Bahan pembentangan kajian peningkatan UPSR

SKDH2
SKDH2Teacher at SKDH2 en SKDH2
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
BAHAN PAPARAN
LAWATAN KAJIAN PENCAPAIAN MURID DALAM
UPSR
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
MISI SEKOLAH
Bersama-sama
menggembleng tenaga untuk
mengembangkan potensi
setiap murid
melalui budaya
pemuafakatan dan kepimpinan
pendidikan berkualiti bagi
melahirkan insan cemerlang
selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan
VISI SEKOLAH
SKDH 2 MENJADI SEKOLAH
CEMERLANG DALAM
BIDANG KURIKULUM,
SAHSIAH MURID DAN
KOKURIKULUM
PERINGKAT
PPD KOTA BHARU 2017.
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
SLOGAN SEKOLAH
SKDH 2
MENUJU PUNCAK
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
1.Melaksanakan pentadbiran yang
cekap dan berkesan bagi
memastikan Visi dan Misi sekolah
tercapai.
2.Sentiasa memenuhi keperluan
pelanggan.
3.Semua murid menguasai
kemahiran 3M dengan cemerlang.
4.Lulus 100% dalam peperiksaan
UPSR / PBS.
5.Bilangan murid memperolehi 5A
dalam UPSR sentiasa meningkat.
6.Mencungkil dan mengembangkan
bakat serta kemahiran pelajar
dalam pelbagai bidang
kokurikulum.
7.Meningkat tahap kecemerlangan
disiplin murid melalui penerapan
dan penghayatan nilai-nilai murni.
8.Pencapaian 100% kehadiran
murid ke sekolah dengan
mempelbagaikan aktiviti PdP yang
menarik, mutu pengurusan,
kebersihan dan keceriaan sekolah
yang cemerlang.
OBJEKTIF
SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
SEJARAH SEKOLAH
Sejarah SKDH2 bermula apabila penempatan belajar bagi
murid-murid Sekolah Kebangsaan Datu’ Hashim melebihi
permintaan berbanding kemampuan kapasiti yang ada.
Sekolah Kebangsaan Dato’ Hashim (2) telah ditubuhkan
pada tahun 1991.
Walaupun telah berpecah secara rasminya pada
1 Disember 1991 namun tapak dan bangunan sekolah
masih mengguna pakai hak milik Sekolah Kebangsaan
Datu’ Hashim. Pada September 2001, SKDH2 telah
berpindah secara rasminya ke penempatan baru yang
terletak di antara MRSM Pengkalan Chepa dan Sekolah
Menengah Kebangsaan Pengkalan Chepa 2.
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
LOKASI SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
BARISAN PENTADBIR DAN PENGURUSAN SEKOLAH 2016
GURU BESAR
PUAN PATMAH BT MAHMOOD
PK PENTADBIRAN
PUAN ROSLINA BT ISMAIL
PK HEM
EN AMALUDIN BIN HASSAN
PK KOKURIKULUM
PUAN RUSNANI BT DERIS
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH 2016
GURU
68 ORANG
KAKITANGAN
8 ORANG
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
KEPUTUSAN SKPM 2013-2015
TAHUN
SKPM
V 2010
SKPM
V 2003
SKOR
KOMP
RANGKING
SEKOLAH
BAND
2013 83.12 86.8 76.27 2412/7695 2
2014 84.88 89.6 77.54 2296/7709 2
2015 94.1 92 83.25 714/7721 2
•LONJAKAN RANKING SEKOLAH SEBANYAK 1582 KEDUDUKAN
PADA TAHUN 2015 IAITU DARI RANKING 2296 KE RANKING 714.
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2013 2014 2015
SK DATO' HASHIM 2
KEPUTUSAN SKPM 2013-2015
SKPM V 2010
SKPM V 2003
SKOR KOMPOSIT
RANGKING SEKOLAH
BAND
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
ENROLMEN MURID 2013-2016
TAHUN BILANGAN MURID
2013 1070
2014 1032
2015 1026
2016 1078
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
BIL KELAS NAMA GURU
BILANGAN MURID
JUMLAH
LELAKI PEREMPUAN
1 1 IMAN SARADAH BT OSMAN 17 25 42
2 1 AMAL MAZURA BT. YUSOFF 22 19 41
3 1 TAKWA JAMILAH BT. YUSOFF 22 21 43
4 1 KAMIL AHMAD LUTFI BIN ABDULLAH 20 13 33
5 1 EHSAN SOHIRAH BT SAID 10 11 21
JUMLAH 91 89 180
1 2 IMAN NAZILA BT HUSSIN 19 24 43
2 2 AMAL WAN ANITA BT WAN MAMAT 18 26 44
3 2 TAKWA HAMIZAN BT SHAFAIN 24 17 41
4 2 KAMIL SUZIANI BT SEMAN 20 11 31
5 2 EHSAN ROSMAWATI BT MUHAMAD 12 4 16
JUMLAH 93 82 175
1 3 IMAN ROSLI BIN HUSSIN 12 29 41
2 3 AMAL PN HJH ADIBAH BT. MOHD 21 21 42
3 3 TAKWA SUHARDI BIN ABDULLAH 20 16 36
4 3 KAMIL AHAMAD SUKKRI B. IDRIS 19 16 35
5 3 EHSAN NIK JAMILAH BT AWANG 17 4 21
JUMLAH 89 86 175
ENROLLMENT MURID MENGIKUT KELAS
2016
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
BIL KELAS NAMA GURU
BILANGAN MURID
JUMLAH
LELAKI PEREMPUAN
1 4 IMAN ZAINAB BT. CHE SULAIMAN 13 26 39
2 4 AMAL KHATIJAH BT AB GHANI 15 26 41
3 4 TAKWA ZALIHA BINTI MD ZAIN 19 17 36
4 4 KAMIL A. ZAINULADHA B. MOHAMAD 22 4 26
5 4 EHSAN TG. AMIR BIN TN. AB. RAHMAN 14 7 21
JUMLAH 83 80 163
1 5 IMAN NIK SUANIZAN BT SHAARI 12 29 41
2 5 AMAL ROSLINA BT SALLEH 24 15 39
3 5 TAKWA MORNI BT. SHARIF 16 20 36
4 5 KAMIL RASHIDAH BT YUSOFF 24 9 33
5 5 EHSAN PARIDAH BT CHE MAMAT 13 2 15
JUMLAH 89 75 164
1 6 IMAN SUZANA BT MOHD NOOR 10 30 40
2 6 AMAL HAYATI BT OTHMAN 16 25 41
3 6 TAKWA YAROMAZIRA BT YAJID 17 22 39
4 6 KAMIL W. NOOR HAFIZA W.MAHMUD 19 11 30
5 6 EHSAN MOHD SERI B AB MUTTALI 15 6 21
JUMLAH 77 94 171
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
B
I
L
KELAS NAMA GURU
BILANGAN MURID
JUMLAH
LELAKI PEREMPUAN
JUMLAH BESAR 522 506 1028
1PRA SEK 1 ZAIMAH BT. AB. HAMID 10 15 25
2PRA SEK 2 HASLIZA BT. MAMAT 12 13 25
JUMLAH 22 28 50
JUMLAH BESAR 544 534 1078
