Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

חילופי מייל עם אבי בליזובסקי

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

חילופי מייל עם אבי בליזובסקי

  1. 1. ‫חילופי מייל ע אבי בליזובסקי, עור ה"ידע " בעקבות דיוור שקיבל‬ ‫מהבלוג הירוק בתארי 12 במר 1102, בכדי לראות את הדיוור המקורי‬ ‫במלואו לחצו כא .‬‫‪Inbox x‬‬‫אנכי‬ ‫‪x‬‬ ‫א אינ מצליח לצפות במסר לח כא‬ ‫לאבי בליזובסקי ברכות,‬ ‫לפני עידכו מפרסומי הבלוג הירוק.‬ ‫הציוויליזיה המודרנית נמצאת בימי אלו תחת התקפה משולבת:‬ ‫מצד אחד אסו הטבע הנורא ביפ , זה שהחריב חבלי אר נרחבי והוביל למות של אלפי‬ ‫רבי מתושביה זוכה להתעלמות תקשורתית יחסית הפוגעת במאמצי ההצלה והסיוע.‬ ‫במקו הסיקור אודות האסו שאכ התרחש, רוב אמצעי התקשורת עוסקי בהפחדות‬ ‫מוגזמות אודות הקטסטרופה הגרעינית שלא התרחשה.‬ ‫מצד שני השבוע יחגגו בישראל את הקמפיי התקשורתי המצליח של כל הזמני "שעת כדור‬ ‫האר ". קמפיי זה בונה קונצנזוס בינלאומי ותקשורתי למע האידיאולוגיה האנטי-תעשייתית.‬ ‫אלו רק שני סממני לאידיאולוגיה העומדת להותיר אותנו ע קיצובי אנרגיה ומשברי‬ ‫עתידיי המסכני את שלו האנושות. את פירותיה של אותה גישה אנו כבר חשי בישראל‬ ‫בעקבות הנזקי שנגרמו למשק החשמל הנאל להמשי לעבוד ע תחנות מיושנות כאשר‬ ‫בניית תחנות חדישות ואמינות המבוססות על אנרגיה זמינה מעוכבת ונמנעת בשלל תירוצי‬ ‫ירוקי .‬ ‫קריאה מועילה,‬ ‫בועז ארד‬ ‫✆ אבי בליזובסקי‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬ ‫‪to me‬‬ ‫קמפיי שעת כדור האר הוא ממש לא ק מפיי אנטי תעשייתי אלא בעד המש קיו‬ ‫האנושות ותפסיקו להפחיד.‬ ‫תכ אתחיל לחשוב שאת ממומני על ידי חברת החשמל, שהיא הנפגעת העיקרית. אי‬ ‫בעיה, שעובדי חברת החשמל יחזירו את הפוני לחנות. לא רק מסוכני הביטוח כדאי לדרוש‬ ‫זאת.‬ ‫אבי בליזובסקי‬ ‫✆ ‪Boaz Arad‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬
  2. 2. ‫אבי ‪to‬‬ ‫אבי יקירי,‬ ‫אנחנו כנראה לא נצליח להסכי על העניי אבל לדעתי המש הקיו האנושי תלוי ביכולת‬ ‫המי האנושי לנצל את משאבי כדור האר והיקו ולהפיק את האנרגיה להמש‬ ‫ההתפתחות.‬ ‫את זה לא ישיגו בעזרת שעת כדור האר או בזבוז משאבי על אנרגיה לא יעילה.‬ ‫בידידות‬ ‫בועז ארד )ארדר(‬‫✆ אבי בליזובסקי‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬‫‪to me‬‬ ‫כפי שאתה יכול לקרוא באתר הידע , חוקרי רבי מצליחי למצוא דרכי , בי היתר‬ ‫באמצועת ננוטכנולוגיה, להפו את קולטי השמש להרבה יותר יעילי , הבעיה היא שא לא‬ ‫יהיה שוק לקולטי שמש עכשיו, לא יהיה מי שיחקור את הנושא בעתיד, ולכ חייבי להתחיל‬‫במצב הנוכחי וכמו שהסלולאר התפתח בזכות השוק, ג השימוש באנרגית השמ שיתפתח.‬ ‫ג הסלולאר התחיל בקט , מכשירי יקרי , רק דיבור. אילו היינו רוצי שיהיה לנו אייפו‬ ‫לפני 02 שנה לא היה מי שישקיע בפיתוחו.‬ ‫כפי שאתה מבי מדברי, להגנה על הסביבה יש ג הצדקה בשוק החופשי. אי לאלי הנפט‬ ‫וחברת החשמל המממני אות בלעדיות על הקפטיליז .