Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
‫שרון‬ ‫אביגדור‬
Social Knowledge
‫איך‬‫מסוימים‬ ‫ארגונים‬ ‫שהובילו‬ ‫התהפוכות‬ ‫התרחשו‬‫לצמיחה‬
‫וארגונים‬‫לדעיכה‬ ‫להם‬ ‫דומים‬?
2
‫ענקים‬ ‫של‬ ‫מניסיונם‬ ‫ללמוד‬
‫ולהיעלמותן‬ ‫ולהתפרקותן‬ ‫מסוימות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫המתמשכת‬ ‫להצלחה‬ ‫גורם‬ ‫מה‬
‫אחרות‬ ‫ח...
IBM
‫נוסדה‬1911.106‫החומרה‬ ‫בשוק‬ ‫שנים‬‫והתוכנה‬
‫אחת‬‫הגדולות‬ ‫החברות‬‫בעולם‬
4 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיי...
CDC
‫במאה‬ ‫הגדולות‬ ‫המחשבים‬ ‫מחברות‬ ‫אחת‬‫ה‬-20
‫במחשבי‬ ‫התמחות‬‫ומחשבי‬ ‫מהירים‬ ‫על‬‫מיינפריים‬
‫לסביבות‬‫ביטחוניות...
3M
‫נוסדה‬1902
‫אחת‬ ‫היום‬‫של‬ ‫במגוון‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫מוצרים‬ ‫בפיתוח‬ ‫המובילות‬ ‫החברות‬‫ענפים‬
55,000‫מוצרים‬,88,000‫מ...
‫טויוטה‬–‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫הרכב‬ ‫חברת‬
‫ב‬ ‫נוסדה‬-1937
‫הגדולה‬ ‫הרכב‬ ‫חברת‬‫בעולם‬
8 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,...
‫מקשר‬ ‫חוט‬ ‫יש‬ ‫האם‬?
‫מזל‬ ‫של‬ ‫עניין‬,‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫של‬,‫בזמן‬ ‫הנכונה‬ ‫היוזמה‬ ‫של‬‫הנכון‬?
‫הנהלה‬‫וכריזמטית‬ ‫חז...
IBM
‫עקבית‬ ‫תרבות‬ ‫באימוץ‬ ‫גם‬ ‫חלוצה‬,‫אסטרטגיה‬‫ניהול‬ ‫של‬ ‫ותהליכים‬‫ידע‬
40%‫מהבית‬ ‫פועלים‬ ‫מהעובדים‬
‫גישת‬Bott...
3M
‫חדשנות‬ ‫של‬ ‫תרבות‬,‫לעובדים‬ ‫יזמות‬ ‫ומרחב‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬
‫ועבודת‬ ‫אישית‬ ‫למידה‬ ‫עידוד‬‫צוות‬-‫צוותי‬‫חדשים‬ ‫רע...
‫טויוטה‬–‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫הרכב‬ ‫חברת‬
‫מאפשרים‬ ‫מרחבים‬(Ba)‫ולשיתוף‬ ‫ליצירתיות‬ ‫עובדים‬ ‫ועידוד‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפיתוח...
‫מקשר‬ ‫חוט‬ ‫יש‬ ‫האם‬?
‫חזק‬ ‫קשר‬ ‫יש‬ ‫המצליחות‬ ‫בחברות‬‫חדשנות‬ ‫בין‬,‫לשינויים‬ ‫הסתגלות‬,‫ייחודי‬ ‫ידע‬ ‫פיתוח‬,‫י...
‫התעשייתית‬ ‫המהפכה‬–‫עבודה‬ ‫בשיטות‬ ‫וגם‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫מהפך‬
14 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫...
‫גדול‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫ועבודה‬ ‫המוני‬ ‫ייצור‬ ‫תהליכי‬ ‫שכלול‬-‫הייצור‬ ‫פס‬
15 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬...
‫שירותים‬ ‫לארגוני‬ ‫גם‬ ‫עוברות‬ ‫התעשייתי‬ ‫הייצור‬ ‫שיטות‬
17 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעי...
‫לחץ‬ ‫של‬ ‫תופעות‬ ‫התפתחות‬,‫שחיקה‬,‫פוחתת‬ ‫תפוקה‬,‫משברים‬
18 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יע...
‫כמכונה‬ ‫הארגון‬
‫פס‬‫ייצור‬‫מובנים‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬
19 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP:...
‫כמכונה‬ ‫הארגון‬
‫מבנה‬‫תקשורת‬‫היררכי‬
‫נהלים‬,‫משימות‬,‫תיחום‬
‫התמחויות‬ ‫בין‬ ‫חציצה‬
20 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביג...
