Fina casalderrei

Literatura Galega
              do Século XX e da Actualidade

              Fina Casalderrei

                   Entrevista
               IES Manuel García Barros
                   A Estrada                               Texto: © Cc-by-sa-3.0
                           Fotos: © Todos os dereitos reservados
jueves 1 de marzo de 2012                                  1
Fina Casalderrei

        1.    Como unha persoa que nos seus inicios non estaba rodeada de literatura adquiriu ese amor por ela? Marcou a súa obra esta eiva
            cultural ou aínda a incentivou máis?

        Medrei con poucos libros, é certo; pero rodeada de moita literatura! Se somos quen
        de mirar o mundo con ollos novos..., o mundo nace cada vez que un ollos o observan.
        Non hai mellor taller literario que a vida. “¡Todo lo inventa el rayo de la aurora!”,
        cantaba Jorge Guillén. Meu pai contábame deliciosas historias que quedaron
        habitándome para sempre, mesmo me ensinou a beleza da metáfora atinada —aínda
        descoñecendo o seu nome—, ou que o humor e a hipérbole suavizan o drama... Miña
        nai cantaba coplas, romances... mentres cosía a máquina camisas para unha fábrica...
        Creo que tiven a fortuna de descubrir o valor da sensibilidade, de ser quen de
        meterme noutra pel, de valorar a forza das palabras... Poño por caso, se os libros
        desaparecesen como soporte das historias, dos poemas..., desaparece a literatura?
        Non, asegúrovos que non (eu que case poño todo en dúbida). A literatura naceu co ser
        humano coma unha necesidade e mentres o ser humano siga a ser tal, seguirá
        existindo. Eu..., digamos..., de nena vivín a literatura noutros soportes, mesmo no
        lavadoiro, no río, na leira...

        2.   Algún feito da súa infancia fai que se dedique especialmente á literatura
        infantil e xuvenil? Que papel cre que xoga este apartado na literatura dun país e na
        súa normalización?

        Conscientemente non atopo razóns desta escolla nalgunha pasaxe da infancia. Nin tan sequera estou segura de que teña sido decisoria
        a miña profesión de mestra, aínda que si, estou segura de que influíu, o mesmo que os meus soños, a miña familia, as lecturas, as
        amizades... Que papel xoga a LIX? Diría que, por suposto sen esquecer ao profesorado que pon nas vosas mans determinadas lecturas —
        teño moi claro que moito lles debo e moito vos debo tamén a vós—, a LIX ten un gran papel normalizador. Axuda dende cativos a ver
        como “normal” o feito de ler en galego. Sei, incluso, de moitos pais que se achegaron por 1ª vez á literatura escrita en galego grazas
        aos libros que lían dos seus fillos. O único malo da literatura que chamamos infantil é a “etiqueta”. As etiquetas mancan máis ca no
        reverso dos xerseis. Se non fosen os prexuízos, os adultos descubrirían verdadeiras xoias literarias —capaces de conmovelos tamén a
        eles— nesta literatura.
jueves 1 de marzo de 2012                                                                2
Fina Casalderrei


      3.   As súas lembranzas ou feitos xuvenís son reflectidas nas súas obras? Pódese escribir prescindindo das experiencias vitais do autor?

      Imos ver... as miñas obras non son “autobiográficas”, pero levan ciscados anaquiños de min. Din que se xuntaramos todos os libros dun
      autor, dunha autora, poderíase facer un retrato bastante fiable de si mesmo. Non creo que se poida escribir prescindindo das
      experiencias, nin sequera sei, no caso de ser posible, se sería bo. Claro que iso non significa en absoluto que teñas que cometer un
      crime para describir un asasinato. Mais, mesmo cando fantasiamos, cando creamos mundos imaxinarios, estamos alimentándonos dos
      soños, e os soños aliméntanse da realidade. Eu... non son unha deusa capaz de crear da nada; son máis ben coma o carpinteiro que
      para facer unha mesa de madeira, precisa da madeira. Poño por caso, “creamos” un monstro, poñémoslle dous ollos en cada palma da
      man, unha man de dous dedos, un rabo no nariz... (que feo me saíu!) , en fin, un monstro que ninguén fixese antes, pero dos ollos,
      rabo, dedos... xa sabiamos da súa existencia. Igual ten razón Lobo Antunes, quen di que o escritor non crea, só “rouba”.

      4.   Que técnicas utiliza vostede para enganchar ós máis novos? Unha delas pode ser que a maioría das súas obras sexan
      protagonizadas por xoves ou adolescentes?

