Publicidad

235348792-Curs-3-Sudura-Aluminotermică.pdf

29 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

235348792-Curs-3-Sudura-Aluminotermică.pdf

 1. Sudura aluminotermică
 2. Sudura aluminotermică Sudarea aluminotermică termitul Termitul: amestec granulat de oxid de fier, aluminiu feroaliaje pentru aliere
 3.  Sudura aluminotermică se foloseşte la sudarea şinelor între ele, de lungime normală sau mai scurtă, având ciupercă şi talpă Vignole indiferent de sortimentul de oţel, de tipul egal şi mai mare de 49 Kg/m precum şi la şine cu profil special de tramvai şi metrou.  Se aplică la sudarea şinelor montate în cale sau înafara căii, montate pe liniile cu joante şi pe liniile fără joante, indiferent de felul traverselor şi felul prinderilor.
 4. Domeniul de aplicare al acestui procedeu de sudură este:  la sudarea şinelor şi cupoanelor scurte pentru realizarea de şine mai lungi decât cele laminate (45- 60 metri);  la reparaţia întreruperilor de continuitate pe calea fără joante;  la sudarea joantelor de la aparatele de cale;  la confecţionarea cupoanelor de racordare (tranziţie).
 5. Tipuri de sudură aluminotermică Procedee de sudură  SMF: Sudură cu preîncălzire normală şi cu dirijare laterală a curgerii compoziţiei.  SMF-U: Sudură cu preîncălzire normală cu dirijarea curgerii în centru a compoziţiei şi cu ridicarea dopului.  SoWoS: Sudură cu preîncălzire normală cu dirijarea curgerii în centru a compoziţiei şi cu ridicarea dopului.  SkV şi SkV-L: Sudură normală cu preîncălzire scurtă şi sudură lată cu preîncălzire scurtă.  SRE, SKV-RE (cu piesă intermediară), SRZ: Sudură pentru şine de tramvai şi de metrou.  Sudarea şinelor călite (HPW).
 6. Ce este termitul ?  Termitul este un amestec granulat de pulbere de aluminiu, oxizi de fier sub formă de ţundăr, rezultat din prelucrarea la cald a oţelului, feroaliaje pentru aliere. În prezent, din termit se poate obţine oţelul corespunzător oricărui tip de oţel de şină.
 7. THERMIT  Pentru uşurarea procesului de sudură termitul se împachetează în porţii necesare pentru un rost, funcţie de tipul de şină, uzura lor, metoda de sudură (procedeul de preîncălzire şi mărimea rostului de turnare al oţelului).  Datele necesare sunt scrise pe ambalajul porţiei pentru a nu se confunda.
 8. Etape de lucru:  verificarea pe teren şi stabilirea tipului de sudură, tipului de şină necesară  pregătirea şi aducerea la locul lucrării a tuturor echipamentelor, materialelor şi utilajelor  tăierea rostului de sudură  alinierea verticală şi orizontală a capetelor  prinderea suportului universal pe şină;
 9. Formele de sudură
 10.  aşezarea jugurilor de strângere ale formelor  lipirea cu pastă refractară a formelor  verificarea formelor de turnare  aşezarea tăvii pentru colectare nisip
 11. - lipirea cu pastă refractară a formelor
 12.  racordarea instalaţiei de preîncălzire la tuburile şi buteliile de oxigen-propan şi aprinderea preîncălzitorului  uscarea şi pregătirea creuzetului de turnare prin uscare cu flacără timp de 20 minute(80- 10000C)  montarea creuzetului pe suport, montarea declanşatorului automat şi turnarea termitului în creuzet  preîncălzirea capetelor de şină şi a formelor de turnare  rotirea creuzetului deasupra rostului sudat, la o înălţime de 20-30 mm de la marginea de sus formelor;
 13.  montarea tigăiţei de zgură la partea superioară a formelor  aprinderea termitului cu ajutorul unui chibrit special  turnarea automată a oţelului lichid în forma de turnare(cca 20 sec)
 14.  turnarea automată a oţelului lichid în forma de turnare(cca 20 sec)
 15.  îndepărtarea tigăiţei cu zgură şi a creuzetului  demontarea jugurilor de pe forme;  spargerea formelor, începând de sus, după ce oţelul lichid a început să se întărească  debavurarea şi tăierea maselotelor  polizarea brută de degroşare la toleranţele de +1 mm la faţa de rulare şi faţa de ghidare a ciupercii şinei
 16.  şlefuirea finală (toleranţe + 0.5 mm);  îndepărtarea bavuraţiilor de pe talpă;
 17. Avantajele sudării şinelor de cale ferată şi tramvai:  Se prelungeşte durata de serviciu;  Joantele sudate după procedeul propus au o rezistenţă de circa două ori mai mare decât joantele eclisate;  Stabilitatea geometriei liniei este sporită prin sudarea joantelor, iar cheltuielile de întreţinere ale liniei se reduc;  Se măreşte intervalul de reparaţie periodică cu 25- 30%;  Se reduc cheltuielile necesare întreţinerii şi reparării părţii nesuspendate a materialului rulant cu 50%;
 18. Avantajele sudării şinelor de cale ferată şi tramvai:  Se reduce consumul de combustibil necesar tracţiunii materialului rulant cu 15%;  Pe aparatele de cale sudate peste care se execută operaţii de triere a vagoanelor se elimină posibilitatea înţepenirii saboţilor în zona respectivă;  Asigură circulaţia trenului cu viteze mari (200 km/h);  Reduce nivelul de zgomot şi vibraţiile solului din apropierea liniei sau a aparatelor de cale;  Creşte siguranţa circulaţiei;  Îmbunătăţeşte confortul călătorilor.
 19. Concluzii  Sudura aluminotermică prezintă o serie de dezavantaje faţă de cea electrică prin contact şi presiune cum ar fi:  costul mai ridicat,  calitate mai slabă,  durată mai mare de realizare.  Pentru executarea sudurii aluminotermice a şinelor în cale este necesar în prealabil să se îndepărteze traversele şi balastul pentru a asigura loc formelor refractare. După executarea sudurii şi prelucrarea prin polizare, traversele se aduc la distanţa prescrisă.  Rezistenţa la încovoieri repetate a sudurii prin procedeul aluminotermic reprezintă doar 65-75% din rezistenţa şinei, spre deosebire de sudura electrică prin contact şi presiune care poate atinge 90-98%.
 20.  Bibliografie:  Căi ferate - curs- Nechita M., Köllő G., nr. pag. 494. Edit. IPC-N, 1982 Cluj-N.;  http://www.ro- thermit.ro/sudura_aluminotermi ca.html
 21.  Vă mulţumesc!
Publicidad