועדה‬ ‫מבקשת‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫שונים‬ ‫גופים‬ ‫בידי‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫והוצגו‬ ‫מחקרים‬ ‫כמה‬ .‫הוועדה‬ ‫בעבור‬ ‫שערכו‬ ‫המחקר‬ ‫על‬ ‫לאומי‬ ‫ביטחון‬ ‫למחקרי‬
 16. 16. ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ '‫א‬ ‫חלק‬ ‫וניהול‬ ‫תכנון‬ – ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬
 17. 17. ‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ,‫שקיפות‬ ,‫תכנון‬ – ‫ה‬ ‫פרק‬ 11.‫את‬ ‫כולל‬ ‫התכנון‬ .‫מדוקדקים‬ ‫ורב-שנתי‬ ‫שנתי‬ ‫תכנון‬ ‫דורשת‬ ,‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫התועלת‬ ‫מיצוי‬ ‫אישור‬ ‫לאחר‬ .‫החומש‬ ‫תכנית‬ ‫ואת‬ ‫נתונה‬ ‫עבודה‬ ‫לשנת‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫העבודה‬ ‫שתכנית‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ,‫מיטבית‬ ‫בבקרה‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫ותקציב‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ .‫אותו‬ ‫ממצה‬ ‫ושהיא‬ ,‫שנקבע‬ ‫התקציב‬ ‫במגבלות‬ ‫עומדת‬ ‫שהיא‬ ,‫לפועל‬ ‫יוצאת‬ ‫אכן‬ 22.‫משרד‬ ‫בתוך‬ ,‫ככולו‬ ‫רובו‬ ,‫נערך‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫והבקרה‬ ‫הפיקוח‬ ,‫התכנון‬ ‫מעגל‬ ‫איננו‬ ‫התכנון‬ ‫בשלב‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫הצבא‬ ‫לבין‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫בין‬ ‫הדיאלוג‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫הביטחון‬ .‫משמעותי‬ ‫דיאלוג‬ ‫מתקיים‬ ‫לא‬ ‫והמל"ל‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫לבין‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫בין‬ ‫גם‬ .‫מספק‬ 33.‫אינם‬ ,‫בכנסת‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫בקבינט‬ ,‫ממנה‬ ‫הנגזר‬ ‫התקציב‬ ‫והיקף‬ ,‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫אישור‬ ‫תהליך‬ ‫דיונים‬ ‫במספר‬ ‫מתמצה‬ ‫בקבינט‬ ‫הדיון‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫מעמיק‬ ‫דיון‬ ‫מאפשרים‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫מוגבלת‬ ,‫כזו‬ ‫במסגרת‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫לעומקם‬ ‫לרדת‬ ‫הקבינט‬ ‫שרי‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ .‫מצומצם‬ ‫לוועדת‬ ‫משותפת‬ ‫בוועדה‬ ‫נדון‬ ‫והוא‬ ,‫הכנסת‬ ‫לאישור‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫מובא‬ ,‫התקציב‬ ‫יסודות‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫דיון‬ ‫מאפשרים‬ ‫אינם‬ ‫ואופיו‬ ‫בכנסת‬ ‫הדיון‬ ‫מסגרת‬ .‫וביטחון‬ ‫חוץ‬ ‫ולוועדת‬ ‫הכספים‬ .‫המוצעת‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לאתגר‬ 44.‫מתקציב‬ 20%-15%-‫כ‬ ‫עד‬ ‫מגיע‬ ‫ששיעורו‬ ,‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫שהשימושים‬ ‫הוא‬ ‫מכך‬ ‫היוצא‬ ‫הפועל‬ ‫השפעה‬ ‫ישנה‬ ‫האחרים‬ ‫לגורמים‬ .‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫הצבא‬ ‫בידי‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בעיקרו‬ ,‫נקבעים‬ ,‫המדינה‬ ‫שמצב‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫התקציב‬ ‫של‬ ‫היקפו‬ ‫על‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫משפיעים‬ ‫והם‬ ‫השימושים‬ ‫על‬ ‫מעטה‬ .‫יסודי‬ ‫שינוי‬ ‫דורש‬ ‫זה‬ 55.‫של‬ ‫והבקרה‬ ‫הפיקוח‬ ,‫התכנון‬ ‫במעגל‬ ,‫כיום‬ ‫הקיימים‬ ‫לכשלים‬ ‫מרכזיים‬ ‫גורמים‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ‫משרד‬ ‫לבין‬ – ‫והמל"ל‬ ‫האוצר‬ ‫המדיני-משרד‬ ‫הדרג‬ ‫בין‬ ‫מספק‬ ‫דיאלוג‬ ‫היעדר‬ ‫הוא‬ ,‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ .‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫שקיפות‬ ‫מהיעדר‬ ‫גם‬ ‫הנובע‬ ‫הביטחון‬
 18. 18. 21 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫תכנון‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ 6.‫המל"ל‬ ,‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫כולו‬ ‫התהליך‬ ‫לאורך‬ ,‫שותפים‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫בתכנון‬ ‫מתנהל‬ ‫התהליך‬ ,)‫מרס‬ ‫בחודש‬ ‫החל‬ ‫(לרוב‬ ,‫בראשיתו‬ .)‫(הקבינט‬ ‫ביטחון‬ ‫לענייני‬ ‫השרים‬ ‫וועדת‬ ‫גם‬ .‫הקבינט‬ ‫של‬ ‫לתכנון‬ ‫דירקטיבה‬ ‫ללא‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫האוצר‬ ‫ובמשרד‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫במקביל‬ ‫מתחשבת‬ ‫אינה‬ ‫לצבא‬ ‫הניתנת‬ ‫לתכנון‬ ‫הדירקטיבה‬ ,‫יותר‬ ‫מוקדם‬ ‫בשלב‬ ‫מתקיים‬ ‫בקבינט‬ ‫כשהדיון‬ ‫התקציב‬ ‫מסגרת‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬ ‫צריך‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫התכנון‬ ‫תהליך‬ .‫הצפויה‬ ‫התקציב‬ ‫במגבלת‬ ‫הדיון‬ ,‫לרוב‬ .‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫תקציב‬ ‫מניח‬ ‫התכנון‬ ‫בפועל‬ ‫אך‬ ,‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫בידי‬ ‫להיקבע‬ ‫הצפויה‬ ‫מאוחר‬ ‫בשלב‬ ‫רק‬ ‫מתקיים‬ ,‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫ואישור‬ ‫הייחוס‬ ‫תרחישי‬ ,‫המודיעין‬ ‫הערכת‬ ‫על‬ ‫בקבינט‬ .‫מוצעת‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫גיבש‬ ‫כבר‬ ‫שצה"ל‬ ‫ולאחר‬ ‫יותר‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ 7.‫התכנון‬ ‫אגף‬ ‫בידי‬ ‫מובל‬ ,‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫השנתית‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫תהליך‬ .‫השנתית‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬ ‫של‬ ‫והתקציביים‬ ‫המהותיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫את‬ ‫מרכז‬ ‫זה‬ ‫אגף‬ .‫בצה"ל‬ ‫אלופי‬ ‫ובהשתתפות‬ ‫הרמטכ"ל‬ ‫בראשות‬ ‫אחדים‬ ‫ימים‬ ‫בת‬ ‫סדנה‬ ‫הוא‬ ‫בצה"ל‬ ‫התכנון‬ ‫תהליך‬ ‫שיא‬ ,‫השנתית‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫הנחות‬ ‫נבחנות‬ ‫זו‬ ‫בסדנה‬ .‫נוספים‬ ‫בכירים‬ ‫וקצינים‬ ‫המטכ"ל‬ .‫הרלוונטית‬‫העבודה‬‫בשנת‬‫ישראל‬‫מדינת‬‫בפני‬,‫צה"ל‬‫להערכת‬,‫הניצבים‬‫לאתגרים‬‫המוצע‬‫והמענה‬ 8.