EDITED - PENCAPAIAN UKP JAN MAC 2023.pptx

A
PENCAPAIAN PROGRAM UNIT
KESIHATAN PRIMER PKDG
(JAN – MAC 2023 )
17 APRIL 2023
TELE PRIMARY CARE ( TPC OHCIS )
INDIKATOR PROGRAM:
1. Peratus penggunaan Care Plan Consultation
Std: 70%
2. Peratus penggunaan Care Plan Wellness
Std: 70%
PERATUS PENGGUNAAN CARE PLAN CONSULTATION
(JAN – MAC 2023)
KLINIK
KESIHATAN
CARE PLAN TOTAL VISIT PENCAPAIAN SASARAN
SELAYANG
BARU
18464 19170 96.32 % >70%
SUNGAI BULOH 14967 15711 95.26 % >70%
TAMAN EHSAN 12016 13082 91.85 %
>70%
PKDG 45447 47963 94.75 %
>70%
PERATUS PENGGUNAAN CARE PLAN WELLNESS
(JAN-MAC 2023)
KLINIK KESIHATAN CARE PLAN TOTAL VISIT PENCAPAIAN SASARAN
SELAYANG BARU 3322 4016 82.72 % >70%
SUNGAI BULOH 1346 1494 90.09 % >70%
TAMAN EHSAN 1835 2064 88.91 % >70%
PKDG 6503 7574 85.86 % >70%
PEMANTAUAN MASA MENUNGGU (E-TIME)
KK TPC
INDIKATOR PROGRAM :
3. Peratus pencapaian masa menunggu < 90 minit dari
masa pendaftaran ke konsultasi Pegawai Perubatan
Std : > 90%
PEMANTAUAN MASA MENUNGGU (E-TIME) KK TPC
(JAN-MAC 2023)
STD : > 90%
KLINIK KESIHATAN <90 MINIT
TOTAL
CONSULTATION
PENCAPAIAN
SELAYANG BARU 20,935 22,481 93.1 %
SUNGAI BULOH 18,602 19,571
95.0 %
TAMAN EHSAN 16,079 17,570
91.5 %
PKDG 55,616 59,622
93.3 %
PEMANTAUAN MASA MENUNGGU (E-MASA)
KK BUKAN TPC
INDIKATOR PROGRAM :
3. Peratus pencapaian masa menunggu < 90 minit dari
masa pendaftaran ke konsultasi Pegawai Perubatan
Std : > 90%
PEMANTAUAN MASA MENUNGGU (E MASA)
KK BUKAN TPC (JAN-MAC 2023)
KLINIK KESIHATAN
JUMLAH PENCAPAIAN
90 min Jumlah Rekod Peratus (%)
KK AU2 1890 1890 100
KK BATU ARANG 690 690 100
KK GOMBAK SETIA 1323 1370 96.6
KK BATU 8 690 690 100
KK HULU KELANG 1260 1260 100
KK KUANG 920 920 100
KK RAWANG 3665 3968 92.4
PKD GOMBAK 10438 10788 96.8
KLINIK MAYA (VIRTUAL CLINIC)
INDIKATOR PROGRAM:
4. Peratus Virtual Clinic yang berjaya mencapai sasaran
perkhidmatan
konsultasi secara maya.
4a. 6 Virtual Clinic PILOT: 100 klien/ bulan @ kumulatif 1,200
klien/ tahun ( KK SELAYANG)
Std:100%
4b. 36 Virtual Clinic PERLUASAN: 50 klien/ bulan @ kumulatif 600
klien/ tahun (KK GOMBAK SETIA ,KK RAWANG,
KK SGBULOH,KK TAMAN EHSAN)
Std:100%
PERATUS VIRTUAL CLINIC YANG BERJAYA MENCAPAI SASARAN
PERKHIDMATAN KONSULTASI SECARA MAYA
JAN –MAC 2023 STD:100%
KLINIK
KESIHATAN
JUMLAH SLOT SASARAN PENCAPAIAN PKDG
SELAYANG BARU 222 300 74 % 222 74 %
RAWANG 169 150 112.7 %
546 91 %
GOMBAK SETIA 44 150 29.3 %
SUNGAI BULOH 53 150 35.3 %
TAMAN EHSAN 280 150 186.7 %
PENJAGAAN KESIHATAN WARGA EMAS
INDIKATOR :
5. Peratus warga emas didaftar mengikut populasi dikawasan
operasi Klinik Kesihatan
Std : ≥ 80%
6. Peratus saringan BSKK warga emas di pusat jagaan
Std : > 90%
7 . KPI Peluasan Skop Kerja Jururawat Masyarakat Dalam Memperkukuhkan
Pelaksanaan Perkhidmatan Kesihatan Warga Emas Di Klinik Desa
Sasaran: Pertambahan 5% KD yang melaksanakan berbanding tahun 2022
PKD GOMBAK TIDAK TERLIBAT
PENJAGAAN KESIHATAN WARGA EMAS
INDIKATOR :
8. Peratus warga emas berumur ≥ 60 tahun dalam kawasan
operasi disaring menggunakan Borang Saringan Status
Kesihatan (BSSK / R / 2008 / Pind.1/2014)
Std : ≥ 5%
Program Kelab Warga Emas
Std : 1 Aktiviti / Daerah
PENDAFTARAN WARGA EMAS DAERAH GOMBAK (JAN-MAC 2023)
STD : 80% (85% TAHUN 2025)
13
KLINIK
KESIHATAN
ANGGARAN
PENDUDUK
WARGA
EMAS
SASARAN
PENDAFTARAN
(85%)
KUMULATIF
PENDAFTARAN
SEHINGGA 2022
PENDAFTARAN
TAHUN
2023 (JAN-MAC)
KUMULATIF
PENDAFTARAN
SEHINGGA
TAHUN 2023
Sg. Buloh 14,770 12,555 12,159 91.88% 33 0.2% 12,192 82.5 %
Selayang Baru 22,248 18,911 13,741 103.10% 0 0.0% 13,741 61.8 %
Taman Ehsan 19,811 16,839 13,162 100.08% 100 0.5% 13,262 66.9 %
Rawang 13,295 11,301 8,833 83.91% 84 0.6% 8,917 67.1 %
Gombak Setia 13,570 11,535 7,931 77.12% 0 0.0% 7,931 58.4 %
AU2 6,070 5,160 8,112 78.54% 180 3.0% 8,292 136.6 %
Kuang 9,462 8,043 9,066 100.88% 246 2.6% 9,312 98.4 %
Batu Arang 6,441 5,475 5,688 87.33% 83 1.3% 5,771 89.6 %
Batu 8 2,198 1,868 2,509 60.12% 10 0.5% 2,519 114.6 %
Hulu Kelang 1,935 1,645 2,669 63.96% 71 3.7% 2,740 141.6 %
Jumlah 109,800 93,330 83,870 88.56% 807 0.7% 84677 77.1 %
Sumber Data : Reten PKWE 201A
POPULASI WARGA EMAS BERUMUR 60 TAHUN KE ATAS DALAM KAWASAN
OPERASI DISARING MENGGUNAKAN BORANG SARINGAN STATUS KESIHATAN
(BSSK)
Std : 5%
KLINIK
KESIHATAN
ANGGARAN
POPULASI
(A)
SASARAN
SARINGAN
5%
(B)
JUMLAH SARINGAN
TAHUN 2022
(C)
JUMLAH SARINGAN
TAHUN 2023
(D /A x 100%)
(D)
PERBEZAAN
(D – C x 100%)
(E)
SG BULOH 14,770 739 180 1.3% 150 1.0% -30 -0.2%
SELAYANG BARU 22,248 1112 67 0.5% 135 0.6% 68 0.3%
TAMAN EHSAN 19,811 991 146 1.1% 50 0.3% -96 -0.5%
RAWANG 13,295 665 176 1.6% 0 0.0% -176 -1.3%
GOMBAK SETIA 13,570 679 69 0.7% 0 0.0% -69 -0.5%
AU2 6,070 304 182 1.7% 0 0.0% -182 -3.0%
KUANG 9,462 473 70 0.8% 133 1.4% 63 0.7%
BATU ARANG 6,441 322 87 1.3% 58 0.9% -29 -0.5%
BATU 8 2,198 110 87 2.0% 12 0.5% -75 -3.4%
HULU KLANG 1,935 97 70 1.6% 0 0.0% -70 -3.6%
JUMLAH 109,800 5,490 1134 1.2% 538 0.5% -596 -0.5%
POPULASI WARGA EMAS (UMUR ≥ 60 TAHUN) DI PUSAT JAGAAN WARGA EMAS DALAM
KAWASAN OPERASI DISARING MENGGUNAKAN BORANG SARINGAN STATUS
KESIHATAN (BSSK)
Std : 90% (100% disaring)
BIL. PUSAT JAGAAN
BIL.
PENGHUNI
JUMLAH
SARINGAN
1 Pusat Jagaan Lekshmy Illam 1 (KK Rawang) 20 0
2 Pusat Jagaan Warga Tua Sri Tanjung (KK Kuang) 22 0
3 Sunshine Elderly Care Centre (KK Taman Ehsan) 13 0
4 Pusat Jagaan Noble Care (KK Rawang) 16 16
5 Well Living Care Centre (KK Rawang) 51 0
6 Pusat Jagaan Titian OKU Nur (KK Rawang) 23 0
7 Pusat Jagaan Chester 2 (KK Rawang) 7 0
8 Pusat Jagaan Chester 1 (KK Taman Ehsan) 22 19
9 Pusat Jagaan Nurul jannah (KK Hulu Kelang) 13 0
10 Pusat Jagaan Sejahtera (KK Batu Arang) 16 0
11 Pusat Jagaan Husna Ar Rashid (KK AU2) 14 0
12 Pusat Jagaan Chester 3 ( KK Sg Buloh) 8 0
13 Pusat Jagaan Lekshmy Illam 2 ( KK Rawang) 16 0
JUMLAH 241 35
WT 1 / 2002
MAKLUMBALAS PERKHIDMATAN WARGA EMAS
SENARAI AKTIVITI-AKTIVITI KESIHATAN WARGAEMAS DI KLINIK KESIHATAN
NEGERI : SELANGOR
BULAN : Jan - Dis
TAHUN : 2023
Daerah / Negeri
Jumlah Klinik
Kesihatan
Jumlah
Latihan
Yang
Diadakan
Di Daerah
Jumlah Peserta Yang Dilatih Dalam Penjagaan
Kesihatan Wargaemas
Perkhidmatan
Rehabilitasi
Bilik/Ruang
Peralatan
Rehabilitasi
**Kelab
Warga
Tua/Warga
Emas Dan
Sebagainya
Jumlah
Latihan
Untuk
Kakitangan
Jum
Anggota
Kesihatan
Yang
Dilatih
Jumlah
Latihan
Untuk
Penjaga
Jumlah
Penjaga
Yang
Dilatih
Bil.
Ada
Bil.
Tiada
Bil.
Ada
Bil.
Tiada
Bil.
Ada
Bil.