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
TARAF SOSIO EKONOMI MURID
Bil &
%
kerajaa
n
swasta buruh petani berniag
a
sendiri pesara Tidak
bekerja
Bapa 218 58 702 219 73 180 57 63
13.89% 3.69% 44.71% 13.95% 4.65% 11.46% 3.63% 4.01%
Ibu 103 34 165 105 92 118 35 990
6.27% 2.07% 10.05% 6.39% 5.60% 7.19% 2.13% 60.39%
•PERATUS PEKERJAAN BAPA YANG PALING TINGGI IALAH
BURUH (44.71%)
•PERATUS PEKERJAAN IBU YANG PALING TINGGI IALAH TIDAK
BEKERJA (60.39%)
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
Pengurusan Kurikulum &
Program Peningkatan UPSR
1
• Program Khas Panitia
• Kepakaran Dalaman
2
• Pelan Peningkatan UPSR 2014 -
2016
3
• Projek Pusat Sumber
PANITIA
BERKESAN
PROGRAM
KHAS
PROJEK
KHAS
TIADA HASIL KECUALI KECEMERLANGANTIADA HASIL KECUALI KECEMERLANGAN
4
• Pengubahsuaian jadual waktu
berdasarkan keperluan semasa
5
• Mampatan isi subjek kurikulum
kebangsaan(student-centered
learning)
6
• Penggunaan bahasa Arab semasa
perhimpunan mingguan
JADUAL
WAKTU
LALUAN
PINTAS
ETOS
BAHASA
ARAB
Tahun Bil
calon
5A 4A 3A 2A 1A ABC DE Gagal
semua
GPS
2011 190 49
25.789%
27 13 19 24 140
73.684%
46
26.315%
4
2.105%
1.944
2012 177 34
19.209%
25 18 24 23 136
76.836%
41
23.163%
0 2.045
2013 175 25
14.285%
20 14 19 19 128
73.143%
47
26.857%
3
1.714%
2.214
2014 170 30
17.647%
20 16 24 32 135
79.4118%
35
20.588%
0 2.001
2015 171 50
29.24%
32 21 17 27 150
87.72%
21
12.28%
1
0.58%
1.64
ANALISA KECEMERLANGAN UPSR 2011-2015
•Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 87.72% (2015)
•Pencapaian terbaik GPS ialah 1.64 (2015)
PENCAPAIAN MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU KEFAHAMAN
2011 - 2015
20
THN Bil
calon
A B C ABC D E DE GPMP
2011 190 119
62.63%
26 36 181
95.26%
7 2 9
4.7%
1.668
2012 177 105
59.32%
25 41 171
96.61%
3 3 6
3.39%
1.723
2013 175 95
54.29%
33 35 163
93.14%
8 4 12
6.86%
1.817
2014 170 100
58.82%
36 27 163
95.88%
7 0 7
4.12%
1.652
2015 171 132
77.19%
21 15 168
98.25%
1 2 3
1.75
1.36
•Pencapaian terbaik GPMP ialah 1.36 (2015)
•Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 98.25% (2015)
PENCAPAIAN MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU PENULISAN
2011 - 2015
21
THN Bil
calon
A B C ABC D E DE GPMP
2011 190 95
50.00%
46 25 166
87.37%
17 7 24
12.63%
1.921
2012 177 77
43.50%
45 23 145
81.92%
18 14 32
18.08%
2.135
2013 175 68
38.86%
59 20 147
84.00%
15 13 28
16.00%
2.120
2014 170 100
58.8%
40 14 154
90.6%
10 6 16
9.4%
1.72
2015 171 120
70.18%
26 11 157
91.81%
6 8 14
8.19%
1.57
•Pencapaian terbaik GPMP ialah 1.57 (2015)
•Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 91.81% (2015)
PENCAPAIAN MATA PELAJARAN
BAHASA INGGERIS
2011 - 2015
22
THN Bil
calon
A B C ABC D E DE GPMP
2011 190 52
27.37%
48 47 147
77.37%
30 13 43
22.63%
2.494
2012 177 44
24.86%
60 64 168
94.92%
7 2 9
5.08%
2.225
2013 174 35
20.11%
48 60 143
82.18%
26 5 31
17.82%
2.528
2014 170 47
27.60%
43 57 147
86.5%
18 5 23
13.5%
2.36
2015 171 57
33.33
55 54 166
97.08%
4 1 5
2.92%
2.05
•Pencapaian terbaik GPMP ialah 2.05 (2015)
•Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 97.08% (2015)
PENCAPAIAN MATA PELAJARAN
MATEMATIK
2011 - 2015
23
THN Bil
calon
A B C ABC D E DE GPMP
2011 190 104
54.74%
39 36 179
94.21%
8 3 11
5.79%
1.773
2012 177 86
48.59%
30 44 160
90.40%
9 8 17
9.60%
2.000
2013 175 70
40.00%
30 58 158
90.29%
8 9 17
9.71%
2.177
2014 170 61
35.90%
41 54 156
91.80%
9 5 14
8.20%
2.15
2015 171 109
63.74%
36 23 168
98.25%
2 1 3
1.75%
1.54
•Pencapaian terbaik GPMP ialah 1.54 (2015)
•Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 98.25% (2015)
PENCAPAIAN MATA PELAJARAN
SAINS
2011 - 2015
24
THN Bil
calon
A B C ABC D E DE GPMP
2011 190 84
44.21%
69 23 176
92.63%
7 7 14
7.37%
1.863
2012 177 63
35.59%
56 35 154
87.01%
16 7 23
12.99%
2.141
2013 174 49
28.16%
51 44 144
82.76%
10 20 30
17.24%
2.431
2014 170 50
29.40%
67 42 159
93.50%
4 7 11
6.50%
2.12
2015 171 84
49.12%
63 17 164
95.91%
7 0 7
4.09%
1.69
•Pencapaian terbaik GPMP ialah 1.69 (2015)
•Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 95.91% (2015)
RUMUSAN POST MORTEM UPSR
2015BIL PERKARA FAKTOR ULASAN
1
GPS
(Target : 1.73 )
UPSR : 1.64
-murid dikelompokkan mengikut
pencapaian ujian semasa.
-program berfokus mengikut tahap
pencapaian murid.
-kerjasama padu semua murid, guru,
pentadbir, ibu bapa, PIBG, komuniti
sekitar dan sahabat korporat.
-Semua program
yang dirancang
telah dapat
dilaksanakan.
2
KUALITI
(Target : 45 Calon)
UPSR : 50 Calon
-Kaedah pemarkahan yang setara
dengan garis panduan LPM membantu
murid mengenalpasti kelemahan
mereka.
-Pemahaman konsep headcount
membantu murid untuk capai target.
-Program akan
diteruskan dengan
penambahbaikan
intervensi 2016.
3
KUANTITI
(Target : 85.0 %)
UPSR : 87.72%
-Pemahaman konsep headcount
membantu murid untuk capai target.
-kaedah pembelajaran yang berfokus
kepada kumpulan harapan lulus
(kemahiran asas untuk lulus)
-Program akan
diteruskan dengan
penambahbaikan
intervensi 2016.