‫אבל‬‫מכונה‬ ‫כמו‬ ‫לעבוד‬ ‫האם‬‫זה‬‫באמת‬
‫אפקטיבי‬?
21
‫המקובלת‬ ‫הגישה‬ ‫של‬ ‫השלכות‬
‫לקרוא‬ ‫צריך‬ ‫ואז‬ ‫להתקלקל‬ ‫נוטה‬ ‫המכונה‬‫לטכנאים‬
‫כשרכיב‬‫מתקלקל‬ ‫אחד‬,‫נעצר‬ ‫היי...
‫המקובלת‬ ‫הגישה‬ ‫של‬ ‫השלכות‬
‫פס‬‫הרבה‬ ‫יוצר‬ ‫הייצור‬‫פסולת‬
‫פסולת‬ ‫הרבה‬ ‫ומושלכת‬ ‫נוצרת‬ ‫ושבתהליך‬ ‫גלם‬ ‫חומרי...
‫המקובלת‬ ‫הגישה‬ ‫של‬ ‫השלכות‬
‫לפשטנות‬ ‫נוטים‬ ‫וקשיחים‬ ‫כיווניים‬ ‫חד‬ ‫ניהול‬ ‫תהליכי‬.‫לכאוס‬ ‫מובילה‬ ‫פשטנות‬
‫מו...
‫אחרת‬ ‫אפשר‬ ‫האם‬?
25
‫לקרוא‬ ‫צריך‬ ‫ואז‬ ‫להתקלקל‬ ‫נוטה‬ ‫המכונה‬‫לטכנאים‬?
‫יש‬‫פעולה‬ ‫המשך‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫עצמן‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫שיודעות‬ ‫מערכ...
‫הסתגלות‬ ‫על‬ ‫ומקשים‬ ‫קשיחים‬ ‫התהליכים‬‫לשינוי‬?
‫ש‬ ‫מראה‬ ‫הניסיון‬‫רשת‬‫קשרי‬‫גומלין‬‫מ‬ ‫יותר‬ ‫יעילה‬‫תהליכים‬‫חד...
‫פסולת‬ ‫הרבה‬ ‫יוצר‬ ‫הייצור‬ ‫פס‬?
‫אבל‬‫בטבע‬‫יש‬‫שימוש‬‫חוזר‬‫ביעילות‬ ‫מלא‬‫ובזבוז‬ ‫פסולת‬ ‫ואין‬ ‫מוחלטת‬.‫קורה‬ ‫ז...
‫ליכולת‬ ‫גבול‬ ‫יש‬‫הגידול‬?
‫האינטרנט‬ ‫בכלכלת‬ ‫צומח‬ ‫ומבטיח‬ ‫חדש‬ ‫מודל‬ ‫אבל‬ ‫מובנית‬ ‫מגבלה‬ ‫יש‬ ‫הייצור‬ ‫פס‬ ‫...
‫יותר‬ ‫וחסינה‬ ‫יעילה‬ ‫גישה‬ ‫יש‬–‫והתחדשות‬ ‫משוב‬ ‫מעגל‬
32 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעיל...
‫לינאריים‬ ‫תהליכים‬ ‫לעומת‬ ‫מחזורית‬ ‫התחדשות‬ ‫יכולת‬
33 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬H...
‫משיגים‬ ‫איך‬ ‫אז‬‫יכולת‬‫התחדשות‬‫עצמית‬?
‫מערכתית‬ ‫גישה‬–‫הטבע‬ ‫של‬ ‫מההצלחות‬ ‫ללמוד‬
35 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW...
‫של‬ ‫היתרונות‬‫מערכתית‬ ‫גישה‬/‫אקולוגית‬
36 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCI...
‫ביותר‬ ‫לנו‬ ‫הטבעית‬ ‫המערכת‬ ‫בעצם‬ ‫היא‬ ‫האקולוגית‬ ‫המערכת‬
38 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ...
‫תהליכים‬ ‫לאמץ‬ ‫איך‬‫בארגונים‬ ‫אקולוגיים‬
41
‫הלומד‬ ‫הארגון‬–‫ולהתפתח‬ ‫להמשיך‬ ‫שיכול‬ ‫ארגון‬
‫לומד‬ ‫ארגון‬-‫לשנות‬ ‫המסוגל‬ ‫ארגון‬,‫לחדש‬‫וכך‬ ‫ולהתחדש‬
‫זמן‬ ‫ל...
‫הלומד‬ ‫הארגון‬–‫ביישום‬ ‫קשיים‬
‫ליישום‬ ‫כקשה‬ ‫התגלה‬ ‫אבל‬ ‫רב‬ ‫עניין‬ ‫שעורר‬ ‫מודל‬
‫גישה‬‫מדי‬ ‫כללית‬,‫פער‬‫למנה...