Tiada
PKD
GOMBAK
10 1 1 27 0 0 3 7 3 7 8 2
PROGRAM WARGA EMAS DAERAH
Std : 1 aktiviti / daerah
SENARAI KK DENGAN KELAB WARGA EMAS
PROGRAM WARGA EMAS DAERAH
STD : 1 AKTIVITI / DAERAH
KLINIK KESIHATAN Aktiviti
KK Hulu Kelang
Karnival Kesihatan bersama Panel Penasihat (29/10/2022)
(saringan kesihatan warga emas, penubuhan kelab warga emas,
aktiviti ceramah & promosi kesihatan, demonstrasi & pertandingan
memasak)
KK Batu Arang
Program Gaya Hidup Sihat anjuran Panel Penasihat & Kelab
Warga Emas (1/10/2022) - aktiviti Larian Santai
KK Sg. Buloh Program Warga Emas Ceria (7/10/2022) bersama Panel Penasihat
KK Batu 8
Kem Kesihatan (15/10/2022) bersama Panel Penasihat
(senamrobik/chairobic bersama warga emas, ceramah &
saringan kesihatan)
KK Gombak Setia
Hari Terbuka KKGS (1/10/2022) bersama Panel Penasihat
(ceramah dan saringan kesihatan warga emas, PAP Smear)
PENJAGAAN KESIHATAN REMAJA
INDIKATOR 9 :
9a. Remaja berumur 10 – 19 tahun dalam
kawasan operasi disaring menggunakan Borang
Saringan Status Kesihatan (BSSK / R / 2008 /
Pind.1/2014)
Std : ≥ 5%
9b. Pelaksanaan klinik best practice remaja
Std : 1 KK TERPILIH MEMPEROLEHI MARKAH AUDIT
>85% / DAERAH
PERLAKSANAAN KLINIK BEST PRACTICE REMAJA
Std : 1 KK terpilih memperolehi markah audit >85%
KK Sg. Buloh : Mewakili JKN Selangor utk audit
Kebangsaan. Tarikh belum dimaklumkan.
Markah Audit :
POPULASI REMAJA BERUMUR 10 – 19 TAHUN DALAM KAWASAN OPERASI
DISARING MENGGUNAKAN BORANG SARINGAN STATUS KESIHATAN (BSSK)
Std : 5%
21
KLINIK
KESIHATAN
ANGGARAN
POPULASI
REMAJA
(A)
SASARAN
SELURUH
KK+UPS
(B)
SASARAN
SARINGAN
KK
(C)
SASARAN
SARINGAN
UPS
(D)
JUMLAH
SARINGAN
TAHUN
2022
(E)
JUMLAH
SARINGAN
JAN-MAC
2023
(F/A x
100%)
(F)
JUMLAH
SARINGAN
UPS
JAN-MAC 2023
(G/D x 100%)
(G)
PERBEZAAN KK
(F – E x 100%)
(H)
BAKI
SARINGAN UPS
(G-D X 100%)
(I)
SG BULOH 9724 486 437 49 208 1.2% 240 2.5% 0 0.0% 32 0.3% 49 100 %
SELAYANG
BARU
13756 688 619 69 37 0.2% 339 2.5% 25 36.2% 302 2.2% 44 63.8 %
TAMAN
EHSAN
7812 391 352 39 66 0.5% 174 2.2% 0 0.0% 108 1.4% 39 100 %
RAWANG 19739 987 789 198 101 0.8% 275 1.4% 25 12.6% 174 0.9% 173 87.4 %
GOMBAK
SETIA
9956 498 448 50 55 0.5% 170 1.7% 0 0.0% 115 1.2% 50 100 %
AU2 16784 839 755 84 76 0.6% 265 1.6% 25 29.8% 189 1.1% 59 70.2 %
KUANG 19830 991 793 198 37 0.5% 147 0.7% 26 13.1% 110 0.6% 172 86.9 %
BATU
ARANG
13794 690 621 69 61 0.8% 95 0.7% 0 0.0% 34 0.2% 69 100 %
BATU 8 5442 272 245 27 87 1.4% 78 1.4% 0 0.0% -9 -0.2% 27 100 %
HULU
KLANG
7063 353 318 35 78 1.3% 136 1.9% 0 0.0% 58 0.8% 35 100 %
JUMLAH 123900 6195 5377 818 806 0.7% 1919 1.5% 101 12.3% 1113 0.9% 717 87.7 %
ANALISA SARINGAN MORBIDITI KESIHATAN REMAJA BERKAITAN
STATUS PEMAKANAN (JAN-MAC 2023)
22
KLINIK
KESIHATAN
JUMLAH
SARINGAN
STATUS PEMAKANAN
BERAT BADAN
NORMAL
KURANG BERAT
BADAN
LEBIH BERAT
BADAN
OBESITI TERBANTUT
SG BULOH 240 168 70.0% 25 10.4% 38 15.8% 9 3.8% 0 0.0%
SELAYANG BARU 339 239 70.5% 47 13.9% 30 8.8% 23 6.8% 0 0.0%
TAMAN EHSAN 174 125 71.8% 18 10.3% 29 16.7% 2 1.1% 0 0.0%
RAWANG 275 134 48.7% 83 30.2% 42 15.3% 16 5.8% 0 0.0%
GOMBAK SETIA 170 93 54.7% 49 28.8% 14 8.2% 14 8.2% 0 0.0%
AU2 265 256 96.6% 5 1.9% 4 1.5% 0 0.0% 0 0.0%
KUANG 147 118 80.3% 12 8.2% 17 11.6% 0 0.0% 0 0.0%
BATU ARANG 95 45 47.4% 33 34.7% 15 15.8% 2 2.1% 0 0.0%
BATU 8 78 44 56.4% 22 28.2% 10 12.8% 2 2.6% 0 0.0%
HULU KLANG 136 61 44.9% 44 32.4% 22 16.2% 9 6.6% 0 0.0%
JUMLAH 1919 1283 66.9% 338 17.6% 221 11.5% 77 4.0% 0 0.0%
MORBIDITI YANG DIKESAN DIKALANGAN REMAJA YANG DISARING (JAN-MAC 2023)
23
KLINIK
KESIHATAN
JUMLAH
SARINGAN
MASALAH MORBIDITI
MASALAH
PEMAKANAN
MASALAH
FIZIKAL
MASALAH
MENTAL
MASALAH
SEKSUAL/
REPRODUKTIF
MASALAH
TINGKAHLAKU
BERISIKO
SG BULOH 240 72 30.0% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 1 0.4%
SELAYANG BARU 339 100 29.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TAMAN EHSAN 174 49 28.2% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0%
RAWANG 275 141 51.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
GOMBAK SETIA 170 77 45.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
AU2 265 9 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
KUANG 147 29 19.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
BATU ARANG 95 50 52.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
BATU 8 78 34 43.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
HULU KLANG 136 75 55.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
JUMLAH 1919 636 33.1% 0 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 1 0.1%
BILANGAN REMAJA DI RUJUK UNTUK INTERVENSI
24
KLINIK
KESIHATAN
JUMLAH
REMAJA
DIRUJUK
PAKAR
PEG.
PERUBATA
N
PZM/
PEG.DIETETIK
KAUNSELOR/
GURU
BIMBINGAN
PEG.
KEBAJIKAN
LAIN –
LAIN
SG BULOH 10 4.2% 0 0.0% 10 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
SELAYANG BARU 99 29.2% 0 0.0% 35 10.3% 62 18.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.6%
TAMAN EHSAN 22 12.6% 3 1.7% 19 10.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
RAWANG 257 93.5% 0 0.0% 250 90.9% 7 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
GOMBAK SETIA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
AU2 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
KUANG 73 49.7% 0 0.0% 23 15.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 50 34.0%
BATU ARANG 32 33.7% 0 0.0% 32 33.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
BATU 8 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
HULU KLANG 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
JUMLAH 493 25.7% 3 0.2% 369 19.2% 69 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 52 2.7%
SARINGAN STATUS KESIHATAN (BSSK)
BIL INDIKATOR PROGRAM STANDARD
10
Remaja berumur 10 – 19 tahun dalam kawasan operasi disaring
menggunakan Borang Saringan Status Kesihatan
(BSSK / R / 2008 / Pind. 1/2014)
Std : ≥ 5%
11
Populasi lelaki dewasa berumur 20 – 59 tahun dalam kawasan
operasi disaring menggunakan Borang Saringan Status Kesihatan
(BSSK / L / 2008 Pind. 1/2014)
Std : ≥ 5%
12
Populasi wanita dewasa berumur 20 – 59 tahun dalam kawasan
operasi disaring menggunakan Borang Saringan Status Kesihatan
(BSSK / W / 2008 Pind. 1/2014)
Std : ≥ 5%
6
Populasi warga emas berumur 60 tahun dan ke atas dalam kawasan
operasi disaring menggunakan Borang Saringan Status Kesihatan
(BSSK / WE / 2008 Pind. 1/2014)
Std : ≥ 5%
INDIKATOR 10. POPULASI WANITA DEWASA BERUMUR 20 – 59 TAHUN DALAM
KAWASAN OPERASI DISARING MENGGUNAKAN BORANG SARINGAN STATUS
KESIHATAN (BSSK)
Std : 5%
KLINIK
KESIHATAN
ANGGARAN
POPULASI
(A)
SASARAN
SARINGAN
5%
(B)
JUMLAH SARINGAN
TAHUN 2022
(C)
JUMLAH SARINGAN
JAN-MAC 2023
(D /A x 100%)
(D)
PERBEZAAN
(D – C x 100%)
(E)
SG BULOH 32214 1611 246 0.7% 450 1.4% 204 0.6%
SELAYANG BARU 40639 2032 266 0.8% 0 0.0% -266 -0.7%
TAMAN EHSAN 23045 1152 184 0.6% 378 1.6% 194 0.8%
RAWANG 38657 1933 381 1.3% 0 0.0% -381 -1.0%
GOMBAK SETIA 45843 2292 236 0.8% 0 0.0% -236 -0.5%
AU2 26515 1326 421 1.4% 81 0.3% -340 -1.3%
KUANG 14125 706 187 0.9% 332 2.4% 145 1.0%
