Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Një hap shumë i rëndësishëm 4
Mateu 28:18-20
MËSIMI 4
TË VARROSUR NË PAGËZIM 4
●
Taktika dhe praktika të ndryshme; njerëz të
perëndishëm, mendime të ndryshme.
●
Urdhër...
MËSIMI 4
TË VARROSUR NË PAGËZIM 4
●
Hapi i parë i bindjes!
●
Zbatime për të gjithë!
MËSIMI 4
I. A KA PAGËZIME TË TJERA? 4
1) Pastrimi ceremonial i judenjve (Lu. 11:38-39).
2) Pagëzimi për pendim i Gjonit (M...
MËSIMI 4
II. KUSH DUHET TË PAGËZOHET? 4
●
Ai që ka rrëfyer besim në Krishtin!
●
Pagëzim përpara shpëtimit”!?
●
Praktikë e ...
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
●
Praktika e shumë kishave gjatë shekujve!!!
●
Bibla thotë JO!
●
Po, atëh...
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
1) për të siguruar shpëtimin e foshnjave nga
ferri,
2) për të filluar pro...
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
1. Tekste provë të cituara shpesh
●
Mr. 10:13-16; Mt. 19:13-15
●
Mt. 18:2...
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
2. Argumenti nga rrethprerja
●
Meshkujt judenj në ditën e tetë (Lu. 1:59)...
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
2. Argumenti nga pagëzimi i familjeve
●
Lidia, rojtari i burgut, Krispi, ...
MËSIMI 4
III. ÇFARË DOMETHËNIE KA PAGËZIMI I BESIMTARIT? 4
●
Vdekja, varrosja dhe ringjallja e Krishtit (Rom.
6:3-5).
●
Ne...
MËSIMI 4
V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4
●
Shumë kisha mësojnë gabimisht atë që njihet si
“ripërtëritja e pagëzimit”.
●
“Pagëzimi...
MËSIMI 4
V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4
●
Çfarë shkrimesh përdorin ata?
●
Gjoni 3:5
1) Fjala lidhëse kai (“madje”)
2) Uji = Fjal...
MËSIMI 4
V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4
1) Pali nuk i pagëzoi gjithmonë ata që i drejtoi te
Krishti (1 Kor. 1:14-17).
2) Johebre...
MËSIMI 4
VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4
1. Mënyra
Me zhytje
Me derdhje ose spërkatje?
Në shek. 2 (u përhap në shek. 13).
Prakt...
MËSIMI 4
VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4
2. Formula
“Në emër të Atit dhe të Birit dhe të Frymës së
Shenjtë” (Mt. 28:19).
“Në em...
MËSIMI 4
VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4
2. Pagëzori
Nga radhët e besimtarëve.
Përfaqëson Zotin dhe më pas kishën.
Nuk jepen ku...
MËSIMI 4
VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4
“Nëse pagëzimi nuk i lan mëkatet tona ose nuk
na bashkon me kishën...
MËSIMI 4
VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4
1) Pagëzimi është një pjesë e pandashme e
Mandatit të Madh.
2) Pag...
MËSIMI 4
KONKLUZIONI 4
●
Ne jemi urdhëruar nga Krishti që të
pagëzohemi.
●
Jetë morale me vepra të mira, Thyerja e Bukës,
...
MËSIMI 4
KONKLUZIONI 4
●
Për çfarë arsyesh mund ta vonojë dikush
përgjigjen e tij për pagëzim sot?
●
Gal. 2:20 – “një jetë...
MËSIMI 4
KONKLUZIONI 4
a) Unë jam pagëzuar, qëkurse e kam pranuar
Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tim.
b) Unë nuk ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

TE VARROSUR NE PAGEZIM

382 visualizaciones

Publicado el

Po a nuk e dini se ne të gjithë që u pagëzuam në Jezu Krishtin, u pagëzuam në vdekjen e tij? Ne, pra, u varrosëm me të me anë të pagëzimit në vdekje, që, ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne gjithashtu të ecim në risinë e jetës.