      Algunhas das miñas obras para os máis cativos están protagonizadas por xente maior (Eu son eu, Quen me quere adoptar...), en todo
      caso os novos comparten protagonismo con xentes doutras idades... Certo que me atrae meterme na pel dun neno e tentar ser quen de
      mostrar o mundo dende o seu ángulo, dende ese lado no que non precisan esforzarse para aceptar o marabilloso. É máis, gustaríame
      crer que se un adulto le Lúas de nácara, A Pomba e o Degolado, Un misterio na mochila de Alba... lles guste tanto coma a un mozo
      novo. Non teño unha fórmula máxica que garanta o éxito das miñas obras; só teño moi claro que un neno, unha nena —de calquera
      idade— é máis novo ca min, non menos intelixente. Tento atopar unha fermosa historia e contala da mellor maneira que sei.

      5.   De non ser en Xeve, en que outro espazo lle tería gustado nacer? Ten algo especial esa súa simbiose coa aldea que fai que siga a
      vivir neste espazo? Vémolo reflectido nalgunha das súas obras? A temática do libro O misterio dos fillos de lúa que se traslada da cidade
      ó mundo rural ten que ver coa súa vida no medio aldeán?

      Calquera sitio no que non faltase o pan e a poesía, por seguir os consellos de Celso Emilio Ferreiro, me valería para nacer con tal de
      que fose preto dos meus. Anaquiños de Xeve, de Lérez, do río, de Moraña, de Marín, dos lugares onde aniñan os amigos ou polos que
      viaxei... andan ciscados polos libros, si... Supoño que quedaría mellor se enfocase a resposta dicindo que a aldea, esa aldea universal
      na que caben todas as sensibilidades do universo, está por reivindicar, por descubrir..., pero o certo é que escribo sobre o que sei, o
      que me atrae, o que me gusta...
jueves 1 de marzo de 2012                                                                3
Fina Casalderrei
      6.   Vostede mostra a súa obra moito interese pola cultura galega. Que é o que máis lle interesa da nosa cultura? Cal cre que é o papel que unha escritora
      ou un escritor xogan nesta cultura?
      Como non me vou interesar por manter con boa saúde a miña “casa”? Como non me vou interesar por saber como son os seus alicerces,
      eses que tantos anos estiveron ocultos e me fixeron crer que o galego non servía nin para escribir unha carta? Méteseme tanto no
      corpo, e na alma, que aínda vivindo eu 200 anos non daría descuberto todo o que en Galicia se fixo e se fai. Oxalá puidésemos, os da
      miña xeración, ser “salvadores da patria”, pero non creo que o poder da literatura sexa tal. Podemos optar a remover conciencias,
      pero é o ser humano, colectivamente, quen ten o poder de cambiar o mundo, se quixese. Se, de certo, tivésemos toda esa forza, co
      lonxe que está chegando a literatura galega con premios estatais e internacionais, con traducións a outras linguas, con recoñecementos
      de lectoras e lectores galegos e foráneos... o galego non tería que estar vivindo nesta incerteza constante sobre a súa saúde futura;
      ninguén me preguntaría a estas alturas “Por que escribes en galego?” Da nosa cultura interésanme sobre todo as ventás, que estean
      sempre abertas para que entre aire de fóra e para que, dende fóra, saiban como recende aquí...

      7.    Vostede recibiu premios dabondo, que supuxeron para Vostede estes recoñecementos? Cumpren unha función importante na normalización dunha
      literatura? Bota de menos algún tipo de premio á arte literaria?

      Si... tiven sorte. De feito despois do Premio Nacional, non me presentei nunca a ningún (vaia... a ese tampouco hai que presentarse);
      os que veñen son doutro tipo. Iso é todo. Explícome: un premio para a literatura non significa nada no sentido de que vaia cambiar a
      calidade da obra segundo sexa premiada ou non, pero cambia a posición inicial do lector ante a mesma, un premio abre a porta aos
      lectores e lectoras, que é en realidade o que quixeramos: que nos lean. Non hai premio mellor ca un lector satisfeito, entregado,
      seducido… a non ser que sexan dous, ou tres… Os premios son unha sorte de “búscase”, coma cando se saca a concurso unha obra
      arquitectónica. Non sempre se acerta... É unha porta que se abre, pero que, afortunadamente, pódeche dar nos fociños se non o
      mereces minimamente. Para normalizar unha literatura, ten que ter quen a lea, se os premios, fan “ruído” para chamar a atención dos
      lectores... valen... Pero intúo que, ás veces, quedan tantas cousas boas inxustamente tapadas por estes “ruídos”!

      8.    Agora está xubilada, pero bota de menos o labor da docencia e o cariño dos alumnos? Algunha vivencia ou anécdota que lle sucedera nas aulas
      reflectiuna nalgunha obra?