BATU ARANG 0 0 0.0% 0 0.0% 0 NA
BATU 8 5947 297 236 1.5% 70 1.2% -166 -2.8%
HULU KLANG 5204 260 149 0.9% 2 0.0% -147 -2.8%
JUMLAH 232,189 11,609 2,306 1.0% 1,313 0.6% -993 -0.4%
INDIKATOR 11. POPULASI LELAKI DEWASA BERUMUR 20 – 59 TAHUN DALAM
KAWASAN OPERASI DISARING MENGGUNAKAN BORANG SARINGAN STATUS
KESIHATAN (BSSK)
Std : 5%
KLINIK
KESIHATAN
ANGGARAN
POPULASI
(A)
SASARAN
SARINGAN
5%
(B)
JUMLAH SARINGAN
TAHUN 2022
(C)
JUMLAH SARINGAN
JAN-MAC 2023
(D /A x 100%)
(D)
PERBEZAAN
(D – C x 100%)
(E)
SG. BULOH 40320 2016 735 1.9% 476 1.2% -259 -0.6%
SELAYANG BARU 40320 2016 257 0.7% 0 0.0% -257 -0.6%
TAMAN EHSAN 26880 1344 161 0.5% 289 1.1% 128 0.5%
RAWANG 45696 2285 234 0.7% 0 0.0% -234 -0.5%
GOMBAK SETIA 45696 2285 245 0.8% 0 0.0% -245 -0.5%
AU2 29568 1478 396 1.2% 105 0.4% -291 -1.0%
KUANG 16128 806 101 0.4% 390 2.4% 289 1.8%
BATU ARANG 0 0 0 0 0 0 0 0
BATU 8 5376 269 245 1.3% 0 0.0% -245 -4.6%
HULU KLANG 5376 269 156 0.9% 0 0.0% -156 -2.9%
JUMLAH 255,360 12768 2530 1.0% 1,260 0.5% -1270 -0.5%
RUMUSAN PENCAPAIAN SARINGAN BSSK (Remaja + Dewasa + WE) Std : 5%
KLINIK
KESIHATAN
ANGGARAN
POPULASI
(A)
SASARAN
SARINGAN
5%
(B)
JUMLAH SARINGAN
TAHUN 2022
(C)
JUMLAH SARINGAN
JAN-MAC 2023
(D /A x 100%)
(D)
PERBEZAAN
(D – C x 100%)
(E)
SG BULOH 97028 4851 1369 1.3% 1316 1.4% -53 -0.1%
SELAYANG BARU 116963 5848 627 0.6% 474 0.4% -153 -0.1%
TAMAN EHSAN 77548 3877 557 0.6% 891 1.1% 334 0.4%
RAWANG 117387 5869 892 1.1% 275 0.2% -617 -0.5%
GOMBAK SETIA 115065 5753 605 0.7% 170 0.1% -435 -0.4%
AU2 78937 3947 1075 1.3% 451 0.6% -624 -0.8%
KUANG 59545 2977 395 0.7% 1002 1.7% 607 1.0%
BATU ARANG 20235 1012 148 1.1% 153 0.8% 5 0.0%
BATU 8 18963 948 655 1.5% 160 0.8% -495 -2.6%
HULU KLANG 19578 979 453 1.0% 138 0.7% -315 -1.6%
JUMLAH 721,249 36,062 6776 0.9% 5,030 0.7% -1746 -0.2%
PROGRAM KHIDMAT BERHENTI MEROKOK
INDIKATOR
21. Bilangan klien berdaftar
Std : 3 Klien / Bulan / KK
22 & 23. Peratus klien berjaya berhenti
merokok dalam tempoh > 6 bulan
(Kohort 1 & Kohort 2)
Std : ≥ 35%
BILANGAN KLIEN KBM BERDAFTAR TAHUN 2023
STD: 36 KLIEN / KK / TAHUN
(36 KLIEN/KK/SEHINGGA DEC)
KLINIK
SASARAN
TAHUNAN
JUMLAH BERDAFTAR
JAN-MAC 2023
% KLIEN
KK. SUNGAI BULOH 36 49 136.1 %
KK. SELAYANG BARU 36 10 27.8 %
KK. TAMAN EHSAN 36 12 33.3 %
KK. RAWANG 36 10 27.8 %
KK GOMBAK SETIA 36 18 50.0 %
KK. AU2 36 11 30.6 %
KK. KUANG 36 152 422.2 %
KK. BATU ARANG 36 9 25.0 %
KK BATU 8 36 13 36.1 %
KK HULU KELANG 36 9 25.0 %
JUMLAH 360 293 81.4 %
KADAR BERHENTI MEROKOK JAN-MAC 2023
STD : > 35%
KLINIK
KESIHATAN
KOHORT 1
JUL-DEC
2022
BIL QUIT
DATE
JUMLAH
BERHENTI
JAN-JUN 2023
KOHORT 2
JAN-JUN
2023
BIL QUIT
DATE
JUMLAH
BERHENTI
JUL-DEC
2023
% KLIEN BERJAYA
BERHENTI
MEROKOK
JAN-DEC 2023
(Pencapaian)
SUNGAI BULOH 4 0 6 0 0
SELAYANG BARU 3 0 0 0 0
TAMAN EHSAN 5 2 3 0 25 %
RAWANG 2 0 0 0 0
GOMBAK SETIA 5 0 3 0 0
AU2 2 0 5 0 0
KUANG 9 2 6 0 13.3 %
BATU ARANG 3 0 0 0 0
BATU 8 0 0 2 0 0
HULU KELANG 4 0 0 0 0
JUMLAH 37 4 (10.81 %) 25 0 6.5 %
KEDATANGAN
FASILITI
KESIHATAN
PRIMER
KEDATANGAN JPL (JAN – MAC 2023)
KLINIK KES BARU KES ULANGAN
JUMLAH
KEDATANGAN
KK. SUNGAI BULOH 25,519 74.0% 8,948 26.0% 34,467
KK. SELAYANG BARU 20,801 51.0% 19,962 49.0% 40,763
KK. TAMAN EHSAN 7,408 25.4% 21,737 74.6% 29,145
KK. RAWANG 14,616 40.2% 21,780 59.8% 36,396
KK. GOMBAK SETIA 11,655 32.9% 23,758 67.1% 35,413
KK. AU2 7,577 31.9% 16,180 68.1% 23,757
KK. KUANG 10,684 62.4% 6,425 37.6% 17,109
KK. BATU ARANG 8,527 55.1% 6,951 44.9% 15,478
KK HULU KELANG 3,390 50.7% 3,290 49.3% 6,680
KK BATU 8 4,038 44.7% 4,993 55.3% 9,031
KKOM GMB.PERMAI 752 63.7% 429 36.3% 1,181
KKOM BTP 793 59.2% 547 40.8% 1,340
KLINIK BERGERAK 297 100.0% 0 0.0% 297
JUMLAH 116,057 46.2% 135,000 53.8% 251,057
KEDATANGAN JPL (JAN-MAC 2023)
KLINIK KESIHATAN
PERATUS PENINGKATAN JPL DARI TAHUN SEBELUM
2021 2022 2023 PERBEZAAN
BILANGAN BILANGAN BILANGAN % BILANGAN %
SUNGAI BULOH 30743 26,736 34,467 128.9% 7731 28.9%
SELAYANG BARU 34717 36,120 40,763 112.9% 4643 12.9%
TAMAN EHSAN 24352 24,677 29,145 118.1% 4468 18.1%
RAWANG 29125 32,774 36,396 111.1% 3622 11.1%
GOMBAK SETIA 25552 31,263 35,413 113.3% 4150 13.3%
AU2 19291 18,750 23,757 126.7% 5007 26.7%
KUANG 12440 10,947 17,109 156.3% 6162 56.3%
BATU ARANG 14121 17,667 15,478 87.6% -2189 -12.4%
BATU 8 3752 4,670 6,680 143.0% 2010 43.0%
HULU KELANG 5568 5,559 9,031 162.5% 3472 62.5%
KKOM GOMBAK PERMAI 0 0 1,181 0.0% 1181 100.0%
KKOM BTP 0 0 1,340 0.0% 1340 100.0%
KLINIK BERGERAK 239 231 297 128.6% 66 28.6%
JUMLAH 199900 209394 251057 119.9% 41663 19.9% 34
*Sumber
Data
:
Reten
HMIS
PL
211b
25. MALAYSIAN PATIENT SAFETY GOAL
(MPSG) 2.0
DAN PELAPORAN INSIDEN PRIMER 2.0
SENARAI GOALS
GOAL NO.3 : MEDICATION WITHOUT HARM
GOAL NO. 7 : PREVENTION OF PATIENT FALL
GOAL NO. 8: PATIENT IDENTIFICATION
GOAL NO. 9: IMPLEMENTING INCIDENT
REPORT AND LEARNING SYSTEM
Sample Footer Text 20XX 36
GOAL NO.3 : MEDICATION WITHOUT HARM
37
Monthly Performance
Annual
Permormance
Average
Type of
facility
Goal
No
PI Indicator Target
Frequency of
monitoring
J F M A M J J A S O N D
MEDICATION WITHOUT HARM
Clinic Hosp
3
5
Number of Medication Error leading to
Severe Harm or Death
Zero
(0)
Monthly 0 0 0
Clinic Hosp Number of Actual Medication Error - Monthly 2 0 0
Clinic Hosp Number of Near Miss Medication Error - Monthly
211 176 98
Hosp
Total no. of hospital admission (exclude
clinic attendance)
- Monthly
Clinic Hosp Total no. of clinic attendance - Monthly
GOAL NO. 7 : PREVENTION OF PATIENT FALL
38
Monthly Performance
Annual
Permormance
Average
Type of
facility
Goal
No
PI Indicator Target
Frequency of
monitoring
J F M A M J J A S O N D
PREVENTION OF PATIENT FALL
Hosp
5 7
Rate of patient fall (inpatient)
- per 1000 bed-days
≤5 per 1000
patient-days
Monthly
Clinic Hosp
Rate of patient fall (outpatient
or clinics)
≤5 % Monthly 0 0 1
PENCAPAIAN : 1/248239 (0.000402%)
GOAL NO. 8: PATIENT IDENTIFICATION
39
Monthly Performance
Annual
Permormance
Average
Type of
facility
Goal
No
PI Indicator Target
Frequency of
monitoring
J F M A M J J A S O N D
PATIENT IDENTIFICATION
Clinic Hosp 6 8
Number of Patient Safety incidents caused by wrong
patient identification (detected through incident
reporting & investigation)
Zero
(0)
Monthly 0 0 0
GOAL NO. 9: IMPLEMENTING INCIDENT REPORT AND LEARNING SYSTEM
40
Monthly Performance
Annual
Permormance
Average
Type of
facility
Goal
No
PI Indicator Target
Frequency of
monitoring
J F M A M J J A S O N D
IMPLEMENTING INCIDENT REPORT AND LEARNING SYSTEM
Clinic Hosp
7
9
Implementation of Incident Reporting System
or other Methods To Investigate Incidents
System
Implemented
Yearly Yes _ _
Clinic Hosp
Total no. of patient safety incident reporting
done
(for year of reporting).
- Monthly 2 2 2
Clinic Hosp
Total no. of patient safety incident with severe
or death outcome.
- Monthly 0 0 0
Clinic Hosp
Total no. of patient safety incident with severe
or death outcome that were investigated and
action taken.