‫בראשות‬ ,‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫דיונים‬ ‫מתקיימים‬ ,‫הרמטכ"ל‬ ‫בידי‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫אישור‬ ‫עם‬ ‫המתקיימים‬ ‫הדיונים‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ .‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫ובראשות‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫הנערכים‬ ‫השינויים‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫לצבא‬ ‫נגד‬ ‫משקל‬ ‫משמשים‬ ‫ואינם‬ ,‫מוגבלים‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ,‫האזרחי‬ ‫הדרג‬ ‫בתור‬ ,‫שלהלכה‬ ‫אף‬ .‫בלבד‬ ‫מינוריים‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ ‫דיונים‬ ‫בעקבות‬ ‫העבודה‬ ‫בתכנית‬ ,‫בלבד‬ ‫מאשר‬ ‫גורם‬ ‫הוא‬ ,‫למעשה‬ ,‫הצבאי‬ ‫הדרג‬ ‫על‬ ‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ‫של‬ ‫באחריות‬ ‫נושא‬ ‫הוא‬ .‫מציג‬ ‫שהצבא‬ ‫לתכניות‬ 9.‫תקציב‬ ‫מראש‬ ‫מניחים‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ,‫מדינית‬ ‫דירקטיבה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לעתים‬ ,‫לתכנון‬ ‫כבסיס‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫כי‬ ‫הוא‬ ‫הרושם‬ .‫הקודמת‬ ‫בשנה‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫שקיבל‬ ‫מזה‬ ‫משמעותית‬ ‫גדול‬ ‫בהצגת‬ ,‫זאת‬ ‫בעקבות‬ .‫מצוי‬ ‫להיות‬ ‫שצפוי‬ ‫מה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫רצוי‬ ‫תקציב‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נבנית‬ ‫צה"ל‬ ‫למימוש‬ ‫הדרוש‬ ‫התקציב‬ ‫בין‬ ,‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫לעתים‬ ,‫מובנה‬ ‫פער‬ ‫נוצר‬ ,‫הקבינט‬ ‫בפני‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ .‫מתקבל‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫שבסופו‬ ‫התקציב‬ ‫לבין‬ ,‫לקבינט‬ ‫המוצגת‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ 10.‫צה"ל‬ ‫מקיימים‬ ,‫הפעלתה‬ ‫לשם‬ ‫הנדרש‬ ,‫ממנה‬ ‫הנגזר‬ ‫והתקציב‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫השלמת‬ ‫עם‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫האוצר‬ ‫למשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫מציג‬ ‫אלה‬ ‫בדיונים‬ .‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫דיונים‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫שהוא‬ ‫והתוספות‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫דה‬ ִ‫שבצ‬ ‫התקציב‬ ‫דרישת‬ ‫ואת‬ ‫כלליים‬ ‫בקווים‬ ‫העבודה‬ ‫התקציב‬ ‫מסגרת‬ ‫מסוכמת‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫בדיונים‬ ,‫אחרים‬ ‫במשרדים‬ .)‫מעבר‬ ‫(דפי‬ ‫לו‬ ‫שמגיעות‬ ‫סבור‬ ‫המבוקש‬ ‫התקציב‬ ‫בין‬ ‫הפערים‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ,‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫שמדובר‬ ‫ככל‬ .‫הבאה‬ ‫לשנה‬ ‫למסגרת‬ ‫מגיעים‬ ‫אינם‬ ‫שהמשרדים‬ ‫עד‬ ,‫גדולים‬ ‫כה‬ ,‫האוצר‬ ‫שמציע‬ ‫התקציב‬ ‫מסגרת‬ ‫לבין‬ ,‫ידיו‬ ‫על‬ .‫מוסכמת‬ ‫תקציב‬