      Si, bótoos de menos. Foron 40 anos!! Xa empecei a sentirme enferma de melancolía no momento en que presentei a documentación.
      Débolles tanto! Creo que aprendín con eles, canda eles, moito máis do que ensinei. Gardarei coma un tesouro o caderno no que me
      encheron de declaracións de amor. Aínda volvín ao instituto hai uns días e soubéronme tan ben aquelas carreiras para darme apertas,
      aqueles sorrisos… Aquel “calamidade” que tanto me facía “rabiar” e que me meteu o máis bonito poema de amor no peto o día que me
      fun… Que son da ESO, eh! Esa idade en que tes por norma ocultar as emocións nun cofre secreto. Que se reflectín nalgunha obra algo
      das aulas? Seguro que si. E non lles “roubei” as súas propias historias porque todo se sabe e sería unha vergonza, pero tentada teño
      estado a aproveitarme das súas magníficas ideas. Sempre lles digo, lles dicía, “Se escribides algo co que notades estar gozando, que
      vos gusta…, non o tiredes, quen sabe máis para diante. Aprenderedes a escribir cada vez mellor, pero esa frescura, esas ideas de
      estrea, igual non volven”. Eu, a unha frase dun alumno de Moraña nun recreo —daquela aínda non lle daba clase—, débolle o premio
      Merlín, o 1º.jueves 1 de marzo de 2012                                                                          4
Fina Casalderrei


      9.   Auria, de Asústate Merche é o reflexo da súa adolescencia?
      Non da miña exactamente, non da miña experiencia persoal, pero si da miña observación nalgúns ambientes. E aínda está máis vixente
      do que pensades, e do que pensaba eu… Teño recibido, e conservo, centos de cartas de adolescentes que se identificaban cos
      protagonistas. Conste que o amor e as reaccións que provoca non son tan diferentes nas distintas épocas. Conste que hoxe, 20 anos
      despois de cando a escribín… seguro que a escribiría diferente, pero non podo, nin debo, renegar de ningún dos meus momentos. Sería
      como renegar de min e creo que este libro, a xulgar polas misivas, fixo lectores na nosa lingua…

      10.   Que pensa da situación actual da nosa lingua? E da
      nosa literatura? Hai futuro para ambas?

      Estivo peor na miña infancia, dende logo. Non había radio
      galega, nin televisión, nin revistas, nin galego na escola,
      nin editoriais (agás algunhas de resistencia das que non nos
      chegaban noticia). Foron os segundos séculos de silencio da
      ditadura. Pero logo, xa vivín épocas de máis entusiasmo no
      profesorado e no alumnado ca hoxe, coma se nos tivesen
      que prohibir con forza para nos facer reaccionar co mesmo
      ímpeto. Hoxe todo o mundo sabe ler e escribir en galego, se
      quere; pero moitos non queren… De vós vai depender ese
      futuro. Cada lingua canaliza un estilo. Na nosa lingua
      secular hai riqueza dabondo como para escribir as mellores
      obras do mundo. E na xente nova hai talento. Ás veces
      cádrame de estar en xurados literarios e teño ocasión de
      comprobalo. Herdamos unha lingua rica, temos xente moza
      con talento… —non podo dicir o mesmo da clase política—
      En fin, se vós queredes, eu si, a lingua e a literatura terán
      esas mil primaveras máis das que falaba Cunqueiro. Non é
      bo o pesimismo absoluto e derrotista de quen non fai nada
      por remedialo. Non vale o de “Total xa ía…”
jueves 1 de marzo de 2012                                                             5
A R IO
                 IO N
               ES T
              CUjueves 1 de marzo de 2012           6
Un personaxe galego e
                      un estranxeiro?            Fina Casalderrei

                obra
             unh
               a        Lamote e o              xe de ciencia
                                                 -
          a e
        or/- legos?                       U n persona      se
     aut                 Principiño.            ón co que
   /ha raria ga
  Un lite            lo                     ficci
             i o vel as                      i dentifiqu
                                              e?
         ir o. S ás ill
       que lvese                                e sae nun
                    .
      n             s…)           cine
    Cu     v o
       bad n ser o
                u tro
                           la d
                              e       Se non m
    Sim dería                elícu                 os… é que
      o p o             U nha
                        p
                             bella    tris car de ded
   (per
                      av  id a es
                            ía s  er
                                     non me i  dentifico…
                     L    oder
                       ero p ra).
         av sa
       lla bel? to
                      (p
     ur lientá umen
                         out
        irí ine
      …) os
                                   Un/ha autor/-a e unha obra
      á d ch
       sa on
                                    literaria estranxeiros?
         m
 Un
                    Unha obr
                         a  teatral?
  (m a
                                     Katherine
     tro
                    El guía d
    añ
    m
                        el          Kressmann Taylor.
   ou
                    Hermitag
   A
                         e          Enderezo descoñecido

jueves 1 de marzo de 2012                                       7
Un feito histórico?            Un lugar para visitar? e un lugar para descansar?