‫הלומד‬ ‫הארגון‬-‫להצלחה‬ ‫מפתחות‬
‫סביבת‬‫תומכת‬ ‫עבודה‬‫למידה‬,‫שיתוף‬‫וחדשנות‬
‫שילוב‬‫יוזמה‬ ‫עם‬ ‫ניהולית‬ ‫השראה‬ ‫ש...
‫בארגון‬ ‫התפתחות‬ ‫של‬ ‫הדינמי‬ ‫התהליך‬-SECI
Nonaka & Takeuchi
SECI Model - Socialisation, Externalisation,
Combination,...
‫בארגון‬ ‫התפתחות‬ ‫של‬ ‫הדינמי‬ ‫התהליך‬-SECI
‫שיפור‬‫מתמיד‬,‫כתהליך‬ ‫חדש‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫ויצירה‬ ‫תנועה‬
‫שוטף‬‫ומתפתח‬
‫ת...
‫ידע‬ ‫ורכישת‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫החיובי‬ ‫המשוב‬ ‫מעגל‬
‫ליתרון‬ ‫המפתח‬‫תחרותי‬:‫וניסיון‬ ‫מידע‬ ‫פיתוח‬
‫לארגון‬ ‫ייחודיים‬
‫ו...
‫ליישום‬ ‫דוגמה‬
‫תוכנה‬ ‫ניהול‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬–‫התעשייתי‬ ‫התהליך‬
50 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגו...
‫ליישום‬ ‫דוגמה‬
‫התעשייתי‬ ‫לתהליך‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫יש‬–‫אקולוגית‬ ‫בגישה‬ ‫ספירלי‬ ‫תהליך‬
52 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגד...
‫ליישום‬ ‫דוגמה‬
Agile Development–‫המהירה‬ ‫הצמיחה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫הסוד‬
53 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫אר...
‫המרצה‬ ‫על‬
‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫ארכיטקט‬,‫וקיימות‬ ‫שיתוף‬
‫מנהל‬‫פתרונות‬ ‫ויישום‬ ‫תכנון‬,Social Knowledge
‫פורום‬ ‫הנהלת‬...
‫תודה‬
‫אביגדור‬‫שרון‬
‫ידע‬ ‫פתרונות‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬
‫צמיחה‬ ‫למנוע‬ ‫קיימות‬ ‫יכולות‬ ‫להפוך‬‫בעידן‬‫הגלוב...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

מה ניתן ללמוד מפריחתם וקריסתם של ארגונים על המשמעות של שיתוף ידע

295 visualizaciones

Publicado el

Some organizations thrive and grow, while other large and dominant organizations fail and disappear. What can we learn from the rise and fall of similar organizations? What can we learn from the evolution of the modern organization? How can we apply these insights for long-term success and organizational sustainability. Presentation is currently in Hebrew. Will be translated.

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

מה ניתן ללמוד מפריחתם וקריסתם של ארגונים על המשמעות של שיתוף ידע

 1. 1. ‫שרון‬ ‫אביגדור‬ Social Knowledge
 2. 2. ‫איך‬‫מסוימים‬ ‫ארגונים‬ ‫שהובילו‬ ‫התהפוכות‬ ‫התרחשו‬‫לצמיחה‬ ‫וארגונים‬‫לדעיכה‬ ‫להם‬ ‫דומים‬? 2