- Monthly 0 0 0
INDIKATOR 26a : Peningkatan Pelaporan Insiden Primer (PIP) 2.0 bagi setiap KK dan KKIA
SASARAN: Sekurang-kurangnya 1 laporan insiden bagi setiap KK/KKIA di daerah yang tiada pelaporan pada tahun 2022 ATAU
Peningkatan 10% pelaporan bagi setiap KK/KKIA yang telah melaporkan pada tahun 2022
41
BIL PELAPORAN PIP MENGIKUT BULAN (2023)
NO NAME OF FACILITY
BIL
PELAPORA
N PIP
TAHUN
2022
J F M A M J J O S O N D
BIL
PELAPORA
N PIP
TAHUN
2023
PENCAPAIAN
FASILITI
(Sasaran: 1 jika
tiada pelaporan
2022 atau
peningkatan 10%
berbanding 2022)
SASARAN
MINUMUM
BILANGAN
SASARAN
PELAPORAN
PIP 2.0
TAHUN 2023
1
KLINIK KESIHATAN SUNGAI
BULOH 5 2 1 1 4 -20 5.5 6
2
KLINIK KESIHATAN SELAYANG
BARU 0 - - - 0 0 1 1
3
KLINIK KESIHATAN TAMAN
EHSAN 3 - - - 0 -100 3.3 4
4 KLINIK KESIHATAN RAWANG 4 - 1 1 2 -50 4.4 5
5
KLINIK KESIHATAN GOMBAK
SETIA 5 - - - 0 -100 5.5 6
6 KLINIK KESIHATAN AU 2 3 - - - 0 -100 3.3 4
7 KLINIK KESIHATAN KUANG 3 - - - 0 -100 3.3 4
8
KLINIK KESIHATAN BATU
ARANG 4 - - - 0 -100 4.4 5
9 KLINIK KESIHATAN BT 8 3 - - - 0 -100 3.3 4
10
KLINIK KESIHATAN HULU
KELANG 2 - - - 0 -100 2.2 3
PROGRAM PATIENT SAFETY
42
INDIKATOR PROGRAM
26b. Peratus Ketua Klinik dilatih dengan latihan
Pelaporan Insiden (Incident Reporting) PIP 2.0
Std : 100%
26c. Peratus Penyelia Klinik Kesihatan dilatih dengan
latihan Pelaporan Insiden (Incident Reporting) PIP 2.0
Std : 100%
PERATUS KETUA KLINIK DILATIH DENGAN LATIHAN
INCIDENT REPORTING (PIP 2.0)
STD: 100% dalam tempoh 3 tahun
KLINIK KESIHATAN BILANGAN DILATIH % DILATIH
KK. Sungai Buloh 2/2 100%
KK. Selayang Baru 2/2 100%
KK. Taman Ehsan 2/2 100%
KK. Rawang 2/2 100%
KK. Gombak Setia 2/2 100%
KK. AU2 2/2 100%
KK. Kuang 2/2 100%
KK. Batu Arang 2/2 100%
KK. Batu 8 2/2 100%
KK. Hulu Kelang 2/2 100%
JUMLAH 20/20 100%
PERATUS PENYELIA KLINIK KESIHATAN DILATIH DENGAN LATIHAN
INCIDENT REPORTING (PIP 2.0)
STD: 100%
KLINIK BILANGAN PENYELIA BILANGAN DILATIH % DILATIH
KK. SUNGAI BULOH 6 6/6 100
KK. SELAYANG BARU 5 5/5 100
KK. TAMAN EHSAN 5 5/5 100
KK. RAWANG 7 7/7 100
KK. GOMBAK SETIA 8 8/8 100
KK. AU2 4 4/4 100
KK. KUANG 4 4/4 100
KK. BATU ARANG 4 4/4 100
KK BATU 8 4 4/4 100
KK HULU KELANG 4 4/4 100
JUMLAH 51 51 100
PROGRAM PAIN AS 5TH VITAL SIGN (P5VS)
INDIKATOR
27a. Perluasan jumlah Pain Clinic
Std: 3 KK PAIN BARU / DAERAH
(2024: SEMUA KK TERLIBAT DENGAN P5VS)
2023 : P5VS DI KKSLYG,KKBA,KKSGB
2022 : P5VS DI KKHK, KKGS, KKAU2, KKR
2021 : P5VS KK KUANG
27b. Pemantauan pelaksanaan P5VS dengan menggunakan
format penilaian pelaksanaan P5VS
Std: 100%
LAPORAN PENCAPAIAN PENILAIAN P5VS
Fasiliti
Pencapaian
SASARAN: Markah ≥ 75%
KK SLYG BARU
KK BT ARANG
KK SUNGAI BULOH
PKD
24.3.2023: TAKLIMAT PELAKSANAAN TAHAP KESAKITAN SEBAGAI TANDA VITAL KELIMA
(P5VS) DI KLINIK KESIHATAN PERINGKAT NEGERI SELANGOR TAHUN 2023 SECARA
MAYA
AUDIT BAKAL DILAKSANAKAN PADA OKTOBER 2023
PELAKSANAAN PROGRAM EnPHC
INDIKATOR
28. Peratus Kes NCD baru yang dikesan
Bil. kes NCD baru yang dikesan x 100
Bil. populasi berisiko tinggi yang disaring
Sasaran : 50%
29. Peratus pesakit DM memperolehi HbA1C ≤ 6.5%
Bil. kes DM terkawal yang dikesan x 100
Bil. pesakit DM yang dilakukan HbA1C pada tempoh masa
Sasaran : 30%
30. Peratus pesakit HPT terkawal (BP <140/90mmHg)
Bil. kes HPT terkawal dikesan x 100
Bil. pesakit HPT yang hadir temujanji pada tempoh masa
Sasaran : 50%
PELAKSANAAN PROGRAM EnPHC (KKBA)
JAN-MAC 2023
KLINIK
KESIHATAN
KES NCD BARU DIKESAN
STD : 50%
PESAKIT DM MEMPEROLEHI
HBA1C ≤6.5% STD : 30%
PESAKIT HPT TERKAWAL
(BP <140/90MMHG) STD : 50%
KES BARU
NCD
JUMLAH
SARINGAN
%
HBA1C
≤6.5%
JUM. PESAKIT
MENJALANKAN
UJIAN HBA1C
%
BP
<140/90MMG
JUM.
PESAKIT HPT
YANG HADIR
TEMUJANJI
%
KK BATU
ARANG
182 618 29 349 984 35 687 982 70
PERKHIDMATAN KLINIK BERGERAK
INDIKATOR PROGRAM :
xx. Peratus jadual lawatan 1 kali sebulan dipatuhi
Std : > 90%
PKD Gombak : 5 lokaliti lawatan perkhidmatan Klinik
Bergerak / bulan
PENCAPAIAN (Jan – Mac 2023) : 100 %
SENARAI LOKALITI KG. ORANG ASLI
BIL
.
1) PROFIL LOKALITI
NEGERI DAERAH PARLIMEN DUN NAMA KAMPUNG POS / RPS
KOORDINAT
SUKU
KAUM
KAWASAN
Latitud Longitud
1. Pedalaman
2. Pinggiran
3. Bandar
1 Selangor Gombak Gombak Batu Caves Hulu Batu Tiada Pos/RPS 3.313608 101.697467 Temuan Pinggiran
2 Selangor Gombak Selayang Templer Bukit Lagong Tiada Pos/RPS 3.221843 101.601069 Temuan Pinggiran
3 Selangor Gombak Selayang Kuang Hulu Kuang Tiada Pos/RPS 3.263513 101.581470' Temuan Pinggiran
4 Selangor Gombak Gombak Hulu Kelang Hulu Kemensah Tiada Pos/RPS 3.220838 101.778955 Temuan Pinggiran
5 Selangor Gombak Gombak Gombak Setia Sungai Relang Tiada Pos/RPS 3.320502 101.736357 Temuan Pinggiran
6 Selangor Gombak Gombak Gombak Setia Batu 16 Tiada Pos/RPS 3.325925 101.754802 Temuan Pinggiran
7 Selangor Gombak Gombak Gombak Setia Batu 12 Tiada Pos/RPS 3.320588 101.736367 Temuan Pinggiran
8 Selangor Gombak Sg Buloh Paya Jaras Sungai Buloh Tiada Pos/RPS 3.224697 101.590325 Temuan Pinggiran
PROGRAM PENJAGAAN LUKA
INDIKATOR
33. Penambahan 1 Pasukan Penjagaan Luka di KK terpilih
Sasaran : 1 pasukan KK baru /daerah/tahun
Pasukan Penjagaan Luka sedia ada :
1) KK Taman Ehsan
2) KK Selayang Baru
Pasukan Penjagaan Luka baru (2022) : KK Kuang
SOAL SELIDIK
PENGALAMAN PELANGGAN
( SSPP )
SOAL SELIDIK PENGALAMAN PELANGGAN
( SSPP )
INDIKATOR
37. SASARAN : >90% KK melaksanakan SSPP
• Menggantikan QAP KLINIK KAWANKU (2012-2021)
• Tarikh Taklimat : 18.3.2023
• Tarikh Pelaksanaan : 1.6.2023 – 30.11.2023
• Metodologi : Google Form
SOALSELIDIK PENGALAMAN PELANGGAN (SSPP)
Bil Klinik Bil. Responden Sasaran % Pencapaian Skor Median
1 KK AU2 100
2 KK Batu 8 Gombak 100
3 KK Batu Arang 100
4 KK Gombak Setia 100
5 KK Hulu Kelang 100
6 KK Kuang 100
7 KK Rawang 100
8 KK Selayang Baru 100
9 KK Sungai Buloh 100
10 KK Taman Ehsan 100
PKD GOMBAK 1,000
24. PERKHIDMATAN KECEMASAN
INDIKATOR :
• Peratusdaerahmempunyaibilangan instructorBLS
≥2 orang/daerah
• PeratusPPPU29yang dilatih PHCTahap 1
• PeratusPPPU29yang dilatih PHCTahap 2
• PeratusPPP(menjalankantugas klinikal) yang
dilatih denganBLS(sah lakusijil 3tahun)
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KAWALAN INFEKSI
DI FASILITI KESIHATAN PRIMER
PROGRAM ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
(AMS)
ASTHMA CLINICAL AUDIT (ACA)
PERKHIDMATAN PENJAGAAN KESIHATAN DOMISILIARI
BERSAMA
PERKHIDMATAN PEMULIHAN CARAKERJA
PERKHIDMATAN PEMULIHAN PERUBATAN FISIOTERAPI
DI KESIHATAN PRIMER
PERKHIDMATAN PEMULIHAN PERUBATAN CARAKERJA
DI FASILITI KESIHATAN PRIMER
PERKHIDMATAN
MAKMAL PERUBATAN
PERKHIDMATAN
RADIOLOGI
EDITED - PENCAPAIAN UKP JAN MAC 2023.pptx
1 de 64

Recomendados

BUKU SAKU JANUARI-23.pptx por
BUKU SAKU JANUARI-23.pptxBUKU SAKU JANUARI-23.pptx
BUKU SAKU JANUARI-23.pptxPuskesmasSeiPancurKo
8 vistas15 diapositivas
V2 SOSIALISASI MENU DAK 2023.pptx por
V2 SOSIALISASI MENU DAK 2023.pptxV2 SOSIALISASI MENU DAK 2023.pptx
V2 SOSIALISASI MENU DAK 2023.pptxPerencanaanDinkesPon
39 vistas17 diapositivas
V2 SOSIALISASI MENU DAK 2023.pdf por
V2 SOSIALISASI MENU DAK 2023.pdfV2 SOSIALISASI MENU DAK 2023.pdf
V2 SOSIALISASI MENU DAK 2023.pdfviangalur1
7 vistas17 diapositivas
Analisis KS Prov. Maluku Januari 2018 por
Analisis KS Prov. Maluku Januari 2018Analisis KS Prov. Maluku Januari 2018
Analisis KS Prov. Maluku Januari 2018pis-pk1 pis-pk1
254.5K vistas13 diapositivas
Lampiran tabel 1 tulangan.pdf por
Lampiran tabel 1 tulangan.pdfLampiran tabel 1 tulangan.pdf
Lampiran tabel 1 tulangan.pdfrusdianindra
14 vistas87 diapositivas
PAPARAN RKA-2020.pptx por
PAPARAN RKA-2020.pptxPAPARAN RKA-2020.pptx
PAPARAN RKA-2020.pptxAnjarBudiSantoso
24 vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a EDITED - PENCAPAIAN UKP JAN MAC 2023.pptx