       O cese da loita              A India. Na beira dun río, do mar… á sombra. Onde aniña o
                               silencio, e algunha vez perderme entre o bulicio…
      armada de ETA                      ?               Un l
                                opía                   ugar
                              a ut
              ?            Unh       r qu
                                      e                   axeit
           sica                    n te á                    lectu ado para
        d e mú n?                fel
                                e
                              iz s ollos             Un a         ra?     a
      tipo anció                r
                         Se har os                      rran
     Un ha c        e
             iso d e          pec ade qu    e me         na c     dead
      Un    es…
             N
               e qu                                 asa,      oiro
           zz,
             blu   tam   e       lid
                           rea rodea.                     unh      que
        l ,j a   … gús ue cont                   Ou         mús     a som     teño
      Sou anción o ou q       n                ad tro            icas      bra c
        ac     tic   o… U                   em   en            de au      on
      unh tmo poé , mesm .                         ais tre
         ri     ia
      leve a histor e violet
                   as
                                          da tem               ga
       unh amito d                       ho Desc      lit  en
            r     o?                   riz ub       era to
         u rban                           on rir
                                        tes
                                                tu
                                                 ra?
      u ral/ ña?                          cos      no
    do r onta                Un/ha
                             autor/-       am , con vos                 izar
                                                                ?
  Mun ia/m                  quen s        a con    igo ver              r rea
                                                             l
   Pra       por
                            e ident           s.. sar         io po
                                                               o de
                                                      e
          pero imo.
                                 ifique?       .        anc
                                                   n
                                                           ar is
                        Estas p
      To dos, e án          sempre
                            regunt
                                a
                          incómo s resúltanme
                                                  U
                                                     ent
         as d           non so      das. So
                                                  perim AVOA
      qu end                 n quen
                              de qued
                                   n maio
                                      r…          Ex
                                                   SER
                       autor, n       arme cu
                           in con        n só
                               dez, seq
                                    uera…
jueves 1 de marzo de 2012                                                      8
1 de 8

Recomendados

Fina casalderrei óptima por
Fina casalderrei óptimaFina casalderrei óptima
Fina casalderrei óptimaAsnosasletras
237 vistas8 diapositivas
Suso de toro por
Suso de toroSuso de toro
Suso de toroAsnosasletras
2.7K vistas9 diapositivas
Domingo villar por
Domingo villarDomingo villar
Domingo villarAsnosasletras
2.6K vistas9 diapositivas
Agustín fernández paz por
Agustín fernández pazAgustín fernández paz
Agustín fernández pazAsnosasletras
2.5K vistas8 diapositivas
Entrevista a Clara do Roxo por
Entrevista a Clara do RoxoEntrevista a Clara do Roxo
Entrevista a Clara do RoxoAsnosasletras
574 vistas8 diapositivas
Yolanda castaño por
Yolanda castañoYolanda castaño
Yolanda castañoAsnosasletras
2.7K vistas14 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Xesus Constela por
Xesus ConstelaXesus Constela
Xesus ConstelaAsnosasletras
754 vistas9 diapositivas
Manuel Lourenzo González por
Manuel Lourenzo GonzálezManuel Lourenzo González
Manuel Lourenzo GonzálezAsnosasletras
308 vistas10 diapositivas
Manolo portas por
Manolo portasManolo portas
Manolo portasAsnosasletras
428 vistas9 diapositivas
Domingo villar por
Domingo villarDomingo villar
Domingo villarAsnosasletras
222 vistas9 diapositivas
Lois diéguez por
Lois diéguezLois diéguez
Lois diéguezAsnosasletras
319 vistas9 diapositivas
Anton riveiro coello por
Anton riveiro coelloAnton riveiro coello
Anton riveiro coelloAsnosasletras
466 vistas7 diapositivas

Destacado

Entrevista á escritora Chus Pato por
Entrevista á escritora Chus PatoEntrevista á escritora Chus Pato
Entrevista á escritora Chus PatoAsnosasletras
994 vistas13 diapositivas
Concha Blanco por
Concha BlancoConcha Blanco
Concha BlancoAsnosasletras
549 vistas9 diapositivas
Teresa gonzalez costa por
Teresa gonzalez costaTeresa gonzalez costa
Teresa gonzalez costaAsnosasletras
607 vistas8 diapositivas
Entrevista a Marta Dacosta por
Entrevista a Marta DacostaEntrevista a Marta Dacosta
Entrevista a Marta DacostaAsnosasletras
1.1K vistas9 diapositivas
Margarita ledo por
Margarita ledoMargarita ledo
Margarita ledoAsnosasletras
641 vistas8 diapositivas
Manuel Álvarez Fuentes por
Manuel Álvarez FuentesManuel Álvarez Fuentes
Manuel Álvarez FuentesAsnosasletras
635 vistas17 diapositivas