 3. 3. ‫ענקים‬ ‫של‬ ‫מניסיונם‬ ‫ללמוד‬ ‫ולהיעלמותן‬ ‫ולהתפרקותן‬ ‫מסוימות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫המתמשכת‬ ‫להצלחה‬ ‫גורם‬ ‫מה‬ ‫אחרות‬ ‫חברות‬ ‫של‬? ‫ולצמוח‬ ‫לחזור‬ ‫במשבר‬ ‫שהיו‬ ‫לחברות‬ ‫גרם‬ ‫מה‬‫לפעול‬ ‫הפסיקו‬ ‫אחרות‬ ‫בעוד‬? ‫כיצד‬‫כמו‬ ‫שחברות‬ ‫זה‬3M‫ו‬-IBM‫יותר‬ ‫אחרי‬ ‫גם‬ ‫שלהן‬ ‫בשוק‬ ‫מובילות‬ ‫ממאה‬‫שנה‬? ‫מדוע‬Control Data‫אחרות‬ ‫ענק‬ ‫וחברות‬‫נעלמו‬ ‫השוק‬ ‫את‬ ‫שהובילו‬? 3 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 4. 4. IBM ‫נוסדה‬1911.106‫החומרה‬ ‫בשוק‬ ‫שנים‬‫והתוכנה‬ ‫אחת‬‫הגדולות‬ ‫החברות‬‫בעולם‬ 4 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280 Source: IFI Claims Patent Services
 5. 5. CDC ‫במאה‬ ‫הגדולות‬ ‫המחשבים‬ ‫מחברות‬ ‫אחת‬‫ה‬-20 ‫במחשבי‬ ‫התמחות‬‫ומחשבי‬ ‫מהירים‬ ‫על‬‫מיינפריים‬ ‫לסביבות‬‫ביטחוניות‬‫ועסקיות‬ ‫מחשבי‬ ‫בתחום‬ ‫ולהתמקד‬ ‫להישאר‬ ‫החליטה‬‫העל‬ ‫ה‬ ‫שנות‬ ‫בסוף‬-80‫הופסק‬ ‫הייצור‬ 5 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 6. 6. 3M ‫נוסדה‬1902 ‫אחת‬ ‫היום‬‫של‬ ‫במגוון‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫מוצרים‬ ‫בפיתוח‬ ‫המובילות‬ ‫החברות‬‫ענפים‬ 55,000‫מוצרים‬,88,000‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫והכנסות‬ ‫עובדים‬-30‫בשנה‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬. 6 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280 Source: SeekingAlpha
 7. 7. ‫טויוטה‬–‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫הרכב‬ ‫חברת‬ ‫ב‬ ‫נוסדה‬-1937 ‫הגדולה‬ ‫הרכב‬ ‫חברת‬‫בעולם‬ 8 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 8. 8. ‫מקשר‬ ‫חוט‬ ‫יש‬ ‫האם‬? ‫מזל‬ ‫של‬ ‫עניין‬,‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫של‬,‫בזמן‬ ‫הנכונה‬ ‫היוזמה‬ ‫של‬‫הנכון‬? ‫הנהלה‬‫וכריזמטית‬ ‫חזקה‬,‫השוק‬ ‫של‬ ‫חכמה‬ ‫ראייה‬,‫קשרים‬,‫רכישות‬‫ומיזוגים‬? ‫איכות‬ ‫על‬ ‫הקפדה‬?‫ללקוחות‬ ‫הקשבה‬ ‫של‬ ‫תרבות‬?‫שירות‬‫יעיל‬ ‫לקוחות‬‫ומהיר‬? ‫תרבות‬‫של‬ ‫ארגונית‬‫חדשנות‬?‫לעובדים‬ ‫אישי‬ ‫ביטוי‬ ‫מתן‬? ‫ארגונים‬‫מערכות‬ ‫הם‬‫מורכבות‬.‫יש‬‫שמשפיעים‬ ‫גורמים‬ ‫הרבה‬‫עליהם‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫אבל‬‫עצמן‬ ‫על‬ ‫שחוזרות‬ ‫עקביות‬ ‫ותובנות‬ ‫תבניות‬ ‫בבחינה‬‫מעשיים‬ ‫בוחן‬ ‫מקרי‬ ‫של‬‫רבים‬? 9 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 9. 9. IBM ‫עקבית‬ ‫תרבות‬ ‫באימוץ‬ ‫גם‬ ‫חלוצה‬,‫אסטרטגיה‬‫ניהול‬ ‫של‬ ‫ותהליכים‬‫ידע‬ 40%‫מהבית‬ ‫פועלים‬ ‫מהעובדים‬ ‫גישת‬Bottom-up‫שיתופי‬ ‫ידע‬ ‫וניהול‬-‫חברתי‬(social)‫של‬ ‫העבודה‬ ‫ולשיטות‬ ‫לצרכים‬ ‫המותאם‬ ‫בארגון‬ ‫שונות‬ ‫יחידות‬(McLaughlin & Paton, 2008; Powers, 2006). 10 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 10. 10. 3M ‫חדשנות‬ ‫של‬ ‫תרבות‬,‫לעובדים‬ ‫יזמות‬ ‫ומרחב‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫ועבודת‬ ‫אישית‬ ‫למידה‬ ‫עידוד‬‫צוות‬-‫צוותי‬‫חדשים‬ ‫רעיונות‬ ‫לפיתוח‬ ‫התנדבותיים‬ ‫חשיבה‬ 11 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 11. 