Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

fapdd orarul lecțiilor 22-23 sem. 2.pdf

 1. Aprobat: Prim-prorector activitate di Pavel Gamurari dr., lector uni PICTURA FAPDD Anul ORA ------------- MARȚI MIERCURI JOI VINERI 83O 10°° Desenul I. * desenul I. Jabinschi Compoziția I. Jabinschi Perspectiva Raiu P 308 Limba franceză Caireac L bl II 27 1010-1140 Desenul I. f T u ^>0 desenul I. Jabinschi loră Pictura I. Jabinschi 1 oră Compoziția I. Jabinschi Teh. picturii P. Raiu 1 oră ll50-1320 Pictura I. JabinschT^QȘ^âă^^ Pictura I. Jabinschi Teh. picturii N. Cupcea Limba engleză E.Popov bl III 308 Limba Italiană Cazacu L. bl II 27 14°°-1530 Pictura I. Jabinschi Bazele compoz. I. Caprian (ro)Ist. Artelor T.Rașchitor ARTCOR (ru) Ist. Artelor D. Șibaev bl III 308 1540-1710 (ru)L.română Dodon bl II 27 Bazele compoz. I. Caprian Educația fizică V. Pavlov Bl II 1720-1850 83O-10°° (ro)Psih. creației Țurcan bl I 310 Pictura S. Fusu 09.15 Pictura S. Fusu (ru) Filozofia Negru bl I 305 10lo-ll4° (ru)PsihoIogia gen.Valueva bl I 306 (ro)Psihologia gen.Țurcan bl I 310 (ru)PsihoIogia creației Valueva bl I 306 Pictura S. Fusu Pictura S. Fusu (ro)Filozofia Negru bl I 305 llS0-1320 (ro)Psihologia gen.Țurcan bl I 310 (ru) Filozofia Negru bl I 305 (ro)Filozofia Negru bl I 305 Teh. picturii N. Cupcea 1 oră Teh. picturii P. Raiu 1 oră (ru)MitoIogia E. Iudina bl I 303 (ro)Ist. Artelor T.Rașchitor ARTCOR 1400.1530 Desenul I. Caprian Desenul I. Caprian Pictura S. Fusu Compoziția I. Caprian (ru) Ist. Artelor E. Iudina bl I 303 1540-1710 Desenul I. Caprian Desenul I. Caprian 1 oră Pictura S. Fusu Compoziția I. Caprian (ru)Psihologia gen. Valueva 306 1720-1850 Bazele compoz. I. Caprian Pictura S. Fusu 1 oră Compoziția I. Caprian 830-10°° Desenul Val. Jabinschi (ru)Etica prof. Negru N bl I 305 Teh. picturii N. Cupcea 1010-1140 Desenul Val. Jabinschi (ro) Sociologia culturii ComendantT bl I 310 (ru)Sociologia culturii Iudina bl 1310 (ru)Didactica disciplinii de specialitate Iudina bl III 303 (ru)Pedagogia artelor Valueva bl I 306 ll50-1320 Pictura Val. Jabinschi Compoziția Val. Jabinschi Desenul Val. Jabinschi Metodologia curriculumului disc, de sp. Hubenco bl III 310 (ru) Ist. Artelor E. Iudina BL I 303 140o_i530 Pictura Val. Jabinschi Compoziția Val. Jabinschi Desenul (1 oră) Pictura Val.Jabinschi (1 oră) (ro)Didactica disciplinii de specialitate Hubenco bl III 310 1540-1710 Compoziția Val. Jabinschi Compoziția Val. Jabinschi 1 oră Pictura Val. Jabinschi Teh. picturii P. Raiu 1 oră (ro) Ist. Artelor T. Rașchitor ARTCOR 1720-1850 83O-10°° Desenul V. Fisticanu Compoziția V. Fisticanu Practica de Licență S.Fusu 1010-ll40 Desenul V. Fisticanu Compoziția V. Fisticanu Dreptul Fotescu Bl. III 308 Istoria muzicii Șeicanu bl. I 305 > HSO-1320 Transpuneri în material S.Fusu Dreptul Fotescu Bl. III 308 Istoria teatrului Maximciuc bl. 1227 1400-1530 154“-1710 / - 1720-1850 Â Z7 . Șef departament Matei Iurie Decan FAPDD Plaținda Svetlana___