Similar a Fina casalderrei

Paco Martín por
Paco MartínPaco Martín
Paco MartínAsnosasletras
295 vistas5 diapositivas
Xosé neira vilas por
Xosé neira vilasXosé neira vilas
Xosé neira vilasAsnosasletras
641 vistas8 diapositivas
Anton riveiro coello por
Anton riveiro coelloAnton riveiro coello
Anton riveiro coelloAsnosasletras
53 vistas7 diapositivas
Domingo villar por
Domingo villarDomingo villar
Domingo villarAsnosasletras
222 vistas9 diapositivas
María Xosé Queizán por
 María Xosé Queizán María Xosé Queizán
María Xosé QueizánAsnosasletras
3.3K vistas10 diapositivas
Xabier lópez por
Xabier lópezXabier lópez
Xabier lópezAsnosasletras
335 vistas9 diapositivas

Similar a Fina casalderrei(17)

Más de Asnosasletras

Entrevista bieito iglesias por
Entrevista bieito iglesiasEntrevista bieito iglesias
Entrevista bieito iglesiasAsnosasletras
215 vistas8 diapositivas
Entrevista Antón Lopo por
Entrevista Antón LopoEntrevista Antón Lopo
Entrevista Antón LopoAsnosasletras
369 vistas10 diapositivas
Entrevista xosé monteagudo por
Entrevista xosé monteagudoEntrevista xosé monteagudo
Entrevista xosé monteagudoAsnosasletras
328 vistas10 diapositivas
Entrevista agrafoxo por
Entrevista agrafoxoEntrevista agrafoxo
Entrevista agrafoxoAsnosasletras
291 vistas9 diapositivas
Orla 15/16 por
Orla 15/16Orla 15/16
Orla 15/16Asnosasletras
404 vistas26 diapositivas
Colaxes e caligramas 15/16 por
Colaxes e caligramas 15/16Colaxes e caligramas 15/16
Colaxes e caligramas 15/16Asnosasletras
420 vistas27 diapositivas

Más de Asnosasletras(20)

Entrevista bieito iglesias por Asnosasletras
Entrevista bieito iglesiasEntrevista bieito iglesias
Entrevista bieito iglesias
Asnosasletras215 vistas
Entrevista Antón Lopo por Asnosasletras
Entrevista Antón LopoEntrevista Antón Lopo
Entrevista Antón Lopo
Asnosasletras369 vistas
Entrevista xosé monteagudo por Asnosasletras
Entrevista xosé monteagudoEntrevista xosé monteagudo
Entrevista xosé monteagudo
Asnosasletras328 vistas
Colaxes e caligramas 15/16 por Asnosasletras
Colaxes e caligramas 15/16Colaxes e caligramas 15/16
Colaxes e caligramas 15/16
Asnosasletras420 vistas
Collages e caligramas 15/16 por Asnosasletras
Collages e caligramas 15/16Collages e caligramas 15/16
Collages e caligramas 15/16
Asnosasletras306 vistas
don Alfonso Álvarez Cáccamo por Asnosasletras
don Alfonso Álvarez Cáccamodon Alfonso Álvarez Cáccamo
don Alfonso Álvarez Cáccamo
Asnosasletras366 vistas
Entrevista a Xose Miranda por Asnosasletras
Entrevista a Xose MirandaEntrevista a Xose Miranda
Entrevista a Xose Miranda
Asnosasletras738 vistas
Entrevista a Tucho calvo por Asnosasletras
Entrevista a Tucho calvoEntrevista a Tucho calvo
Entrevista a Tucho calvo
Asnosasletras635 vistas
Collages e caligramas curso 2014-1015 por Asnosasletras
Collages e caligramas curso 2014-1015Collages e caligramas curso 2014-1015
Collages e caligramas curso 2014-1015
Asnosasletras784 vistas
Entrevista Xavier Queipo por Asnosasletras
Entrevista Xavier QueipoEntrevista Xavier Queipo
Entrevista Xavier Queipo
Asnosasletras482 vistas
Entrevista Xavier Queipo por Asnosasletras
Entrevista Xavier QueipoEntrevista Xavier Queipo
Entrevista Xavier Queipo
Asnosasletras251 vistas
Entrevista Anibal C. Malvar por Asnosasletras
Entrevista Anibal C. MalvarEntrevista Anibal C. Malvar
Entrevista Anibal C. Malvar
Asnosasletras498 vistas
Entrevista Xesús Pisón por Asnosasletras
Entrevista Xesús PisónEntrevista Xesús Pisón
Entrevista Xesús Pisón
Asnosasletras903 vistas