INTERVENSI /AMALAN TERBAIK YANG MENJADI PUNCA
PENINGKATAN SEMUA SUBJEK ADALAH:
1. Dialog prestasi setiap kali
selepas ujian.
2. Analisis pencapaian murid
mengikut kumpulan
cemerlang, potensi dan
harapan dapat membantu
murid secara berkesan untuk
peningkatan prestasi mereka.
3. Pengamalan budaya
pertandingan secara sihat
dalam kalangan murid dengan
pemberian insentif bagi
kategori cemerlang, potensi
dan harapan.
4. Pelaksanaan kelas tambahan
intensif dan berfokus.
5. Bengkel teknik menjawab
yang dikendalikan oleh guru
pakar
6. Kaedah latih tubi berkesan
dan berfokus.
7. Kaedah kolaborasi guru antara
guru tahun 6 dan ahli panitia
membantu peningkatan
prestasi murid kumpulan
harapan lulus.
8. Ujian pra ujian dapat
membantu murid mengetahui
tahap penguasaan semasa
mereka.
INTERVENSI /AMALAN TERBAIK YANG MENJADI PUNCA
PENINGKATAN SEMUA SUBJEK ADALAH:
9. Semangat kerjasama ibu
bapa dan PIBG amat
penting supaya murid dan
guru sentiasa berada dalam
mood peperiksaan dan
kejayaan sekolah adalah
kejayaan semua pihak.
10. Budaya kerja berpasukan
dalam kalangan guru-guru.
11. Seliaan secara berkala oleh
JPN Kelantan, PPD Kota
Bharu dan para pegawai
SIP+, SISC+ PPD Kota
Bharu.
12. Lawatan sambil belajar.
13. Konsep guru penyayang telah di
praktikkan secara langsung
melalui program motivasi pagi,
suapan makanan minda dan
konsultasi individu.
14. Program kerohanian dapat
membantu murid dari aspek
pembentukan sahsiah.
15. Pelaksanaan dasar-dasar
pendidikan KPM contohnya
MBMMBI dan program NILAM
secara langsung dapat
meningkatkan prestasi murid.
16. Peranan Guru Bimbingan dan
Kaunseling dalam melaksanakan
program rundingcara individu dan
berkelompok.
PELAN PENINGKATAN KECEMERLANGAN UPSR
2014 - 2016
ISU UTAMA:
•Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) merupakan peperiksaan awam yang
pertama akan di tempuhi oleh semua murid sekolah rendah di Malaysia.
•UPSR yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia merupakan kayu
ukur kepada penguasaan akademik murid di sekolah rendah sebelum mereka
melangkah ke sekolah menengah.
•Penurunan pencapaian GPS dan peratus lulus sekolah 2011 -2013 merupakan
cabaran utama kepada seluruh warga SKDH2.
•Memahami betapa pentingnya UPSR kepada kelangsungan murid di sekolah
rendah, Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR Sekolah Kebangsaan Dato’ Hashim 2
telah mengambil langkah proaktif bagi memastikan lonjakan pencapaian UPSR
bermula dari tahun 2014-2016.
a) meningkatkan pencapaian bilangan murid 5A.
b) meningkatkan pencapaian bilangan murid lulus semua matapelajaran.
c) membantu lonjakan Gred Purata Sekolah dan Peratus Lulus.
d) menempatkan nama sekolah antara ‘TOP 15’ di PPD Kota Bharu pada
tahun
2016. (telah capai ranking ke 9 terbaik PPD Kota Bharu 2015)
e) memupuk pembentukan sahsiah ideal dalam kalangan murid tahun
enam.
f) mengukuh pengamalan budaya penyayang antara guru dan murid.
g) memperkasa hubungan baik sekolah dan ibu bapa/penjaga murid
sebagai
program sarana sekolah dan sarana ibu bapa.
OBJEKTIF PELAN PENINGKATAN UPSR 2014-
2016
PROGRAM PENINGKATAN UPSR 2014-2016
Secara umum, program peningkatan
kecemerlangan UPSR 2014-2016 telah di rangka
meliputi tiga aspek utama:
• Program Peningkatan Akademik
• Program Jati Diri dan Peningkatan Motivasi
• Program Pemuafakatan & Kerohanian
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
A) PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
BIL AKTIVITI TARIKH/TEMPOH
PELAKSANAAN
1 Kelas Tambahan Petang Mulai 1 Februari
2 Kelas Tambahan Hari Minggu (Sabtu) Mulai 7 Februari
3 Kelas Tambahan Malam Mulai 29 Mac
4 Kelas Tambahan Cuti Pertengahan Penggal Mac
5 Pembelian Buku Set Soalan ( 3 set) Februari - September
6 Langganan Akhbar ADD & Buku DIDIK Februari - September
7 Pra Ujian bagi setiap UBB Februari - September
8 Kem Subjek
- Fasa 1 ( Oleh Ketua Panitia Subjek Teras)
- Fasa 2 ( Oleh Guru Pakar Luar)
1 – 9 Februari
Cuti Pertengahan Tahun
9 Galakan penggunaan Zoom-A Februari – September
10 Program Ulangkaji Pagi di Dewan Terbuka Ogos
11 Program Nyah D & E Februari – September
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
B) PROGRAM JATI DIRI DAN PENINGKATAN MOTIVASI MURID
BIL AKTIVITI TARIKH/TEMPOH
PELAKSANAAN
12 Ceramah Motivasi Ibu Bapa & Murid Mac
13 Lawatan Sambil Belajar & Rehat Minda Cuti Pertengahan Tahun
14 Program Anak Angkat
- Mutiara Hati
- Jangan Tinggal Daku
April – September
April - September
15 Insentif Pencapaian Dalam Ujian Februari - September
16 Lawatan Ilmiah Sehari Ke Sekolah / Institusi
Terpilih
Mac
17 Program Mentor – Mentee Februari - September
18 Akujanji Februari
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
C) PROGRAM PEMUAFAKATAN & KEROHANIAN
BIL AKTIVITI TARIKH/TEMPOH
PELAKSANAAN
19 Majlis Rundingcara Ibu bapa dan Guru
- Kumpulan Cemerlang
- Kumpulan Potensi
- Kumpulan Harapan
Februari
20 Makanan Minda (Kismis) Februari - September
21 Bacaan Yaasin dan Solat Hajat Setiap
Khamis
Februari - September
22 Restu Ilmu September
23 Solat Hajat Perdana September
24 Persediaan Peperiksaan ( Alat tulis,
jamuan murid)
September
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
 Peningkatan Peratus
semua A terbaik (Kategori
luar bandar)
 Pencapaian peratus semua
A terbaik (Kategori luar
bandar)
 Pencapaian GPS terbaik
(Kategori luar bandar)
 Peningkatan GPS terbaik
(Kategori luar bandar)
 Bilangan 5A tertinggi
 Peratus 5A tertinggi
 GPS tertinggi
SIJIL ANUGERAH KECEMERLANGAN KHAS
OLEH PPD KOTA BHARU & MAJLIS GURU
BESAR KB 1:
MAJLIS ANUGERAH
KECEMERLANGAN 2015 PPD KB
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
ALBUM PROGRAM
PENINGKATAN
KECEMERLANGAN UPSR
2014-2015
MAJLIS RUNDING CARA BERSAMA IBU
BAPA MURID TAHUN 6
BENGKEL GEMILANG BERSAMA
PEGAWAI SISC PPD KB
MAJLIS RESTU ILMU DAN
SUAPAN KASIH
PROGRAM MAKANAN MINDA
& 30 MINIT ULANGKAJI PAGI