 2. FAPDD Aprobat: Prim-prorector acte Pavel Gamurari dr., lect PRORECTOR V ARUL GRAFICA 1ESTRUL II Anul ORA MARȚI MIERCURI JOI VINERI 830 _ J000 Desen Wg£fefeconu 407.^3^C*ZX Pictura Olga Diaconu bl.III 407 MEP (Gh. Diaconu) 402 Limba franceză Caireac L bl II 27 10I0-H40 Desen Pictura MEP (lora)/ Lucrul în mat. Tehn. Plastici Al.Colîbneac 407 ll50-1320 Desen Pictura Lucrul în material (7 oră) Gh. Diaconu 402 Coloristica R. Cuțiuba 407 Limba engleză E.Popov bl III 308 Limba Italiană Cazacu L. bl II 27 1400-1530 Comp. SP. Olga Diaconu 407 Scrisul artistic R. Cuțiuba407 Bazele comp. Olga Diaconu 407 (ro)Ist. Artelor T.Rașchitor ARTCOR (ru) Ist. Artelor D. Șibaev bl III 308 1540-1710 (ru)L.română Dodon bl II 27 Educația fizică V. Pavlov Bl II 1720-1850 830 jqOO (ro)Psih. creației Țurcan bl I 310 Pictura (Olga Diaconu) 405 Scrisul artistic R. Cuțiuba 405 (ru) Filozofia Negru bl I 305 1010-ll40 (ru)Psihologia gen.Valueva bl I 306 (ro)Psihologia gen.Țurcan bl I 310 (ru)PsihoIogia creației Valueva bl I 306 Pictura Bazele comp. R. Cuțiuba 405 (ro)Filozofia Negru bl I 305 llS0-1320 (ro)PsihoIogia gen.Țurcan bl I 310 (ru) Filozofia Negru bl I 305 (ro)Filozofia Negru bl I 305 Pictura (ru) Mitologia E. Iudina bl I 303 (ro)Ist. Artelor T.Rașchitor ARTCOR 1400-1530 Lucrul în mat. 402 TEP/calculator Timuța bl.III 405 Teh. și tehnologia Colîbneac A Desen R. Cuțiuba bl III 405 (ru) Ist. Artelor E. Iudina bl I 303 1540-1710 Lucrul în material/Comp. SP. (Ox. Diaconu-Catan) 402 TEP/calcuIator (1 ora) Desen (ru)Psihologia gen. Valueva 306 1720-1850 Compoziția SP. (1 oră) Desen 830 10oo Pictura Gh. Diaconu 409 (ru)Etica prof. Negru bl I 305 1010-1140 Pictura (ro) Sociologia culturii ComendantTbl 1310 (ru)Sociologia culturii Iudina bl 1310 (ru)Didactica disciplinii de specialitate Iudina bl III 303 (ru)Pedagogia artelor Valueva bl I 306 1150.132° Pictura / Compoziția SP. Gh. Diaconu bl III 409 Grafica aplicată R.Cuțiuba bl.III 409 12.35 Lucrul în material Metodologia curriculumului disc, de sp. Hubenco bl III 310 (ru) Ist. Artelor E. Iudina BL I 303 14°o.l530 Compoziția SP. / Poligrafia Desen Olga Diaconu Lucrul în material Gh. Diaconu 402 (ro)Didactica disciplinii de specialitate Hubenco bl III 310 1540-1710 Poligrafia A. Timuța bl. III 409 Desen bl III 409 Lucrul în material (1 oră) 16.25 TEP (copiere) MEP V. Diordiev 409 (ro) Ist. Artelor T. Rașchitor ARTCOR 1720-1850 Desen TEP (copiere) R. Cuțiuba 405 MEP 83°_i0oo Desen A. Timuța bl. III 411 09.15 Pictura 1010-1140 Desen Pictura A. Timuța bl III 411 Dreptul Fotescu bl III 308 Istoria muzicii Șaicanu bl I 305 > liso.1320 Desen /Practica de licență Pictura Dreptul Istoria teat. Maximciuc bl I 227 14°°-1530 Practica de licență (1 ora) A. Timuța bl. III 411 Compoziția SP. A. Timuța bl III 411 Lucrul în material bl. III 402 Ox. Diaconu-Catan o o v ----------------------------- 1540-1710 Compoziția SP. Lucrul în material FACULTATEA 1720-1850 Lucrul în material ....... DECORATIVE a# . _ -------- . ]Responsabil de program Gheorghii Diaconu z Decan F APDD Plaținda Svetlana /