 19. 19. 1111‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫התקציבית‬ ‫והדרישה‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫מוצגות‬ ,‫בקבינט‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫הצגת‬ ‫לקראת‬ ‫שיועד‬ ‫המרכזי‬ ‫התפקיד‬ ‫למרות‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ .‫בחוק‬ ‫כמתחייב‬ ,‫למל"ל‬ ‫גם‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫תכנית‬ ‫גיבוש‬ ‫לתהליך‬ ‫תרומתו‬ ,‫בפועל‬ ,‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫ובהמלצות‬ ‫בחוק‬ ‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫למטה‬ ‫בעיקר‬ ,‫כזה‬ ‫הוא‬ ‫המצב‬ .‫שולית‬ ‫היא‬ ,‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫התקציבית‬ ‫והדרישה‬ ‫השנתית‬ ‫העבודה‬ ‫דו-שיח‬ ‫לקיים‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫ומצד‬ ‫צה"ל‬ ‫מצד‬ ‫אמיתית‬ ‫פתיחות‬ ‫וחוסר‬ ‫נכונות‬ ‫חוסר‬ ‫בשל‬ . ‫והתקציב‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫המל"ל‬ ‫עם‬ ‫ומהותי‬ ‫משמעותי‬ 1212‫בשל‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫והכנסת‬ ‫הממשלה‬ ,‫הקבינט‬ ‫לאישור‬ ‫התקציב‬ ‫מועבר‬ ‫במל"ל‬ ‫הדיון‬ ‫לאחר‬ ‫ביטחון‬ ‫ותפוקות‬ ‫עלויות‬ ‫טבלת‬ ‫לקבינט‬ ‫הצבא‬ ‫הציג‬ ,‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫ודרישת‬ ‫גדל‬ ‫תקציבי‬ ‫לחץ‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫אחריותו‬ ‫למימוש‬ ‫אפשרויות‬ ‫כמה‬ ‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫במקום‬ .‫ביניהן‬ ‫להכריע‬ ‫מהקבינט‬ ‫וביקש‬ ‫להיקף‬ ‫באשר‬ ‫מדינית‬ ‫דירקטיבה‬ ‫ביקש‬ ‫הוא‬ ,‫נתון‬ ‫בתקציב‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫ביטחוני‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ .‫שהציג‬ "‫"תמחור‬ ‫ה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫שיינתן‬ ‫הביטחוני‬ ‫המענה‬ 1313‫ּוועדת‬ ‫וביטחון‬ ‫חוץ‬ ‫לוועדת‬ ‫המשותפת‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫מתנהל‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫על‬ ‫בכנסת‬ ‫הדיון‬ ‫הפעולה‬ ‫תחומי‬ ‫בו‬ ‫שמפורטים‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ "‫הסודי‬ ‫"הספר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ונערך‬ ,‫הכספים‬ ‫מעמיקה‬ ‫בחינה‬ ‫מאפשרים‬ ‫אינם‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫הדיונים‬ .‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫ושל‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫והתכניות‬ .‫הצבא‬ ‫שהכין‬ ‫לתכנית‬ ‫נגד‬ ‫משקל‬ ‫ליצור‬ ‫ויכולת‬ ‫חלופות‬ ‫של‬ 1414.‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫יגדל‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫כי‬ ‫סמויה‬ ‫הנחה‬ ‫יש‬ ‫הצבא‬ ‫בידי‬ ‫התקציב‬ ‫בתכנון‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫זוכה‬ ,‫עבודה‬ ‫שנת‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬ ,‫אכן‬ ‫כי‬ ‫מלמד‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫המצטבר‬ ‫הניסיון‬ ‫היא‬ ,‫התכנוני‬ ‫בהקשר‬ :‫מזיקות‬ ‫השלכות‬ ‫כמה‬ ‫יש‬ ‫זו‬ ‫סמויה‬ ‫להנחת‬ .