Fina casalderrei

 • 1. Literatura Galega do Século XX e da Actualidade Fina Casalderrei Entrevista IES Manuel García Barros A Estrada Texto: © Cc-by-sa-3.0 Fotos: © Todos os dereitos reservados jueves 1 de marzo de 2012 1
 • 2. Fina Casalderrei 1. Como unha persoa que nos seus inicios non estaba rodeada de literatura adquiriu ese amor por ela? Marcou a súa obra esta eiva cultural ou aínda a incentivou máis? Medrei con poucos libros, é certo; pero rodeada de moita literatura! Se somos quen de mirar o mundo con ollos novos..., o mundo nace cada vez que un ollos o observan. Non hai mellor taller literario que a vida. “¡Todo lo inventa el rayo de la aurora!”, cantaba Jorge Guillén. Meu pai contábame deliciosas historias que quedaron habitándome para sempre, mesmo me ensinou a beleza da metáfora atinada —aínda descoñecendo o seu nome—, ou que o humor e a hipérbole suavizan o drama... Miña nai cantaba coplas, romances... mentres cosía a máquina camisas para unha fábrica... Creo que tiven a fortuna de descubrir o valor da sensibilidade, de ser quen de meterme noutra pel, de valorar a forza das palabras... Poño por caso, se os libros desaparecesen como soporte das historias, dos poemas..., desaparece a literatura? Non, asegúrovos que non (eu que case poño todo en dúbida). A literatura naceu co ser humano coma unha necesidade e mentres o ser humano siga a ser tal, seguirá existindo. Eu..., digamos..., de nena vivín a literatura noutros soportes, mesmo no lavadoiro, no río, na leira... 2. Algún feito da súa infancia fai que se dedique especialmente á literatura infantil e xuvenil? Que papel cre que xoga este apartado na literatura dun país e na súa normalización? Conscientemente non atopo razóns desta escolla nalgunha pasaxe da infancia. Nin tan sequera estou segura de que teña sido decisoria a miña profesión de mestra, aínda que si, estou segura de que influíu, o mesmo que os meus soños, a miña familia, as lecturas, as amizades... Que papel xoga a LIX? Diría que, por suposto sen esquecer ao profesorado que pon nas vosas mans determinadas lecturas — teño moi claro que moito lles debo e moito vos debo tamén a vós—, a LIX ten un gran papel normalizador. Axuda dende cativos a ver como “normal” o feito de ler en galego. Sei, incluso, de moitos pais que se achegaron por 1ª vez á literatura escrita en galego grazas aos libros que lían dos seus fillos. O único malo da literatura que chamamos infantil é a “etiqueta”. As etiquetas mancan máis ca no reverso dos xerseis. Se non fosen os prexuízos, os adultos descubrirían verdadeiras xoias literarias —capaces de conmovelos tamén a eles— nesta literatura. jueves 1 de marzo de 2012 2
 • 3. Fina Casalderrei 3. As súas lembranzas ou feitos xuvenís son reflectidas nas súas obras? Pódese escribir prescindindo das experiencias vitais do autor? Imos ver... as miñas obras non son “autobiográficas”, pero levan ciscados anaquiños de min. Din que se xuntaramos todos os libros dun autor, dunha autora, poderíase facer un retrato bastante fiable de si mesmo. Non creo que se poida escribir prescindindo das experiencias, nin sequera sei, no caso de ser posible, se sería bo. Claro que iso non significa en absoluto que teñas que cometer un crime para describir un asasinato. Mais, mesmo cando fantasiamos, cando creamos mundos imaxinarios, estamos alimentándonos dos soños, e os soños aliméntanse da realidade. Eu... non son unha deusa capaz de crear da nada; son máis ben coma o carpinteiro que para facer unha mesa de madeira, precisa da madeira. Poño por caso, “creamos” un monstro, poñémoslle dous ollos en cada palma da man, unha man de dous dedos, un rabo no nariz... (que feo me saíu!) , en fin, un monstro que ninguén fixese antes, pero dos ollos, rabo, dedos... xa sabiamos da súa existencia. Igual ten razón Lobo Antunes, quen di que o escritor non crea, só “rouba”. 