Kriteria 5.1.2 SK IMPP DAN INM - Copy.docx por
Kriteria 5.1.2 SK IMPP DAN INM - Copy.docxKriteria 5.1.2 SK IMPP DAN INM - Copy.docx
Kriteria 5.1.2 SK IMPP DAN INM - Copy.docxsaprudin1
17 vistas11 diapositivas
PROFIL SAYOSA 2022-1.docx por
PROFIL SAYOSA 2022-1.docxPROFIL SAYOSA 2022-1.docx
PROFIL SAYOSA 2022-1.docxLenteraDakwah1
10 vistas53 diapositivas
PPT LOKBUL UKM APRIL FIX.pptx por
PPT LOKBUL UKM APRIL FIX.pptxPPT LOKBUL UKM APRIL FIX.pptx
PPT LOKBUL UKM APRIL FIX.pptxNepiMegawati
50 vistas38 diapositivas
PRESENTASI.pptx por
PRESENTASI.pptxPRESENTASI.pptx
PRESENTASI.pptxNurainiTaha
5 vistas23 diapositivas
Presentasi por
PresentasiPresentasi
PresentasiRsia Muslimat
14.9K vistas104 diapositivas
Presentasi 150604040947-lva1-app6892 por
Presentasi 150604040947-lva1-app6892Presentasi 150604040947-lva1-app6892
Presentasi 150604040947-lva1-app6892Herlovina Megasari
298 vistas104 diapositivas

Similar a EDITED - PENCAPAIAN UKP JAN MAC 2023.pptx(20)

Kriteria 5.1.2 SK IMPP DAN INM - Copy.docx por saprudin1
Kriteria 5.1.2 SK IMPP DAN INM - Copy.docxKriteria 5.1.2 SK IMPP DAN INM - Copy.docx
Kriteria 5.1.2 SK IMPP DAN INM - Copy.docx
saprudin117 vistas
PPT LOKBUL UKM APRIL FIX.pptx por NepiMegawati
PPT LOKBUL UKM APRIL FIX.pptxPPT LOKBUL UKM APRIL FIX.pptx
PPT LOKBUL UKM APRIL FIX.pptx
NepiMegawati50 vistas
Materi 2 national casemix center kemenkes ri por Jumanto MJ
Materi 2  national casemix center kemenkes riMateri 2  national casemix center kemenkes ri
Materi 2 national casemix center kemenkes ri
Jumanto MJ3.7K vistas
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014 por Anton Setiadi
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Anton Setiadi5.7K vistas
Paparan SA Jagakarsa.pptx por suprihmdy1
Paparan SA Jagakarsa.pptxPaparan SA Jagakarsa.pptx
Paparan SA Jagakarsa.pptx
suprihmdy152 vistas
Laporan Sub PIN Polio Bireun OBRA 2023.pptx por ixanzzz
Laporan Sub PIN Polio Bireun OBRA 2023.pptxLaporan Sub PIN Polio Bireun OBRA 2023.pptx
Laporan Sub PIN Polio Bireun OBRA 2023.pptx
ixanzzz4 vistas
SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptx por ssusercbbe67
SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptxSIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptx
SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS SUKAMAHI.pptx
ssusercbbe6719 vistas
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi por TV Desa
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiEvaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
TV Desa175 vistas
Kajian Uji Kompetensi Poltekkes Kemenkes.pdf por MuhAskar4
Kajian Uji Kompetensi Poltekkes Kemenkes.pdfKajian Uji Kompetensi Poltekkes Kemenkes.pdf
Kajian Uji Kompetensi Poltekkes Kemenkes.pdf
MuhAskar41 vista
Lokmin 6 agustus 2015 por Dokter Tekno
Lokmin 6 agustus 2015Lokmin 6 agustus 2015
Lokmin 6 agustus 2015
Dokter Tekno1.1K vistas
MATERI BU MENARWATI KEMENKES.pptx por widyanovalisa
MATERI BU MENARWATI KEMENKES.pptxMATERI BU MENARWATI KEMENKES.pptx
MATERI BU MENARWATI KEMENKES.pptx
widyanovalisa3 vistas
1.ira_OVERVIEW PTM_ARUU.pptx por Irhariandi20
1.ira_OVERVIEW PTM_ARUU.pptx1.ira_OVERVIEW PTM_ARUU.pptx
1.ira_OVERVIEW PTM_ARUU.pptx
Irhariandi20320 vistas
Evaluasi kesja kessus yankes 2011 por fadilaza
Evaluasi kesja kessus yankes 2011Evaluasi kesja kessus yankes 2011
Evaluasi kesja kessus yankes 2011
fadilaza1.8K vistas
PRESENTASI BLUD SENIN_revisi_1.pptx por SuryaHaryadi
PRESENTASI BLUD SENIN_revisi_1.pptxPRESENTASI BLUD SENIN_revisi_1.pptx
PRESENTASI BLUD SENIN_revisi_1.pptx
SuryaHaryadi55 vistas

EDITED - PENCAPAIAN UKP JAN MAC 2023.pptx

 • 1. PENCAPAIAN PROGRAM UNIT KESIHATAN PRIMER PKDG (JAN – MAC 2023 ) 17 APRIL 2023
 • 2. TELE PRIMARY CARE ( TPC OHCIS ) INDIKATOR PROGRAM: 1. Peratus penggunaan Care Plan Consultation Std: 70% 2. Peratus penggunaan Care Plan Wellness Std: 70%
 • 3. PERATUS PENGGUNAAN CARE PLAN CONSULTATION (JAN – MAC 2023) KLINIK KESIHATAN CARE PLAN TOTAL VISIT PENCAPAIAN SASARAN SELAYANG BARU 18464 19170 96.32 % >70% SUNGAI BULOH 14967 15711 95.26 % >70% TAMAN EHSAN 12016 13082 91.85 % >70% PKDG 45447 47963 94.75 % >70%
 • 4. PERATUS PENGGUNAAN CARE PLAN WELLNESS (JAN-MAC 2023) KLINIK KESIHATAN CARE PLAN TOTAL VISIT PENCAPAIAN SASARAN SELAYANG BARU 3322 4016 82.72 % >70% SUNGAI BULOH 1346 1494 90.09 % >70% TAMAN EHSAN 1835 2064 88.91 % >70% PKDG 6503 7574 85.86 % >70%
 • 5. PEMANTAUAN MASA MENUNGGU (E-TIME) KK TPC INDIKATOR PROGRAM : 3. Peratus pencapaian masa menunggu < 90 minit dari masa pendaftaran ke konsultasi Pegawai Perubatan Std : > 90%
 • 6. PEMANTAUAN MASA MENUNGGU (E-TIME) KK TPC (JAN-MAC 2023) STD : > 90% KLINIK KESIHATAN <90 MINIT TOTAL CONSULTATION PENCAPAIAN SELAYANG BARU 20,935 22,481 93.1 % SUNGAI BULOH 18,602 19,571 95.0 % TAMAN EHSAN 16,079 17,570 91.5 % PKDG 55,616 59,622 93.3 %
 • 7. PEMANTAUAN MASA MENUNGGU (E-MASA) KK BUKAN TPC INDIKATOR PROGRAM : 3. Peratus pencapaian masa menunggu < 90 minit dari masa pendaftaran ke konsultasi Pegawai Perubatan Std : > 90%
 • 8. PEMANTAUAN MASA MENUNGGU (E MASA) KK BUKAN TPC (JAN-MAC 2023) KLINIK KESIHATAN JUMLAH PENCAPAIAN 90 min Jumlah Rekod Peratus (%) KK AU2 1890 1890 100 KK BATU ARANG 690 690 100 KK GOMBAK SETIA 1323 1370 96.6 KK BATU 8 690 690 100 KK HULU KELANG 1260 1260 100 KK KUANG 920 920 100 KK RAWANG 3665 3968 92.4 PKD GOMBAK 10438 10788 96.8
 • 9. KLINIK MAYA (VIRTUAL CLINIC) INDIKATOR PROGRAM: 4. Peratus Virtual Clinic yang berjaya mencapai sasaran perkhidmatan konsultasi secara maya. 4a. 6 Virtual Clinic PILOT: 100 klien/ bulan @ kumulatif 1,200 klien/ tahun ( KK SELAYANG) Std:100% 4b. 36 Virtual Clinic PERLUASAN: 50 klien/ bulan @ kumulatif 600 klien/ tahun (KK GOMBAK SETIA ,KK RAWANG, KK SGBULOH,KK TAMAN EHSAN) Std:100%
 • 10. PERATUS VIRTUAL CLINIC YANG BERJAYA MENCAPAI SASARAN PERKHIDMATAN KONSULTASI SECARA MAYA JAN –MAC 2023 STD:100% KLINIK KESIHATAN JUMLAH SLOT SASARAN PENCAPAIAN PKDG SELAYANG BARU 222 300 74 % 222 74 % RAWANG 169 150 112.7 % 546 91 % GOMBAK SETIA 44 150 29.3 % SUNGAI BULOH 53 150 35.3 % TAMAN EHSAN 280 150 186.7 %
 • 11. PENJAGAAN KESIHATAN WARGA EMAS INDIKATOR : 5. Peratus warga emas didaftar mengikut populasi dikawasan operasi Klinik Kesihatan Std : ≥ 80% 6. Peratus saringan BSKK warga emas di pusat jagaan Std : > 90% 7 . KPI Peluasan Skop Kerja Jururawat Masyarakat Dalam Memperkukuhkan Pelaksanaan Perkhidmatan Kesihatan Warga Emas Di Klinik Desa Sasaran: Pertambahan 5% KD yang melaksanakan berbanding tahun 2022 PKD GOMBAK TIDAK TERLIBAT
 • 12. PENJAGAAN KESIHATAN WARGA EMAS INDIKATOR : 8. Peratus warga emas berumur ≥ 60 tahun dalam kawasan operasi disaring menggunakan Borang Saringan Status Kesihatan (BSSK / R / 2008 / Pind.1/2014) Std : ≥ 5% Program Kelab Warga Emas Std : 1 Aktiviti / Daerah
 • 13. PENDAFTARAN WARGA EMAS DAERAH GOMBAK (JAN-MAC 2023) STD : 80% (85% TAHUN 2025) 13 KLINIK KESIHATAN ANGGARAN PENDUDUK WARGA EMAS SASARAN PENDAFTARAN (85%) KUMULATIF PENDAFTARAN SEHINGGA 2022 PENDAFTARAN TAHUN 2023 (JAN-MAC) KUMULATIF PENDAFTARAN SEHINGGA TAHUN 2023 Sg. Buloh 14,770 12,555 12,159 91.88% 33 0.2% 12,192 82.5 % Selayang Baru 22,248 18,911 13,741 103.10% 0 0.0% 13,741 61.8 % Taman Ehsan 19,811 16,839 13,162 100.08% 100 0.5% 13,262 66.9 % Rawang 13,295 11,301 8,833 83.91% 84 0.6% 8,917 67.1 % Gombak Setia 13,570 11,535 7,931 77.12% 0 0.0% 7,931 58.4 % AU2 6,070 5,160 8,112 78.54% 180 3.0% 8,292 136.6 % Kuang 9,462 8,043 9,066 100.88% 246 2.6% 9,312 98.4 % Batu Arang 6,441 5,475 5,688 87.33% 83 1.3% 5,771 89.6 % Batu 8 2,198 1,868 2,509 60.12% 10 0.5% 2,519 114.6 % Hulu Kelang 1,935 1,645 2,669 63.96% 71 3.7% 2,740 141.6 % Jumlah 109,800 93,330 83,870 88.56% 807 0.7% 84677 77.1 % Sumber Data : Reten PKWE 201A
