Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Introduction to SQL Server Analysis services 2008

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 30 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (14)

Anuncio

Similares a Introduction to SQL Server Analysis services 2008 (20)

Más de Tobias Koprowski (18)

Anuncio

Introduction to SQL Server Analysis services 2008

 1. 1. Wprowadzenie do Microsoft SQL Server Analysis Services {get DATE – 25/02/2010} {get PLACE – Wrocław, Altkom Akademia SA} {get AUDIENCE – 17 Spotkanie PLSSUG Wrocław}
 2. 2. Tobiasz Janusz Koprowski aka „Anorak” PLSSUG Wrocław
 3. 3. {get BIO} • związany z informatyką od połowy lat dziewięćdziesiątych • kilkuletnie doświadczenie w informatyce bankowej [Zorba, AS/400, ICBS, BTeller] oraz Data Center • zainteresowania i zakres projektów: MOSS, Disaster Recovery, High Availibility, wirtualizacja, bezpieczeństwo fizycznym DC, procedury bezpieczeństwa, operacyjne • konsultant i wdrożeniowiec przy projektach audytów licencyjnych, systemów bezpieczeństwa, tworzenia ośrodków przetwarzania danych, wdrożeniach platformy SharePoint • Microsoft Gold Partner Program Administrator • uczestnik kilku programów Microsoft: Connect, Community Leadership Programm, ITPro Momentum, VS2010 Terminology Community, System Center Inlfuencer • lider wrocławskiej grupy PLSSUG • prelegent na spotkaniach społeczności • Członek GITCA Technical Support Team [APAC, EMEA, LATAM, NORAM] • moderator i prelegent (od lutego) na portalu VirtualStudy.pl • wyróżniony funkcją Eksperta na portalu WSS.pl Posiadane certyfikaty: Microsoft Certified Professional Microsoft Certified System Administrator MCST: Windows 2008 Server Application Configuring MCST: Windows 2008 Server Infrastructure Configuring MCST: Windows 2008 server Active directory Configuring MCITP: Windows 2008 Server Administrator Microsoft Licensing Specialist Microsoft Lite Licensing Sales Specialist Microsoft Small Business Specialist Microsoft Office Sales Specialist 2003/2007
 4. 4. Wprowadzenie do Microsoft SQL Server Analysis Services
 5. 5. AGENDA • Hamburgery i ciasteczka • Co to jest SQL Server Analysis Services • Rys historyczny SSAS • Wspierane tryby przechowywania • Wspierane tryby zarządzania • Wspierane języki zapytań • Obsługa przez PowerShell • Najważniejsze pojecia w SSAS • SQL Server Analysis Services • Przydatne linki 5
 6. 6. The Microsoft End-to-End BI Offering DELIVERY SharePoint Server Reports Excel Dashboards Workbooks Analytic Scorecards Plans Views END USER TOOLS & PERFORMANCE MANAGEMENT APPS Excel PerformancePoint Server BI PLATFORM SQL Server SQL Server Reporting Services Analysis Services SQL Server DBMS SQL Server Integration Services Oracle SAP Siebel
 7. 7. The Microsoft BI Platform SQL Server 2008 Integrate Store Analyze Report
 8. 8. Co to jest SQL Server Analysis Services • SQL Server Analysis Services jest częścią produktu o nazwie SQL Server • Przeznaczony jest dla wsparcia procesów Bussiness Intelligence oraz Hurtowni Danych • W codziennym użytkowaniu współdziała z SQL Server Integration services oraz SQL Server Reporting Services Usługi analityczne – OLAP – dla SQL Server 7-> wspierają architektury MOLAP, ROLAP, HOLAP oraz OLEDB for OLAP a także API i MDX Usługi analityczne – SSAS 2000 – dla SQL Server 2000 -> ewolucja, wsparcie dla pierwszych modeli Data Mining, elastyczne tworzenie wymiarów, wsparcie dla parent/child partitions, zmiennych oraz wirtualnych wymiarów. Przebudowany silnik obliczeniowy, podniesione bezpieczeństwo i możliwość komunikacji przez HTTP Usługi analityczne – SSAS 2005 – dla SQL Server 2005 -> zupełnie nowa generacja obsługi OLAP, Data Mining oraz kompatybilności wstecznej. Dobre wsparcie dla OLEDB for OLAP oraz MDX, przy jednoczesnym stworzeniu nowego modelu UDM – Unified Dimensional Model 8
 9. 9. Rys historyczny usług analitycznych w SQL Microsoft Analysis Services Events Date Event Microsoft opens new team to build an OLAP product, codenamed Plato 1996-07-01 (permutation of letters from OLAP) 1996-07-15 Panorama Software delegation meets with Microsoft 1996-10-27 Microsoft announces acquisition of Panorama Software development team 1998-11 OLAP Services 7.0 (codename Sphinx) ships 2000-08 Analysis Services 2000 (codename Shiloh) ships 2001-11 XML for Analysis SDK 1.0 ships 2003-04 ADOMD.NET and XML for Analysis SDK 1.1 ship 2005-10-28 Analysis Services 2005 (codename Yukon) ships 2008-08-06 Analysis Services 2008 (codename Katmai) ships 9