 3. Aprobat: Prim-prorector Pavel Gamurari dr., FAPDD ARTE DECORATIVE APLICATE (TAPISERIE ARTISTICĂ) ORARUL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022-2021 Anul ORA MARȚI MIERCURI JOI VINERI - 830_ lfl00 Transpuneri în material Desenul Crețu V. bl.III 208 Limba franceză Caireac L bl II 27 1010-ll40 PrOlect Transpuneri în material Lupul bl.III 215 Desenul (1 oră) Pictura (1 oră) Tehnologia S. Plaținda ll50-1320 Proiect Transpuneri în material Pictura Tehnologia, bl. III 215 Limba engleză E.Popov bl III 308 Limba Italiană Cazacu L. bl II 27 1400.1530 Transpuneri în mat. (1 ora) Bazele comp. Baraghin I Tehnologia (1 ora) (ro)Ist. Artelor T.Rașchitor ARTCOR (ru) Ist. Artelor D. Șibaev bl III 308 1540-1710 (ru)L.română Dodon bl II 27 Bazele comp (1 ora) 215 Educația fizică V. Pavlov Bl II 1720-1850 n 830 10oo (ro)Psih. creației Țurcan bl I 310 Desenul V.Sitari bl.III,304 Proiect Savițki D bl. III 220 Transp în material bl. III 220 (ru) Filozofia Negru bl I 305 1010-ll40 (ru)Psihologia gen.Valueva bl I 306 (ro)PsihoIogia gen.Țurcan bl I 310 Desenul (1 oră) (ru)Psihologia creației Valueva bl I 306 Proiect Transp în material bl. III 220 (ro)Filozofia Negru bl I 305 ll50-1320 (ro)Psihologia gen.Țurcan bl I 310 (ru) Filozofia Negru bl I 305 (ro) Filozofia Negru bl I 305 Proiect (ru)Mitologia E. Iudina bl I 303 (ro) Ist. Artelor T.Rașchitor ARTCOR 1400.153° Proiect (1 ora) Tehnici textile Savițki D Pictura Tarasenco O. (ru) Ist. Artelor E. Iudina bl I 303 1540-1710 Bazele compoziției Tehnici textile/Transp în material Pictura (1 oră) bl.III 304 (ru)Psihologia gen. Valueva bl I 306 1720-1850 Bazele comp. Baraghin I Transp în material bl. III 220 ** 83°_i0oo Tehnici textile Sclifos V 1O>°-1140 Tehnici textile bl III 230 (ro) Sociologia culturii Comendant T bl I 310 ll50-1320 Proiect Sclifos V bl.III 230 Metodologia curriculumului disc, de sp. Hubenco bl III 310 Istoria costumului și textilelor Savițkaia-Baraghin Iarina 230 1400.1530 Proiect Pictura Candu A. (ro)Didactica disciplinii de specialitate Hubenco bl III 310 Istoria costumului și textilelor 1540-1710 Tran.în mat.Sclifos V 230 (1 oră) Desenul Babiuc S. Pictura (loră) bl.III 426 Transpuneri în material Lupu I (ro) Ist. Artelor T. Rașchitor ARTCOR 1720-1850 Desenul bl. III 304 Transpuneri în material 83O-10°° Transp. în mat Parlui V 221 9.15 Forme textile 10’O-H4» Transpuneri în material Proiect Forme textile Savițki D Dreptul Fotescu bl III 308 Istoria muzicii Șaicanu bl I 305 > ll50-1320 Proiect Parlui V. 221 Dreptul Istoria teat. Maximciuc bl I 227 °v a 1400.1530 Tehnici textile Parlui V Practica de licență f v -v.rF z oNX 1540-1710 Practica S. Plaținda fi facultatea 1720-1850 PLAa t | ml |------------------- Șef departament Savițkaia-Baraghin Iarîna Decan FAPDD Plaținda Svetlana
 4. FAPDD Aprobat: Prim-prorector/^ Pavel Gamurari dr., 1 ^C^^:ARTE DECORATIVE APLICATE (CERAMICĂ ARTISTICĂ /METAL ARTISTIC) ORARUL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022-2023 Anul ORA MARȚI MIERCURI JOI VINERI - 830 io00 Desenul Crețu V. bl III 208 Perspectiva Raiu P bl III 308 1O’°-1140 Baz comp O Roșea bl I 139 Desenul (1 oră) / Pictura Tehnologia Dobrovolschi O ll50-1320 Bazele compoziției Studiul formei și volumului Pictura Tehnologia bl. I 139 Limba engleză E.Popov bl III 308 Limba Italiană Cazacu L. bl II27 14°°-1530 Studiul formei și volumului O.Roșcabll 135 Proiect Dobrovolschi O Lucrul în material Dobrovolschi bl I 139 (ro)Ist.Artelor T.Rașchitor ARTCOR 1540-1710 Proiect bl I 139 Lucrul în material Educația fizică V. Pavlov bl II 1720-1850 Lucrul în material (1 ora) s 83o io°° (ro)Psih. creației Țurcan bl I 310 Desenul V.Sitari bl.III 304 Proiect pt ceram. Carp M. (ru) Filozofia Negru bl 1305 1010-1140 (ru)PsihoIogia gen.Valueva bl I 306 (ro)Psihologia gen.