‫ניכרת‬ ‫תקציבית‬ ‫לתוספת‬ ‫שהתקבל‬ ‫מזה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫תקציב‬ ‫על‬ ‫המתבססת‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫לתכנן‬ ‫הצבא‬ ‫את‬ ‫ממריצה‬ .‫בפועל‬ ‫שאּושר‬ ‫מזה‬ ‫משמעותית‬ ‫גדול‬ ‫אף‬ ‫אלא‬ ,‫הקודמת‬ ‫בשנה‬ 1515‫קיצוץ‬ ‫לקצץ‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫נדרשה‬ ‫שבה‬ ,2014 ‫התקציב‬ ‫שנת‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫להתנהלות‬ ‫בולטת‬ ‫דוגמה‬ ,‫שנקבע‬ ‫לתקציב‬ ‫השנתית‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫התאימה‬ ‫לא‬ ‫המערכת‬ ,‫הקיצוץ‬ ‫למרות‬ .‫משמעותי‬ ‫הרבעון‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬ ,‫זאת‬ ‫בעקבות‬ .‫אימונים‬ ‫של‬ ‫א-סימטרית‬ ‫תכנית‬ )‫הקבינט‬ ‫(באישור‬ ‫וקבעה‬ ‫היבשה‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫אימונים‬ ‫ובהן‬ ‫חיוניות‬ ‫פעילויות‬ ‫להפסיק‬ ‫צה"ל‬ ‫נאלץ‬ ,‫שנה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫תוספת‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫לתת‬ ‫הממשלה‬ ‫את‬ ‫הביא‬ ‫התקציבי‬ ‫המשבר‬ .‫האימון‬ ‫מטיסות‬ ‫וחלק‬ .‫בעזה‬ "‫איתן‬ ‫"צוק‬ ‫למבצע‬ ‫היציאה‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ,‫שקלים‬ ‫מיליארד‬ ‫משני‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫תקציבית‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ – ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ 1616‫עבודה‬ ‫שנת‬ ‫לכל‬ ‫התקציב‬ .‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫התקציבים‬ ‫אגף‬ ‫בידי‬ ‫מובל‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫התקציבים‬ ‫היקף‬ .‫הממשלתית‬ ‫ההוצאה‬ ‫וכלל‬ ‫הממשלתי‬ ‫הגירעון‬ ‫יעד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מחושב‬ ,"‫אוטומטיים‬ ‫"טייסים‬ ‫בהפעלת‬ ,‫הקודמת‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫התקציב‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נקבע‬ ‫השונים‬ ‫המשרדים‬ ‫אחרות‬ ‫מהחלטות‬ ‫או‬ ‫מחקיקה‬ ‫הנובעות‬ ‫תקציביות‬ ‫ותוספות‬ ,‫קבועות‬ ‫גידול‬ ‫נוסחאות‬ ‫לפי‬ ‫קרי‬ .‫החולפת‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫שהתקבלו‬ 1717‫משרד‬ ‫עם‬ ‫שלו‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫מפורט‬ ‫דיון‬ ,‫המשרדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ,‫מתקיים‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫התקציב‬ ‫מסגרת‬ .‫תקציב‬ ‫לתוספת‬ ‫בקשותיו‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫המשרד‬ ‫יכול‬ ‫הדיון‬ ‫במסגרת‬ .‫האוצר‬ ‫הממשלה‬ ‫לראש‬ ‫גם‬ ,‫אישורו‬ ‫ולאחר‬ ,‫האוצר‬ ‫לשר‬ ‫מוצגים‬ ,‫הראויה‬ ‫התקציבית‬ ‫והמדיניות‬ ‫הכוללת‬ .‫ולממשלה‬ 1818‫המבוקש‬ ‫התקציב‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ,‫ראשית‬ .‫ולקוי‬ ‫חלקי‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ ,‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫שמדובר‬ ‫ככל‬ ‫על‬ ‫הדיון‬ ‫גם‬ ,‫שנית‬ .‫מאוד‬ ‫גדול‬ – ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫בעיני‬ ‫הראוי‬ ‫התקציב‬ ‫לבין‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫בידי‬ .‫המשרדים‬ ‫שאר‬ ‫עם‬ ‫נעשה‬ ‫שהדבר‬ ‫כפי‬ ‫בפירוט‬ ‫נערך‬ ‫אינו‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬
 20. 20. 23 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ 19.‫של‬ ‫והתקציב‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫משמעותי‬ ‫דיון‬ ‫לנהל‬ ‫ביכולת‬ ‫המרכזיות‬ ‫הנגף‬ ‫מאבני‬ ‫אחת‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫מציג‬ ‫הדיונים‬ ‫בעת‬ .‫התקציב‬ ‫של‬ "‫"הקשיחים‬ ‫החלקים‬ ‫היא‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫נוספים‬ ‫ופרויקטים‬ ,)‫פנסיה‬ ‫זה‬ ‫(ובכלל‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫עלויות‬ ,‫ההתקשרויות‬ ‫לעלויות‬ ‫באשר‬ ‫נתונים‬ .‫לשינוי‬ ‫ניתנים‬ ‫ובלתי‬ ‫מראש‬ ‫קבועים‬ ‫שהם‬ ‫משום‬ ‫לדיון‬ ‫נושא‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫שלדבריו‬ 20.,‫כך‬ ‫בשל‬ .‫מוגבלת‬ ,‫הדרישה‬ ‫נבנתה‬ ‫בסיסם‬ ‫שעל‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫נכונותו‬ ‫יכולת‬ ‫האוצר‬ ‫למשרד‬ ‫אין‬ ,‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫כלפי‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫שקיפות‬ ‫ובהיעדר‬ .‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫לתכנית‬ ‫המבוקש‬ ‫התקציב‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫אמיתית‬ 21.‫בתקציב‬ ‫המטפל‬ ‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫הצוות‬ .‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ביכולותיו‬ ‫גם‬ ‫פער‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫עובדים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ .‫אחרים‬ ‫בתקציבים‬ ‫גם‬ ‫מטפלים‬ ‫והם‬ ‫עובדים‬ ‫שלושה‬ ‫מונה‬ ‫הביטחון‬ .‫ביותר‬ ‫מוגבלת‬ ,‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫לדיון‬ ‫רלוונטי‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫לשמש‬ ‫מצומצם‬ ‫כה‬ ‫המרכזיים‬ ‫הפערים‬ – ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ 22.‫מסתיים‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫בתכנית‬ ‫הדיון‬ ,‫הקיים‬ ‫במצב‬ :‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫אמיתי‬ ‫דיון‬ ‫היעדר‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫שאושרה‬ ‫מרגע‬ ,‫לרוב‬ ‫כי‬ ‫מתרשמת‬ ‫הוועדה‬ .‫הצבא‬ ‫בתוך‬ ‫למעשה‬ ,‫מוגבל‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫הדיון‬ .‫מינוריים‬ ‫הם‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫בה‬ ‫הנעשים‬ ‫השינויים‬ ,‫הצבא‬ ‫בתוך‬ ‫הצבא‬ ‫את‬ ‫לייצג‬ ‫שאמור‬ ‫כמי‬ ‫אלא‬ ,‫מפקח‬ ‫אזרחי‬ ‫כגורם‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫אינו‬ ‫שהמשרד‬ ‫משום‬ ‫אין‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫ואצל‬ ‫המשרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫אצל‬ ‫המתקיימים‬ ‫בדיונים‬ .