 10. 10. Wspierane tryby przechowywania danych Dane w hurtowniach danych zorganizowane sa w postaci wielowymiarowego modelu danych. Model wielowymiarowy składa sie z: − faktów – okreslajacych informacje, które sa poddawane analizie np. sprzeda produktu, − wymiarów – charakteryzujacych miary w których podawane sa wyniki przetwarzania danych np. Ilość sztuk produktu. • Wymiary ustalaja kontekst analizy np. analiza sprzeday towarów w poszczególnych miesiacach lub wg. lokalizacji,itp. • Wymiar może być wielopoziomowy np. oddział, miasto, województwo. Modele Przechowywania • MOLAP (Multidimensional Online Analytical Processing) - implementacja w bazach wielowymiarowych, dane przechowywane w wielowymiarowych tabelach (tzw. kostkach),. • ROLAP (Relational Online Analytical Processing) – implementacja w bazach relacyjnych, fakty i wymiary przechowywane sa w tabelach relacyjnych,. • HOLAP (Hybrid Online Analytical Processing) – implementacja hybrydowa, dane podstawowe przechowywane w tabelach relacyjnych, dane zaagregowane przechowywane w kostkach. 10
 11. 11. Wspierane tryby programowania danych Microsoft Analysis Services supports different sets of APIs and object models for different operations and in different programming environments Querying • XML for Analysis - The lowest level API. It can be used from any platform and in any language which support HTTP and XML • OLE DB for OLAP - Extension of OLEDB. COM based and suitable for C/C++ programs on Windows platform. • ADOMD - Extension of ADO. COM Automation based and suitable for VB programs on Windows platform. • ADOMD.NET - Extension of ADO.NET. .NET based and suitable for managed code programs on CLR platforms. Administration and Management • DSO - For AS 2000. COM Automation based and suitable for VB programs on Windows platform. • AMO - For AS 2005. .NET based and suitable for managed code programs on CLR platforms. 11
 12. 12. Wspierane języki zapytań dla danych Microsoft Analysis Services supports the following query languages Data Definition Language (DDL) • DDL in Analysis Services is XML based and supports commands such as <Create>, <Alter>, <Delete>, <Process> etc. For Data Mining models import and export, it also supports PMML. Data Manipulation Language (DML) • MDX - for querying OLAP cubes • SQL - small subset of SQL for querying OLAP cubes and dimensions as if they were tables • DMX - for querying Data Mining models 12
 13. 13. Obsługa przez PowerShell • Instalowany domyślnie w SQL Server 2008 • Brak oficjalnego providera dla SSAS • „Półoficjalny” provider powerSSAS – Darren Gosbell http://www.codeplex.com/powerSSAS/ • Możliwość oprogramowania np. widoków DMV Analysis Services • Gotowe cmdlety: − clear-ASSession − get-ASSession − get-ASConnection − send-XmlaDiscover • Przykłady: − PS > get-ASsession localhost − PS > get-ASconnection localhost 13
 14. 14. Najważniejsze obiekty w SSAS Źródła Danych | Data Sources Widoki Źródeł Danych | Data Source Views Miary | Measures Grupy Miar | Measure Groups Wymiary | Dimensions Kostki | Cubes 14
 15. 15. The Microsoft BI Platform SQL Server 2008 Integrate Store Analyze Report
 16. 16. Intelligent Data Platform Unlock Your Deliver Relevant Drive Actionable Data Information Insights • Rich connectivity • Intuitive design • Personalized data environment experience • Robust data integration • Scale for thousands • Predictive analysis of users • Enterprise-class • Embedded insights manageability • Wide-spread delivery through Office
 17. 17. Analysis Challenges How Do You Deal With: Data stored in The cost of developing The costs of multiple data sources analytical solutions learning new tools Build fast but Deploy for today’s Inflexible problem but scale ‘Real-Time’ data build to last access architecture over time Multiple Users, Diverse analytical Inconsistent data Multiple Tools needs
 18. 18. Analysis Services 2008 Design Scalable Solutions Productivity enhancing designers Scalable Infrastructure Superior Performance Extend Beyond OLAP Unified meta data model Central KPI manageability Predictive Analysis Deliver Pervasive Insight Optimized Office interoperability Rich partner extensibility Open, embeddable architecture
 19. 19. New with Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Innovative Cube Designer Best Practice Design Alerts Enhanced Dimension Design Enhanced Aggregation Design New Subspace Computations MOLAP Enabled Write-Back Enhanced Back-Up Scalability Scalable Shared Databases Dynamic Management Views Execution Plan
 20. 20. Design Scalable Solutions Productivity Enhancing Designers Optimized design experience Best Practice Design Alerts Project Lifecycle support Scalable Infrastructure Heterogeneous data Integration Robust Scale-Out Configuration Advanced Resource Monitoring User-differentiated perspectives Superior Performance Market leading MOLAP Engine Near real-time data access Subspace computation optimization MOLAP enabled write-back
 21. 21. Extend Beyond OLAP Unified Metadata Model One consolidated business view Integrated relational & OLAP analysis Business information modeling Time- and financial intelligence Central KPI Manageability Server based KPI framework Centrally managed repository Pervasive end-user accessibility Predictive Analytics Complete data mining framework Embeddable viewers Predictive capabilities available to everyone through Microsoft Office