Publicado en: Meditación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

TE VARROSUR NE PAGEZIM

 1. 1. Një hap shumë i rëndësishëm 4 Mateu 28:18-20
 2. 2. MËSIMI 4 TË VARROSUR NË PAGËZIM 4 ● Taktika dhe praktika të ndryshme; njerëz të perëndishëm, mendime të ndryshme. ● Urdhërim bazë për të gjithë ndjekësit e Krishtit! ● Të pagëzohen kur shpëtohen (Mar. 16:16). ● Të krishterëve të parë u ishte mësuar besnikërisht kjo dhe ata iu bindën rregullisht (Veprat 2:38, 41; 8:12, 36-39; 9:18; 10:47; 16:15, 33; 18:8; 22:16).
 3. 3. MËSIMI 4 TË VARROSUR NË PAGËZIM 4 ● Hapi i parë i bindjes! ● Zbatime për të gjithë!
 4. 4. MËSIMI 4 I. A KA PAGËZIME TË TJERA? 4 1) Pastrimi ceremonial i judenjve (Lu. 11:38-39). 2) Pagëzimi për pendim i Gjonit (Mr. 1:2-4). 3) Pagëzimi i vuajtjeve i Krishtit (Lu. 12:50). 4) Pagëzimi i Frymës (Mt. 3:11).
 5. 5. MËSIMI 4 II. KUSH DUHET TË PAGËZOHET? 4 ● Ai që ka rrëfyer besim në Krishtin! ● Pagëzim përpara shpëtimit”!? ● Praktikë e shumë kishave (për shekuj të tërë!!!) ● Bibla thotë JO! ● Besimi > Pagëzimi
 6. 6. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 ● Praktika e shumë kishave gjatë shekujve!!! ● Bibla thotë JO! ● Po, atëherë, përse i kanë pagëzuar këto kisha foshnjat?
 7. 7. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 1) për të siguruar shpëtimin e foshnjave nga ferri, 2) për të filluar procesin e shpëtimit, i cili duhet të “vuloset” përmes “konfirmimit” në një datë më vonë 3) për të ngulitur te prindërit ose “nunët” e fëmijës, përmes shërbesës së përkushtimit/pagëzimit, rëndësinë e rritjes së fëmijës për Krishtin.
 8. 8. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 1. Tekste provë të cituara shpesh ● Mr. 10:13-16; Mt. 19:13-15 ● Mt. 18:2-6 ● 1 Kor. 7:14
 9. 9. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 2. Argumenti nga rrethprerja ● Meshkujt judenj në ditën e tetë (Lu. 1:59) ● Kol. 2:11-12
 10. 10. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 2. Argumenti nga pagëzimi i familjeve ● Lidia, rojtari i burgut, Krispi, Stefanës. ● “Duhet të ketë patur foshnja” që janë përfshirë në pagëzim.
 11. 11. MËSIMI 4 III. ÇFARË DOMETHËNIE KA PAGËZIMI I BESIMTARIT? 4 ● Vdekja, varrosja dhe ringjallja e Krishtit (Rom. 6:3-5). ● Ne kemi vdekur me Të dhe jemi ringjallur me Të në sytë e Perëndisë (Kol. 3:1-3; Rom. 6:6-11). ● Predikim i ungjillit pa fjalë!
 12. 12. MËSIMI 4 V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4 ● Shumë kisha mësojnë gabimisht atë që njihet si “ripërtëritja e pagëzimit”. ● “Pagëzimi në ujë ripërtërin vërtet”. ● “E shkakton lindjen e re”. ● “Sjell falje të mëkateve”.
 13. 13. MËSIMI 4 V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4 ● Çfarë shkrimesh përdorin ata? ● Gjoni 3:5 1) Fjala lidhëse kai (“madje”) 2) Uji = Fjala e Perëndisë (Gjo. 15:3; Efe. 5:26; 1 Pje. 1:23). 3) Uji i jetës së përjetshme (Gjo. 4:14). ● Gjatë studimit të martave flasim për shkrime të tjera.
 14. 14. MËSIMI 4 V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4 1) Pali nuk i pagëzoi gjithmonë ata që i drejtoi te Krishti (1 Kor. 1:14-17). 2) Johebrenjve e morën shpëtimin dhe Frymën e Shenjtë përpara se të pagëzoheshin në ujë (Vep. 10:44-48).
 15. 15. MËSIMI 4 VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4 1. Mënyra Me zhytje Me derdhje ose spërkatje? Në shek. 2 (u përhap në shek. 13). Praktika e pagëzimit të drejton te zhytja! Simbolika e pagëzimi kërkon zhytje! Domethënia e fjalës pagëzim nënkupton zhytje!
 16. 16. MËSIMI 4 VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4 2. Formula “Në emër të Atit dhe të Birit dhe të Frymës së Shenjtë” (Mt. 28:19). “Në emër të Jezusit” ose “në emër të Zotit” (Vep. 2:38; 8:16; 10:48). Ndoshta një referimi i shkurtuar, për ta dalluar nga pagëzimi i Gjonit (Vep. 19:3-5).
 17. 17. MËSIMI 4 VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4 2. Pagëzori Nga radhët e besimtarëve. Përfaqëson Zotin dhe më pas kishën. Nuk jepen kualifikime. Klerikë vs. laikë => nuk ka bazë biblike!
 18. 18. MËSIMI 4 VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4 “Nëse pagëzimi nuk i lan mëkatet tona ose nuk na bashkon me kishën, ose nuk e siguron shpëtimin tonë, atëherë përse është kaq i rëndësishëm?”
 19. 19. MËSIMI 4 VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4 1) Pagëzimi është një pjesë e pandashme e Mandatit të Madh. 2) Pagëzimi është një dëshmi për botën. 3) Pagëzimi është një dëshmi për besimtarët e tjerë.
 20. 20. MËSIMI 4 KONKLUZIONI 4 ● Ne jemi urdhëruar nga Krishti që të pagëzohemi. ● Jetë morale me vepra të mira, Thyerja e Bukës, të dëshmojmë për besimin tonë, për t'u mbledhur… ● Edhe të pagëzohemi! ● I domosdoshëm për të treguar dashuri për Zotin tonë të dashur!
 21. 21. MËSIMI 4 KONKLUZIONI 4 ● Për çfarë arsyesh mund ta vonojë dikush përgjigjen e tij për pagëzim sot? ● Gal. 2:20 – “një jetë e pagëzuar” ● Rom. 6:4 – të ecim në risinë e jetës ● Gjo. 14:15 – Besnikëri ndaj Krishtit si Zot ● 2 Kor. 5:14-15 – Të jetojmë për Atë
 22. 22. MËSIMI 4 KONKLUZIONI 4 a) Unë jam pagëzuar, qëkurse e kam pranuar Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tim. b) Unë nuk jam pagëzuar, qëkurse jam bërë i krishterë dhe dëshiroj të flas me një nga drejtuesit e kishës për t'u pagëzuar. c) Unë kam akoma disa pyetje për pagëzimin e besimtarit dhe do të doja më shumë informacion.

×