Țurcan bl I 310 Desenul(loră) ru)Psih. creației Valueva bl I 306 Proiect pt ceramica bl.I 138 (ro)Filozofia Negru bl I 305 ll50-1320 (ro)Psihologia gen.Țurcan bl 1310 (ru) Filozofia Negru bl I 305 (ro)Filozofia Negru bl I 305 : (ru)Mitologia E. Iudina bl I 303 (ro)Ist.Artelor T.Rașchitor ARTCOR 14°°.153° Lucrul în material și teh. Studiul formei și volumului Pictura(loră) (ru) Ist. Artelor E. Iudina bl I 303 1540-1710 Lucrul în material și tehn St.form(lora)Baz com(loră) Pictura Tarasenco O. 304 (ru)Psihologia gener. Valueva bl I 306 1720-1850 Lucr în mat bl I 141 Bazele compoziției Roșea O Proiect pentrut ceramica s 830 _ jqOO 09.15 Sculptura spec. Frunze 1010-ll40 Sculptura spec. Frunze bl I 131 (ro) Sociologia culturii Comendant T bl I 310 10.55 Studiul formei și volum. Roșea O. ll50-1320 Proiect pt ceram. Frunze E. Studiul formei și volum, bl I 135 Metodologia curriculumului disc, de sp. Hubenco bl III 310 Istoria evoluției artei ceramice Frunze Elenabl.I 142 1400-1530 Proiect pt ceramica bl.I 138 Pictura (A.Candu)bl.III 426 (ro)Didactica disciplinii de specialitate Hubenco bl III 310 Istoria evoluției artei ceramice Frunze Elena bl. I 142 1540-1710 Proiect pt ceramica 16.25 Desenul Babiuc S. ! Pictura (loră) Lucrul în material și tehn (ro) Ist. Artelor T. Rașchitor ARTCOR 1720-1850 Lucr în mat Frunze bl I 141 Desenul bl. III 304 Lucr în mat Frunze bl I 141 830_ jqOO Proiect Tehnici și materiale avansate de transpunere, bl.I, 129 1010-1140 Proiect Bîlba Ș. bl.I 129 Tehnologia Bîlba Ș. bl I 134 Dreptul Fotescu bl III 308 Istoria muzicii Șaicanu bl I 305 > ll50-1320 Pr. de licență Bîlba Ș. 140 Tehnologia (1 oră) > Dreptul Istoria teat. Maximciuc bl I 227 A? G 4» ,.<> X? 140o.153° Lucrul în material 129 1540-1710 Lucrul în material (1 oră) V rACUtTATEA •----------------- -i = ° i ARTE plastice, 1 i: 1720-18S0 îi; / Responsabil de program Frunze Elena Decan FAPDD Plaținda Svetlana
 5. Aprobat: Prim-prorector activitate Pavel Gamurari dr., lector 1RARUL DESIGN INTERIOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022-2023 FAPDD Decan FAPDD Plaținda Svetlana Anul ORA 1 MARȚI MIERCURI JOI VINERI 830 _ 10OO Desenul Tehnologia Jitari V.bl. III 310 Limba franceză Caireac L bl II 27 1010-1140 Desenul (1 10.55 Bazele compâz^ 7/-^ Proiect Dumitrașcu 1. Tehnologia 1150.132° Bazele compoziție Sinica S 423 Proiect bl. III 423 Rețele tehnice Jitari bl.III 310 Perspectiva Jitari V.bl. III 310 Limba engleză E.Popov bl III, 308 Limba Italiană Cazacu L. bl II 27 1400-1530 Bazele compoziție (1 ora) Proiect Pictura Sitari Z. bl III 426 (ro)Ist. Artelor T.Rașchitor ARTCOR (ru) Ist. Artelor D. Șibaev bl III 308 1540-1710 (ru)L.română Dodon bl II 23 Pictura (1 oră) Educația fizică V. Pavlov Bl II 1720-1850 H 830- 10°° (ro)Psih. creației Țurcan bl I 310 Proiect Vieru R. bl.III 417 Tehnologia Jitari V. bl. III 310 (ru) Filozofia Negru bl I 305 10lo-H4» (ru)Psihologia gen.Valueva bl 1306 (ro)Psihologia gen.Țurcan bl I 310 (ru)Psihologia creației Valueva bl I 306 Proiect Tehnologia (ro)Filozofia Negru bl I 305 U50-1320 (ro)Psihologia gen.