 • 14. POPULASI WARGA EMAS BERUMUR 60 TAHUN KE ATAS DALAM KAWASAN OPERASI DISARING MENGGUNAKAN BORANG SARINGAN STATUS KESIHATAN (BSSK) Std : 5% KLINIK KESIHATAN ANGGARAN POPULASI (A) SASARAN SARINGAN 5% (B) JUMLAH SARINGAN TAHUN 2022 (C) JUMLAH SARINGAN TAHUN 2023 (D /A x 100%) (D) PERBEZAAN (D – C x 100%) (E) SG BULOH 14,770 739 180 1.3% 150 1.0% -30 -0.2% SELAYANG BARU 22,248 1112 67 0.5% 135 0.6% 68 0.3% TAMAN EHSAN 19,811 991 146 1.1% 50 0.3% -96 -0.5% RAWANG 13,295 665 176 1.6% 0 0.0% -176 -1.3% GOMBAK SETIA 13,570 679 69 0.7% 0 0.0% -69 -0.5% AU2 6,070 304 182 1.7% 0 0.0% -182 -3.0% KUANG 9,462 473 70 0.8% 133 1.4% 63 0.7% BATU ARANG 6,441 322 87 1.3% 58 0.9% -29 -0.5% BATU 8 2,198 110 87 2.0% 12 0.5% -75 -3.4% HULU KLANG 1,935 97 70 1.6% 0 0.0% -70 -3.6% JUMLAH 109,800 5,490 1134 1.2% 538 0.5% -596 -0.5%
 • 15. POPULASI WARGA EMAS (UMUR ≥ 60 TAHUN) DI PUSAT JAGAAN WARGA EMAS DALAM KAWASAN OPERASI DISARING MENGGUNAKAN BORANG SARINGAN STATUS KESIHATAN (BSSK) Std : 90% (100% disaring) BIL. PUSAT JAGAAN BIL. PENGHUNI JUMLAH SARINGAN 1 Pusat Jagaan Lekshmy Illam 1 (KK Rawang) 20 0 2 Pusat Jagaan Warga Tua Sri Tanjung (KK Kuang) 22 0 3 Sunshine Elderly Care Centre (KK Taman Ehsan) 13 0 4 Pusat Jagaan Noble Care (KK Rawang) 16 16 5 Well Living Care Centre (KK Rawang) 51 0 6 Pusat Jagaan Titian OKU Nur (KK Rawang) 23 0 7 Pusat Jagaan Chester 2 (KK Rawang) 7 0 8 Pusat Jagaan Chester 1 (KK Taman Ehsan) 22 19 9 Pusat Jagaan Nurul jannah (KK Hulu Kelang) 13 0 10 Pusat Jagaan Sejahtera (KK Batu Arang) 16 0 11 Pusat Jagaan Husna Ar Rashid (KK AU2) 14 0 12 Pusat Jagaan Chester 3 ( KK Sg Buloh) 8 0 13 Pusat Jagaan Lekshmy Illam 2 ( KK Rawang) 16 0 JUMLAH 241 35
 • 16. WT 1 / 2002 MAKLUMBALAS PERKHIDMATAN WARGA EMAS SENARAI AKTIVITI-AKTIVITI KESIHATAN WARGAEMAS DI KLINIK KESIHATAN NEGERI : SELANGOR BULAN : Jan - Dis TAHUN : 2023 Daerah / Negeri Jumlah Klinik Kesihatan Jumlah Latihan Yang Diadakan Di Daerah Jumlah Peserta Yang Dilatih Dalam Penjagaan Kesihatan Wargaemas Perkhidmatan Rehabilitasi Bilik/Ruang Peralatan Rehabilitasi **Kelab Warga Tua/Warga Emas Dan Sebagainya Jumlah Latihan Untuk Kakitangan Jum Anggota Kesihatan Yang Dilatih Jumlah Latihan Untuk Penjaga Jumlah Penjaga Yang Dilatih Bil. Ada Bil. Tiada Bil. Ada Bil. Tiada Bil. Ada Bil. Tiada PKD GOMBAK 10 1 1 27 0 0 3 7 3 7 8 2 PROGRAM WARGA EMAS DAERAH Std : 1 aktiviti / daerah
 • 17. SENARAI KK DENGAN KELAB WARGA EMAS
 • 18. PROGRAM WARGA EMAS DAERAH STD : 1 AKTIVITI / DAERAH KLINIK KESIHATAN Aktiviti KK Hulu Kelang Karnival Kesihatan bersama Panel Penasihat (29/10/2022) (saringan kesihatan warga emas, penubuhan kelab warga emas, aktiviti ceramah & promosi kesihatan, demonstrasi & pertandingan memasak) KK Batu Arang Program Gaya Hidup Sihat anjuran Panel Penasihat & Kelab Warga Emas (1/10/2022) - aktiviti Larian Santai KK Sg. Buloh Program Warga Emas Ceria (7/10/2022) bersama Panel Penasihat KK Batu 8 Kem Kesihatan (15/10/2022) bersama Panel Penasihat (senamrobik/chairobic bersama warga emas, ceramah & saringan kesihatan) KK Gombak Setia Hari Terbuka KKGS (1/10/2022) bersama Panel Penasihat (ceramah dan saringan kesihatan warga emas, PAP Smear)
 • 19. PENJAGAAN KESIHATAN REMAJA INDIKATOR 9 : 9a. Remaja berumur 10 – 19 tahun dalam kawasan operasi disaring menggunakan Borang Saringan Status Kesihatan (BSSK / R / 2008 / Pind.1/2014) Std : ≥ 5% 9b. Pelaksanaan klinik best practice remaja Std : 1 KK TERPILIH MEMPEROLEHI MARKAH AUDIT >85% / DAERAH
 • 20. PERLAKSANAAN KLINIK BEST PRACTICE REMAJA Std : 1 KK terpilih memperolehi markah audit >85% KK Sg. Buloh : Mewakili JKN Selangor utk audit Kebangsaan. Tarikh belum dimaklumkan. Markah Audit :
 • 21. POPULASI REMAJA BERUMUR 10 – 19 TAHUN DALAM KAWASAN OPERASI DISARING MENGGUNAKAN BORANG SARINGAN STATUS KESIHATAN (BSSK) Std : 5% 21 KLINIK KESIHATAN ANGGARAN POPULASI REMAJA (A) SASARAN SELURUH KK+UPS (B) SASARAN SARINGAN KK (C) SASARAN SARINGAN UPS (D) JUMLAH SARINGAN TAHUN 2022 (E) JUMLAH SARINGAN JAN-MAC 2023 (F/A x 100%) (F) JUMLAH SARINGAN UPS JAN-MAC 2023 (G/D x 100%) (G) PERBEZAAN KK (F – E x 100%) (H) BAKI SARINGAN UPS (G-D X 100%) (I) SG BULOH 9724 486 437 49 208 1.2% 240 2.5% 0 0.0% 32 0.3% 49 100 % SELAYANG BARU 13756 688 619 69 37 0.2% 339 2.5% 25 36.2% 302 2.2% 44 63.8 % TAMAN EHSAN 7812 391 352 39 66 0.5% 174 2.2% 0 0.0% 108 1.4% 39 100 % RAWANG 19739 987 789 198 101 0.8% 275 1.4% 25 12.6% 174 0.9% 173 87.4 % GOMBAK SETIA 9956 498 448 50 55 0.5% 170 1.7% 0 0.0% 115 1.2% 50 100 % AU2 16784 839 755 84 76 0.6% 265 1.6% 25 29.8% 189 1.1% 59 70.2 % KUANG 19830 991 793 198 37 0.5% 147 0.7% 26 13.1% 110 0.6% 172 86.9 % BATU ARANG 13794 690 621 69 61 0.8% 95 0.7% 0 0.0% 34 0.2% 69 100 % BATU 8 5442 272 245 27 87 1.4% 78 1.4% 0 0.0% -9 -0.2% 27 100 % HULU KLANG 7063 353 318 35 78 1.3% 136 1.9% 0 0.0% 58 0.8% 35 100 % JUMLAH 123900 6195 5377 818 806 0.7% 1919 1.5% 101 12.3% 1113 0.9% 717 87.7 %
 • 22. ANALISA SARINGAN MORBIDITI KESIHATAN REMAJA BERKAITAN STATUS PEMAKANAN (JAN-MAC 2023) 22 KLINIK KESIHATAN JUMLAH SARINGAN STATUS PEMAKANAN BERAT BADAN NORMAL KURANG BERAT BADAN LEBIH BERAT BADAN OBESITI TERBANTUT SG BULOH 240 168 70.0% 25 10.4% 38 15.8% 9 3.8% 0 0.0% SELAYANG BARU 339 239 70.5% 47 13.9% 30 8.8% 23 6.8% 0 0.0% TAMAN EHSAN 174 125 71.8% 18 10.3% 29 16.7% 2 1.1% 0 0.0% RAWANG 275 134 48.7% 83 30.2% 42 15.3% 16 5.8% 0 0.0% GOMBAK SETIA 170 93 54.7% 49 28.8% 14 8.2% 14 8.2% 0 0.0% AU2 265 256 96.6% 5 1.9% 4 1.5% 0 0.0% 0 0.0% KUANG 147 118 80.3% 12 8.2% 17 11.6% 0 0.0% 0 0.0% BATU ARANG 95 45 47.4% 33 34.7% 15 15.8% 2 2.1% 0 0.0% BATU 8 78 44 56.4% 22 28.2% 10 12.8% 2 2.6% 0 0.0% HULU KLANG 136 61 44.9% 44 32.4% 22 16.2% 9 6.6% 0 0.0% JUMLAH 1919 1283 66.9% 338 17.6% 221 11.5% 77 4.0% 0 0.0%
 • 23. MORBIDITI YANG DIKESAN DIKALANGAN REMAJA YANG DISARING (JAN-MAC 2023) 23 KLINIK KESIHATAN JUMLAH SARINGAN MASALAH MORBIDITI MASALAH PEMAKANAN MASALAH FIZIKAL MASALAH MENTAL MASALAH SEKSUAL/ REPRODUKTIF MASALAH TINGKAHLAKU BERISIKO SG BULOH 240 72 30.0% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 1 0.4% SELAYANG BARU 339 100 29.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% TAMAN EHSAN 174 49 28.2% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% RAWANG 275 141 51.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% GOMBAK SETIA 170 77 45.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% AU2 265 9 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% KUANG 147 29 19.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% BATU ARANG 95 50 52.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% BATU 8 78 34 43.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% HULU KLANG 136 75 55.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% JUMLAH 1919 636 33.1% 0 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 1 0.1%
 • 24. BILANGAN REMAJA DI RUJUK UNTUK INTERVENSI 24 KLINIK KESIHATAN JUMLAH REMAJA DIRUJUK PAKAR PEG. PERUBATA N PZM/ PEG.DIETETIK KAUNSELOR/ GURU BIMBINGAN PEG. KEBAJIKAN LAIN – LAIN SG BULOH 10 4.2% 0 0.0% 10 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% SELAYANG BARU 99 29.2% 0 0.0% 35 10.3% 62 18.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.6% TAMAN EHSAN 22 12.6% 3 1.7% 19 10.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% RAWANG 257 93.5% 0 0.0% 250 90.9% 7 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% GOMBAK SETIA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% AU2 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% KUANG 73 49.7% 0 0.0% 23 15.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 50 34.0% BATU ARANG 32 33.7% 0 0.0% 32 33.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% BATU 8 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% HULU KLANG 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% JUMLAH 493 25.7% 3 0.2% 369 19.2% 69 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 52 2.7%