 22. 22. Predictive Analysis Bring Data Mining to the masses through Microsoft Office Enable easy to use predictive analysis At every desktop For every information worker Through three powerful add- ins to Microsoft Office Predictive capabilities readily available for business users in Excel Data mining client for building data mining models in Excel Data mining templates for project visualization in Visio “What Microsoft has done is to make data mining available on the desktop to everyone” (David Norris, Associate Analyst, Bloor Research).
 23. 23. Deliver Pervasive Insight Optimized Office Interoperability Analysis for everyone in Excel 2007 Team Collaboration through SharePoint Corporate performance management through PerformancePoint Server 2007 Rich Partner Ecosystem Extensibility Vertically specialized solutions Packaged applications API support from all major BI vendors Open, embeddable architecture Open API’s and XML/A based protocols Native web service functionality Close loop analysis
 24. 24. Office 2007 Integration Excel 2007 Great cross product investments optimizing Excel 2007 as analytical client for Analysis Services Enhancements around local cubes Significant performance and functionality investments Data Mining Add-Ins for predictive analysis Performance Server 2007 Great cross product investments optimizing PerformancePoint Server as thin analytic client for Analysis Services Rich web capabilities for data exploration. Guided and contextual analysis through integrated dashboards Predictive analytics by integrating with SQL Server 2005 Data Mining
 25. 25. SSAS Data Mining Programmability Overview C++ App VB App .NET App Any App Any Platform, Any OLE DB ADO ADOMD.NET AMO Device XMLA WAN Over TCP/IP XMLA Over HTTP Analysis Server OLAP Data Mining Server ADOMD.NET Data Mining Interfaces .NET Stored Microsoft Third-Party Procedures Algorithms Algorithms 25
 26. 26. Przydatne linki Top 10 Web Resources to Learn SQL Server Analysis Services (SSAS): Jessica Moss • SQL Server Analysis Services Tutorial http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms170208.aspx • Microsoft OLAP and Microsoft Analysis Services http://www.mosha.com/msolap/ • Chris Webb’s BI Blog http://cwebbbi.spaces.live.com/ • Microsoft Analysis Services Community Site http://msdn.microsoft.com/en-ca/sqlserver/cc511475.aspx • Richard Tkachuk's Analysis Services Page http://www.sqlserveranalysisservices.com/default.htm • Analysis Services Resource Hub http://www.ssas-info.com/ • MDX at First Glance http://www.databasejournal.com/features/mssql/article.php/1495511/MDX-at-First-Glance-Introduction-to-SQL-Server-MDX- Essentials.htm • Jesse Orosz: SQL Server Analysis Services Blog http://jesseorosz.spaces.live.com/ • Darren Gosbell [MVP] – Random Procrastination http://geekswithblogs.net/darrengosbell/Default.aspx • Getting Started with SQL Server Analysis Services http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1167 26
 27. 27. Przydatne linki Microsoft SQL Server 2008 Data Mining Add-ins for Microsoft Office 2007 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=896A493A-2502-4795-94AE-E00632BA6DE7&displaylang=en Microsoft SQL Server 2005 Data Mining Add-ins for Microsoft Office 2007 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7c76e8df-8674-4c3b-a99b-55b17f3c4c51&displaylang=en System Requirements • Supported Operating Systems: Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3 (Windows 7...) • Microsoft .NET Framework 2.0. • If installing the Table Analysis Tools or Data Mining Client for Excel, Microsoft Office 2007 with .NET Programmability Support. Supported editions of Office 2007 include: − Professional | Professional Plus | Ultimate | Enterprise • If installing the Data Mining Templates for Visio, Microsoft Viso Professional 2007 with .NET Programmability Support. • 40 MB of available hard disk space. • Note: The Data Mining Add-ins require a connection to one of the following versions of SQL Server 2008 Analysis Services: − Enterprise | Standard 27
 28. 28. Przydatne linki SQL Server 2008 White Paper: Analysis Services Performance Guide http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3be0488d-e7aa-4078-a050-ae39912d2e43&DisplayLang=en Microsoft Announces Acquisition Of Panorama Online Analytical Processing (OLAP) Technology http://www.microsoft.com/presspass/press/1996/oct96/pan2pr.mspx Analysis Services Resource Hub http://www.ssas-info.com/ Hello and welcome to Learn Microsoft BI. The goal here is simple: to provide free videos and forums about the Microsoft BI stack. This includes SQL Server Integration Services, SQL Server Analysis Services, SQL Server Reporting Services, PerformancePoint Server, ProClarity, SharePoint, and Excel. http://www.learnmicrosoftbi.com/ 28
 29. 29. 29
 30. 30. © 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

×