11. ‫טויוטה‬–‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫הרכב‬ ‫חברת‬ ‫מאפשרים‬ ‫מרחבים‬(Ba)‫ולשיתוף‬ ‫ליצירתיות‬ ‫עובדים‬ ‫ועידוד‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫במחלקת‬ ‫קטנה‬ ‫למידה‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫רעיונות‬ ‫שיתופי‬ ‫תהליך‬ ‫והבטיחו‬ ‫ריכוזית‬ ‫היררכיה‬ ‫ששברו‬ ‫מנחים‬ ‫וקווים‬ ‫ופתוח‬,‫ה‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫לתהליך‬ ‫יחד‬ ‫חברו‬-Prius‫ולהצלחה‬‫הגדולה‬ ‫המכונית‬ ‫של‬(Nonaka & Peltokorpi, 2006) 12 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 12. 12. ‫מקשר‬ ‫חוט‬ ‫יש‬ ‫האם‬? ‫חזק‬ ‫קשר‬ ‫יש‬ ‫המצליחות‬ ‫בחברות‬‫חדשנות‬ ‫בין‬,‫לשינויים‬ ‫הסתגלות‬,‫ייחודי‬ ‫ידע‬ ‫פיתוח‬,‫ידע‬ ‫שיתוף‬ ‫ויעילות‬ ‫לשינוי‬ ‫והתנגדו‬ ‫חידושים‬ ‫באימוץ‬ ‫איטיות‬ ‫היו‬ ‫מהתחרות‬ ‫שיצאו‬ ‫מובילות‬ ‫חברות‬ ‫האם‬‫מרכיבים‬ ‫יש‬‫שמשפיעים‬ ‫בסיסיים‬‫על‬‫המוכנות‬‫תהליכי‬ ‫להמשיך‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫והיכולת‬ ‫צמיחה‬,‫לאורך‬ ‫ולהתקיים‬ ‫יעילות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬‫זמן‬? ‫התחילו‬ ‫הן‬ ‫איך‬ ‫לראות‬ ‫בזמן‬ ‫נחזור‬ 13 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 13. 13. ‫התעשייתית‬ ‫המהפכה‬–‫עבודה‬ ‫בשיטות‬ ‫וגם‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫מהפך‬ 14 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 14. 14. ‫גדול‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫ועבודה‬ ‫המוני‬ ‫ייצור‬ ‫תהליכי‬ ‫שכלול‬-‫הייצור‬ ‫פס‬ 15 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 15. 15. ‫שירותים‬ ‫לארגוני‬ ‫גם‬ ‫עוברות‬ ‫התעשייתי‬ ‫הייצור‬ ‫שיטות‬ 17 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 16. 16. ‫לחץ‬ ‫של‬ ‫תופעות‬ ‫התפתחות‬,‫שחיקה‬,‫פוחתת‬ ‫תפוקה‬,‫משברים‬ 18 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 17. 17. ‫כמכונה‬ ‫הארגון‬ ‫פס‬‫ייצור‬‫מובנים‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ 19 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 18. 18. ‫כמכונה‬ ‫הארגון‬ ‫מבנה‬‫תקשורת‬‫היררכי‬ ‫נהלים‬,‫משימות‬,‫תיחום‬ ‫התמחויות‬ ‫בין‬ ‫חציצה‬ 20 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 19. 19. ‫אבל‬‫מכונה‬ ‫כמו‬ ‫לעבוד‬ ‫האם‬‫זה‬‫באמת‬ ‫אפקטיבי‬? 21
