Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I TI  S H Ë R B E N I!NGAZËLLIM vs.  ZEMËRIM
7 FIGURA/KARAKTERE KYÇ         Z B U L E S A 12 d h e 13GRUAJA, 12:1-6DRAGOI I MADH I KUQ FLAKË, 12:3-17FËMIJA MA...
7 PJESË TË DALLUESHME            Z B U L E S A 14Qengji në Malin e Sionit (1-5).Tre shpallje engjëllore (6-12)...
1. Qengji në Malin e Sionit (1-5)             Z B U L E S A 14A janë ata grupi i vulosur i  izraelitëve i ka...
2. Tre shpallje engjëllore (6-12)    E n g j ë l l i #1 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë mNjë ungjill, Gal. 1:6-8...
2. Tre shpallje engjëllore (6-12)              E n g j ë l l i #2 – B a b i l o n i a  Zbulesa 17-18 (“Ra, ...
2. Tre shpallje engjëllore (6-12)    E n g j ë l l i #3 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë mAdventistët e Ditës së ...
3. “Lum të vdekurit që këtej e tutje         vdesin në Zotin” (13)Guxim i madh, v. 12Besimtarë judenj: urdhërimet ...
4. VEGIMI I KORRJES SË TOKËS             Z B U L E S A 14Mt. 13.39-43; 25:31-46 (Krishti nëpërmjet veprimit ...
5. VEGIMI I VRESHTIT TË DHEUT DHE VOZËS SË   ZEMËRIMIT TË PERËNDISË (17-21)Një gjykim pa rezerva (“vera e  zemërimit t...
Çfarë do të thotë kjo për ne?               Z B A T IM EPREDIKO! - Duke ditur frikën e     KËRKO! Seps...
Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I TI  S H Ë R B E N I!NGAZËLLIM vs.  ZEMËRIM
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14

545 visualizaciones

Publicado el

1 ¶ Pastaj pashë Qengjin që rrinte në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë me të ishin njëqind e dyzet e katër mijë njerëz, që e kishin të shkruar mbi ballin e tyre emrin e tij dhe emrin e Atit të tij.
2 Dhe dëgjova pastaj një zë nga qielli si ushtima e shumë ujërave dhe si gjëmimi i një bubullime të madhe; dhe zëri që dëgjova ishte si ai i kitaristëve që u bien qesteve së tyre.
3 Ata këndonin një këngë të ri përpara fronit, përpara katër qenjeve të gjalla dhe përpara pleqve; dhe asnjë nuk mund ta mësonte kantikun përveç të njëqind e dyzet e katër mijëve, që ishin shpenguar nga toka.
4 Këta janë ata që nuk janë ndotur me femra; janë në fakt të virgjër. Këta janë ata që ndjekin Qengjit, kudo që të shkojë ai; këta u shpenguan ndër njerezit, që të jenë të parat fruta për Perëndinë dhe Qengjin.
5 Edhe në gojë të tyre nuk u gjet gënjeshtër, sepse janë të paqortueshëm përpara fronit të Perëndisë.
6 ¶ Pastaj pashë një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që t’ua predikojë banorëve të dheut dhe çdo kombi, dhe fisi, dhe gjuhe, dhe populli,
7 dhe thoshte me zë të madh: “Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi, sepse ora e gjyqit të tij erdhi; adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, detin dhe burimet e ujërave’’
8 Pastaj një tjetër ëngjëll shkoi pas tyre, duke thënë: “Ra, ra Babilona, qyteti i madh që u ka dhënë të pinë të gjithë kombeve verën e zemërimit të kurvërimit të saj’’
9 Një engjëll i tretë shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh: “Nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr damkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet,
10 do të pijë edhe ai nga vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur e papërzier në kupën e zemërimit të tij dhe do të mundohet me zjarr e squfur përpara engjëjve të shenjtë dhe përpara Qengjit.
11 Dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në shekuj të shekujve, dhe nuk do të kenë prehje ditë e natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj dhe kushdo që merr damkën e emrit të saj’’
12 Këtu është qëndrueshmëria e shenjtorëve; këtu janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe besimin e Jezusit.
13 ¶ Pastaj dëgjova nga qielli një zë që më thoshte: “Shkruaj: Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin; po, thotë Fryma, që të prehen nga mundimet e tyre; dhe veprat e tyre t’i ndjekin’’
14 Pastaj pashë një re të bardhë, dhe ja, mbi re po rrinte i ulur një i ngjashëm me një Bir njeriu, i cili kishte mbi krye një kurorë të artë dhe në dorë një drapër të mprehtë.
15 Një engjëll tjetër doli nga tempulli, duke i thirrur me zë të madh atij që ulej mbi re: “Vër dorë mbi drapërin tënd dhe korr, sepse ora e të korrurit ka ardhur dhe të korrat e dheut janë pjekur’’
16 Atëherë ai që ulej mbi re e lëshoi