MAJLIS IKRAR AKU JANJI DAN
MOTIVASI TAHUN 6
PROGRAM BENGKEL
MATAPELAJARAN TAHUN 6
MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH
PENCAPAIAN SETIAP UJIAN
Bahan pembentangan kajian peningkatan UPSR
GRADUASI MURID TAHUN 6
MAJLIS PENGUMUMAN KEPUTUSAN
UPSR
SAHABAT KOPORAT
KARNIVAL BANK RAKYAT
KARNIVAL BANK SIMPANAN NASIONAL
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2
16100 KOTA BHARU KELANTAN
SEKIAN TERIMA KASIH
1 de 48

Recomendados

Peperiksaan spm dialog prestasi 2014 por
Peperiksaan spm dialog prestasi 2014Peperiksaan spm dialog prestasi 2014
Peperiksaan spm dialog prestasi 2014shukiahmad2013
2.1K vistas51 diapositivas
Slide dialog prestasi por
Slide dialog prestasiSlide dialog prestasi
Slide dialog prestasiAzilina Atan
14.9K vistas45 diapositivas
Post Mortem PMR dan SPM 2012 SMK Tunku Besar Burhanuddin por
Post Mortem PMR dan SPM 2012 SMK Tunku Besar BurhanuddinPost Mortem PMR dan SPM 2012 SMK Tunku Besar Burhanuddin
Post Mortem PMR dan SPM 2012 SMK Tunku Besar Burhanuddinsue sha
3K vistas13 diapositivas
Audit akademik 2015 por
Audit akademik 2015Audit akademik 2015
Audit akademik 2015SayaNaimah
6.5K vistas12 diapositivas
Postmortem bm 2 por
Postmortem bm 2Postmortem bm 2
Postmortem bm 2Premipriya
382 vistas6 diapositivas
Profil sekolah smkmj 2015 por
Profil sekolah smkmj 2015Profil sekolah smkmj 2015
Profil sekolah smkmj 2015Khair Hazm
1.1K vistas31 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Perjumpaan ibubapa kali 1 2016 por
Perjumpaan ibubapa kali 1 2016Perjumpaan ibubapa kali 1 2016
Perjumpaan ibubapa kali 1 2016soffian sauri
337 vistas7 diapositivas
Copy of dialog prestasi 3 por
Copy of dialog prestasi 3Copy of dialog prestasi 3
Copy of dialog prestasi 3Selvaraj Batumalai
3.9K vistas5 diapositivas
Pelan strategik sains 2014 por
Pelan strategik sains 2014Pelan strategik sains 2014
Pelan strategik sains 2014Suzeilinda Tajuludin
7.3K vistas25 diapositivas
Kertas kerja program kelas tambahan cuti semester 2013 por
Kertas kerja program kelas tambahan cuti semester 2013Kertas kerja program kelas tambahan cuti semester 2013
Kertas kerja program kelas tambahan cuti semester 2013Syazwani Zulkifli
4.6K vistas3 diapositivas
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014 por
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014Eja Jaafar
13.2K vistas13 diapositivas
Audit akademik bm copy por
Audit akademik bm  copyAudit akademik bm  copy
Audit akademik bm copyAZUAD ozil
1.1K vistas4 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Perjumpaan ibubapa kali 1 2016 por soffian sauri
Perjumpaan ibubapa kali 1 2016Perjumpaan ibubapa kali 1 2016
Perjumpaan ibubapa kali 1 2016
soffian sauri337 vistas
Kertas kerja program kelas tambahan cuti semester 2013 por Syazwani Zulkifli
Kertas kerja program kelas tambahan cuti semester 2013Kertas kerja program kelas tambahan cuti semester 2013
Kertas kerja program kelas tambahan cuti semester 2013
Syazwani Zulkifli4.6K vistas
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014 por Eja Jaafar
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014
Eja Jaafar13.2K vistas
Audit akademik bm copy por AZUAD ozil
Audit akademik bm  copyAudit akademik bm  copy
Audit akademik bm copy
AZUAD ozil1.1K vistas
Kertas kerja kecemerlangan upsr sk satak 2015 - jakoa por Farah Elriani
Kertas kerja kecemerlangan upsr sk satak 2015 - jakoaKertas kerja kecemerlangan upsr sk satak 2015 - jakoa
Kertas kerja kecemerlangan upsr sk satak 2015 - jakoa
Farah Elriani4.6K vistas
Program bintang & kem kecemerlangan upsr por wakhamsah
Program bintang & kem kecemerlangan upsrProgram bintang & kem kecemerlangan upsr
Program bintang & kem kecemerlangan upsr
wakhamsah471 vistas
Minit math 2016 skks kali ke 1 por aniz adib
Minit math 2016 skks kali ke 1Minit math 2016 skks kali ke 1
Minit math 2016 skks kali ke 1
aniz adib1.2K vistas
Kertas kerja program akademik por yobtani
Kertas kerja program akademikKertas kerja program akademik
Kertas kerja program akademik
yobtani33.7K vistas
Kecemerlangan akademik por Eiza Alias
Kecemerlangan akademikKecemerlangan akademik
Kecemerlangan akademik
Eiza Alias4.6K vistas
Pelan tindakan kecemerlangan upsr por Sk Skta
Pelan tindakan kecemerlangan upsrPelan tindakan kecemerlangan upsr
Pelan tindakan kecemerlangan upsr
Sk Skta1.3K vistas
Kertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademik por NAJWA MOHD NOR
Kertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademikKertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademik
Kertas kerja-program-lonjakan-prestasi-akademik
NAJWA MOHD NOR23.5K vistas
PROGRAM PENINGKATAN SPM 2010 por ZANERIAH
PROGRAM PENINGKATAN SPM 2010PROGRAM PENINGKATAN SPM 2010
PROGRAM PENINGKATAN SPM 2010
ZANERIAH7.6K vistas
Kertas kerja teknik menjawab t5 por amira ali
Kertas kerja teknik menjawab t5Kertas kerja teknik menjawab t5
Kertas kerja teknik menjawab t5
amira ali308 vistas

Destacado

Tapak program intervensi por
Tapak program intervensiTapak program intervensi
Tapak program intervensiROSMAWATIE
12.1K vistas7 diapositivas
Program intervensi 2015 por
Program intervensi 2015Program intervensi 2015
Program intervensi 2015Anizah Anuar
23.7K vistas7 diapositivas
Program selepas upsr 2015 por
Program selepas upsr 2015Program selepas upsr 2015
Program selepas upsr 2015Alfian Mansor
16K vistas15 diapositivas
71881 gaya pembelajaran-libre por
71881 gaya pembelajaran-libre71881 gaya pembelajaran-libre
71881 gaya pembelajaran-libreNorlela Abdrahman
2.2K vistas104 diapositivas
Proposal kajian tindakan por
Proposal kajian tindakanProposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakanabdol rahim
8.2K vistas24 diapositivas
Postmortem pmr 2011 por
Postmortem pmr 2011Postmortem pmr 2011
Postmortem pmr 2011Mohd Muzlimi Junoh
2.3K vistas2 diapositivas

Destacado(19)