Țurcan bl I 310 (ru) Filozofia Negru bl I 305 (ro) Filozofia Negru bl I 305 Proiect (ru)Mitologia E. Iudina bl I 303 (ro)Ist. Artelor T.Rașchitor ARTCOR 1400-1530 10.45 Bazele compoziție Sinica S. Desenul Sitari bl. III, 426 Proiect Desen tehnicVavilinaN. (ru) Ist. Artelor E. Iudina bl I 303 154“-1710 Bazele compoziție Desenul (1 oră) / Pictura Desen tehnic bl. III 417 (ru)Psihologia gen. Valueva 306 1720-1850 Pictura Sitari V. 426 . 83o_ io°° Proiect Istrari I. bl. III 418 (ru) Etica prof.Negru bl I 305 1O1o-1140 Proiect (ro) Sociologia culturii ComendantTbl I 310 (ru)Sociologia culturii Iudina bl 1310 (ru)Didactica disciplinii de specialitate Iudina bl III 303 (ru)Pedagogia artelor Valueva bl I 306 liso.1320 Proiect Arhitectonica Sinica S.423 Desenul Sitari Z. bl. III 426 Metodologia curriculumului disc, de sp. Hubenco bl III 310 (ru) Ist. Artelor E. Iudina BL I 303 14°°-1530 Proiect Arhitectonica Pictura Sitari Z.bl. III 426 (ro)Didactica disciplinii de specialitate Hubenco bl III 310 Rezistenta Materialelor Jitari V 310 1540-1710 Proiect Arhitectonica Desenul (1 oră) / Pictura Tehnologia Jitari V. bl. III 310 (ro)Ist. Artelor T. Rașchitor ARTCOR 1720-1850 830 _ i0°° Proiect Vieru R. 1010-ll40 Practuca de licența Dumitrașcu L.bl. III 424 Proiect bl. III 424 Dreptul Fotescu bl III 308 Istoria muzicii Șaicanu bl I 305 Machetarea Sinica S. bl. III 424 > ll50-1320 Practuca de licența Proiect Dreptul Istoria teat. Maximciuc bl 1227 Machetarea 14°°.1530 Tehnologia Jitari V. bl. III 310 1540-1710 /y V A/ 1720-1850 V4/------------------------------------ Șefdepartament Dumitrașcu Leonid
 6. Aprobat: Prim-prorector Pavel Gamurari dr., FAPDD MODA DESIGN-VESTIMENTAR UL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022-2023 11 kl -J Responsabil de program Veste Maia An ul ORA MARȚI MIERCURI JOI VINERI - 830_ j0O° Proiect Ștaihma$^^a^>°*^^ z|Hsenul Lozovanu V. 208 CTAAlbuL. bl.III, 120 09.15 Proiect Ștaihman S Limba franceză Caireac L bl II 27 1010-ll40 Proiect bl III, 117S^^ky^ Desenul / Pictura bl. III CTA Proiect bl III 117 ll50-1320 Bazela compoz. Ștaihman S. Pictura Lozovanu V Luc. în material bl III 120 Limba engleză E.Popov bl III 308 Limba Italiană Cazacu L. bl II 27 1400-1530 CTA Sudacevschi S. bl III 226 Lucul în material Ștaihman S (ro)Ist. Artelor T.Rașchitor ARTCOR (ru) Ist. Artelor D. Șibaev bl III 308 1540-1710 (ru)L.română Dodon bl II 27 CTA Sudacevschi S. IND Educația fizică V. Pavlov Bl II l?20-!^0 = 83o i0oo (ro)Psih. creației Țurcan bl I 310 Luc. material Gorcinschi L. (ru) Filozofia Negru bl I 305 10,0-1140 (ro)Psihologia gen.Țurcan bl I 310 (ru)Psihologia gen.Valueva bl I 306 (ru)Psihologia creației Valueva bl 1306 CTA Sudacevschi bl III 226 IND (ro)Filozofîa Negru bl I 305 ll50-1320 (ro)Psihoiogia gen.Țurcan bl I 310 (ru) Filozofia Negru bl I 305 (ro) Filozofia Negru bl 1305 CTAAlbuL. bl III 120 (ru)Mitologia E. Iudina bl I 303 (ro)Ist. Artelor T.Rașchitor ARTCOR 14°°.153° Lucul în mat.