‬‫✆ ‪Boaz Arad‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬‫אבי ‪to‬‬ ‫אבי,‬ ‫אני מתפלא עלי , כעיתונאי אתה אמור לבדוק את הטענות של לפני שאתה מכריז עליה‬ ‫כאילו ה עובדות... אלי הנפט וחברת החשמל לא מממני אותי )וחבל שכ היות והדבר‬ ‫נובע אולי מקוצר ראות בעניי הזה(.‬ ‫כמדע אתה אמור לעודד מחקר על מנת לגלות טכנולוגיות יעילות - לא לקחת טכנולוגיות‬‫שטר פותחו ולבזבז סכומי עתק בכיסוי עשרות אלפי מטרי רבועי של אב טיפוס שמקומו‬ ‫במעבדה....‬ ‫מדע אמיתי ירצה להשקיע את המיליארדי במחקר ולא בלהרגיש טוב וירוק מבלי לבחו‬ ‫את הכלכליות והיעילות של הפרוייקטי .‬ ‫בברכה,‬ ‫בועז ארד‬
  3. 3. ‫✆ אבי בליזובסקי‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬‫‪to me‬‬‫כשיש מצב חירו לא מסתכלי על הכס , מה ג שזה לא נכו עובדתית. וחו מזה א אחד‬ ‫אל היה מפתח משהו אפילו ברמה מעבדתית א לא היה לזה שוק עתידי.‬ ‫במסווה של יעילות וחוסר בשלות כביכול אתה שולל את כל הצור באנרגיה חלופית. תגיד‬ ‫שזה מה שאתה רוצה ואל תנסה להסתיר זאת בטיעוני שווא.‬ ‫‪[boaz.onroad@gmail.com:Boaz Arad [mailto :From‬‬ ‫‪Monday, March 21, 2011 10:17 AM :Sent‬‬‫✆ ‪Boaz Arad‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬‫אבי ‪to‬‬ ‫אבי,‬ ‫שוב, ההתלהבות המגוייסת של מתעלמת מ העובדות.‬ ‫א. אי מצב חירו .‬ ‫ב. כל הזמ מפתחי במעבדה וסכומי עתק מוקצי למירו אחרי האנרגיה הבאה - אי לזה‬ ‫כל קשר לכ שנקח 01 אלפי דונ באשלי ונקצה אות לקולטי סולאריי תו ביזבוז‬ ‫מיליארדי שקלי היו ועדוד תעשייה מזהמת בסי .‬ ‫ג. אני לא שולל את הצור באנרגיה חלופית. הנפט החלי מצויי את שמ הלוויתני‬ ‫לתאורה והציל ג את הלוויתני מהכחדה וג סיפק תאורה טובה, הבנזי והסולר עדיפי‬ ‫על הקיטור שהיה עדי בזמנו על כוח בהמות או שרירי אד . ג היו צרי להמשי לחקור‬ ‫ולייעל - א לא את זה עושי חסידי הירוקי הסהרוריי הנלחמי נגד כל קדמה.‬ ‫ד. לא ברור לי מדוע כל אלו ה טיעוני שווא.‬ ‫בועז‬‫✆ אבי בליזובסקי‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬‫‪to me‬‬ ‫עובדתית הטיעוני לא נכוני , אני חייב לצאת לפגישה ולכ את ל תשובה מפורטת יותר.‬ ‫בכל אופ כדור האר מתחמ והעשור האחרו היה ח יותר מאשר כל העשורי לפניו מאז‬ ‫החלו המדידות. איי שוקעי , קרחוני נמסי בכמות אדירה בקוטב ואת פשוט יושבי‬ ‫ליד מחשב ומשרבטי קשקושי כאילו א אחד מהדברי הללו לא נכו ולמדעני יש‬ ‫אינטרסי להפי שקרי ועוד שטויות וקונספירציות כיד הדמיו הטובה עליכ . א זה‬ ‫הטיעו שלכ , אי לכ מה לחפש בקרב אנשי מדע.‬ ‫‪Click here to Reply or Forward‬‬

    Sé el primero en comentar

    Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

807

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

5

Acciones

Descargas

2

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×