 • 25. SARINGAN STATUS KESIHATAN (BSSK) BIL INDIKATOR PROGRAM STANDARD 10 Remaja berumur 10 – 19 tahun dalam kawasan operasi disaring menggunakan Borang Saringan Status Kesihatan (BSSK / R / 2008 / Pind. 1/2014) Std : ≥ 5% 11 Populasi lelaki dewasa berumur 20 – 59 tahun dalam kawasan operasi disaring menggunakan Borang Saringan Status Kesihatan (BSSK / L / 2008 Pind. 1/2014) Std : ≥ 5% 12 Populasi wanita dewasa berumur 20 – 59 tahun dalam kawasan operasi disaring menggunakan Borang Saringan Status Kesihatan (BSSK / W / 2008 Pind. 1/2014) Std : ≥ 5% 6 Populasi warga emas berumur 60 tahun dan ke atas dalam kawasan operasi disaring menggunakan Borang Saringan Status Kesihatan (BSSK / WE / 2008 Pind. 1/2014) Std : ≥ 5%
 • 26. INDIKATOR 10. POPULASI WANITA DEWASA BERUMUR 20 – 59 TAHUN DALAM KAWASAN OPERASI DISARING MENGGUNAKAN BORANG SARINGAN STATUS KESIHATAN (BSSK) Std : 5% KLINIK KESIHATAN ANGGARAN POPULASI (A) SASARAN SARINGAN 5% (B) JUMLAH SARINGAN TAHUN 2022 (C) JUMLAH SARINGAN JAN-MAC 2023 (D /A x 100%) (D) PERBEZAAN (D – C x 100%) (E) SG BULOH 32214 1611 246 0.7% 450 1.4% 204 0.6% SELAYANG BARU 40639 2032 266 0.8% 0 0.0% -266 -0.7% TAMAN EHSAN 23045 1152 184 0.6% 378 1.6% 194 0.8% RAWANG 38657 1933 381 1.3% 0 0.0% -381 -1.0% GOMBAK SETIA 45843 2292 236 0.8% 0 0.0% -236 -0.5% AU2 26515 1326 421 1.4% 81 0.3% -340 -1.3% KUANG 14125 706 187 0.9% 332 2.4% 145 1.0% BATU ARANG 0 0 0.0% 0 0.0% 0 NA BATU 8 5947 297 236 1.5% 70 1.2% -166 -2.8% HULU KLANG 5204 260 149 0.9% 2 0.0% -147 -2.8% JUMLAH 232,189 11,609 2,306 1.0% 1,313 0.6% -993 -0.4%
 • 27. INDIKATOR 11. POPULASI LELAKI DEWASA BERUMUR 20 – 59 TAHUN DALAM KAWASAN OPERASI DISARING MENGGUNAKAN BORANG SARINGAN STATUS KESIHATAN (BSSK) Std : 5% KLINIK KESIHATAN ANGGARAN POPULASI (A) SASARAN SARINGAN 5% (B) JUMLAH SARINGAN TAHUN 2022 (C) JUMLAH SARINGAN JAN-MAC 2023 (D /A x 100%) (D) PERBEZAAN (D – C x 100%) (E) SG. BULOH 40320 2016 735 1.9% 476 1.2% -259 -0.6% SELAYANG BARU 40320 2016 257 0.7% 0 0.0% -257 -0.6% TAMAN EHSAN 26880 1344 161 0.5% 289 1.1% 128 0.5% RAWANG 45696 2285 234 0.7% 0 0.0% -234 -0.5% GOMBAK SETIA 45696 2285 245 0.8% 0 0.0% -245 -0.5% AU2 29568 1478 396 1.2% 105 0.4% -291 -1.0% KUANG 16128 806 101 0.4% 390 2.4% 289 1.8% BATU ARANG 0 0 0 0 0 0 0 0 BATU 8 5376 269 245 1.3% 0 0.0% -245 -4.6% HULU KLANG 5376 269 156 0.9% 0 0.0% -156 -2.9% JUMLAH 255,360 12768 2530 1.0% 1,260 0.5% -1270 -0.5%
 • 28. RUMUSAN PENCAPAIAN SARINGAN BSSK (Remaja + Dewasa + WE) Std : 5% KLINIK KESIHATAN ANGGARAN POPULASI (A) SASARAN SARINGAN 5% (B) JUMLAH SARINGAN TAHUN 2022 (C) JUMLAH SARINGAN JAN-MAC 2023 (D /A x 100%) (D) PERBEZAAN (D – C x 100%) (E) SG BULOH 97028 4851 1369 1.3% 1316 1.4% -53 -0.1% SELAYANG BARU 116963 5848 627 0.6% 474 0.4% -153 -0.1% TAMAN EHSAN 77548 3877 557 0.6% 891 1.1% 334 0.4% RAWANG 117387 5869 892 1.1% 275 0.2% -617 -0.5% GOMBAK SETIA 115065 5753 605 0.7% 170 0.1% -435 -0.4% AU2 78937 3947 1075 1.3% 451 0.6% -624 -0.8% KUANG 59545 2977 395 0.7% 1002 1.7% 607 1.0% BATU ARANG 20235 1012 148 1.1% 153 0.8% 5 0.0% BATU 8 18963 948 655 1.5% 160 0.8% -495 -2.6% HULU KLANG 19578 979 453 1.0% 138 0.7% -315 -1.6% JUMLAH 721,249 36,062 6776 0.9% 5,030 0.7% -1746 -0.2%
 • 29. PROGRAM KHIDMAT BERHENTI MEROKOK INDIKATOR 21. Bilangan klien berdaftar Std : 3 Klien / Bulan / KK 22 & 23. Peratus klien berjaya berhenti merokok dalam tempoh > 6 bulan (Kohort 1 & Kohort 2) Std : ≥ 35%
 • 30. BILANGAN KLIEN KBM BERDAFTAR TAHUN 2023 STD: 36 KLIEN / KK / TAHUN (36 KLIEN/KK/SEHINGGA DEC) KLINIK SASARAN TAHUNAN JUMLAH BERDAFTAR JAN-MAC 2023 % KLIEN KK. SUNGAI BULOH 36 49 136.1 % KK. SELAYANG BARU 36 10 27.8 % KK. TAMAN EHSAN 36 12 33.3 % KK. RAWANG 36 10 27.8 % KK GOMBAK SETIA 36 18 50.0 % KK. AU2 36 11 30.6 % KK. KUANG 36 152 422.2 % KK. BATU ARANG 36 9 25.0 % KK BATU 8 36 13 36.1 % KK HULU KELANG 36 9 25.0 % JUMLAH 360 293 81.4 %
 • 31. KADAR BERHENTI MEROKOK JAN-MAC 2023 STD : > 35% KLINIK KESIHATAN KOHORT 1 JUL-DEC 2022 BIL QUIT DATE JUMLAH BERHENTI JAN-JUN 2023 KOHORT 2 JAN-JUN 2023 BIL QUIT DATE JUMLAH BERHENTI JUL-DEC 2023 % KLIEN BERJAYA BERHENTI MEROKOK JAN-DEC 2023 (Pencapaian) SUNGAI BULOH 4 0 6 0 0 SELAYANG BARU 3 0 0 0 0 TAMAN EHSAN 5 2 3 0 25 % RAWANG 2 0 0 0 0 GOMBAK SETIA 5 0 3 0 0 AU2 2 0 5 0 0 KUANG 9 2 6 0 13.3 % BATU ARANG 3 0 0 0 0 BATU 8 0 0 2 0 0 HULU KELANG 4 0 0 0 0 JUMLAH 37 4 (10.81 %) 25 0 6.5 %
 • 33. KEDATANGAN JPL (JAN – MAC 2023) KLINIK KES BARU KES ULANGAN JUMLAH KEDATANGAN KK. SUNGAI BULOH 25,519 74.0% 8,948 26.0% 34,467 KK. SELAYANG BARU 20,801 51.0% 19,962 49.0% 40,763 KK. TAMAN EHSAN 7,408 25.4% 21,737 74.6% 29,145 KK. RAWANG 14,616 40.2% 21,780 59.8% 36,396 KK. GOMBAK SETIA 11,655 32.9% 23,758 67.1% 35,413 KK. AU2 7,577 31.9% 16,180 68.1% 23,757 KK. KUANG 10,684 62.4% 6,425 37.6% 17,109 KK. BATU ARANG 8,527 55.1% 6,951 44.9% 15,478 KK HULU KELANG 3,390 50.7% 3,290 49.3% 6,680 KK BATU 8 4,038 44.7% 4,993 55.3% 9,031 KKOM GMB.PERMAI 752 63.7% 429 36.3% 1,181 KKOM BTP 793 59.2% 547 40.8% 1,340 KLINIK BERGERAK 297 100.0% 0 0.0% 297 JUMLAH 116,057 46.2% 135,000 53.8% 251,057
 • 34. KEDATANGAN JPL (JAN-MAC 2023) KLINIK KESIHATAN PERATUS PENINGKATAN JPL DARI TAHUN SEBELUM 2021 2022 2023 PERBEZAAN BILANGAN BILANGAN BILANGAN % BILANGAN % SUNGAI BULOH 30743 26,736 34,467 128.9% 7731 28.9% SELAYANG BARU 34717 36,120 40,763 112.9% 4643 12.9% TAMAN EHSAN 24352 24,677 29,145 118.1% 4468 18.1% RAWANG 29125 32,774 36,396 111.1% 3622 11.1% GOMBAK SETIA 25552 31,263 35,413 113.3% 4150 13.3% AU2 19291 18,750 23,757 126.7% 5007 26.7% KUANG 12440 10,947 17,109 156.3% 6162 56.3% BATU ARANG 14121 17,667 15,478 87.6% -2189 -12.4% BATU 8 3752 4,670 6,680 143.0% 2010 43.0% HULU KELANG 5568 5,559 9,031 162.5% 3472 62.5% KKOM GOMBAK PERMAI 0 0 1,181 0.0% 1181 100.0% KKOM BTP 0 0 1,340 0.0% 1340 100.0% KLINIK BERGERAK 239 231 297 128.6% 66 28.6% JUMLAH 199900 209394 251057 119.9% 41663 19.9% 34 *Sumber Data : Reten HMIS PL 211b
 • 35. 25. MALAYSIAN PATIENT SAFETY GOAL (MPSG) 2.0 DAN PELAPORAN INSIDEN PRIMER 2.0
 • 36. SENARAI GOALS GOAL NO.3 : MEDICATION WITHOUT HARM GOAL NO. 7 : PREVENTION OF PATIENT FALL GOAL NO. 8: PATIENT IDENTIFICATION GOAL NO. 9: IMPLEMENTING INCIDENT REPORT AND LEARNING SYSTEM Sample Footer Text 20XX 36
 • 37. GOAL NO.3 : MEDICATION WITHOUT HARM 37 Monthly Performance Annual Permormance Average Type of facility Goal No PI Indicator Target Frequency of monitoring J F M A M J J A S O N D MEDICATION WITHOUT HARM Clinic Hosp 3 5 Number of Medication Error leading to Severe Harm or Death Zero (0) Monthly 0 0 0 Clinic Hosp Number of Actual Medication Error - Monthly 2 0 0 Clinic Hosp Number of Near Miss Medication Error - Monthly 211 176 98 Hosp Total no. of hospital admission (exclude clinic attendance) - Monthly Clinic Hosp Total no. of clinic attendance - Monthly
 • 38. GOAL NO. 7 : PREVENTION OF PATIENT FALL 38 Monthly Performance Annual Permormance Average Type of facility Goal No PI Indicator Target Frequency of monitoring J F M A M J J A S O N D PREVENTION OF PATIENT FALL Hosp 5 7 Rate of patient fall (inpatient) - per 1000 bed-days ≤5 per 1000 patient-days Monthly Clinic Hosp Rate of patient fall (outpatient or clinics) ≤5 % Monthly 0 0 1 PENCAPAIAN : 1/248239 (0.000402%)