Tapak program intervensi por ROSMAWATIE
Tapak program intervensiTapak program intervensi
Tapak program intervensi
ROSMAWATIE12.1K vistas
Program intervensi 2015 por Anizah Anuar
Program intervensi 2015Program intervensi 2015
Program intervensi 2015
Anizah Anuar23.7K vistas
Program selepas upsr 2015 por Alfian Mansor
Program selepas upsr 2015Program selepas upsr 2015
Program selepas upsr 2015
Alfian Mansor16K vistas
Proposal kajian tindakan por abdol rahim
Proposal kajian tindakanProposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakan
abdol rahim8.2K vistas
Kertas Kajian Tindakan Khas Bahasa Malaysia por Amir Aiman Akashah
Kertas Kajian Tindakan Khas Bahasa MalaysiaKertas Kajian Tindakan Khas Bahasa Malaysia
Kertas Kajian Tindakan Khas Bahasa Malaysia
Amir Aiman Akashah12K vistas
Majlis jalinan mesra Tahun 6 SK Taman Melati por wanie chan
Majlis jalinan mesra Tahun 6 SK Taman MelatiMajlis jalinan mesra Tahun 6 SK Taman Melati
Majlis jalinan mesra Tahun 6 SK Taman Melati
wanie chan829 vistas
Plan intervensi upsr 2015 por fzbudiman
Plan intervensi upsr 2015Plan intervensi upsr 2015
Plan intervensi upsr 2015
fzbudiman5K vistas
Post mortem pencapaian murid tahun 6 por fiezah_ali
Post mortem pencapaian murid tahun 6Post mortem pencapaian murid tahun 6
Post mortem pencapaian murid tahun 6
fiezah_ali14.7K vistas
Contoh post mortem por eedaa
Contoh post mortemContoh post mortem
Contoh post mortem
eedaa12.9K vistas
Post mortem bm upsr 2012 por aaunii
Post mortem bm upsr 2012Post mortem bm upsr 2012
Post mortem bm upsr 2012
aaunii21.7K vistas
Perancangan program peningkatan akademik por SYAFIK
Perancangan program peningkatan akademikPerancangan program peningkatan akademik
Perancangan program peningkatan akademik
SYAFIK26.3K vistas
Sains Sukan STPM: Kecergasan fizikal por Presley Marcel
Sains Sukan STPM: Kecergasan fizikal Sains Sukan STPM: Kecergasan fizikal
Sains Sukan STPM: Kecergasan fizikal
Presley Marcel187.6K vistas

Similar a Bahan pembentangan kajian peningkatan UPSR

Contoh Slide Sekolah por
Contoh Slide SekolahContoh Slide Sekolah
Contoh Slide SekolahSK Nanga Mujong
446 vistas20 diapositivas
PROFIL TERKINI por
PROFIL TERKINIPROFIL TERKINI
PROFIL TERKINInuraznee
428 vistas58 diapositivas
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptx por
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptxMesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptx
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptxIs Wan
74 vistas28 diapositivas
Laporan panatia m3 por
Laporan panatia m3Laporan panatia m3
Laporan panatia m3manrazi1980
431 vistas4 diapositivas
Dtp kpi kulaijaya julai 2014 por
Dtp kpi kulaijaya julai 2014Dtp kpi kulaijaya julai 2014
Dtp kpi kulaijaya julai 2014Wahidah Abd Rahman
349 vistas43 diapositivas
Mesyuarat sepak takraw 2014 hulu selangor (repaired) por
Mesyuarat sepak takraw 2014 hulu selangor (repaired)Mesyuarat sepak takraw 2014 hulu selangor (repaired)
Mesyuarat sepak takraw 2014 hulu selangor (repaired)Aina Diena
1.3K vistas44 diapositivas

Similar a Bahan pembentangan kajian peningkatan UPSR(20)

PROFIL TERKINI por nuraznee
PROFIL TERKINIPROFIL TERKINI
PROFIL TERKINI
nuraznee428 vistas
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptx por Is Wan
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptxMesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptx
Mesyuarat gict pkg seri dungun bil 1 2017 terbaru gict.pptx
Is Wan74 vistas
Laporan panatia m3 por manrazi1980
Laporan panatia m3Laporan panatia m3
Laporan panatia m3
manrazi1980431 vistas
Mesyuarat sepak takraw 2014 hulu selangor (repaired) por Aina Diena
Mesyuarat sepak takraw 2014 hulu selangor (repaired)Mesyuarat sepak takraw 2014 hulu selangor (repaired)
Mesyuarat sepak takraw 2014 hulu selangor (repaired)
Aina Diena1.3K vistas
2014 (1) debriefing por Uma Chitra
2014 (1) debriefing2014 (1) debriefing
2014 (1) debriefing
Uma Chitra490 vistas
Kertas kerja karnival bestari por Azlan Azmi
Kertas kerja karnival bestari Kertas kerja karnival bestari
Kertas kerja karnival bestari
Azlan Azmi7.4K vistas
Kertas kerja bimbingan sisc+ ke sekolah update 26 mac por Halina
Kertas kerja bimbingan sisc+ ke sekolah update 26 macKertas kerja bimbingan sisc+ ke sekolah update 26 mac
Kertas kerja bimbingan sisc+ ke sekolah update 26 mac
Halina 5.7K vistas
Perancangan strategik sesta por arazmi
Perancangan strategik sestaPerancangan strategik sesta
Perancangan strategik sesta
arazmi3K vistas
Pelan strategik2016 18 persatuan bahasa cina por azlinasahar1
Pelan strategik2016 18 persatuan bahasa cinaPelan strategik2016 18 persatuan bahasa cina
Pelan strategik2016 18 persatuan bahasa cina
azlinasahar1580 vistas
Bengkel upsrpm rspms 2012 por wmzuri
Bengkel upsrpm rspms 2012Bengkel upsrpm rspms 2012
Bengkel upsrpm rspms 2012
wmzuri946 vistas
PROFIL SK TITIAN BINTANGOR REMBAU NEGERI SEMBILAN 1.ppt por kuazril1
PROFIL SK TITIAN BINTANGOR REMBAU NEGERI SEMBILAN 1.pptPROFIL SK TITIAN BINTANGOR REMBAU NEGERI SEMBILAN 1.ppt
PROFIL SK TITIAN BINTANGOR REMBAU NEGERI SEMBILAN 1.ppt
kuazril120 vistas
Power point abm 2018 ppd ku.pptx por vlesmkbbp
Power point abm 2018  ppd ku.pptxPower point abm 2018  ppd ku.pptx
Power point abm 2018 ppd ku.pptx
vlesmkbbp332 vistas

Bahan pembentangan kajian peningkatan UPSR

 • 1. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN BAHAN PAPARAN LAWATAN KAJIAN PENCAPAIAN MURID DALAM UPSR
 • 2. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN MISI SEKOLAH Bersama-sama menggembleng tenaga untuk mengembangkan potensi setiap murid melalui budaya pemuafakatan dan kepimpinan pendidikan berkualiti bagi melahirkan insan cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan VISI SEKOLAH SKDH 2 MENJADI SEKOLAH CEMERLANG DALAM BIDANG KURIKULUM, SAHSIAH MURID DAN KOKURIKULUM PERINGKAT PPD KOTA BHARU 2017.