Ștaihman bl. III, 225 Desenul bl III 208 Pictura Buga O. bl. III 426 Proiect Platon L bl III 202 (ru) Ist. Artelor E. Iudina bl I 303 1540-1710 IND Desenul Lozovanu V. 1 oră Pictura Proiect Platon L bl III 202 (ru)Psihologia gen. Valueva 306 1720-1850 Bazele comp. (Ștaihman) 209 Proiect Platon L bl III 202 H 83o_i0o° Pictura Buga O.bl III 304 Istoria costumului bl III 308 io10-u40 Pictura (1 oră) (ro) Sociologia culturii Comendant T bl I 310 (ru)Sociologia culturii Iudina bl 1310 Lucru în material bl. III 225 Istoria costumului ll50-1320 Tehnici textile Platon L.209 Construcția Sudacevschi 226 L.material. Platon L (ru) Ist. Artelor E. Iudina BL I 303 14°°-1530 Proiect Platon L. bl.III, 209 Desenul bl III 208 Tehnologia Albu L. bl.III 120 1540-1710 Proiect bl.III 209 Desenul Babiuc S. (1 ora) (ro)Ist. Artelor T. Rașchitor artcor 1720-1850 Proiect (loră) 830 _ lfloo Tehnologia bl III 225 Construcția bl. III 225 IND 1010-ll40 IND IND Dreptul Fotescu bl III 308 Istoria muzicii Șaicanu bl I 305 IND > ll50-1320 IND Luc.material Bujorean T. Dreptul Istoria teat. Maximciuc bl I 227 1400-1530 Teza de licență Bujorean Lucrul în mat. bl. III 225 Practica de licență bl. III 223 Proiect bl III, 223 1540-1710 IND IND Proiect Bujorean 1720-1850 Decan FAPDD Plaținda Svetlana
 7. Aprobat: Prim-prorector aq Pavel Gamurari dr., lect aCTWIÎAI k ISTORIA ȘI TEORIA ARTELOR PLASTICE RARUL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022^2023 FAPDD An ul ORA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI Anul II 830 10°° (ro)Psih. creației Țurcan bl I 310 Desenul Lozovanu V. 208 1010-ll40 (ru)Psihologia gen.Valueva bl I 306 (ro)Psihologia gen.Țurcan bl I 310 (ru)Psihologia creației Valueva bl I (ro) Sociologia cul.Comendant bl 1310 (ru)Sociologia cui. Iudina bl I 310 Dreptul Fotescu bl III 308 Desenul (1 oră) / Pictura ll50-1320 (ro)Psihologia gen.Țurcan bl 1310 Istoria artelor națion.Rașchitor T 308 Dreptul Fotescu bl III 308 Pictura Lozovanu V. 208 Istoria artelor universale Șibaev D. bl. III 308 1400-1530 Perceperea operei de arta T. Hubenco Bl. III 114 Critica de artă Toma L. BNM, blocul II 1540-1710 Curentele în artele moderne naționale Toma L. BNM blocul II (ru)PsihoIogia gene. Valueva bl 1306 172°1850 Anul III 830 1q0° 10,0-ll40 (ru) Filozofia Negru bl I 305 Istoria muzicii Șaicanu bl I 305 ll50-1320 (ru) Filozofia Negru bl I 305 Istoria artelor decorative Hubenco T.bl III 310 (ro) Filozofia Negru bl I 305 Istoria teat. Maximciuc bl I 227 1400-1530 (ro) Filozofia Negru bl I 305 Istoria artelor univer. Rașchitor T 310 Piața de arta Matei I. bl. III 114 1540-1710 Istoria artelor univer. Rașchitor T 310 1720-1850 Istoria artelor națion.Rașchitor T.308 jX*V 0 1 E A L* Șefcatedră Lozovan Vlad Decan FAPDD Plaținda Svetlana ?&00T6OS
 8. Aprobat: Prim-prorector activitate did^îieâj^V^Ț-—- Pavel Gamurari dr., lector SCULPTURA FAPDD SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022-2023 i. Anul ORA MIERCURI JOI VINERI 830—IO00 "Tehnologia Canașinb.I 133 1010-ll40 Tehnologia (1 oră) Dreptul Fotescu bl III 308 Istoria muzicii Șaicanu bl I 305 ll50-1320 Practica de licență Dreptul Istoria teat. Maximciuc bl I 227 > 14°°-1530 Prac. de lic. Romanescu Compoziția Romanescu 0 1540-1710 Transpuneri în material Romanescu 0 bl I 133 Compoziția bl 1133 1720-1850 Transpuneri în material Proiect artistic-sculptura Responsabil de program Frunze Elena Decan FAPDD Plaținda Svetlan