 • 39. GOAL NO. 8: PATIENT IDENTIFICATION 39 Monthly Performance Annual Permormance Average Type of facility Goal No PI Indicator Target Frequency of monitoring J F M A M J J A S O N D PATIENT IDENTIFICATION Clinic Hosp 6 8 Number of Patient Safety incidents caused by wrong patient identification (detected through incident reporting & investigation) Zero (0) Monthly 0 0 0
 • 40. GOAL NO. 9: IMPLEMENTING INCIDENT REPORT AND LEARNING SYSTEM 40 Monthly Performance Annual Permormance Average Type of facility Goal No PI Indicator Target Frequency of monitoring J F M A M J J A S O N D IMPLEMENTING INCIDENT REPORT AND LEARNING SYSTEM Clinic Hosp 7 9 Implementation of Incident Reporting System or other Methods To Investigate Incidents System Implemented Yearly Yes _ _ Clinic Hosp Total no. of patient safety incident reporting done (for year of reporting). - Monthly 2 2 2 Clinic Hosp Total no. of patient safety incident with severe or death outcome. - Monthly 0 0 0 Clinic Hosp Total no. of patient safety incident with severe or death outcome that were investigated and action taken. - Monthly 0 0 0
 • 41. INDIKATOR 26a : Peningkatan Pelaporan Insiden Primer (PIP) 2.0 bagi setiap KK dan KKIA SASARAN: Sekurang-kurangnya 1 laporan insiden bagi setiap KK/KKIA di daerah yang tiada pelaporan pada tahun 2022 ATAU Peningkatan 10% pelaporan bagi setiap KK/KKIA yang telah melaporkan pada tahun 2022 41 BIL PELAPORAN PIP MENGIKUT BULAN (2023) NO NAME OF FACILITY BIL PELAPORA N PIP TAHUN 2022 J F M A M J J O S O N D BIL PELAPORA N PIP TAHUN 2023 PENCAPAIAN FASILITI (Sasaran: 1 jika tiada pelaporan 2022 atau peningkatan 10% berbanding 2022) SASARAN MINUMUM BILANGAN SASARAN PELAPORAN PIP 2.0 TAHUN 2023 1 KLINIK KESIHATAN SUNGAI BULOH 5 2 1 1 4 -20 5.5 6 2 KLINIK KESIHATAN SELAYANG BARU 0 - - - 0 0 1 1 3 KLINIK KESIHATAN TAMAN EHSAN 3 - - - 0 -100 3.3 4 4 KLINIK KESIHATAN RAWANG 4 - 1 1 2 -50 4.4 5 5 KLINIK KESIHATAN GOMBAK SETIA 5 - - - 0 -100 5.5 6 6 KLINIK KESIHATAN AU 2 3 - - - 0 -100 3.3 4 7 KLINIK KESIHATAN KUANG 3 - - - 0 -100 3.3 4 8 KLINIK KESIHATAN BATU ARANG 4 - - - 0 -100 4.4 5 9 KLINIK KESIHATAN BT 8 3 - - - 0 -100 3.3 4 10 KLINIK KESIHATAN HULU KELANG 2 - - - 0 -100 2.2 3
 • 42. PROGRAM PATIENT SAFETY 42 INDIKATOR PROGRAM 26b. Peratus Ketua Klinik dilatih dengan latihan Pelaporan Insiden (Incident Reporting) PIP 2.0 Std : 100% 26c. Peratus Penyelia Klinik Kesihatan dilatih dengan latihan Pelaporan Insiden (Incident Reporting) PIP 2.0 Std : 100%
 • 43. PERATUS KETUA KLINIK DILATIH DENGAN LATIHAN INCIDENT REPORTING (PIP 2.0) STD: 100% dalam tempoh 3 tahun KLINIK KESIHATAN BILANGAN DILATIH % DILATIH KK. Sungai Buloh 2/2 100% KK. Selayang Baru 2/2 100% KK. Taman Ehsan 2/2 100% KK. Rawang 2/2 100% KK. Gombak Setia 2/2 100% KK. AU2 2/2 100% KK. Kuang 2/2 100% KK. Batu Arang 2/2 100% KK. Batu 8 2/2 100% KK. Hulu Kelang 2/2 100% JUMLAH 20/20 100%
 • 44. PERATUS PENYELIA KLINIK KESIHATAN DILATIH DENGAN LATIHAN INCIDENT REPORTING (PIP 2.0) STD: 100% KLINIK BILANGAN PENYELIA BILANGAN DILATIH % DILATIH KK. SUNGAI BULOH 6 6/6 100 KK. SELAYANG BARU 5 5/5 100 KK. TAMAN EHSAN 5 5/5 100 KK. RAWANG 7 7/7 100 KK. GOMBAK SETIA 8 8/8 100 KK. AU2 4 4/4 100 KK. KUANG 4 4/4 100 KK. BATU ARANG 4 4/4 100 KK BATU 8 4 4/4 100 KK HULU KELANG 4 4/4 100 JUMLAH 51 51 100
 • 45. PROGRAM PAIN AS 5TH VITAL SIGN (P5VS) INDIKATOR 27a. Perluasan jumlah Pain Clinic Std: 3 KK PAIN BARU / DAERAH (2024: SEMUA KK TERLIBAT DENGAN P5VS) 2023 : P5VS DI KKSLYG,KKBA,KKSGB 2022 : P5VS DI KKHK, KKGS, KKAU2, KKR 2021 : P5VS KK KUANG 27b. Pemantauan pelaksanaan P5VS dengan menggunakan format penilaian pelaksanaan P5VS Std: 100%
 • 46. LAPORAN PENCAPAIAN PENILAIAN P5VS Fasiliti Pencapaian SASARAN: Markah ≥ 75% KK SLYG BARU KK BT ARANG KK SUNGAI BULOH PKD 24.3.2023: TAKLIMAT PELAKSANAAN TAHAP KESAKITAN SEBAGAI TANDA VITAL KELIMA (P5VS) DI KLINIK KESIHATAN PERINGKAT NEGERI SELANGOR TAHUN 2023 SECARA MAYA AUDIT BAKAL DILAKSANAKAN PADA OKTOBER 2023
 • 47. PELAKSANAAN PROGRAM EnPHC INDIKATOR 28. Peratus Kes NCD baru yang dikesan Bil. kes NCD baru yang dikesan x 100 Bil. populasi berisiko tinggi yang disaring Sasaran : 50% 29. Peratus pesakit DM memperolehi HbA1C ≤ 6.5% Bil. kes DM terkawal yang dikesan x 100 Bil. pesakit DM yang dilakukan HbA1C pada tempoh masa Sasaran : 30% 30. Peratus pesakit HPT terkawal (BP <140/90mmHg) Bil. kes HPT terkawal dikesan x 100 Bil. pesakit HPT yang hadir temujanji pada tempoh masa Sasaran : 50%
 • 48. PELAKSANAAN PROGRAM EnPHC (KKBA) JAN-MAC 2023 KLINIK KESIHATAN KES NCD BARU DIKESAN STD : 50% PESAKIT DM MEMPEROLEHI HBA1C ≤6.5% STD : 30% PESAKIT HPT TERKAWAL (BP <140/90MMHG) STD : 50% KES BARU NCD JUMLAH SARINGAN % HBA1C ≤6.5% JUM. PESAKIT MENJALANKAN UJIAN HBA1C % BP <140/90MMG JUM. PESAKIT HPT YANG HADIR TEMUJANJI % KK BATU ARANG 182 618 29 349 984 35 687 982 70
 • 49. PERKHIDMATAN KLINIK BERGERAK INDIKATOR PROGRAM : xx. Peratus jadual lawatan 1 kali sebulan dipatuhi Std : > 90% PKD Gombak : 5 lokaliti lawatan perkhidmatan Klinik Bergerak / bulan PENCAPAIAN (Jan – Mac 2023) : 100 %
 • 50. SENARAI LOKALITI KG. ORANG ASLI BIL . 1) PROFIL LOKALITI NEGERI DAERAH PARLIMEN DUN NAMA KAMPUNG POS / RPS KOORDINAT SUKU KAUM KAWASAN Latitud Longitud 1. Pedalaman 2. Pinggiran 3. Bandar 1 Selangor Gombak Gombak Batu Caves Hulu Batu Tiada Pos/RPS 3.313608 101.697467 Temuan Pinggiran 2 Selangor Gombak Selayang Templer Bukit Lagong Tiada Pos/RPS 3.221843 101.601069 Temuan Pinggiran 3 Selangor Gombak Selayang Kuang Hulu Kuang Tiada Pos/RPS 3.263513 101.581470' Temuan Pinggiran 4 Selangor Gombak Gombak Hulu Kelang Hulu Kemensah Tiada Pos/RPS 3.220838 101.778955 Temuan Pinggiran 5 Selangor Gombak Gombak Gombak Setia Sungai Relang Tiada Pos/RPS 3.320502 101.736357 Temuan Pinggiran 6 Selangor Gombak Gombak Gombak Setia Batu 16 Tiada Pos/RPS 3.325925 101.754802 Temuan Pinggiran 7 Selangor Gombak Gombak Gombak Setia Batu 12 Tiada Pos/RPS 3.320588 101.736367 Temuan Pinggiran 8 Selangor Gombak Sg Buloh Paya Jaras Sungai Buloh Tiada Pos/RPS 3.224697 101.590325 Temuan Pinggiran
 • 51. PROGRAM PENJAGAAN LUKA INDIKATOR 33. Penambahan 1 Pasukan Penjagaan Luka di KK terpilih Sasaran : 1 pasukan KK baru /daerah/tahun Pasukan Penjagaan Luka sedia ada : 1) KK Taman Ehsan 2) KK Selayang Baru Pasukan Penjagaan Luka baru (2022) : KK Kuang
 • 53. SOAL SELIDIK PENGALAMAN PELANGGAN ( SSPP ) INDIKATOR 37. SASARAN : >90% KK melaksanakan SSPP • Menggantikan QAP KLINIK KAWANKU (2012-2021) • Tarikh Taklimat : 18.3.2023 • Tarikh Pelaksanaan : 1.6.2023 – 30.11.2023 • Metodologi : Google Form
 • 54. SOALSELIDIK PENGALAMAN PELANGGAN (SSPP) Bil Klinik Bil. Responden Sasaran % Pencapaian Skor Median 1 KK AU2 100 2 KK Batu 8 Gombak 100 3 KK Batu Arang 100 4 KK Gombak Setia 100 5 KK Hulu Kelang 100 6 KK Kuang 100 7 KK Rawang 100 8 KK Selayang Baru 100 9 KK Sungai Buloh 100 10 KK Taman Ehsan 100 PKD GOMBAK 1,000
 • 55. 24. PERKHIDMATAN KECEMASAN INDIKATOR : • Peratusdaerahmempunyaibilangan instructorBLS ≥2 orang/daerah • PeratusPPPU29yang dilatih PHCTahap 1 • PeratusPPPU29yang dilatih PHCTahap 2 • PeratusPPP(menjalankantugas klinikal) yang dilatih denganBLS(sah lakusijil 3tahun)
 • 56. PROGRAM PENCEGAHAN DAN KAWALAN INFEKSI DI FASILITI KESIHATAN PRIMER
 • 59. PERKHIDMATAN PENJAGAAN KESIHATAN DOMISILIARI BERSAMA PERKHIDMATAN PEMULIHAN CARAKERJA
 • 60. PERKHIDMATAN PEMULIHAN PERUBATAN FISIOTERAPI DI KESIHATAN PRIMER
 • 61. PERKHIDMATAN PEMULIHAN PERUBATAN CARAKERJA DI FASILITI KESIHATAN PRIMER