 20. 20. ‫המקובלת‬ ‫הגישה‬ ‫של‬ ‫השלכות‬ ‫לקרוא‬ ‫צריך‬ ‫ואז‬ ‫להתקלקל‬ ‫נוטה‬ ‫המכונה‬‫לטכנאים‬ ‫כשרכיב‬‫מתקלקל‬ ‫אחד‬,‫נעצר‬ ‫הייצור‬ ‫פס‬.‫עצמה‬ ‫את‬ ‫תתקן‬ ‫לא‬ ‫המכונה‬.‫התמיכה‬ ‫בשירות‬ ‫תלות‬ ‫יש‬ ‫לכן‬ ‫הטכנית‬ ‫הסתגלות‬ ‫על‬ ‫ומקשים‬ ‫קשיחים‬ ‫התהליכים‬‫לשינוי‬ ‫מורכבים‬ ‫מבנים‬ ‫הם‬ ‫מכונות‬.‫כמכונות‬ ‫שבנויים‬ ‫ארגונים‬,‫לא‬ ‫וקשיחים‬ ‫מורכבים‬‫פחות‬ 22 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 21. 21. ‫המקובלת‬ ‫הגישה‬ ‫של‬ ‫השלכות‬ ‫פס‬‫הרבה‬ ‫יוצר‬ ‫הייצור‬‫פסולת‬ ‫פסולת‬ ‫הרבה‬ ‫ומושלכת‬ ‫נוצרת‬ ‫ושבתהליך‬ ‫גלם‬ ‫חומרי‬ ‫לקנות‬ ‫שצריך‬ ‫לכך‬ ‫התרגלנו‬.‫עלויות‬ ‫יש‬ ‫הדברים‬ ‫לשני‬ ‫גבוהות‬.‫חיוני‬ ‫באמת‬ ‫זה‬ ‫האם‬? ‫הגידול‬ ‫ליכולת‬ ‫גבול‬ ‫יש‬.‫המערכת‬‫ומתחילה‬ ‫השקעה‬ ‫דורשת‬‫לייצור‬‫הפסדים‬ ‫בסיסיים‬ ‫חוקים‬ ‫הם‬ ‫לצרכנים‬ ‫הפוחתת‬ ‫השולית‬ ‫והתועלת‬ ‫לספקים‬ ‫הפוחתת‬ ‫השולית‬ ‫התפוקה‬ ‫חוקי‬ ‫בכלכלה‬.‫גדל‬ ‫כשהייצור‬,‫גלם‬ ‫חומרי‬ ‫יותר‬ ‫נדרשים‬‫וכח‬‫עבודה‬,‫מלאי‬ ‫יותר‬ ‫נוצר‬,‫ובמקביל‬ ‫נשחקות‬ ‫המכונות‬ ‫עניין‬ ‫וחוסר‬ ‫שעמום‬ ‫לגלות‬ ‫מתחילים‬ ‫הלקוחות‬,‫חדשה‬ ‫וחוויה‬ ‫גיוון‬ ‫מחפשים‬.‫לנטל‬ ‫הופך‬ ‫הקיים‬ ‫הייצור‬ ‫פס‬ ‫להפסדים‬ ‫וגורם‬ 23 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 22. 22. ‫המקובלת‬ ‫הגישה‬ ‫של‬ ‫השלכות‬ ‫לפשטנות‬ ‫נוטים‬ ‫וקשיחים‬ ‫כיווניים‬ ‫חד‬ ‫ניהול‬ ‫תהליכי‬.‫לכאוס‬ ‫מובילה‬ ‫פשטנות‬ ‫מורכבים‬ ‫הם‬ ‫האמיתיים‬ ‫החיים‬ 24 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280 Cynefin Framework David Snowden
 23. 23. ‫אחרת‬ ‫אפשר‬ ‫האם‬? 25
 24. 24. ‫לקרוא‬ ‫צריך‬ ‫ואז‬ ‫להתקלקל‬ ‫נוטה‬ ‫המכונה‬‫לטכנאים‬? ‫יש‬‫פעולה‬ ‫המשך‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫עצמן‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫שיודעות‬ ‫מערכות‬ 26 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 25. 25. ‫הסתגלות‬ ‫על‬ ‫ומקשים‬ ‫קשיחים‬ ‫התהליכים‬‫לשינוי‬? ‫ש‬ ‫מראה‬ ‫הניסיון‬‫רשת‬‫קשרי‬‫גומלין‬‫מ‬ ‫יותר‬ ‫יעילה‬‫תהליכים‬‫חד‬‫כיווניים‬ 27 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 26. 26. ‫פסולת‬ ‫הרבה‬ ‫יוצר‬ ‫הייצור‬ ‫פס‬? ‫אבל‬‫בטבע‬‫יש‬‫שימוש‬‫חוזר‬‫ביעילות‬ ‫מלא‬‫ובזבוז‬ ‫פסולת‬ ‫ואין‬ ‫מוחלטת‬.‫קורה‬ ‫זה‬ ‫איך‬? 29 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬ HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 27. 27. ‫ליכולת‬ ‫גבול‬ ‫יש‬‫הגידול‬? ‫האינטרנט‬ ‫בכלכלת‬ ‫צומח‬ ‫ומבטיח‬ ‫חדש‬ ‫מודל‬ ‫אבל‬ ‫מובנית‬ ‫מגבלה‬ ‫יש‬ ‫הייצור‬ ‫פס‬ ‫לגישת‬ 30 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 28. 28. ‫יותר‬ ‫וחסינה‬ ‫יעילה‬ ‫גישה‬ ‫יש‬–‫והתחדשות‬ ‫משוב‬ ‫מעגל‬ 32 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280 Images:The Story of Stuff
 29. 29. ‫לינאריים‬ ‫תהליכים‬ ‫לעומת‬ ‫מחזורית‬ ‫התחדשות‬ ‫יכולת‬ 33 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280 Images:The Story of Stuff
 30. 30. ‫משיגים‬ ‫איך‬ ‫אז‬‫יכולת‬‫התחדשות‬‫עצמית‬?