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14

 1. 1. Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I TI S H Ë R B E N I!NGAZËLLIM vs. ZEMËRIM
 2. 2. 7 FIGURA/KARAKTERE KYÇ Z B U L E S A 12 d h e 13GRUAJA, 12:1-6DRAGOI I MADH I KUQ FLAKË, 12:3-17FËMIJA MASHKULL, FËMIJA BURRË, JEZU KRISHTI, 12:2-5MIKAELI, kryeengjëlli, 12:7-9NJË MBETJE E IZRAELIT, 12:14-17BISHA NGA DETI, 13:1-10BISHA NGA DHEU, 13:11-18
 3. 3. 7 PJESË TË DALLUESHME Z B U L E S A 14Qengji në Malin e Sionit (1-5).Tre shpallje engjëllore (6-12).Shpallja e bekimit të përjetshëm për ata që “vdesin në Zotin” që nga ajo kohë e në të ardhmen (13).Vegimi i korrjes së tokës (14-16).Vegimi i vreshtit të dheut dhe vozës së zemërimit të Perëndisë (17-20).
 4. 4. 1. Qengji në Malin e Sionit (1-5) Z B U L E S A 14A janë ata grupi i vulosur i izraelitëve i kapitullit 7?A janë ata shenjtorë të përkushtuar posaçërisht nga të gjitha kohërat?VULA vs. DAMKA (13:8)KISHA në qiell + TË VULOSURIT mbi tokë! N ë t ë e d h e ju , p a s i eSiguria që kemi në Krishtin! d ë g ju a t f ja lë n e s ëGjo. 10; Efe. 1:13-14; Rom. 8 v ë r t e t ë s , u n g jillin e s h p ë t im it t u a j, d h e p a s i b e s u a t , u v u lo s ë t m e F r ym ë n e S h e n jt ë t ë p r e m t im it , i c ili ë s h t ë
 5. 5. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #1 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë mNjë ungjill, Gal. 1:6-8Theksime të ndryshme në epoka të ndryshmeKrahaso Mt. 24:14, “Dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi”.1 Kor. 15:1-3“Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi ATIJ!!! SESPE ORA E GJYQIT TË TIJ ERDHI!
 6. 6. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #2 – B a b i l o n i a Zbulesa 17-18 (“Ra, ra” - një sistem politiko-fetar dhe një qytet) “Judaizmi femohues” + “bota e krishterë femohuese” = konglomerat [bashkim] i madh tregtar dhe fetar me qendër në Romë. Një qeveri botërore DHE Një fe botëroreN J Ë Q E VE R I B O TË R O R E N J Ë F E B O TË R O R EB o t a ë s h t ë d r e jt u a r d r e jt n jë Te n d e n c a t e k o h ë s z b u l o j n ë s eo r g a n i q e v e r is ë s g lo b a l q ë je m i d u k e p a r ë n jë lë v iz je d r e jtp ë r f u n d im is h t d o t ë m o n it o r o jë n jë f e je b o t ë r o r e n ë e m r in ed h e k o n t r o llo jë k o m b e t d h e K r is h t it q ë p ë r q a f o n f e t ë p a g a n ei n d i v i d ë t . Te k n o l o g j i a e d i t ë v e p ë r k a u z ë n e p a q e s . F a t i i k ë t ijt o n a p o s h k o n d r e jt n jë s h o q ë r ie
 7. 7. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #3 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë mAdventistët e Ditës së Shtatë: “Adhurimi i bishës dhe marrja e damkës së tij do të thotë të pranosh shenjtërinë e ditës së parë të javës”????Gjykim për femohuesit: kupa e zemërimit është për ata që e kanë refuzuar kupën e shpëtimit.Paga e mëkatit është vdekja (“nuk do të kenë prehje ditë e natë”, v. 11).Dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme (“të prehen nga mundimet e tyre”, v.13)
 8. 8. 3. “Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin” (13)Guxim i madh, v. 12Besimtarë judenj: urdhërimet e Perëndisë (Dhiata e Vjetër) DHE besimin e Jezusit (Dhiata e Re).NJERU THOTË: “Lum ata që jetojnë”.PERËNDIA THOTË: “Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin” dhe “veprat e tyre do ti ndjekin”, v. 13Edhe ti shumë shpejt do ta lësh këtë botë. Çfarë lloj veprash do të të ndjekin?
 9. 9. 4. VEGIMI I KORRJES SË TOKËS Z B U L E S A 14Mt. 13.39-43; 25:31-46 (Krishti nëpërmjet veprimit të engjëjve bën korrjen).(1) Delet, (2) cjeptë dhe (3) vëllezërit e Krishtit.Një gjykim përzgjedhës!
 10. 10. 5. VEGIMI I VRESHTIT TË DHEUT DHE VOZËS SË ZEMËRIMIT TË PERËNDISË (17-21)Një gjykim pa rezerva (“vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur E PAPËRZIER”, 14:10).Joeli 3:10-14 (Lugina e Jozafatit)Isaia 63:1 (Edomi)Zbulesa 16:16 (Armagedoni. fusha poshtë malit Karmel).1600 stade = 288 kmGjaku i kuajve (1.3 m) që i shtohet gjakut të ushtrive njerëzore, mund të shkaktojë me lehtësi një lum të tillë të madh gjaku - Ryrie
 11. 11. Çfarë do të thotë kjo për ne? Z B A T IM EPREDIKO! - Duke ditur frikën e KËRKO! Sepse ora e gjyqit Zotit, ne duhet ti bindim të tij erdhi! njerëzit, ndërsa pendimi dhe 7 miliardë njerëz besimi është akoma i 1 miliardë merren në Rrëmbimin mundshëm – amen? (ngelën 6 miliardë) 25% (1.5 miliardë) do të vdesinCilët përdor Perëndia tani për të nga uria dhe sëmundjet, shpallur Ungjillin? (2 Kor. 5:9) Zbulesa 6:7-8 (ngelën 5.5 miliardë)Çfarë do të thotë kjo për mua, 1/3 (1.8 miliardë) do të vdesin Lencin, kur dalim për gjatë trumbetës së 6-të, Zbulesa ungjillëzim? 9:13-19 (ngelën 2.7 miliardë). Le të themi që 2 milionë do tëQËNDRO/DURO! - (“Kundër- vdesin gjatë periudhave të tjera të gjykimit, për të patur 2.5 shtarët e tu më të fortë janë miliardë njerëz të mbetur në caktuar për dënim! Prandaj tokë. duro deri në fund!)”
 12. 12. Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I TI S H Ë R B E N I!NGAZËLLIM vs. ZEMËRIM

×