4. Que técnicas utiliza vostede para enganchar ós máis novos? Unha delas pode ser que a maioría das súas obras sexan protagonizadas por xoves ou adolescentes? Algunhas das miñas obras para os máis cativos están protagonizadas por xente maior (Eu son eu, Quen me quere adoptar...), en todo caso os novos comparten protagonismo con xentes doutras idades... Certo que me atrae meterme na pel dun neno e tentar ser quen de mostrar o mundo dende o seu ángulo, dende ese lado no que non precisan esforzarse para aceptar o marabilloso. É máis, gustaríame crer que se un adulto le Lúas de nácara, A Pomba e o Degolado, Un misterio na mochila de Alba... lles guste tanto coma a un mozo novo. Non teño unha fórmula máxica que garanta o éxito das miñas obras; só teño moi claro que un neno, unha nena —de calquera idade— é máis novo ca min, non menos intelixente. Tento atopar unha fermosa historia e contala da mellor maneira que sei. 5. De non ser en Xeve, en que outro espazo lle tería gustado nacer? Ten algo especial esa súa simbiose coa aldea que fai que siga a vivir neste espazo? Vémolo reflectido nalgunha das súas obras? A temática do libro O misterio dos fillos de lúa que se traslada da cidade ó mundo rural ten que ver coa súa vida no medio aldeán? Calquera sitio no que non faltase o pan e a poesía, por seguir os consellos de Celso Emilio Ferreiro, me valería para nacer con tal de que fose preto dos meus. Anaquiños de Xeve, de Lérez, do río, de Moraña, de Marín, dos lugares onde aniñan os amigos ou polos que viaxei... andan ciscados polos libros, si... Supoño que quedaría mellor se enfocase a resposta dicindo que a aldea, esa aldea universal na que caben todas as sensibilidades do universo, está por reivindicar, por descubrir..., pero o certo é que escribo sobre o que sei, o que me atrae, o que me gusta... jueves 1 de marzo de 2012 3
 • 4. Fina Casalderrei 6. Vostede mostra a súa obra moito interese pola cultura galega. Que é o que máis lle interesa da nosa cultura? Cal cre que é o papel que unha escritora ou un escritor xogan nesta cultura? Como non me vou interesar por manter con boa saúde a miña “casa”? Como non me vou interesar por saber como son os seus alicerces, eses que tantos anos estiveron ocultos e me fixeron crer que o galego non servía nin para escribir unha carta? Méteseme tanto no corpo, e na alma, que aínda vivindo eu 200 anos non daría descuberto todo o que en Galicia se fixo e se fai. Oxalá puidésemos, os da miña xeración, ser “salvadores da patria”, pero non creo que o poder da literatura sexa tal. Podemos optar a remover conciencias, pero é o ser humano, colectivamente, quen ten o poder de cambiar o mundo, se quixese. Se, de certo, tivésemos toda esa forza, co lonxe que está chegando a literatura galega con premios estatais e internacionais, con traducións a outras linguas, con recoñecementos de lectoras e lectores galegos e foráneos... o galego non tería que estar vivindo nesta incerteza constante sobre a súa saúde futura; ninguén me preguntaría a estas alturas “Por que escribes en galego?” Da nosa cultura interésanme sobre todo as ventás, que estean sempre abertas para que entre aire de fóra e para que, dende fóra, saiban como recende aquí... 7. Vostede recibiu premios dabondo, que supuxeron para Vostede estes recoñecementos? Cumpren unha función importante na normalización dunha literatura? Bota de menos algún tipo de premio á arte literaria? Si... tiven sorte. De feito despois do Premio Nacional, non me presentei nunca a ningún (vaia... a ese tampouco hai que presentarse); os que veñen son doutro tipo. Iso é todo. Explícome: un premio para a literatura non significa nada no sentido de que vaia cambiar a calidade da obra segundo sexa premiada ou non, pero cambia a posición inicial do lector ante a mesma, un premio abre a porta aos lectores e lectoras, que é en realidade o que quixeramos: que nos lean. Non hai premio mellor ca un lector satisfeito, entregado, seducido… a non ser que sexan dous, ou tres… Os premios son unha sorte de “búscase”, coma cando se saca a concurso unha obra arquitectónica. Non sempre se acerta... É unha porta que se abre, pero que, afortunadamente, pódeche dar nos fociños se non o mereces minimamente. Para normalizar unha literatura, ten que ter quen a lea, se os premios, fan “ruído” para chamar a atención dos lectores... valen... Pero intúo que, ás veces, quedan tantas cousas boas inxustamente tapadas por estes “ruídos”! 