 31. 31. ‫מערכתית‬ ‫גישה‬–‫הטבע‬ ‫של‬ ‫מההצלחות‬ ‫ללמוד‬ 35 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280 ‫גומלין‬ ‫קשרי‬ ‫תהליכים‬ ‫מחזוריים‬‫איזון‬ ‫סינרגיה‬
 32. 32. ‫של‬ ‫היתרונות‬‫מערכתית‬ ‫גישה‬/‫אקולוגית‬ 36 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280 ‫חוסן‬-‫בלחצים‬ ‫עמידות‬‫ובשינויים‬ ‫עצמי‬ ‫ותיקון‬ ‫התאוששות‬ ‫יכולת‬ ‫והתאמה‬ ‫הסתגלות‬ ‫יכולת‬ ‫תת‬-‫תנאים‬ ‫למגוון‬ ‫אקולוגיות‬ ‫מערכות‬ ‫פסולת‬ ‫אין‬,‫חידוש‬ ‫בר‬ ‫הכל‬
 33. 33. ‫ביותר‬ ‫לנו‬ ‫הטבעית‬ ‫המערכת‬ ‫בעצם‬ ‫היא‬ ‫האקולוגית‬ ‫המערכת‬ 38 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 34. 34. ‫תהליכים‬ ‫לאמץ‬ ‫איך‬‫בארגונים‬ ‫אקולוגיים‬ 41
 35. 35. ‫הלומד‬ ‫הארגון‬–‫ולהתפתח‬ ‫להמשיך‬ ‫שיכול‬ ‫ארגון‬ ‫לומד‬ ‫ארגון‬-‫לשנות‬ ‫המסוגל‬ ‫ארגון‬,‫לחדש‬‫וכך‬ ‫ולהתחדש‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫להתפתח‬-‫קיימות‬‫ארגונית‬ ‫מקום‬‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫ומשפרים‬ ‫מגלים‬ ‫אנשים‬ ‫שבו‬‫את‬‫המציאות‬ ‫שלהם‬ ‫להשיג‬‫כיצד‬ ‫לומדים‬ ‫שהם‬ ‫תוך‬ ‫להם‬ ‫הרצויות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫ביחד‬ ‫ולהתפתח‬ ‫ללמוד‬ 42 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280 Senge, 1990
 36. 36. ‫הלומד‬ ‫הארגון‬–‫ביישום‬ ‫קשיים‬ ‫ליישום‬ ‫כקשה‬ ‫התגלה‬ ‫אבל‬ ‫רב‬ ‫עניין‬ ‫שעורר‬ ‫מודל‬ ‫גישה‬‫מדי‬ ‫כללית‬,‫פער‬‫למנהלים‬ ‫בכירים‬ ‫מנהלים‬ ‫בין‬ ‫השטח‬ ‫בדרג‬(‫ברששת‬-‫פיקר‬,2013) ‫לינארית‬ ‫היררכית‬ ‫ייצור‬ ‫במערכת‬ ‫ליישום‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ (‫כמכונה‬ ‫הארגון‬) 43 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 37. 37. ‫הלומד‬ ‫הארגון‬-‫להצלחה‬ ‫מפתחות‬ ‫סביבת‬‫תומכת‬ ‫עבודה‬‫למידה‬,‫שיתוף‬‫וחדשנות‬ ‫שילוב‬‫יוזמה‬ ‫עם‬ ‫ניהולית‬ ‫השראה‬ ‫של‬‫מהשטח‬ ‫ומחדשות‬ ‫יוצרות‬ ‫כקהילות‬ ‫צוותים‬ ‫המורכב‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫כוללת‬ ‫בראיה‬ ‫שילוב‬–‫מארג‬ ‫אקולוגית‬ ‫במערכת‬ ‫קשרים‬ ‫מורכבת‬ ‫כמערכת‬ ‫הארגון‬ ‫קבלת‬,‫כאורדית‬(Snowden) 44 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 38. 38. ‫בארגון‬ ‫התפתחות‬ ‫של‬ ‫הדינמי‬ ‫התהליך‬-SECI Nonaka & Takeuchi SECI Model - Socialisation, Externalisation, Combination, Internalisation BA – The enabling context ‫פותח‬‫ופיתוח‬ ‫תעשייה‬ ‫בחברות‬ ‫מחקר‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ביפן‬ ‫הליך‬‫ידע‬ ‫יצירת‬ ‫של‬ ‫ספירלי‬,‫כתיבתו‬,‫ויישומו‬ ‫הפנמתו‬ ‫בתוך‬ ‫וקבוצות‬ ‫יחידים‬ ‫בין‬‫ארגון‬ ‫הידע‬‫הסמוי‬ ‫האישי‬(Tacit)‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫לעבור‬ ‫יכול‬ ‫מתועד‬ ‫לידע‬ ‫ולהפוך‬ ‫קבוצות‬ ‫ובתוך‬,‫ונגיש‬ ‫משותף‬ (Explicit.) 