 9. Aprobat: Prim-prorector a Pavel Gamurari dr., lect didact Ciclul II - MAȘTER ARTA DESIGNULUI DE INTERIOR ORARUL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022^2023 Anul ORA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 830_1000 Strategii de design -arh-interior VavilinaN. 421 Strategii de prezentare a proiectului Vavilina N. 421 1010-ll40 Strategii de design -arh-interior Strategii de prezentare a proiectului Curente și sinteze în artele moderne Rașchitor ARTCOR ll50-1320 Design interior în spațiul bi și tridimensional VavilinaN.421 Strategii de prezentare a proiectului 14°°-1530 Design interior în spațiul bi și tridimensional (1 ora) Procese contemporane în relație artă-știință- tehnologie Florea Bl.III 310 1540-1710 172°_185° Decan FAPDD Plaținda Svetlana ȘefDepartament Dumitrașcu Leonid
 10. r Aprobat: Prim-prorecto Pavel Gamurari dr., le Ciclul II - MAȘTER SCULPTURĂ- MATERIE ȘI FORMĂ ORARUL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022-2023 Anul ORA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI - 83°-lO00 Sculptura în proiectarea digitala Sitari V bll 1010-ll40 Sculptura în proiectarea digitala Bl I 10.55 Transpunerea formei și tehnici avan. în scuip. Curente și sinteze în artele moderne Rașchitor ARTCOR llS0-1320 Transpunerea formei și teh. Romanescu 0. bl I Explorări creative în sculptura Romanescu O. bl. I 1400.1530 Procese contemporane în relație artă- știință-tehnologie FloreaBl.III 310 Explorări creative în sculptura Romanescu 0. bl I 1540-1710 1720-1850 Responsabil de program Frunze Elena Decan FAPDD Plaținda Svetlana
 11. Aprobat: Prim-prorector Pavel Gamurari dr., lect Ciclul II - MAȘTER Arte decorative (ARTA CERAMICII) ORARUL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022-2023 Anul ORA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 83O_j0OO Arta ceramicii în proiectarea digitala Sitari V 1010-ll40 Arta ceramicii în proiectarea digitala (loră) Experimente în arta cont a ceramicii (loră) Curente și sinteze în artele moderne Rașchitor ARTCOR ll50-1320 Experimente în arta cont a ceramicii Sitari V Explorări creative în arta ceramicii 1400-1530 Procese contemporane în relație artă-știință- tehnologie Florea B1.III310 Explorări creative în arta ceramicii Romanescu 0. 1540-1710 1720-1850 ' v v 1 E A r / V Șef Responsabil de program Frunze Elena Decan FAPDD Plaținda Svetlana_____
 12. ' 1 7 Aprobat: Prim-prorector actiWayt didac^g|l Pavel Gamurari dr., lector Ciclul II - MAȘTER Arte decorative (ARTE TEXTILE) ORARUL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022=2023 Anul ORA LUNI MARȚI MIERCURI ! JOI VINERI - 830- 10°° Explorări creative în spațiu Savițkaia-Baraghin I. 210 Proiect digital Savițkaia- Baraghin I. 10,0-ll40 Explorări creative în spațiu Savițkaia-Baraghin I. 210 Proiect digital bl III 210 Curente și sinteze în artele moderne Rașchitor ARTCOR ll50-1320 Experimente în artele decorative 210 Savițkaia-Baraghin I. Structuri textile Savițkaia- Baraghin I. 210 1400-1530 Experimente în artele decorative Procese contemporane în relație artă-știintă- tehnologie Florea bl.III 310 1540-1710 Experimente în artele decorative (1 ora) 1720-1850 Șef departament Savițkaia-Baraghin Iarîna Decan FAPDD Plaținda Svetlana