 • 3. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN SLOGAN SEKOLAH SKDH 2 MENUJU PUNCAK
 • 4. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN 1.Melaksanakan pentadbiran yang cekap dan berkesan bagi memastikan Visi dan Misi sekolah tercapai. 2.Sentiasa memenuhi keperluan pelanggan. 3.Semua murid menguasai kemahiran 3M dengan cemerlang. 4.Lulus 100% dalam peperiksaan UPSR / PBS. 5.Bilangan murid memperolehi 5A dalam UPSR sentiasa meningkat. 6.Mencungkil dan mengembangkan bakat serta kemahiran pelajar dalam pelbagai bidang kokurikulum. 7.Meningkat tahap kecemerlangan disiplin murid melalui penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni. 8.Pencapaian 100% kehadiran murid ke sekolah dengan mempelbagaikan aktiviti PdP yang menarik, mutu pengurusan, kebersihan dan keceriaan sekolah yang cemerlang. OBJEKTIF SEKOLAH
 • 5. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN SEJARAH SEKOLAH Sejarah SKDH2 bermula apabila penempatan belajar bagi murid-murid Sekolah Kebangsaan Datu’ Hashim melebihi permintaan berbanding kemampuan kapasiti yang ada. Sekolah Kebangsaan Dato’ Hashim (2) telah ditubuhkan pada tahun 1991. Walaupun telah berpecah secara rasminya pada 1 Disember 1991 namun tapak dan bangunan sekolah masih mengguna pakai hak milik Sekolah Kebangsaan Datu’ Hashim. Pada September 2001, SKDH2 telah berpindah secara rasminya ke penempatan baru yang terletak di antara MRSM Pengkalan Chepa dan Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Chepa 2.
 • 6. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN LOKASI SEKOLAH
 • 7. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN BARISAN PENTADBIR DAN PENGURUSAN SEKOLAH 2016 GURU BESAR PUAN PATMAH BT MAHMOOD PK PENTADBIRAN PUAN ROSLINA BT ISMAIL PK HEM EN AMALUDIN BIN HASSAN PK KOKURIKULUM PUAN RUSNANI BT DERIS
 • 8. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH 2016 GURU 68 ORANG KAKITANGAN 8 ORANG
 • 9. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN KEPUTUSAN SKPM 2013-2015 TAHUN SKPM V 2010 SKPM V 2003 SKOR KOMP RANGKING SEKOLAH BAND 2013 83.12 86.8 76.27 2412/7695 2 2014 84.88 89.6 77.54 2296/7709 2 2015 94.1 92 83.25 714/7721 2 •LONJAKAN RANKING SEKOLAH SEBANYAK 1582 KEDUDUKAN PADA TAHUN 2015 IAITU DARI RANKING 2296 KE RANKING 714.
 • 10. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013 2014 2015 SK DATO' HASHIM 2 KEPUTUSAN SKPM 2013-2015 SKPM V 2010 SKPM V 2003 SKOR KOMPOSIT RANGKING SEKOLAH BAND
 • 11. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN ENROLMEN MURID 2013-2016 TAHUN BILANGAN MURID 2013 1070 2014 1032 2015 1026 2016 1078
 • 12. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN BIL KELAS NAMA GURU BILANGAN MURID JUMLAH LELAKI PEREMPUAN 1 1 IMAN SARADAH BT OSMAN 17 25 42 2 1 AMAL MAZURA BT. YUSOFF 22 19 41 3 1 TAKWA JAMILAH BT. YUSOFF 22 21 43 4 1 KAMIL AHMAD LUTFI BIN ABDULLAH 20 13 33 5 1 EHSAN SOHIRAH BT SAID 10 11 21 JUMLAH 91 89 180 1 2 IMAN NAZILA BT HUSSIN 19 24 43 2 2 AMAL WAN ANITA BT WAN MAMAT 18 26 44 3 2 TAKWA HAMIZAN BT SHAFAIN 24 17 41 4 2 KAMIL SUZIANI BT SEMAN 20 11 31 5 2 EHSAN ROSMAWATI BT MUHAMAD 12 4 16 JUMLAH 93 82 175 1 3 IMAN ROSLI BIN HUSSIN 12 29 41 2 3 AMAL PN HJH ADIBAH BT. MOHD 21 21 42 3 3 TAKWA SUHARDI BIN ABDULLAH 20 16 36 4 3 KAMIL AHAMAD SUKKRI B. IDRIS 19 16 35 5 3 EHSAN NIK JAMILAH BT AWANG 17 4 21 JUMLAH 89 86 175 ENROLLMENT MURID MENGIKUT KELAS 2016
 • 13. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN BIL KELAS NAMA GURU BILANGAN MURID JUMLAH LELAKI PEREMPUAN 1 4 IMAN ZAINAB BT. CHE SULAIMAN 13 26 39 2 4 AMAL KHATIJAH BT AB GHANI 15 26 41 3 4 TAKWA ZALIHA BINTI MD ZAIN 19 17 36 4 4 KAMIL A. ZAINULADHA B. MOHAMAD 22 4 26 5 4 EHSAN TG. AMIR BIN TN. AB. RAHMAN 14 7 21 JUMLAH 83 80 163 1 5 IMAN NIK SUANIZAN BT SHAARI 12 29 41 2 5 AMAL ROSLINA BT SALLEH 24 15 39 3 5 TAKWA MORNI BT. SHARIF 16 20 36 4 5 KAMIL RASHIDAH BT YUSOFF 24 9 33 5 5 EHSAN PARIDAH BT CHE MAMAT 13 2 15 JUMLAH 89 75 164 1 6 IMAN SUZANA BT MOHD NOOR 10 30 40 2 6 AMAL HAYATI BT OTHMAN 16 25 41 3 6 TAKWA YAROMAZIRA BT YAJID 17 22 39 4 6 KAMIL W. NOOR HAFIZA W.MAHMUD 19 11 30 5 6 EHSAN MOHD SERI B AB MUTTALI 15 6 21 JUMLAH 77 94 171
 • 14. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN B I L KELAS NAMA GURU BILANGAN MURID JUMLAH LELAKI PEREMPUAN JUMLAH BESAR 522 506 1028 1PRA SEK 1 ZAIMAH BT. AB. HAMID 10 15 25 2PRA SEK 2 HASLIZA BT. MAMAT 12 13 25 JUMLAH 22 28 50 JUMLAH BESAR 544 534 1078
 • 15. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN TARAF SOSIO EKONOMI MURID Bil & % kerajaa n swasta buruh petani berniag a sendiri pesara Tidak bekerja Bapa 218 58 702 219 73 180 57 63 13.89% 3.69% 44.71% 13.95% 4.65% 11.46% 3.63% 4.01% Ibu 103 34 165 105 92 118 35 990 6.27% 2.07% 10.05% 6.39% 5.60% 7.19% 2.13% 60.39% •PERATUS PEKERJAAN BAPA YANG PALING TINGGI IALAH BURUH (44.71%) •PERATUS PEKERJAAN IBU YANG PALING TINGGI IALAH TIDAK BEKERJA (60.39%)