45 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 39. 39. ‫בארגון‬ ‫התפתחות‬ ‫של‬ ‫הדינמי‬ ‫התהליך‬-SECI ‫שיפור‬‫מתמיד‬,‫כתהליך‬ ‫חדש‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫ויצירה‬ ‫תנועה‬ ‫שוטף‬‫ומתפתח‬ ‫תפיסה‬‫אקולוגית‬‫במהותה‬ ‫ידע‬ ‫ללכוד‬ ‫במטרה‬ ‫במודל‬ ‫השימוש‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫בארגון‬,‫ולהפוך‬ ‫לתעד‬‫לידע‬ ‫אותו‬‫ברוב‬ ‫נכשל‬ ‫משותף‬ ‫המקרים‬ ‫תוצאה‬ ‫הוא‬ ‫הכישלון‬‫המודל‬ ‫את‬ ‫להכפיף‬ ‫הניסיון‬ ‫של‬ ‫התעשייתית‬ ‫לגישה‬‫כפס‬‫ידע‬ ‫של‬ ‫ייצור‬ ‫כתהליך‬ ‫יצליח‬‫שיתופי‬‫אקולוגי‬,‫במרחב‬ ‫קהילות‬ ‫המאפשר‬(Ba) ‫במרכז‬ ‫אנשים‬,‫מתועד‬ ‫מידע‬ ‫לא‬ 46 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 40. 40. ‫ידע‬ ‫ורכישת‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫החיובי‬ ‫המשוב‬ ‫מעגל‬ ‫ליתרון‬ ‫המפתח‬‫תחרותי‬:‫וניסיון‬ ‫מידע‬ ‫פיתוח‬ ‫לארגון‬ ‫ייחודיים‬ ‫ומקורות‬ ‫קורסים‬ ‫דרך‬ ‫שנרכש‬ ‫סטנדרטי‬ ‫ידע‬ ‫לא‬ ‫מידע‬ 47 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280 ‫למידה‬ ‫צבירת‬ ‫ניסיון‬ ‫שיתוף‬‫חיפוש‬ ‫ואיתור‬ ‫עדכון‬ ‫תכנים‬ ‫ומערכי‬ ‫למידה‬
 41. 41. ‫ליישום‬ ‫דוגמה‬ ‫תוכנה‬ ‫ניהול‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬–‫התעשייתי‬ ‫התהליך‬ 50 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 42. 42. ‫ליישום‬ ‫דוגמה‬ ‫התעשייתי‬ ‫לתהליך‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫יש‬–‫אקולוגית‬ ‫בגישה‬ ‫ספירלי‬ ‫תהליך‬ 52 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 43. 43. ‫ליישום‬ ‫דוגמה‬ Agile Development–‫המהירה‬ ‫הצמיחה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫הסוד‬ 53 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280 ‫מפגש‬Scrum‫בגישת‬Agile Development–‫יוצרת‬ ‫קהילה‬‫התעשייתי‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫הסגורות‬ ‫הקוביות‬ ‫במקום‬
 44. 44. ‫המרצה‬ ‫על‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫ארכיטקט‬,‫וקיימות‬ ‫שיתוף‬ ‫מנהל‬‫פתרונות‬ ‫ויישום‬ ‫תכנון‬,Social Knowledge ‫פורום‬ ‫הנהלת‬ ‫חבר‬‫בישראל‬ ‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫צוות‬ ‫חבר‬‫הבינלאומי‬ ‫לתקן‬ ‫המומחים‬ ‫לניהול‬‫ידע‬,ISO‫הישראלי‬ ‫התקנים‬ ‫ומכון‬ ‫עירונית‬ ‫ולקיימות‬ ‫לחדשנות‬ ‫המעבדה‬, ‫בית‬‫ללימודי‬ ‫הספר‬‫הסביבה‬, ‫אונ‬'‫תל‬‫אביב‬ ‫חכמות‬ ‫לערים‬ ‫הישראלי‬ ‫המכון‬ 59 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 45. 45. ‫תודה‬ ‫אביגדור‬‫שרון‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬ ‫צמיחה‬ ‫למנוע‬ ‫קיימות‬ ‫יכולות‬ ‫להפוך‬‫בעידן‬‫הגלובלי‬ LinkedIn | Facebook | Google+Social Knowledge

×