 13. Aprobat: Prim-prorector ^tiy|tate di^cticS- Pavel Gamurari dr., lec ' _ -*cA Ciclul II - MAȘTER ARTA DESIGNULUI VESTIMENTAR ORARUL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022^2023 Anul ORA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI - 830 _ !Ooo Explor.plastice în proiec. vestim Maia Veste 225 Tend. în accesorii și decor Veste Maia 116 10I0-ll40 Explor.plastice în proiec. vestim 225 Tend. în accesorii și decor (1 oră) Veste Maial 16 Curente și sinteze în artele moderne Rașchitor ARTCOR 1150.132° Atelier de creație vestimentară Veste Maia 120 14°o.i53° Procese contemporane în relație artă-știință- tehnologie Florea B1.III310 Atelier de creație vestimentară Veste Maia 120 1540-1710 IND 1720.185° IND Responsabil de program Maia Veste Decan FAPDD Svretlana Plaținda
 14. Aprobat: Prim-prorector activitate didactic Pavel Gamurari dr., lector univ.________ ARTA PICTURII CONTEMPORANE ORARUL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022^2023 Anul ORA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI - 830 _ 10oo Compoziția artistică S. Fusu Desenul artistic Val. Jabinschi Sinteza culorii în pictură I. Caprian 10I0-ll40 Compoziția artistică S.Fusu Desenul artistic Val. Jabinschi Sinteza culorii în pictură I. Caprian Curente și sinteze în artele moderne Rașchitor ARTCOR 1150.132° Sinteza culorii în pictură I. Caprian 1400-1530 Procese contemporane în relație artă-știință- tehnologie Florea Bl.III 310 1540-1710 1720-1850 ȘefDepartament Matei Iurie Decan FAPDD Plaținda Svetlana DESJGN
 15. Aprobat: Prim-prorector^ț^v^ate dida Pavel Gamurari dr., lec dvda01'0* MAȘTER Ciclul II TSTORIA ȘI TEORIA ARTELOR VIZUALE ORARUL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022-2023 Anul ORA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI - 830_100O 1010-ll40 Curente și sinteze în artele moderne Rașchitor T. ARTCOR llS0-1320 14°°-1530 Practici curatoriale contemporane Rașchitor T. Procese contemporane în relație artă-știință- tehnologie Florea E. bl.III 310 1540-1710 Teoria știițelor artelor plastce Florea E. bî III 310 1720-1850 Repere de baza in critica de arta Toma L. 83O io°° 1010-1140 ll50-1320 14<>o_i53o 154°-1710 Teza de mașter 1720-1850 Șef catedră Lozovan Vlad Decan FAPDD Plaținda Svetlana ESîGN
 16. Aprobat: Prim-prorector activitate didaqtî^ă Pavel Gamurari dr., lector univ. II - MAȘTER ARTE GRAFICE ORARUL LECȚIILOR SEMESTRUL II ANUL DE STUDII 2022^2023 Anul ORA LUNI MARȚI | MIERCURI JOI VINERI - 830_ 1000 09.15 Crafica pe calculator 1010-ll40 Dimensiuni tehnice și artistice în grafica de șevalet Al.Colîbneac 408 Gravura în tehnici tradiționale și moderne Gh. Diaconu 402 Crafica pe calculator Curente și sinteze în artele moderne Rașchitor ARTCOR ll50-1320 Dimensiuni tehnice și artistice în grafica de șevalet (1 oră)/ Exploarări creative în grafica de carte Gravura în tehnici tradiționale și moderne Crafica pe Calculator A. Timuța bl III 406 1400-1530 Exploarări creative în grafica de carte Al.Colîbneac 408 Procese contemporane în relație artă-știință- tehnologie Florea Bl.III 310 1540-1710 1720-1850 Responsabil de program Diaconu Gheorghe Decan FAPDD Plaținda Svetlana ARTE PLASTICE. ’ DECORATIVE $ DESIGN
Publicidad