 • 16. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN Pengurusan Kurikulum & Program Peningkatan UPSR
 • 17. 1 • Program Khas Panitia • Kepakaran Dalaman 2 • Pelan Peningkatan UPSR 2014 - 2016 3 • Projek Pusat Sumber PANITIA BERKESAN PROGRAM KHAS PROJEK KHAS TIADA HASIL KECUALI KECEMERLANGANTIADA HASIL KECUALI KECEMERLANGAN
 • 18. 4 • Pengubahsuaian jadual waktu berdasarkan keperluan semasa 5 • Mampatan isi subjek kurikulum kebangsaan(student-centered learning) 6 • Penggunaan bahasa Arab semasa perhimpunan mingguan JADUAL WAKTU LALUAN PINTAS ETOS BAHASA ARAB
 • 19. Tahun Bil calon 5A 4A 3A 2A 1A ABC DE Gagal semua GPS 2011 190 49 25.789% 27 13 19 24 140 73.684% 46 26.315% 4 2.105% 1.944 2012 177 34 19.209% 25 18 24 23 136 76.836% 41 23.163% 0 2.045 2013 175 25 14.285% 20 14 19 19 128 73.143% 47 26.857% 3 1.714% 2.214 2014 170 30 17.647% 20 16 24 32 135 79.4118% 35 20.588% 0 2.001 2015 171 50 29.24% 32 21 17 27 150 87.72% 21 12.28% 1 0.58% 1.64 ANALISA KECEMERLANGAN UPSR 2011-2015 •Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 87.72% (2015) •Pencapaian terbaik GPS ialah 1.64 (2015)
 • 20. PENCAPAIAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KEFAHAMAN 2011 - 2015 20 THN Bil calon A B C ABC D E DE GPMP 2011 190 119 62.63% 26 36 181 95.26% 7 2 9 4.7% 1.668 2012 177 105 59.32% 25 41 171 96.61% 3 3 6 3.39% 1.723 2013 175 95 54.29% 33 35 163 93.14% 8 4 12 6.86% 1.817 2014 170 100 58.82% 36 27 163 95.88% 7 0 7 4.12% 1.652 2015 171 132 77.19% 21 15 168 98.25% 1 2 3 1.75 1.36 •Pencapaian terbaik GPMP ialah 1.36 (2015) •Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 98.25% (2015)
 • 21. PENCAPAIAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PENULISAN 2011 - 2015 21 THN Bil calon A B C ABC D E DE GPMP 2011 190 95 50.00% 46 25 166 87.37% 17 7 24 12.63% 1.921 2012 177 77 43.50% 45 23 145 81.92% 18 14 32 18.08% 2.135 2013 175 68 38.86% 59 20 147 84.00% 15 13 28 16.00% 2.120 2014 170 100 58.8% 40 14 154 90.6% 10 6 16 9.4% 1.72 2015 171 120 70.18% 26 11 157 91.81% 6 8 14 8.19% 1.57 •Pencapaian terbaik GPMP ialah 1.57 (2015) •Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 91.81% (2015)
 • 22. PENCAPAIAN MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS 2011 - 2015 22 THN Bil calon A B C ABC D E DE GPMP 2011 190 52 27.37% 48 47 147 77.37% 30 13 43 22.63% 2.494 2012 177 44 24.86% 60 64 168 94.92% 7 2 9 5.08% 2.225 2013 174 35 20.11% 48 60 143 82.18% 26 5 31 17.82% 2.528 2014 170 47 27.60% 43 57 147 86.5% 18 5 23 13.5% 2.36 2015 171 57 33.33 55 54 166 97.08% 4 1 5 2.92% 2.05 •Pencapaian terbaik GPMP ialah 2.05 (2015) •Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 97.08% (2015)
 • 23. PENCAPAIAN MATA PELAJARAN MATEMATIK 2011 - 2015 23 THN Bil calon A B C ABC D E DE GPMP 2011 190 104 54.74% 39 36 179 94.21% 8 3 11 5.79% 1.773 2012 177 86 48.59% 30 44 160 90.40% 9 8 17 9.60% 2.000 2013 175 70 40.00% 30 58 158 90.29% 8 9 17 9.71% 2.177 2014 170 61 35.90% 41 54 156 91.80% 9 5 14 8.20% 2.15 2015 171 109 63.74% 36 23 168 98.25% 2 1 3 1.75% 1.54 •Pencapaian terbaik GPMP ialah 1.54 (2015) •Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 98.25% (2015)
 • 24. PENCAPAIAN MATA PELAJARAN SAINS 2011 - 2015 24 THN Bil calon A B C ABC D E DE GPMP 2011 190 84 44.21% 69 23 176 92.63% 7 7 14 7.37% 1.863 2012 177 63 35.59% 56 35 154 87.01% 16 7 23 12.99% 2.141 2013 174 49 28.16% 51 44 144 82.76% 10 20 30 17.24% 2.431 2014 170 50 29.40% 67 42 159 93.50% 4 7 11 6.50% 2.12 2015 171 84 49.12% 63 17 164 95.91% 7 0 7 4.09% 1.69 •Pencapaian terbaik GPMP ialah 1.69 (2015) •Pencapaian terbaik peratus lulus ialah 95.91% (2015)
 • 25. RUMUSAN POST MORTEM UPSR 2015BIL PERKARA FAKTOR ULASAN 1 GPS (Target : 1.73 ) UPSR : 1.64 -murid dikelompokkan mengikut pencapaian ujian semasa. -program berfokus mengikut tahap pencapaian murid. -kerjasama padu semua murid, guru, pentadbir, ibu bapa, PIBG, komuniti sekitar dan sahabat korporat. -Semua program yang dirancang telah dapat dilaksanakan. 2 KUALITI (Target : 45 Calon) UPSR : 50 Calon -Kaedah pemarkahan yang setara dengan garis panduan LPM membantu murid mengenalpasti kelemahan mereka. -Pemahaman konsep headcount membantu murid untuk capai target. -Program akan diteruskan dengan penambahbaikan intervensi 2016. 3 KUANTITI (Target : 85.0 %) UPSR : 87.72% -Pemahaman konsep headcount membantu murid untuk capai target. -kaedah pembelajaran yang berfokus kepada kumpulan harapan lulus (kemahiran asas untuk lulus) -Program akan diteruskan dengan penambahbaikan intervensi 2016.