‫שלו‬ ‫האינטרסים‬ ‫על‬ ‫ולהגן‬ .‫המוצגת‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫לאתגר‬ ‫ניסיון‬ 23.‫בגיבוש‬ ‫המעורבים‬ ‫האחרים‬ ‫הגורמים‬ ‫לבין‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫בין‬ ‫המתקיימים‬ ‫הדיונים‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫תוכני‬ ‫על‬ ‫בהשפעה‬ ‫שמדובר‬ ‫ככל‬ ,‫עקרים‬ ‫כמעט‬ ‫דיונים‬ ‫הם‬ ,‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫נתוני‬ ‫של‬ ‫עצמאית‬ ‫ניתוח‬ ‫ויכולת‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬ ‫בהיעדר‬ .)‫הכולל‬ ‫להיקפו‬ ‫(מעבר‬ ‫והתקציב‬ ‫לקיים‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ,‫מהותיות‬ ‫בנקודות‬ ‫מספקת‬ ‫שקיפות‬ ‫ובהיעדר‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫התקציב‬ ,‫הוא‬ ‫בסוף‬ ‫שנקבע‬ ‫התקציב‬ .‫התקציביות‬ ‫ובנגזרותיה‬ ‫המוצגת‬ ‫העבודה‬ ‫בתכנית‬ ‫משמעותי‬ ‫דיון‬ .‫ענייני‬ ‫דיון‬ ‫של‬ ‫ולא‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ 24.‫אשר‬ ‫הביטחון‬ ‫ובתקציב‬ ‫העבודה‬ ‫בתכנית‬ ‫הדיונים‬ :‫לדיון‬ ‫כבסיס‬ ‫אמיתיות‬ ‫חלופות‬ ‫היעדר‬ ,‫אחת‬ "‫"סגורה‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מתקיימים‬ ,‫בצה"ל‬ ‫התכנית‬ ‫אישור‬ ‫לאחר‬ ‫מתקיימים‬ ‫הקבינט‬ ‫בפני‬ ‫שהוצגה‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫הציג‬ ‫צה"ל‬ ,‫אמנם‬ .‫חלופות‬ ‫לה‬ ‫שאין‬ ‫בחלופות‬ ‫אלא‬ ‫ראליות‬ ‫בחלופות‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫אך‬ ,‫החלופות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫בלבד‬ ‫לכאורה‬ 25.‫לצבא‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫הנחיית‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ :‫משאבים‬ ‫פער‬ ‫בתוך‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫הנחית‬ ‫על‬ ‫מצביעה‬ ‫אינה‬ ,‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫הצבא‬ ‫צריך‬ ‫פיו‬ ‫שעל‬ ‫הייחוס‬ ‫לתרחיש‬ ‫באשר‬ .‫המשאבים‬ ‫פער‬ ‫על‬ ‫לגשר‬ ‫האמורים‬ ‫המפורשים‬ ‫הסיכונים‬ ‫ועל‬ ‫המדיניים‬ ‫הכלים‬ 26.‫התקציב‬ ‫תכנון‬ ‫כי‬ ‫מתרשמת‬ ‫הוועדה‬ :‫מוסכמת‬‫בלתי‬‫תקציב‬‫הנחת‬‫בסיס‬‫על‬‫עבודה‬‫תכנית‬‫בניית‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫תקציבית‬ ‫תוספת‬ ‫יקבל‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫שלפיה‬ ‫המובלעת‬ ‫ההנחה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫נעשה‬ ,)‫הישראלית‬ ‫במציאות‬ ‫איתן‬ ‫בסיס‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫העבר‬ ‫ניסיון‬ ‫סמך‬ ‫(שעל‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫הנחת‬ .‫התקציב‬ ‫אינם‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫הצבא‬ ‫קברניטי‬ .‫וביישומו‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫בתכנון‬ ‫חמור‬ ‫לעיוות‬ ‫מביאה‬ ‫בשימוש‬ ‫ממנה‬ ‫וחורגים‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫לתכנון‬ ‫להם‬ ‫שהוקצתה‬ ‫התקציב‬ ‫במסגרת‬ ‫עומדים‬ .‫בתקציב‬

×