8. Agora está xubilada, pero bota de menos o labor da docencia e o cariño dos alumnos? Algunha vivencia ou anécdota que lle sucedera nas aulas reflectiuna nalgunha obra? Si, bótoos de menos. Foron 40 anos!! Xa empecei a sentirme enferma de melancolía no momento en que presentei a documentación. Débolles tanto! Creo que aprendín con eles, canda eles, moito máis do que ensinei. Gardarei coma un tesouro o caderno no que me encheron de declaracións de amor. Aínda volvín ao instituto hai uns días e soubéronme tan ben aquelas carreiras para darme apertas, aqueles sorrisos… Aquel “calamidade” que tanto me facía “rabiar” e que me meteu o máis bonito poema de amor no peto o día que me fun… Que son da ESO, eh! Esa idade en que tes por norma ocultar as emocións nun cofre secreto. Que se reflectín nalgunha obra algo das aulas? Seguro que si. E non lles “roubei” as súas propias historias porque todo se sabe e sería unha vergonza, pero tentada teño estado a aproveitarme das súas magníficas ideas. Sempre lles digo, lles dicía, “Se escribides algo co que notades estar gozando, que vos gusta…, non o tiredes, quen sabe máis para diante. Aprenderedes a escribir cada vez mellor, pero esa frescura, esas ideas de estrea, igual non volven”. Eu, a unha frase dun alumno de Moraña nun recreo —daquela aínda non lle daba clase—, débolle o premio Merlín, o 1º. jueves 1 de marzo de 2012 4
 • 5. Fina Casalderrei 9. Auria, de Asústate Merche é o reflexo da súa adolescencia? Non da miña exactamente, non da miña experiencia persoal, pero si da miña observación nalgúns ambientes. E aínda está máis vixente do que pensades, e do que pensaba eu… Teño recibido, e conservo, centos de cartas de adolescentes que se identificaban cos protagonistas. Conste que o amor e as reaccións que provoca non son tan diferentes nas distintas épocas. Conste que hoxe, 20 anos despois de cando a escribín… seguro que a escribiría diferente, pero non podo, nin debo, renegar de ningún dos meus momentos. Sería como renegar de min e creo que este libro, a xulgar polas misivas, fixo lectores na nosa lingua… 10. Que pensa da situación actual da nosa lingua? E da nosa literatura? Hai futuro para ambas? Estivo peor na miña infancia, dende logo. Non había radio galega, nin televisión, nin revistas, nin galego na escola, nin editoriais (agás algunhas de resistencia das que non nos chegaban noticia). Foron os segundos séculos de silencio da ditadura. Pero logo, xa vivín épocas de máis entusiasmo no profesorado e no alumnado ca hoxe, coma se nos tivesen que prohibir con forza para nos facer reaccionar co mesmo ímpeto. Hoxe todo o mundo sabe ler e escribir en galego, se quere; pero moitos non queren… De vós vai depender ese futuro. Cada lingua canaliza un estilo. Na nosa lingua secular hai riqueza dabondo como para escribir as mellores obras do mundo. E na xente nova hai talento. Ás veces cádrame de estar en xurados literarios e teño ocasión de comprobalo. Herdamos unha lingua rica, temos xente moza con talento… —non podo dicir o mesmo da clase política— En fin, se vós queredes, eu si, a lingua e a literatura terán esas mil primaveras máis das que falaba Cunqueiro. Non é bo o pesimismo absoluto e derrotista de quen non fai nada por remedialo. Non vale o de “Total xa ía…” jueves 1 de marzo de 2012 5
 • 6. A R IO IO N ES T CU jueves 1 de marzo de 2012 6
 • 7. Un personaxe galego e un estranxeiro? Fina Casalderrei obra unh a Lamote e o xe de ciencia - a e or/- legos? U n persona se aut Principiño. ón co que /ha raria ga Un lite lo ficci i o vel as i dentifiqu e? ir o. S ás ill que lvese e sae nun . n s…) cine Cu v o bad n ser o u tro la d e  Se non m Sim dería elícu os… é que o p o U nha p bella tris car de ded (per av id a es ía s er non me i dentifico… L oder ero p ra). av sa lla bel? to (p ur lientá umen out irí ine …) os Un/ha autor/-a e unha obra á d ch sa on literaria estranxeiros? m Un Unha obr a teatral? (m a Katherine tro El guía d añ m el Kressmann Taylor. ou Hermitag A e Enderezo descoñecido jueves 1 de marzo de 2012 7
 • 8. Un feito histórico? Un lugar para visitar? e un lugar para descansar? O cese da loita A India. Na beira dun río, do mar… á sombra. Onde aniña o silencio, e algunha vez perderme entre o bulicio… armada de ETA ? Un l opía ugar a ut ? Unh r qu e axeit sica n te á lectu ado para d e mú n? fel e iz s ollos Un a ra? a tipo anció r Se har os rran Un ha c e iso d e pec ade qu e me na c dead Un es… N e qu asa, oiro zz, blu tam e lid rea rodea. unh que l ,j a … gús ue cont Ou mús a som teño Sou anción o ou q n ad tro icas bra c ac tic o… U em en de au on unh tmo poé , mesm . ais tre ri ia leve a histor e violet as da tem ga unh amito d ho Desc lit en r o? riz ub era to u rban on rir tes tu ra? u ral/ ña? cos no do r onta Un/ha autor/- am , con vos izar ? Mun ia/m quen s a con igo ver r rea l Pra por e ident s.. sar io po o de e pero imo. ifique? . anc n ar is Estas p To dos, e án sempre regunt a incómo s resúltanme U ent as d non so das. So perim AVOA qu end n quen de qued n maio r… Ex SER autor, n arme cu in con n só dez, seq uera… jueves 1 de marzo de 2012 8