 • 26. INTERVENSI /AMALAN TERBAIK YANG MENJADI PUNCA PENINGKATAN SEMUA SUBJEK ADALAH: 1. Dialog prestasi setiap kali selepas ujian. 2. Analisis pencapaian murid mengikut kumpulan cemerlang, potensi dan harapan dapat membantu murid secara berkesan untuk peningkatan prestasi mereka. 3. Pengamalan budaya pertandingan secara sihat dalam kalangan murid dengan pemberian insentif bagi kategori cemerlang, potensi dan harapan. 4. Pelaksanaan kelas tambahan intensif dan berfokus. 5. Bengkel teknik menjawab yang dikendalikan oleh guru pakar 6. Kaedah latih tubi berkesan dan berfokus. 7. Kaedah kolaborasi guru antara guru tahun 6 dan ahli panitia membantu peningkatan prestasi murid kumpulan harapan lulus. 8. Ujian pra ujian dapat membantu murid mengetahui tahap penguasaan semasa mereka.
 • 27. INTERVENSI /AMALAN TERBAIK YANG MENJADI PUNCA PENINGKATAN SEMUA SUBJEK ADALAH: 9. Semangat kerjasama ibu bapa dan PIBG amat penting supaya murid dan guru sentiasa berada dalam mood peperiksaan dan kejayaan sekolah adalah kejayaan semua pihak. 10. Budaya kerja berpasukan dalam kalangan guru-guru. 11. Seliaan secara berkala oleh JPN Kelantan, PPD Kota Bharu dan para pegawai SIP+, SISC+ PPD Kota Bharu. 12. Lawatan sambil belajar. 13. Konsep guru penyayang telah di praktikkan secara langsung melalui program motivasi pagi, suapan makanan minda dan konsultasi individu. 14. Program kerohanian dapat membantu murid dari aspek pembentukan sahsiah. 15. Pelaksanaan dasar-dasar pendidikan KPM contohnya MBMMBI dan program NILAM secara langsung dapat meningkatkan prestasi murid. 16. Peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam melaksanakan program rundingcara individu dan berkelompok.
 • 28. PELAN PENINGKATAN KECEMERLANGAN UPSR 2014 - 2016 ISU UTAMA: •Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) merupakan peperiksaan awam yang pertama akan di tempuhi oleh semua murid sekolah rendah di Malaysia. •UPSR yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia merupakan kayu ukur kepada penguasaan akademik murid di sekolah rendah sebelum mereka melangkah ke sekolah menengah. •Penurunan pencapaian GPS dan peratus lulus sekolah 2011 -2013 merupakan cabaran utama kepada seluruh warga SKDH2. •Memahami betapa pentingnya UPSR kepada kelangsungan murid di sekolah rendah, Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR Sekolah Kebangsaan Dato’ Hashim 2 telah mengambil langkah proaktif bagi memastikan lonjakan pencapaian UPSR bermula dari tahun 2014-2016.
 • 29. a) meningkatkan pencapaian bilangan murid 5A. b) meningkatkan pencapaian bilangan murid lulus semua matapelajaran. c) membantu lonjakan Gred Purata Sekolah dan Peratus Lulus. d) menempatkan nama sekolah antara ‘TOP 15’ di PPD Kota Bharu pada tahun 2016. (telah capai ranking ke 9 terbaik PPD Kota Bharu 2015) e) memupuk pembentukan sahsiah ideal dalam kalangan murid tahun enam. f) mengukuh pengamalan budaya penyayang antara guru dan murid. g) memperkasa hubungan baik sekolah dan ibu bapa/penjaga murid sebagai program sarana sekolah dan sarana ibu bapa. OBJEKTIF PELAN PENINGKATAN UPSR 2014- 2016
 • 30. PROGRAM PENINGKATAN UPSR 2014-2016 Secara umum, program peningkatan kecemerlangan UPSR 2014-2016 telah di rangka meliputi tiga aspek utama: • Program Peningkatan Akademik • Program Jati Diri dan Peningkatan Motivasi • Program Pemuafakatan & Kerohanian
 • 31. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN A) PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK BIL AKTIVITI TARIKH/TEMPOH PELAKSANAAN 1 Kelas Tambahan Petang Mulai 1 Februari 2 Kelas Tambahan Hari Minggu (Sabtu) Mulai 7 Februari 3 Kelas Tambahan Malam Mulai 29 Mac 4 Kelas Tambahan Cuti Pertengahan Penggal Mac 5 Pembelian Buku Set Soalan ( 3 set) Februari - September 6 Langganan Akhbar ADD & Buku DIDIK Februari - September 7 Pra Ujian bagi setiap UBB Februari - September 8 Kem Subjek - Fasa 1 ( Oleh Ketua Panitia Subjek Teras) - Fasa 2 ( Oleh Guru Pakar Luar) 1 – 9 Februari Cuti Pertengahan Tahun 9 Galakan penggunaan Zoom-A Februari – September 10 Program Ulangkaji Pagi di Dewan Terbuka Ogos 11 Program Nyah D & E Februari – September
 • 32. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN B) PROGRAM JATI DIRI DAN PENINGKATAN MOTIVASI MURID BIL AKTIVITI TARIKH/TEMPOH PELAKSANAAN 12 Ceramah Motivasi Ibu Bapa & Murid Mac 13 Lawatan Sambil Belajar & Rehat Minda Cuti Pertengahan Tahun 14 Program Anak Angkat - Mutiara Hati - Jangan Tinggal Daku April – September April - September 15 Insentif Pencapaian Dalam Ujian Februari - September 16 Lawatan Ilmiah Sehari Ke Sekolah / Institusi Terpilih Mac 17 Program Mentor – Mentee Februari - September 18 Akujanji Februari
 • 33. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN C) PROGRAM PEMUAFAKATAN & KEROHANIAN BIL AKTIVITI TARIKH/TEMPOH PELAKSANAAN 19 Majlis Rundingcara Ibu bapa dan Guru - Kumpulan Cemerlang - Kumpulan Potensi - Kumpulan Harapan Februari 20 Makanan Minda (Kismis) Februari - September 21 Bacaan Yaasin dan Solat Hajat Setiap Khamis Februari - September 22 Restu Ilmu September 23 Solat Hajat Perdana September 24 Persediaan Peperiksaan ( Alat tulis, jamuan murid) September
 • 34. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN  Peningkatan Peratus semua A terbaik (Kategori luar bandar)  Pencapaian peratus semua A terbaik (Kategori luar bandar)  Pencapaian GPS terbaik (Kategori luar bandar)  Peningkatan GPS terbaik (Kategori luar bandar)  Bilangan 5A tertinggi  Peratus 5A tertinggi  GPS tertinggi SIJIL ANUGERAH KECEMERLANGAN KHAS OLEH PPD KOTA BHARU & MAJLIS GURU BESAR KB 1:
 • 36. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN ALBUM PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN UPSR 2014-2015
 • 37. MAJLIS RUNDING CARA BERSAMA IBU BAPA MURID TAHUN 6
 • 39. MAJLIS RESTU ILMU DAN SUAPAN KASIH
 • 40. PROGRAM MAKANAN MINDA & 30 MINIT ULANGKAJI PAGI
 • 41. MAJLIS IKRAR AKU JANJI DAN MOTIVASI TAHUN 6
 • 47. SAHABAT KOPORAT KARNIVAL BANK RAKYAT KARNIVAL BANK SIMPANAN NASIONAL
 • 48. SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ HASHIM 2 16100 KOTA BHARU KELANTAN SEKIAN TERIMA KASIH